FunctioneleOfMentaleStatus-v4.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus EN.png
Versie: 4.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 12-9-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.26
DCM::KeywordList mentale status, functionele status, functionele beperking, mentale stoornis, ADL
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 09-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus-v3.2.1
DCM::Version 4.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)

ZIB-89 Aanpassing OverdrachtFuntioneleStatus door deze te vervangen door een nieuwe bouwsteen die alleen een generieke functionele beperking bevat.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.0.1 (22-05-2015)

ZIB-384 Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeSnomedCodelijst.
ZIB-383 Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeNOCCodelijst.
ZIB-382 Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeOMAHACodelijst.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.1 (26-02-2019)

ZIB-681 ICF 'alle waarden' n.v.t. op FunctioneleOfMentaleStatus antwoord

Publicatieversie 3.2 (01-09-2020)

ZIB-1110 Laten vervallen Omaha en NOC
ZIB-1142 Toevoegen element Geslacht aan ZIB zorgverlener

Publicatieversie 3.2.1 (01-12-2021)

ZIB-1575 Deprecated termen en waardelijsten uit de prepublicatie halen

Publicatieversie 4.0 (15-04-2024)

ZIB-1240 waardelijsten in FunctioneleOfMentaleStatus
ZIB-2115 Aanpassen definitiecodes verwijzingen vanuit zib BehandelDoel

Concept

De functionele of mentale status geeft inzicht in de functionele en mentale beperkingen van de patiënt.

Purpose

De functionele en mentale status van de patiënt kunnen worden vastgelegd om inzicht te geven in de beperkingen van de patiënt waar rekening mee gehouden moet worden bij de verdere behandeling en verpleging en om het resultaat van een behandeling te kunnen evalueren.

Het is niet de bedoeling om diagnoses, die functioneel beperkend (kunnen) zijn hier vast te leggen. Hiervoor dient gebruik gemaakt van de bouwsteen Probleem.

Information Model


#597MedischHulpmiddel-v4.0(2024NL)#594#593#595#598#StatusNaamICFCodelijst#StatusNaamSnomedCodelijst#StatusWaardeICFCodelijst#StatusWaardeSnomedCodelijstFunctioneleOfMentaleStatus-v4.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.26.1 Arrowdown.pngFunctioneleOfMentaleStatus Rootconcept van FunctioneleOfMentaleStatus. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FunctioneleOfMentaleStatus.
CD.png NL-CM:4.26.2 Arrowright.pngStatusNaam 1 Gecodeerde omschrijving van de functionele of mentale status of beperking.

Gebruikte codesystemen zijn: <ul> <li>SNOMED CT</li> <li>ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)</li> </ul>

List2.png StatusNaamICFCodelijst
List2.png StatusNaamSnomedCodelijst
CO.png NL-CM:4.26.3 Arrowright.pngStatusWaarde 0..1 De mate waarin de functionele of mentale conditie beperkend is.

Indien zowel statusnaam als statuswaarde gecodeerd vastgelegd worden, dienen beide waarden uit hetzelfde codesysteem te komen. Indien de patiënt een hulpmiddel gebruikt, vindt de beoordeling van de mate van beperking plaats zonder gebruik van dit hulpmiddel. De antwoord codes dienen geselecteerd te worden uit de bij de vraag horende subselectie van het codesysteem conform de voor dat systeem geldende regels.

List2.png StatusWaardeICFCodelijst
List2.png StatusWaardeSnomedCodelijst
TS.png NL-CM:4.26.6 Arrowright.pngStatusDatum 0..1 Datum waarop de status is of wordt vastgesteld. Een vage datum, b.v. alleen een jaartal is toegestaan.
ST.png NL-CM:4.26.4 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichtende opmerking als omschrijving van de functionele of mentale status.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
Verwijzing.png NL-CM:4.26.5 Arrowright.pngHulpmiddel::MedischHulpmiddel 0..* Hulpmiddel dat de patiënt ter beschikking heeft of krijgt om de impact van de beperking of stoornis te verminderen.
Block.png MedischHulpmiddel

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

FunctioneleOfMentaleStatus
StatusNaam Zich scheren
StatusWaarde Moeite met scheren
StatusDatum 23-02-2015
Toelichting --
MedischHulpmiddel --

Valuesets

StatusNaamICFCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.3 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden ICF 2.16.840.1.113883.6.254

StatusNaamSnomedCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.4 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <363787002|Waarneembare entiteit| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

StatusWaardeICFCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.6 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden ICF 2.16.840.1.113883.6.254

StatusWaardeSnomedCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.8 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <260245000|Waarde van bevinding| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:41:33 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht