VerpleegkundigeInterventie-v4.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie EN.png
Versie: 4.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 7-7-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.2
DCM::KeywordList Interventie, verpleegkundige actie
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 09-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie-v4.0.1
DCM::Version 4.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-542 Verwijderen verwijzingen naar codesystemen ICF, Omaha System, NANDA,,NIC en NOC

Publicatieversie 3.2 (01-10-2018)

ZIB-728 aanpassing zib verpleegkundige interventie

Publicatieversie 4.0 (01-12-2021)

ZIB-1252 CLONE - VerpleegkundigeInterventie-v3.2, aanpassing verwijzing codelijst
ZIB-1281 diverse refsets voor verpleegkundige interventies/observaties.
ZIB-1483 Voorbeelden verpleegkundige interventie niet aangepast
ZIB-1486 Code nodig voor frequentie/interval verpleegkundige interventie
ZIB-1502 Intentie van VerpleegkundigeInterventie wordt niet duidelijk gemaakt
ZIB-1510 zib VerpleegkundigeInterventie: voorbeeld voldoet niet (meer) aan zib
ZIB-1558 Verander conceptnaam "HealthcareProvider" naar "HealthProfessional"

Publicatieversie 4.0.1 (15-10-2023)

ZIB-1974 Suggested typo and textual improvements

Publicatieversie 4.1 (15-04-2024)

ZIB-1876 correctie van een paar links in VerpleegkundigeInterventie zib

Concept

Een verpleegkundige interventie is de verzorging en/of behandeling die een verpleegkundige uitvoert op basis van een deskundig oordeel en klinische kennis. Het is een onderdeel van het verpleegkundige proces; interventies worden bepaald naar aanleiding van geïndiceerde zorgproblemen (verpleegkundige diagnoses) en op grond van behandeldoelen. In de thuiszorg situatie kunnen na instructie sommige acties ook door de patiënt zelf of door een mantelzorger verricht worden. Het concept kan in de juiste context zowel historische, toekomstige als geadviseerde verpleegkundige interventies beschrijven.

Purpose

De verpleegkundige interventies zijn een essentieel onderdeel van het verpleegkundig proces. Een verpleegkundige interventie wordt vastgelegd om het verpleegkundig handelen te documenteren en om andere zorgverleners daarvan op de hoogte te stellen. Op deze manier kan optimale verpleging en continuïteit van zorg worden gefaciliteerd.

Information Model


#VerpleegkundigeInterventieCodelijst#VerpleegkundigeActiviteitCodelijstPatient-v4.3(2024NL)Contactpersoon-v4.1(2024NL)#4178#4180Behandeldoel-v3.2.1(2024NL)MedischHulpmiddel-v4.0(2024NL)#4176#4170#4185Zorgverlener-v4.0(2024NL)Probleem-v4.7(2024NL)#4173#4174#4172Zorgverlener-v4.0(2024NL)#4186VerpleegkundigeInterventie-v4.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:14.2.1 Arrowdown.pngVerpleegkundigeInterventie Rootconcept van de bouwsteen VerpleegkundigeInterventie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VerpleegkundigeInterventie.
9632001 Verpleegkundige verrichting
CD.png NL-CM:14.2.2 Arrowright.pngInterventie 1 Een verpleegkundige interventie is een behandeling die een verpleegkundige uitvoert op basis van een deskundig oordeel en klinische kennis ten behoeve van een zorgvrager. De interventie is gericht is op een bepaald probleem (diagnose) en met een vooraf vastgesteld zorgresultaat. Het is mogelijk om een hiërarchie van verpleegkundige interventies (waarbij de ene interventie onderdeel is van de ander) op te bouwen.
List2.png VerpleegkundigeActiviteitCodelijst
List2.png VerpleegkundigeInterventieCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:14.2.6 Arrowright.pngIndicatie::Probleem 0..1 Het verpleegkundig probleem (indicatie) dat ten grondslag ligt aan de interventie.
Block.png Probleem
Verwijzing.png NL-CM:14.2.14 Arrowright.pngBehandeldoel 0..1 De beschrijving van het behandeldoel waar de keuze voor de interventie op gebaseerd is.
Block.png Behandeldoel
PQ.png NL-CM:14.2.3 Arrowright.pngInterval 0..1 Het interval geeft de tijd tussen de geplande acties weer.

Bij opgave van een interval ligt de nadruk op de tijd tussen de opeenvolgende acties, bijvoorbeeld bij wondbehandeling. De precieze tijdstippen zijn minder van belang.

153691000146106 Interval tussen verrichtingen
PQ.png NL-CM:14.2.4 Arrowright.pngFrequentie 0..1 De frequentie beschrijft hoe vaak en over welke periode bepaalde acties uitgevoerd worden, bijvoorbeeld 3 maal daags.
153681000146109 Frequentie van verrichting
TS.png NL-CM:14.2.11 Arrowright.pngActieStartDatumTijd 0..1 De startdatum (en eventueel starttijd) van de actie. Het concept biedt de mogelijkheid om het begin van de periode van een reeks van herhalende acties aan te geven.
TS.png NL-CM:14.2.12 Arrowright.pngActieEindDatumTijd 0..1 De einddatum (en eventueel eindtijd) van de actie. Het concept biedt de mogelijkheid om het einde van de periode van een reeks van herhalende acties aan te geven.
Verwijzing.png NL-CM:14.2.13 Arrowright.pngMedischHulpmiddel 0..* De beschrijving van de middelen die gebruikt worden bij de verpleegkundige actie, zoals verbandmiddelen.
Block.png MedischHulpmiddel
ST.png NL-CM:14.2.18 Arrowright.pngInstructie 0..1 Instructie voor het uitvoeren van de verpleegkundige handeling. Dit is met name aan de orde als de handeling door de patient zelf of door een mantelzorger uitgevoerd wordt.
Folder.png NL-CM:14.2.15 Arrowdown.pngUitvoerder 0..1 Degene die de verpleegkundige actie uitvoert.
Verwijzing.png NL-CM:14.2.7 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) De zorgverlener die de verpleegkundige actie uitvoert.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:14.2.16 Arrowright.pngVerzorger::ContactPersoon (0..1) De verzorger die de verpleegkundige actie uitvoert.
Block.png Contactpersoon
Verwijzing.png NL-CM:14.2.17 Arrowright.pngPatient (0..1) Depatient die de verpleegkundige actie uitvoert.
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:14.2.8 Arrowright.pngAanvrager::Zorgverlener 0..* De zorgverlener die de verpleegkundige interventie heeft aangevraagd. Indien gewenst kan ook alleen het specialisme van de aanvrager opgegeven worden.
Block.png Zorgverlener
ST.png NL-CM:14.2.5 Arrowright.pngToelichting 0..1 De toelichting op de verpleegkundige interventie.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VerpleegkundigeInterventie
Interventie Ondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiene
ActieStartDatumTijd 10-9-2021
Frequentie 1/dag
Instructie Let op: valrisico
Indicatie
ProbleemNaam Probleem met zichtzelf wassen en drogen
ProbleemBeginDatum 28-8-2021
ProbleemStatus Actueel
Toelichting Meneer kan niet buigen
Behandeldoel
GewenstZorgresultaat Wassen onafhankelijk

Instructions

Voor het verpleegkundige domein geldt: wanneer twee partijen verschillende classificatiesystemen hanteren, wordt voor uitwisseling de op Snomed CT gebaseerde Kernset Patiëntproblemen gebruikt, zodat gegevens vergelijkbaar en uitwisselbaar worden. Er is een mappingstabel beschikbaar van de Kernset Patiëntproblemen naar Omaha System, NANDA-I en ICF.

References

1. Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging (V&VN, 2011) [Online] Beschikbaar op:https://www.venvn.nl/media/jutbak5v/verple-1.pdf [Geraadpleegd: 16 januari 2024]

2. Vreeke E, Klein Wolterink G. Classificatie- en terminologiestelsels voor verpleegkundige informatie. Nictiz & NFU (2014). [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

3. The Omaha System [Online] Beschikbaar op:http://www.omahasystem.org/ [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

4. Nursing Intervention Classification (NIC) [Online] Beschikbaar op:http://www.nursing.uiowa.edu/center-for-nursing-classification-and-clinical-effectiveness [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

5. Nursing Outcome Classification (NOC) [Online] Beschikbaar op:http://www.nursing.uiowa.edu/center-for-nursing-classification-and-clinical-effectiveness [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

6. North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) [Online] Beschikbaar op:http://www.nanda.org/ [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

7. International Classification for Nursing Practice (ICNP) [Online] Beschikbaar op:www.icn.ch [Geraadpleegd: 16 januari 2024]

8. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:https://www.whofic.nl/ [Geraadpleegd: 16 januari 2024]

Traceability to other Standards

De Zib verpleegkundige interventie is een verbijzondering van de Zib verrichting.

Valuesets

VerpleegkundigeActiviteitCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.6 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: ^733990004|Simpele internationale referentieset met verpleegkundige interventies| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

VerpleegkundigeInterventieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.5 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: ^99051000146107|Referentieset met verpleegkundige interventies| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:19:48 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht