RegistratieGegevens-v1.1.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.process.RegistratieGegevens EN.png
Versie: 1.1.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList
DCM::CreationDate 10-12-2024
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.22.1
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList
DCM::Name nl.zorg.process.RegistratieGegevens
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 08-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.process.RegistratieGegevens-v1.1
DCM::Version 1.1.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (10-06-2022)

Publicatieversie 1.1 (15-10-2023)

ZIB-1774 Definitie RedenAfwezigheidGegevens

Publicatieversie 1.1.1 (15-04-2024)

ZIB-2165 Tekstuele wijzigingen in RegistratieGegevens
ZIB-2129 2023-1 Terminologieissues gevonden bij import

Concept

Bij het vastleggen van informatie van een medisch concept over een patiënt in het dossier van een zorgverlener ontstaat additionele informatie die niet zozeer gegevens bevat over het concept zelf maar betrekking heeft op het proces van vastleggen, zoals b.v. wanneer en door wie de informatie is vastgelegd.

Purpose

Registratiegegevens geven vooral een administratief overzicht van wie informatie heeft vastgelegd in het dossier en wanneer. Naast een tijdslijn met de in het dossier beschikbare informatie biedt deze gegevens ook mogelijkheid tot logging.

Information Model


#2738#2732#RedenAfwezigheidGegevensCodelijst#2741#2742#2737#2740#2730#2735#2731#2733Zorgverlener-v4.0(2024NL)#2745Zorgverlener-v4.0(2024NL)Contactpersoon-v4.1(2024NL)Patient-v4.3(2024NL)RegistratieGegevens-v1.1.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:22.1.1 Arrowdown.pngRegistratieGegevens Rootconcept van de procesgegevens bouwsteen RegistratieGegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de procesgegevens bouwsteen RegistratieGegevens.
II.png NL-CM:22.1.12 Arrowright.pngIdentificatienummer 0..1 Nummer dat de instantiatie van de bouwsteen wereldwijd uniek identificeert. Het nummer is samengesteld uit een identificatie van de uitgevende organisatie en een door deze organisatie toegekend uniek nummer.
396278008 Identificatienummer
AA2.png AssigningAuthority
Verwijzing.png NL-CM:22.1.2 Arrowright.pngAuteur::Zorgverlener 1 Degene die de informatie heeft vastgelegd/laten leggen in het dossier.

Het gaat niet alleen om eigen waarnemingen, maar ook om informatie die van derden is ontvangen. Daarbij heeft de auteur besloten de informatie op te nemen in het dossier evt . met bronvermelding.

Block.png Zorgverlener
TS.png NL-CM:22.1.3 Arrowright.pngRegistratieDatumTijd 1 Datum en tijd waarop de informatie in het dossier is vastgelegd.
ST.png NL-CM:22.1.4 Arrowright.pngRedenVanVastleggen 0..1 Beschrijving van de reden voor het opnemen van de informatie in het dossier.
TS.png NL-CM:22.1.5 Arrowright.pngAfsluitDatumTijd 0..1 Datum en tijd waarop in het dossier is vastgelegd dat de informatie niet meer relevant is, bijvoorbeeld omdat de informatie achterhaald is, geen aandacht meer behoeft, etc.
ST.png NL-CM:22.1.6 Arrowright.pngRedenVanAfsluiten 0..1 Reden waarom het actualiseren van de informatie, cq. het volgen van de ontwikkelingen rond het betreffende concept niet langer als relevant wordt beschouwd. In het geval van bijvoorbeeld een aandoening, zegt dit niet dat de ziekte niet meer aanwezig is, maar uitsluitend dat de dossierhouder de aandoening niet langer als een aspect beschouwt waarmee rekening gehouden moet worden bij de zorg voor de patiënt.
ST.png NL-CM:22.1.8 Arrowright.pngWijzeVanVerkrijgen 1 De wijze waarop de informatie de dossierhouder heeft bereikt.
TS.png NL-CM:22.1.9 Arrowright.pngDatumTijdVanVerkrijgen 0..1 Datum en evt. tijd waarop de informatie beschikbaar is gekomen. Dit kan een eerder tijdstip zijn dan de datum/tijd van vastlegging.
CD.png NL-CM:22.1.10 Arrowright.pngRedenAfwezigheidGegevens 0..1 Reden waarom voor de waarde van een concept geen gegevens aanwezig zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle ‘Unknown’ varianten, maar ook ‘Niet bepaald', ‘Monster ongeschikt', etc.
List2.png RedenAfwezigheidGegevensCodelijst
BL.png NL-CM:22.1.11 Arrowright.pngKopieIndicator 1 Aanduiding dat de gegevens uit het dossier van een andere zorgverlener/zorgaanbieder zijn verkregen.
Folder.png NL-CM:22.1.13 Arrowdown.pngInformatiebron 0..1 Container van het concept Informatiebron. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Informatiebron.

Indien de vastgelegde informatie niet door de behandelend arts zelf is vastgesteld, kan de bron van de informatie vastgelegd worden.

Verwijzing.png NL-CM:22.1.14 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) De zorgverlener die de informatiebron is.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:22.1.15 Arrowright.pngContactpersoon (0..1) De contactpersoon die de informatiebron is.
Block.png Contactpersoon
Verwijzing.png NL-CM:22.1.16 Arrowright.pngPatient (0..1) De patiënt als informatiebron.
Block.png Patient

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

RegistratieGegevens
Identificatienummer 01229993999444
RegistratieDatumTijd 16-05-2016 13:15
DatumVanVerkrijgen 14-05-2016
WijzeVanVerkrijgen Brief
KopieIndicator Waar
Informatiebron : Zorgverlener
ZorgverlenerIdentificatieNummer 21870932
ZorgverlenerRol Hoofdbehandelaar
Specialisme Neuroloog
ZorgverlenerNaam
Initialen J.H.R.
Geslachtsnaam Peters
Adres
Straat Simon Smitweg
Huisnummer 1
Woonplaats Leiderdorp
Postcode 2353 GA
AdresSoort Werkadres
Land Nederland
Auteur : Zorgverlener
ZorgverlenerIdentificatieNummer 88844558
Zorgverlener Rol Verwijzer
Specialisme Huisarts
Zorgverlener Naam
Initialen G.J.
Geslachtsnaam de Vries

Uitgevende instanties

De identificerende nummers worden uitgegeven door de volgende instanties

AssigningAuthority

Identificerend nummer ID system OID
AssigningAuthority OID: OID: AssigningAuthorityOID

Valuesets

RedenAfwezigheidGegevensCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.22.1.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Onbepaald 82334004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet bepaald
Monster ongeschikt voor bepaling 142251000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Monster ongeschikt
Unknown UNK NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Onbekend
Asked but unknown ASKU NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Gevraagd, maar onbekend
Not asked NASK NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Niet gevraagd

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 09:49:00 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht