MedischHulpmiddel-v4.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.MedischHulpmiddel EN.png
Versie: 4.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 2-1-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.1
DCM::KeywordList medisch hulpmiddel, implantaat
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.MedischHulpmiddel
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 17-07-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.MedischHulpmiddel-v3.5
DCM::Version 4.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-11 Gebruik van de GS1 standaard

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-83 Wijzigingsvoorstel OverdrachtMedischHulpmiddel
ZIB-88 OverdrachtMedischHulpmiddel
ZIB-110 Example of the instrument van OverdrachtMedischHulpmiddel bevat kolom Zorgverlener, definities binnen deze kolom moeten duidelijker
ZIB-249 In de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLocalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.
ZIB-250 In klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel de waarde van DCM::Name aanpassen van OverdrachtMedischHulpmiddel naar nl.nfu.OverdrachtMedischHulpmiddel.
ZIB-251 Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType aangepast naar DCM::CodeSystem.
ZIB-252 Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar DCM::AssigningAuthority GTIN.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-327 AnatomischeLocalisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-457 Uitbreiding AnatomischeLocatieCodelijst met Snomed qualifiers
ZIB-461 Uitbreiding ProductIDCodelijst met HIBC
ZIB-517 Onduidelijk hoe ProductTypeCodelijst gebruikt moet worden.
ZIB-522 Codestelsel veranderen voor producttype
ZIB-547 Toevoegen SNOMED CT als mogelijk codestelsel voor het coderen van producttype
ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-568 Example Instances niet correct
ZIB-573 Toevoegen van de mogelijkheid om dimensies van het hulpmiddel aan te geven
ZIB-574 Alleen verwijzen naar het rootconcept van de ZIB.
ZIB-578 Aan het concept anatomische locatie moet een concept Laterariteit toegevoegd worden.
ZIB-585 Toevoegen concept Lateraliteit aan het concept Anatomische Locatie

Publicatieversie 3.1.1 (01-10-2018)

ZIB-673 Tekstueel wijzigen 'medical aid' naar 'medical device'.

Publicatieversie 3.2 (26-02-2019)

ZIB-680 Toevoegen van einddatum bij medisch hulpmiddel

Publicatieversie 3.3 (06-07-2019)

ZIB-734 Geen informatie

Publicatieversie 3.3.1 (01-09-2020)

ZIB-1116 Geen informatie
ZIB-1135 referentie naar codesysteem UNSPSC in issue verwijderen.
ZIB-1120 Typo medisch hulpmiddel

Publicatieversie 3.4 (01-12-2021)

ZIB-1279 refset implantaten beschikbaar in snomed ct NL editie
ZIB-1534 MedicalDevice Enddate staat in het NL ipv EN

Publicatieversie 3.5 (10-06-2022)

ZIB-1535 MedicalDevice ProductID

Publicatieversie 4.0 (15-10-2023)

ZIB-1536 Niet implementeerbaar: zibs VisualFunction, HearingFunction, Respiration, AbilityToPerformMouthcareActivities en BladderFunction
ZIB-1778 Tekstuele wijzigingen zib MedischHulpmiddel (2022)
ZIB-1974 Suggested typo and textual improvements

Concept

Medische hulpmiddelen kunnen worden omschreven als de inwendig geïmplanteerde en uitwendige apparatuur en/of hulpmiddelen die de patiënt gebruikt of heeft gebruikt om de gevolgen van functionele beperkingen van orgaansystemen te verminderen of om de behandeling van een ziekte mogelijk te maken.

Purpose

Het vastleggen van gegevens over medische hulpmiddelen heeft een aantal redenen. Kennis van aanwezigheid biedt mogelijkheid om implantaten te kunnen traceren en
rekening te houden met het hulpmiddel of apparaat bij diagnostische of therapeutische procedures, verzorging en transport.

Voorbeelden hier van zijn:

  • De consequenties voor transport, toiletgebruik, etc. indien gebruik wordt gemaakt van een rolstoel;
  • De aanwezigheid van een pacemaker is van medisch belang, maar heeft ook consequenties voor planning van radiologisch onderzoek.

Evidence Base

Het vastleggen van gegevens van medisch complexe apparatuur, zoals pacemakers, is in EPD systemen in Nederland nog niet gebruikelijk, maar soms wel een gemis: uit een specialistenbrief valt bv. vaak niet op te maken welke type pacemaker van welke fabrikant bij de patiënt aanwezig is.
VWS zal met wetgeving komen voor een landelijk basisregister voor implantaten. Elke zorginstelling zal de UDI (Unique Device Identification, met een relatie naar GTIN) en UPI (Unique Patient Identification) moeten aanleveren aan het basisregister. Dit voorkomt de situatie dat een groot deel van de patiënten met een hulpmiddel of implantaat waar problemen mee zijn gesignaleerd, niet te traceren zijn.

Information Model


#381#ProductTypeCodelijst#1203Zorgverlener-v4.0(2024NL)Zorgaanbieder-v3.6(2024NL)#387Probleem-v4.7(2024NL)#1198#1200#383#1199#1708AnatomischeLocatie-v1.0.3(2024NL)#ProductTypeImplantatenCodelijst#ProductTypeGeenCodelijstMedischHulpmiddel-v4.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:10.1.1 Arrowdown.pngMedischHulpmiddel Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
49062001 Hulpmiddel
Folder.png NL-CM:10.1.2 Arrowdown.pngProduct 1 Het medische hulpmiddel dat wordt gebruikt (inwendig of uitwendig).
405815000 Hulpmiddel voor verrichting
CD.png NL-CM:10.1.3 Arrowright.pngProductType 0..1 De code van het type product.
List2.png ProductTypeCodelijst
List2.png ProductTypeGeenCodelijst
List2.png ProductTypeImplantatenCodelijst
ST.png NL-CM:10.1.16 Arrowright.pngProductID 0..1 Wereldwijd unieke identificatie van het product, bijvoorbeeld het serienummer of een UDI (unique device identifier). Bij sommige producten stelt de wet het gebruik van een UDI verplicht. Veel gebruikte coderingen zijn HIBC en GS1/GTIN.


Een UDI bevat vaak meer informatie dan alleen een Id, maar ook bijvoorbeeld een vervaldatum. Indien een UDI gebruikt wordt, kan de gehele code als tekst in ProductID opgenomen worden, zodat geen belangrijke informatie verloren gaat.

ST.png NL-CM:10.1.13 Arrowright.pngProductOmschrijving 0..1 Tekstuele beschrijving van het product.
Verwijzing.png NL-CM:10.1.15 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 Anatomische locatie van het gebruikte hulpmiddel bij de patiënt.
363698007 Locatie van bevinding
Block.png AnatomischeLocatie
Verwijzing.png NL-CM:10.1.7 Arrowright.pngIndicatie::Probleem 0..* De medische reden voor het gebruik van het medisch hulpmiddel.
Block.png Probleem
TS.png NL-CM:10.1.11 Arrowright.pngBeginDatum 0..1 De startdatum van eerste toepassing of implantatie van het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
TS.png NL-CM:10.1.14 Arrowright.pngEindDatum 0..1 De einddatum van de laatste toepassing of explantatie van het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
ST.png NL-CM:10.1.10 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerking bij de toepassing of informatie over het gebruikte hulpmiddel.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
Verwijzing.png NL-CM:10.1.8 Arrowright.pngLocatie::Zorgaanbieder 0..1 De zorgaanbieder waar het gebruik van het hulpmiddel geïnitieerd werd of waar het hulpmiddel geïmplanteerd werd.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:10.1.9 Arrowright.pngZorgverlener 0..1 De zorgverlener betrokken bij de indicatiestelling voor het gebruik of de implantatie van het hulpmiddel.
Block.png Zorgverlener

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Begin
Datum
Product Anatomische Locatie Lateraliteit Indicatie Locatie Toelichting
ProductID ProductType ProbleemNaam Organisatie
Naam
Afdeling
Specialisme
08-03-2012 GTIN/HIBC code Rolstoel Multiple sclerose Kan korte afstanden lopen
Begin
Datum
Product Anatomische Locatie Lateraliteit Lateraliteit Locatie Toelichting
ProductID ProductType ProbleemNaam Organisatie
Naam
Afdeling
Specialisme
2007 GTIN/HIBC code Gehoorapparaat Oor Rechts Presbyacusis St. Franciscus Gasthuis Audiologie Apparaat niet zichtbaar (diep in de gehooringang)
Begin
Datum
Product Anatomische Locatie Lateraliteit Indicatie Locatie Toelichting
ProductID ProductType ProbleemNaam Organisatie
Naam
Afdeling
Specialisme
10-02-2004 GTIN/HIBC code Pacemaker Subclavian pouch Links Paroxymaal boezemfibrilleren Academisch Medisch Centrum Cardiologie Laatst doorgemeten in 2011

References

1. Kamerbrief over het voorstel voor een register van implantaten. [Online] Beschikbaar op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/20/kamerbrief-over-het-voorstel-voor-een-register-van-implantaten.html [Geraadpleegd: 15 september 2014].

Valuesets

ProductTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <260787004|Fysiek object| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

ProductTypeGeenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.7 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen 0 Hulpmiddelen gehoor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.211 geen gehoorapparaat
Geen 0 eCare codes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.218 geen visuele hulpmiddelen

Opm.: Te gebruiken met FunctieZien en FunctieHoren.

ProductTypeImplantatenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.6 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: ^52801000146101|Referentieset met implantaten uit landelijk implantatenregister| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:42:35 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht