VermogenTotUiterlijkeVerzorging-v1.0.2(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.VermogenTotUiterlijkeVerzorging EN.png
Versie: 1.0.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 19-11-2016
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.33
DCM::KeywordList Uiterlijke verzorging, ADL, personal grooming, haarverzorging
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.VermogenTotUiterlijkeVerzorging
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 11-08-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.VermogenTotUiterlijkeVerzorging-v1.0.1
DCM::Version 1.0.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (01-09-2020)

ZIB-1115 Serie zibs vermogen tot datatype CO klopt niet
ZIB-1213 "AbilityToGroome" moet zijn "AbilityToGroom"

Publicatieversie 1.0.2 (01-12-2021)

ZIB-1114 uiterlijke verzorging taalcorrectie en Coded Data als datatype, geen CO
ZIB-1577 Tekstuele wijzigingen zib VermogenTotUiterlijkeVerzorging (2020EN)

Concept

Onder uiterlijk verzorging wordt verstaan het schoonhouden/verzorgen van huid (make-up), haar (en indien van toepassing baard/snor) en nagels. En dit is een is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied. Het wassen van het haar valt hier niet onder, dit valt onder vermogen om zich te wassen.
Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere eten, zich kleden en zich wassen, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

Purpose

Informatie over het vermogen om zelf zorg te dragen voor de uiterlijke verzorging is van belang bij het bepalen van de aard en intensiteit van de zorg die aan de patiënt geboden moet worden. In een overdrachtsituatie biedt het de ontvangende organisatie de mogelijkheid te anticiperen op de zwaarte van de te leveren zorg waardoor de continuïteit van de zorgverlening gerealiseerd kan worden.
Indien beleid is ingezet om de zelfredzaamheid te verbeteren, biedt de vastgelegde mate van zelfstandigheid de mogelijkheid de doeltreffendheid van de behandeling vast te stellen.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de ICNP (International Classification for Nursing Practice).
Naast deze bouwsteen zijn er meer instrumenten om zelfredzaamheid vast te leggen, zoals de BarthelIndex. De BarthelIndex wordt met name gebruikt voor patiënten met een beroerte.
Deze bouwsteen evalueert het vermogen tot uiterlijke verzorging met een driepuntsschaal.

Information Model


#UiterlijkeVerzorgingCodelijst#4039#4042VermogenTotUiterlijkeVerzorging-v1.0.2Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.33.1 Arrowdown.pngVermogenTotUiterlijkeVerzorging Rootconcept van de bouwsteen VermogenTotUiterlijkeVerzorging. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VermogenTotUiterlijkeVerzorging.
CD.png NL-CM:4.33.2 Arrowright.pngUiterlijkeVerzorging 1 Uiterlijke verzorging omvat het verzorgen van hoofd- en gezichtshaar, zoals het met de kam in model brengen van het haar en het scheren en/of trimmen van de gezichtsbeharing; het verzorgen van de huid, zoals het aanbrengen van make-up; het verzorgen van de nagels.
704434006 Vermogen tot uiterlijke verzorging
List2.png UiterlijkeVerzorgingCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VermogenTotUiterlijkeVerzorging
UiterlijkeVerzorging Onafhankelijk

References

1. International Classification for Nursing Practice (ICNP) [Online] Beschikbaar op:http://www.icn.ch/what-we-do/international-classification-for-nursing-practice-icnpr/ [Geraadpleegd: 15 december 2016]

Valuesets

UiterlijkeVerzorgingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.33.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
In staat tot zelfstandige uiterlijke verzorging 704437004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onafhankelijk
Hulp nodig bij uiterlijke verzorging 27941000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hulp nodig
Niet in staat tot uiterlijke verzorging 704436008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig afhankelijk

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:19:37 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht