Stoma-v3.4(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Stoma EN.png
Versie: 3.4
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 16-10-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.2
DCM::KeywordList Stoma, urostoma
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.Stoma
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 11-05-2022
DCM::Supersedes nl.zorg.Stoma-v3.3
DCM::Version 3.4
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-537 Toevoegen code voor Malon stoma aan de StomaTypeCodelijst
ZIB-585 Toevoegen concept Lateraliteit aan het concept Anatomische Locatie

Publicatieversie 3.2 (31-12-2017)

ZIB-646 Aanpassing SNOMED codes

Publicatieversie 3.3 (01-09-2020)

ZIB-1116 Geen informatie

Publicatieversie 3.4 (10-06-2022)

ZIB-1596 Zib Stoma bevat geen einddatum en/of status

Concept

Een stoma is een onnatuurlijke, chirurgisch aangelegde opening die een lichaamsholte verbindt met de buitenwereld. Een stoma wordt onder andere aangelegd als uitgang voor ontlasting of urine wanneer deze stoffen het lichaam niet op natuurlijke wijze kunnen verlaten. Bij een tracheostoma dient de stoma om ademhaling mogelijk te maken wanneer dat niet meer via de mond, neus- en keelholte kan.

Purpose

Het vastleggen van informatie over aanwezige stoma's heeft tot doel om andere zorgverleners hierover te informeren. Deze informatie is van belang bij het vaststellen van benodigde zorg voor de patiënt. In een overplaatsingssituatie biedt de informatie de mogelijkheid om de continuïteit van zorg te bewerkstelligen door bijvoorbeeld specifieke deskundigheid en materialen vooraf te regelen.

Information Model


#3809AnatomischeLocatie-v1.0.3(2024NL)MedischHulpmiddel-v4.0(2024NL)#StomaTypeCodelijst#3807#3802#3806#3808Stoma-v3.4Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:5.2.1 Arrowdown.pngStoma Rootconcept van de bouwsteen Stoma. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Stoma.
CD.png NL-CM:5.2.2 Arrowright.pngStomaType 1 Het type stoma geeft aan vanuit welke lichaamsholte de stoma is aangelegd en wat voor een soort stoma hiervoor gebruikt is.
245857005 Stoma
List2.png StomaTypeCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:5.2.3 Arrowright.pngStomaMateriaal::MedischHulpmiddel 0..* Het stomamateriaal beschrijft de gebruikte hulpmiddelen, zoals huidplaat (het plakkende deel rondom stoma), stomazakje (voor het opvangen van output van stoma) en overige stomahulpmiddelen voor verzorgen van de stoma. Voor tracheostomata beschrijft het eveneens hulpmiddelen zoals spraakprothese en stomafilter.

Katheters die door de stoma naar binnen gebracht worden zoals een tracheacanule worden niet in dit concept beschreven. Deze hulpmiddelen moeten in een bovenliggende bouwsteen die de katheter beschrijft en naar de stoma verwijst gemodelleerd worden.

407744008 Stomahulpmiddel
Block.png MedischHulpmiddel
Verwijzing.png NL-CM:5.2.9 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 De anatomische locatie van de stoma bij de patiënt.
363698007 Locatie van bevinding
Block.png AnatomischeLocatie
TS.png NL-CM:5.2.5 Arrowright.pngAanlegDatum 0..1 De datum waarop de stoma bij de patiënt is aangelegd, een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
TS.png NL-CM:5.2.10 Arrowright.pngEinddatum 0..1 De datum waarop de stoma bij de patiënt is verwijderd. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
ST.png NL-CM:5.2.7 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de stoma.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Stoma
StomaType Eindstandige colostoma
AanlegDatum 2014
AnatomischeLocatie Buik, onder
Lateraliteit Rechts
StomaMateriaal
ProductType Stomazakje
Toelichting -

References

1. V&VN afdeling Stomaverpleegkundigen. Evidence-based Richtlijn Stomazorg Nederland. (2012) [Online] Beschikbaar op:http://www.mdl.nl/uploads/240/1143/Evidence-based_Richtlijn_Stomazorg_Nederland.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

StomaTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.2.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Urostoma 281601009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 urostoma
Dubbelloops colostoma 261072008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 dubbelloops colostoma
Eindstandig colostoma 261030007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 eindstandige colostoma
Stoma van lis van ileum 311413000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 dubbelloops ileostoma
Eindstandig ileostoma 311412005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 eindstandige ileostoma
Tracheostoma 280361007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 tracheostoma
Malone-stoma 29241000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 stoma t.b.v. Malone procedure
other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:19:14 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht