Behandeldoel-v3.0(2016NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Behandeldoel EN.png
Versie: 3.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2016
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-5-2016


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 8-9-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.5
DCM::KeywordList Behandeldoel
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.Behandeldoel
DCM::PublicationDate 1-5-2016
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds nl.nfu.Behandeldoel-v1.0
DCM::Version 3.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Concept

Het behandeldoel omschrijft het gewenste resultaat van de behandeling/interventies met betrekking tot het benoemde probleem van de patiënt. Naast de streefwaarde wordt bij het te bereiken doel ook een streefdatum aangegeven. Vergelijking van het behandeldoel met de uitkomsten van zorg geeft inzicht in de effectiviteit van de behandeling/interventies.
Voor het verpleegkundig proces wordt het probleem uitgedrukt als verpleegkundige diagnose. Het behandeldoel is samen met verpleegkundige diagnoses, verpleegkundige interventies en uitkomsten van zorg, onderdeel van het verpleegkundig proces.

Purpose

Een behandeldoel wordt vastgelegd om de intentie van de behandeling/interventie aan te geven. Daarmee geeft het een indicatie over de in te zetten acties als onderdeel van het medisch of verpleegkundig zorgproces. Dit maakt het tevens mogelijk om de ontwikkelingen rondom de gezondheidstoestand van de patiënt te monitoren op gewenst zorgresultaat.

Information Model


#10447OverdrachtConcern-v3.0(2016NL)FunctioneleOfMentaleStatus-v3.0(2016NL)AlgemeneMeting-v3.0(2016NL)#10448Behandeldoel-v3.0Model(2016NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:13.5.1 Arrowdown.pngBehandeldoel Rootconcept van de bouwsteen Behandeldoel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Behandeldoel.
ST.png NL-CM:13.5.5 Arrowright.pngGewenstZorgresultaat (0..1) De tekstuele weergave van het behandeldoel. Dit concept geeft de mogelijkheid om een behandeldoel te definieren dat niet omschreven kan worden als een meetwaarde of functionele dan wel mentale status.
27574-3 Skilled nursing treatment plan Progress note and attainment of goals (narrative)
Verwijzing.png NL-CM:13.5.2 Arrowright.pngStreefwaarde::AlgemeneMeting (0..1) De streefwaarde betreft de gewenste waarde van een grootheid (bijv. bloeddruk, gewicht, pijnscore) die met behulp van een meting geëvalueerd kan worden.
Block.png AlgemeneMeting
Verwijzing.png NL-CM:13.5.3 Arrowright.pngGewensteGezondheidstoestand::FunctioneleOfMentaleStatus (0..1) De gewenste gezondheidstoestand is een streefwaarde die uitgedrukt kan worden als een functionele of mentale status van de patiënt.
Block.png FunctioneleOfMentaleStatus
Verwijzing.png NL-CM:13.5.4 Arrowright.pngProbleem 0..1 Beschrijving van het probleem waar het behandeldoel betrekking op heeft.
Block.png OverdrachtConcern

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Behandeldoel
Probleem
ProbleemNaam Beperkte mobiliteit
GewensteGezondheidstoestand
StatusNaam Lopen
StatusWaarde Lichte beperking
StatusDatum 10-09-2014

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie zomer 2016
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 15:44:54 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht