Zib Pre-publicatie 2024-1(NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Versie door Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) op 4 jul 2024 om 15:21 (Zib-publicaties en parallelle zib-modellen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op! Dit is een pre-publicatie. De meest recente zib publicatie is ''2020''.

Pre-publicatie 2024-1

Dit is een pre-publicatie. Meer informatie over pre-publicaties en publicaties is hier te vinden.
In onderstaand overzicht staat aangegeven welke zibs deel uitmaken van deze publicatie inclusief de versienummers.
Meer informatie over de pre-publicatie 2024-1 kunt u vinden in de ReleaseNotes 2024-1 PDF.png en de secties hieronder.

Zorginformatiebouwstenen pre-publicatie 2024-1

groep: Administratief, aantal: 8

Betaler-v4.1 Contactpersoon-v4.1 Patient-v4.3 ZorgTeam-v1.0.1
Contact-v6.0 Opname-v2.0 Zorgaanbieder-v3.6 Zorgverlener-v4.0

groep: Behandeling, aantal: 7

BehandelAanwijzing2-v2.0.1 UitkomstVanZorg-v3.3.1 Verrichting-v5.4.1 ZorgAfspraak-v1.1
Behandeldoel-v3.2.1 VerpleegkundigeInterventie-v4.1 VrijheidsbeperkendeInterventie-v1.3

groep: Klinische context, aantal: 35

AandoeningOfGesteldheid-v1.0 DiagnostischInzicht-v1.0 OvergevoeligheidIntolerantie-v1.0 Symptoom-v1.0
Alert-v4.2 FunctieHoren-v3.3 Patientbespreking-v2.0 Uitsluiting-v1.0
AllergieIntolerantie-v4.1.1 FunctieZien-v3.4 Pijnkenmerken-v2.1 Vaccinatie-v6.0.1
BewakingBesluit-v1.0 FunctioneleOfMentaleStatus-v4.0 Probleem-v4.7 Voedingsadvies-v3.2.1
Blaasfunctie-v4.1 Huidaandoening-v3.4 Reactie-v2.0 VoedingspatroonZuigeling-v1.1.3
Brandwond-v4.1 Infuus-v3.5 Signalering-v2.0 Wond-v3.6
ContactVerslag-v1.0 MedischHulpmiddel-v4.0 SOEPVerslag-v1.3 ZorgEpisode-v1.0
Darmfunctie-v5.0 OntwikkelingKind-v2.0 SondeSysteem-v3.5 Zwangerschap-v4.1
DecubitusWond-v3.7 Overgevoeligheid-v1.0 Stoma-v3.4

groep: Medicatie, aantal: 7

Medicatieafspraak-v3.0 MedicatieGebruik2-v3.0 Medicatieverstrekking-v3.0.1 Verstrekkingsverzoek-v4.0
MedicatieContraIndicatie-v2.0.1 MedicatieToediening2-v3.0 Toedieningsafspraak-v3.0

groep: Metingen, aantal: 15

Ademhaling-v3.2 LaboratoriumUitslag-v7.0 O2Saturatie-v4.0 TekstUitslag-v4.4
Bloeddruk-v5.0 Lichaamsgewicht-v4.0 Polsfrequentie-v3.3 Visus-v2.1.1
DAS-v1.1 Lichaamslengte-v3.1.2 Refractie-v2.0 Vochtbalans-v1.0.1
Hartfrequentie-v3.4.1 Lichaamstemperatuur-v3.1.2 Schedelomvang-v1.3

groep: Patiënten context, aantal: 18

AlcoholGebruik-v3.3 GezinssituatieKind-v1.4 Nationaliteit-v3.0 Wilsverklaring-v4.3
BurgerlijkeStaat-v3.2 HulpVanAnderen-v3.2 Opleiding-v3.3 Woonsituatie-v3.4
DrugsGebruik-v3.5 JuridischeSituatie-v5.0 ParticipatieInMaatschappij-v3.1 Ziektebeleving-v3.2
Familieanamnese-v4.0 Klachtbeleving-v1.0 Taalvaardigheid-v4.0
Gezinssituatie-v3.4.1 Levensovertuiging-v3.2.1 TabakGebruik-v3.5

groep: Proces patronen, aantal: 3

AanvraagGegevens-v1.0.1 AfnameGegevens-v1.0 RegistratieGegevens-v1.1.1

groep: Scorelijsten, aantal: 15

ApgarScore-v1.2 DOSScore-v1.2 MUSTScore-v3.1.1 SNAQScore-v3.3
BarthelIndex-v3.2 FLACCpijnScore-v1.2.1 Pijnscore-v4.1 StrongKidsScore-v1.1
ChecklistPijngedrag-v1.2 GlasgowComaScale-v3.4 SNAQ65+Score-v1.3 TNMTumorClassificatie-v4.0
ComfortScore-v1.2 HoNOS+-v1.0 SNAQrcScore-v1.3

groep: Subbouwstenen, aantal: 8

Adresgegevens-v1.2 Bereik-v1.0.1 FarmaceutischProduct-v2.2.1 Naamgegevens-v1.1.1
AnatomischeLocatie-v1.0.3 Contactgegevens-v1.3.1 GebruiksInstructie-v3.0 TijdsInterval-v1.3

groep: Zelfzorg, aantal: 10

Mobiliteit-v3.3.1 VermogenTotMondverzorging-v3.1 VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen-v1.0.2 VermogenTotZichWassen-v3.1.1
VermogenTotDrinken-v3.1.2 VermogenTotToiletgang-v3.1.1 VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik-v2.0
VermogenTotEten-v3.1.1 VermogenTotUiterlijkeVerzorging-v1.0.2 VermogenTotZichKleden-v3.1.1

Nieuwe bouwstenen in pre-publicatie 2024-1

AfnameGegevens Afgescheiden van Monster uit LaboratoriumUitslag.
AandoeningOfGesteldheid Voorstel ter vervanging van Probleem, beide zibs in pre-publicatie, keuze bij publicatie 2024.
DiagnostischInzicht Voorstel ter vervanging van Probleem, beide zibs in pre-publicatie, keuze bij publicatie 2024.
Symptoom Voorstel ter vervanging van Probleem, beide zibs in pre-publicatie, keuze bij publicatie 2024.
OvergevoeligheidIntolerantie Voorstel ter vervanging van Overgevoeligheid en AllergieIntolerantie, beide zibs in pre-publicatie, keuze bij publicatie 2024.
BewakingBesluit Voorstel ter vervanging van Overgevoeligheid en AllergieIntolerantie, beide zibs in pre-publicatie, keuze bij publicatie 2024.
Uitsluiting Nieuw.

Zib-publicaties en parallelle zib-modellen

Omdat pre-publicaties vooral bedoeld zijn om gebruikers inzicht te geven in de richting waarin zibs zich ontwikkelen richting de volgende publicatie, kunnen in pre-publicaties naast elkaar zibs bestaan die hetzelfde klinische concept modelleren.
Het betreft daarbij ontwikkelingen die zoveel afwijken van de bestaande modellering van een concept dat er geen sprake meer is van wijzigingen van de bestaande zib, maar van het definiëren van een nieuwe zib.
Met name als consensus over de nieuwere modellering nog onderwerp van discussie is, zal voor deze weg gekozen worden.

Op deze wijze worden gebruikers tijdens de pre-publicaties meegenomen in de grote ontwikkelingen en wordt de discussie hierover gefaciliteerd.
Aangezien in publicaties deze situatie niet kan voorkomen – dat geeft immers onduidelijkheid over welke zib toegepast moet worden – zal voor iedere publicatie conform de beheerafspraken een keuze gemaakt worden welke van de parallelle modellen onderdeel van de publicatie worden.

Aangezien de volgende publicatie (2024) na deze pre-publicatie zal verschijnen, zal op dat moment deze keuze aan de orde zijn.
Voor publicatie 2024 zal dat gaan om de volgende zibs:

Huidige modellering Nieuwe modellering
AllergieIntolerantie, Overgevoeligheid OvergevoeligheidIntolerantie,
Reactie,
BewakingBesluit
Probleem AandoeningOfGesteldheid,
DiagnostischInzicht,
Symptoom
MedicatieContraIndicatie Alert1

1 MedicatieContraIndicatie is nu in de bestaande zib Alert opgenomen

Keuze voor de nieuwe modelleringen kan impact hebben op zibs die naar de oude modellering verwijzen. Met name de keuze voor de nieuwe modellering van Probleem heeft gevolgen voor al de zibs die naar Probleem verwijzen.
Om alvast inzicht te geven in deze wijzigingen die het gevolg zijn van de keuze, wordt op deze pagina voor ieder van deze zibs beschreven hoe de verwijzing aangepast wordt en wordt het gewijzigde informatiemodel getoond.

Speciale bouwstenen

Subbouwstenen

Om hergebruik van informatiepatronen, die op zich geen volledig (zorg) concept beschrijven, mogelijk te maken, zijn subbouwstenen gedefinieerd en toegepast.
In tegenstelling tot volledige bouwstenen worden subbouwstenen nooit zelfstandig gebruikt, maar altijd opgenomen (inclusie) in het model van een volledige bouwsteen.
Zie Architectuurdocument, Volume 1, 3.5 PDF.png: “Onderlinge verwijzing tussen zib’s” voor het verschil tussen inclusie en referentie bij verwijzingen naar bouwstenen.
Subbouwstenen zijn te herkennen aan de prefix "nl.zorg.part” in de bouwsteennaam.

Blauwdrukken voor zibs

Met ingang van publicatie 2020 wordt voor de ontwikkeling van nieuwe zibs waar mogelijk gebruik gemaakt van ontwerpblauwdrukken.
Meer informatie over deze blauwdrukken vindt u op de speciale wiki pagina over dit onderwerp. Deze pagina is ook bereikbaar via het hoofdmenu links op de pagina.

Procespatroon bouwstenen

Zibs modelleren de informatie van klinische concepten. Ze beschrijven die elementen van het klinisch concept die voor vrijwel alle usecases relevant zijn.
Bij het gebruikt van zibs in met name informatiestandaarden ontstaat vaak de behoefte om additionele informatie toe te voegen die op zich niet een aspect van het klinisch concept beschrijven maar veeleer onderdeel zijn van het (vaak meer administratieve of logistieke) proces waarin het klinische concept in de usecase, die de informatiestandaard beschrijft, wordt toegepast.
Om aan bovengenoemde behoefte binnen de zib methodiek tegemoet te komen, zijn proces patroon bouwstenen in het leven geroepen.
Procespatroon bouwstenen zijn te herkennen aan de prefix "nl.zorg.process” in de bouwsteennaam.
Meer informatie over procespatroon bouwstenen in op deze pagina te vinden.

Downloads

Onderaan iedere ZIB wikipagina staan links om de betreffende zib in PDF of XLSX formaat te downlowden.
Ook is het mogelijk de hele set zib's van deze publicatie in één keer te downloaden als PDFZIP.png(63 MB), XLSXZIP.png of XMIZIP.png bestanden. De laatste bevat tevens de waardenlijsten in XML formaat.

Overige punten

  • Vanaf prepublicatie 2018#1 worden LOINC en SNOMED CT termen, indien een officiële vertaling beschikbaar is, in de Nedelandse pagina's in het Nederlands weergegeven en in de Engelse in het Engels.
Let op! Deze pre-publicatie bevat nieuw aangemaakte SNOMED CT codes. Deze codes zitten op moment van publicatie nog niet in de huidige SNOMED CT release. Daardoor worden deze codes foutief aangeduid als 'onbekende code'.
Na het verschijnen van de nieuwe SNOMED CT release wordt dit opgelost.
  • Aan iedere zib wiki pagina is een sectie toegevoegd die aangeeft naar welke andere zibs de bouwsteen verwijst en in welke andere zibs de zib wordt gebruikt.