OntwikkelingKind-v2.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.OntwikkelingKind EN.png
Versie: 2.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 11-5-2016
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.32
DCM::KeywordList Ontwikkeling, kind
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.OntwikkelingKind
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 17-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.OntwikkelingKind-v1.3
DCM::Version 2.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.1 (31-12-2017)

ZIB-646 Aanpassing SNOMED codes

Publicatieversie 1.2 (31-01-2020)

ZIB-844 Concept OntwikkelingVerstandelijk in Zib nl.zorg.OntwikkelingKind-v1.1 heeft een deprecated code

Publicatieversie 1.3 (10-06-2022)

ZIB-1765 Deprecated SNOMED codes

Publicatieversie 2.0 (15-04-2024)

ZIB-2271 Definitiecode Blaascontrole bij kind - OntwikkelingKind

Concept

Informatie over de ontwikkeling en groei van een kind is van belang bij het bepalen van de aard van de zorg die aan het kind en het gezin geboden moet worden. In een overdrachtssituatie biedt het de ontvangende organisatie de mogelijkheid hierop te anticiperen waardoor continuïteit van de zorgverlening gerealiseerd kan worden.
De informatie kan ook inzicht geven in het verloop van de ontwikkeling en de vraag of het kind een ontwikkelingsachterstand heeft.

Purpose

Het vastleggen van mijlpalen binnen de normale ontwikkeling en groei van een kind kan inzicht geven in het verloop van de ontwikkeling en de vraag of het kind een ontwikkelingsachterstand heeft. Het gaat hierbij om een algemene indruk en omschrijving van de ontwikkeling van het kind zonder kwaliteitsoordeel, anders dan de zeer specifieke evaluatie van de ontwikkeling zoals gebruikelijk in de jeugdgezondheidszorg. Het doel is om de ontvangende organisatie een handvat te geven voor de verdere evaluatie en zorgverlening van het kind.

Evidence Base

De definities van de concepten en waardelijsten zijn deels gebaseerd op (oftewel voor de praktijk bruikbaar geformuleerd) informatie verzameld vanuit het Van Wiechenschema, de NCJ richtlijn Zindelijkheid van urine en feces, en informatie vanuit de VKS (www.ontwikkelingsachterstand.nl).

Information Model


#3580#OntwikkelingMotoriekCodelijst#ZindelijkheidFecesCodelijst#ZindelijkheidUrineCodelijst#3577#3579#3582#OntwikkelingVerstandelijkCodelijst#OntwikkelingTaalCodelijst#3575#3588#OntwikkelingSociaalCodelijst#3574#3572#3573#3583OntwikkelingKind-v2.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.32.1 Arrowdown.pngOntwikkelingKind Rootconcept van de bouwsteen OntwikkelingKind. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen OntwikkelingKind.
251803000 Bevinding betreffende ontwikkeling van kind
TS.png NL-CM:4.32.2 Arrowright.pngOntwikkelingKindDatumTijd 1 De datum en tijdstip waarop de status van de ontwikkeling van het kind zijn geregistreerd.
CD.png NL-CM:4.32.4 Arrowright.pngZindelijkheidUrine 0..1 Mate van zindelijk zijn voor urine.
129009001 Blaascontrole
List2.png ZindelijkheidUrineCodelijst
CD.png NL-CM:4.32.5 Arrowright.pngZindelijkheidFeces 0..1 Mate van zindelijk zijn voor feces.
129008009 Darmcontrole
List2.png ZindelijkheidFecesCodelijst
PQ.png NL-CM:4.32.7 Arrowright.pngLeeftijdEersteMenstruatie 0..1 De leeftijd van de aanvang van de eerste menstruatie.
42798-9 Leeftijd bij eerste menstruatie [tijd]
CD.png NL-CM:4.32.6 Arrowright.pngOntwikkelingMotoriek 0..1 Mijlpalen voor de ontwikkeling van grove motoriek bij een kind.
282716004 Grove motoriek
List2.png OntwikkelingMotoriekCodelijst
CD.png NL-CM:4.32.8 Arrowright.pngOntwikkelingSociaal 0..1 Mijlpalen voor de sociale ontwikkeling van een kind.
225597007 Vermogen tot interactie met anderen
List2.png OntwikkelingSociaalCodelijst
CD.png NL-CM:4.32.9 Arrowright.pngOntwikkelingTaal 0..1 Mijlpalen voor de taalontwikkeling van een kind.
61909002 Taalfunctie
List2.png OntwikkelingTaalCodelijst
CD.png NL-CM:4.32.10 Arrowright.pngOntwikkelingVerstandelijk 0..1 Mijlpalen voor de verstandelijke ontwikkeling van een kind.
311465003 Cognitieve functie
List2.png OntwikkelingVerstandelijkCodelijst
ST.png NL-CM:4.32.3 Arrowright.pngToelichting 0..1 De toelichting op de ontwikkeling van het kind.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

OntwikkelingKind
ZindelijkheidUrine Niet zindelijk
ZindelijkheidFeces Niet zindelijk
LeeftijdEersteMenstruatie -
OntwikkelingMotoriek Trekt zich op tot staan
OntwikkelingSociaal Speelt geven en nemen
OntwikkelingTaal Begrijpt korte dagelijkse zinnen
OntwikkelingVerstandelijk Kan verbanden leggen
OntwikkelingKindDatumTijd 19-12-2016
Toelichting Kind is heel beweeglijk

Instructions

Voorbeelden voor het beoordelen van de taalontwikkeling van het kind:

  • Begrijpt korte dagelijks gebruikte zinnen: "Doe je jas aan"
  • Spreekt korte dagelijks gebruikte zinnen: 2-3 woorden

Valuesets

OntwikkelingMotoriekCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
In staat zich om te rollen 282632008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Draait van buik naar rug en andersom
In staat om te kruipen 282607006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kan kruipen
In staat om zonder steun te zitten 302040002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kan zelfstandig zitten
In staat om zich op te trekken tot staan vanuit zithouding 282888002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Trekt zich op tot staan
In staat om zelfstandig te lopen 165245003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kan zonder hulp lopen

OntwikkelingSociaalCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.4 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Glimlacht terug 47041000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Lacht terug
In staat om 'geven en nemen' te spelen 26281000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Speelt geven en nemen
In staat om te spelen met andere kinderen 26301000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kan spelen met andere kinderen
In staat om vrienden te maken 26291000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kan vrienden maken
In staat om zich in te leven in anderen 26321000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kan zich inleven in anderen

OntwikkelingTaalCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.5 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Brabbelt 258116008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Brabbelt
In staat om korte dagelijks gebruikte zinnen te begrijpen 26261000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Begrijpt korte dagelijks gebruikte zinnen
In staat om korte dagelijks gebruikte zinnen te spreken 26341000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Spreekt korte dagelijks gebruikte zinnen
Spreekt begrijpelijk voor kennissen 26361000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Is verstaanbaar voor bekenden
Spreekt begrijpelijk voor vreemden 26371000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Is verstaanbaar voor onbekenden

OntwikkelingVerstandelijkCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.6 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
In staat om abstract te denken 281136009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kan abstract denken
In staat om probleem op te lossen 716433009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kan zelf problemen oplossen
Brede interesse 26381000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Heeft brede interesse
In staat om gevolgen van eigen gedrag te herkennen 26311000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Heeft inzicht in gevolgen van eigen gedrag
In staat om beredeneerde keuzes te maken 304687006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kan beredeneerde keuzes maken

ZindelijkheidFecesCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen controle over defecatie op kinderleeftijd 26421000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet zindelijk
Incidenteel ontlastingsverlies op kinderleeftijd 26441000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Af en toe een ongelukje
Volledige controle over defecatie op kinderleeftijd 26401000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig zindelijk

ZindelijkheidUrineCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen blaascontrole op kinderleeftijd 26411000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet zindelijk
Volledige blaascontrole op kinderleeftijd uitsluitend overdag 29261000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zindelijk overdag, ’s nacht niet
Incidenteel urineverlies op kinderleeftijd 26431000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Af en toe een ongelukje
Volledige blaascontrole op kinderleeftijd 26391000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig zindelijk

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:18:52 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht