Behandeldoel-v3.2.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Behandeldoel EN.png
Versie: 3.2.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 8-9-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.5
DCM::KeywordList Behandeldoel
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.Behandeldoel
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 18-05-2022
DCM::Supersedes nl.zorg.Behandeldoel-v3.2
DCM::Version 3.2.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct
ZIB-576 Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.

Publicatieversie 3.2 (01-09-2020)

ZIB-1174 DefintionCode niet meer actueel en referentie naar zib AlgemeneMeting verwijderen.

Publicatieversie 3.2.1 (10-06-2022)

ZIB-1604 Tekstuele wijzigingen zib Behandeldoel (2020NL)

Concept

Het behandeldoel omschrijft het gewenste resultaat van de behandeling/interventies met betrekking tot het benoemde probleem van de patiënt. Naast de streefwaarde wordt bij het te bereiken doel ook een streefdatum aangegeven. Vergelijking van het behandeldoel met de uitkomsten van zorg geeft inzicht in de effectiviteit van de behandeling/interventies.

Purpose

Een behandeldoel wordt vastgelegd om de intentie van de behandeling/interventie aan te geven. Daarmee geeft het een indicatie over de in te zetten acties als onderdeel van het zorgproces. Dit maakt het tevens mogelijk om de ontwikkelingen rondom de gezondheidstoestand van de patiënt te monitoren op gewenst zorgresultaat.

Information Model


#2927Probleem-v4.7(2024NL)FunctioneleOfMentaleStatus-v4.0(2024NL)#2926Behandeldoel-v3.2.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:13.5.1 Arrowdown.pngBehandeldoel Rootconcept van de bouwsteen Behandeldoel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Behandeldoel.
ST.png NL-CM:13.5.5 Arrowright.pngGewenstZorgresultaat (0..1) De tekstuele weergave van het behandeldoel. Dit concept geeft de mogelijkheid om een behandeldoel te definiëren dat niet omschreven kan worden als een meetwaarde of functionele dan wel mentale status.
423100009 Gedeelte betreffende resultaten in status
Verwijzing.png NL-CM:13.5.3 Arrowright.pngGewensteGezondheidstoestand::FunctioneleOfMentaleStatus (0..1) De gewenste gezondheidstoestand is een streefwaarde die uitgedrukt kan worden als een functionele of mentale status van de patiënt.
Block.png FunctioneleOfMentaleStatus
Verwijzing.png NL-CM:13.5.4 Arrowright.pngProbleem 0..1 Beschrijving van het probleem waar het behandeldoel betrekking op heeft.
Block.png Probleem

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Behandeldoel
Probleem
ProbleemNaam Beperkte mobiliteit
GewensteGezondheidstoestand
StatusNaam Lopen
StatusWaarde Lichte beperking
StatusDatum 10-09-2014

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:17:40 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht