ZIBIssues

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

ZIB-11

Gebruik van de GS1 standaard

Aangemaakt op: 05-03-2012 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 03-10-2014
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
In de CCR standaard segment 9 (Medicatie) en 10 (Medische Hulpmiddelen) moet de GS1 standaard worden toegepast. Nu worden alleen volledige vrije tekstvelden met product omschrijvingen gehanteerd en alle gevolgen van dien. http://www.zorgvisie.nl/ICT/13113/Ziekenhuizen-kunnen-170-miljoen-besparen-met-barcodes.htm http://www.gs1.nl/opinie/component/content/article/152.html
Besluit:


ZIB-24

Diagnostische verrichtingen onderdeel van Results

Aangemaakt op: 31-07-2012 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 03-10-2014
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
Vormen diagnostische procedures zoals endoscopieen een onderdeel van de sectie Results?
Besluit:


ZIB-26

Gebruik van GLN voor concept Location

Aangemaakt op: 08-08-2012 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 03-10-2014
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
Voor het concept Location kunnen meerdere codestelsels worden gebruikt. Het beste alternatief moet worden gekozen: GLN , de AGB code en of andere.
Besluit:


ZIB-33

Wijzigingsverzoek betreffende Generieke Overdrachtsgegevens

Aangemaakt op: 05-03-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 03-10-2014
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Geachte heer mevrouw, Hierbij een verzoek tot aanpassing van de Generieke Overdrachtsgegevens. Constatering : In de bouwstenen ontbreekt de overdracht van het gegeven dat er sprake is van een meerling Gevolg : Bij meerlingen is het wenselijk hier een extra signalering op te hebben om zo verwisseling te kunnen voorkomen. Dit daar geboorte datum , en adres vaak niet onderscheidend genoeg zijn. Wens : Bij de overdracht is het nodig hierop geattendeerd te worden in de meeste systemen is hiervoor een meerlingen teken aanwezig En vindt hierop een signalering plaats. Het zou wenselijk zijn dat dit ook in een overdrachtssituatie wordt meegenomen. Verzoek: in de bouwsteen OverdrachtPatient (of elders) meenemen van een een veld voor de registratie van een meerling. Alvast hartelijk dank, Robert Schotanus Informatiemanager Ziekenhuis Amstelland
Besluit:


ZIB-34

Tekst bij DCM::ValueSet niet correct.

Aangemaakt op: 14-03-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 30-07-2013
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
Fred, teamleden,  Hierbij wat commentaar op bouwsteen: nl.nfu.OverdrachtZorgverlener-v1.0.pdf / ZorgverlenerNaam Volgens mij is de tekst bij DCM::ValueSet niet correct want bevat nog een stub tekst die volgens mij bedoeld was om in te vullen met een verwijzing naar UZI en AGB. Dat is niet gedaan.   De betreffende tekst: «data» ZorgverlenerNaam DCM::ValueSet hier verwijzing naar de juiste set/kolom in UZI en ook nog 1 voor AGB Met vriendelijke groet, M.R. Ligtvoet, ICT-Architect, Nictiz
Besluit:


ZIB-36

Aanpassen DCM::DefinitionCode, deze overlapt met bouwsteen OverdrachtPatient.

Aangemaakt op: 18-03-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 05-06-2013
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
Beste teamleden, Bouwsteen: zorgaanbieder, organisatieRol heeft een DCM::DefinitionCode NL-CM:0.1.4, die overlapt met bouwsteen nl.nfu.OverdrachtPatient-v1.0.pdf, container: adresgegevens (NL-CM:0.1.4). Breng mij graag even op de hoogte wanneer er een nieuwe xmi hiervoor beschikbaar is, want dan kan ik weer door met deze xmi. Met vriendelijke groet,  M.R. Ligtvoet ICT-Architect   Nictiz
Besluit:


ZIB-42

Commentaar Astrid van Ginneken op Zorgverlener

Aangemaakt op: 13-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 30-07-2013
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
Zorgverlener - In de ZorgverlenerRolCodeLijst mis ik: o Zorgcoördinator o Aanspreekpunt - Is de term ‘behandelaar’ niet wat algemener dan ‘Afdelingsarts’?
Besluit:


ZIB-43

Commentaar Astrid van Ginneken op Burgerlijke Staat

Aangemaakt op: 13-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 30-07-2013
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)


Omschrijving:
BurgerlijkeStaat: - In de BurgerlijkeStaatCodeLijst mis ik: o Nooit gehuwd geweest of geregistreerd partner gehad (i.p.v. nooit gehuwd geweest) o Gescheiden geregistreerd partner
Besluit:


ZIB-45

Commentaar Astrid van Ginneken op Polsfrequentie

Aangemaakt op: 13-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 30-07-2013
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
Polsfrequentie: - Polsregelmatigheid is geen aparte meetwaarde, maar blijkt te zijn opgenomen bij de Polsfrequentie o Dit betekent dat een polsritme niet apart kan worden overgedragen, omdat de polsfrequentie verplicht is.
Besluit:


ZIB-46

Commentaar Astrid van Ginneken op PlanofCare

Aangemaakt op: 13-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 30-07-2013
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
PlanOfCare - De PlanOfCareStatusCode is m.i. niet echt compleet en de mapping van Concept Name op Concept Code is hier en daar vreemd: o Noshow hebben wij in de lijst als ‘niet nagekomen’ o Aborted is in onze lijst ‘afgebroken’ o In process is in onze lijst ‘in uitvoering’ o Pending is in onze lijst ‘in afwachting van uitvoering’ o On hold is in onze lijst ‘opgeschort’ o We missen de status ‘geaccepteerd’ o We missen de status ‘geweigerd’ o We missen de status ‘niet uitgevoerd’ (Deze is nodig omdat sommige handelingen optioneel zijn en soms niet uitgevoerd hoeven te worden). o Herhaling hoort niet in dit lijstje thuis: het is een andere as: alle andere waarden in de lijst kunnen ook gelden voor een herhalingsafspraak/-verrichting. - De OrderTypeCodeLijst zou wat scherper vertaald kunnen worden: o Medication vertalen naar ‘medicatietoediening’ (ter voorkoming van verwarring met voeding en vocht) o Product vertalen naar Medisch hulmiddel (zie ook grafisch informatiemodel) o Encounter vertalen naar Patientcontact o Is het mogelijk om duidelijk aan te geven wat hier het verschil tussen een Order en een Verrichting is.
Besluit:


ZIB-49

Diverse consistentie punten, meerdere bouwstenen

Aangemaakt op: 23-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 30-07-2013
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
De issues staan in bijgevoegd document per bouwsteen. Het grootste deel zijn kleine naamgevingspunten. Naast de omschrijving van het issue is er een kolom Voorstel aanwezig met de voorgestelde oplossing, meestal Aanpassen. Voor minder triviale punten staat er Overleg. Hierbij het verzoek aan de kernteamleden om voor de bouwstenen waar ze voor verantwoordelijk waren (zijn), de punten door te lopen, waar nodig een oplossing te formuleren en in de kolom Akkoord ja (of nee) in te vullen met je initialen en vervolgens te retourneren.
Besluit:


ZIB-51

Foutieve DCM::ID OID VitalSigns

Aangemaakt op: 23-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 30-07-2013
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Alle vital sign bouwstenen (sectie 12) hebben een foutief OID, tw. 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.12.n i.p.v 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.n
Besluit:


ZIB-55

RFC Bouwsteen Procedure

Aangemaakt op: 28-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 30-07-2013
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
De eerste zin onder Concept luidt: De sectie Procedures vermeldt alle bekende en relevante therapeutische verrichtingen, die de patient heeft ondergaan op tot het moment van de gegevensoverdracht. Alle bekende en Relevante lijkt hier met elkaar in tegenspraak. Voorstel om deze zin te vervangen door: De sectie Procedures bevat een overzicht van alle relevante therapeutische verrichtingen die de patient heeft ondergaan tot op het moment van de gegevensoverdracht.
Besluit:


ZIB-56

RFC Bouwsteen Medicatie

Aangemaakt op: 28-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

MedicatieToediening(vervallen)
MedicatieVerstrekking(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)
OverdrachtMedicatie (vervallen)


Omschrijving:
De bouwsteen medicatie is heel groot geworden en bestaat eigenlijk uit een aantal lossen bouwstenen. Doordat het nu een bouwsteen is, is niet zonder meer duidelijk welke gegevens wel- of niet in combinatie met elkaar kunnen voorkomen. Voorstel: Splits de huidige bouwsteen Medicatie in vier afzonderlijke bouwstenen die los van elkaar of in combinatie naast elkaar in de overdracht kunnen voorkomen. Deze vier zijn (nader overleg nodig!): - Voorschrift - Verstrekking - Gebruik (de actuele medicatie) - Toediening
Besluit:
De bouwsteen OverdrachtMedicatie is opgesplitst in MedicatieVerstrekking, MedicatieVoorschrift, MedicatieToediening en MedicatieGebruik.

ZIB-57

Cardinaliteit choicebox OverdrachtNationaliteit is ambigu

Aangemaakt op: 29-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 30-07-2013
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
In OverdrachtNationaliteit heeft zowel land als nationaliteit cardinaliteit 0..*. De constraint zegt echter Precies een concept uit de keuzebox moet gekozen worden. Dit kan tot verwarring leiden. Voorstel is om de tekst van de constraint te wijzigen in Kies Land(en) of Nationaliteit(en) met bijbehorende waardelijst, niet beide
Besluit:


ZIB-59

RFC Bouwsteen Betaler

Aangemaakt op: 29-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 15-10-2013
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
Het element BetalerPersoon heeft een verwijzing “Naam:Naamgegevens”. Eem element dat een verwijzing is naar een concept moet geen blauwe kleur hebben (zie bijv. de verwijzing “Adres::Adresgegevens”, die is niet blauw).
Besluit:


ZIB-62

commentaar op bouwsteen: nl.nfu.OverdrachtPatient?v1.1: dubbel id 0.1.33

Aangemaakt op: 18-07-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Beste teamleden,   Er is een id tweemaal uitgegeven in bouwsteen nl.nfu.OverdrachtPatient?v1.1. Het gaat om id NL?CM:0.1.33 die staat bij OverlijdensIndicator en DatumOverlijden.   Uit de PDF: [quote] «data» OverlijdensIndicator Definitie Indicator die aangeeft of de patient overleden is. Datatype BL DCM::DefinitionCode NL?CM:0.1.33 «data» DatumOverlijden Definitie Indien van toepassing datum waarop de persoon overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan. Datatype TS DCM::DefinitionCode NL?CM:0.1.33 [/quote]   Kunnen jullie dit aanpassen en graag even aangeven wanneer er nieuwe XMI/PDF voor is? Bedankt!   Met vriendelijke groet,  M.R. Ligtvoet ICT-Architect   Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg Postbus 19121 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag T 070 317 34 42 F 070 320 74 37 M 06 4378 3214 ligtvoet@nictiz.nl www.nictiz.nl  Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Nictiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. Nictiz accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Besluit:
De tagged value van het concept Overlijdensindicator is aangepast omdat deze dubbel voorkwam.

ZIB-64

OverdrachtContactpersoon - OID aanpassing van RolCodelijst

Aangemaakt op: 30-07-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
Bij de RolCodelijst in de bouwsteen OverdrachtContactpersoon is er een foute OID van de CodeSystemId, namelijk.: 113883.2.4.3.11.22.472. De juiste OID van de CodeSystemId zou moeten zijn: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472.   Met vriendelijke groet, Tessa van Stijn HL7 expert   NICTIZ Postbus 19121 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag T:  (070) 3173435 M: 06 34489294
Besluit:
De OID van de RolCodelijst is onjuist, deze is aangepast.

ZIB-66

OverdrachtContactpersoon - RolCodelijst-naam in EA model

Aangemaakt op: 30-07-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
In het EA- model van OverdrachtContactpersoon is de RelatieCodelijst verkeerd, namelijk: RelatieCodeLijst. Correcte naam zou moeten zijn RelatieCodelijst.   Met vriendelijke groet, Tessa van Stijn HL7 expert   NICTIZ Postbus 19121 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag T:  (070) 3173435 M: 06 34489294
Besluit:
De naam van de RelatieCodelijst was ten onrechte geschreven als RelatieCodeLijst. Dit is aangepast.

ZIB-67

Wijzigingsverzoek Klinische Bouwsteen Patient document

Aangemaakt op: 27-08-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Geachte heer/mevrouw, Op aanduiding van Fred Smeele stuur ik deze mail! Ik ben de documenten rondom de klinische bouwstenen aan het doornemen. Waarna ik een vraag heb betreffende het overdracht Patient document. Ik zie dat hier bij naamgegevens de volgende 5 items zijn benoemd: -Aanhef -Voornamen -Geslachtsnaam -Geslachtsnaam partner -Roepnaam Ik mis hierin de Display naam. Dit veld wordt vaak gebruikt op correspondentie met de patient. Uit de overdracht set kan ik deze niet afleiden. Ik weet immers niet of de patient eerst zijn eigen geslachtsnaam wilt gebruiken en daarna zijn geslachtsnaam partner of anders om. Natuurlijk kan ook nog 1 van de 2 gebruikt worden. In de Hl7v2 standaard kon dit als een optioneel veld meegegeven worden. Hoe moet ik hier mee omgaan binnen de bouwstenen? Wat is de reden dat dit veld niet meer is opgenomen? We beginnen eind december met Ordermangement op basis van XDS/XDW. Hierin willen we de standaardbouwstenen gebruiken die door het NFU gebouwd zijn. Ik mis in de overdracht patientgegevens dus het naamgebruik veld. Dit hebben we nodig om de patient te kunnen aanschrijven. Albert-Jan geeft aan dat dit hier inderdaad gemist is en dat dit wel is opgepakt in het project algemene NAW gegevens. De harmonisatie heeft echter nog niet plaatsgevonden. Kunnen jullie mij hierover informeren! Gr. Igor Schoonbrood Maastricht Universitair Medisch Centrum Igor.schoonbrood@mumc.nl
Besluit:
Een concept Naamgebruik is toegevoegd, met hieraan gekoppeld een valueset NaamgebruikCodelijst.

ZIB-69

Issue Bouwsteen OverdrachtContactpersoon

Aangemaakt op: 03-09-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
De Bouwsteen OverdrachtContactpersoon maakt gebruik van de RolCodelijst. De inhoud van deze codelijst is niet consistent en bevat rollen en relaties door elkaar. In deze lijst is er ook de waarde specialist die in deze lijst overbodig is. De bouwsteen is immers bedoeld voor de overige, bij de zorg voor de patient betrokken, personen, anders dan zorgverleners. Graag de RolCodelijst opschonen.
Besluit:
De RolCodelijst is opgeschoond.

ZIB-70

Issue Bouwsteen OverdrachtZorgverlener - Specialisme

Aangemaakt op: 03-09-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
De valueSet, die aangewezen wordt voor het concept Specialisme, heeft geen OID. De volgende OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.7 kan toegevoegd worden aan de valueSet COD016?VEKT voor het concept Specialisme in de Bouwsteen OverdrachtZorgverlener. De COD016?VEKT is recent geregistreerd onder deze OID.
Besluit:
De valueset behorende bij het concept Specialisme bevatte geen OID, deze is gekoppeld.

ZIB-71

Issue Bouwsteen Overdracht Zorgaanbieder - ZorgaanbiederIdentificatieNummer

Aangemaakt op: 03-09-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
Voor het ZorgaanbiederIdentificatieNummer wordt het URA (Het CIBG UZI?Register?Abonneenummer)UZI-registerabonneenummer (URA) met de OID 2.16.528.1.1007.3.1 aangewezen in de bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder. De juiste OID van het UZI-registerabonneenummer (URA) Zorginstelling identificatie is: 2.16.528.1.1007.3.3.
Besluit:
De OID van de valueset gekoppeld aan het concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer was onjuist, deze is gecorrigeerd.

ZIB-72

Issue Bouwsteen OverdrachtBetaler - VerzekerdeNummer

Aangemaakt op: 03-09-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
De datatype van VerzekerdeNummer is van data type II, dwz dat behalve het VerzekerdeNummer ook de identificatie van de organisatie bekend moet zijn. Graag vermelding over deze identificatie toevoegen bij het concept VerzekerdeNummer.
Besluit:
Het datatype aangepast van concept VerzekerdeNummer, van II naar ST.

ZIB-73

wijzigingsverzoek familieanamnese

Aangemaakt op: 30-10-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Familieanamnese

OverdrachtFamilieanamnese (vervallen)


Omschrijving:
Hallo Fred, Tijdens het doorkijken van wat bouwstenen kwam ik wat tegen wat wellicht nog eens kan worden aangepast. Het is maar een kleintje en alleen tekst. ….ik dacht ik meld het maar even want als er ooit wat gaat veranderen zou deze eventueel mee kunnen. Ik wil eens kijken welke onderdelen goed bruikbaar zouden kunnen zijn voor onderzoek (clinical research & biobanken) vandaar dat ik er naar kijk. groeten, Linda Mook Mook Projects | http://www.mookprojects.nl senior information architect | CTMM-TraIT project senior IT project leader UMCG | BBMRI-NL Catalogue projects 06-51778571 • skype linda.mook1 • linda.mook@gmail.com • http://www.linkedin.com/in/lindamook Wijzigingsverzoek : tekst concept familieanamnese aanpassen In het concept van familie anamnese staat: De familieanamnese bevat een zo volledig mogelijk overzicht van alle gezondheidsproblemen van familieleden van de patient die bekend zijn en relevant zijn voor de overdracht. De anamnese bestaat uit informatie over: - de medische aandoeningen die familieleden hebben en - de biologische relatie tussen familieleden. volgens mij is het volgende beter: De familieanamnese bevat een zo volledig mogelijk overzicht van alle gezondheidsproblemen van familieleden van de patient die bekend zijn en relevant zijn voor de overdracht. De anamnese bestaat uit informatie over: - de medische aandoeningen die familieleden hebben en - de biologische relatie tussen DE PATIENT EN HET BETREFFENDE FAMILIELID.
Besluit:
Concept Relatie gewijzigd in BiologischeRelatie en tevens voorzien van eigen BiologischerelatieCodelijst.

ZIB-74

Wijzigingsverzoek bouwsteen gewicht

Aangemaakt op: 31-10-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
Simpele Tekstaanpassing. In de bouwsteen gewicht, staat bij onderdeel instructions het volgende: Registreren van een actuele meting van het lichaamsgewicht, ook als deze persoon een lichaamsdeel mist, door een geboorteafwijking of na een chirurgische ingreep. Een verklaring over de fysieke incompleetheid van het lichaam, kan zo nodig opgeslagen worden in het data element beinvloedende factoren. Dit is het gebruikelijke model voor gewichtmetingen, bij voorbeeld thuis gemeten door de persoon zelf, een klinische meting in een kliniek/ziekenhuis, of door een fitness instructeur in een sportschool. de naam van het data element klopt niet, moet zijn toelichting ipv beinvloedende factoren. Registreren van een actuele meting van het lichaamsgewicht, ook als deze persoon een lichaamsdeel mist, door een geboorteafwijking of na een chirurgische ingreep. Een verklaring over de fysieke incompleetheid van het lichaam, kan zo nodig opgeslagen worden in het data element TOELICHTING. Dit is het gebruikelijke model voor gewichtmetingen, bij voorbeeld thuis gemeten door de persoon zelf, een klinische meting in een kliniek/ziekenhuis, of door een fitness instructeur in een sportschool. Linda Mook Mook Projects | http://www.mookprojects.nl senior information architect | CTMM-TraIT project senior IT project leader UMCG | BBMRI-NL Catalogue projects 06-51778571 • skype linda.mook1 • linda.mook@gmail.com • http://www.linkedin.com/in/lindamook
Besluit:
In de sectie Instructions stond een verkeerde conceptnaam, dit is aangepast.

ZIB-75

Issue bouwsteen nl.nfu.OverdrachtOpleiding

Aangemaakt op: 18-11-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

OverdrachtOpleiding (vervallen)


Omschrijving:
Hallo Fred,   Bij de vergelijking van het concept Opleidingsniveau/Schooltype tussen GOG, HWG en Ketenzorg zijn we aangelopen tegen een discrepantie in de gebruikte waarde lijsten. Alle drie de toepassingen verwijzen voor de invulling naar NHG tabel 20: Code opleiding, maar de GOG lijst wijkt op de codes 06, 07en 08 af van de andere twee en van de lijst zoals die door het NHG gepubliceerd wordt. Het lijkt er op dat in GOG een nummeringsfout is gemaakt.   Mijn voorstel is om dit recht te trekken en de volgende wijziging door te voeren in de GOG lijst: ·        code 06 wordt 08 ·        code 07 wordt 09 ·        code 08 wordt 10   Met vriendelijke groet,   Albert-Jan
Besluit:
De valueset die de opleidingcodes bevat kwam qua codes niet overeen met NHG tabel 20: Code opleiding, dit is gelijk getrokken.

ZIB-76

OverdrachtTekstUitslag Omschrijving

Aangemaakt op: 03-12-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
Van Tessa van Stijn: Bouwsteen OverdrachtTekstUitslag De omschrijving van het concept Verrichting aanpassen van: Verwijzing naar de bouwsteen Verrichting en daarin ook de verrichtingsdatum, aanvragend en uitvoerend specialisme. naar: Verwijzing naar de bouwsteen OverdrachtProcedure en daarin ook de verrichtingsdatum, aanvragend en uitvoerend specialisme. Er is geen bouwsteen Verrichting, maar een bouwsteen OverdrachtProcedure.
Besluit:
De omschrijving van het concept Verrichting bevatte een ongeldige verwijzing naar een bouwsteen, dit is tekstueel aangepast.

ZIB-78

Medicatie, diverse issues

Aangemaakt op: 03-12-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)


Omschrijving:
Door Tessa van Stijn aangedragen: OverdrachtMedicatie 3.1 De omschrijving van het concept RedenVanVoorschrijven Dit is een verwijzing naar het concept Probleem in de bouwsteen OverdrachtProbleem vervangen door: Dit is een verwijzing naar het concept Probleem in de bouwsteen OverdrachtProblemen. Er is geen bouwsteen OverdrachtProbleem, maar wel bouwsteen OverdrachtProblemen. 3.2 De omschrijving van het concept RedenVanVoorschrijven Dit wordt in de sectie Problems nader gespecificeerd. vervangen door: Dit wordt in de bouwsteen OverdrachtProblemen nader gespecificeerd. 3.3 Bij de omschrijving van het concept BeoogdVerstrekker en Voorschrijver is een typo: Dit is een verwijzing naar het concept Zorgverlenerin de bouwsteen OverdrachtZorgverlener. verbeteren naar: Dit is een verwijzing naar het concept Zorgverlener in de bouwsteen OverdrachtZorgverlener. 3.4 Concept Keerdosis Bij de omschrijving van het concept Keerdosis loopt de volgende zin niet goed: De dosering wordt (technisch) doorgegeven in de meeteenheid van het product, zodat het meestal om een aantal stuks of doses betreft. 3.5 Bij het concept Toediening ontbreekt beschrijving van het volgende concept: Dossering::Toedieningsweg Beschrijving toevoegen. Voorbeeld beschrijving: Dossering::Toedieningsweg is een verwijzing naar het concept Toediningsweg uit de bouwsteen Dossiering binnen de bouwsteen OverdrachtMedicatie.
Besluit:
Tekstuele aanpassingen in de definities van de concepten RedenVanVoorschrijven, Keerdosis, Toediening, BeoogdVerstrekker en Voorschrijver.

ZIB-79

OverdrachtPolsfrequentie v1.1

Aangemaakt op: 03-12-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
LS, De lijst onder PolsRegelmaigheidCodelijst klopt niet. De lijst van de ContextPositieCodelijst staat er nu onder. Denk dat er bij het verwijderen van elementen iets niet goed is gegaan. Met vriendelijke groet, Lindsay Chang Informatiearchitect Programma EVA Academisch Medisch Centrum ? Meibergdreef 9 ?1105 AZ Amsterdam ? Postbus 22660 ? 1100 DD Amsterdam ?Locatie PA2-118 ? Tel. algemeen 020 566 1097 ? Mobiel 06 188 823 81 | Email l.a.chang@amc.uva.nl<mailto:l.a.chang@amc.uva.nl> | Vrijdag afwezig ________________________________ AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer ________________________________
Besluit:
De codelijst onder PolsRegelmaigheidCodelijst was niet correct, deze is aangepast.

ZIB-80

OverdrachtMedicatie v1.1

Aangemaakt op: 03-12-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)


Omschrijving:
LS, Medicatie v 1.1: - pagina 26 in tabel verstrekte hoeveelheid: spellingsfoutje volgend moet zijn volgens Groeten, Lindsay ________________________________ AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer ________________________________
Besluit:
In de tabel met verstrekte hoeveelheden stond een spelfout; volgend i.p.v. volgens. Dit is aangepast.

ZIB-82

OverdrachtBehandelAanwijzing v1.1

Aangemaakt op: 03-12-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
LS, Hierbij enkele wijzigingsverzoeken t.a.v. de behandelaanwijzingen. Behandelaanwijzingen v 1.1: - In de NFU bouwsteen wordt reanimeren Basic Life Support genoemd. In het ziekenhuis wordt bij reanimeren Advanced Life Support toegepast, dat wil zeggen dat men professioneel masseert, beademt, een shock toedient en medicatie geeft ter ondersteuning. Voorstel is om de term reanimeren te handhaven. - De projectgroep NFU heeft besloten defibrillatie ook als los item mee te nemen al hoewel dit ook onderdeel van reanimatie is. Hiermee is het mogelijk om ondanks een niet reanimeren beleid expliciet aan te geven dat defibrillatie bijvoorbeeld bij een hartritmestoornis wel is toegestaan. Medisch inhoudelijk zal tijdens het beoordelen van het ritme en het voorbereiden van de shock toch basic life support gegeven moeten worden. Voorstel is om de term defibrilleren niet toe te voegen. - NFU spreekt van intubatie, reden om non invasief beademen toe te voegen. Medisch inhoudelijk vallen beide onder de term beademen. Voorstel is om de term beademen te handhaven. Groeten, Lindsay ________________________________ AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer ________________________________
Besluit:
Enkele aanpassingen in samenstelling en descriptions van de BehandelingCodelijst, tevens tekst in sectie Evidence based aangepast n.a.v. deze wijzigingen.

ZIB-83

Wijzigingsvoorstel OverdrachtMedischHulpmiddel

Aangemaakt op: 03-02-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
Zoals met Fred Smeele overlegd, stuur ik hierbij een wijzigingsverzoek voor de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel. Dit verzoek stuur ik namens het Ministerie VWS, directie Geneesmiddel en Medische Terminologie vanuit het project Implantatenregister (bijlage kamerbrief via Fred Smeele). Op 24 september 2013 is een wet van kracht geworden, uitgevaardigd door de Amerikaanse Food and Drug Authority (FDA). Hierin wordt het gebruik van een Unique Device Identifier (UDI) verplicht gesteld voor een aantal medische hulpmiddelen: klasse III, II en I. Deze UDI moet aanwezig zijn op de producten die in Amerikaanse ziekenhuizen worden gebruikt. Van leveranciers wordt verwacht dat zij de productgegevens van de relevante producten registreren in een Global UDI Database (GUDID). Deze gegevens worden aan de afnemers beschikbaar gesteld. Hieronder worden ook patienten verstaan die bijvoorbeeld kunnen opzoeken welk implantaat zij hebben. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij deze wetgeving zullen adopteren in Europa. De Europese Verordening (Europese Richtlijn voor medische hulpmiddelen) is in ontwikkeling en zal registratie van implantaten mbv. UDI voor de betreffende partijen (fabrikanten, zorginstellingen) gaan verplichten. Op 9 december 2013 heeft de IMDRF (International Medical Device Regulators Forum) UDI Working Group richtlijnen voor het gebruik van UDI vastgesteld. (bijlage via Fred Smeele). Deze richtlijnen definieren de UDI. In het informatiemodel van OverdrachtMedischHulpmiddel (in ieder geval voor de implanteerbare medische hulpmiddelen, ofwel implantaten) zijn niet de volledige UDI-gegevens opgenomen. UDI bestaat uit twee delen; UDI-DI (Device Identifier) en UDI-PI (Production Identifier(s)): - UDI-DI (uniek nummer of alfanumerieke code dat een producttype (of model) identificeert. Dit betreft een wereldwijd uniek nummer, welke doorgaans niet wijzigt (statische data). De UDI-DI kan mbv. GS1 GTIN of HIBC-LIC of ISBT 128-PPC codering worden opgemaakt. Voor het gebruik van de GS1 GTIN geldt voor implantaten de GTIN-14 specificatie. - UDI-PI (uniek nummer of alfanumerieke code dat de productie-eenheden identificeert. De UDI-PI bestaat uit het serienummer, lot- of batchnummer. Software as a Medical Device (SaMD) versie, productie- en/of vervaldatum. Dit zijn de dynamische gegevens van de UDI en maken het product specifiek en samen met de UDI-DI uniek (ook voor de patient). Dat betekent dat de ProductID in de bouwsteen niet de unieke identificatie is van het product (UDI van implantaat), indien hiervoor alleen het GTIN wordt gebruikt. Wel kan het GTIN voor het ProductID worden gebruikt, als de definitie van ProductID zoals hierboven voor de UDI-DI (is eigenlijk producttype-id of productmodel-id) wordt beschreven. Overwogen kan worden om de UDI in drie data-elementen van de container Product op te nemen; - ProductType - blijft zoals gedefinieerd - ProductTypeID - wordt de definitie zoals hierboven UDI-DI - ProductID - wordt de definitie zoals hierboven UDI-PI Indien het gewenst is om een ID (UDI) voor het product te hanteren, dan zullen de definities en (verplichte en optionele) kenmerken van de UDI-DI en UDI-PI aan elkaar moeten worden beschreven. Graag hoor ik van u. Ook voor eventuele vragen kunt u contact met mij opnemen. Met vriendelijke groet, Rob Daems Informatie / Solution Architect Ordina ICT BV Ringwade 1 3439 LM NIEUWEGEIN T +31 (0)30 663 7719 M +31(0)6 1039 4730 www.ordina.nl<http://www.ordina.nl/> [image001] Disclaimer Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht. This e-mail and any attachments are confidential and are solely intended for the addressee. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.
Besluit:
Definitie van concept ProductID aangescherpt en tagged value DCM::ExampleValue scherper gedefinieerd.

ZIB-84

Klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtProcedure uitbreiden met Aanvrager (n.a.v. issue #077)

Aangemaakt op: 13-02-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
Naar aanleiding van issue #077. De klinische bouwsteen OverdrachtProcedure uitbreiden met een aanvrager.
Besluit:
Concept Aanvrager toegevoegd aan bouwsteen.

ZIB-88

OverdrachtMedischHulpmiddel

Aangemaakt op: 29-04-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
In OverdrachtMedischHulpmiddel moeten de waarden van ProductId afkomstig zijn uit GTIN met de OID: 2.16.528.1.1002. De vermelding van GTIN OID blijkt incorrect te zijn. De correcte OID van GTIN is: 1.3.160.
Besluit:
De OID voor GTIN bij concept ProductID is onjuist, deze is aangepast.

ZIB-89

Aanpassing OverdrachtFuntioneleStatus door deze te vervangen door een nieuwe bouwsteen die alleen een generieke functionele beperking bevat.

Aangemaakt op: 08-05-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

OverdrachtFunctioneleStatus (vervallen)


Omschrijving:
Issue: De huidige bouwsteen functionele status is een keuzebox uit FunctioneleBeperking en GlasgowComaScale + een opmerkingenveld. Daarmee heeft de bouwsteen de stuctuur van een CCD sectie gekregen. In het project Uitbreiden GOG met verpleegkundige gegevens komen er een groot aantal bouwstenen bij die onder de Sectie Functionele Status vallen. Bij de huidige opbouw van de bouwsteen OverdrachtFunctioneleStatus zouden deze ook allemaal in de keuzebox moeten komen. Dit is niet in lijn met wat we bij andere secties, die uit meer dan een bouwsteen bestaan , gevolgd hebben. Bovendien is het toelichting veld in vrijwel alle gevallen ook in de separate bouwsteen aanwezig.   Voorstel: De huidige bouwsteen wordt vervangen door een nieuwe bouwsteen die alleen een generieke functionele beperking bevat. De CCD sectie Functionele Status kan dan gevuld worden met: OverdrachtGeneriekeFunctioneleBeperking OverdrachtGlasgowComaScale en de bouwstenen met specifieke beperkingen uit de verpleegkundige gegevens.
Besluit:
OverdachtFunctioneleStatus vervangen door een nieuwe bouwsteen die alleen een generieke functionele beperking bevat.

ZIB-91

Opsplitsen OverdrachtBehandelAanwijzing in OverdrachtWilsverklaring en OverdrachtBehandelAanwijzing, incl. uitbreiding WilsverklaringTypeCodelijst.

Aangemaakt op: 08-05-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
Issue: OverdrachtBehandelAanwijzing bevat nu wilsverklaringen als ondersteuning van de behandelaanwijzing. Niet iedere wilsverklaring leidt echter tot een behandelaanwijzing: in de uitbreiding van GOG met verpleegkundige gegevens wordt donorschap geregisteerd. Bovendien is een wilsverklaring iets wat van de patient is en de behandelaanwijzing van de zorgverleners.   Voorstel: Maak een nieuwe bouwsteen Wilsverklaring in de sectie SocialHistory en verwijs vanuit OverdrachtBehandelAanwijzing naar deze bouwsteen. Let wel, inhoudelijk verandert hiermee niets aan de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing. Het biedt alleen de mogelijkheid om flexibeler met wilsverklaringen en behandelaanwijzigen om te kunnen gaan.
Besluit:
De bouwsteen Overdracht BehandelAanwijzing is opgesplitst in een tweetal bouwstenen: BehandelAanwijzing en Wilsverklaring.

ZIB-93

Bouwsteennaam Procedure wijzigen in Verrichting

Aangemaakt op: 18-06-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
De naam Procedure is overgenomen uit de CCR-sectie en niet vertaald. Levert nu om 2 redenen verwarring op: 1. In Nederland is Verrichting het woord dat de lading dekt 2. Het woord Procedure is ook een Nederlands woord en levert daarom verwarring op.
Besluit:
De naam van bouwsteen OverdrachtProcedure is aangepast in OverdrachtVerrichting.

ZIB-94

Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights

Aangemaakt op: 18-06-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
De oorspronkelijke teksten van de secties Disclaimer, Terms of Use en Copyrights in de bouwstenen die uit het project Generieke Overdrachtsgegevens afkomstig zijn, dekt de lading niet meer. Wenselijk is de tekst aan te passen, zie bijlage voor aangepaste tekst zoals aangeleverd door Fred.
Besluit:
Beschrijving in secties Disclaimer, Terms of Use & Copyrights aangescherpt.

ZIB-95

Elementen in Example of the Instrument OverdrachtProcedure komen niet terug in model

Aangemaakt op: 18-06-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
In de bouwsteen OverdrachtProcedure (en container Product uit de bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel) zijn de elementen Aantal en Dosering niet aanwezig, deze zijn wel in Example of the Instrument opgenomen. Dit wijzigingsverzoek om Example of the instrument van deze bouwsteen aan te passen zodat deze overeenkomt met de oorspronkelijke bouwsteen.
Besluit:
Example of the Instrument aangepast door de rijen Dosering en Aantal te verwijderen.

ZIB-96

Cardinaliteit PatientIdentificatienummer in OverdrachtPatient anapassen naar 0..*

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Het concept PatientIdentificatienummer heeft cardinaliteit 0..1, het is wenselijk om ook het nummer van de instelling (patientnummer) mee te sturen. Om deze reden de cardinaliteit aanscherpen naar tenminste 0..*, en definitie van het concept hierop aan laten sluiten.
Besluit:
Cardinaliteit van het concept PatientIdentificatienummer aangepast naar 0..*.

ZIB-97

Concept Voornamen opsplitsen in Voornamen en Initialen in OverdrachtPatient

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Het concept Voornamen bevat nu zowel voornamen als initialen, het is wenselijk deze te splitsen in twee concepten. Dit is in de uitgewerkte templates wel het geval, maar in het model is dit een concept.
Besluit:
Het concept Voornamen die nu bestaat uit een combinatie van voornaam en inititalen opgeplitst in twee losse concepten.

ZIB-98

Achternaam en voorvoegsel als losse concepten uitwerken in OverdrachtPatient

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: De concepten Geslachtsnaam en GeslachtsnaamPartner bevatten zowel de naam als voorvoegsels, het is wenselijk de naam en voorvoegsels te splitsen. Dit is in de uitgewerkte templates wel het geval, maar in het model is dit een concept.
Besluit:
De concepten Geslachtsnaam en GeslachtsnaamPartner bevatten zowel de naam als voorvoegsels, dit is opgesplitst in losse concepten.

ZIB-99

Example of the Instrument in OverdrachtPatient aanpassen qua naam Soort adres

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Voor het concept AdresSoort is een codelijst gedefinieerd, namelijk: AdresSoortCodelijst. Deze codelijst bevat een concept Primary Home met als description Primaire adres, overeenkomend met GBA. In de sectie Example of the Instrument wordt in het voorbeeld achter Soort adres de waarde Huisadres weergegeven, dit komt niet overeen met de waarden zoals gedefineerd in de codelijst.
Besluit:
De descriptions van AdresSoortCodelijst zijn aangescherpt.

ZIB-100

VIP indicator in OverdrachtPatient laten vervallen

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: De codelijst VIPindicatorCodelijst bestaat uit verschillende waarden die in de praktijk niet gebruikt worden, waaronder FD met description Financiele donor van de zorginstelling.
Besluit:
De VIPindicatorCodelijst is opgeschoond.

ZIB-102

DCM::ExampleValue toevoegne bij concept MeerlingIndicator in OverdrachtPatient

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Bij het concept MeerlingIndicator staat geen tagged value DCM::ExampleValue gedefinieerd.
Besluit:
De concepten OverlijdensIndicator en MeerlingIndicator voorzien van DCM::ExampleValue en de sectie Example of the Instrument hierop aangepast.

ZIB-104

ZorgverlenerNaam in OverdrachtZorgverlener definitie komt niet overeen met DCM::ExampleValue

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Voor het concept ZorgverlenerNaam is in de definitie opgenomen dat het de achternaam van de zorgverlener betreft, terwijl de tagged value DCM::ExampleValue zowel initialen als achternaam bevat. Dit dient duidelijker gespecificeerd te worden.
Besluit:
Het concept ZorgverlenerNaam aangepast zodat dit een referentie is, hiermee is de ambiguiteit in de definitie opgelost.

ZIB-105

Gebruik van specialisme in Example of the Instrument OverdrachtZorgverlener aanpassen

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: In de sectie Example of the instrument is zowel bij zorgverlener als zorgaanbieder een specialisme opgenomen (resp. neuroloog, cardiologie) dit is onjuist (en schept verwarring).
Besluit:
De sectie Example of the Instrument aangepast zodat deze overeenkomt met het model.

ZIB-107

OverdrachtProblemen aanpassen zodat Probleem het rootconcept wordt i.p.v. Concern.

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Het rootconcept Concern leidt tot verwarring, omdat deze naamgeving bij enkele aanwezigen onjuiste associaties opwekt. Het voorstel om het concept Probleem het rootconcept van de bouwsteen te laten zijn. De sectie Example of the instrument bevat nu een tabel waarin is opgenomen Aandachtsgebied 1, Aandachtsgebied 2, etc. Dit zou dan ook aangepast moeten worden.
Besluit:
Bouwsteen is aangepast. Probleem is nu het rootconcept

ZIB-108

ProbleemstatusCodelijst in OverdrachtProblemen leidt qua naamgeving/vertaling van de concepten tot verwarring

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: De codelijst ProbleemstatusCodeLijst bevat een drietal concepten die qua naamgeving en vertaling tot verwarring leiden. Zo is o.a. het onderscheid tussen onder controle en actueel niet duidelijk. Eerder al een wijzigingsverzoek hierover in behandeling genomen, dit wijzigingsverzoek meenemen bij de afhandeling.
Besluit:
Bij de aanpassingen van de bouwsteen OverdrachtConcern naar Probleem zijn de omschrijvingen van de codes aangepast.

ZIB-109

Onduidelijk wat wel/niet onderdeel uitmaakt van bouwsteen OverdrachtAlert; definities aanpassen

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Enkele opmerkingen wat betreft de bouwsteen OverdrachtAlert: Algemeen: er dient beter gedefinieerd te worden wat wel en wat niet onderdeel uitmaakt van de bouwsteen OverdrachtAlert. In de definitie van het concept AfwijkendeUitslag wordt beschreven dat dit bijv. een sterk afwijkende labuitslag zou kunnen zijn. Voor labuitslagen is ook een bouwsteen aanwezig, maar deze wordt hier niet aangeroepen.
Besluit:
Door het opsplitsen van de bouwsteen OverdrachtAlert in een tweetal bouwstenen (Alert en AllergieIntolerantie) is duidelijker gemaakt welke onderdelen uitmaken van Alert dan wel AllergieIntolerantie.

ZIB-110

Example of the instrument van OverdrachtMedischHulpmiddel bevat kolom Zorgverlener, definities binnen deze kolom moeten duidelijker

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: In de sectie Example of the instrument is een kolom Zorgverlener opgenomen waarin zowel specialisme als ziekenhuis zijn opgenomen. Deze kolom incl. de waarden binnen deze kolom kunnen duidelijker gedefinieerd worden.
Besluit:


ZIB-111

Wijzigingsverzoek OverdrachtAlert ReactieOmschrijvingCodelijst: Angst toevoegen en Bronchospasme vervangen in Kortademigheid

Aangemaakt op: 19-08-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
Hoi Fred, Bij deze een wijzigingsverzoek t.a.v. de bouwsteen OverdrachtAlert. Het gaat om de ReactieOmschrijvingCodelijst. Vanuit het AMC/ VUmc zouden wij graag 1 aanvulling willen doen: - Angst Daarnaast is het verzoek om in plaats van Bronchospasme de term Kortademigheid te hanteren. Kortademigsheid is generieker en omvat meer dan alleen bronchospasme. Met vriendelijke groet, Lindsay Chang Informatiearchitect Programma EVA Vrijdag afwezig Academisch Medisch Centrum ? Meibergdreef 9 ?1105 AZ Amsterdam ?Postbus 22660 ? 1100 DD Amsterdam ? Locatie PA2-118 ? Tel. 020 566 1097 ? Mob. 06 188 823 81 ? E-mail l.a.chang@amc.uva.nl<mailto:l.a.chang@amc.uva.nl> ________________________________ AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer ________________________________
Besluit:
In de codes in de ReactieOmschrijvingCodelijst (in opgesplitst versie genaamd: SymptoomCodelijst) aangescherpt.

ZIB-113

Uitbreiding bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie

Aangemaakt op: 18-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
De huidige bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie bevat zoals de naam al doet vermoeden alleen de ademhalingsfrequentie. T.bv. de gegevens die in de uitbreiding van GOG met verpleegkundige gegevens gemodelleerd worden, is behoefte aan een uitbreiding van de bouwsteen tot een meer algemene bouwsteen Overdracht ademhaling. Een voorstel daartoe is bijgevoegd. Bij dit voorstel is ondermeer gekeken naar bestaande oplossingen zoals bv. de modellering in OpenEHR templates. Het voorstel is om de huidige bouwsteen uit te breiden en de naam te wijzigen in OverdrachtAdemhaling.
Besluit:
Bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie is uitgebreid en gewijzigd in OverdrachtAdemhaling.

ZIB-114

Aanpassing GOG bouwsteen OverdrachtPijnScore; aanscherpen definities, toevoegen meetmethode, aanpassen naam rootconcept naar pijnscore, en concept pijnscore naar pijnscorewaarde.

Aangemaakt op: 18-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

OverdrachtPijnscore (vervallen)


Omschrijving:
1. Het project uitbreiding GOG met verpleegkundige gegevens kent een bouwsteen Pijnbeleving. Hierin wordt de pijnscore algemeen, in rust en bij beweging vastgelegd alsmede de locatie van de pijn. In eerste instantie was de gedachte de GOG bouwsteen uit te breiden. Besloten is echter om de GOG bouwsteen de meting sec te laten beschrijven en in de eOverdracht naar de bouwsteen te verwijzen. Hierbij lopen we wel tegen wat naamgevingsproblemen aan, de GOG bouwsteen heet PijnScore, het rootconcept Pijnbeleving en de waarde Pijnscore. Om de intentie van de GOG bouwsteen beter aan te geven stellen we voor het rootconcept Pijnscore te noemen en de waarde PijnscoreWaarde. Dit open tevens de mogelijkheid om het rootconcept van de eOverdacht bouwsteen Pijnbeleving een consistente naam te geven. 2. Uit de review van de eOverdracht bouwsteen Pijnbeleving zijn opmerkingen over de GOG bouwsteen Pijnscore naar voren gekomen, t.w. - de conceptbeschrijving van GOG Pijnscore vermeldt dat de NRS schaal van 1 tot 10 loopt. Algemeen wordt gesteld dat dit 0-10 moet zijn. - de zelfde beschrijving zegt over de VAS schaal dat dit 0-10 is terwijl veel VAS indelingen 0-100 zijn. - tevens vermeldt de beschrijving dat de VAS nauwkeuriger is dan de NRS, maar dat bouwsteen beide methoden beschrijft. Moet er dan geen toevoeging komen van de gebruikte meetmethode?
Besluit:
Naamgeving concepten aangepast, beschrijving in sectie Concept aangescherpt, meetmethode incl. codelijst toegevoegd.

ZIB-115

Uitbreiding GOG bouwsteen PlanOfCare door verwijzing naar OverdrachtVerpleegkundigeInterventie op te nemen.

Aangemaakt op: 18-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
De GOG bouwsteen PlanOfCare biedt ondermeer de mogelijkheid of zgn. clinical reminders op te nemen, acties die in de toekomst gedaan moeten worden zonder dat er een exacte datum is.  Daartoe kan naar een groot aantal andere GOG bouwstenen verwezen worden, zoals Procedure. Bij de uitbreiding van GOG met verpleegkundige gegevens hebben we ook behoefte aan reminders voor activiteiten. Helaas is de GOG bouwsteen procedures voor eOverdracht niet goed bruikbaar door de sterke OK insteek. De hiervoor bedoelde eOverdacht bouwsteen VerpleegkundigeInteractie is hier wel bruikbaar voor. Deze zit echter niet in PlanOfCare als mogelijke keuze. Voorstel is om deze bouwsteen aan de keuzelijst van GOG PlanOfCare toe te voegen
Besluit:
Concept toegevoegd met referentie naar het concept VerpleegkundigeActie uit de bouwsteen OverdachtVerpleegkundigeInterventie.

ZIB-116

Sectie Instructions van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)


Omschrijving:
In de sectie Instructions van de bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol staat beschreven: als het wenselijk is informatie over alcohol uit het verleden over te dragen, dan kan het op twee manieren. Dit kan volgens de definitie in vrije tekst, of kan als alcohol in te voeren incl. alcohol met stopdatum. Dit is geen goede structurele oplossing. Dit wijzigingsverzoek om de tekst in sectie Instructions aan te passen zodat enkel registratie in het verleden op basis van stopdatum mogelijk wordt. Hier tevens aan toevoegen dat voor de registratie van meerdere soorten alcohol meerdere keren de bouwsteen gevuld wordt.
Besluit:
De tekst in sectie Instructions aangescherpt.

ZIB-117

Definitie van de sectie Concept van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)


Omschrijving:
In de beschrijving van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol (en ook van het rootconcept van deze bouwsteen) staat nu vermeld: Een overzicht van de laaste bij de patient uitgevraagde gegevens over het gebruik van alcohol.. Dit graag aanpassen in: Deze bouwsteen beschrijft de bij de patient uitgevraagde gegevens van alcoholgebruik..
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-118

Definitie van de sectie Concept van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
In de beschrijving van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak (en ook van het rootconcept van deze bouwsteen) staat nu vermeld: Een overzicht van de laaste bij de patient uitgevraagde gegevens over het gebruik van tabak.. Dit graag aanpassen in: Deze bouwsteen beschrijft de bij de patient uitgevraagde gegevens van tabaksgebruik..
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-121

In de bouwsteen OverdrachtPatient het concept Aanhef laten vervallen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Als wijzigingsverzoek is binnen gekomen dat het concept Aanhef in het kader van overdracht niet relevant is. Voorstel dit concept te laten vervallen.
Besluit:
Het concept Aanhef is komen te vervallen.

ZIB-122

De definitie van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtProcedure aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
In de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtProcedures staat de volgende definitie: De sectie Procedures vermeldt alle bekende, relevante therapeutische verrichtingen, die de patient heeft ondergaan.... Dit graag aanpassen naar: De bouwsteen Procedures vermeldt alle bekende therapeutische verrichtingen die de patient heeft ondergaan....
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-124

Definitie van het concept Toelichting van de bouwsteen OverdrachtVaccinatie aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de definitie van het concept Toelichting van de bouwsteen OverdrachtVaccinatie worden standaard teksten vermeld, maar het is een ST type veld met een optie voor vrije tekst. Indien er sprake is van standaard teksten wil je een gecodeerd veld incl. codestelsel (incl. eventueel de mogelijkheid tot vrije tekst), en als het vrije teksten zijn dan wil je een volledig vrije tekst veld en niet in de definitie van het concept de keuzeopties.
Besluit:
De definitie van het concept Toelichting is aangescherpt.

ZIB-125

Toevoegen Concept Specialisme in bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
Graag zouden we in de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder de mogelijkheid willen bieden om een specialisme toe te voegen behorende bij de zorgaanbieder. Dit om de mogelijkheid te bieden over te dragen welke specialisme van de zorgaanbieder het betreft. Hier is in het huidige model geen ruimte voor, aangezien enkel via de bij de zorgaanbieder behorende zorgverlener een specialisme gekoppeld kan worden. Aan het concept Specialimse zouden we graag de codelijst van medisch specialismen koppelen.
Besluit:
Het concept Specialisme is toegevoegd aan de bouwsteen.

ZIB-128

Aanvullen MedicatieToedieningenRedenVanNietToedienenCodelijst van bouwsteen MedicatieToediening.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen)

Omschrijving:
De codelijst MedicatieToedieningRedenVanNietToedienenCodelijst van bouwsteen MedicatieToediening bevat nog niet alle mogelijke waarden, deze moet nog worden aangevuld met redenen van niet toedienen.
Besluit:
De codelijst MedicatieToedieningRedenVanNietToedienenCodelijst qua codes aangepast.

ZIB-130

Samenvoegen bouwstenen OverdrachtLabuitslag en OverdrachtTekstuitslag tot een bouwsteen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
Vanuit de leveranciers is de vraag gekomen of de mogelijkheid overwogen kan worden de bouwstenen OverdrachtLabUitslag en OverdrachtTekstuitslag samen te voegen tot een bouwsteen, waarin het mogelijk is om zowel tekst als waarde in te geven. Internationaal is ervoor gekozen om een splitsing te doen zodat je ook beter kan testen op gestructureerde datum, en door samen te voegen is dit niet (goed) mogelijk. Echter wordt door de leveranciers aangegeven dat het doel van overdracht voor ogen gehouden moet worden en het in de overdracht niet nodig is om twee aparte bouwstenen te hebben. Mocht geen gehoor gegeven worden aan dit wijzigingsverzoek, dient wel duidelijk gemaakt te worden in beide bouwstenen in welke bouwsteen welke uitslag geplaatst wordt. Nu zit bijv. de microbiologie uitslag in beide bouwstenen. En ook: de definitie van het concept van de bouwsteen OverdrachtTekstuitslag refereert momenteel naar laboratorium onderzoeken, terwijl ook een bouwsteen OverdrachtLabuitslag beschikbaar is. De definitie zou aangescherrpt moeten worden, aldus de leveranciers.
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-132

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst AlertTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc. Aanvulling van terminologie expert: Waarschuwing: Het is onduidelijk wat dit moet modelleren! Het staat in een lijst bij allergie, allergische reactie, resistente micro-organismen en Drager MRSA. Wat is het verband en waar staat waarschuwing precies voor? Als ik dat weet, kan ik misschien ook wel iets in SNOMED vinden.
Besluit:
De AlertTypeCodelijst is aangescherpt n.a.v. de opsplitsing van bouwsteen Alert en AllergieIntoleranties, op basis van de review van de terminologie expert zijn de codes eveneens aangescherpt.

ZIB-133

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst BehandelingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In BehandelingCodelijst description van enkele concepten aangescherpt.

ZIB-134

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst GeverifieerdBijCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc. Aanvulling van terminologie expert: Gevolmachtigde: ik weet niet goed wat dat precies is in Nederland, en al helemaal niet wat het equivalent in het Engels is. Het zou kunnen dat 54056000 |Trustee (person)| de lading dekt, maar zeker weet ik dat niet; als ik het Google vind ik een hoop verwijzingen naar Public Trustees en dat is echt wat anders. Zo lang we niet weten wat het in het Engels is, is het ook lastig om het te vinden in of toe te voegen aan SNOMED. In Nederland is de gevolmachtigde denk ik vaak het kind van een bejaarde die de bankzaken regelt o.i.d.
Besluit:
In de codelijst GeverifieerdBijCodelijst code en codesystem voor gevolmachtigde aangepast naar SNOMED CT i.p.v. "eigen code".

ZIB-135

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ContextHoudingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In ContextHoudingCodelijst description aangescherpt.

ZIB-136

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst MeetlocatieCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In MeetLocatieCodelijst enkele SNOMED CT codes aangepast descriptions aangescherpt.

ZIB-137

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst MeetmethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In MeetmethodeCodelijst de SNOMED CT code voor invasieve arteriele bloeddruk aangepast.

ZIB-138

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsGebruikStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In DrugGebruikStatusCodelijst SNOMED CT code gekoppeld en descriptions aangescherpt.

ZIB-139

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst descriptions aangescherpt.

ZIB-140

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ContextKledingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc. Aanvullingen terminologie expert: Minimally/fully dressed/diaper. Er staan een aantal state of dress findings in SNOMED. Incl. adequately dressed en inadequately dressed, maar uit de klassen ernaast (inappropriately dressed, smartly dressed) maak ik op dat dat eigenlijk iets anders moet modelleren dan in de GOG - want daar is de minimally dressed neem ik aan op verzoek van de zorgverlener. Eigenlijk zit die naked in de verkeerde tak voor ons, want de voorouder is general finding of appearance (hoe de zorgverlener vindt dat de patient eruit ziet), terwijl het eigenlijk gaat om een variant gaat van de procedure 39857003 |Weighing patient|. Als je de concepten wil toevoegen, zou ik ze liever allemaal daaronder hangen.
Besluit:
De codes uit de ContextKledingCodelijst voorzien van eigen Coding System en code en description voor UNDRESSED aangepast.

ZIB-141

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst HartslagMethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Hartfrequentie

OverdrachtHartfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In HartslagMethodeCodelijst zijn enkele descriptions aangescherpt.

ZIB-142

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst RokerStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In RokerStatusCodelijst de description van enkele concepten aangepast.

ZIB-143

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst LevensovertuigingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

OverdrachtLevensovertuiging (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In LevensovertuigingCodelijst code voor atheist toegevoegd.

ZIB-144

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DagdeelCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
De tijdstippen uit DagdeelCodelijst zijn uit description gehaald, en verplaatst naar de sectie Instructions.

ZIB-145

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst WeekdagenCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In WeekdagenCodelijst de descriptions aangepast op basis van de concept name.

ZIB-146

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ProbleemStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
Bij de aanpassingen van de bouwsteen OverdrachtConcern naar Probleem zijn de omschrijvingen van de codes aangepast.

ZIB-147

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst TemperatuurMetingMethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In TemperatuurMetingMethodeCodelijst de concept names, codes en descriptions aangepast en aangescherpt.

ZIB-148

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst BloeddrukDiastolischEindpuntCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In DiastolischEindpuntCodelijst descriptions aangepast en aanvullende toelichting verplaatst naar Evidence based. Terminologie gekoppeld aan concept DiastolischEindpunt.

ZIB-149

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst PlanOfCareOrderTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In OrderTypeCodelijst de concept naam en concept code van enkele concepten aangepast.

ZIB-150

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ProbleemTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In ProbleemTypeCodelijst description aangepast van concept Problem.

ZIB-151

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ReactieOmschrijvingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In ReactieOmschrijvingCodelijst concept names, codes en descriptions aangepast.

ZIB-154

Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.

Aangemaakt op: 06-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Een aantal GOG en verpleegkundige bouwstenen verwijzen naar de oorspronkelijke medicatiebouwsteen. Nu deze gesplitst is, zullen de consequenties daarvan voor de verwijzingen geinventariseerd moeten worden. Daarna moeten de eventuele wijzigingen doorgevoerd worden. Met vriendelijke groet, A.J.(Albert-Jan) Spruyt
Besluit:
Verwijzingen naar de vervallen bouwsteen OverdrachtMedicatie zijn aangepast in de overige bouwstenen.

ZIB-155

Codes uit RelatieCodelijst uit de bouwsteen OverdrachtContactpersoon nalopen

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
RelatieCodelijst uit de bouwsteen OverdrachtContactpersoon bevat een aantal codes waarvan de vertaling gelijk is, terwijl je zou verwachten dat dit andere begrippen zijn gezien de andere codes.
Besluit:
De codelijsten RelatieCodelijst en RolCodelijst zijn opgeschoond.

ZIB-156

ID uit Example of the Instrument van bouwsteen OverdrachtContactpersoon verwijderen.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
Example of the Instrument van de bouwsteen OverdrachtContactpersoon de ID weghalen, deze zou hier niet aanwezig moeten zijn. Deze kan verwijderd worden.
Besluit:
De ID verwijderd uit sectie Example of the Instrument.

ZIB-158

Cardinaliteit SoortMiddel aanpassen in bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

TabakGebruik
OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
Het concept SoortMiddel bevat cardinaliteit 0..*. Dit zou 1 of 0..1 moeten zijn, zodat per middel de bouwsteen ingevuld kan worden.
Besluit:
Cardinaliteit aangepast van het concept SoortMiddel.

ZIB-161

Het concept Hoeveelheid van bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Tijdens het overleg met de leveranciers is een discussie ontstaan over de wijze waarop de hoeveelheid op dit moment is weergegeven; op dit moment heb je een onduidelijke aanduiding van iets wat wel een meting is/waarde heeft. Dit heroverwegen of dit op een andere wijze vorm gegeven kan worden.
Besluit:
Datatype voor concept Hoeveelheid aangepast van PQ naar ST.

ZIB-162

OverdrachtWoonsituatie aanpassen zodat de huidige situatie beschreven wordt, incl. aanpassing in voorbeeld.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

OverdrachtWoonsituatie (vervallen)


Omschrijving:
Op dit moment is het niet mogelijk aan te geven of het de historische, huidige of toekomstige woonsituatie betreft, terwijl in de DCM::KeywordList vermeld staat dat het hier de social history en sociale anamnese betreft. Deze bouwsteen heeft puur betrekking op de huidige woonsituatie. Dit aanscherpen in de definitie van Purpose. Tevens voorbeeld hierop aan passen, hier worden nu een drietal woonsituaties benoemd.
Besluit:
Definitie voor woonsituatie in sectie Purpose aangepast zodat het enkel de huidige woonsituatie beschrijft, dit tevens aangepast in Example of the Instrument.

ZIB-163

Naamgeving concept Probleem::Probleem uit OverdrachtContact aanpassen.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Contact

OverdrachtContact (vervallen)


Omschrijving:
Het concept Probleem::Probleem uit bouwsteen OverdrachtContact zou aangepast moeten worden qua naamgeving naar RedenContact::Probleem. De constraint staat nu dat een concept gekozen moet worden, dit zou dusdanig geformuleerd moeten worden dat vermeld staat dat er max. een concept gekozen kan worden.
Besluit:
Formulering van choicebox constraint aangescherpt.

ZIB-164

Het concept Locatie::Zorgaanbieder uit bouwsteen OverdrachtContact niet verplicht maken, maar als cardinaliteit 0..1 opgeven.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Contact

OverdrachtContact (vervallen)


Omschrijving:
Het concept Locatie::Zorgaanbieder uit bouwsteen OverdrachtContact niet verplicht maken, maar als cardinaliteit 0..1 opgeven.
Besluit:
Cardinaliteit van concept Locatie aangepast.

ZIB-165

Het concept Procedure in OverdrachtContact dient referentie naar bouwsteen te zijn.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Contact

OverdrachtContact (vervallen)


Omschrijving:
Het concept Procedure in OverdrachtConcept dient aangepast te worden zodat hier een reference opgenomen wordt naar de bouwsteen OverdrachtProcedure i.p.v. een concept van type ST.
Besluit:
Concept Procedure is aangepast zodat dit een reference is naar bouwsteen OverdrachtProcedure i.p.v. een concept van type ST.

ZIB-166

Codelijsten uit de bouwsteen OverdrachtBarthelIndex codes en value op elkaar afstemmen.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
Bij de codelijsten uit de bouwsteen OverdrachtBarthelIndex zijn zowel codes als values aanwezig in de codelijst, de vraag vanuit de leveranciers is welke van beide doorgegeven zou moeten worden. Alle waarden heb je nodig om de totaalscore te berekenen, maar bij het doorgeven van alleen de integer heeft deze geen waarde meer. Uiteindelijk besloten beide te behouden, maar wel de numerieke waarde gelijk te trekken. Nu heb je bijv. DRESS1 (concept code) en 0 (concept value). De codes zullen worden aangepast naar de numerieke waarde op basis van de concept value. dus DRESS1 niet i.c.m. 0, maar DRESS0 i.c.m. 0, etc.
Besluit:
Concept code en concept value van de codelijsten dusdanig aangepast zodat deze gelijk met elkaar oplopen.

ZIB-167

Bevindingen Concept inrichting Intoxicatie Roken/ Alcohol en Drugs in EZIS.NET

Aangemaakt op: 27-11-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

DrugsGebruik
TabakGebruik
OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
In het UMC Utrecht is gestart met een eerste poging om de intoxicatie bouwstenen te vertalen naar een technische concept inrichting in EZIS.NET. Hierbij is zijn wij op wat vragen en opmerkingen gestuit. Zie de bijlagen.
Besluit:
Definitie concept PackYears (OverdrachtIntoxicatieTabak) aangescherpt, naamgeving SoortAlcoholGebruiker (OverdrachtIntoxicatieAlcohol) en RokerStatus (OverdrachtIntoxicatieTabak) aangepast en SNOMED CT code gewijzigd in DrugGebruikCodelijst (OverdrachtDrugsgebruik).

ZIB-168

OverdrachtBartelIndex: Onafhankelijk moet zijn Afhankelijk

Aangemaakt op: 20-11-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
Dit formulier is het algemene contactformulier van de Nictiz-website Aanhef: mevrouw Voornaam: Angela van den Berg Achternaam: van den Berg E-mail adres: angelavdberg@deheer-software.nl Telefoonnummer: - Uw keuze: opmerking Bericht: Ik ben bezig met de Generieke overdrachtsgegevens en het viel me op dat er een fout in de final versie van het element OverdrachtBarthelIndex - Mobiliteit -> MobiliteitCodelijst -> MOB 1 moet zijn Afhankelijk ipv Onafhankelijk.
Besluit:
MobiliteitCodelijst waarde voor MOB1 aangepast naar afhankelijk i.p.v. onafhankelijk.

ZIB-169

wijzingsverzoek bouwsteen bloeddruk

Aangemaakt op: 01-12-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
Hi Fred, Kan jij deze inschieten? Ik ben de mapping van schermen op bouwstenen aan het doen voor Erasmus, vandaar de mail. wijzigingsverzoek In de bouwsteen Bloeddruk bevat de codelijst ‘Localisatie’ alleen de waarde inclusief of het links of rechts is gemeten. Dat is een detail die vaak in de praktijk niet haalbaar is maar nu vanuit de bouwsteen wordt afgedwongen met risico op verlies van detail en dat is zonde. Achtergrond: In het Erasmus MC/UMCG wordt ‘links of rechts’ (soms) niet meegenomen in de vastlegging of het wordt niet geregistreerd (bijvoorbeeld niet verplicht) maar wel de lokalisatie van de meting (Bovenarm, Bovenbeen, Enkel, Pols). Alleen Lokalisatie valt nu niet te mappen omdat de waardelijst geen values bevat zonder links of rechts er in. Voorgestelde oplossingsrichting: 1) extra element aan rootconcept voor links/rechts orientatie 2) uitbreiding waardelijst met termen zonder links/rechts er bij indien dit verzoek wordt afgewezen hoor ik natuurlijk graag wat de oplossing voor overdracht is. Lokalisatie NIET meenemen en mappen op toelichting is wel erg jammer….. ….en nog een kleintje als hij toch wordt besproken: …..Vinger staat weer wel in de codelijst maar zonder links of rechts, maakt het dan niet uit of het links of rechts is ? :-) MeetLocatieCodelijst Vriendelijke groet, Linda Mook
Besluit:
De codelijst achter de MeetLokalisatie uitgebreid met de 'onzijdige' lichaamslocaties.

ZIB-200

Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
In de tagged values van de klinische bouwstenen werd de naamgeving voor SNOMED CT niet consistent gebruikt, dit is gelijk getrokken door overal SNOMED CT te gebruiken daar waar op dit moment bv. SnomedCT of SNOMED-CT staat.
Besluit:
Inconsistent naamgebruik SNOMED CT gelijk getrokken door overal SNOMED CT te hanteren als naamgeving.

ZIB-201

Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
In de tagged value notes van de klinische bouwstenen werd voor de OID verwijzigingen de weergave van het label OID niet consistent gebruikt, dit is gelijk getrokken door overal OID: … te gebruiken daar waar op dit moment bv. OID : … of OID … staat.
Besluit:
Inconsistent gebruik van label OID: in tagged value notes overal gelijk getrokken.

ZIB-202

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept Omgevingsfactor naar tagged value DCM::CodeSystem. De toevoeging dat het een code omgevingsfactor betreft als omschrijving in tagged value note gezet.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept Omgevingsfactor naar tagged value DCM::CodeSystem met in de tagged value notes de OID van SNOMED CT. Tevens is de toevoeging dat het een omgevingsfactor uit SNOMED CT betreft als omschrijving in tagged value note gezet.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet SNOMED CT van concept Omgevingsfactor aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-203

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AlertOmschrijving naar tagged value DCM::ContentExpression.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AlertOmschrijving naar tagged value DCM::ContentExpression SNOMED CT:<<64572001 | disease | met in de tagged value notes de OID van SNOMED CT.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet SNOMED CT van concept AlertOmschrijving aangepast naar DCM::ContentExpression.

ZIB-204

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet G-Standaard aangepast van concept AlertOmschrijving.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert van het concept AlertOmschrijving DCM::ValueSet G-Standaard aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Contra Indicaties. Tevens OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.40 toegevoegd aan tagged value notes (i.p.v. OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.40 die hier in eerste instatie aanwezig was, en onjuist was). Omschrijving Code uit tabel 40 als tagged value note onder de OID toegevoegd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet G-Standaard van concept AlertOmschrijving aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-205

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert ontbreekt Concept Code en CodeSystem Name bij de AlertTypeCodelijst van concept AlertType.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert ontbreekt concept code en codesystem name bij de AlertTypeCodelijst van concept AlertType. Dit is opgelost door als value van CodeSystem Name SNOMED CT te vullen, en bij Concept Code TBD. Een los issue ingediend om de juiste SNOMED code hierin op te nemen.
Besluit:
Ontbrekende code in AlertTypeCodelijst is aangevuld met tijdelijke TBD code.

ZIB-206

Aanpassing waarde Concept Name van OTH uit de ReactieOmschrijvingCodelijst van concept ReactieOmschrijving van Overig (zie opmerkingen) naar Overig.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
De waarde van de Concept Name van OTH uit de ReactieOmschrijvingCodelijst van concept ReactieOmschrijving aangepast van Overig (zie opmerkingen) naar Overig.
Besluit:
Description van code OTH uit ReactieOmschrijvingCodelijst aangepast.

ZIB-207

Tagged values van concept Product uit OverdrachtAlert aangepast door 3-tal CodeSystems op te nemen en een ValueSet genaamd AllergeneStoffenCodelijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
In de tagged values van concept Product in klinische bouwsteen OverdrachtAlert waren meerdere tagged values opgenomen met tagged value DCM::ValueSet. Deze zijn aangepast naar 3 tagged values DCM::CodeSystem, namelijk: G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK), G-standaard Stofnaamcode (SNK), G-standaard Ongewenste medicatiegroepen (Thesaurus 122) incl. OIDs in tagged value notes. Tevens is DCM::ValueSet aangepast naar AllergeneStoffenCodelijst waarin in de tagged value notes het volgende is opgenomen: CodeSystemName: SNOMED CT; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.96 - Allergene stoffen niet gerelateerd aan medicatiebewaking.
Besluit:
De tagged values van concept Product zijn aangepast.

ZIB-208

In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet TrappenLopenCodelijst niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet TrappenLopenCodelijst niet overeen met de naam van de valueset. De tagged value is aangepast van TrappenCodelijst naar TrappenLopenCodelijst. Eveneens is de naamgeving van de Artifact hierop aangepast.
Besluit:
Naamgeving TrappenLopenCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-209

In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet BadenDoucheCodelijst niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet BadenDoucheCodelijst niet overeen met de naam van de valueset. De tagged value is aangepast van BadenDoucheCodelijst naar BadenDouchenCodelijst. Eveneens is de naamgeving van de Artifact hierop aangepast.
Besluit:
Naamgeving BadenDoucheCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-210

In klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex de waarde van DCM::Name aanpassen van OverdrachtBarthelIndex naar nl.nfu.OverdrachtBarthelIndex.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
De waarde van DCM::Name van de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex mist de prefix nl.nfu. Deze prefix is toegevoegd.
Besluit:
Prefix nl.nfu. Toegevoegd aan de DCM::Name van de bouwsteen.

ZIB-211

Voor waardelijsten met codes uit codesystem NL-CM-CS in klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtBarthelIndex eigen codesystems aangemaakt, incl. OID.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
Voor onderstaande waardenlijsten een eigen codesystem incl. OID aangemaakt: DarmCodelijst (Waardelijst) - BarthelDarm (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1 (OID) BlaasCodelijst (Waardelijst) - BarthelBlaas (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2 (OID) UiterlijkeVerzorgingCodelijst (Waardelijst) - BarthelUiterlijkeVerzorging (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.3 (OID) ToiletgebruikCodelijst (Waardelijst) - BarthelToiletgebruik (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4 (OID) EtenCodelijst (Waardelijst) - BarthelEten (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5 (OID) TransferCodelijst (Waardelijst) - BarthelTransfer (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6 (OID) MobiliteitCodelijst (Waardelijst) - BarthelMobiliteit (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7 (OID) AanUitkledenCodelijst (Waardelijst) - BarthelAanUitkleden (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8 (OID) TrappenLopenCodelijst (Waardelijst) - BarthelTrappenLopen (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9 (OID) BadenDouchenCodelijst (Waardelijst) - BarthelBadenDouchen (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.10 (OID)
Besluit:
Eigen codesystem en OID aangemaakt voor codelijsten in bouwsteen.

ZIB-212

Naamgeving concept BadenDouche aangepat naar BadenDouchen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
De naamgeving van het concept BadenDouche is aangepast naar BadenDouchen.
Besluit:
Naamgeving van concept BadenDouche aangepast naar BadenDouchen.

ZIB-213

In klinische bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing de waarde van DCM::Name aanpassen van <<DCM>> nl.nfu. ... naar nl.nfu. ....

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
De waarde van DCM::Name van de klinische bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing bevat onterecht de prefix <<DCM>>. Deze prefix is weggehaald, waardoor de DCM::Name nu is nl.nfu.OverdrachtBehandelAanwijzing.
Besluit:
Prefix <<DCM>> weggehaald uit tagged value DCM::Name van bouwsteen.

ZIB-214

De naam van gekoppelde waardenlijst TypeWilsverklaringTypeCodelijst is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou WilsverklaringTypeCodelijst moeten zijn.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
De naam van gekoppelde waardenlijst TypeWilsverklaringTypeCodelijst is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou WilsverklaringTypeCodelijst moeten zijn in plaats van TypeWilsverklaringTypeCodelijst. Deze naam is aangepast.
Besluit:
Naamgeving TypeWilsVerklaringTypeCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-215

De naam van gekoppelde waardenlijst BehandelingToegestaan is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou BehandelingToegestaanCodelijst moeten zijn.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
De naam van gekoppelde waardenlijst BehandelingToegestaan is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou BehandelingToegestaanCodelijst moeten zijn in plaats van BehandelingToegestaan. Deze naam is aangepast.
Besluit:
Naamgeving BehandelingToegestaan aangepast naar BehandelingToegestaanCodelijst.

ZIB-216

Naamgeving DCM:: Valueset VerzekeringsrechtCodeLijst onjuist in klinische bouwsteen OverdrachtBetaler, dit aangepast naar VerzekeringssoortCodeLijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtBetaler is de naamgeving VerzekerinsrechtCodeLijst onjuist, dit is aangepast naar VerzekeringssoortCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving VerzekeringsrechtCodeLijst aangepast naar VerzekeringssoortCodeLijst.

ZIB-217

In de klinische bouwsteen OverdrachtBetaler DCM::ValueSet UZOVI aangepast naar DCM:AssigningAuthority tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdachtBetaler DCM ::ValueSet UZOVI aangepast van concept IdentificatieNummer naar tagged value DCM::AssigningAuthority, tevens OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.4 opgenomen
Besluit:
De tagged value voor UZOVI aangepast naar DCM::AssigningAuthority i.p.v. DCM::ValueSet.

ZIB-218

De naam van de waardenlijst ManchetCodelijst kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst ManchetCodelijst kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving ManchetCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-219

De naam van de waardenlijst MeetLocatieCodelijst kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst MeetLocatieCodelijst kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving MeetLocatieCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-220

Notes bij MeetmethodeCodelijst verplaatst naar Meetmethode concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
De notes die aanwezig waren bij de MeetmethodeCodelijst zijn verplaatst naar de notes van het concept Meetmethode.
Besluit:
De notes die aanwezig waren bij de MeetmethodeCodelijst zijn verplaatst naar de notes van het concept Meetmethode.

ZIB-221

Tagged value DCM::ValueSet COD472-VEKT CVZ uit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Rol verwijderen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
Aan het concept Rol is een codelijst gekoppeld, genaamd RolCodelijst. De RolCodelijst is een valueset samengesteld uit de waarden uit COD472-VEKT CZ (Vektis). Dit maakt de tagged value DCM::ValueSet COD472-VEKT CVZ (Vektis) - Soort relatie client overbodig. Deze tagged value is verwijderd.
Besluit:
Aan concept Rol gekoppelde RolCodelijst maakt tagged value DCM::ValueSet overbodig, deze is verwijderd.

ZIB-222

Tagged value DCM::ValueSet FamilyHistoryRelatedSubjectCodeuit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Relatie verwijderen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
Aan het concept Relatie is een codelijst gekoppeld, genaamd RelatieCodelijst. De RelatieCodelijst is een valueset samengesteld uit de waarden uit FamilyHistoryRelatedSubjectCode. Dit maakt de tagged value DCM::ValueSet FamilyHistoryRelatedSubjectCode overbodig. Deze tagged value verwijderd.
Besluit:
Aan concept Relatie gekoppelde RelatieCodelijst maakt tagged value DCM::ValueSet overbodig, deze is verwijderd.

ZIB-223

Een omschrijving in waardenlijst RelatieCodelijst van concept Relatie bevatte onjuiste waarde.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
Een omschrijving in waardenlijst RelatieCodelijst van concept Relatie bevatte onjuiste waarde, hier stond pvergrootouder i.p.v. overgrootouder. Dit is aangepast.
Besluit:
Onjuiste description van code uit RelatieCodelijst aangepast van pvergrootouder naar overgrootouder.

ZIB-224

In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept SoortMiddel komt tagged value DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset DrugsOfGeneesmiddelSoort.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept SoortMiddel komt tagged value DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset DrugsOfGeneesmiddelSoort. De naam van de gekoppelde valueset aangepast naar DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst.
Besluit:
Naamgeving DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-225

In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept ToedieningsWeg komt tagged value ToedieningsWegCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept Toedieningsweg komt tagged value ToedieningsWegCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset. Dit gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving ToedieningsWegCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-226

In de klinische bouwsteen OverdrachtGewicht kwam de naam van de tagged value KledingCodelijst onder concept ContextKleding niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtGewicht kwam de naam van de tagged value KledingCodelijst onder concept ContextKleding niet overeen met de naam van de valueset ContextKledingCodelijst. Dit gelijk getrokken door de waarde van de tagged value aan te passen naar ContextKledingCodelijst.
Besluit:
Naamgeving KledingCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-227

DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtGlasgowComaScale aangepast van nl.nfu.OverdrachtScoreBewustzijn naar nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtGlasgowComaScale kwam niet overeen met de naam van de bouwsteen, aangepast van nl.nfu.OverdrachtScoreBewustzijn naar nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.
Besluit:
De DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtGlasgowComaScale kwam niet overeen met de naam van de bouwsteen, aangepast naar nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.

ZIB-228

De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstBaby van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstBaby van GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_VerbalCodelijstBaby gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-229

De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstKleuter van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstKleuter van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_VerbalCodelijstKleuter gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-230

De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijst van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijst van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_VerbalCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-231

De naam van de waardenlijst GCS_EyesCodelijst van concept GCS_Eyes kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_EyesCodelijst van concept GCS_Eyes kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_EyesCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-232

De naam van de waardenlijst GCS_MotorCodelijst van concept GCS_Motor kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_MotorCodelijst van concept GCS_Motor kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_MotorCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-233

Voor waardelijsten met codes uit codesystem NL-CM-CS in klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale een eigen codesystems aangemaakt, incl. OID.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
Voor onderstaande waardenlijsten een eigen codesystem incl. OID aangemaakt: GCS_EyesCodelijst (Waardelijst) - GCS_Eyes (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 (OID) GCS_MotorCodelijst (Waardelijst) - GCS_Motor (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 (OID) GCS_VerbalCodelijst (Waardelijst) - GCS_Verbal (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 (OID) GCS_VerbalCodelijstKleuter (Waardelijst) - GCS_Verbal (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 (OID) GCS_VerbalCodelijstBaby (Waardelijst) - GCS_Verbal (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 (OID)
Besluit:
Eigen codesystem en OID aangemaakt voor codelijsten in bouwsteen.

ZIB-234

HartMethodeCodelijst bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v. Palpation.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Hartfrequentie

OverdrachtHartfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
De waardenlijst HartMethodeCodelijst van concept HartMethode bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v. Palpation. Dit is aangepast.
Besluit:
De waardenlijst HartMethodeCodelijst van concept HartMethode bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v. Palpation. Dit is aangepast.

ZIB-235

In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept SoortGebruikerAlcohol niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder concept SoortGebruikerAlcohol niet overeen met de naam van de valueset. dit gelijk getrokken door aan te passen naar SoortGebruikerAlcoholCodelijst.
Besluit:
Naamgeving SoortGebruikerAlcoholCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-236

In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept SoortTabakGebruiker niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder concept SoortTabakGebruiker niet overeen met de naam van de valueset. dit gelijk getrokken door aan te passen naar SoortTabakGebruikerCodelijst.
Besluit:
Naamgeving SoortTabakGebruikerCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-237

In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept RokerStatus niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder concept RokerStatus niet overeen met de naam van de valueset. dit gelijk getrokken door aan te passen naar RokerStatusCodelijst.
Besluit:
Naamgeving RokerStatusCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-238

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept TestNaam opsplitsen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept TestNaam opgesplitst in twee verschillende tagged values: DCM::CodeSystem LOINC (incl. OID in tagged value notes) en DCM::ValueSet eLab valueset.
Besluit:
De tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab voor concept TestNaam opgepslitst in twee verschillende tagged values.

ZIB-239

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab valueset van concept Testmethode opsplitsen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab valueset van conceptTestmethode opgesplitst in twee verschillende tagged values: DCM::CodeSystem SNOMED CT (incl. OID in tagged value notes) en DCM::ValueSet eLab valueset. Referentie naar www.nvmm.nl weggehaald uit tagged value notes en verplaatst naar referenties van klinische bouwsteen.
Besluit:
De tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab voor concept Testmethode opgepslitst in twee verschillende tagged values.

ZIB-240

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag kwam de tagged value DCM::ValueSet van concept LaboratoriumTest niet overeen met de naam van de gekoppelde waardenlijst ResultNormalcyStatus Valueset (HL7).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag kwam de tagged value DCM::ValueSet van concept LaboratoriumTest niet overeen met de naam van de gekoppelde waardenlijst ResultNormalcyStatus Valueset (HL7). Dit is aangepast, waarbij Valueset (HL7) als toevoeging is komen te vervallen.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept LaboratoriumTest gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-241

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept Onderzoek opsplitsen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept Onderzoek opgesplitst in twee verschillende tagged values: DCM::CodeSystem LOINC (incl. OID in tagged value notes) en DCM::ValueSet eLab valueset.
Besluit:
De tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab voor concept Onderzoek opgepslitst in twee verschillende tagged values.

ZIB-242

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatStatus niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatStatus niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde TestStatusCode gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ResultaatStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-243

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatType niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatType niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde ResultaatTypeCodeLijst gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ResultaatType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-244

Tagged values van concept Onderzoek van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
De tagged values van het concept Onderzoek in OverdrachtLabUitslag zijn aangepast, waarbij de tagged value naar DMC::ValueSet is aangepast naar eLabOnderzoekCodelijst (ipv eLab valueset), met in de tagged value notes de verwijzing naar het extern codesystem CodeSystemName: LOINC; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.1. De tagged value naar LOINC is komen te vervallen.
Besluit:
Tagged values van het concept Onderzoek zijn aangepast, en de tagged value naar LOINC is komen te vervallen.

ZIB-245

Tagged values van concept Testmethode van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
De tagged values van het concept Testmethode in OverdrachtLabUitslag zijn aangepast, waarbij de tagged value naar DMC::ValueSet is aangepast naar eLabTestmethodeCodelijst (ipv eLab valueset), met in de tagged value notes de verwijzing naar het extern codesystem CodeSystemName: SNOMED CT; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.96. De tagged value naar SNOMED CT is komen te vervallen.
Besluit:
Tagged values van het concept Testmethode zijn aangepast, de tagged value naar SNOMED CT is komen te vervallen.

ZIB-246

Tagged values van concept TestNaam van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
De tagged values van het concept TestNaam in OverdrachtLabUitslag zijn aangepast, waarbij de tagged value naar DMC::ValueSet is aangepast naar eLabTestCodelijst (ipv eLab valueset), met in de tagged value notes de verwijzing naar het extern codesystem CodeSystemName: LOINC; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.1. De tagged value naar LOINC is komen te vervallen.
Besluit:
Tagged values van het concept TestNaam zijn aangepast, en de tagged value naar LOINC is komen te vervallen.

ZIB-247

In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte stond bij concept Lengte onterecht 177cm als DCM::ValueSet tagged value, dit zou DCM::ExampleValue moeten zijn.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte stond bij concept Lengte onterecht 177cm als DCM::ValueSet tagged value, dit aangepast naar tagged value van type DCM::ExampleValue.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet voor waarde 177cm is aangepast naar tagged value DCM::ExampleValue.

ZIB-248

In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte kwam de naam van de tagged value ContextPositieCodelijst onder concept ContextPositie niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte kwam de naam van de tagged value ContextPositieCodelijst onder concept ContextPositie niet overeen met de naam van de valueset ContextPositieCodelijst. Dit gelijk getrokken door de waarde van de tagged value aan te passen naar ContextPositieCodelijst. Het verschil betrof een spatie in de tagged value.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ContextPositie gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-249

In de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLocalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLocalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression SNOMED CT:<<91723000 | anatomical structure |. Incl. OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged values voor SNOMED CT van concept AnatomischeLocalisatie aangepast van DCM::ValueSet naar DCM::ContentExpression.

ZIB-250

In klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel de waarde van DCM::Name aanpassen van OverdrachtMedischHulpmiddel naar nl.nfu.OverdrachtMedischHulpmiddel.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
De waarde van DCM::Name van de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel mist de prefix nl.nfu. Deze prefix is toegevoegd.
Besluit:
De prefix nl.nfu. Toegevoegd aan de DCM::Name van deze bouwsteen.

ZIB-251

Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType aangepast naar DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType aangepast naar DCM::CodeSystem. Tevens verwijzing naar website in tagged value notes geplaatst en OID: 999 toegevoegd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType aangepast naar DCM::CodeSystem. Tevens verwijzing naar website in tagged value notes geplaatst en OID: 999 toegevoegd.

ZIB-252

Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar DCM::AssigningAuthority GTIN.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar DCM::AssigningAuthority GTIN. Incl. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar DCM::AssigningAuthority GTIN. Incl. OID in tagged value notes.

ZIB-253

In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet Tabel 34 GBA landen van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet Tabel 34 GBA landen van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem GBA Tabel 34 (Landen) incl. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Tabel 34 GBA landen van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-254

In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet ISO 3166-1:2006,(alpha-2) van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem tagged value, incl. aanpassing in OID.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet ISO 3166-1:2006,(alpha-2) van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem ISO 3166-1 (alpha-2). Eveneens OID aangepast v an 1.0.3166.2 naar 1.0.3166.1.2.2. Ook example value aangepast naar NL Nederland (i.p.v. ISO-3166-2:NL Nederland) en context references als tagged values verwijderd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet ISO 316-1:2006, alpha-2) van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-255

In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet GBA Tabel 32 Nationaliteitentabel van concept Nationaliteit aangepast naar DCM:CodeSystem tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet GBA Tabel 32 Nationaliteitentabel van concept Nationaliteit aangepast naar DCM:CodeSystem tagged value GBA Tabel 32 (Nationaliteitentabel) incl. OID in tagged value notes. Tevens context references als tagged values verwijderd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GBA Tabel 32 Nationaliteitentabel van concept Nationaliteit aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-256

Concept Land qua naamgeving aangepast naar LandHerkomst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
Concept Land qua naamgeving aangepast naar LandHerkomst i.v.m. ambivalentie met Land in OverdrachtPatient.
Besluit:
Concept Land qua naamgeving aangepast naar LandHerkomst i.v.m. ambivalentie met Land in OverdrachtPatient.

ZIB-257

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Postcodetabel van concept Postcode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Postcodetabel van concept Postcode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem. Tevens OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Postcodetabel van concept Postcode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-258

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept Gemeente aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept Gemeente aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GBA Tabel 33 (Gemeente). Tevens OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept Gemeenten aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-259

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA Tabel 34 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GBA tabel 34 (Landentabel).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA Tabel 34 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GBA tabel 34 (Landentabel), incl. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GBA tabel 34 van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-260

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem ISO 3166-1 (alpha-2), consistent met de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-261

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Burger Service Nummer van concept PatientIdentificatienummer aangepast naar tagged value DMC::AssigningAuthority.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Burger Service Nummer van concept PatientIdentificatienummer aangepast naar tagged value DMC::AssigningAuthority Burgerservicenummer met in tagged value notes OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.3.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Burger Service Nummer van concept PatientIdentificatienummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-262

AdressoortCodelijst bevatte hoofdletter L, dit aangepast naar Codelijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
De aan het concept Adresgegevens->Adressoort gekoppelde waardenlijst AdressoortCodeLijst bevatte hoofdletter L, dit aangepast naar Codelijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept Adressoort gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-263

Het concept Pijnscore bevat een constraint welke op een andere manier is toegevoegd als dat bij andere concepten het geval is, dit is gelijk getrokken.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

OverdrachtPijnscore (vervallen)


Omschrijving:
Het concept Pijnscore bevat een constraint welke op een andere manier is toegevoegd als dat bij andere concepten het geval is, dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Contraint van concept Pijnscore consistent gemaakt met andere constraints.

ZIB-264

In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept OrderStatus niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value van concept OrderStatus DCM::ValueSet niet overeen met naam van de gekoppelde valueset. Dit is gelijk getrokken naar PlanOfCareStatusCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept OrderStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-265

In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept OrderType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value van concept OrderType DCM::ValueSet niet overeen met naam van de gekoppelde valueset. Dit is gelijk getrokken naar OrderTypeCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept OrderType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-266

DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtPolsfrequentie aangepast naar nl.nfu.OverdrachtPolsfrequentie.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
In de DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtPolsfrequentie ontbrak een t aangepast van nl.nfu.OverdrachPolsfrequentie naar nl.nfu.OverdrachtPolsfrequentie.
Besluit:
Waarde van DCM::Name tagged value aangepast aangezien een t ontbrak in de naamgeving.

ZIB-267

In klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept ProbleemType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept ProbleemType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset, dit omdat in de gekoppelde valueset (UMC uitbreiding) aan de naamgeving was toegevoegd. De naagmeving is gelijk getrokken naar ProbleemTypeCodeLijst, waarbij de toelichting (UMC uitbreiding) in de tagged value notes is geplaatst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ProbleemType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-268

In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen waren verschillende externe valuesets aan een DCM::ValueSet tagged value toegevoegd voor het concept ProbleemOmschrijving. Dit is aangepast en uitgesplitst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen waren verschillende externe valuesets aan een DCM::ValueSet tagged value toegevoegd voor het concepnt ProbleemOmschrijving. Tagged value DCM::ValueSet was aanwezig, met als waarde: Bij implementatie nog vast te stellen. Bij voorkeur worden alle gebruikte termen ontleend aan SNOMED-CT. In de tagged value notes van deze tagged value was het volgende opgenomen: SNOMED-CT OID: 2.16.840.1.113883.6.96 Nanda OID: 2.16.840.1.113883.6.20 North American Nursing Diagnosis Association (http://www.nanda.org) Diagnosethesaurus DHD OID: onbekend, waarschijnlijk nog niet toegekend Dutch Hospital Data (http://www.dutchhospitaldata.nl) Dit opgesplitst in een drietal tagged values: (1) DCM::CodeSystem SNOMED CT, tagged value notes: OID: 2.16.840.1.113883.6.96. (2) DCM::CodeSystem -> NANDA, tagged value notes: OID: 2.16.840.1.113883.6.20. (3) DCM::ValueSet Diagnosethesaurus DHD.
Besluit:
De verschillende externe valuesets die aan een DCM::ValueSet tagged value gekoppeld waren voor het concept ProbleemOmschrijving zijn opgesplitst.

ZIB-269

In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de naamgeving van de tagged value van concept ProbleemStatus niet overeen met de naam van de onderliggende waardelijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de naamgeving van de tagged value van concept ProbleemStatus niet overeen met de naam van de onderliggende waardelijst. Dit is gelijk getrokken naar ProbleemStatusCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ProbleemStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-270

Aanpassen DCM::DefinitionCode van rootconcept Verrichting van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure is de value van CM::DefinitionCode aangepast van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.
Besluit:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure is de value van CM::DefinitionCode aangepast van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.

ZIB-271

In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLokalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLokalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression SNOMED CT:<<91723000 | anatomical structure |. Incl. OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged values voor SNOMED CT van concept AnatomischeLokalisatie aangepast van DCM::ValueSet naar DCM::ContentExpression.

ZIB-272

In klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem CBV verrichtingen incl. OID in tagged value notes OID: 99 omdat OID nog niet bekend is.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-273

Tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor classes UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit zou NL-CM:17.1.1 moeten zijn i.p.v. NL-CM:17.1.2.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
Tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor classes UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit zou NL-CM:17.1.1 moeten zijn i.p.v. NL-CM:17.1.2. Dit aangezien rootconcept van OverdrachtZorgverlener NL-CM:17.1.1 betreft en NL-CM:17.1.2 hoort bij de class ZorgverlenerIdentificatieNummer. Dit is aangepast.
Besluit:
De DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor concepten UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit is aangepast.

ZIB-274

In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagStatus niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagStatus niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde TestStatusCode gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept TekstUitslagStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-275

In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagType niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagType niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde TekstUitslagTypeCodeLijst gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept TekstUitslagType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-276

In de klinische bouwsteen OverdrachtTemperatuur kwam de tagged value van concept TemperatuurMetingMethode niet overeen met de onderliggende waardenlijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtTemperatuur kwam de tagged value van concept TemperatuurMetingMethode niet overeen met de onderliggende waardenlijst. Dit is gelijk getrokken door voor beide TemperatuurMetingMethodeCodelijst te gebruiken.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept TemperatuurMetingMethode gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-277

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-278

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet KNMP artikelnummer = ATKODE van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Artikelen (Bestand 004). KNMP artikelnummer = ATKODE in tagged value notes geplaatst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet KNMP artikelnummer = ATKODE van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Artikelen (Bestand 004). KNMP artikelnummer = ATKODE in tagged value notes geplaatst. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet KNMP artikelnummer = ATKODE van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-279

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard HPK (Handels Product Kode).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard HPK (Handels Product Kode). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-280

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet GTIN International Article Number van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GTIN (Global Trade Item Number). OID 2.16.528.1.1002 aangepast in 1.3.160.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet GTIN International Article Number van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GTIN (Global Trade Item Number). OID 2.16.528.1.1002 aangepast in 1.3.160, betrof hier eerst een OID van Siemens, dit was onjuist.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GTIN International Article Number van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-281

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic Classification) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem ATC (Anatomic Therapeutic Classification).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic Classification) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem ATC (Anatomic Therapeutic Classification). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic Classification) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-282

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard GPK (Generieke Product Kode).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard GPK (Generieke Product Kode). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-283

Aanpassen OID ValueSet WoningtypeCodelijst in OverdrachtWoonsituatie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1. naar 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

OverdrachtWoonsituatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtWoonsituatie is de tagged value voor DCM::ValueSet WoningtypeCodelijst onjuist, hier staat een . teveel achter. De OID aangepast van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1. naar 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1 als tagged value. Deze aanpassing eveneens doorgevoerd in de achterliggende ValueSet.
Besluit:
De OID voor WoninttypeCodelijst is onjuist, de extra . achter deze OID is verwijderd.

ZIB-284

In de klinische bouwsteen OverdrachtWoonsituatie kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept WoningType niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

OverdrachtWoonsituatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtWoonsituatie kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept WoningType niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde WoningTypeCodelijst gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept WoningType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-285

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority Vektis AGB-zorgverlener tabel tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.1 (excl. de eerder aanwezige .600421 achteraan de OID) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-286

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-Register-Abonneenummer) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-Register-Abonneenummer) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority UZI register abonneenummer (URA) tagged value, incl. OID 2.16.528.1.1007.3.3) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-Register-Abonneenummer) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-287

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet UZI van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet UZI van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority UZI nummer natuurlijke personen tagged value, incl. OID 2.16.528.1.1007.3.1) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet UZI van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-288

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet VEKTIS AGB-z code van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet VEKTIS AGB-z code van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority Vektis AGB-zorgverlener tabel tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.1) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet VEKTIS AGB-z code van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-289

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset BIG nr van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset BIG nr van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority BIG register inschrijvingsnummer tagged value, incl. OID 2.16.528.1.1007.5.1) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet BIG nr van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-290

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset COD016-VEKT Zorgverlenersspecificatie (Vektis) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset COD016-VEKT Zorgverlenersspecificatie (Vektis) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.7) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet COD016-VEKT Zorgverlenersspecificatie (Vektis) van concept Specialisme aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-291

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset HL7v3 RoleCodeNL (UZI rolcodes) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset HL7v3 RoleCodeNL (UZI rolcodes) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority RoleCodeNL (Zorgverlenertype (personen)) tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.15.11) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet HL7v3 RoleCodeNL (UZI rolcodes) van concept Specialisme aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-301

Referentie beschrijving 'Hartslag' aanpassen naar 'Lichaamslengte'.

Aangemaakt op: 11-12-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
Bij de referenties staat 2) parelsnoer DCM Hartslag v0.98, maar de url verwijst naar Lichaamslengte. De URL is correct, Hartslag moet Lichaamslengte worden.
Besluit:
Tekstuele aanpassing in sectie Reference van DCM, hier stond ten onrechte Hartslag i.p.v. Lichaamslengte.

ZIB-303

foutje in bouwsteen patient

Aangemaakt op: 19-01-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Hi Fred, Volgens mij kan deze direct door naar Albert Jan. Astrid van Ginneken (who else…) spotte net een foutje in een valueset. We hebben het gecheckt aan de OID en dit zou de oplossing zijn. adressoort codelijst heeft verkeerde code voor vacation home is fout WP moet HV zijn. Niet: AdresSoortCodelijst OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2 ConceptName Code Code System Code System OID Description Postal Addres PST AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Postadres Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Officieel adres Visit Address PHYS AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Woon-/verblijfadres Tempory Address TMP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Tijdelijk adres Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Werkadres Vacation Home WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Vakantie adres maar: AdresSoortCodelijst OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2 ConceptName Code Code System Code System OID Description Postal Addres PST AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Postadres Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Officieel adres Visit Address PHYS AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Woon-/verblijfadres Tempory Address TMP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Tijdelijk adres Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Werkadres Vacation Home HV AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Vakantie adres Linda Mook Project architect / Projectleider Service Organisatie / Business Services / Business Information Management / Enterprise Architectuurteam Kamer GK 1350 (op woensdag) Kamer VS 202 (op maandag, dinsdag en/of donderdag) E l.mook.1@erasmusmc.nl <mailto:l.mook.1@erasmusmc.nl> | T 06 28 28 05 96 | http://www.erasmusmc.nl <http://www.erasmusmc.nl/>
Besluit:
Code voor 'Vacation home' in AdresSoortCodelijst aangepast van WP naar HV.

ZIB-305

Toevoegen ICPC codestelsel aan concept definitie en aan tagged values

Aangemaakt op: 23-01-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
Voor het gebruik van de bouwsteen in het ketenzorg traject, is het voor de herkenbaarheid wenselijk om het ICPC codestelsel, dat bij huisartsen en de ketenzorg in gebruik is,  toe te voegen aan de lijst van mogelijke codestelsels.   Met vriendelijke groet,   A.J.(Albert-Jan) Spruyt Senior adviseur Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg Postbus 19121 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag T 070 317 34 06 F 070 320 74 37 spruyt@nictiz.nl <mailto:spruyt@nictiz.nl> www.nictiz.nl <http://www.nictiz.nl/>       Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Nictiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.   This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. Nictiz accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.   [Created via e-mail received from: Albert-Jan Spruyt <spruyt@nictiz.nl>]
Besluit:
ICPC codestelsel aan concept definitie en aan tagged values toegevoegd van concept ProbleemOmschrijving.

ZIB-306

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit

Aangemaakt op: 28-01-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

Betaler
Contact
Nationaliteit
MedicatieToediening(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)
OverdrachtAlert (vervallen)
OverdrachtBetaler (vervallen)
OverdrachtContact (vervallen)
OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)
OverdrachtNationaliteit (vervallen)
OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
In een aantal bouwstenen wordt op verschillende manier de keuzebox gemodelleerd. In het kernteam zijn afspraken gemaakt hoe deze gemodelleerd moeten worden. De genoemde bouwstenen moeten aangepast zijn.
Besluit:
Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit.

ZIB-307

Weghalen CCR/CCD tekst uit Purpose.

Aangemaakt op: 10-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)


Omschrijving:
Uit de sectie Purpose de CCR/CCD gerelateerde tekst weggehaald.
Besluit:
Uit de sectie Purpose de CCR/CCD gerelateerde tekst weggehaald.

ZIB-308

Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

AlcoholGebruik
Alert
AllergieIntolerantie
BarthelIndex
Betaler
Bloeddruk
BurgerlijkeStaat
Contact
Contactpersoon
DrugsGebruik
Familieanamnese
FunctioneleOfMentaleStatus
GlasgowComaScale
Hartfrequentie
Levensovertuiging
Lichaamsgewicht
Lichaamslengte
Lichaamstemperatuur
MedischHulpmiddel
Nationaliteit
O2Saturatie
Opleiding
Patient
Pijnscore
Polsfrequentie
TabakGebruik
Vaccinatie
Woonsituatie
Zorgaanbieder
Zorgverlener
BehandelAanwijzing(vervallen)
OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtAdemhaling (vervallen)
OverdrachtAlert (vervallen)
OverdrachtAllergieIntolerantie (vervallen)
OverdrachtBarthelIndex (vervallen)
OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)
OverdrachtBetaler (vervallen)
OverdrachtBloeddruk (vervallen)
OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)
OverdrachtContact (vervallen)
OverdrachtContactpersoon (vervallen)
OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)
OverdrachtFamilieanamnese (vervallen)
OverdrachtFunctioneleOfMentaleStatus (vervallen)
OverdrachtFunctioneleStatus (vervallen)
OverdrachtGewicht (vervallen)
OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)
OverdrachtHartfrequentie (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)
OverdrachtLengte (vervallen)
OverdrachtLevensovertuiging (vervallen)
OverdrachtMedicatie (vervallen)
OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)
OverdrachtNationaliteit (vervallen)
OverdrachtO2Saturatie (vervallen)
OverdrachtOpleiding (vervallen)
OverdrachtPatient (vervallen)
OverdrachtPijnscore (vervallen)
OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)
OverdrachtProcedure (vervallen)
OverdrachtTemperatuur (vervallen)
OverdrachtVaccinatie (vervallen)
OverdrachtVerrichting(vervallen)
OverdrachtWoonsituatie (vervallen)
OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)
OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
Bij de bouwstenen die generiek genoeg geacht worden is de prefix overdracht weggehaald. Dit betreft alle bouwstenen behalve: OverdrachtPlanOfCare OverdrachtProblemen OverdrachtTekstUitslag OverdrachtVerrichting type aanpassing 1
Besluit:
Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht weggehaald.

ZIB-309

EOI aangepast

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Alle kolomnamen in de EOI zijn gelijkgetrokken met de conceptnamen Onder elke kop één instance EOI in consistent gemaakt met het model aanpassing type 1
Besluit:
Example of the Instrument aangepast zodat deze aansluiten bij het model, en tevens ondergebracht bij Example of the Instance i.p.v. Example of the Instrument.

ZIB-310

Bouwsteen OverdrachtProbelemen hernoemd naar OverdrachtConcern

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
Bouwsteen OverdrachtProbelemen hernoemd naar OverdrachtConcern type aanpassing 1
Besluit:
Bouwsteen OverdrachtProblemen hernoemd naar OverdrachtConcern.

ZIB-311

waardebereik TotaalScore

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
waardebereik TotaalScore gewijzigd in 3-15
Besluit:
Waardebereik TotaalScore gewijzigd in 3-15.

ZIB-312

aanpassing paragraaf 'Concept'

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Drugs (ook wel: verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden.
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-313

Aanpassen paragraaf 'Purpose'

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Vastleggen en delen van de registratie van het gebruik van drugs, zoals in het concept beschreven.
Besluit:
De tekst in de sectie Purpose aangescherpt.

ZIB-314

Naamgeving concept Bank aangepast.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
De naamgeving van het concept Bank aangepast naar BankNaam.
Besluit:
De naamgeving van het concept Bank aangepast naar BankNaam.

ZIB-315

ContextHouding wijzigen in Houding

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
ContextHouding wijzigen in Houding
Besluit:
Naamgeving ContextHouding gewijzigd in Houding.

ZIB-316

Paragraaf 'Evidence base' wijzigen

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Tekst verwijderen, behalve eerste en laatste zin
Besluit:
De tekst uit de sectie Evidence base aangescherpt.

ZIB-317

Rootconcept naam wijzigen naar GewichtRC

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
Rootconcept naam wijzigen naar Gewicht, was Lichaamsgewicht
Besluit:
Rootconcept naam aangepast naar Gewicht i.p.v. Lichaamsgewicht.

ZIB-318

ContextKleding wijzigen in Kleding

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
ContextKleding wijzigen in Kleding
Besluit:
Naamgeving concept ContextKleding aangepast in Kleding.

ZIB-319

Wijzing paragraaf Constraint

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Verwijderen tekst
Besluit:
De tekst uit de sectie Constraint verwijderd.

ZIB-320

ContextPositie wijzigen in Positie

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
ContextPositie wijzigen in Positie
Besluit:
Naamgeving concept ContextPositie gewijzigd in Positie.

ZIB-321

Rootconceptnaam wijzigen in LengteRC

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
Rootconceptnaam wijzigen in LengteRC
Besluit:
Rootconceptnaam gewijzigd in LengteRC.

ZIB-322

Wijziging paragraaf concept

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
Een tekstuitslag beschrijft het resultaat of een verslag van een diagnostische of therapeutische verrichting. Van elke uitslag wordt minimaal overgedragen: het type uitslag en het resultaat. Indien deze als los gegeven beschikbaar zijn en relevant zijn in het kader van de overdracht, kunnen ook de verrichting, de datum van de verrichting/ onderzoek, de aanvragende afdeling en uitvoerende afdeling en de status van de uitslag overgedragen worden. In deze bouwsteen kunnen uitslagen worden overgedragen die van nature verhalend van aard zijn. Dit zijn bijvoorbeeld verslagen verrichtingen van o.a. radiologie, cardiologie, pathologie, van scopieën, functieonderzoeken en andere diagnostische bepalingen. Tevens kunnen uitslagen van laboratoriumbepalingen als microbiologische kweken worden overgedragen. De bouwsteen Tekstuitslagen is bedoeld voor uitslagen die als ongestructureerde tekst worden aangeboden, dit in tegenstelling bepalingen die een tekstuele uitslag hebben maar verder wel gestructureerd zijn. Deze worden met de bouwsteen labuitslag bediend.
Besluit:
De tekst in de paragraaf Concept aangescherpt.

ZIB-323

Wijzing paragraaf Purpose

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
De bouwsteen Tekstuitslagen is bedoeld voor uitslagen die als ongestructureerde tekst worden aangeboden, dit in tegenstelling bepalingen die een tekstuele uitslag hebben maar verder wel gestructureerd zijn. Deze worden met de bouwsteen labuitslag overgedragen.
Besluit:
De tekst in de paragraaf Purpose aangescherpt.

ZIB-324

Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter is besloten tijdens de kwaliteitsreview op 11-2-2015 type aanpassing: 1
Besluit:
Van de codelijsten in de bouwstenen de Concept Name en Description laten beginnen met hoofdletters.

ZIB-325

AnatomischeLokaisatie wijzigen in AnatomischeLocatie

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
AnatomischeLokalisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
Besluit:
Naamgeving concept AnatomischeLokalisatie gewijzigd in AnatomischeLocatie.

ZIB-326

Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
In alle bouwstenen zijn tekstuele aanpassingen gedaan conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015. Het betreft verbeterede beschrijvingen, soms zijn het spelfouten. Tevens zijn overbodige teksten verwijderd. Voor details zie de reviews op projectplace: Generieke Overdrachtgegevens Beheer Versie2015 Kwaliteitsslag
Besluit:
Tekstuele aanpassingen in de bouwstenen n.a.v. de kwaliteitsreview.

ZIB-327

AnatomischeLocalisatie wijzigen in AnatomischeLocatie

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
AnatomischeLocalisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
Besluit:
Naamgeving concept AnatomischeLocalisatie gewijzigd in AnatomischeLocatie.

ZIB-328

Bouwsteen OverdrachtPlanOfCare hernoemd naar GeplandeZorgActiviteit

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
Bouwsteen OverdrachtPlanOfCare hernoemd naar GeplandeZorgActiviteit. Dit dekt beter de inhoud en is net als alle andere bouwstenen in het Nederlands Besproken en belsoten tijdens de kwalitietsreview kerngroep op 11-2-2015 type aanpassing =1 doorgevoerd
Besluit:
OverdrachtPlanOfCare hernoemd naar GeplandeZorgActiviteit.

ZIB-329

Verwijderen tekst Evidence Base

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen)

Omschrijving:
Verwijderen tekst Evidence Base
Besluit:
Tekst uit sectie Evidence Base verwijderd.

ZIB-330

Uitbreiding Toediening

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen)

Omschrijving:
vodeingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen
Besluit:
De definitie van het concept Toediening is uitgebreid.

ZIB-331

Leegmaken Instructions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen)

Omschrijving:
De tekst in het hoofdstuk Instructions wordt verwijderd
Besluit:
Tekst uit sectie Instructions verwijderd.

ZIB-332

Wijziging paragraaf Concept

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
De rapportage kan afkomstig zijn van de patiënt zelf, een mantelzorger of een zorgverlener. Laatste zin schrappen.
Besluit:
De tekst uit sectie Concept aangescherpt.

ZIB-333

Wijzing paragraaf Evidence Base

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
Verijderen tekst
Besluit:
Tekst uit sectie Evidence Base verwijderd.

ZIB-334

Kleine wijziging concept definities

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
Medicatiegebruik Product Medicatievoorschrift MedicatieGebruikstatus
Besluit:
Definities van een aantal concepten aangescherpt.

ZIB-335

Verwijderen tekst paragraaf Instructions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
Tekst geheel verwijderen
Besluit:
Tekst uit sectie Instructions verwijderd.

ZIB-336

Wijziging paragraaf Concept

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
Verwijderen frase 'voorgenomen of uitgevoerde'
Besluit:
De sectie Concept tekstueel aangescherpt.

ZIB-337

Wijziging paragraaf

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
Kleine tekstwijziging in: - Patiënt - Mantelzorger
Besluit:
Tekstuele aanpassingen van enkele concepten.

ZIB-338

Kleine wijzigingen in de tekst van elementen

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
inkorting tekst dosering startdatum, einddatum, gebruiksduur, inloopsnelheid, criterium, dagdeel, Reference
Besluit:
Definities van enkele concepten aangescherpt.

ZIB-339

Wijziging Evicence Base

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVerstrekking(vervallen)

Omschrijving:
Schrappen tekst
Besluit:
Tekst uit sectie Evidence Base verwijderd.

ZIB-340

Wijziging paragraaf Instructions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVerstrekking(vervallen)

Omschrijving:
Tekst verwijderen
Besluit:
Tekst uit paragraaf Instructions verwijderd.

ZIB-341

Aanpassing information model (laten vervallen van concept LandHerkomst)

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
De concepten LandHerkomst en Nationaliteit zorgen voor verwarring, in de kerngroep is besloten dat LandHerkomst komt te vervallen en alleen Nationaliteit behouden blijft. De verschillende secties van het information model hierop aangepast.
Besluit:
Het information model is aangepast (en daarmee ook de verschillende secties) door het concept LandHerkomst te laten vervallen.

ZIB-342

Tekst sectie Instructions aangescherpt, Tracability other Standards leeggemaakt.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag; de tekst in sectie Instructions aangescherpt, Tracability other Standards leeggemaakt.
Besluit:
De tekst in sectie Instructions aangescherpt, Tracability other Standards leeggemaakt.

ZIB-343

Sectie teksten aangescherpt

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
De teksten van sectie Concept, Purpose en Constraints aangescherpt n.a.v. de kwaliteitsslag.
Besluit:
De teksten van de secties aangescherpt.

ZIB-344

Naamgeving Zorgaanbieder::Zorgaanbieder aangepast.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag de naamgeving van het concept Zorgaanbieder::Zorgaanbieder aangepast in Zorgaanbieder.
Besluit:
Naamgeving Zorgaanbieder::Zorgaanbieder aangepast naar Zorgaanbieder.

ZIB-345

Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aangepast in AlcoholGebruik

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag: Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aangepast in AlcoholGebruik.
Besluit:
Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aangepast in AlcoholGebruik.

ZIB-346

Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aangepast in TabakGebruik

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aangepast in TabakGebruik n.a.v. kwaliteitsslag.
Besluit:
Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aangepast in TabakGebruik.

ZIB-347

Tekst uit sectie Issues verwijderd.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

OverdrachtOpleiding (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag; de tekst uit sectie Issues verwijderd.
Besluit:
Tekst uit sectie Issues verwijderd.

ZIB-348

Tekst uit sectie Constraints verwijderd.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

OverdrachtLevensovertuiging (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. kwaliteitsslag; de tekst uit sectie constraints verwijderd.
Besluit:
Tekst uit sectie Constraints verwijderd.

ZIB-349

VIPIndicator uit bouwsteen OverdrachtPatient verwijderd

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag is uit de bouwsteen OverdrachtPatient de VIPIndicator (concept) en de VIPindicatorCodelijst (codelijst) verwijderd.
Besluit:
VIPIndicator uit bouwsteen OverdrachtPatient verwijderd.

ZIB-350

Aanpassing concept namen in container Naamgegevens

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag: In de container Naamgegevens zijn een tweetal subcontainers aanwezig, namelijk: Achternaamgegevens en AchternaamgegevensPartner. Het concept Naamgebruik (incl. onderliggende codelijst) geeft aan hoe de persoon aangesproken wilt worden. Hierin wordt gebruik gemaakt van de termen Geslachtsnaam en GeslachtsnaamPartner, in de huidige modellering zou dit inhouden dat dit zonder voorvoegsels is. Terwijl deze wel toegevoegd zouden moeten worden. Om de codelijst voor naamgebruik aan te laten sluiten bij de concepten zoals gebruikt in de container Naamgegevens, zijn de volgende vier aanpassingen doorgevoerd: - Container: Achternaamgegevens -> Geslachtsnaamgegevens - Concept: Geslachtsnaam -> Achternaam - Container: AchternaamgegevensPartner -> GeslachtsnaamgegevensPartner - Concept: GeslachtsnaamPartner -> AchternaamPartner
Besluit:
Naamgeving achternaam gerelateerde concepten/containers in information model aangepast t.b.v. aansluiting op NaamgebruikCodelijst.

ZIB-351

NaamgebruikCodelijst aangevuld met descriptions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag: In de codelijst NaamgebruikCodelijst ontbraken de descriptions, deze zijn aangevuld o.b.v. de concept name.
Besluit:
NaamgebruikCodelijst aangevuld met descriptions.

ZIB-352

Opsplitsen bouwsteen OverdrachtAlert

Aangemaakt op: 18-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

AllergieIntolerantie
OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
De bouwsteen OverdrachtAlert is opgesplitst in een tweetal bouwstenen Alert en AllergieIntolerantie. Dit n.a.v. verscheidene wijzigingsverzoeken m.b.t. de oorspronkelijke bouwsteen OverdrachtAlert.
Besluit:
De bouwsteen OverdrachtAlert is opgesplitst in een tweetal bouwstenen Alert en AllergieIntolerantie.

ZIB-353

Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Alert

AllergieIntolerantie
MedischHulpmiddel
Nationaliteit
Patient
Vaccinatie
Zorgaanbieder
Zorgverlener
MedicatieToediening(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)
OverdrachtAlert (vervallen)
OverdrachtAllergieIntolerantie (vervallen)
OverdrachtConcern (vervallen)
OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)
OverdrachtLabuitslag (vervallen)
OverdrachtMedicatie (vervallen)
OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)
OverdrachtNationaliteit (vervallen)
OverdrachtPatient (vervallen)
OverdrachtProblemen (vervallen)
OverdrachtVaccinatie (vervallen)
OverdrachtVerrichting(vervallen)
OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)
OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In het Sparx model ontbreken codelijsten specifiek voor de concepten wanneer het gaat om concepten waarvoor alle waarden (of een set van waarden) uit een codesysteem gebruikt mogen worden. Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst waarin waardebereik uit codesystem is aangegeven.
Besluit:
Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

ZIB-354

Naamgeving bouwsteen aanpassen.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
Naamgeving bouwsteen aangepast naar Lichaamsgewicht.
Besluit:
Naamgeving van bouwsteen aangepast van OverdrachtGewicht naar Lichaamsgewicht.

ZIB-355

Naamgeving bouwsteen aanpassen.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)


Omschrijving:
Naamgeving bouwsteen aangepast naar Lichaamstemperatuur.
Besluit:
Naamgeving van bouwsteen aangepast van OverdrachtTemperatuur naar Lichaamstemperatuur.

ZIB-356

Concept WilsverklaringDatum toevoegen

Aangemaakt op: 27-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Wilsverklaring

BehandelAanwijzing(vervallen)
OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
Het concept WIlsverklaringDatum is toegevoegd aan de bouwsteen Wilsverklaring. DIt n.a.v. de kwaliteitsslag.
Besluit:
Concept WilsverklaringDatum toegevoegd.

ZIB-357

BetalerNaam aangepast naar ST i.p.v. reference.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de betaler betrof een type reference veld, dit is als onderdeel van de kwaliteitsslag aangepast naar een ST veld.
Besluit:
Het concept BetalerNaam aangepast naar type ST i.p.v. reference naar Naamgegevens uit de bouwsteen Patiënt.

ZIB-358

Aanpassen naamgeving bouwsteen.

Aangemaakt op: 04-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
Bouwsteen naamgeving aanpassen van OverdrachtLengte naar Lichaamslengte.
Besluit:
Naamgeving bouwsteen aangepast van OverdrachtLengte naar Lichaamslengte.

ZIB-359

Aanpassen conceptnaam en waardelijst van het concept TemperatuurMetingMethode

Aangemaakt op: 09-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)


Omschrijving:
De waarden in de codelijst zijn een mengeling van route en plaatsconcepten en geven sowieso geen meetmethode aan. De waardelijst moet consistent gemaakt worden en de naam van het concept moet beter aangeven wat het concept inhoudt.
Besluit:
De naamgeving van de conceptnaam en de waardelijst van het concept TemperatuurMetingMethode zijn aangepast.

ZIB-360

Palpatie als hartslagmethode in hartfrequentie

Aangemaakt op: 09-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Hartfrequentie

OverdrachtHartfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
In OverdrachtHartfrequentie kan palpatie als hartfrequentie opgegeven worden. Dit is eigenlijk hetzelfde als polsfrequentie. Duidelijk moet worden waarom dit in twee bouwstenen vastgelegd kan worden. Bovendien is de conceptnaam hartfrequentiemethode niet goed. Dit moet zijn hartfrequentiemeetmethode.
Besluit:
Naamgeving concept HartslagMethode aangepast naar HartslagMeetMethode en de sectie Evidence Based aangevuld met een toelichting wat betreft de mogelijkheid palpatie op te geven als HartslagMeetMethode.

ZIB-361

Naamgeving concept Opmerking aangepast

Aangemaakt op: 09-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

GlasgowComaScale
OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtAdemhaling (vervallen)
OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)
OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)
OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
De naamgeving van het concept Opmerking is aangepast van Opmerking naar Toelichting. Dit omdat in de overige zorginformatiebouwstenen voor dit concept de naam Toelichting is gebruikt.
Besluit:
Het concept Opmerking is aangepast qua naamgeving naar Toelichting.

ZIB-362

De waardelijst van het concept Meetmethode vermeldt twee waarden die beide geen meetmethode omschrijven maar een type bloedruk

Aangemaakt op: 09-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
De codes moeten worden aangepast om beter de intentie van het concept weer te geven.
Besluit:
De meetmethode codelijst bevat twee waarden die geen meetmethode beschrijven maar een type bloeddruk, dit is aangepast door de codes in de codelijst aan te passen.

ZIB-363

De waardelijst van het concept Manchet is niet conform de standaard van GOG.

Aangemaakt op: 09-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
De waardelijst moet een eigen codesysteem OID krijgen en de naam wordt ManchetMaat
Besluit:
Het concept Manchet aangepast qua naamgeving in ManchetType, incl. een aanpassing in onderliggende codelijst waarin codes zijn aangescherpt en ManchetType codesystem is gekoppeld.

ZIB-364

Code aanpassen in RitmeCodelijst

Aangemaakt op: 17-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtAdemhaling (vervallen)


Omschrijving:
De RitmeCodelijst bevat twee waarden die niet geheel op hetzelfde niveau zitten (irregulair en normaal). De codelijst is aangepast naar: 'Normal respiratory rhythm' en 'Abnormal respiratory rhythm'.
Besluit:
Aanpassing qua SNOMED CT code in de RitmeCodelijst.

ZIB-365

AdemhalingspatroonCodelijst aanvullen en qua naamgeving aanpassen

Aangemaakt op: 17-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtAdemhaling (vervallen)


Omschrijving:
Naamgeving van concept Ademhalingspatroon aangepast naar AfwijkendAdemhalingspatroon, incl. onderliggende codelijst aangepast door één extra waarde voor Gasping toe te voegen.
Besluit:
Naamgeving van concept Ademhalingspatroon aangepast naar AfwijkendAdemhalingspatroon, incl. onderliggende codelijst aangepast door één extra waarde voor Gasping toe te voegen.

ZIB-366

Aanpassen conceptnaam ToegevoerdeZuurstof

Aangemaakt op: 17-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtAdemhaling (vervallen)


Omschrijving:
De naamgeving van de container ToegevoerdeZuurstof is aangepast naar ToegediendeZuurstof.
Besluit:
De naamgeving van de container ToegevoerdeZuurstof is aangepast naar ToegediendeZuurstof.

ZIB-367

Opschonen ResultaatVlaggenCodelijst

Aangemaakt op: 18-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
De codelijst ResultaatVlaggenCodelijst bevat verscheidene waarden die in de praktijk niet gebruikt worden. Deze dient opgeschoond te worden.
Besluit:
De codelijst ResultaatVlaggenCodelijst is opgeschoond.

ZIB-368

Extra concept toevoegen t.b.v. mogelijkheid vastleggen concern label

Aangemaakt op: 19-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
De bouwsteen OverdrachtConcern bevat geen mogelijkheid om aan te geven onder welk concern de problemen gedefinieerd zijn. Wenselijk is hier een concernlabel aan toe te voegen, zodat dit geregistreerd kan worden. Op deze manier wordt het tevens mogelijk in de eerste lijn deze bouwsteen te gebruiken aangezien hier dan het episode label ingegeven kan worden.
Besluit:
Het concept ConcernLabel is toegevoegd om de mogelijkheid te creeren een tekstueel label mee te geven bij het concern.

ZIB-369

Datatype van concept ProductID aanpassen naar CD i.p.v. II

Aangemaakt op: 19-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
In de bouwsteen MedischHulpmiddel is het concept ProductID aanwezig met datatype II. Dit om GS1 GTIN weer te geven. In andere bouwstenen (Vaccinatie, MedicatieVoorschrift) wordt tevens gebruik gemaakt van GS1 GTIN, maar is dit gemodelleerd als CD, incl. onderliggende codelijst. Dit is in de bouwsteen MedischHulpmiddel ook gewenst aangezien in het oorspronkelijke voorbeeld (publicatieversie 2013) naast ProductID ook omschrijving van dit ID is opgenomen. Graag qua modellering een aanpassing zodat code incl. omschrijving mogelijk is, en de modellering consistent is met de modellering in de andere bouwstenen.
Besluit:
Het datatype van concept ProductID aanpassen van II naar CD incl. onderliggende codelijst zodat ProductID doorgegeven kan worden als code incl. omschrijving.

ZIB-370

ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst codes aanpassen

Aangemaakt op: 19-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-04-2015
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)
OverdrachtTekstUitslag(vervallen)


Omschrijving:
De codelijsten ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst bevatten vijf codeconcepten die op twee codes mappen. Bovendien vermengt het order en resultaat statussen. Een aanpassing met unieke codes per codeconcept is gewenst.
Besluit:
De codelijsten ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst codes aangepast qua codes.

ZIB-371

Concepten PijnMeetmethode en Toelichting uit nl.nfu.Pijnscore-v1.2 hebben hetzelfde ID.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 08-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

Omschrijving:
De concepten PijnMeetmethode en Toelichting uit nl.nfu.Pijnscore-v1.2 hebben beide hetzelfde ID: - PijnMeetmethode -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.4 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.4 Het ID zou uniek moeten zijn, de volgende aanpassing is gewenst: - PijnMeetmethode -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.4 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.5
Besluit:
Het ID van het concept Toelichting is aangepast naar 'NL-CM:12.9.5'.

ZIB-372

Concepten Mantelzorger::Contactpersoon en Toelichting uit nl.nfu.Voorschrift-v1.0 hebben hetzelfde ID.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 08-06-2016
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
De concepten Mantelzorger::Contactpersoon en Toelichting uit nl.nfu.Voorschrift-v1.0 hebben beide hetzelfde ID: - Mantelzorger::Contactpersoon -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.43 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.43 Het ID zou uniek moeten zijn, de volgende aanpassing is gewenst: - Mantelzorger::Contactpersoon -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.43 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.44
Besluit:
Het ID van het concept Toelichting is aangepast naar 'NL-CM:9.5.44'.

ZIB-373

Codelijsten AllergieCategorieCodelijst en AllergieStatusCodelijst uit nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0 hebben dezelfde OID.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 08-06-2016
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
De codelijsten AllergieCategorieCodelijst en AllergieStatusCodelijst uit nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0 hebben dezelfde OID. In de tagged values van de bijbehorende concepten AllergieCategorie en AllergieStatus zijn de OID's wel juist weergeven, namelijk (respectievelijk) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2 en 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3. Echter, is in de codelijst zelf tweemaal de OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3 gebruikt. In de codelijst AllergieCategorieCodelijst moet de OID worden aangepast naar OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2.
Besluit:
De OID van de codelijst AllergieCategorieCodelijst is aangepast naar '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2'.

ZIB-374

Het concept AanduidingBijHuisnummer is afgeleid van ST, maar heeft een valueset; dit zou CD moeten zijn.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 08-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
Het concept AanduidingBijHuisnummer in de bouwsteel nl.nfu.Patient-v2.0 is van het type ST, terwijl een codelijst is gekoppeld. Dit zou aangepast moeten worden naar datatype CD.
Besluit:
Datatype van concept AanduidingBijHuisnummer aagenpast naar CD i.p.v. ST.

ZIB-375

Inconsistent gebruik van naamgeving Transfer(s)Codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 08-06-2016
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept Transfers heeft als naam TransferCodelijst, dit zou TransfersCodelijst moeten zijn. Zelfde geldt voor de naam van de onderliggende codelijst, deze is nu TranferCodelijst en zou eveneens TranfersCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het concept.
Besluit:
De naam van tagged value DCM::ValueSet van concept Transfers aangepast van TransferCodelijst naar TransfersCodelijst, idem voor naam in onderliggende codelijst.

ZIB-376

Inconsistent gebruik van naamgeving Ing(r)edientCodeGTINCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 08-06-2016
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept IngredientCode heeft als naam IngedientCodeGTINCodelijst, dit zou IngredientCodeGTINCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het Concept.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet van concept IngredientCode aangepast van IngedientCodeGTINCodelijst in IngredientCodeGTINCodelijst.

ZIB-377

Source/Destination van MaximumAantalPertijd en Criterium richting ZoNodig aanpassen.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 08-06-2016
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
De source/destination van MaximumAantalPertijd en Criterium richting ZoNodig zijn onjuist, dit moet worden omgedraaid. De pijl kan gelijk blijven.
Besluit:
Source/Destination van MaximumAantalPertijd en Criterium richting ZoNodig aangepast.

ZIB-378

Inconsistent gebruik van naamgeving AlcoholGebruik(s)StatusCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 08-06-2016
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept AlcoholGebruikStatus heeft als naam AllcoholGebruiksStatusCodelijst, dit zou AlcoholGebruikStatusCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het Concept.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet van concept AlcoholGebruik aangepast van AlcoholGebruiksStatusCodelijst in AlcoholGebruikStatusCodelijst.

ZIB-379

Inconsistent gebruik van naamgeving TabakGebruikStatusCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 08-06-2016
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept TabakGebruikStatus heeft als naam RokerStatusCodelijst, dit zou TabakGebruikStatusCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het Concept.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet van concept TabakGebruik aangepast van RokerStatusCodelijst in TabakGebruikStatusCodelijst.

ZIB-380

Newline in codelijstnaam van SpecifiekeStofSNKCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 08-06-2016
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
De codelijst SpecifiekeStofSNKCodelijst bevat een newline in de waardelijstnaam: value="SpecifiekeStofSNKCodelijst ", deze moet verwijderd worden.
Besluit:
De newline in de codelijstnaam SpecifiekeStofSNKCodelijst is verwijderd.

ZIB-381

Onterecht een spatie achter "OID :" in tagged value notes van tagged value DCM::ValueSet MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst van concept MedicatieGebruikRedenVanStoppen.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 08-06-2016
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
In de tagged value note behorende bij de tagged value DCM::ValueSet van concept MedicatieGebruikRedenVanStoppen voor codelijst MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst staat een spatie achter "OID :", deze moet verwijderd worden.
Besluit:
De spatie achter "OID :" in de tagged value note van DCM::ValueSet MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst van concept MedicatieGebruikRedenVanStoppen is verwijderd.

ZIB-382

Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeOMAHACodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

Omschrijving:
De codelijst StatusWaardeOMAHACodelijst van het concept StatusWaarde heeft in het onderliggende document object onterecht de naam StatuswaardeOMAHACodelijst, dit moet worden aangepast.
Besluit:
De naamgeving van het document object StatuswaardeOMAHACodelijst aangepast in StatusWaardeOMAHACodelijst.

ZIB-383

Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeNOCCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

Omschrijving:
De codelijst StatusWaardeNOCCodelijst van het concept StatusWaarde heeft in het onderliggende document object onterecht de naam StatuswaardeNOCCodelijst, dit moet worden aangepast.
Besluit:
De naamgeving van het document object StatuswaardeNOCCodelijst aangepast in StatusWaardeNOCCodelijst.

ZIB-384

Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeSnomedCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

Omschrijving:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet StatuswaardeSnomedCodelijst van het concept StatusWaarde is onjuist. Dit zou StatusWaardeSnomedCodelijst moeten zijn i.p.v. StatuswaardeSnomedCodelijst.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet StatuswaardeSnomedCodelijst van het concept StatusWaarde is aangepast in StatusWaardeSnomedCodelijst.

ZIB-385

Inconsistent gebruik van de naam AdresSoortCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
De codelijst AdresSoortCodelijst van het concept AdresSoort heeft in het onderliggende document object onterecht de naam AdresSoortCodeLijst, dit moet worden aangepast.
Besluit:
De naamgeving van het document object AdresSoortCodeLijst aangepast in AdresSoortCodelijst.

ZIB-386

De GeverifeerdBijCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
De GeverifieerdBijCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de GeverifieerdBijCodelijst.

ZIB-387

De BurgerlijkeStaatCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

Omschrijving:
De BurgerlijkeStaatCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de BurgerlijkeStaatCodelijst.

ZIB-388

De ToedieningswegCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

Omschrijving:
De ToedieningswegCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de ToedieningswegCodelijst.

ZIB-389

De LevensovertuigingCodelijst heeft geen ":" aanduiding achter "OID" staan in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

Omschrijving:
De LevensovertuigingCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen ":" aanduiding achter de "OID" staan, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De ":" aanduiding is toegvoegd achter "OID" in de LevensovertuigingCodelijst.

ZIB-390

De OID van de codelijst WeekdagenCodelijst van het concept Weekdagen is onjuist in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
De OID van de codelijst WeekdagenCodelijst van het concept Weekdagen is onjuist in de onderliggende codelijst. In de tagged value note DCM::ValueSet van het concept Weekdagen is voor de WeekdagenCodelijst als OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.4 gedefinieerd, in de onderliggende codelijst is dit OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.1.5. Laatstgenoemde is onjuist, en zou hier aangepast moeten worden in OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.4.
Besluit:
De OID van de codelijst WeekdagenCodelijst was onjuist, deze is aangepast van OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.1.5 in OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.4.

ZIB-391

De SchooltypeCodelijst heeft geen ":" aanduiding achter "OID" staan in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

Omschrijving:
De SchooltypeCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen ":" aanduiding achter de "OID" staan, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De ":" aanduiding is toegvoegd achter "OID" in de SchooltypeCodelijst.

ZIB-392

De ResultaatTypeCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

Omschrijving:
De ResultaatTypeCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de ResultaatTypeCodelijst.

ZIB-393

Tagged value DCM::LifecycleStatus bevat waarde Draft.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
De tagged value DCM::LifecycleStatus van de bouwsteen MedicatieVoorschrift bevat nog waarde Draft, die zou Final moeten zijn.
Besluit:
De tagged value DCM::LifecycleStatus is aangepast van Draft naar Final.

ZIB-397

Conceptidentificatie niet meer via tag DCM::DefinitionCode

Aangemaakt op: 17-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
In alle bouwstenen hebben veel onderdelen tweemaal een koppeling met DCM::DefinitionCode. Voorbeeld: nl.nfu.AdemHaling-v1.0 > AfwijkendAdemhalingspatroon 1) DCM::DefinitionCode = "SNOMED CT: 278907009 Respiratory pattern" 2) DCM::DefinitionCode = "NL-CM:12.5.7" Daar heb ik een technisch probleem mee in de verwerking: hoe zie ik dat 2) de *Identifier* van dit specifieke concept+definitie is en 1) de conceptcode in een arbitrair stelsel? (Arbitrair omdat dit een NFU keuze is die andere DCM-bouwers misschien anders doen) Belangrijker echter: 2) is absoluut geen DefinitionCode in de echte wereld, maar een DefinitionId/ConceptId of iets anders dat recht doet aan het doel, namelijk een *Identifier*. De huidige situatie is onnodig hinderlijk voor implementaties, waarvan ART-DECOR er slechts 1 is. Ik begrijp dat ook Michael vd Zel van UMCG hier tegenaan is gelopen. Wijzigingsverzoek: Vervang DCM::DefinitionCode door DCM::ConceptId (of DCM::DefinitionId, of nog iets anders) op alle plaatsen waar DCM::DefinitionCode wordt gebruikt om een *identifier* te duiden.
Besluit:
DCM::DefinitionCode is vervangen door DCM::ConceptId. DCM:ReferencedDefenitioncode is vervangen door DCM::ReferencedConceptID.

ZIB-398

Tagged value NL-CM:10.1.4 ProductType onjuist

Aangemaakt op: 20-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Omschrijving:
De tagged value NL-CM:10.1.4 voor het concept ProductType is onjuist, dit zou NL-CM:10.1.3 moeten zijn.
Besluit:
De tagged value DCM::DefinitionCode van het concept ProductType is aangepast van NL-CM:10.1.4 naar NL-CM:10.1.3.

ZIB-399

"Geen geloof" vergeten te coderen

Aangemaakt op: 20-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

Omschrijving:
In de waardelijst LevensovertuigingCodelijst heeft de waarde "Geen geloof" ook de code "Geen geloof". Codes met spaties erin worden in HL7v3 niet ondersteund. "Geen geloof" is een concept dat zich verhoudt met uitspraken als "Geen allergie", "Geen HIV" etc. Dat zou je doen met: <observation negationInd="true"> <code code="160538000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/> </observation>
Besluit:
In de code van geen geloof spatie verwijderd, het is nu GeenGeloof

ZIB-400

DHD Codesysteem onbekend

Aangemaakt op: 20-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2016 Publicatiedatum: 11-01-2017
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
In OverdrachtConcern zit concept ProbleemNaam met daaraan een waardelijst waarin van DHD gebruikt wordt gemaakt. De op dit moment aanwezige waarde voor het codesysteem is 9999. Dat is geen geldige OID voor dit systeem. Zolang dit zo is, zal DHD niet gebruiken zijn. Voorstel: OID uitdelen en aan DHD geven vergelijkbaar met OID voor BSN
Besluit:
Het codesysteem DHD dat is opgenomen in de ProbleemNaamCodelijst voorzien van een passende OID.

ZIB-401

CBV Verrichtingen mist geldig OID

Aangemaakt op: 20-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2016 Publicatiedatum: 11-01-2017
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtVerrichting(vervallen)

Omschrijving:
In de waardelijst VerrichtingTypeCodelijst ontbreekt voor CBV Verrichtingen een geldige OID. Zolang dit zo is kan deze niet worden geïmplementeerd. Voorstel: uitdelen en geven aan DHD die hierover gaat.
Besluit:
In de waardelijst VerrichtingTypeCodelijst is voor CBV Verrichtingen een geldige OID toegevoegd.

ZIB-402

In waardelijst OrderStatusCodelijst staat een verkeerde OID.

Aangemaakt op: 21-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

Omschrijving:
In waardelijst OrderStatusCodelijst staat een verkeerde OID voor SNOMED CT "2.16.840.1.113.883.6.96". Dit voor de code Requested in de codelijst. De juiste is "2.16.840.1.113883.6.96".
Besluit:
Onjuiste OID bij concept in OrderStatusCodelijst aangepast naar 2.16.840.1.113883.6.96.

ZIB-406

tabel pag 31 mist nieuwe medicatie bouwstenen

Aangemaakt op: 12-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen)

MedicatieVerstrekking(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)


Omschrijving:
op pagina 31 staat in de tabel alleen de bouwsteen MedicatieGebruik. Deze is opgesplitst en de nieuwe moeten hier ook bij staan (toediening, verstrakking en voorschrift)
Besluit:
In bijlage 1 bij sectie Medicatie alle Zorginformatiebouwstenen (4) t.a.v. Medicatie genoemd.

ZIB-407

pag 31 incorrecte (oude) naam van bouwsteen staat vermeld

Aangemaakt op: 12-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Omschrijving:
ademfrequentie moet wijzigen in ademhaling
Besluit:
Tekstuele aanpassing naam bouwsteen (staond verkeerd in bijlage) in Begeleidend Document

ZIB-408

tabel 32 verkeerde naam bouwsteen

Aangemaakt op: 12-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

Omschrijving:
er staat nu GeplandeZorgActiviteit maar er mot staan OverdrachtGeplandeZorgactiviteit
Besluit:
Naam van de bouwsteen aangepast in begeleidend document

ZIB-410

beetje info weggevallen.

Aangemaakt op: 19-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
in bijlage 2, overzicht standaarden is bij de Richtlijn Detailed Clinical Model weggevallen dat dit "een gezamelijk product van NICTIZ, SHB, UMCG, R4C en Parelsnoer" is. Ik zou dat om diverse redenen maar gewoon weer terugzetten. Tenslotte is er door bovenstaande organisaties ook betaald aan R4C voor het schrijfwerk en/of er hebben ook diverse andere mensen aan het schrijven van de hoofdstukken meegewerkt.
Besluit:
Teksy Aangepast/aangevuld. Was inderdaad weggevallen.

ZIB-411

Aanpassingen t.b.v. consistent gebruik van o.a. spaties t.b.v. import in ART-DECOR

Aangemaakt op: 20-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
In de bouwstenen zijn t.o.v. de publicatieversie 2015 enkele kleine wijzigingen doorgevoerd wat betreft het consistent gebruik van o.a. spaties in bijvoorbeeld tagged value notes en codelijsten om een geautomatiseerde import in ART-DECOR mogelijk te maken.
Besluit:
Aanpassingen t.b.v. consistent gebruik van o.a. spaties t.b.v. import in ART-DECOR.

ZIB-412

Tekstuele aanpassing in Begeleidend document i.v.m. foutief weergeven bouwsteennaam

Aangemaakt op: 20-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

Omschrijving:
Hoi [~smeele], Op pagina 30 van het Begeleidend document is een aanpassing nodig wat betreft de naamgeving van een bouwsteen in Bijlage 1. Namelijk: - FunctioneleStatus aanpassen in FunctioneleOfMentaleStatus. Zou jij deze aanpassingen willen doorvoeren in de "werkversie" van het begeleidend document? Groeten, Andra PS. Deze melding is ook aan bod gekomen in wijzigingsverzoek GOG-405, maar hier speelt momenteel een tweetal issues door elkaar. Vandaar dit wijzigingsverzoek aangemaakt t.b.v. gestructureerde verdere afhandeling.
Besluit:
Uitgevoerd, staat klaar voorm publicatie

ZIB-413

DCM::ReferencedDefinitionCode van concept ZorgverlenerNaam::Naamgegevens niet correct

Aangemaakt op: 18-06-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
Voor het concept ZorgverlenerNaam::Naamgegevens is een tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode aanwezig. Deze is niet correct, de waarde die nu aanwezig is betreft NL-CM:0.1.5 (verwijst naar Contactgegevens), dit zou moeten zijn NL-CM:0.1.6 (verwijst naast Naamgegevens).
Besluit:
De tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode van het concept ZorgverlenerNaam::Naamgegevens aangepast van NL-CM:0.1.5 naar NL-CM:0.1.6.

ZIB-414

Richting relatie tussen constraints en waardelijsten is fout

Aangemaakt op: 03-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

Omschrijving:
De richting van de relatie tussen de constraint en de waarde lijst bij het concept GCS_Verbal loopt van de waardelijst naar de constraint ipv anders om. Dit is tegen de conventie en levert problemen op bij de export naar Decor en bij atuomatische checks van waardelijst attributen. Voorstel is om ze om te draaien.
Besluit:
De richting van de relatie tussen de constraint en de waardelijst bij het concept GCS_Verbal loopt van de waardelijst naar de constraint i.p.v. anders om. Dit is opgelost.

ZIB-415

Onjuiste SNOMED CT code in codelijst AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Omschrijving:
De SNOMED CT code (40296006) voor Ataxic respiration uit de codelijst AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 39106000.
Besluit:
De SNOMED CT code (40296006) voor Ataxic respiration uit de codelijst AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 39106000.

ZIB-416

SNOMED CT code onjuist in RitmeCodelijst.

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Omschrijving:
De SNOMED CT code (58617008) voor Abnormal respiratory rhythm uit de codelijst RitmeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 85617008.
Besluit:
De SNOMED CT code (58617008) voor Abnormal respiratory rhythm uit de codelijst RitmeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 85617008.

ZIB-417

Onjuiste SNOMED CT code in SymptoomCodelijst.

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
AllergieIntolerantie: De SNOMED CT code (47346002) voor Allergic conjunctivitis uit de codelijst SymptoomCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 473460002.
Besluit:
AllergieIntolerantie: De SNOMED CT code (47346002) voor Allergic conjunctivitis uit de codelijst SymptoomCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 473460002.

ZIB-418

Vervallen SNOMED CT code in DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

Omschrijving:
De SNOMED CT code (373338002) voor DrugsOfGeneesmiddelSoort uit de codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 703842006.
Besluit:
De SNOMED CT code (373338002) voor DrugsOfGeneesmiddelSoort uit de codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 703842006.

ZIB-419

Onjuiste SNOMED CT code in TemperatuurTypeCodelijst.

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

Omschrijving:
De SNOMED CT code (41594500) voor Oral temperature uit de codelijst TemperatuurTypeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 415945006.
Besluit:
De SNOMED CT code (41594500) voor Oral temperature uit de codelijst TemperatuurTypeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 415945006.

ZIB-420

Vervallen SNOMED CT code in ResultaatTypeCodelijst

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 09-06-2016
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

Omschrijving:
De SNOMED CT code (69200006) voor Poison screening uit de codelijst ResultaatTypeCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 314076009.
Besluit:
De SNOMED CT code (69200006) voor Poison screening uit de codelijst ResultaatTypeCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 314076009.

ZIB-421

ZorgverlenerCodelijst code PRG moet PRF zijn

Aangemaakt op: 22-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 11-01-2017
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
De code PRG voor hoofdbehandelaar bestaat niet in het genoemde codesysteem. De bedoelde code is PRF. Zie ook: https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-issues--zib1bbr-?id=3
Besluit:
ZorgverlenerRolCodelijst code PRG voor Performer was onjuist, deze is aangepast naar PRF.

ZIB-422

Typo in de definitie van het concept 'Adres:Adresgegevens'

Aangemaakt op: 20-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2016 Publicatiedatum: 11-01-2017
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
De typo in de volgende definitie van het concept 'Adres:Adresgegevens': "Het fysieke adres van de locatie van de orgaanbieder" aanpassen.
Besluit:
Typo aangepast in de definitie van het concept 'Adres:Adresgegevens'.

ZIB-423

Verkeerd bron-codestelsel gekoppeld aan de 'TestStatusCodelijst'.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2016 Publicatiedatum: 11-01-2017
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtTekstUitslag(vervallen)


Omschrijving:
Het concept 'TekstUitslagStatus' maakt gebruikt van de codelijst: 'TestStatusCodelijst'. Aan deze waardenlijst is een verkeerd codeSystem (Bron-codestelsel) gekoppeld. Het is: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 'ManchetType'.Het moet zijn SNOMED CT.
Besluit:
Aan het codesysteem ResultaatStatus in respectievelijk de codelijsten ResultaatStatusCodelijst en TestStatusCodelijst is de OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 gekoppeld, ten onrechte was hier voorheen OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 gekoppeld.

ZIB-425

Code voor het concept 'Waarschijnlijkheid' toewijzen.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2016 Publicatiedatum: 11-01-2017
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
Het concept 'Waarschijnlijkheid' beschrijft de "Reactie" en heeft de 'antwoord-waarde' uit 'WaarschijnlijkheidCodelijst' de code voor de 'vraag-waarde' ontbreekt . Graag een code toewijzen.
Besluit:
Aan de 'WaarschijnlijkheidCodelijst' is de code voor de 'vraag-waarde' toegewezen.

ZIB-426

Code voor het concept 'ReactieDuur' toewijzen.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
Het concept 'ReactieDuur' beschrijft de "Reactie". De code voor de 'vraag-waarde' van het concept 'ReactieDuur' ontbreekt . Graag een code toewijzen.
Besluit:
Het concept Reactieduur is verwijderd uit de zib.

ZIB-427

Code voor het concept 'MateVanKritiekZijn' toewijzen.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
Het concept 'MateVanKritiekZij' beschrijft de "AllergieIntolerantie" en heeft de 'antwoord-waarde' uit de 'MateVanKritiekZijCodelijst'. De code voor de 'vraag-waarde' ontbreekt . Graag een code toewijzen.
Besluit:
De code voor de 'vraag-waarde' van het concept 'MateVanKritiekZijn' zijn toegevoegd.

ZIB-429

Opsplitsen bouwsteen Patient zodat Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens aparte bouwstenen worden.

Aangemaakt op: 28-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
Eén ding wordt door deze plaatjes en met name door de tabel, nu wel heel zichtbaar: de grote hoeveelheid relaties naar de ‘bouwstenen’: Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens. Die lopen nu allemaal via de bouwsteen Patient. Dat kan ik wel uitleggen, maar het is toch ook enigszins verwarrend en we zullen het waarschijnlijk nog heel vaak aan anderen moeten uitleggen. Ik vind de verleiding daarom heel groot om hier (in een volgende release?) toch zelfstandige bouwstenen van te maken. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Met vriendelijke groet, Sjaak Gondelach Specialist informatisering | Directie Informatie Technologie, Informatisering Beleid & Architectuur Universitair Medisch Centrum Utrecht | Kamernummer FAC 10.12 | Huispostnummer FAC 10.12 | Postbus 85500 | 3508 GA UTRECHT T: +31 88 75 643 18 | M: +31 6 2774 43 18 | www.umcutrecht.nl
Besluit:
Patient opgesplitst in drie sub-bouwstenen: Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens en de bouwsteen nl.zorg.Patient-v3.1.

ZIB-430

Aanpassen naamgeving concept PatientIdentificatienummer

Aangemaakt op: 28-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
In de zorginformatiebouwsteen Patient is een concept aanwezig waarin het identificatienummer is opgenomen. De naamgeving van dit concept is PatientIdentificatienummer. Graag zou ik de naamgeving aan willen passen naar Identificatienummer. Dit omdat PatientIdentificatienummer in de zorginformatiebouwsteen Patient mijn inziens dubbelop is, en ik bij het hergebruik van dit concept voor standaarden waarin niet gesproken wordt van patiënten maar van cliënten, burgers (etc.) tegen problemen aanloop met de huidige naamgeving.
Besluit:
De naamgeving van het concept PatientIdentificatienummer is aangepast naar Identificatienummer.

ZIB-431

Gebruik van LOINC en SNOMED CT in vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen

Aangemaakt op: 28-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Bloeddruk
GlasgowComaScale
Hartfrequentie
Lichaamsgewicht
Lichaamslengte
Lichaamstemperatuur
O2Saturatie
Pijnscore
Polsfrequentie


Omschrijving:
Gedurende het kerngroepoverleg van woensdag 26 augustus '15 is uitgebreid gesproken over het gebruik van LOINC en SNOMED CT coderingen in de zorginformatiebouwstenen. In samenwerking tussen LOINC en IHTSDO is een document opgesteld waarin zij hebben beschreven op welke wijze SNOMED CT en LOINC in combinatie het beste gebruikt kunnen worden. Hierin wordt o.a. aangegeven dat voor een bepaald concept de waarden in SNOMED CT uitgedrukt moeten (kunnen) worden en de vraag in LOINC. Beide partijen hebben als uitgangspunt uitgesproken uit elkaars vaarwater te blijven, dit houdt in dat zaken die niet in SNOMED CT terug te vinden zijn, waarschijnlijk ook niet in SNOMED CT zullen komen indien de principe afspraak is dat deze zaken in LOINC geplaatst worden. Op dit moment hebben de vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen een SNOMED CT code gekoppeld (voor bijv. bloeddruk). Dit wijkt af van datgene wat internationaal gangbaar is en van de wijze waarop C-CDA dit voorschrijft, dat zou namelijk LOINC zijn. Ronald Cornet heeft in het kerngroepoverleg aangegeven dat het uitgangspunt zou moeten zijn dat door de kerngroep op zijn minst serieus overwogen wordt om voor een aantal situaties (bijv. de vitale functies zorginformatiebouwstenen) over te gaan naar LOINC. Dit eveneens om aan te sluiten bij de keuzes die binnen Meaningful Use gemaakt zijn. Zijn advies is goed te kijken naar LOINC, en in principe te zeggen: "LOINC, tenzij...". In overleg met de kerngroep dit wijzigingsverzoek om de discussie t.b.v. besluitvorming rondom het gebruik van LOINC en SNOMED CT in de vitale functies zorginformatiebouwstenen op gang te brengen.
Besluit:
LOINC codering is toegevoegd aan de volgende concepten: Ademhaling- Respiratory Rate: 9279-1 Bloeddruk- Systolische bloeddruk 8480-6, Diastolische bloeddruk:8462-4 GlasgowComaScale: 35088-4 Hartfrequentie- HartfrequentieWaarde: 8867-4 Lichaamsgewicht- GewichtWaarde: 29463-7 Lichaamslengte- LengteWaarde: 8302-2 Lichaamstemperatuur- TemperatuurWaarde:8310-5 O2Saturatie: SpO2Waarde: 59408-5 Polsfrequentie: PolsfrequentieWaarde:8893-0

ZIB-433

Specificaties laten vervallen in CodelijstLumenStatus.

Aangemaakt op: 03-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Infuus

Omschrijving:
Wijzigingsverzoek n.a.v. toetsingsopmerkingen referentiegroep dd. 1 juli 2015. Ingediend vanuit Erasmus MC, door H. de Graaf. === Codelijst LumenStatus bevat afgedopt en heparineslot en zoutspeoelingsslot De laatste 2 zijn een specificering van de eerste en onder te brengen bij medicatie : element Slotmedicatievloeistof . Moeten volgens mij dus vervallen in de CodelijstLumenstatus === Het volgende is besproken in de bijeenkomst op 1 juli 2015: Meer discussie nodig, ingedienen als issue voor een volgende versie.
Besluit:
Heparineslot en zoutspoelingsslot vervallen van de LijnStatusCodelijst.

ZIB-436

Toevoegen datum laatste menstruatie aan bouwsteen.

Aangemaakt op: 03-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2016 Publicatiedatum: 14-02-2017
Het betreft de bouwstenen: Zwangerschap

Omschrijving:
Wijzigingsverzoek n.a.v. toetsingsopmerkingen referentiegroep dd. 1 juli 2015. Ingediend vanuit Erasmus MC, door H. de Graaf. === datum laatste menstruatie is vervallen in aanpassing is wel noodzakelijk ook voor zwangerschap als rekendatum in het EPD en voor overzicht in overdracht?? === Het volgende is besproken in de bijeenkomst op 1 juli 2015: De reden om hem te laten vervallen is dat hij in eerste instantie in de bouwsteen Menstruatie zat, en daar is hij komen te vervallen. Als we hem terug willen hebben, dan zou hij in bouwsteen Zwangerschap geplaatst moeten worden. Bij mensen met een verhoogd bloedingsgevaar is dit concept volgens Helen wel gewenst zodat je hier rekening kunt houden. In beide bouwstenen opnemen is technisch mogeljk een probleem. Dit wordt bestudeerd. Aanvulling dd. 08-07-2015: In de bouwsteen Menstruatiecyclus is het concept DatumLaatsteMenstruatie toegevoegd, in de beheerfase bespreken op welke wijze dit al dan niet gewenst is dit concept eveneens op te nemen in de bouwsteen Zwangerschap.
Besluit:
Datum laatste menstruatie is toegevoegd aan de bouwsteen nl.zorg.Zwangerschap-v3.1. Zie ook issue ZIB-543.

ZIB-441

SNOMED CT: 165033004, Respiratory flow rate

Aangemaakt op: 17-09-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Omschrijving:
Van: Ernst.deBel@radboudumc.nl [mailto:Ernst.deBel@radboudumc.nl] Verzonden: woensdag 16 september 2015 13:25 Aan: Andra Schmohl; Fred Smeele Onderwerp: SNOMED CT: 165033004, Respiratory flow rate in Beste allebei, ik weet niet hoe in JIRA te werken, maar ik heb een fut gevonden in de bouwsteen Ademhaling. Flowrate gaat over : De hoeveelheid toegediende zuurstof. De waarde ligt tussen 0.0 en 50.0 l/min (meestal met een flowmeter aan de muur). 50 liter O2/min is ver boven het maximum van de gebruikelijke toedieningsystemen. Boven de 6 l/min giert de O2 je neus uit, en 50 l/min is zelfs brandgevaarlijk. De code SNOMED CT: 165033004 (Respiratory flow rate) gaat over iets totaal anders, namelijk het ademminuutvolume (meestal 6-10 l/min), dit kan spontaan zijn of door een beademingsmachine ingesteld. Deze fout is medisch gezien ernstig; ik hoop niet dat een doorgegeven waarde met de huidige bouwsteen ooit wordt gebruikt Met vriendelijke groet, Ernst de Bel Informatie Architect Informatie Management, Strategie en Beleid Ernst.debel@radboudumc.nl T (024) 36 17 185 / M 06 43 82 28 30
Besluit:
De SNOMED CT code voor het element "Flowrate" is aangepast naar SNOMED CT: 427081008 Delivered oxygen flow rate (observable entity).

ZIB-442

Tweetal tekstuele aanpassingen in AdresSoortCodeLijst

Aangemaakt op: 01-10-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
Van: Willem Burgers [mailto:Willem.Burgers@topicus.nl] Verzonden: woensdag 16 september 2015 9:39 Aan: kwaliteit@nfu.nl Onderwerp: Registratie aan de bron spelfouten Geachte heer/mevrouw, Bij het doornemen van de bouwstenen kwam ik een aantal spelfouten tegen, die ik bij u onder de aandacht wil brengen. Het gaat voornamelijk om het patiëntmodel, zie: http://wiki.klinischebouwsteen.nl/wiki/Patient Bij de AdresSoortCodeLijst staat één maal Addres in het Engels, terwijl dit met dubbel s geschreven moet worden, Address. Bij de andere Engelse termen gaat dit wel goed. Het woord vakantie in "vakantie adres" is geen bijvoeglijk naamwoord. Dit is dan ook een spatiefout. Vakantieadres moet gewoon aan elkaar geschreven worden, net zoals Werkadres. Ik hoop dat u deze twee wijzigingen mee wil nemen. Het zou zonde zijn als alle applicaties die dit overnemen fouten bevatten. Zeker als het waarden zijn die op het scherm getoond moeten worden. Met vriendelijke groet, Willem Burgers
Besluit:
Bij de AdresSoortCodeLijst is 'Addres' aangepast naar 'Address' en 'vakantie adres' is aangepast naar 'vakantieadres'.

ZIB-443

Aanpassing in codes in BiologischeRelatieCodelijst

Aangemaakt op: 08-10-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Familieanamnese

Omschrijving:
In de BiologischeRelatieCodelijst is een drietal codes aanwezig die aangepast moeten worden, namelijk: Grandparent GRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Grootouder Grandparent GPARNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder Great grandparent GGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder Dit graag aanpassen.
Besluit:
Grandparent GPARNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder verwijderd. "neef/ nicht" gesplitst en beschrijving aangepast. Beschrijving "Cousin" is ook aangepast.

ZIB-444

Overlijdensdatum in ZIB Familieanamnese vs. leeftijd waarop persoon is overleden

Aangemaakt op: 08-10-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2015 Publicatiedatum: 11-01-2017
Het betreft de bouwstenen: Familieanamnese

Omschrijving:
Opmerking Lindsay: "De Overlijdensdatum: is dit relevant? Of is de leeftijd waarop die persoon is overleden relevant?" Reactie Albert-Jan: "Wat de overlijdensdatum betreft: de leeftijd waarop iemand aan een aandoening overleden is, lijkt me, naast de overlijdensdatum, zeker relevant. Ik weet niet wat de overwegingen zijn geweest om dat niet mee te nemen. Als issue kan dat dan ook gecheckt worden."
Besluit:
De leeftijd waarop het familielid is overleden is toegevoegd. De overlijdensdatum is weggehaald.

ZIB-445

Omschrijving Schooltypecodelijst is niet correct

Aangemaakt op: 22-10-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2016 Publicatiedatum: 11-01-2017
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

Omschrijving:
De codelijst is opgebouwd vanuit NHG tabel 20. de omschrijvingen daarvan staan niet in de openbare publicatie van deze lijst. De volgende omschrijvingen zijn o.i. (Radboudumc) niet correct, en zouden verbeterd moeten worden: Niveau 04, Middelbaar Algemeen Onderwijs zou moeten omvatten : MAVO en VMBO-T, en Niveau 04, Lager beroepsonderwijs zou moeten omvatten : LBO, VMBO-B en VMBO-K Deze laatse twee opleidingniveau's zijn niet compatibel met het concept Middelbaar Algemeen Onderwijs.
Besluit:
In de SchooltypeCodelijst is op Niveau 04, Middelbaar Algemeen Onderwijs VMBO-T toegevoegd en op Niveau 04, Lager beroepsonderwijs VMBO-B en VMBO-K toegevoegd.

ZIB-446

ProbleemType mist status

Aangemaakt op: 05-11-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
Je kan nu in Concern alleen aangeven dat het een diagnose betreft, maar niet of dit een voorlopige (werk) of definitieve betreft. Bij veel indicatoren, e.g. doorlooptijd (Soncos) is dit essentieel. Het is in feite een detailering van het soort diagnose. Zo heb je o.a.: werk (voorlopig), hoofd (definitief), neven. Wellicht is dit op te lossen door het ProbleemType uit te breiden.
Besluit:
Aan de bouwsteen in een concept VerificatieStatus toegevoegd, waarmee de klinische status van bv de diagnose kan worden meegegeven.

ZIB-448

Onlogische afhankelijkheid

Aangemaakt op: 05-11-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Betaler

Contactpersoon
Patient
Zorgaanbieder
Zorgverlener


Omschrijving:
Er zitten meerdere onlogische relaties tussen Betaler, Zorgverlener, Contactpersoon, Zorgaanbieder en Patient. Het betreft hier de structuren voor naam, adres, telecom gegevens. Dit zou moeten worden vervangen door een datatype, namelijk EN, AD en TEL. Een DCM beschrijft functionele afhankelijkheden. E.g. het is een beetje vreemd dat een Zorgverlener een PatientNaam heeft. Zie de rode lijnen in de bijlage.
Besluit:
Adres, telecom en contact gegevens worden als sub-bouwsteen gemodelleerd. De verwijzing naar nl.zorg.Patient komt hiermee te vervallen.

ZIB-449

Toevoegen van de locatie aan zorgaanbieder

Aangemaakt op: 12-01-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
O.a. vanuit het LROI (Landelijk Register van Orthopedische implantanten) is behoefte aan teovoegen van de locatie, waar de operatie heeft plaatsgevonden. Belangrijk wordt om een goede definitie van 'locatie' bij zorgaanbieder te hanteren: bij bijvoorbeeld 2 gefuseerde ziekenhuizen is het begrijpelijk dat de locatie in de zin van 'gebouwen' nodig zijn, maar locatie is niet beoeld om elk kamer in een ziekenhuis te identificeren.
Besluit:
Concept "OrganisatieLocatie" is toegevoegd aan de nl.zorg.Zorgaanbieder bouwsteen.

ZIB-453

Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Aangemaakt op: 03-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2016 Publicatiedatum: 26-10-2016
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Binnen Registratie aan de Bron is afgesproken dat vanaf (ongeveer) 1 mei 2016 het beheer van de ZIB's 'Zorg-Nederland-breed' wordt opgezet. Het doel daarvan is om, behalve de huidige Reg ad Bron deelnemers (NFU, NVZ en Nictiz) ook andere partijen te betrekken bij het beheer van de ZIB's, zodat het gevoel dat de ZIB's van 'iedereen' zijn en niet exclusief van NFU etc. Een van de gevolgen hiervan is dat zoveel mogelijk uiterlijke kenmerken van de ZIB's, die verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis worden verwijderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om logo's in de pdf's en de naamgeving van de ZIB's.
Besluit:


ZIB-456

Toevoegen nieuwe optie aan ZorgverlenerRolCodelijst

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
De ZorgverlenerRolCodelijst kent de rol "Uitvoerder". Bij een operatie geldt de chirurg als Uitvoerder. Er is echter ook regelmatig sprake van een assistent-chirurg. Daar is nu geen rol voor. Verzoek is om de RolCodelijst uit te breiden met assistent-uitvoerder. Verzoek komt voort uit pilotproject LROI.
Besluit:
Rol "TweedeUitvoeder" is toegevoegd aan de ZorgverlenerRolCodelijst.

ZIB-457

Uitbreiding AnatomischeLocatieCodelijst met Snomed qualifiers

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtVerrichting(vervallen)

Omschrijving:
De codelijst omvat nu alleen maar codes van het type "anatomical structure" uit Snomed. Maar om een anatomische locatie aan te duiden is ook gebruik van "links" en "rechts" nodig. Dit zijn qualifiers. Verzoek is om in de Codelijst ook Snomed qualifiers toe te staan.
Besluit:
Aan de volgende zibs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd: nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting.

ZIB-458

Uitbreiding met dataelement "werkwijze"

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtVerrichting(vervallen)

Omschrijving:
Allerlei verrichtingen kennen bepaalde manieren om iets te doen. Met een dataelement "werkwijze" (of "techniek", "methodiek" of dergelijke) kan veel informatie over de manier waarop een verrichting wordt uitgevoerd meegegeven worden. Cardinaliteit zou 0-* moeten zijn. Bij bv. de LROI-aanlevering zou dit element gebruikt kunnen worden voor zaken als Approach, maar ook voor andere gebruikte methodieken als cement, lavage, pressurising. Maar ook voor andere typen verrichtingen zou dit element waardevolle informatie kunnen bevatten.
Besluit:
Element "VerrichtingMethode" is toegevoegd aan de bouwsteen. Voor het bruikbaar is voor implementatie zal eerst de waardelijst meer vorm moeten krijgen.

ZIB-459

Toevoegen extra opties voor ProbleemTypeCodelijst

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
Deze codelijst kent alleen "diagnose". In de praktijk is behoefte onderscheid te kunnen maken tussen hoofddiagnose, nevendiagnose en werkdiagnose. Verzoek is om deze opties op te nemen in de codelijst.
Besluit:
Aan de bouwsteen in een concept VerificatieStatus toegevoegd, waarmee de klinische status van bv de diagnose kan worden meegegeven.

ZIB-461

Uitbreiding ProductIDCodelijst met HIBC

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
De codelijst staat nu nog alleen GTIN toe. Dit is echter niet afdoende bruikbaar. Verzoek is om ook HIBC als codelijst toe te staan, naast de GTIN.
Besluit:
HIBC toegevoegd als mogelijk ProductIdCodesysteem.

ZIB-463

Toevoegen IC aan ContactTypeCodelijst

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
De contactlijst kent wel de SEH, maar niet de IC als optie. Terwijl de IC, net als de SEH, ook niet te vangen is onder "klinisch" of "dagopname" of iets dergelijks. Verzoek is om de codelijst uit te breiden met IC.
Besluit:
Door het aanpassen van de omschrijving van ContactTypeCodelijst van de code voor "klinisch" valt kortverblijf op de IC nu onder deze code. Aanpassing van de lijst is niet nodig.

ZIB-465

Uitbreiding met datacontainers "Herkomst" en "Ontslagbestemming"

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
Contact kent al een element "RedenContact". Het is nu echter nog niet mogelijk om aan te geven waar een patiënt vandaan komt, en waar deze na ontslag heen gaat. Veel ziekenhuizen vragen patiënten bij binnenkomst al naar herkomst (bv. vanwege MRSA-risico). En bij klinische patiënten is van belang vast te kunnen leggen wat hun ontslagbestemming is. Voor de NICE-aanlevering zijn beide zaken van belang. De containers zouden uit de volgende elementen moeten bestaan: 1) type (instelling, thuis, mortuarium, anders) 2) i.g.v. instelling: AGB-code 3) i.g.v. instelling: afdeling binnen instelling (zie eerder voorstel codelijst Afdeling bij Zorgaanbieder)
Besluit:
De elementen "Herkomst" en "Bestemming" zijn toegevoegd.

ZIB-466

Uitbreiding met dataelement "ConditiesTijdensMeting"

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

Omschrijving:
Er zijn verschillende condities waarin een patiënt kan verkeren die van invloed zijn op de gemeten Glasgow Coma Score. Om de gemeten score op waarde te kunnen schatten is het nodig om te weten onder welke condities gemeten is. Voorstel voor codelijst is: geïntubeerd, tracheostoma, afasie, onder invloed van sedatie, overig. De eerste is m.n. op de IC en de OK relevant, afasie en sedatie zijn condities die neurologen ook graag willen weten. Het is dus niet specifiek voor de NICE-aanlevering.
Besluit:
Element ConditiesTIjdensMeting toegevoegd met codelijst.

ZIB-467

aanpassen naam, type en naamcodelijst, type e status

Aangemaakt op: 23-06-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
ProbleemNaam: ID NL-CM:5.1.3.: * item verpleegkundige diagnose: toevoegen "/patientprobleem"; NANDA wijzigen in V&VN Nationale Kernset Patiëntproblemen. De referentie terminologie is Snomed CT * Bij paramedische diagnoses, Nanda verwijderen (Nanda I is niet paramedisch) * functionele beperkingen ICF; de voorkeursterminologie is Snomed CT ProbleemStatus: NL-CM:5.1.4: toevoegen ‘Risico op’ (controleer ook Snomed CT codes van de status) Probleemnaamcodelijst: derde rij, tweede kolom: Codestelselnaam: NANDA verwijderen; Vervangen door Nationale Kernset (Snomed CT)
Besluit:
V&VN Nationale Kernset Patientproblemen is toegevoegd aan de lijst met codestelsels voor het vastleggen van problemen. Nanda is waar niet relevant verwijderd als mogelijk codestelsel.

ZIB-470

Terminologiekoppeling Alcoholgebruik

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

Omschrijving:
N.a.v. vragen Igor Schoonbrood: - Alcoholgebruikstatus koppelen aan 228273003 |Finding related to alcohol drinking behavior (finding)|. - Beschrijving 'heeft nooit alcohol gedronken' wijzigen naar 'levenslang niet-drinker' (vorig jaar overeengekomen met Andra). - Hoeveelheid koppelen aan 160573003 |Alcohol intake (observable entity)|.
Besluit:
 Alcoholgebruikstatus gekoppeld aan 228273003 |Finding related to alcohol drinking behavior (finding)|.  Beschrijving 'heeft nooit alcohol gedronken' wijzigigd naar 'levenslang niet-drinker'  Hoeveelheid gekoppeld aan 160573003 |Alcohol intake (observable entity)|.

ZIB-471

Terminologiekoppeling Patiënt

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
N.a.v. vragen Igor: - Overlijdensindicator koppelen aan 18632008 |Patient status determination, deceased (finding)| (= patiënt is dood verklaard) of aan 419099009 |Dead (finding)| (= dood). - Datum van overlijden koppelen aan 399753006|Date of death (observable entity)|.
Besluit:
De volgende LOINC/SNOMED codes zijn toegevoegd: Geslacht: LOINC 46098-0 Sex Geboortedatum: LOINC 21112-8 Birth date DatumOverlijden: LOINC 81954-0 Date of death [Date] Overlijdensindicator: SNOMED CT 397709008 patient died (finding)

ZIB-472

Terminologiekoppeling klopt niet met beschrijving

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor: product, waarom mag product wel met snomed en werkzame stof (ingredient) niet met snomed? SNOMED staat wel in de beschrijving bij ProductCode maar niet in de waardenlijst. Ik zou één van beiden aanpassen zodat ze met elkaar kloppen. In principe adviseren we (in Nederland) de G-Standaard voor producten en werkzame substanties.
Besluit:
ATKODE staat in ProductCodelijstZICodelijst. SNOMED bij Productcode weggehaald omdat er geen gestandaardiseerde lijst is van medicijnen.

ZIB-473

Terminologiekoppeling Lichaamsgewicht

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor: waarom wordt de eenheid niet SNOMED gecodeerd. Je kunt gram/kg aangeven De huidige SNOMED-koppeling specificeert de eenheid inderdaad niet; dat kan ook eigenlijk niet met SNOMED. Voor het coderen van eenheden gebruik je UCUM. Ik adviseer om de container te koppelen aan 162763007 |O/E: weight (finding)| (niet aan de huidige koppeling want dat is een observable entity, die niet aan containers gekoppeld kunnen worden) en de gewichtswaarde aan kg (UCUM).
Besluit:
LOINC code 29463-7 |Body weight| is toegewezen aan het concept GewichtWaarde.

ZIB-474

Terminologiekoppeling Tabaksgebruik

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor: Tabakgebruikstatus (de vraag) is niet SNOMED gecodeerd. het antwoord--> de lijst wel. komt op meer plekken voor De snomedkoppelingen in de waardenlijst geven al genoeg informatie, daar voegt een conceptkoppeling niets aan toe. Maar bij waarde 'other' is dit niet het geval, want other wat? Voorstel: koppel het concept aan 365980008 |Finding of tobacco use and exposure (finding)|, de gezamenlijke voorouder van de koppelingen van de waardenlijst.
Besluit:
TabakGebruikStatus krijgt de code: 365980008 |Finding of tobacco use and exposure (finding).

ZIB-475

Terminologiekoppeling Drugsgebruik

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor:  drukgebruikstatus (vraag zelf) is niet SNOMED gecodeerd. De terminologiekoppeling 228366006 |Finding related to drug misuse behaviour (finding)| is de beste koppeling voor zowel de bouwsteen Drugsgebruik als het concept DrugGebruikStatus. Je kunt echter niet dezelfde koppeling aan twee concepten onder elkaar uitdelen... Ik adviseer om de bouwsteen zelf te koppelen aan 228366006 |Finding related to drug misuse behaviour (finding)|. Een koppeling voor Druggebruikstatus zou dan niets toevoegen en is ook niet nodig, omdat alle waarden in de waardenlijst al een koppeling hebben (UNK en OTH staan er niet in). "
Besluit:
De terminologiekoppeling 228366006 |Finding related to drug misuse behaviour (finding)| is gekoppeld aan DrugGebruikStatus. De rootconcept van de ZIB wordt niet gecodeerd.

ZIB-476

Terminologiekoppeling Lichaamslengte

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor:  eenheden mee definieren cm of m! in snomed. Voorstel: codeer container Lichaamslengte met 162755006 |O/E - height (finding)| en LengteWaarde met UCUM (cm). Zie ook issue ZIB-473, kies voor analoge oplossingen.
Besluit:
LOINC code 8302-2 |Body height| is toegewezen aan het concept LengteWaarde.

ZIB-477

Terminologiekoppeling LaboratoriumUitslag

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

Omschrijving:
Igor schrijft het volgende: "labwaarden ook volgens Loinc coderen nodig: uitslag, soort test (onderzoekscodelijst = loinc en bestaat uit:  monster (monstermateriaalcodelijst = SNOMED), bepaling (testnaamcodelijst = alle waarden loinc?), eenheid, datum test Vraag NICTIZ: testmethodecodelijst alle waarden SNOMED? testnaamcodelijst en onderzoekscodelijst beiden alle waarden loinc? datumtijd hebben wel alleen code van nictiz (wisselt wel voor verschillende datums)" Ik adviseer met klem om hier de Nationale Labcodeset & de Lab2Lab-berichtenstandaard te volgen. Codeer testen/bepalingen met LOINC, monsters & kwalitatieve uitslagen met SNOMED. Kwantitatieve uitslagen heb je twee velden nodig, voor het getal en voor de juiste UCUM-eenheid. Eventueel nog een type uitslag 'vrije tekst'. Voor methodes wordt een eigen lijst (uit Labcodeset) gehanteerd.
Besluit:
SNOMED code aan concept Testmethode 246501002 | Technique (attribute) toegevoegd.

ZIB-479

Monster herkomst ontbreekt

Aangemaakt op: 14-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

Omschrijving:
In de ZIB ontbreekt de notie waar een monster vandaan komt. Dat hoeft niet van de patiënt te komen voor wie je het bepaalt. Gaarne toevoegen. Achtergrond: FHIR Specimen stelt dit stukje informatie (terecht vinden wij) verplicht dus is de ZIB niet goed te implementeren.
Besluit:
Een concept Bron van het monster is toegevoegd,

ZIB-481

Ambiguïteit in interpretatie van ResultaatStatus

Aangemaakt op: 14-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

Omschrijving:
Als er een Onderzoek is, dan lijkt ResultaatStatus op Onderzoek te slaan en dan hebben de LaboratoriumTests blijkbaar geen status. Als er geen Onderzoek is, dan lijkt ResultaatStatus op de LaboratoriumTest te slaan. De definitie geeft geen uitsluitsel over de intentie en gebruikt zelfs een term die verder nergens voorkomt: "De status van de laboratoriumuitslag.". In HL7v2, HL7v3 en FHIR wordt wel verschil gemaakt tussen de status van het gehele resultaat en die van de verschillende deelresultaten. Gaarne de definitie en afhankelijkheden uitbreiden en/of status op de verschillende niveau's uitwerken.
Besluit:
Er is een status op deelresultaat niveau toegevoegd en de beschrijvingen zijn aangepast

ZIB-483

Splitsing van ZIB Voorschrift in Medicatieafspraak en Verstrekkingsverzoek

Aangemaakt op: 21-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
Medicatievoorschrift wordt in het kader van het programma Medicatieprocessen gesplitst in 2 aparte bouwstenen, namelijk Medicatieafspraak en Verstrekkingsverzoek. Hiermee wordt het onderscheid tussen de therapeutische en logistieke informatie inzichtelijker. Met deze wijziging is tevens een grondige herziening van de dataset, waardenlijsten en scenario's aangebracht.
Besluit:
Twee nieuwe ZIB's Medicatieafspraak en Verstrekkingsverzoek zijn ontwikkeld.

ZIB-484

Splitsing van ZIB Verstrekking in Toedieningsafspraak en Verstrekking

Aangemaakt op: 21-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVerstrekking(vervallen)

Omschrijving:
Medicatieverstrekking wordt in het kader van het programma Medicatieprocessen gesplitst in 2 aparte bouwstenen, namelijk toedieningsafspraak en Verstrekkings. Hiermee wordt het onderscheid tussen de therapeutische en logistieke informatie inzichtelijker. Met deze wijziging is tevens een grondige herziening van de dataset, waardenlijsten en scenario's aangebracht.
Besluit:
wee nieuwe ZIB's Toedieningsafspraak en Verstrekking zijn ontwikkeld.

ZIB-485

Splitsing van ZIB Medicatiegebruik in Gebruik en Verbruik

Aangemaakt op: 22-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
In het kader van het programma Medicatieproces is de bestaande bouwsteen Medicatiegebruik gesplitst in Gebruik en Verbruik. Dit heeft als doel om beter onderscheid te kunnen maken tussen de therapeutische en logistieke informatie.
Besluit:
ZIB MedicatieGebruik is aangepast in nl.zorg.MedicatieGebruik-v1.0 (therapeutische informatie). Verbruik is niet uitgewerkt.

ZIB-487

AllergieIntolerantie.Waarschijnlijkheid "Zeker niet" uitleg gevraagd

Aangemaakt op: 09-08-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
We lopen tegen het probleem aan dat we niet goed kunnen verklaren waarom je ooit een reactie koppelt met een substantie waarop de reactie "Zeker niet" betrekking heeft. Koppel je de reactie dan niet aan de substantie waarop deze wel betrekking heeft of laat je de substantie dan niet gewoon achterwege? In een Diagnostisch resultaat kun je je er nog iets bij voorstellen dat je een paar keer met bepaalde stoffen hebt getest en het juiste stofje nog niet hebt gevonden, maar in de AllergieIntolerantie zou je dan een lijstje opbouwen van stofjes en dan per stofje zeggen wat de waarschijnlijkheid is. Dat ondersteunt de ZIB echter niet. Juist omdat de VeroorzakendeStof dus onbekend zou kunnen zijn, zou de kardinaliteit van dit element dan ook 0..1 moeten zijn en niet 1..1. Geen van de 5 codelijsten ondersteunt "onbekend".
Besluit:
In het architectuurteam overleg van 24-05 is besloten dat het element Waarschijnlijkheid verdwijnt.

ZIB-488

niet compleet

Aangemaakt op: 04-10-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

Omschrijving:
-bij roken is een item gespecificeerd dat aangeeft dat iemand niet rookt, maar dat men niet weet of deze persoon ooit heeft gerookt. een soortgelijk antwoord ontbreekt bij alcoholgebruik. ik heb dit antwoord zelf gemaakt en gedefinieerd met de SNOMEDterm non-drinker 105542008.
Besluit:
SNOMED code voor niet- drinker, verleden onbekend toegevoegd.

ZIB-491

Bij telefoonnummer staat "het telefoonnummer van de patiënt", ook als het om een zorgverlener of zorgaanbieder gaat

Aangemaakt op: 11-10-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Zorgverlener


Omschrijving:
Bij telefoonnummer staat "het telefoonnummer van de patiënt", ook als het om een zorgverlener of zorgaanbieder gaat Feedback Ernst de Bel naar aanleiding van review MP 9
Besluit:
Telecom gegevens zijn als sub-bouwsteen gemodelleerd en daarmee is de connectie naar Patient verdwenen.

ZIB-492

Waar past faxnummer voor zorgverlener / zorgaanbieder (patiënt) in de ZIB

Aangemaakt op: 11-10-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Patient

Zorgverlener


Omschrijving:
Waar past faxnummer voor zorgverlener / zorgaanbieder (patiënt) in de ZIB? Bij nummersoort telefoonnummer staat een waardelijst, maar daar zit fax niet bij. Fax is nog wel nodig. Feedback van Ernst de Bel naar aanleiding van review MP 9. 0-L HP Primary Home Address Use 0-L TMP Tempory Address Address Use 0-L WP Work Place Address Use 0-L MC Mobile Contact Address Use 0-L PG Pager Address Use
Besluit:
Fax nummer is toegevoegd als mogelijke keuze.

ZIB-500

Heroverweeg WaarschijnlijkheidCodelijst

Aangemaakt op: 31-10-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
Reviewcommentaar op uitwerking in FHIR BGZ 1.0 AllergieIntolerantie Waarschijnlijkheid van Ernst de Bel: "Mapping kan beter: confirmed = certain, probable = likely, ruled out is klinisch niet bewijsbaar (dus onzin), possible doen we ook niet aan" Dat betekent dat "Zeker niet" en "Mogelijk" uit de lijst zouden moeten worden gehaald.
Besluit:
Het element Waarschijnlijkheid is vervallen.

ZIB-502

ZorgverlenerRol hoort niet thuis bij Zorgverlener

Aangemaakt op: 03-11-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
Zorgverlenerrol hoort niet thuis in de ZIB Zorgverlener. De semantiek van het veld is namelijk geënt op de rol die iemand speelt in de context van een behandeling/bezoek/etc. Dit element hoort dus ook daar thuis en kan geen intrinsieke eigenschap van een zorgverlener zijn. Geen enkele zorgverlener is per definitie bijvoorbeeld een Performer/Attender/Consultant.
Besluit:
De ZorgverlenerRol blijft maar kan zowel in de relatie als in de zib vormgegeven worden. Het is altijd een rol in een bepaalde usecase dus één rol.

ZIB-509

Wat is de toegevoegde waarde van zib Polsfrequentie naast Hartfrequentie?

Aangemaakt op: 17-11-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-05-2018
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

Omschrijving:
Afkomstig uit ZIB-454 van Igor: wat voegt dit toe t.o.v. Hartfrequentie - gemeten volgens palpatie?
Besluit:
Naar aanleiding van de discussie is besloten om beide zibs te behouden. Bij nl.zorg.Hartfrequentie is de meetmethode 'Palpatie' op deprecated gezet.

ZIB-512

Hoe houd je verschillende adresgegevens uit elkaar?

Aangemaakt op: 17-11-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
Afkomstig uit ZIB-454 van Igor: Zorgaanbieder: postcode verwijst naar bouwsteen patient, maar als ik adres patient en zorgaanbieder in 1 bestand zet hoe houd ik ze dan uit elkaar als ze geen uniek nummer hebben?
Besluit:
Door het opsplitsen van de Patient bouwsteen in drie sub-bouwstenen: Naamgegevens, Contactgegevens en Adresgegevens is deze issue opgelost.

ZIB-513

Is UZI het geschikte codestelsel voor Zorgverlener?

Aangemaakt op: 17-11-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
Afkomstig uit ZIB-454 van Igor: Zorgverlener: is het wenselijk de zorgverlener met UZI te identificeren? En hebben alle ziekenhuismedewerkers met patiëntencontact een dergelijk nummer?
Besluit:
Tekstuele aanpassing in conceptbeschrijving van het zorgverleneridentificatienummer om het mogelijke gebruik van het veld te verduidelijken.

ZIB-517

Onduidelijk hoe ProductTypeCodelijst gebruikt moet worden.

Aangemaakt op: 23-11-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
Onduidelijk hoe ProductTypeCodelijst gebruikt moet worden. Toegestaan zijn alle waarden (UNSPSC)? Betekent dit dat je elke string hiervoor kunt gebruiken?
Besluit:
UNSPSC is vervangen door SNOMED CT.

ZIB-522

Codestelsel veranderen voor producttype

Aangemaakt op: 29-11-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
Op dit moment wordt UNSPSC aangeduid als te gebruiken codestelsel voor producttype van medische hulpmiddelen. Dit graag wijzigen naar SNOMED CT, omdat UNSPSC geen veelgebruikt codestelsel in NL is en omdat SNOMED breder gebruikt wordt en een medisch terminologiesysteem is.
Besluit:
UNSPSC is vervangen door SNOMED CT.

ZIB-523

Foutieve code in SNAQScoreCodelijst

Aangemaakt op: 07-12-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: SNAQScore

Omschrijving:
In de SNAQScoreCodelijst de omschrijvingen van LossAverage en LossHigh verwisseld en dus foutief. Deze moeten aangepast worden.
Besluit:
In de SNAQScoreCodelijst de omschrijvingen van LossAverage en LossHigh verwisseld en dus foutief. Dezeis aangepast.

ZIB-524

Toevoegen Anatomische Locatie en PijnContext teneinde de bouwsteen Pijnbeleving te laten vervallen

Aangemaakt op: 07-12-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

Omschrijving:
De verpleegkundige bouwsteen Pijnbeleving bevat naasr een verwijzing naar de bouwsteen Pinscore alleen de concepten Anatomische Locatie en PijnContext. Daarna voegt de bouwsteen Pijnbeleving te weinig toe om als zelfstandige bouwsteen te handhaven. Als de twee genoemde concepten in de bouwsteen Pijnscore worden opgenomen kan de bouwsteen Pijnbeleving vervallen.
Besluit:
Concept AnatomischeLocatie en Lateraliteit toegevoegd aan nl.zorg.Pijnscore-v3.1.

ZIB-525

Toevoegen stief- en adoptie ouders aan RelatieCodelijst

Aangemaakt op: 12-12-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

Omschrijving:
Vanuit het programma Kind en Gezin is behoefte om bij gezinssamenstelling ook stief- en adoptie vader en moeder aan te kunnen geven
Besluit:
Toegevoegd aan RelatieCodelijst: STPFTH Stepfather STPMTH Stepmother ADOPTF adoptive father ADOPTM adoptive mother

ZIB-526

Toevoegen EindDatum bij zibs die ook BeginDatum kennen

Aangemaakt op: 15-12-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 03-05-2017
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
Vanuit de Landelijke Implantatie Registratie is behoefte aan een EindDatum voor Hulpmiddel. Maar de vraag kan breder gezien worden dan alleen de LIR. MedischHulpmiddel, maar bv. ook Alert kent wel een BeginDatum, maar geen EindDatum. Aan de andere kant heeft o.a. BehandelAanwijzing wel zowel Begin- als EindDatum. Dit is niet consistent. In het algemeen is het aannemelijk dat, als iets een BeginDatum kent, er ook een EindDatum van belang kan zijn. Verzoek is om aan alle zibs die nu alleen een BeginDatum kennen, ook een EindDatum toe te voegen. En dan tevens het gebruik van de benamingen BeginDatum / BeginDatumTijd over alle zibs gelijk trekken.
Besluit:
EindDatum toegevoegd als datum en tijd waarop de beschreven alert als waarschuwing niet meer van toepassing is. 

ZIB-528

ZorgaanbiederIdentificatieNummer, beschrijving is beperkt

Aangemaakt op: 19-12-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
In de definitie staat dat het uitsluitend kan gaan om URA of AGB. Dit is wat beperkt. In de geboortezorg wordt bijv. ook gebruik gemaakt van LVR-id en van een unieke organisatie OID. Een zin die zegt dat ook andere id's mogelijk zijn (afhankelijk van de context), zou fijn zijn, want dan kunnen we het item blijven 'erven'. Anders moeten we een eigen specifieke versie maken.
Besluit:
Aan de beschrijvende tekst van het element ZorgaanbiederIdentificatieNummer is het volgende toegevoegd: " Afhankelijk van de context zijn ook andere ID's mogelijk."

ZIB-529

Voorbeelden bij ProbleemType Conditie onlogisch

Aangemaakt op: 22-12-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2016 Publicatiedatum: 23-02-2017
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
In de uitleg bij de zib OverdrachtConcern staat het ProbleemType Conditie als volgt gedefinieerd: "Een conditie (Condition): een beschrijving van een (afwijkende) toestand van het lichaam, die niet noodzakelijkerwijs als ziekte wordt gezien. Voorbeelden: zwangerschap, circulatiestoornis, vergiftiging." Het eerste voorbeeld is te begrijpen, maar een circulatiestoornis of vergiftiging zou ik toch geen "toestand, die niet noodzakelijkerwijs als ziekte wordt gezien" willen noemen. Kunnen deze voorbeelden weggehaald worden? Bv. handvoorkeur (rechts- / linkshandig) lijkt me passender als voorbeeld.
Besluit:
Door aanpassing van de definitietekst van het concept is het als onlogich ervaren voorbeeld van conditie niet langer aanwezig.

ZIB-530

Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Blaasfunctie

Brandwond
Darmfunctie
DecubitusWond
FunctieHoren
FunctieZien
Huidaandoening
Infuus
Mobiliteit
ParticipatieInMaatschappij
SondeSysteem
Stoma
Taalvaardigheid
VermogenTotDrinken
VermogenTotEten
VermogenTotMondverzorging
VermogenTotToiletgang
VermogenTotZichKleden
VermogenTotZichWassen
Voedingsadvies
Wond
Ziektebeleving
VermogenTotHaarverzorging(vervallen)
VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ(vervallen)
VrijheidsbeperkendeMaatregelen(vervallen)


Omschrijving:
Veel van de verpleegkundige bouwstenen bevatten een referentie naar het concept Verpleegkundige Actie van de bouwsteen Verpleegkundige Interventie. Deze verwijzing hoort echter niet op bouwsteen niveau plaats te vinden. Indien een relatie gelegd moet worden tussen de uitkomst van een assessment en een actie moet dit op dataset niveau gedaan worden middels een sectie/paragraaf structuur. Daarnaast hoort de interventie feitelijk aan het probleen gekoppeld te worden en niet aan de uitslag van een assessment
Besluit:
Veel van de verpleegkundige bouwstenen bevatten een referentie naar het concept Verpleegkundige Actie van de bouwsteen Verpleegkundige Interventie. Deze verwijzing hoort echter niet op bouwsteen niveau plaats te vinden. Indien een relatie gelegd moet worden tussen de uitkomst van een assessment en een actie moet dit op dataset niveau gedaan worden middels een sectie/paragraaf structuur. Daarnaast hoort de interventie feitelijk aan het probleen gekoppeld te worden en niet aan de uitslag van een assessment

ZIB-531

Vervangen 5-punts ICF schaal door 3-punts SNOMED CT schaal voor beperkingen en stoornissen

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Blaasfunctie

Darmfunctie
FunctieHoren
FunctieZien
Mobiliteit
VermogenTotDrinken
VermogenTotEten
VermogenTotMondverzorging
VermogenTotToiletgang
VermogenTotZichKleden
VermogenTotZichWassen


Omschrijving:
De verpleegkundige bouwstenen die beperkingen en stoornissen beschrijven gebruiken voor de duiding van de ernst een 5-punts ICF codering. In de praktijk is gebleken dat deze 5-punts schaal meer detail geeft dan gebruikt wordt. Bovendien worden ook andere codestelsels gebruikt. Daarom wordt de ICF codering in deze bouwstenen vervangen door een driepunts SNOMED CT gebaseerde gradatie. SNOMED wordt hierbij als referentie codesysteem gebruikt. Tevens wordt aansluiting gezocht bij o.a de Barthel index waar het om ADL concepten gaat.
Besluit:
De verpleegkundige bouwstenen die beperkingen en stoornissen beschrijven gebruiken voor de duiding van de ernst een 5-punts ICF codering. In de praktijk is gebleken dat deze 5-punts schaal meer detail geeft dan gebruikt wordt. Bovendien worden ook andere codestelsels gebruikt. Daarom wordt de ICF codering in deze bouwstenen vervangen door een driepunts SNOMED CT gebaseerde gradatie. SNOMED wordt hierbij als referentie codesysteem gebruikt. Tevens wordt aansluiting gezocht bij o.a de Barthel index waar het om ADL concepten gaat.

ZIB-532

Toevoegen concept BrandwondSoort met waardelijst

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Brandwond

Omschrijving:
Om de oorzaak van een brandwond aan te kunnen geven wordt een extra concept toegevoegd. Kennis over de oorzaak van de brandwond is belangrijk bij de behandeling.
Besluit:
Om de oorzaak van een brandwond aan te kunnen geven wordt een extra concept toegevoegd.

ZIB-533

Toestaan dat de bouwsteen meer dan één foto kan bevatten

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: DecubitusWond

Wond


Omschrijving:
De cardinaliteit van het concept Wondfoto is 0..1. De wens is om meer dan één foto bij te voegen. De cardinaliteit is gewijzigd in 0..*
Besluit:
De cardinaliteit van het concept Wondfoto is 0..1. De wens is om meer dan één foto bij te voegen. De cardinaliteit is gewijzigd in 0..*.

ZIB-534

Toevoegen subcutaan infuus, verwijderen zout- en heparineslot

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Infuus

Omschrijving:
Op verzoek wordt aan de infuuskathetertyprlijst een subcutaan infuus toegevoegd. Zout en heparine slot worden verwijderd uit de LijnStatuscodelijst. Het type vloeistof is al aan te geven als slotvloeistof. De keuze is dus redundant en daarmee verwarrend.
Besluit:
Aan de infuuskathetertyprlijst is een code voor subcutaan infuus toegevoegd. Zout en heparine slot worden verwijderd uit de LijnStatuscodelijst. Het type vloeistof is al aan te geven als slotvloeistof. De keuze is dus redundant en daarmee verwarrend.

ZIB-535

Toevoegen concept Traplopen aan de bouwsteen Mobiliteit

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Mobiliteit

Omschrijving:
Bij de aspecten van Mobiliteit die door de bouwsteen beschreven worden, ontbreekt een belangrijk aspect, namelijk het vermogen om zelfstandig trap op- en af te lopen, alsmede een waardelijst om het vermogen te waarderen. Deze is toegevoegd.
Besluit:
Bij de aspecten van Mobiliteit die door de bouwsteen beschreven worden, ontbreekt een belangrijk aspect, namelijk het vermogen om zelfstandig trap op- en af te lopen, alsmede een waardelijst om het vermogen te waarderen. Deze is toegevoegd.

ZIB-536

Veranderen van de conceptnaam 'Hobby' in 'Vrijetijdsbesteding'

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ParticipatieInMaatschappij

Omschrijving:
De benaming van het concept 'Hobby' wordt als te beperkend gezien. 'Vrijetijdsbesteding' beantwoordt beter aan het idee achter het concept
Besluit:
De benaming van het concept 'Hobby' wordt als te beperkend gezien. 'Vrijetijdsbesteding' beantwoordt beter aan het idee achter het concept. De naam is aangepast.

ZIB-537

Toevoegen code voor Malon stoma aan de StomaTypeCodelijst

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Stoma

Omschrijving:
Op verzoek van de redaktieraad wordt de code voor Malonestoma aan de StomaTypeCodelijst toegevoegd.
Besluit:
Een code voor Malonestoma is aan de StomaTypeCodelijst toegevoegd

ZIB-538

Splitsen taalbeheersing in begrijpen, lezen en schrijven

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Taalvaardigheid

Omschrijving:
Het concept taalbeheersing geeft onvoldoende mogelijkheid om details over de taalbeheersing weer te geven. Daarom is het concept gesplitst in het begrijpen van de taal, het kunnen lezen en kunnen schrijven in een taal. Daarmee kan beter ingespeeld worden op evt. deficiënties
Besluit:
Het concept taalbeheersing geeft onvoldoende mogelijkheid om details over de taalbeheersing weer te geven. Daarom is het concept gesplitst in het begrijpen van de taal, het kunnen lezen en kunnen schrijven in een taal. Daarmee kan beter ingespeeld worden op evt. deficiënties

ZIB-539

Verwijderen referentie naar NOC codesysteem uit conceptbeschrijving

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: UitkomstVanZorg

Omschrijving:
In de paragraaf Concept wordt vermeld dat de uitkomsten van zorg beschreven kunnen worden met codesystemen als NOC en ICF. Dit is niet meer in lijn met de gekozen richting om SNOMED CT als referentie codesysteem te gebruiken.
Besluit:
Referentie naar de codesystemen NOC en ICF zijn vervangen door een verwijzing naar SNOMED-CT

ZIB-540

Samenvoegen van de concepten Mictie en Defecatie

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VermogenTotToiletgang

Omschrijving:
In de praktijk blijkt geen onderscheid gemaakt te worden tussen hulp bij mictie en bij defecatie. Het is gewenst om deze twee aspecten samen te nemen.
Besluit:
In de praktijk blijkt geen onderscheid gemaakt te worden tussen hulp bij mictie en bij defecatie. Daarom zijn deze aspecten nu samengevoegd.

ZIB-541

Toevoegen code voor 'Gehele lichaam' aan waardenlijst voor lichaamsdeel

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VermogenTotZichKleden

VermogenTotZichWassen


Omschrijving:
Hoewel oorspronkelijk de gedachte was dat het niet specifiek vermelden van het lichaamsdeel betekent dat het het hele lichaam betreft, blijkt het in de praktijk tot verwarring te leiden. Dit kan worden opgelost door een code voor 'Gehele lichaam' toe te voegen.
Besluit:
Waardelijst betreffende lichaamsdeel is uitgebreid met een code voor 'Gehele lichaam'.

ZIB-542

Verwijderen verwijzingen naar codesystemen ICF, Omaha System, NANDA,,NIC en NOC

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VerpleegkundigeInterventie

Omschrijving:
Met de introductie van de SNOMED gebaseerde verpleegkundige probleemlijst wordt ook voor interventies SNOMED als referentie codesysteem ingevoerd. De verwijizingen naar andere codesystemen worden verwijderd en de verwijzing naar SNOMED toegevoegd.
Besluit:
Met de introductie van de SNOMED gebaseerde verpleegkundige probleemlijst wordt ook voor interventies SNOMED als referentie codesysteem ingevoerd. De verwijizingen naar andere codesystemen zijn verwijderd en de verwijzing naar SNOMED is toegevoegd.

ZIB-543

Toevoegen datum laatste menstruatie.

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zwangerschap

Omschrijving:
Bij het vaststelllen van de conceptie datum wordt vaak de datum van de laatste menstruatie gebruikt. Deze ontbreekt in de huidige bouwsteen en moet dus toegevoegd worden.
Besluit:
Bij het vaststelllen van de conceptie datum wordt vaak de datum van de laatste menstruatie gebruikt. Deze ontbreekt in de huidige bouwsteen en is nu toegevoegd

ZIB-544

Toevoegen defecatiekleur

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Darmfunctie

Omschrijving:
De kleur van de ontlasting is een belangrijk gegeven bij de beoordeling van de darmfunctie. Het concept maakt echter geen deel uit van de bouwsteen en dient dus toegevoegd te worden incl een waardenlijst.
Besluit:
De kleur van de ontlasting is een belangrijk gegeven bij de beoordeling van de darmfunctie. Het concept maakt echter geen deel uit van de bouwsteen en dient dus toegevoegd te worden incl een waardenlijst.

ZIB-545

Toevoegen sondelengte

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: SondeSysteem

Omschrijving:
Bij het (her)inbrengen van een sonde in de lengte van de in te brengen sonde een belangrijk gegeven. Op verzoek van de redactieraad wordt het concept toegevoegd.
Besluit:
Bij het (her)inbrengen van een sonde in de lengte van de in te brengen sonde een belangrijk gegeven. Op verzoek van de redactieraad wordt het concept toegevoegd.

ZIB-546

Toevoegen ' Melding kindermishandeling' aan het waardenlijst AlertnaamCodelijst

Aangemaakt op: 05-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
Vanuit het project ' Kind en Gezin' bestaat de behoefte om een gedane melding van kindermishandeling conform de JGZ-richtlijn Kindermishandeling door te kunnen geven als Alert. Hiervoor moet de genoemde waardenlijst uitgebreid worden.
Besluit:
Code 397940009 | kindermishandeling | victim of child abuse toegevoegd aan AlertNaamCodelijst.

ZIB-547

Toevoegen SNOMED CT als mogelijk codestelsel voor het coderen van producttype

Aangemaakt op: 05-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
In de bouwsteen MedischHulpmiddel staat bij het concept Producttype als enige codestelsel UNSPSC. In de praktijk wordt dit stelsel weinig gebruikt. Een aantal bouwstenen die verwijzen naar MedischHulpmiddel definieren een beperktere keuzelijst voor producttype gebaseerd op SNOMED CT. In het architectuurteam is afgesproken dat dit mogelijk is mits de oorsprokelijke bouwsteen dit codestelsel als een van de toegestane codestelsels vermeldt. Voorstel is daarom om SNOMED CT als zodanig op te nemen.
Besluit:
UNSPSC is vervangen door SNOMED CT.

ZIB-548

Christen ontbreekt in LevensovertuigingCodelijst

Aangemaakt op: 16-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

Omschrijving:
Beste, het verzoek is om Christen toe te voegen aan de LevensovertuigingCodelijst.
Besluit:
De waarde "Christen | SNOMED CT: 160549006" is toegevoegd aan de LevensovertuigingCodelijst.

ZIB-549

De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct

Aangemaakt op: 18-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Behandeldoel
FunctieZien
Hartfrequentie
Infuus
MedischHulpmiddel
Taalvaardigheid
UitkomstVanZorg
VermogenTotMondverzorging
VermogenTotToiletgang
VermogenTotZichKleden
VermogenTotZichWassen
Voedingsadvies
Zorgverlener
BehandelAanwijzing(vervallen)
MedicatieVerstrekking(vervallen)
OverdrachtConcern (vervallen)
OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)
OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)
OverdrachtTekstUitslag(vervallen)
OverdrachtValrisico(vervallen)
OverdrachtVerrichting(vervallen)
PijnBeleving(vervallen)
Slaapfunctie(vervallen)
VermogenTotHaarverzorging(vervallen)
VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ(vervallen)
VrijheidsbeperkendeMaatregelen(vervallen)


Omschrijving:
Naar aanleiding van de Engelse vertaling van het architectuurdocument zijn de verschillende in gebruik zijn de vertalingen van de bouwsteen en rootconcept namen vergeleken en is de vertaling verbeterd en geharmoniseerd. In dit issue worde de naamwijzigingen in de bouwstenen geadresseerd.
Besluit:
Naar aanleiding van de Engelse vertaling van het architectuurdocument zijn de verschillende in gebruik zijn de vertalingen van de bouwsteen en rootconcept namen vergeleken en is de vertaling verbeterd en geharmoniseerd. In dit issue worde de naamwijzigingen in de bouwstenen geadresseerd.

ZIB-550

Samenvoeging bouwstenen VrijheidsbeperkendeMaatregelen en VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ

Aangemaakt op: 19-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ(vervallen)

VrijheidsbeperkendeMaatregelen(vervallen)


Omschrijving:
De twee bouwstenen zijn grotendeels indentiek, zij het dat de niet GGZ bouwsteen geen codering van de interventies kent. Uit praktijk is gebleken dat in de ziekenhuizen ook de interventie indeling zoals vermeld in de GGZ verie gehanteerd wordt. Door voor deze interventies SNOMED codes vast te stellen kan volstaan worden met een bouwsteen waarin voor de GGZ en ziekenhuiscontext verschillende waardenlijsten gefeinieerd worden. Dit wordt in veel bouwstenen gedaan.
Besluit:
De bouwstenen VrijheidsbeperkendeMaatregelen en VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ zijn samengevoegd, In de GGZ context wordt de al aanwzige Argus codering gebruikt. Voor de ziekenhuis context zijn voor de interventies en toestemming SNOMED-CT gebaseerde waardelijsten toegevoegd.

ZIB-552

LOINC codering toevoegen bij bloeddruk

Aangemaakt op: 24-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

Omschrijving:
in FHIR zijn de LOINC coderingen voor bloeddruk verplicht. Kunnen deze ook toegevoegd worden aan ZIB? We willen geen verplichting om beide coderingen over de lijn te sturen en beide definiëren bloeddruk adequaat. omplete Summary of the Mandatory Requirements One code in Observation.code which must have a fixed Observation.code.coding.system='http ://loinc.org' a fixed Observation.code.coding.code= '55284-4' Other additional codes are allowed - e.g. more specific LOINC Codes, SNOMED CT concepts, system specific codes. All codes SHALL have an system value One Observation.component.code which must have a fixed Observation.component.code.coding.system='htp ://loinc.org' fixed Observation.component.code.coding.code= '8480-6' Other additional codes are allowed - e.g. more specific LOINC Codes, SNOMED CT concepts, system specific codes. All codes SHALL have an system value One Observation.component.code which must have a fixed Observation.component.code.coding.system='htp ://loinc.org' fixed Observation.component.code.coding.code= '8462-4' Other additional codes are allowed - e.g. more specific LOINC Codes, SNOMED CT concepts, system specific codes. All codes SHALL have an system value fixedObservation.component.valueQuantity.code = 'mm[Hg]' http://build.fhir.org/bp.html
Besluit:
De volgende LOINC codes zijn toegevoegd: Rootconcept: Bloeddruk 85354-9 Diastolische bloeddruk 8462-4 Systolische bloeddruk 8480-6 Gemiddelde bloeddruk 8357-6

ZIB-553

Example Instances Contact Type komt niet overeen met ContactTypeCodelijst

Aangemaakt op: 27-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
Bij de voorbeelden wordt bij Contact type 'Spoed' en 'Opname' gegeven. Dit komt niet letterlijk overeen met hoe deze waarden in de ContactTypeCodelijst zijn gedefinieerd. Dit zou volgens mij 'SEH' en 'Dagopname' moeten zijn.
Besluit:
De voorbeelden bij ContactType zijn aangepast.

ZIB-555

Uitbreiding codelijst van ZIB DrugsGebruik

Aangemaakt op: 30-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

Omschrijving:
Zou het mogelijk zijn om bij de CBB DrugUse de codelijst van TypeOfDrugOrMedication uit te breiden? Bij de mapping van het register BTDIR (onderdeel van European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) hebben we gemerkt dat bepaalde drugs ontbreken in de lijst, zoals buprenorphine, fentanyl en barbituraten. Zou het mogelijk zijn om deze drugs op te nemen in de lijst? Verder hebben we gemerkt dat in de lijst enkel SNOMED codes met type ‘substance’ zijn opgenomen. Zou het mogelijk zijn om ook de SNOMED codes met type ‘product’ mee op te nemen in de lijst (vb 60881009 | Heroin (product))? Hoe wordt in de lijst omgegaan met de hiërarchische structuur van SNOMED? Als er naar amphetamines wordt gevraagd, worden dan de kinderen van amphetamine in SNOMED (methamfetamine, MDMA) automatisch meegenomen?
Besluit:
Tekstuele aanpassing in de Instructions.

ZIB-559

Link tussen ZIB AllergieIntolerance en ZIB Transferconcern

Aangemaakt op: 30-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 24-01-2018
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
Bij het mappen van de registers mappen we typisch de vragen naar de CBB en de antwoorden van de vraag naar de bijpassende codelijst. Door vragen over symptomen en diagnoses te mappen naar de ZIB TransferConcern ProblemName hebben we gemerkt dat sommige allergiën niet gemapt zijn naar de ZIB AllergieIntolerance. Hanteren jullie een hiërarchie bij het gebruik van de ZIB’s. Hebben jullie hier ook problemen mee?
Besluit:
Wij hanteren geen hierarchien in de zibs. Alle allergieen zijn al een probleem, dus die extra mapping naar AllergieIntolerantie kan alleen naar die specifieke lijsten gemaakt worden.Afwijzen.

ZIB-561

Terminologiekoppeling Woonsituatie

Aangemaakt op: 30-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

Omschrijving:
Graag containerconcept Woonsituatie koppelen aan 365508006 |Finding of residence and accommodation circumstances (finding)| (SNOMED).
Besluit:
Containerconcept Woonsituatie is gekoppeld aan 365508006 |Finding of residence and accommodation circumstances (finding)| (SNOMED).

ZIB-562

Terminologiekoppeling Tabakgebruik

Aangemaakt op: 30-01-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

Omschrijving:
Graag containerconcept koppelen aan 365980008 |Finding of tobacco use and exposure (finding)|. Over een juiste koppeling van Hoeveelheid en SoortTabakGebruik is overleg nodig. Deze overlappen, d.w.z. je kunt ze niet los van elkaar interpreteren. Zoals ze er staan is het lastig een koppeling te vinden. Alles in LOINC is te specifiek (dicteert bv. in het concept het soort tabak, of de tijdseenheid); in SNOMED zou je beide concepten willen koppelen aan 266918002 |Tobacco smoking consumption (observable entity)| maar helaas moeten koppelingen uniek zijn. Ik maak hier toch een issue van omdat ik een vraag erover heb binnengekregen via MedMij.
Besluit:
TabakGebruikStatus krijgt de code: 365980008 |Finding of tobacco use and exposure (finding). De container WaarnemingGebruik heeft geen SNOMED code.

ZIB-563

Engelse vertaling van Contact is Encounter

Aangemaakt op: 01-02-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
Op dit moment wordt het Nederlandse Contact vertaald in het Engels met "Contact". Het eerste wat je dan denkt is "Contactpersoon". In alle Engelstalige literatuur op het gebied van wat de ZIB Contact probeert te doen, heet dit concept Encounter. Kan Encounter officieel als vertaling worden ingevoerd voor Contact? NB: ook het Nederlandse "Contact" lijdt aan dezelfde ambiguïteit, maar een beter Nederlands woord ken ik niet. Ik heb hiervoor ook http://www.skmtglossary.org geraadpleegd overigens.
Besluit:
Contact is nu vertaald naar Encounter.

ZIB-564

Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Aangemaakt op: 02-02-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Naar aanleiding de Engelse vertaling van het architectuurdocument zijn de Engelse vertalingen van de concepten opnieuw bekeken en waar nodig gewijzigd.
Besluit:
Engelse benaming van de zib is aangepast/geharmoniseerd.

ZIB-565

ContactTypeCodelijst niet compleet

Aangemaakt op: 06-02-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
Vanuit de vertaling van de ZIB Contact naar de FHIR resource Encounter lopen we tegen verschillen aan in ContactTypeCodelijst met de FHIR valueset (http://hl7.org/fhir/ValueSet/encounter-class). FHIR kent twee extra waarden, namelijk 'outpatient' en 'other'. Beide lijken mij juiste toevoegingen aan de ContactTypeCodelijst. Dit geldt vooral voor de waarde outpatient ofwel een poliklinisch contact moment. Waarom is deze waarde niet opgenomen in codelijst?
Besluit:
" Other" is toegevoegd aan ContactTypeCodelijst, voor de andere codes is op dit moment geen use case.

ZIB-568

Example Instances niet correct

Aangemaakt op: 10-02-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
Er wordt in het voorbeeld zowel de ProductID als ProductType gegeven. Hier hangen twee verschillende codesystemen achter. Voor ProductID is dit het Global Trade Item Number en voor het ProductType het UNSPSC. Het voorbeeld geeft voor het ProductID de UNSPSC code, met een typfout bij de Pacemaker, voor het ProductType. Het ProductType bevat ook niet de juiste 'display name' van het UNSPSC code. Hier zou ik verwachten dat de letterlijke waarde behorende bij de code zou worden gegeven. Bijvoorbeeld: External hearing device parts and accessories in plaats van gehoorapparaat. ProductID wordt nu niet gegeven in het voorbeeld.
Besluit:
In het voorbeeld is nu gezet dat er een GTIN/HIBC code moet staan.

ZIB-569

Concept beschrijving ontbreekt in de Engelstalige versie

Aangemaakt op: 13-02-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Voedingsadvies

Omschrijving:
De concept beschrijving van Voedingsadvies ontbreekt in de Engelstalige versie.
Besluit:
In de Engelstalige versie is de Concept beschrijving toegevoegd.

ZIB-571

Inconsistentie in conceptnamen PositieCodelijst

Aangemaakt op: 17-02-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

Omschrijving:
In PositieCodellijst gebruikt staan volgende SNOMED concepten: 10904000 - Standing position - Staande positie 102538003 - Lying position - Liggende positie In de ZIB Bloeddruk komen deze zelfde concepten voor in PositieCodelijst, maar wordt er een andere conceptnaam en een andere omschrijving gebruikt, nl: 10904000 - Orthostatic body position - Staand 102538003 - Recumbent body position - Liggend Deze conceptnamen zijn eveneens 'preferred synonym' in SNOMED CT. Kan dit voor de ZIB Lichaamslengte gealigneerd worden?
Besluit:
Snomed coderingen van de PositieCodelijst geharmoniseerd met bouwsteen Bloeddruk

ZIB-572

Toevoegen code voor Skin Tear

Aangemaakt op: 21-02-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Wond

Omschrijving:
Op verzoek van de redactieraad van de verpleegkundige bouwstenen is een code voor Skin Tear toegevoegd aan de codelijst WondssortCodelijst.
Besluit:
Een code voor Skin Tear is toegevoegd aan de codelijst WondssortCodelijst

ZIB-573

Toevoegen van de mogelijkheid om dimensies van het hulpmiddel aan te geven

Aangemaakt op: 21-02-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
Vanuit de redactieraad van de verpleegkundige bouwstenen is het verzoek gekomen om de afmetingen van bv een katheter op te kunnen geven.
Besluit:
Concept " ProductOmschrijving" is toegevoegd.

ZIB-574

Alleen verwijzen naar het rootconcept van de ZIB.

Aangemaakt op: 21-02-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
In de Architectuurgroep is besloten om alleen naar het rootconcept van een ZIB te verwijzen. En niet meer naar een concept in een bouwsteen. Dit issue heeft betrekking op meerdere bouwstenen.
Besluit:
In de Architectuurgroep is besloten om alleen naar het rootconcept van een ZIB te verwijzen. En niet meer naar een concept in een bouwsteen. Dit issue heeft betrekking op meerdere bouwstenen. FamilieAnamnese, Contact, MedischHulpmiddel, Verrichting en Wilsverklaring verwijzen nu naar nl.zorg.Probleem.

ZIB-575

AWBZ moet uit VerzekeringSoortCodelijst

Aangemaakt op: 22-02-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Betaler

Omschrijving:
De AWBZ is vervallen met ingang van 1-1-2015. Delen ervan zijn overgegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz). In de VerzekeringSoortCodelijst komt nog wel BZ = Basisverzekering vanuit AWBZ voor, dat moet daar dus weg.
Besluit:
Het concept geeft aan dat het de codes zijn die de controle op verzekeringsrecht (COV) teruggeeft. De codetabel van Vektis die hiervoor gebruikt wordt, vermeldt nog AWBZ als code. Daarom is de code niet aangepast. In de omschrijving van de code is nu wel vermelding van de Wet langdurige zorg gemaakt .

ZIB-576

Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.

Aangemaakt op: 23-02-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)
OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)
OverdrachtTekstUitslag(vervallen)
OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
Vijf van de oorspronkelijke 'Overdrachts' bouwstenen zijn nog getooid met de prefix 'Overdracht' omdat de bouwstenen niet generiek genoeg worden geacht om buiten de usecase van overdracht te gepast te kunnen worden. Om de prefix wel weg te kunne laten meoten de bouwstenen aangepast worden.
Besluit:
In de ad-hoc werkgroep van het Architectuurteam zijn 4 bouwstenen van de prefix "Overdracht" ontdaan en aangepast. De bouwstenen heten nu: nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.0, nl.zorg.Probleem-v4.0, nl.zorg.Verrrichting-v4.0, nl.zorg.TekstUitslag-v4.0.

ZIB-577

Toevoegen SNOMED CT concept in ResultaatTypeCodelijst

Aangemaakt op: 03-03-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

Omschrijving:
In ResultaatTypeCodelijst staat er momenteel geen geschikt concept voor laboratoriumtesten in het domein van de moleculaire genetica (bijvoorbeeld NGS bij het opsporen van mutaties in kankercellen). Een voorstel is om het volgende concept op te nemen in de codelijst: 405825005 | Molecular genetic test Dit concept bevindt zich op hetzelfde niveau als de andere concepten in de codelijst. Een ander voorstel is om het 'parent'- concept op te nemen in de codelijst: 405824009 | Genetic test (procedure)
Besluit:
In de ResultaatTypeCodelijst is de waarde Moleculaire genetica 405825005 | Molecular genetic test opgenomen. Deze wijziging is doorgevoerd in de nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.0.

ZIB-578

Aan het concept anatomische locatie moet een concept Laterariteit toegevoegd worden.

Aangemaakt op: 15-03-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Brandwond

DecubitusWond
FunctieHoren
Huidaandoening
Lichaamstemperatuur
MedischHulpmiddel
Stoma
Wond
OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
In een aantal bouwstenen worden het begrip Anatomische locatie gebruikt. Bij sommige bestaat daarnaast ook een concept Lateraliteit. Met het SNOMED team is afgesproken dat de lateraliteit altijd apart vermeld wordt en dus geen onderdeel van de anatomische locatie is. Daarom moeten een aantal bouwstene aangepast worden.
Besluit:
Aan de volgende zibs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd: nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting.

ZIB-579

Ontbreken van data-element anatomical location in transferconcern

Aangemaakt op: 17-03-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
Momenteel is het niet mogelijk om de anatomische locatie van het probleem aan te duiden met deze zib. Zou het mogelijk zijn om deze toe te voegen?
Besluit:
De elementen: AnatomischeLocatie en Lateraliteit zijn toegevoegd aan nl.zorg.Probleem.

ZIB-580

Ontbreken data-element oorzaak in transferconcern

Aangemaakt op: 17-03-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 24-01-2018
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
Momenteel is het in de zib transferconcern niet mogelijk om de oorzaak aan te duiden vb idiopathic. Zou het mogelijk zijn om een extra data-element toe te voegen?
Besluit:
Oorzaak kan al in de codering worden meegenomen, bijv. traumatische botbreuk. Dit issue wordt afgewezen.

ZIB-582

ZIB betaler: banknaam onnodig verplicht

Aangemaakt op: 24-03-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Betaler

Omschrijving:
In de container Bankgegevens zijn zowel banknaam als rekeningnummer verplicht. Dit zou alleen rekeningnummer kunnen zijn aangezien we tegenwoordig met IBAN werken.
Besluit:
Cardinaliteit van betalernaam is gewijzigd van 1 naar 0..1.

ZIB-583

Cardinaliteit OrganisatieNaam

Aangemaakt op: 30-03-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
Naar aanleiding van de HL7 NL WGM kwam een verschil tussen ZIB Zorgaanbieder en corresponderende FHIR profiel aan het licht. In de ZIB wordt OrganisatieNaam verplicht gesteld en in het FHIR profiel niet. Uit discussie kwam naar voren dat het niet gewenst is om OrganisatieNaam perse verplicht te stellen omdat daarmee wordt uitgesloten dat alleen een identificatienummer kan worden verstuurd. Een ZIB zonder organisatieNaam of identificatienummer stelt niet veel voor. Dit zou in de ZIB bijvoorbeeld kunnen worden afgevangen door een constrain / invariant toe te voegen die verplicht stelt dat ofwel OrganisatieNaam of de ZorgaanbiederIdentificatieNummer verplicht is.
Besluit:
In de ZIB's nl.zorg.Betaler en nl.zorg.Zorgaanbieder is de cardinaliteit van "Organisatienaam" gewijzigd van 1 naar 0..1.

ZIB-585

Toevoegen concept Lateraliteit aan het concept Anatomische Locatie

Aangemaakt op: 12-04-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Brandwond

DecubitusWond
Huidaandoening
MedischHulpmiddel
Stoma
Wond


Omschrijving:
Met het Terminologie team is overeengekomen dat lateraliteit geen geprecoordineerd onderdeel van de snomed locatie code is (issue ZIB-457).Het issue heeft betrekking op de ZIB Verrichting. Uit consistentie overwegingen dienen alle voorkomens van anatomisch locatie van een lateraliteitconcept voorzien te worden
Besluit:
Aan de volgende ZIBs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd: nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting.

ZIB-593

Herzie Alert codelijsten

Aangemaakt op: 24-04-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
Alert bevat twee waaardelijsten: AlertTypeCodelijst & AlertNaamCodelijst. AlertTypeCodelijst Deze codelijst bevat twee waarden, namelijk: alert en condition. De waarde alert is gek omdat de ZIB altijd een alert is. Daarnaast wordt het in de ZIB momenteel ook duidelijk door het gebruik van ofwel AlertNaam of Conditie::Concern. Hiermee zouden deze twee waarden dus overbodig zijn. Het weglaten, niet verplicht stellen van dit concept of een uitgebreidere categorisering is hier waarschijnlijk gewenst. AlertNaamCodelijst Deze codelijst ziet eruit alsof het een voorbeeld codelijst betreft. Er komt in de definitie wel naar voren dat het gecodeerd kan worden vastgelegd maar dat het vanwege de dynamische karakter van de waarschuwingen vaker als tekst wordt doorgegeven. Wellicht kan of de codelijst completer worden gemaakt (of mogelijkheid tot gebruik van alle snomed codes) of in de definitie duidelijker worden benoemd dat het een voorbeeld codelijst betreft.
Besluit:
Cardinaliteit van AlertType gewijzigd naar 0..1.

ZIB-600

fout in template op ART-DECOR website

Aangemaakt op: 15-05-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
Op de ART-DCOR website (http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-templates--zib1bbr-?section=templates) Staat een verkeerde OID bij participant > participantRole> SocpingEntity Daar staat: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1 is de OID van UZI register abonneenummer (URA) Het genoemde OID is het OID van de AGB Vektis tabel. Het OID van URA is 2.16.528.1.1007.3.3
Besluit:
De template is aangevuld met de keuze voor een id: URA nummer of het AGB nummer. De omschrijving van het attribuut root is aangepast in de template: 2.16.528.1.1007.3.3 is de OID van UZI register abonneenummer (URA); 2.16.840.1.113883.2.4.6.1 is de OID van de Vektis AGB-Z Zorgaanbieder

ZIB-606

Verruiming beschrijving concept

Aangemaakt op: 09-06-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-05-2018
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

Omschrijving:
Verruiming beschrijving concept van: "Burgerlijke staat is de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek. Te onderscheiden vallen huwelijkse staat en partnerregistratie (geregistreerd partnerschap)." naar: "Burgelijke staat" Aanleiding: Wat te doen indien: - mensen niet willen zeggen of ze getrouwd zijn - mensen zeggen dat ze getrouwd zijn maar niet in Nederland erkend wordt - in alle EPD's is het bedoeld als opgave zoals wordt aangegeven (door de patiënt). het model zelf hoeft niet aangepast te worden met de cocnept beschrijving of verduidelijking in de instructions
Besluit:
Extra toelichting bij instructie gezet.

ZIB-607

Aanpassen verwijzingen naar medicatie zib ivm nieuwe medicatie zib's

Aangemaakt op: 14-06-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Infuus

SondeSysteem
OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)


Omschrijving:
In verband met de nieuwe medicatiebouwstenen uit Medicaties Proces 2.0 moeten de verwijzingen in andere bouwstenen naar de medicatiebouwstenen geactualiseerd worden.
Besluit:
In verband met de nieuwe medicatiebouwstenen uit Medicaties Proces 2.0 zijn de verwijzingen in andere bouwstenen naar de medicatiebouwstenen geactualiseerd.

ZIB-609

Biopsie niet in AfnameprocedureCodelijst

Aangemaakt op: 05-07-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Wanneer een staal verkregen wordt door biopsie (bijvoorbeeld biopsie van de huid) kan dit niet aangegeven worden in de ZIB. De codelijst voor afnameprocedure omvat alle concepten onder '17636008 | Specimen collection (procedure)'. In SNOMED CT is er een aparte subhierarchie voor 'biopsy', namelijk het concept '86273004 | Biopsy (procedure)' en zijn 'descendants'. Deze subhierarchie valt niet onder '17636008 | Specimen collection (procedure)'. De concepten 'Specimen collection' en 'Biopsy' hebben dezelfde parent, nl '118292001 | Removal (procedure)', maar deze is dan weer te breed voor de AfnameprocedureCodelijst. Hoe lossen we dit best op?
Besluit:
 Voor 'Afnameprocedure' de waardenlijst < 71388002 |verrichting (verrichting)| (alle concepten onder procedure) gebruikt.

ZIB-610

SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperken

Aangemaakt op: 07-07-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperken tot een referentieset van allergene stoffen in Snomed. Ik zal binnenkort de ID van de referentieset in deze issue plaatsen.
Besluit:
SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperkt tot een referentieset van allergene stoffen in Snomed. ID: 42931000146101|Dutch non-drug allergen simple reference set (foundation metadata concept)

ZIB-611

cardinaliteit ResultaatType

Aangemaakt op: 02-08-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Wij lopen samen met onze klanten tegen een probleem aan bij het concept ResultaatType van de laboratoriumuitslag bouwsteen. Waarom is dit concept verplicht? In veel gevallen hebben labsystemen al een eigen typering gemaakt voor de testen die er gedaan worden. Mogelijk verschilt die op bepaalde punten van de typering in een ander systeem. Om deze reden zou dit tot problemen kunnen leiden bij de uitwisseling. Daarnaast is de relevantie van deze informatie is voor de uitwisseling van laboratoriumuitslag gegevens is (in onze ogen) niet aanwezig. Daarom zou ik willen voorstellen dat de cardinaliteit wordt aangepast naar 0..1 om problemen voor de uitwisseling van deze bouwsteen te voorkomen.
Besluit:
Kardinaliteit van ResultaatType is aangepast naar 0..1.

ZIB-614

Achternaam is gewijzigd

Aangemaakt op: 11-09-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
Het kan voorkomen dat een patiënt zijn/haar achternaam heeft gewijzigd en dat de achternaam bij de geboorte niet hetzelfde is als gebruikt in het EPD of in de gemeentelijke registratie. Wat is nu de correcte achternaam?
Besluit:
Beschrijving van Achternaam & Achternaampartner gewijzigd naar: Officiële achternaam van de persoon. Deze issue is verwerkt in de sub-bouwsteen nl.zorg.part.Naamgegevens-v1.0.

ZIB-616

Foutje in voorbeeld

Aangemaakt op: 21-09-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
In het voorbeeld wordt "OrganisatieRol" gebruikt terwijl dit "OrganisatieType" is in het model. https://zibs.nl/wiki/Zorgaanbieder(NL)
Besluit:
Example gewijzigd: 'OrganisatieRol' uit het voorbeeld is gewijzigd naar 'OrganisatieType'.

ZIB-617

Toevoeging aan Eenheid van Keerdosis

Aangemaakt op: 27-09-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
ZIB Gebruiksinstructie / Doseerinstructie / Dosering / Keerdosis /Eenheid: Aanpassing codelijsten: er is optioneel ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25)
Besluit:
Aan het element keerdosis is de tekst: 'Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).' toegevoegd.

ZIB-618

Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking

Aangemaakt op: 27-09-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Verstrekking

Omschrijving:
De naamgeving van de ZIB Verstrekking is niet voldoende helder. Projectgroep binnen programma MedicatieProces stelt voor deze naam te wijzigen naar Medicatieverstrekking. Het gaat niet om de uitgifte van bijvoorbeeld een hulpmiddel, noodhulp of gegevens maar specifiek om medicatie.
Besluit:
Naamswijziging zib: nl.zorg.Verstrekking is gewijzigd naar nl.zorg.Medicatieverstrekking en nl.zorg.part.Product naar nl.zorg.part.FarmaceutischProduct.

ZIB-619

Hoofdletter inconsistentie

Aangemaakt op: 28-09-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Van: Arianne van de Wetering Verzonden: donderdag 14 september 2017 14:27 Aan: Albert-Jan Spruyt <Spruyt@nictiz.nl> CC: Alexander Henket <henket@nictiz.nl> Onderwerp: camelCase inconsistentie Ben je je bewust van deze camelCase inconsistentie in de (huidige) ZIBs? Van: Arianne van de Wetering Verzonden: donderdag 14 september 2017 14:26 Aan: Camille van den Berg <berg@nictiz.nl> Onderwerp: RE: ADA generatie Voor wat betreft de CamelCase van het ZIB, bij sommige namen is hun keuze wat twijfelachtig (bv. verbruiksduur is 1 woord, dus verbruiksDuur lijkt mij niet preferent), maar in 1 geval zijn ze niet consistent: patient_identificatienummer bevat maar 1 underscore (ofwel hoofdletter), ten opzichte van 2 bij zorgverlener_identificatie_nummer en zorgaanbieder_identificatie_nummer. Aankaarten?
Besluit:
ZorgverlenersIdentificatienummer en ZorgaanbiedersIdentificatienummmer aangepast.

ZIB-620

Huisarts mist als ZorgverlenerRol

Aangemaakt op: 28-09-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
In de beschrijving van ZorgverlenerRol staat Huisarts genoemd, maar in de Codelijst staat hij niet. De BgZ zou de filter op Zorgverlener moeten specificeren. Hoe doen we dit? Of Huisarts opnemen in Codelijst of beschrijving wijzigen en via Specialisme.
Besluit:
Tekst bij ZorgverlenerRol aanpassen. Huisarts moet via Specialisme worden aangegeven.

ZIB-621

Aanpassingen naar aanleiding van overleg met NHG

Aangemaakt op: 04-10-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Naar aanleiding van het overleg met de NHG over het gebruik van deze bouwsteen in de eerste lijn zijn de volgende voorstellen tot wijziging ingebracht: Toevoegen concept 'Aanvrager' Wijzigen conceptnamen: Test=> TestCode Uitslag => TestUitslag Wijzigen cardinaliteiten: Monstermateriaal 1 => 0..1 zodat afnamedatum gebruikt kan worden codes met impliciet materiaal Uitslag 1 => 0..1 zodat bepalingen zonder echte uitslag teruggeven kunnen worden met opmerking in betreffende veld ResultaatType 1 => 0..1 omdat NHG dat item niet kent
Besluit:
Concept 'Aanvrager' toegevoegd. Conceptnamen gewijzigd: Test=> TestCode Uitslag => TestUitslag Wijzigen cardinaliteiten: Monstermateriaal 1 => 0..1 zodat afnamedatum gebruikt kan worden codes met impliciet materiaal Uitslag 1 => 0..1 zodat bepalingen zonder echte uitslag teruggeven kunnen worden met opmerking in betreffende veld ResultaatType 1 => 0..1 omdat NHG dat item niet kent

ZIB-623

Onjuiste link op wikipagina

Aangemaakt op: 26-10-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Bij de pre-publicatie zibs verwijst de link naar de legenda, die onder de plaatjes van de modellen staat, naar een lege pagina. Overigens is het niet mogelijk om, bij het aanmaken van dit issue, onder Components de wikipagina te benoemen.
Besluit:
Link in de wiki pagina aangepast. En 'wiki pagina' toegevoegd aan de components lijst voor het invoeren van een issue.

ZIB-624

Waardelijsten met DHD en Nationale Kernset Patiëntproblemen V&VN niet implementeerbaar

Aangemaakt op: 01-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 26-09-2018
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Verrichting


Omschrijving:
Er zijn meerdere waardelijsten met verwijzing naar DHD en ook de tweede heeft ook een verwijzing naar Nationale Kernset Patiëntproblemen V&VN: * [VerrichtingTypeCodelijst|https://zibs.nl/wiki/Verrichting-v4.0(2017NL)#VerrichtingTypeCodelijst] * [ProbleemNaamCodelijst|https://zibs.nl/wiki/Probleem-v4.0(2017NL)#ProbleemNaamCodelijst] DHD wordt in deze waardelijsten opgevoerd als codesysteem terwijl dat niet klopt. DHD levert een set SNOMED CT concepten en plaatst daar een Thesaurus ID tegenover. De SNOMED CT codes is wat je verwacht dat wordt geregistreerd in het primaire proces en tevens wat je in uitwisseling tegenkomt. Daarmee zijn de DHD Verrichtingenthesaurus en de DHD diagnosethesaurus beide eerder waardelijsten dan codesystemen. Verzoek om beide waardelijsten aan te passen zodat duidelijk is wat het is dat je met de DHD Thesauri en met de Nationale Kernset Patiëntproblemen V&VN geacht wordt te doen. Volgens mij hoort die duiding in de omschrijving van de waardelijsten en moet in de waardelijsten zelf alleen worden gerefereerd aan SNOMED CT. Nog een technicality: de verrichtingenthesaurus bestaat op dit moment in de tijd nog niet en wordt pas over een aantal maanden verwacht. Tot frustratie van het terminologieteam is de op dat moment beschikbare content niet door het SNOMED NRC gevalideerd. Het is dus ook de vraag wat de waarde van een verwijzing naar de DHD Thesauri in de ZIB's 2017 is.
Besluit:
In het element ProbleemNaam een noot toegevoegd, dat het een codestelsel alsook een Waardelijst mag zijn.

ZIB-625

Verrichting: uitbreiden VerrichtingTypeCodelijst met codestelsel NZa

Aangemaakt op: 01-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 29-05-2018
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
In de ZIB verrichting wordt voor het concept VerrichtingTypeCodelijst gerefereerd naar de VerrichtingenThesaurus DHD. Twee punten: - kan het codestelsel 'NZa Zorgactiviteiten' toegevoegd worden, zodat een ziekenhuis zelf de keus heeft. Voordeel van de NZa zorgactiviteiten is dat deze altijd aanwezig is en voorziet in een consumentenomschrijving (die ook zichtbaar is op de mijnomgeving van de zorgverzekeraars). - de VerrichtingenThesaurus DHD bestaat uit meerdere codestelsels, welke code dienst in de ZIB gebruikt te worden? Concept ID bijvoorbeeld?
Besluit:
De NZa codelijst is toegevoegd. De VerrichtingenThesaurus-codelijst is extensible gemaakt.

ZIB-627

Creëren mogelijkheid om "bevinding" vast te leggen.

Aangemaakt op: 06-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 29-05-2018
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
In v4.0 van Probleem is bij ProbleemType zijn de opties "bevinding" of "conditie" weggevallen. Dit scheen te maken te hebben met de (op zich terechte) conclusie dat dit geen "Problemen" zijn. De vertaling van Concern (breder concept naar Probleem (veel enger gedefinieerd) heeft dit misschien in de hand gewerkt? Maar nu is het niet meer mogelijk om bevindingen vast te leggen. Die komen op allerlei gebied voor, uiteenlopende zaken als "links-/rechtshandigheid", "menopausale status", "frequentie defecatie", "status na PTCA" enz. Ook bv. de TNM tumorstadia zijn in SNOMED terug te vinden als findings. Verzoek is om opnieuw mogelijk te maken om "bevindingen" vast te leggen. Misschien niet in zib Probleem, maar in een nieuwe zib "Observatie" (min of meer analoog aan AlgemeneMeting)? Bv. Observatie met elementen "WaarneembareEntiteit" en "Bevinding".
Besluit:
"Bevinding" toegevoegd aan de ProbleemTypeCodelijst.

ZIB-629

Toevoegen mantelzorger en geestelijk verzorger aan Rolcodelijst

Aangemaakt op: 12-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 18-06-2018
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

Omschrijving:
De Rolcodelijst voorziet niet in de rollen mantelzorger, of geestelijk verzorger, terwijl deze wel als voorbeeld worden opgevoerd in de Conceptbeschrijving. Het zijn ook relevante rollen voor contactpersonen. Verzoek is om deze rollen op te nemen in de Rolcodelijst. Overigens verwijst de Rolcodelijst nu nog naar Codestelselnaam COD472-VEKT. Maar deze bestaat niet meer, heet nu COD821.
Besluit:
Rolcodelijst wordt aangepast: Mantelzorger en Geestelijk verzorger toegevoegd aan Rolcodelijst.

ZIB-630

Optie PET CT toevoegen aan TekstUitslagTypeCodelijst

Aangemaakt op: 12-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 16-10-2018
Het betreft de bouwstenen: TekstUitslag

Omschrijving:
De codelijst kent wel CT, maar geen PET CT, terwijl dit een wezenlijk andere modaliteit is dan "gewone" CT. O.a. bij de DICA-registraties en het project Regionale Uitwisseling wordt gevraagd naar zowel CT- als PET CT-uitslagen, als verschillende items. Verzoek is om PET CT toe te voegen aan de codelijst.
Besluit:
SNOMED code PET CT aan TekstuitslagTypeCodelijst toegevoegd: 450436003 |Positron emission tomography with computed tomography (procedure)|

ZIB-631

Toevoegen optie om link naar het oorspronkelijke beeld/materiaal op te nemen.

Aangemaakt op: 12-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TekstUitslag

Omschrijving:
Bij een Tekstuitslag zou je naast het tekstuele verslag een optie willen hebben om een link naar het oorspronkelijke beeld/onderzoek vast te leggen. In epd's wordt vaak een view op een beeld aangeboden via een link, en zo is het mogelijk om zowel de uitslag als het onderzoek (beeld, grafiek o.i.d.) zelf te bekijken. Verzoek is om een dataelement VerwijzingNaarRuwMateriaal op te nemen.
Besluit:
Element toegevoegd om naar beeldmateriaal te verwijzen.

ZIB-632

Toelichten dat de zib Verrichting niet per se gaat over verrichtingen in administratieve/financiële zin

Aangemaakt op: 12-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 24-01-2018
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
Tijdens de analyses voor verschillende projecten blijkt dat in ziekenhuizen de zib Verrichting vrijwel altijd wordt geïnterpreteerd als een verrichting in financiële/administratieve/dbc-betekenis. Terwijl de zib over alle mogelijke handelingen, procedures kan gaan, niet alleen verrichtingen die ten behoeve van de financiële administratie worden vastgelegd. Verzoek is om dit verschil goed toe te lichten in de Conceptbeschrijving.
Besluit:


ZIB-633

Toevoegen SNOMED CT als codelijst aan VerrichtingType, naast de DHD Verrichtingenthesaurus

Aangemaakt op: 12-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 27-09-2018
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
Op dit moment staat de VerrichtingTypeCodelijst alleen de DHD Verrichtingenthesaurus toe. Dat is echter in veel gevallen niet toereikend. De Verrichtingenthesaurus kent veel minder termen dan er in SNOMED CT beschikbaar zijn. Ook is de Verrichtingenthesaurus nog niet officieel uitgebracht. En wijzigingen in de VT zijn niet snel in te dienen, dit gaat over veel schijven. SNOMED CT als toegestane codelijst is dit veel completer, veelzijdiger en flexibeler.
Besluit:
SNOMED-CT, CBV codes en NZa codes toegelaten in de zib Verrichting. De refset Verrichtingenthesaurus is extensible gemaakt.

ZIB-635

code toevoegen aan ErnstCodelijst

Aangemaakt op: 15-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 16-02-2018
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
Zou de code OHT uit de NullFlavor codelijst worden toegevoegd aan de ErnstCodelijst? Voor CDA (zie art-decor) is het mogelijk om een toelichting op de ernst toe te voegen, maar dat kan alleen als 1 van de waardes uit de ernst codelijst is toegevoegd. In het geval dat er niet met 1 van waardes uit de huidige codelijsten wordt geregistreerd, maar er wel in een toelichting de ernst van de reactie wordt toegelicht is het niet mogelijk om die toelichting in de bouwsteen op te nemen. Als de code OTH wordt teogevoegd is dit wel mogelijk. Dit is ook het geval bij mate van kritiek zijn. (MateVanKritiekZijnCodelijst)
Besluit:
Indien ‘Ernst’ geen waarde uit de ErnstCodelijst heeft, kan deze waarde beschreven worden in het element tekst (<text>). Element <originalText> is overbodig. De specificaties zijn aangepast op http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-templates--zib2017bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.18&effectiveDate=2015-06-22T00%3A00%3A00

ZIB-636

code toevoegen aan MateVanKritiekZijnCodelijst

Aangemaakt op: 15-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 16-02-2018
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
Zou de code OHT uit de NullFlavor codelijst worden toegevoegd aan de MateVanKritiekZijnCodelijst? Voor CDA (zie art-decor) is het mogelijk om een toelichting op de mate van kritiek toe te voegen, maar dat kan alleen als 1 van de waardes uit de mate van kritiek zijn codelijst is toegevoegd. In het geval dat er niet met 1 van waardes uit de huidige codelijsten wordt geregistreerd, maar er wel in een toelichting de mate van kritiek zijn wordt toegelicht is het niet mogelijk om die toelichting in de bouwsteen op te nemen. Als de code OTH wordt teogevoegd is dit wel mogelijk. Dit is ook het geval bij ernst. (ErnstCodelijst)
Besluit:
Indien ‘MateVanKritiekZijn’’ geen waarde uit de MateVanKritiekZijnCodelijst heeft, kan deze waarde beschreven worden in het element tekst (<text>). Er hoeft geen OTHER aan de MateVanKritiekZijnCodelijst toegevoegd worden.

ZIB-637

Beschrijving Toedieningsduur aanpassen

Aangemaakt op: 22-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 16-10-2018
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
Omschrijving in dataset aangepast conform voorstel, dus van: bq. De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. naar: bq. De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen. Zie issue in ART-DECOR: 288 https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-issues--mp-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.6.288
Besluit:
Beschrijving van Toedieningsduur is gewijzigd naar: "De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen."

ZIB-638

Verkeerde SCT code gebruikt voor Behandelaanwijzing

Aangemaakt op: 29-11-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 26-02-2019
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
Behandelaanwijzing(2017) SCT code voor Behandeling is een code uit de procedure boom. Die kan geen value hebben. Elementen moeten een LOINC/SCT Observable Entity of SCT Attribute code hebben. Dit is overigens een generiek issue. Komt op meerdere plekken voor.
Besluit:
Terminologie codes bij concepten aangepast.

ZIB-639

13.1.4 Onderzoek / 13.1.8 Test mist NHG Tabel 45

Aangemaakt op: 05-12-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 26-02-2019
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
In de eerstelijns wordt niet gewerkt met LOINC, maar met NHG Tabel 45 Diagnostisch Bepalingen. Zonder deze codering als optie in de waardelijsten, kan de ZIB niet worden toegepast door/naar de eerstelijn. Dit vormt een belemmering op toepassingen zoals Ketenzorg en vervanging van MEDLAB.
Besluit:
NHG Tabel 45 als optie voor de eerste lijn toegevoegd.

ZIB-640

13.1.7 ResultaatType van 1..1 naar 0..1

Aangemaakt op: 05-12-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum: 07-12-2017
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
In de eerstelijns wordt nooit gebruik gemaakt van het op dit moment verplichte element ResultaatType. Ook in de tweedelijns- en dergelijks toepassingen wordt dit element zeker niet overal en altijd toegepast. Verzoek om dit element dan ook optioneel te maken.
Besluit:


ZIB-642

Registrerend arts toevoegen aan bouwsteen Probleem-v4.0(2017NL)

Aangemaakt op: 08-12-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 11-12-2017
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
Over het algemeen heb je in een EPD bij een Diagnose/Klacht/Complicatie/etc... een arts veld. Dit veld geeft aan wie het probleem heeft vastgesteld. Belangrijk om (zeker in het geval van uitwisseling) te weten wie het problem heeft vastgelegd.
Besluit:
In alle zibs horen bepaalde impliciete elementen (Zie BasisElementen op wiki). Hierin is ook een element Auteur opgenomen. Deze geeft aan wie de informatie heeft vastgelegd. Afhankelijk van het informatiesysteem waarin de gegevens vastgelegd zijn kan dit zijn de patient, de zorgverlener of andere betrokkene. Dit is een gegeven dat altijd bij een zib hoort. Deze issue wordt afgewezen.

ZIB-643

Kleine tekstuele verbeteringen

Aangemaakt op: 14-12-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieAfspraak

MedicatieGebruik2
MedicatieToediening2
Verstrekking
part.GebruiksInstructie


Omschrijving:
Een aantal kleine tekstuele verbeteringen/verduidelijkingen die geen inhoudelijke wijzigingen zijn.
Besluit:
Enkele teksten in de medicatiebouwstenen bevatten fouten/ onduidelijkheden. Deze teksten zijn gewijzigd/ aangevuld. Dit heeft niet tot inhoudelijke wijzigingen geleid. In bijgevoegd document zijn de wijzigingen in detail gedocumenteerd.

ZIB-644

Aanvullende instructie: geen string maar code

Aangemaakt op: 14-12-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
Element Aanvullende instructie heeft als datatype string. Dit moet een code zijn waarin uit G-standaard tabel 362 kan worden gekozen.
Besluit:
Tekst bij element 'Aanvullende instructie' is aangepast.

ZIB-645

Diverse terminologiekoppelingen lijken niet te kloppen

Aangemaakt op: 19-12-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 16-10-2018
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Via implementaties van de ZIB Laboratoriumuitslag 4.0 (e-Lab / Lab2Lab / Lab2PublicHealth / Lab2Zorg) kwam ik op problemen in de terminologiekoppelingen (concept en waardelijst) binnen het Monster-deel. Ik heb deze voorgelegd aan Feikje Hielkema, Nictiz SNOMED NRC en Pieter-Jan Haas, art-microbioloog NVMM en lijk dan bevestigd te worden in mijn vermoeden. Het betreft de concepten: # NL-CM:13.1.16 Monstermateriaal # NL-CM:13.1.26 AnatomischeLocatie # NL-CM:13.1.18 Afnameprocedure # NL-CM:13.1.28 Morfologie # NL-CM:13.1.29 BronMonster Bijgaand het verslag uit de mailwisseling. Zou samen met Feikje/Terminologieteam gekeken kunnen worden naar mogelijkheden voor verbetering? ------ Van: Pieter-Jan Haas Beste Alexander, Het concept model zoals je dat met Feikje hebt gevonden is correct. De 2 in rood gemarkeerde mappings zijn dus fout. Snomed geeft overigens ook aan welke verzameling aan concepten geldig is per materiaal variable (zie snomed technical implementation guide) voor 'specimen source identity' is dit bv. | Person | 125676002 (<<) | Family | 35359004 (<<) | Community | 133928008 (<<) | Device | 49062001 (<<) | Environment |276339004 (<<) Dat staat ook niet goed in ZIB Lab 4.0 Pieter-Jan Haas{{ }} {{{color:#800080}----- Forwarded by Jeroen Alblas/RIVM/NL on 18-12-2017 16:46 -----{color} }} {{{color:#5f5f5f}From:        {color}Alexander Henket [<henket@nictiz.nl>|mailto:henket@nictiz.nl] }} {{{color:#5f5f5f}To:        {color}Jeroen Alblas [<jeroen.alblas@rivm.nl>|mailto:jeroen.alblas@rivm.nl], }} {{{color:#5f5f5f}Cc:        {color}Annelies Kroneman [<annelies.kroneman@rivm.nl>|mailto:annelies.kroneman@rivm.nl], Feikje Hielkema [<hielkema@nictiz.nl>|mailto:hielkema@nictiz.nl], Albert-Jan Spruyt [<Spruyt@nictiz.nl>|mailto:Spruyt@nictiz.nl] }} {{{color:#5f5f5f}Date:        {color}18-12-2017 15:46 }} {{{color:#5f5f5f}Subject:        {color}SNOMED CT assen voor aanvullende monstereigenschappen }} {{}} ---- {{Jeroen, }} {{Zoals net telefonisch besproken. Zowel Type-Ned als ISIS-AR willen graag, dezelfde, aanvullende eigenschappen bij een isolaat kunnen doorgegeven. ISIS-AR specificeert daarvoor velden in SPM en Type-Ned specificeert hiervoor OBX-segmenten na de SPM. Het zou goed zijn om tot 1 oplossing te komen. }} {{Los daarvan is er een onduidelijkheid in de gevraagde informatie. Die spreidt zich uit over 5 assen met als omschrijving: substance, topo, proc, morph en ident. Op zoek naar de SNOMED CT concepten bij die assen, heb ik met Feikje Hielkema gezocht in de SNOMED CT Concept Model tak en ben tot onderstaande gekomen. Kun je deze met Pieter-Jan valideren? }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"substance"{color}{color:#0021bf}>{color}370133003^Specimen substance (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"topo"{color}          {color:#0021bf}>{color}118169006^Specimen source topography (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"proc"{color}          {color:#0021bf}>{color}118171006^Specimen procedure (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"morph"{color}        {color:#0021bf}>{color}118168003^Specimen source morphology (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"ident"{color}        {color:#0021bf}>{color}118170007^Specimen source identity (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{Merk op dat in sommige gevallen, dit zou kunnen betekenen dat de [{color:#0000FF}+ZIB Lab 4.0+{color}|https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.0%282017NL%29] incorrecte koppelingen heeft. Dit is voor Pieter-Jan en Albert-Jan ook relevant, zie regels in rood: }} {{{color:#3f803f}Substance = NL-CM:13.1.16 Monstermateriaal = 370133003 Specimen substance{color}{color:#bf4100} Topo = NL-CM:13.1.26 AnatomischeLocatie = 405814001 Procedure site - Indirect{color}{color:#3f803f} Proc = NL-CM:13.1.18 Afnameprocedure = 118171006 Specimen procedure Morph = NL-CM:13.1.28 Morfologie = 118168003 Specimen source morphology{color} }} {{{color:#bf4100}Ident = NL-CM:13.1.29 BronMonster = 127454002 Device specimen{color} }} {{Alvast dank }} {{    }} {{Alexander Henket }}
Besluit:
SNOMED Codes voor de volgende elementen gewijzigd: AnatomischeLocatie = 405814001 Procedure site - Indirect BronMonster = 127454002 Device specimen

ZIB-646

Aanpassing SNOMED codes

Aangemaakt op: 19-12-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2017 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Brandwond

DecubitusWond
GezinssituatieKind
Huidaandoening
HulpVanAnderen
Infuus
LaboratoriumUitslag
OntwikkelingKind
Probleem
Schedelomvang
SondeSysteem
Stoma
TekstUitslag
Verrichting
ALGEMEEN


Omschrijving:
Nav review van het SNOMED team zijn voor een aantal concepten codes toegevoegd of gewijzigd. In bijgevoegd document staan de details 
Besluit:
Door het Snomed team zijn een aantal toevoegingen en wijzigingen van SNOMED codes voorgesteld die beter overeenkomen met de SNOMED structuur. (zie bijgevoegd document voor de details)

ZIB-647

Wijziging naam concept Patient?

Aangemaakt op: 27-12-2017 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 16-03-2018
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
Patient is niet in alle zorgsectoren herkenbaar. In de langdurige zorg wordt bijvoorbeeld gesproken over client. Waarom wordt er niet gesproken over een Persoon. Deze persoon heeft in verschillende contexten en use cases een bepaalde rol zoals patient of client. Lezenswaardig in dit kader: [http://zorgethiek.nu/client-patient-de-betekenis-aanspreektermen]  
Besluit:
Concept definitie en evidence base aangepast volgens voorgestelde oplossing, conform besluit Architectuurteam.

ZIB-648

Tekstuele onjuistheid

Aangemaakt op: 03-01-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 24-01-2018
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
In de beschrijvingen onder het informatiemodel staat bij AllergieCategorie een niet-kloppende zin: Identificeert de categorie van de overgevoeligheid aan zoals medicatie, voedsel of omgeving.   Ik neem aan dat het iets moet zijn als: Relateert de overgevoeligheid aan mogelijke oorzaken als medicatie, voedsel of omgeving.    
Besluit:
Het gaat bij dit element om de categorie waar er overgevoeligheid voor is en niet de mogelijke oorzaak.

ZIB-649

Toevoegen data-element UitgevoerdDoor

Aangemaakt op: 03-01-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 17-05-2018
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven waar een labonderzoek heeft plaatsgevonden, of dit bv. binnen de eigen instelling is gedaan, of door een extern lab. Bij diverse kwaliteitsregistraties wordt hiernaar gevraagd (bv. DICA). Maar ook bij uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen wil men weten van welk lab een bepaalde uitslag afkomstig is.   Verzoek is om een nieuw data-element UitgevoerdDoor::Zorgaanbieder aan de zib toe te voegen, met kardinaliteit 0..1.
Besluit:
Dataelement UitgevoerdDoor::Zorgaanbieder toe gevoegd.

ZIB-650

Toevoegen data-element UitgevoerdDoor

Aangemaakt op: 03-01-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-05-2018
Het betreft de bouwstenen: TekstUitslag

Omschrijving:
Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven waar een labonderzoek heeft plaatsgevonden, of dit bv. binnen de eigen instelling is gedaan, of door een extern lab. Bij diverse kwaliteitsregistraties wordt hiernaar gevraagd (bv. DICA). Maar ook bij uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen wil men weten van welk lab een bepaalde uitslag afkomstig is.   Verzoek is om een nieuw data-element UitgevoerdDoor::Zorgaanbieder aan de zib toe te voegen, met kardinaliteit 0..1.   Zie ook ZIB-649 (zelfde verzoek voor LaboratoriumUitslag)
Besluit:
Element niet toevoegen. Vanuit de zib Verrichting kan al de Uitvoerder worden opgegeven.

ZIB-651

Toevoegen data-element WettelijkVertegenwoordiger

Aangemaakt op: 03-01-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 21-03-2018
Het betreft de bouwstenen: VrijheidsbeperkendeMaatregelen(vervallen)

Omschrijving:
Er is in deze bouwsteen geen referentie naar wettelijk vertegenwoordiger mogelijk. Maar het data-element Toestemming heeft als omschrijving "De door de patiënt of wettelijke vertegenwoordiger aan de zorgverlener gegeven toestemming…". Ook is er een data-element Wilsbekwaam. In voorkomende gevallen zal dan ook vastlegging van een wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk zijn.   Verzoek is om een data-element WettelijkVertegenwoordiger::Contactpersoon toe te voegen aan deze bouwsteen.
Besluit:
Bij het maken van de bouwsteen is besloten om geen directe link naar de vertegenwoordiger te leggen, omdat 1) de identiteit zelf in de bouwsteen niet essentieel is en 2) de wettelijke vertegenwoordiger op veel meer aspecten belangrijk is en daarom op een hoger niveau vastgelegd zou moeten worden. Referentie naar contactpersoon wordt niet opgenomen.

ZIB-653

WoningTypeCodelijst bevat een code voor AWZB instelling terwijl dat tegenwoordiig Wet langdurige zorg heet

Aangemaakt op: 09-01-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-05-2018
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

Omschrijving:
Door de wijziging van de naam AWBZ in WLZ (Wet langdurige zorg) in de naam  en code die in de WoningTypeCodelijst staat niet meer correct. Er moet een nieuwe code komen of de code beschrijving moet worden aangepast.
Besluit:
Een nieuwe code voor WLZ Instelling is toegevoegd aan de Waardelijst "WoningTypeCodelijst", waarbij de oude code (AWBZ Instelling) op deprecated is gezet.

ZIB-661

DSM-5 OID 2.16.840.1.113883.6.344 toevoegen

Aangemaakt op: 01-02-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 16-10-2018
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
De OID voor DSM-5 was niet bekend. Ik heb hem aangevraagd en gekregen via HL7 Internationaal. Het is geworden: 2.16.840.1.113883.6.344 Check eventueel [www.hl7.org/oid/index.cfm|http://www.hl7.org/oid/index.cfm] voor de details van deze registratie. ART-DECOR is reeds bijgewerkt
Besluit:
In 'ProbleemNaamCodelijst' aan DSM-5 OID 2.16.840.1.113883.6.344 toegevoegd.

ZIB-663

Container Product is verplicht (kardinaliteit 1), maar samenstellende data-elementen geen van beide verplicht

Aangemaakt op: 18-02-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 22-02-2018
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
Bij Medisch Hulpmiddel moet een Product worden ingevuld, maar de beide data-elementen die onder Product vallen zijn geen van beide verplicht (kardinaliteit 0...1). Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Zou het niet verplicht moeten zijn om minimaal een van beide elementen in te vullen?
Besluit:
Het is inderdaad verplicht om minimaal een van de elementen in te vullen, maar bij een container wordt er geen 'keuzebox' gezet. Wij gaan ervan uit dat altijd zinvolle informatie wordt uitgewisseld. Dus bij een cardinaliteit 1 van een container is altijd één van onderliggende elementen ingevuld worden.

ZIB-664

Bij Vaccinatie is alleen VaccinatieDatum verplicht?

Aangemaakt op: 18-02-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 17-05-2018
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

Omschrijving:
Alleen het data-element VaccinatieDatum is verplicht bij de zib Vaccinatie. Maar wat zegt alleen een datum? Daarmee is nog niet duidelijk over welke vaccinatie het gaat. Zou niet ook in ieder geval de productcode bekend moeten zijn?
Besluit:
Kardinaliteit van VaccinatieDatum is gewijzigd naar 0..1.

ZIB-665

PijnMethodeCodelijst uitgebreiden met FLACC en Comfortscore

Aangemaakt op: 21-02-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 06-03-2018
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

Omschrijving:
In het ziekenhuis gebruiken we naast de NRS score voor volwassenen ook 2 scores om de pijn bij kinderen te meten. De formulieren Zijn bij Igor Schoonbrood (MUMC, Igor.schoonbrood@mumc.nl) opvraagbaar Aangezien we de pijnscore in ZIB-formaat vastleggen, willen we graag dat de PijnMethodeCodelijst uitgebreid gaat worden met de volgende 2 scores: * FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry, Consolability) * Comfortscore
Besluit:
Na overleg met aanvrager afgesloten. De bestaande bouwstenen voor de Comfort en FLACC score kunnen gebruikt worden

ZIB-666

Graag toevoegen ggz DBC verrichtingen

Aangemaakt op: 05-03-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum: 31-05-2018
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
Geachte lezers, vanuit de ggz komt de vraag naar voren om ook de voorgeschreven verrichtingen te kunnen verwerken met de zib verrichting 2017. Wij verzoek u daarom de volgende waardenlijst toe te voegen. Hier is voor zover bekend geen OID voor beschikbaar.   https://dbcregels.nza.nl/2017/ggz/registreren/verrichtingen-registreren/verrichtingen-registreren-wat/
Besluit:
GGZ Verrichtingenlijst toegevoegd als mogelijke codesysteem voor het element VerrichtingType.

ZIB-669

datatype element Verzamelperiode

Aangemaakt op: 05-03-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Het dataelement Verzamelperiode heeft het datatype TS. Maar het gaat over een periode, dus ik had hier een verwijzing naar de subbouwsteen TijdsInterval verwacht. Is er een reden waarom hier voor TS is gekozen?
Besluit:
Het data element Verzamelperiode uit het deel Monster had het datatype TS (Timestamp). Na het ontwikkelen van de zib LaboratoriumUitslag is de subbouwsteen Tijdsinterval ontwikkeld. Deze past veel beter bij het concept Verzamelperiode. Dit is nu gewijzigd.

ZIB-670

Graag afzonderlijke zib maken van data element juridische status

Aangemaakt op: 06-03-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 29-05-2018
Het betreft de bouwstenen: VrijheidsbeperkendeMaatregelen(vervallen)

Omschrijving:
GGZ Nederland wil graag een aparte zib voor juridische status. Dit is een zib concept dat bij de top 3 van relevante zibs in de ggz hoort. Op dit moment is het concept juridsiche status opgenomen in [https://zibs.nl/wiki/VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1(2017NL)] Het gaat specifiek om het data-element |NL-CM:14.3.2| |!https://zibs.nl/images/thumb/0/0b/Arrowright.png/10px-Arrowright.png|width=10,height=11! JuridischeStatus|0..1|De juridische situatie die voor de patiënt van toepassing is gedurende de interventie. De codering van de juridische status is gebaseerd op de Vektis/AZR codelijst COD232-VEKT Juridische Status.| Deze tabel lijkt de relevante onderwerpen te omvatten, zoals ook eerder aanwezig waren in de detailed clinical model over dit onderwerp van Actiz die in het kader van de WMO startfase is uitgewerkt. Dit was het prille begin van WMO waar nog veel AWBZ materiaal (incl. vektis tabellen) werd (her)gebruikt. [https://github.com/DetailedClinicalModels/Detailed-Clinical-Models/tree/master/Juridical%20Status%20-%20Juridische%20Status.] Met Aisha Sie is dit in de redactieraad zibs ggz besproken. Zij geeft aan dat dit een relatief eenvoudige wijziging betreft. In vrijheidsbeperkende maatregelen kan dan een verwijzing naar de zib juridische status worden opgenomen.
Besluit:
Nieuwe zib JuridischeSituatie aangemaakt.

ZIB-673

Tekstueel wijzigen 'medical aid' naar 'medical device'.

Aangemaakt op: 07-03-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 16-03-2018
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
Voor de Engelse versie van MedischHulpmiddel is de naam aangepast van MedicalAid naar MedicalDevice. Dit is zeker een verbetering, echter is deze vertaling niet bij alle concepten van de ZIB doorgevoerd. Dit zou nog verbeterd kunnen worden.    
Besluit:
Bij de volgende elementen is de Engelse vertaling in de beschrijving aangepast: Product, StartDate, Comment, Location::HealthcareProvider, HealthProfessional. En in categorie: Issues.

ZIB-675

toevoegen CBV codelijst aan verrichtingtype

Aangemaakt op: 16-03-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 29-05-2018
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
Op dit moment kunnen alleen waarden uit de Verrichtingenthesaurus DHD worden gebruikt. Op dit moment wordt in ons systeem alleen gebruik gemaakt van de CBV codelijst en wordt de verrichtingenthesaurus geimplemnteerd. Dit wordt uiterlijk 1 januari 2019 afgerond. Tot die tijd kan er dus nog geen thesaursucode worden gebruikt in de bouwstenen die we genereren.   Is het mogelijk om de CBV codelijst toe te voegen als valueset die gebruikt mag worden voor de verrichting type?
Besluit:
SNOMED-CT, CBV codes en NZa codes toegevoegd in de zib Verrichting.

ZIB-676

Typefout in "CollectioMethodCodelist"

Aangemaakt op: 19-03-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 22-03-2018
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
h3. De engelse naam van de codelijst voor concept CollectionMethod heeft een typfout.
Besluit:
De engelse naam van de codelijst voor concept CollectionMethod is verbeterd.

ZIB-678

Codes voor Apotheekinstelling en Huisartsinstelling aan OrganisatieTypeCodelijst toevoegen.

Aangemaakt op: 21-03-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 21-03-2018
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
E-mail Evelien Vos: De reden dat ik het vraag is dat wij bezig zijn technische implicaties rondom de wet die gaat over toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens. Hierbij kan een patiënt toestemming geven aan een zorginstelling om zijn/haar gegevens te delen met een categorie van zorgaanbieders. Wij moeten dus code hebben om de verschillende categorieën van zorgaanbieders aan te geven. Wij zouden graag de abstracte waarden Apotheekinstelling en Huisartsinstelling gebruiken omdat deze het meest duidelijk zijn voor patiënten, in plaats van de soorten apotheken en huisartseninstellingen. Is het mogelijk om daar codes voor te maken zodat we die kunnen gebruiken? Groeten, Evelien
Besluit:
De volgende codes zijn toegevoegd aan OrganisatietypeCodelijst : A1: Apotheekinstelling H1: Huisartsinstelling

ZIB-680

Toevoegen van einddatum bij medisch hulpmiddel

Aangemaakt op: 08-05-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
Bij het register van Nationale surveillance van nosocomiale infecties op intensieve zorgen (NSIH-ICU) wordt er gevraagd naar de periode dat de patient gecatetheriseerd, geintubeerd,... geworden is. De ZIB van medisch hulpmiddel vermeld echter niet de einddatum. Zou het mogelijk zijn om deze toe te voegen aub? Alvast bedankt! h3.  
Besluit:
Element 'Einddatum' aan zib MedischHulpmiddel toegevoegd.

ZIB-681

ICF 'alle waarden' n.v.t. op FunctioneleOfMentaleStatus antwoord

Aangemaakt op: 14-05-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 13-09-2018
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

Omschrijving:
Vanuit de MedMij Openbare Consulatie voor de BgZ 2017 hebben wij van Marc de Graauw het volgende punt ontvangen. Aangezien dit voornamelijk betrekking heeft op de ZIB, kopier ik het issue naar hier. Voor FunctionalOrMentalStatus wordt in BGZ en Medmij ICF gebruikt voor StatusName en StatusValue. Beide gaan naar een value set die alle waarden uit ICF toestaat. Dat klopt voor de vraag (StatusName) maar niet voor het antwoord (StatusValue). ICF codeert Functionele categorieen (zoals "b1440 Short-term memory") maar de antwoorden worden niet met ICF codes gegeven, maar op een schaal van 0-9. "Alle ICF codes" impliceert dat zowel de vragen als de antwoorden uit de ICF-categorieen gekozen worden.
Besluit:
Tekst bij StatusWaarde aangepast: 'De antwoord codes dienen geselecteerd te worden uit de bij de vraag horende subselectie van het codesysteem conform de voor dat systeem geldende regels'.

ZIB-682

toelichting toevoegen aan alert

Aangemaakt op: 15-05-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 26-09-2018
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
Er wordt vaak een relevante toelichting gegeven op het moment dat een alert wordt vastgelegd. Deze kan nu niet toe worden gevoegd aan de alert bouwsteen, anders dan via de probleem bouwsteen. Hiervoor moet de alert worden vertaald in 1 van de toegestane codelijsten bij de ZIB Probleem. Dit is niet altijd mogelijk, daarnaast is er ook een ander optie waarvan gebruik kan worden gemaakt in de alertnaamcodelijst. Maar dan is er dus geen mogelijkheid om een toelichting toe te voegen. Is het mogelijk om een toelichting toe te voegen aan de bouwsteen Alert?
Besluit:
Element: "Toelichting" toegevoegd aan het rootconcept.

ZIB-685

cardinaliteit VaccinatieDatum aanpassen

Aangemaakt op: 19-06-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 19-02-2019
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

Omschrijving:
We zijn met zekere regelmaat tegen gekomen in ons systeem dat vaccinaties zijn vastgelegd zonder datum. Dit komt vooral voor bij het vastleggen van vaccinaties die iemand als kind heeft gekregen. Deze vaccinaties kunnen we nu niet als ZIB aan een patient tonen. Kan daarom de cardinaliteit van de VacinatieDatum worden aangepast naar 0..1 ?  
Besluit:
Cardinaliteit VacinatieDatum aangepast naar 0..1.

ZIB-686

AlcoholGebruikStatusCodelijst: spelling

Aangemaakt op: 29-06-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 13-08-2018
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

Omschrijving:
Eén van de opties is 'Levenslang niet drinker', dit moet volgens ons 'Levenslang niet-drinker' zijn.
Besluit:


ZIB-687

VerificatieStatus Klachten en Diagnoses niet opgenomen in CDA template

Aangemaakt op: 16-07-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 13-08-2018
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
N.a.v. https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-459 is een concept VerificatieStatus opgenomen in de ZIB Klachten en Diagnoses (toen nog OverdrachtConcern). Echter is dit nieuwe concept niet terug te vinden in de CDA templates voor deze ZIB. Een uitbreiding van deze templates om dit concept te ondersteunen is daarom wenselijk.
Besluit:
Het concept VerificatieStatus is inderdaad niet opgenomen in de CDA templates voor de zib Probleem. Voor de publicatie van de CDA specificaties voor BgZ prerelease 2017 is er een afspraak gemaakt om dit concept niet mee te nemen. Deze en de alle andere afspraken zijn opgenomen in de ART-DECOR BgZ-project bij de projectinformatie /versie-informatie https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-project--bgz2017-

ZIB-689

NL-CM:12.7.5 PolsRematigheid mist terminologie

Aangemaakt op: 18-07-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

Omschrijving:
NL-CM:12.7.5 PolsRematigheid mist terminologiekoppeling. Zonder die koppeling is hij niet te gebruiken in overdracht
Besluit:
NL-CM:12.7.5 PolsRematigheid van een SNOMED voorzien: 44969-4 Heart rate rhythm palpation.

ZIB-690

NL-CM:12.6.2 TemperatuurType onjuist gemodelleerd

Aangemaakt op: 18-07-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 26-09-2018
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

Omschrijving:
TemperatuurType lijkt een verbijzondering van de LOINC code achter TemperatuurWaarde te zijn. Wat er bedoeld lijkt te worden is echter de plaats van temperatuuropname. In dat geval moet het concept iets als "TemperatuurLocatie" heten en concepten bevatten onder 123037004 Lichaamstructuur.
Besluit:
De omschrijving van het element TemperatuurType gewijzigd.

ZIB-691

Ontbrekende velden in template voor producten die tijdens een verrichting worden geplaatst

Aangemaakt op: 18-07-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 13-08-2018
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
De ZIB Verrichting verwijst voor producten die tijdens een verrichting worden geplaatst naar de ZIB Medisch hulpmiddel. Hierin is onder andere een veld 'Toelichting' gespecificeerd. Het template voor verrichtingen verwijst hier naar template [2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.21|http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-templates--zib2017bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.21&effectiveDate=2018-06-11T00%3A00%3A00]. In dit template lijkt de toelichting echter te ontbreken.
Besluit:
De missende "Toelichting" wordt toegevoegd in de template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.24 en de template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.23. Het wordt meegenomen in de volgende publicatie van de CDA templates voor de BgZ.

ZIB-694

Nieuw ZIB-item om eigenschappen zoals trap of lift vast te leggen - WoningToegankelijkheid

Aangemaakt op: 10-08-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

Omschrijving:
Voorstel vanuit Epic-ziekenhuizen om de Woonsituatie ZIB uit te dijen met een nieuw item om een eigenschap zoals lift of trap vast te leggen.  Dit mag nu vastgelegd worden als een commentaar op de woonsituatie maar wij willen jullie formeel verzoeken om een nieuw item hiervan te maken.   Voor nazorg en transferverpleegkundigen hebben ze behoefte aan deze informatie.  Bijvoorbeeld, het huis van de patiënt is voorzien van een trap maar de patiënt kan niet erop.  De verpleegkundige regelt dus een bed op de begane grond om kosten en moeite te besparen voor de patiënt.  Anders moet de patiënt in een verpleeghuis of een revalidatiecentra laten herstellen. Als er eventueel meer rekening met thuiszorg en andere zorginstellingen buiten ziekenhuizen wordt gehouden. Idee qua naamgeving: WoningToegankelijkheid
Besluit:
Aan het model twee elementen toegevoegd, WoningAanpassing en WoonOmstandigheid. De keuzelijsten zijn conform de voorstellen van de autorisatieraad V&VN en beschrijven aanpassingen en de toe- en doorgankelijkheid van de woning. Daarnaast zijn aan de WoningTypeCodelijst drie types toegevoegd, t.w. instelling ZVW, WMO en asielzoekerscentrum.

ZIB-695

Tekstuele fout in voorbeeld

Aangemaakt op: 22-08-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 13-09-2018
Het betreft de bouwstenen: HulpVanAnderen

Omschrijving:
Bij SoortHulp in het voorbeeld staat _Professionele zorg_, dit zou volgens de waardelijst _Professionele thuiszorg_ moeten zijn.
Besluit:
SoortHulp in het voorbeeld 'Professionele zorg', veranderd naar 'Professionele thuiszorg'.

ZIB-696

Container hulpverlener is overbodig en Engelse vertaling kan beter

Aangemaakt op: 22-08-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 26-09-2018
Het betreft de bouwstenen: HulpVanAnderen

Omschrijving:
De container aid, NL-CM:3.2.5, lijkt mij overbodig. De drie kind elementen zouden ook rechtstreekts op het rootelement kunnen zitten met dezelfde constraint.  Daarnaast kan de vertaling van hulpverlener naar aid ook verbeterd worden, mocht het container element niet overbodig bevonden worden. 
Besluit:
Conceptvertaling van Hulpverlener-> Aid veranderd naar : Care Aide.

ZIB-697

Terminologiekoppeling Gezinssituatie en GezinssituatieKind

Aangemaakt op: 22-08-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 26-09-2018
Het betreft de bouwstenen: Gezinssituatie

GezinssituatieKind


Omschrijving:
Voor FHIR hebben we een aantal terminologiekoppelingen met concepten van de ZIB nodig waar momenteel nog een code voor is gedefinieerd. Het terminologieteam van Nictiz heeft onderstaande ontbrekende codes bij de Zibs Gezinssituatie en GezinssituatieKind gevonden.    Kan dit ook in de ZIB worden toegevoegd?   |Concept naam NL|Concept naam Eng.|Definitie|SNOMED CT code| |Gezinssituatie|FamilySituation|Rootconcept van de bouwsteen Gezinssituatie. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Gezinssituatie.||365470003 \|Finding of family details and household composition (finding)\||| |Gezinssamenstelling|FamilyComposition|De gezinssamenstelling beschrijft de thuissituatie van de patiënt en de samenlevingsvorm. ||224130005 \|Household composition (observable entity)\||| |AantalKinderenInwonend|NumberOfChildrenLivingAtHome|Het aantal kinderen dat bij de patiënt woont.||55811000146107 \|Number of children living at home (observable entity)\||| |Kind inwonend|LivingAtHome|Een Boolean indicator die aangeeft of het kind inwonend is.||*224137008 \|Lives with parents (finding)\|*|| |GezinssituatieKind|FamilySituationChild|Rootconcept van de bouwsteen GezinssituatieKind. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GezinssituatieKind.||55801000146105 \|Finding of family details and household composition of child (finding)\||| |AantalBroersEnZussen|NumberOfSiblings|Aantal broers en zussen die het kind heeft, die in hetzelfde gezin woonachtend zijn. Kinderen in deze context zijn biologische en geadopteerde kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen.||224095004 \|Number of siblings (observable entity)\|||
Besluit:
Codes toegevoegd behalve de code voor Kind >Inwonend (Lives with Parents) omdat deze code al voorkomt in de GezinssamenstellingCodelijst.

ZIB-698

Rol Tolk toevoegen

Aangemaakt op: 28-08-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 26-06-2019
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

Omschrijving:
In de ZIB Taalvaardigheid wordt gesproken over een Tolk. Voor het project Regionale Oncologie Netwerken en de Palliatieve Zorg DataSet hebben we een Contactpersoon nodig die de rol 'Tolk' heeft. Deze rolcode mist nu. Graag toevoegen.
Besluit:
'Tolk' is toegevoegd aan codelijst en naam van codelijst is gewijzigd.

ZIB-699

BehandelingCodeLijst uitbreiden

Aangemaakt op: 28-08-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
Voor de Palliatieve Zorg dataset willen we graag de lijst uitbreiden met een aantal items. BehandelingCodeLijst uitbreiding: Behandeling(2.1.3)=431415002 | Management of internal defibrillation (procedure) | Behandeling(2.1.3)=426220008 | External ventricular defibrillation Behandeling(2.1.3)=281789004 | Antibiotic therapy (procedure) | Behandeling(2.1.3)= 103744005 | Administration of intravenous fluids (procedure) | Behandeling(2.1.3)=75118006 | Feeding patient (regime/therapy) | Behandeling(2.1.3)=116762002 | Blood products administration Behandeling(2.1.3)=265764009 | (renal) dialyse |  
Besluit:
De waarde 'Toediening van antibiotica' (281789004 |antibiotische therapie (verrichting)|) wordt toegevoegd aan de BehandelingCodeLijst.

ZIB-700

BehandelingToegestaanCodelijst uitbreiden met "Niet besproken"

Aangemaakt op: 28-08-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 13-09-2018
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
Voor de Palliatieve Zorg dataset moeten we expliciet kunnen aangeven dat een BehandelAanwijzing NIET is besproken. Het lijkt het handigst om dit te doen door de BehandelingToegestaanCodelijst uit te breiden.
Besluit:
In Waardelijst "BehandelingToegestaanCodelijst" een NULL Flavour NASK (Not Asked =Niet gevraagd) toegevoegd.

ZIB-701

AfwijkendeUitslag algemenere naam geven

Aangemaakt op: 28-08-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
In de palliatieve zorg dataset zoeken we een plek voor een tekstuele reden van een contact anders dan een Probleem of Verrichting. AfwijkendeUitslag gebruiken we daar nu voor maar kan dan willen we dit item graag hernoemen naar "Beschrijving" of "Toelichting".
Besluit:
Extra element 'Toelichting(ST)' toegevoegd aan 'RedenContact' Bij beschrijving van verrichting (als reden contact) aangepast dat het hier om een 'zorghandeling' gaat ipv een 'verrichting'

ZIB-703

In plaatje komt term TestNaam voor, terwijl de zib die niet (meer) kent.

Aangemaakt op: 19-09-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 27-09-2018
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
In het model van deze zib staat zowel bij TestUitslag als bij TestMethode een toelichting waarin de term "TestNaam" wordt gebruikt. Maar TestNaam komt in het model niet (meer?) voor. Alleen TestCode. Verzoek is om het plaatje aan te passen.
Besluit:
TestNaam veranderd naar TestCode.

ZIB-704

Typefouten in model van de zib

Aangemaakt op: 19-09-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
In het plaatje van het zibmodel, en ook in de tekst, komt enkele keren "ZorgverlenersRol" naast "ZorgverlenerRol" voor. Een van beide is goed (volgens mij de laatste, zonder s). Rest moet aangepast worden.
Besluit:
Naam van het dataelement ZorgverlenersRol is gewijzigd in ZorgverlenerRol

ZIB-705

Kardinaliteit PolsfrequentieWaarde

Aangemaakt op: 21-09-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

Omschrijving:
De kardinaliteit van PolsfrequentieWaarde is nu 0..1, terwijl dit bij HartfrequentieWaarde op 1 is gezet. Nu is dus in Polsfrequentie alleen het dataelement PolsfrequentieDatumTijd verplicht. Dit is onlogisch, kardinaliteit PolsfrequentieWaarde zou ook 1 moeten zijn.
Besluit:
De cardinaliteit van het element Polsfrequentiewaarde (0..1) en Hartfrequentiewaarde uit zib Hartfrequentie (1) waren niet consistent. Dit is verbeterd, beiden zijn nu 1.

ZIB-707

Geen indicatie mogelijk bij zib Voedingsadvies

Aangemaakt op: 21-09-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Voedingsadvies

Omschrijving:
Deze zib geeft niet de mogelijkheid om aan te geven wat de indicatie is voor het voedingsadvies. Bij andere behandelingsoorten als Verrichting en Medicatie is dit wel het geval. Het lijkt logisch en nuttig om dit ook bij Voedingsadvies mogelijk te maken.
Besluit:
In de bouwsteen in de mogelijkheid opgenomen om te verwijzen naar het probleem dat ten grondslag ligt aan het voedingsadvies.

ZIB-716

Tobacco use ZIB - tobacco type clarification

Aangemaakt op: 24-09-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

Omschrijving:
Hello! In the BGZ specifications document<https://www.registratieaandebron.nl/pdf/Basisgegevensset_Zorg_v1_0.pdf> the 'Tabakgebruik' ZIB is defined as "Alle bekende tabakgebruik" (all known tobacco use) but the Tabakgebruik ZIB wiki page<https://zibs.nl/wiki/TobaccoUse-v1.2.1(2015EN)> only references smoked tobacco, such as cigarettes, cigars, and pipe. The 'type of tobacco used' code list also only references smoked tobacco. Does smokeless tobacco, such as chewing tobacco, need to be included in the ZIB? Kyle Bohrer | Epic | Poliklinische Implementatie | * +31 73 692 7400 | * kbohrer@epic.com [Created via e-mail received from: Kyle Bohrer <kbohrer@epic.com>]
Besluit:
Gebruikt kauwtabak en Gebruikt snuiftabak toegevoegd aan SoortTabakGebruikCodelijst

ZIB-718

Kleine onvolkomenheid SNAQ 65+ ZIB

Aangemaakt op: 24-09-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: SNAQ65+Score

Omschrijving:
L.S., Vandaag bekeek ik de ZIB van de SNAQ 65+. Daarbij zag ik de codelijst SNAQ65+_Gewichtsverlies (valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.30.1). Daarin staat bij beide codes het gewichtsverlies in de laatste maand genoemd. De SNAQ 65+ gaat echter uit van het onbedoelde gewichtsverlies gedurende de laatste zes maanden, en niet de laatste maand. Elders in de ZIB bij de definitie van het concept GewichtsverliesScore staat wel zes maanden genoemd. Verder klopt de definitie van de grens niet: volgens de bronnen die ik kan vinden gaat de validatie uit van ‘4kg of meer’ en ‘minder dan 4kg’, dus >=4kg. De huidige beschrijvingen zijn ‘Minder dan 4kg’ en ‘Meer dan 4kg’. Ze vermelden dus niet wat er gescoord moet worden bij een gewichtsverlies van exact vier kilo en zouden dat volgens mij wel moeten doen. Mijn voorstel: de scores aanpassen naar ‘minder dan 4kg in de laatste zes maanden’ en ‘4kg of meer in de laatste zes maanden’. Bronnen: De onderbouwing van de stuurgroep ondervoeding op, http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/02/Uitleg-en-onderbouwing-SNAQ65-.pdf Deze verwijst naar de originele studie LASA van de VU en de VUmc – ik heb de originele publicaties er niet bij gezocht, maar ik ga er even van uit dat dit hetzelfde is. Met vriendelijke groet, Pieter Bos [Created via e-mail received from: Pieter Bos <pieter.bos@nedap.com>]
Besluit:
In de gewichtsverlies codelijst zat een storende fout. Er stond bij minder dan vier kilo i]'in de laaste maand' ipv 'in de laatste zes maanden. Bovendien was de grens van vier kilo bij geen van de keuzes inclusief de grens. Dit is aangepast.

ZIB-728

aanpassing zib verpleegkundige interventie

Aangemaakt op: 24-09-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 27-09-2018
Het betreft de bouwstenen: VerpleegkundigeInterventie

Omschrijving:
L.s. Bij deze wil ik namens V&VN een wijzigingsverzoek indienen voor de zib 'verpleegkundige interventies'. Dit op basis van de richtlijn verpleegkundige verslaglegging waarin de definitie is aangepast. Deze definitie is in lijn met de norm: NEN-EN-ISO 18104 (en) Medische informatica - Categorische structuren voor de beschrijving van verpleegkundige diagnoses en taken in terminologische systemen (ISO 18104:2014,IDT). In de huidige zib 'verpleegkundige interventie' wordt een onderscheid gemaakt tussen verpleegkundige interventie en verpleegkundige actie. Dit onderscheid (gelaagdheid) wordt in de NEN-ISO norm en in de richtlijn niet gemaakt. Ons voorstel is dan ook om geen onderscheid meer te maken tussen verpleegkundige actie en verpleegkundige interventie. Met vriendelijke groet, Erna Vreeke, Voorzitter redactieraad Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Churchilllaan 11, 3527 GV, Utrecht Postbus 8212, 3503 RE, Utrecht E. e <info@ernavreeke.nl>.vreeke@venvn.nl M. 06-50613506 www.venvn.nl
Besluit:
Het tussenliggende VerpleegkundigeActie niveau (container) met bijbehorende omschrijving (Activiteit) is verwijderd en alle overige data-elementen die aan VerpleegkundigeActie verbonden waren zijn nu direct gekoppeld aan het rootconcept VerpleegkundigeInterventie.

ZIB-732

Een aantal Snomed codes blijken bij nadere controle invalide. Een aantal andere codes zijn inmiddels Inactive verklaard in SNOMED

Aangemaakt op: 09-10-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Blaasfunctie
Darmfunctie
FunctieHoren
Hartfrequentie
SondeSysteem
VrijheidsbeperkendeMaatregelen(vervallen)


Omschrijving:
Invalide id’s: * 2921100014610 (gedwongen medicatie): moet zijn 29211000146105 |Forced medication (procedure)| [Vrijheidsbeperkende maatregelen] * 24627300 (patient position): moet zijn 246273001 |Patient position (attribute)| * 0511000146102 (cardiac pacemaker amperage): moet zijn 30501000146104 |stroomsterkte van cardiale pacemaker (waarneembare entiteit)| * 11198001 (defecation): moet zijn 111989001 |Defecation (observable entity)| [Darmfunctie]   Inactieve concepten: * 28278009 |Micturition (observable entity)| is vervangen door 364196001 |Micturition feature (observable entity)| (maar zonder context kan ik niet beoordelen of dit nog steeds de goede koppeling is) [Blaasfunctie] * 248650006 |Heart irregular (finding)| (hartslag onregelmatig) is vervangen door 361137007 |onregelmatige hartslag (bevinding)| [Hartfrequentie] * 714917003 |Ability to transfer location with assistance (finding)| (hulp nodig) is vervangen door 719024002 |Able to transfer location with assistance (finding)| [Mobiliteit] * 281414004 |Percutaneous endoscopic gastrostomy catheter (physical object)| (PEG sonde) vervangen door 470571004 |gastrostomiekatheter (fysiek object)| (daar twijfel ik over) [Sondesyteem] * 272182005 |Aid to hearing (physical object)| vervangen door 6012004 |gehoorapparaat (fysiek object)|[FunctieHoren] * 23067006 |toxische epidermale necrolyse (aandoening)| (toxische epidermale necrolyse) vervangen door 768962006 |Lyell syndrome (disorder)| [AllergieIntolerantie]
Besluit:
In de vorige prepublicatie zijn een aantal Snomed CT codes gevonden die ofwel niet bestonden (meestal een typefout) of die door Snomed obsolete verklaard waren. Deze codes zijn nu vervangen. In de waardelijsten zullen die obsolete codes wel getoond blijven worden naast de nieuwe codes, maar met de toevoeging OBSOLETE. De code kunnen namelijk ooit wel gebruikt zijn. Gebruik van obsolete codes wordt sterk afgeraden.

ZIB-735

Toevoegen code U-Unmarried aan BurgerlijkeStaatCodelijst

Aangemaakt op: 10-10-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

Omschrijving:
Bij het mappen van de bronwaardes uit HiX naar de BurgerlijkeStaatCodelijst, lopen we in het LUMC tegen het probleem aan dat "samenwonend" ook als optie wordt geregistreerd en we dit niet kunnen mappen naar 1 van de waardes in de BurgerlijkeStaatCodelijst. Deze bevat namelijk wel de opties S - Never Married en D - Divorced, maar we weten van deze mensen niet of ze ooit getrouwd zijn geweest. Het zou dus beter zijn om dit te mappen op de code U-Unmarried. Dit is binnen FHIR een geldige code voor MaritalStatus, maar binnen nl-core-patient is deze niet opgenomen. Is het mogelijk de code U-Unmarried op te nemen in de valueset BurgerlijkeStaatCodelijst of de binding op deze valueset te wijzigen van required naar extensible, zodat we deze code kunnen meesturen?
Besluit:
Unmarried/ongehuwd toegevoegd aan codelijst. Never married op discouraged gezet.

ZIB-736

Tikfout in omschrijving Identificatienummer

Aangemaakt op: 10-10-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publication 2018-2 Publicatiedatum: 11-10-2018
Het betreft de bouwstenen: part.BasisElementen(vervallen)

Omschrijving:
"Nummer dat de instantiatie van de bouwsteen wereldwijd uniek _identificeerd_" moet zijn "Nummer dat de instantiatie van de bouwsteen wereldwijd uniek *identificeert*"
Besluit:
Definitie Identificatienummer is conform voorstel aangepast.

ZIB-759

CaseManager toevoegen aan ZorgverlenerRolCodelijst

Aangemaakt op: 11-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg CaseManager mist als waarde in ZorgverlenerRolCodelijst. Voorstel is om hiervoor de perfect passende SNOMED CT code ‘768832004 Case manager’ te nemen. OTH is een escape als het echt niet anders kan. In ieder geval in de Palliatieve Zorg is de rol expliciet nodig.
Besluit:
Aan de codelijst ZorgverlenerRolCodelijst is de rol Casemanager toegevoegd.

ZIB-760

Telefoonnummer, toelichting veld toevoegen

Aangemaakt op: 11-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.Contactgegevens

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg In dit project heeft men extra toelichting nodig op een telefoonnummer. Kan ook algemeen nummer zijn of team nummer oid. Als je een tekstuele toelichting bij een Contactgegeven kan toevoegen zou dit zou ook oplossing zijn voor BITS-702. Het telefoonnummer is namelijk niet altijd van de Zorgverlener zelf.
Besluit:
Aan een telefoonnummer is nu een toelichtingsveld toegevoegd, waarin nadere bijzonderheden over het nummer kunnen worden vastgelegd.

ZIB-762

Contactpersoon wordt gebruikt als Relatedpersoon

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg De persoon hoeft niet contact te zijn. Deze ZIB kan prima gebruikt voor andere dan contact personen. De beschrijving helemaal bijwerken, zodat dat duidelijk is. Nu staat e.g. bij Purpose heel nadrukkelijk dat het om een Contactpersoon gaat. Wij gebruiken het ook voor de betrokken Tolk van de patient. Evt de naam wijzigen naar een goede vertaling van RelatedPerson, iets als Betrokkenpersoon. Maar wmb is het al genoeg om de beschrijving bij te werken.
Besluit:
De zib ContactPersoon wordt breder gebruikt dan de naam aangeeft, namelijk als bij de zorg van de patiënt betrokken (niet medisch professioneel) persoon. De beschrijvingen zijn zo aangepast dat duidelijk is dat deze bredere toepassing mogelijk is.

ZIB-763

Levensovertuiging toelichtingveld toevoegen

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg We hebben een toelichting-veld nodig om belang aan te geven.
Besluit:
Aan de bouwsteen is een toelichting veld toegevoegd om het belang van de levensovertuiging voor de patiënt aan te geven.

ZIB-766

Pijnscore aard van de pijn toevoegen

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg In de palliatieve fase ga je de pijn verzachten. Je wilt als verzorgende de juiste vraag stellen en de juiste pijnbestrijding toedienen. Daarvoor wil je ook de aard van de pijn weten. Concept toevoegen: “Aard van de pijn” (code 27214402 |Sensation quality (qualifier value)|) CD met waardelijst: brandend, kloppend, zeurend, stekend.
Besluit:
Pijnkemerken zijn in een speciale nieuwe zib ondergebracht. De resultaten daarvan staan beschreven in de release notes van issue ZIB-979.

ZIB-767

Gezinssituatie kind naam, geslacht, en waar woonachtig als uitwondend

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Gezinssituatie

GezinssituatieKind


Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg We hebben nodig: kind naam, geslacht en bij uitwonende kinderen ook waar woonachtig. Een oplossing is om in ZIB Gezinssituatie een toelichting veld bij Kind toevoegen om hiervoorgenoemde gegevens vast te leggen. 767N.B. AantalX is afleidbaar uit Kind registraties? Is er een constraint? ZIB GezinssituatieKind gebruikt wel Contactpersoon om naam e.d. van het kind erbij te halen. Zoiets is hier nodig, maar niet vanuit het kind.
Besluit:
Toelichtingsveld bij container 'Kind' aan zib Gezinssituatie toegevoegd. 

ZIB-768

Gezinssituatie codering Inwonend fout

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Gezinssituatie

Omschrijving:
NL-CM:7.13.5 SCT codering fout voor “Inwonend” Er wordt nu SCT voor “# in household” als code gebruikt. Dat is echt wat anders dan een boolean die aangeeft of een kind inwonend is.
Besluit:
De SNOMED CT code voor inwonend werd als onvoldoende duidelijk beschouwd. Er is nu een nieuwe code 224133007 |Lives with family (finding)| aan toegekend.

ZIB-769

Woonsituatie WoningType lijst mist met/zonder/lift/trap

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg, UMCG EPD WoningType waardelijst mist lift/met/zonder trap. Zou evt in toelichting kunnen of anders evt een extra veld met voorzieningen. In UMCG hebben we deze aspecten toegevoegd in de waardelijst.
Besluit:
Zie de release notes van ZIB-694

ZIB-770

SoortTabakGebruikCodelijst uitbreiding met 3 waardes gevraagd

Aangemaakt op: 17-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

Omschrijving:
Vanuit de Epic ziekenhuizen komen er een behoefte aan nog 3 waardes mbt TabakGebruik. Het gaat namelijk over: * Kauwtabak * Snuiftabak * E-sigaret Zowel Kauwtabak (713914004) als Snuiftabak (713914004) als E-sigaret (722499006) hebben al blijkbaar SNOMED codes gedefinieerd.
Besluit:
Kauwtabak (81703003) als Snuiftabak (228494002 ) als E-sigaret (722499006) zijn toegevoegd aan SoortTabakGebruikCodelijst

ZIB-781

aanpassing omschrijving 'Farmaceutische vorm'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.FarmaceutischProduct

Omschrijving:
Tekst aanpassen naar:   De farmaceutische vorm geeft de vorm van een geneesmiddel weer. Voorbeelden zijn: tablet, zetpil, infusievloeistof, zalf. Indien het middel een GPK uit de G-standaard kent dan is de vorm via de G-standaard bekend. Voor producten zonder code (vrije tekst, magistrale bereiding), kan de toedieningsvorm worden opgegeven.   En: onder de link bij de waardenlijst staat bij codesysteemnaam: ... (tabel 6). Dit aanpassen naar: ... (bst902, thesaurus 6)
Besluit:
Tekstuele aanpassing

ZIB-782

Aanpassing omschrijving 'criterium' (mp-dataelement900-19945)

Aangemaakt op: 11-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
'b-codes uit Tabel25' vervangen door 'aanvullende teksten uit GSt bst362 (= aanvullende teksten uit NHG-tabel Gebruiksvoorschrift)' Overigens is hier nog een mooie functionaliteit toe te passen: de aanvullende teksten die je hier kan tonen, zijn de teksten met tekstcategorie 'conditie'. Lijkt me niet iets om hier in dit veld te noemen, maar moet wel ergens beschreven worden. Om in ons achterhoofd te houden wat we hiermee moeten.  
Besluit:
Kleine tekstuele aanpassing (b-codes uit Tabel25 wordt G-standaard bst362).

ZIB-785

Aanpassing omschrijving 'keerdosis'

Aangemaakt op: 11-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
Er staat nu: 'De dosering wordt beschreven in de bij het product behorende eenheid, zodat het meestal een aantal stuks of doses betreft. Voor vloeistoffen en andere deelbare producten zal meestal een volumemaat (bij voorkeur "ml") worden gebruikt.'   Het is echter niet noodzakelijk om de dosering op te geven in de bij het product behorende eenheid. De wens is juist dat je het in elke eenheid moet kunnen opgeven die bij het product hoort. Dus eenheid werkzame stof, GPK-basiseenheid of eenheid van het emballage. De GSt heeft inmiddels een bestand waarmee dat ondersteund kan worden. Bovengenoemd stukje zou ik daarom weglaten.    Vervolgens staat er: 'Als niet het product, maar alleen de stof is aangegeven, dan wordt de hoeveelheid van die stof opgegeven. Paracetamol 1000mg is dan equivalent aan Paracetamol 500mg tablet, 2 tabletten (of stuks).' Dit kan dan ook weg, want het aangeven van mg is niet afhankelijk van of je de stof dan wel de PRK voorschrijft.    Algemeen: ik vraag me af of het de bedoeling is om in de omschrijving allerlei mogelijkheden te noemen, van 'als dit aan de hand is, dan kan dat' etc. Volgens mij zou de omschrijving puur een soort van definitie moeten zijn. Als er dan bepaalde relaties zijn in een dosering, dan lijkt  me dat meer iets voor de implementatiehandleiding dan om dat hier te beschrijven. Vanuit dat oogpunt zou deze beschrijving sterk ingekort kunnen worden, bv: 'De keerdosis bevat de hoeveelheid/eenheid die per gift wordt gegeven. De eenheid kan elke eenheid zijn die bij het geneesmiddel kan voorkomen.'
Besluit:
Omschrijving van element 'Keerdosis::Bereik' aangepast tot eenvoudige definitie zonder instructies voor implementatie.

ZIB-786

aanpassing omschrijving 'Aanvullende instructie'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
'de huisartsenstandaard WCIA tabel 25' vervangen door 'NHG-tabel Gebruiksvoorschrift' En: onder de link naar de waardenlijst staat bij codesysteemnaam NHG-tabel 25. Dit wijzigen in NHG-tabel Gebruiksvoorschrift. En hier kan aan toegevoegd worden: G-Standaard bst362. Bij de omschrijving op deze pagina staat WCIAv3 Tabel 25 B-codes. Als dit slaat op NHG-tabel versie 3: inmiddels is versie 6 vigerend. En: tabel 25 B-codes vervangen door NHG-tabel Gebruiksvoorschriftx    
Besluit:
beschrijving van elementen waarin werd gerefereerd naar 'huisartsenstandaard WCIA tabel 25' gewijzigd in 'NHG-tabel Gebruiksvoorschrift'

ZIB-787

aanpassing waardenlijst 'Toedieningsweg'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
Bij de waardenlijst zou verwezen kunnen worden naar de G-Standaard, bestand 902 thesaurus 7. Implementatiepunt, maar ik denk dat dit niet de plek is om het te noemen: bij het kiezen van de toedieningsweg moet men niet rechtstreeks de termen uit thes. 7 halen, maar uit bst760 waar de toedieningswegen in staan die per HPK geldig zijn. Die komen vervolgens weer uit thes. 7.  Of zou het dan toch beter zijn om bij de codesysteemnaam bst760 te noemen?
Besluit:
Nadere instructie toegevoegd aan 'instructions' met betrekking tot de g-standaard en item 'ToedieningsWeg'

ZIB-789

aanpassing voorbeeld en omschrijving 'Ingredientcode' (in zib FarmaceutischProduct)

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: part.FarmaceutischProduct

Omschrijving:
Voorbeeld: vervangen door: CAPTOPRIL (SNK 28045). toelichting: als het voorbeeld over een stof gaat, hoort hier de stofcode thuis en niet de ATC. Bovendien lijkt de ATC me niet geschikt voor het vastleggen/communiceren van de identificatie van een geneesmiddel, dus zou ik dat zeker niet als voorbeeld noemen   Omschrijving: ik zou me niet wagen aan de omschrijving van de ATC, maar hiervoor verwijzen naar de website van de WHO. Wat hier staat is het gewoon net niet, en deze dataset is niet bedoeld om uitleg over allerlei codestelsels te geven.  
Besluit:
Omschrijving element 'Ingredientcode' aangepast en ExampleValue gewijzigd in een beter voorbeeld. 

ZIB-792

aanpassing omschrijving 'Hoeveelheid ingredient'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.FarmaceutischProduct

Omschrijving:
Tekst aanpassen naar:   De hoeveelheid/eenheid van dit ingrediënt. Dit is de numerator voor de berekening van de sterkte. Bijvoorbeeld: * 100 IE * 20 mg   Toelichting: waar het hier over gaat is niet de hoeveelheid, maar de hoeveelheid+eenheid, daarom '/eenheid' toegevoegd. Liefst ook de veldnaam aanpassen, tenzij dat veel gedoe is.  Voorbeeld aangepast naar een logischer voorbeeld, de eenheid van een werkzame stof is meestal geen ml. Liever een gangbaarder eenheid zoals IE  
Besluit:
Omschrijving concept 'IngredientHoeveelheid' als ook de tagged value DCM::ExampleValue aangepast

ZIB-795

aanpassing voorbeeld 'Product (geneesmiddel)'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.FarmaceutischProduct

Omschrijving:
de PRK die er staat (carbasalaatcalcium), is vervallen. Nieuw voorbeeld: PRK 67903 PARACETAMOL TABLET 500MG
Besluit:
DCM::ExampleValue (voorbeeld) aangepast naar bestaande code PRK 67903 PARACETAMOL TABLET 500MG

ZIB-796

aanpassing definitie 'ProductCode (geneesmiddelcode)'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen: part.FarmaceutischProduct

Omschrijving:
Huidige tekst vervangen door:   De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G-Standaard (uitgegeven door Z-Index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld. Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als: * GTIN Global Trade Item Number * ZI-nummer (2.16.840.1.113883.2.4.4.8) * Handelsproductcode (HPK) * Voorschrijfcode (PRK) * Generieke productcode (GPK) * Anatomic Therapeutic Classification code (ATC) * Stofnaamcode (SNK) * Stofnaamcode i.c.m. stamtoedieningsweg (SSK) * SNOMED CT code De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een barcode te identificeren. Het ZI-nummer is het handelsproduct inclusief de verpakkingsgrootte. De HPK is het handelsproduct zoals de fabrikant het registreert en in de handel brengt. De PRK bevat alle GPK-kenmerken, aangevuld met een aantal kenmerken die nodig zijn om het juiste middel te kunnen voorschrijven. Dit niveau is bedoeld om generiek te kunnen voorschrijven.. De GPK definieert de farmaceutische kenmerken van een product, namelijk samenstelling, sterkte, eenheden, farmaceutische vorm en toedieningsweg.. De SSK is de combinatie van één enkele werkzame stof plus stamtoedieningsweg. De SNK is de (werkzame) stof.   Voor de verdere toelichting op deze niveaus uit de G-Standaard zie de Implementatierichtlijn Ruggengraat op www.z-index.nl Daarnaast bestaan er in de lokale systemen ook 90.000.000 nummers. Deze nummers dienen NIET te worden gecommuniceerd, in dat geval dient slechts de omschrijving te worden gecommuniceerd. Dit overeenkomstig de standaard van Nictiz.   Vragen van Leonora bij bovenstaande: * een ATC communiceren lijkt me niet zinvol. Wat is het nut dat deze hier bij staat? Wat is de bedoelde functionaliteit hiervan? Vanuit GSt-oogpunt als het gaat over het vastleggen en communiceren van het geneesmiddel ter identificatie daarvan, zou ik ATC weglaten. * wellicht een idee om te verwijzen naar de richtlijn over het uitwisselen van 90 miljoen nummers? Vindplaats: https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2013/12/Richtlijn-goed-beheerd-geneesmiddelenbestand-versie-1.0-DEF.pdf    
Besluit:
Tekstaanpassingen van beschrijving concept 'ProductCode'.

ZIB-797

aanpassing definitie 'Product (geneesmiddel)'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen: part.FarmaceutischProduct

Omschrijving:
Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. -Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.-   Toelichting: wanneer iets ml of stuks wordt, is niet iets om hier te vermelden. Dat hangt van het geneesmiddel af en moet dus uit de eenheden bij het geneesmiddel worden afgeleid. Het zou ook gram kunnen zijn, of nog wat anders. Dus weglaten, kan juist verwarrend werken
Besluit:
In tekst in 'concept' referentie naar unit (ml of stuks) verwijderd. 

ZIB-799

DurationOfAdministration een TimeInterval in plaats van een Range

Aangemaakt op: 21-01-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
Op de wiki bij [InstructionsForUse|https://zibs.nl/wiki/InstructionsForUse-v1.1(2017EN)] staat dat DurationOfAdministration een [Range|https://zibs.nl/wiki/Range-v1.0(2018EN)] is. Terwijl ik uit de context concludeer dat het een [TimeInterval|https://zibs.nl/wiki/TimeInterval-v1.0(2018EN)] betreft en niet een Range. Klopt dit? Aanvullende opmerking Bas) deze issue is door Yuri in eerste instantie als MedMij bevinding in kader BgZ ingediend. Die issue MM-96 (https://bits.nictiz.nl/projects/MM/issues/MM-96) wordt gesloten.
Besluit:
Verwijzing van Toedieningsduur naar subzib Range gewijzigd in een verwijzing naar de subzib Tijdsinterval. Naam, Alias, de de DCM::ReferenceConceptId tag aangpast.

ZIB-804

Regel ProductCode verkeerde plek in tabel

Aangemaakt op: 08-02-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.FarmaceutischProduct

Omschrijving:
Het informatiemodel plaatje klopt, echter in de tabel eronder staat ProductCode op verkeerde regel (hij moet eigenlijk 2 regels omhoog) en komt daardoor niet overeen met informatiemodel plaatje.
Besluit:
Op de wiki pagina van de zib leek het element op het verkeerde inspring niveau te staan. Dit is echter al in een eerdere prerelease opgelost.

ZIB-805

Bereik invariant toevoegen in UML modellering

Aangemaakt op: 13-02-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen: part.Bereik

Omschrijving:
De Zib Bereik heeft de volgende twee beschrijvingen bij: Concept omschrijving: "_Het bereik geeft ofwel een vaste waarde ofwel een minimale en maximale waarde aan die een hoeveelheid kan aannemen._" Concept nominaleWaarde_:  "Dit element kan net in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden."_ Graag zouden we zien dat in het informatiemodel (plaatje) dit ook zichtbaar wordt gemaakt, zoals in bijvoorbeeld: [https://zibs.nl/wiki/Behandeldoel-v3.1(2018NL)] Dit maakt het een stuk (sneller) duidelijk.
Besluit:
UML datamodel is aangepast zodat ook in het informatiemodel duidelijk is dat er een keuze moet worden gemaakt tussen een nominale- OF een minimale en maximale waarde. 

ZIB-807

Verstrekking - verstrekker:: zorgaanbieder heeft verkeerde vertaling (HealthcareProfessional)

Aangemaakt op: 26-02-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Verstrekking

Omschrijving:
Verstrekking - verstrekker:: zorgaanbieder heeft verkeerde vertaling in het engels in de kolom concept (HealthcareProfessional). Dit is verwarrend. zie [https://zibs.nl/wiki/Dispense-v1.0(2017EN]) en [https://zibs.nl/wiki/Medicatieverstrekking-v2.0(2017NL]) Zie eventueel https://bits.nictiz.nl/browse/MM-158  waar dit geconstateerd is in de tweede bullet van de originele probleemomschrijving.
Besluit:
De Engelse benaming van het element was foutief, nl HealthcareProfesional ipv HealthcareProvider. Dit is gecorrigeerd.

ZIB-808

LOINC Answer codes links werken niet

Aangemaakt op: 01-03-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ApgarScore

Omschrijving:
De LA-codes bij de antwoorden op de Apgar scores linken door naar terminologie.nictiz.nl - de LOINC Answer codes zitten daar echter niet in, je komt dus op een lege pagina. Oplossing: links verwijderen.
Besluit:
LOINC Answer (LA) Codes werden door de wiki pagina software gezien als LOINC codes en werden daarom voorzien van een link naar de LOINC browser. Deze link gaf echter geen resultaat omdat LOINC deze codes zelf niet separaat toont. De software is aangepast om te voorkomen dat er een link is.

ZIB-810

WoningTypeCodelijst voldoet niet

Aangemaakt op: 01-03-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

Omschrijving:
In het UMC Utrecht wordt de woonsituatie van de patiënt, o.a. door de fysiotherapie, vastgelegd met de bedoeling aan te geven of de patiënt thuis (letterlijk) uit de voeten kan, ja of nee. Het is daarbij van belang te kunnen vastleggen of er een lift aanwezig is of alleen een trap, of er sprake is van een gelijkvloerse woning of dat de patiënt woont in een verpleeghuis. De codelijst in het UMC Utrecht bestaat daarom uit de waarden: eengezinswoning met trap, gelijkvloerse woning, flat/appartement met lift, flat/appartement zonder lift, verpleeghuis, anders. Onze vraag is de WoningTypeCodelijst zodanig aan te passen of uit te breiden dat het mogelijk wordt deze situaties vast te leggen.  
Besluit:
Zie de release notes van ZIB-694

ZIB-811

SoortTabakGebruikCodelijst uitbreiden met E-smoker

Aangemaakt op: 01-03-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

Omschrijving:
In het UMC Utrecht willen de artsen ook graag de mogelijkheid hebben het gebruik van een E-smoker vast te leggen. Kan deze optie aan de SoortTabakGebruikCodelijst toegevoegd worden?  
Besluit:
Dit issue is een duplicaat van issue ZIB-770. Zie aldaar.

ZIB-812

Cardinaliteit ToegediendeHoeveelheid wellicht te streng

Aangemaakt op: 05-03-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening2

Omschrijving:
Het concept NL-CM:9.13.21194 ToegediendeHoeveelheid is verplicht in de zib. Wellicht is dit te streng aangezien het voor zou kunnen komen dat er alleen teen toediningssnelheid met een tijdsduur wordt meegegeven. Dan hoeft de hoeveelheid niet per see te worden berekend.  
Besluit:
Kardinaliteit van element 'ToegediendeHoeveelheid'  gewijzigd van 1 naar 0..1

ZIB-813

AlertNaamCodelijst uitbreiden met dragerschap van multiresistente bacteriën

Aangemaakt op: 06-03-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
Aanvraag vanuit RIVM: "Vanuit het programma Antibioticaresistentie (ABR) willen wij graag aandacht vragen voor een update op de AlertNaamCodelijst in de Zib Alert. In deze codelijst staan op dit moment slechts twee van de meest relevante bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) genoemd. In samenwerking met de regionale zorgnetwerken en de beheerorganisatie van de Nederlandse Labcodeset zijn wij inmiddels gekomen tot een lijstje van dragerschap met zeven BRMO groepen die onderscheidend zijn voor het beleid rondom hygiëne en infectiepreventie conform de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie in verschillende contexten (ziekenhuis, verpleeghuis, thuiszorg). Deze informatie is uiterst relevant bij verwijzing, overdracht en ontslag, om verdere verspreiding van BRMO te voorkomen. Vandaar dat enkele al in de AlertNaamCodelijst waren opgenomen." We zijn de volgende lijst met koppelingen overeengekomen: |Enterobacteriaceae – CPE|715881003 \|drager van carbapenemresistente Enterobacteriaceae (bevinding)\|| |Enterobacteriaceae – BRMO excl. CPE|97961000146102 \|drager van carbapenemgevoelige multiresistente Enterobacteriaceae (bevinding)\|| |Stenotrophomonas maltophilia – BRMO|97981000146105 \|drager van multiresistente Stenotrophomonas maltophilia (bevinding)\|| |Acinetobacter spp – BRMO|97971000146108 \|drager van multiresistente Acinetobacter (bevinding)\|| |Pseudomonas aeruginosa – BRMO|97971000146108 \|drager van multiresistente Acinetobacter (bevinding)\|| |Enterococcus faecium – VRE|431109006 \|drager van vancomycineresistente enterokok (bevinding)\|| |Streptococcus pneumoniae – PRP|97991000146107 \|drager van multiresistente Streptococcus pneumoniae (bevinding)\|| |MRSA|432415000 \|drager van meticillineresistente Staphylococcus aureus (bevinding)\||
Besluit:
De vanuit het programma antibioticaresistentie (ABR) aangeleverde lijst met 7 BMRO groepen zijn toegevoegd/aangepast in de AlertNaamCodelijst.

ZIB-816

Bij toelichting AnatomischeLocaties staat verrichting ipv Probleem

Aangemaakt op: 19-03-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
Bij de toelichting/definitie van ProbleemAnatomischeLocatie staat :  Anatomische locatie die de focus is van de verrichting. Dit moet zijn Anatomische locatie die de focus is van het Probleem
Besluit:
Tekstuele aanpassing in definitie ProbleemAnatomischeLocatieProbleemAnatomischeLocatie

ZIB-819

aanpassen kardinaliteit RedenContact naar 1..*

Aangemaakt op: 26-03-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 21-05-2019
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
Casus: Patiënt Janssen komt naar ons slaaplaboratorium voor een slaaponderzoek. Bij inschrijving in de instelling wordt de ZIB-patiënt gevuld, de verwijzing wordt getrieerd en onze planningsafdeling maakt een afspraak. Deze afspraak start op 1-2-2019 om 1600 uur en eindigt 2-2-2019 rond de middag. Tijdens deze afspraak vinden een aantal verrichtingen plaats, bv. 039735 (Polysomnografie (PSG)), 190021 (Klinische opname) en 190218 (Verpleegdag.) Soms, dat wordt tijdens de opname beslist, vindt ook een verrichting 39851 (Behandeling middels CPAP of BiPAP) plaats. In mijn ogen zou het logisch zijn de afspraak als contact te registeren en als reden van contact meerdere verrichtingen op te nemen. Dit staat de kardinaliteit naar mijn interpretatie niet toe. Dhr Fred Smeele (Nictiz) geeft aan: het zou mogelijk moeten zijn dat er bij 1 contact meer dan 1 problemen/verrichtingen/afwijkende uitslagen als  'reden contact' worden geregistreerd. Dus de huidige zib moet hierop worden aangepast. Is het mogelijk dat jij/jullie een wijzigingsvoorstel hiervoor indienen in BITS ? Verzoek: Pas de kardinaliteit van RedenContact aan van 1 naar 1..* Bij deze, vriendelijke groet, Joost Oosterbaan  
Besluit:
Kardinaliteit reden contact aangepast van 1 naar 1..*

ZIB-821

OverdrachtGeplandeZorgactiviteit laten vervallen en onderliggende zibs aanpassen

Aangemaakt op: 09-04-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen: Contact

MedicatieToediening2
MedischHulpmiddel
Vaccinatie
VerpleegkundigeInterventie
Verrichting
OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)


Omschrijving:
Laten vervallen OverdrachtGeplandeZorgactiviteit en de onderliggende zibs (MedicatieToediening, Verrichting, VepleegkundigeInterventie, Vaccinatie, Contact, en MedischHulpmiddel) zo aanpassen (ook in teksten) dat datums in de toekomst mogelijk worden. Zie ook memo in de bijlage[link title|http://example.com] 
Besluit:
De zib OverdrachtGeplandeZorgactiviteit komt in deze prepublicatie te vervallen. De zib werd gebruikt om bepaalde activiteiten in de toekomst te plannen. Hiervoor werd in de bouwsteen verwezen naar andere zibs die juist aangaven dat de gemodelleerde informatie in het verleden plaats vond. Dit gaf verwarring. Waar van toepassing zijn in deze laatste zibs (Contact, Verrichting, Vaccinatie) de definities aangepast zodat zij ook voor toekomstige activiteiten gebruikt kunnen worden.

ZIB-822

Mapping reden van opname in HCIM Encounter

Aangemaakt op: 10-04-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
De ZIB Contact bevat een reden contact (NL-CM:15.1.13). Hierbinnen zijn 3 mogelijkheden: afwijkende uitslag, probleem en verrichting. In het FHIR profiel HCIM Encounter is afwijkende uitslag gemapt naar _reason_ en probleem en verrichting naar _diagnosis.condition_ In het LUMC wordt (evenals in veel andere huizen) een reden van opname (diagnose/behandeling) geregistreerd in een vrij tekstveld. Er kan dus niet (altijd) gerefereerd worden naar een Condition of Procedure. Wij mappen deze informatie nu naar _reason.text_ wat volgens de omschrijving van dit element in de core resource wel de juiste plek is voor deze informatie. Is het mogelijk probleem en verrichting (naast de mapping op _diagnosis.condition_ die volkomen terecht en logisch is) ook te mappen op _reason_?
Besluit:
Dit issue is een duplicaat van ZIB-701. Zie aldaar.

ZIB-823

Veld 'Reactieduur' nog in example bij zib AllergieIntolerantie

Aangemaakt op: 11-04-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 11-04-2019
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
Het veld 'ReactieDuur' staat nog in de example instance op de wiki van zib AllergieIntolerantie ([https://zibs.nl/wiki/AllergyIntolerance-v3.2(2017EN)]) terwijl deze niet meer opgeomen is in het ontwerp van de zib. Gemeld in -MMMT-19-  
Besluit:
het veld 'ReactieDuur' is ook weggehaald uit de 'example instance' omdat deze in een eerdere release reeds uit het informatiemodel was verwijderd. 

ZIB-825

Hernoemen van vrijheidsbeperkende maatregelen naar verplichte zorg en aanpassen aan WVGGZ

Aangemaakt op: 17-04-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum: 14-05-2020
Het betreft de bouwstenen: VrijheidsbeperkendeMaatregelen(vervallen)

Omschrijving:
Per 1 januari vervangt de Wet Verplichte GGZ de huidige BOPZ. In relatie daarmee ontstaan er enkele nieuwe vormen van verplichte zorg, met name binnen de ambulante zorg. De zib vrijheidsbeperkende maatregelen zal vanaf dat moment onvoldoende de wettelijk vereiste data elementen / verrichtingen omvatten en dient daarom tijdig te worden aangepast. GGZ Nederland werkt op dit moment samen met vertegenwoordigers van justitie aan een nieuwe versie van de bestaande zib.
Besluit:
De zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen is vervangen door de zib VrijheidsbeperkendeInterventies. Deze nieuwe zib heeft ook een nieuw ID. In de zib zijn de wijzigingen die noodzakelijk waren door de introductie van de wetten verplichte GGZ en Zorg&Dwang verwerkt. Daarnaast zijn ook de interventies voor de ziekenhuis situatie geactualiseerd.

ZIB-828

wondfoto toevoegen aan zib brandwond

Aangemaakt op: 24-04-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: Brandwond

Omschrijving:
In de verschillende zibs betreffende wondzorg (zib wond, decubitus) is er de mogelijkheid  om een wondfoto toe te voegen. In de zib brandwond is dit niet het geval. De redactieraad V&VN vindt het wel wenselijk om een wondfoto te kunnen toevoegen aan zib brandwond.   Erna Vreeke, voorzitter redactieraad V&VN  
Besluit:
Mogelijkheid tot het toevoegen van foto's van de wond toegevoegd.

ZIB-829

aanpassen van vrijheidsbeperkende maatregen ter voorkomen van dwang

Aangemaakt op: 24-04-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VrijheidsbeperkendeMaatregelen(vervallen)

Omschrijving:
  De redactieraad V&VN wil een wijzigingsverzoek indienen t.a.v. zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen. Met name de interventies die meer gericht zijn op het voorkomen van dwangmaatregelen komen nu onvoldoende naar voren. In de handreiking 'Vrijheidsbeperkende Interventies, nee tenzij' (V&VN 2013, zie:  [https://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2014%20Documenten/WEB_VenVN_Handl_VBI.pdf] )  wordt een indeling van interventies, toenemend in zwaarte genoemd. Mogelijk kunnen deze interventies worden toegevoegd aan de zib. De aanpassing van deze zib betreft een inhoudelijke uitbreiding/aanpassing van de huidige zib. V&VN is uiteraard bereid hiertoe een bijdrage te leveren.  Erna Vreeke, voorzitter redactieraad V&VN
Besluit:
Zie de release notes van issue ZIB-825

ZIB-835

Spelfouten zelfstandigde / ondersteunig

Aangemaakt op: 30-04-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik

Omschrijving:
https://zibs.nl/wiki/VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik-v1.0(2018NL) In purpose: om *zelfstandigde* medicatie te gebruiken In definitie HulpBijToediening::VerpleegkundigeInterventie: De verpleegkundige *ondersteunig*
Besluit:
Twee typefouten hersteld.

ZIB-844

Concept OntwikkelingVerstandelijk in Zib nl.zorg.OntwikkelingKind-v1.1 heeft een deprecated code

Aangemaakt op: 08-05-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: OntwikkelingKind

Omschrijving:
 Concept OntwikkelingVerstandelijk in Zib nl.zorg.OntwikkelingKind-v1.1 heeft code: SNOMED CT: 364644000 -  Functional observable, Omschrijving Observatie betreffende functioneren Deze code heeft status: deprecated. Graag een vervangende SNOMED CT  code
Besluit:
Snomed CT code van concept OntwikkelingVestandelijk, die deprecated was, vervangen door code 311465003 | Cognitive functions

ZIB-845

Ontbrekende SNOMED CT code in InfuuskatheterTypeCodelijst

Aangemaakt op: 08-05-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Infuus

Omschrijving:
In de InfuuskatheterTypeCodelijst heeft de waarde Subcutaneous catheter (Subcutaan infuus) nog de code tbd. HIervoor moet nog een geldige SNOMED CT code komenF
Besluit:
In de codelijst had een concept (Subcutaan infuus) nog de code tbd. Hiervoor is nu de code 465504007 |Subcutaneous injection/infusion port needle (physical object) aan toegekend.

ZIB-846

Discouraged LOINC code voor concept Bloeddruk

Aangemaakt op: 08-05-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

Omschrijving:
Het rootconcept Bloeddruk heeft LOINC code  55284-4 Blood pressure systolic and diastolic. De status hiervan is discouraged. Er moet een vervangende code voor komen. Alleen lijkt LOINC hiervoor geen goede code te hebben om dat de bouwsteen meer dan een bloeddrukmeting omvat. Wellicht in SNOMED dan meer aangewezen. Zo ja, wordt het dan: 392570002: bevinding betreffende bloeddruk (bevinding) of 75367002: bloeddruk (waarneembare entiteit)
Besluit:
Vervallen LOINC code van het rootconcept vervangen door andere LOINC code en tevens voor consistentie met andere zibs een SNOMED CT code voor het rootconcept toegevoegd.

ZIB-858

zib Schedelomvang

Aangemaakt op: 16-05-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Schedelomvang

Omschrijving:
In genoemde zib is geen percentiel opgenomen. In de geboortezorg wordt naast de meetwaarde en MeetMethode ook het percentiel doorgegeven vanuit een echocentrum naar de zorgverlener. Zorgverleners onderling, volgens de werkgroep Eenheid van Taal Perinatologie, wordt het percentiel niet uitgewisseld. Er zitten verschillen tussen de berekeningen per applicatie. Men rekent liever zelf het percentiel uit (met de eigen applicatie). Zouden jullie willen overwegen om het percentiel van de schedelomvang op te nemen in de zib? Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Eenheid van Taal, Anneke Goossen.   23-5-2019 is het issue  uitgebreid met het volgende voorstel: In de zib Schedelomvang wordt de SchedelomvangWaarde omschreven als 'De waarde van de schedelomvang zoals in centimeters (cm) gemeten'. In de geboortezorg wordt deze ook wel gemeten in mm, vooral als het gaat om een waarde gemeten tijdens een echografie. Kan dit worden aangepast?   Met vriendelijke groet, Anneke
Besluit:
Bij de definitie van  Schedelomvangwaarde is toegevoegd dat het resultaat ook in mm kan worden vastgelegd. Dit was eerst alleen cm.

ZIB-880

scope van de opmerking klopt niet met de context van de container 'monster'

Aangemaakt op: 30-05-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Engelse tekst bij veld 'toelichting' aan container monster/specimen klopt niet. de NL kan verbeterd worden NL: Opmerking over de afname het monster, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname. moet zijn NL: Opmerking over het monster, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname. EN: comments on administering the test , such as drawing material after a (glucose) stimulus or taking medicine. moet zijn EN: comments on the specimen , such as drawing material after a (glucose) stimulus or taking medicine.
Besluit:
Kleine tekstaanpassingen omschrijving 'toelichting' bij monster in engels en Nederlands

ZIB-881

HartslagSnelheid/hartslagFrequentie toevoegen met waardelijst

Aangemaakt op: 04-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Hartfrequentie

Omschrijving:
is meer een heel goed wijzigingsvoorstel op bestaande zib hartfrequentie. Met een paar aanpassingen is deze goed bruikbaar voor ook een foetale hartslag.
Besluit:
Extra item HartslagSnelheid (CD) met waardelijst toegevoegd en rootconcept plus data items van DCM::DefintionCode SNOMED CT codes voorzien. 

ZIB-888

terminologie reden voor stoppen medicatie verbeteren en SNOMED coderingen zibs met meditatieproces gelijktrekken

Aangemaakt op: 11-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: MedicatieAfspraak

MedicatieGebruik2
ToedieningsAfspraak
Verstrekkingsverzoek


Omschrijving:
Er is eerder bij medicatie al vastgesteld dat lijstje RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst niet is bijgewerkt. zie ook 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.2 Deels is dit reeds gedaan maar issue in bits op ZIB is niet aangemaakt. Bij deze dus wel. Voorstel is dat Elze nog even kijkt of bepaalde waarden in snomed ct zitten dan wel kunnen worden toegevoegd.   
Besluit:
Items in waardelijsten 'RedenWijzigenOfStoppenGebruik' van SNOMED CT codes voorzien en DCM::DefinitionCodes van de medicatie zibs gelijk getrokken aan de wijzigingen reeds doorgevoerd in MedicatieProces(MP). 

ZIB-889

nl.zorg.Zorgverlener: valueset ZorgverlenerRolCodelijst

Aangemaakt op: 12-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 02-07-2019
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
*Bevinding:* De rol van 'Casemanager' is niet opgenomen in de genoemde valueset. In de zorgpraktijk wordt dit ook wel genoemd 'Zorgcoordinator' of 'Coordinerend Zorgverlener'. In de geboortezorg is in de PWD informatiestandaard het data element 'casemanager' opgenomen. *Argumentatie:* In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, paragraaf 9.1.2 Coordinerend zorgverlener wordt beschreven wat de rol is van deze zorgverlener. Men gebruikt de term casemananger niet (zie voetnoot in document). Ook in een nader stuk vond ik deze rol terug. Zie bijvoorbeeld Handreiking  Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland, NPCF. 26 januari 2010 Zie ook andere beschrijvingen van verantwoordelijkheden in de zorg (Dementie). en bijvoorbeeld in VILANS22-03-2013/ Casemanagement, op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij. *Vraag:* Kan in de genoemde valueset een waarde worden toegevoegd? Waarde 'Casemanager', 'Zorgcoordinator'?
Besluit:
Dit issue is een duplicaat van ZIB-759. Zie aldaar.

ZIB-890

zib Zwangerschap

Aangemaakt op: 17-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zwangerschap

Omschrijving:
Beste collega's, In de werkgroep Eenheid van Taal van Perinatologie (gynaecologen, verloskundigen en kraam) is de zib Zwangerschap besproken. Ook is een concept nieuwe bouwsteen besproken in het Nictiz teamoverleg perinatologie. Op basis van beide besprekingen is een nieuwe bouwsteen gemaakt op basis van de zib Zwangerschap. Deze is bijgevoegd. Verwijderd zijn: * Zwanger Ja/Nee. Deze vraag valt buiten een bouwsteen, zwanger is een conditie en kan met de zib Probleem (probleem is een lastige, maar werkgroep gaat accoord) worden vastgelegd. * Datum laatste menstruatie. Bij A terme datum is dit een waarde in het element A Terme Datum obv. * Zwangerschapsduur: is een berekende waarde die bij iedere prenatale controle opnieuw wordt berekend, maar ook bij iedere verrichting, etc. Uitbreiding van A Terme Datum op basis van dataset perinatologie. Kan in een aparte bouwsteen, maar hiet via container opgenomen in deze bouwsteen. Andere door mij ingebrachte issues voor de zib Zwangerschap kunnen worden verwijderd. Met vriendelijke groet, Anneke
Besluit:
AtermeDatum container met onderliggende elementen zijn toegevoegd aan de zib. Boolean zwanger verwijderd.

ZIB-891

ApgarScore TotalScore Definition

Aangemaakt op: 18-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ApgarScore

Omschrijving:
The definition of the TotalScore currently does not contain a specification on the range. The applicable constraint is defined, but for other TotalScores this is also specified in the definition (e.g. SNAQScore). Is it possible to add this in the definition to be consistent with other TotalScore definitions?
Besluit:
Range specificatie toegevoegd aan de definitie van TotalScore c.f. o.a. SNAQ score

ZIB-894

HealthcareProvider - OrganisationLocation

Aangemaakt op: 18-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
Hi, In the Belgian context, Organisations often have multiple locations and each Location has it's unique campus number (four digits) assigned by the government. Therefore we would like to add an OrganisationLocationNumber in which this can be specified. If there is no similar number in the Netherlands, this will be an addition added and managed in Belgium only (cf. meeting with Fred Smeele on 13 May 2019). Kind regards Ilse  
Besluit:
Organisatie Locatienummer toegevoegd..  Hiervoor was het nodig een OrganisatieLocatie container tussen te voegen.

ZIB-895

Foutieve code in SoortInterventieCodelijst binnen zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen

Aangemaakt op: 18-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VrijheidsbeperkendeMaatregelen(vervallen)

Omschrijving:
Binnen zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen zit een fout in de waardelijst SoortInterventieCodelijst. Code 2921100014610 is niet geldig en dient 29211000146105 te zijn. De rest van de codes is wel geldig.
Besluit:
Zie de release notes van issue ZIB-825.

ZIB-899

kraamzorgmedewerker als zorgverlener duiden

Aangemaakt op: 24-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
Hoi Linda, Michael, Weten jullie wat de gebruikelijke identificatie is van een kraamverzorgende? In dataset 3.0 is de keuze UZI, BIG of AGB. BIG nummer mogen ze niet aanvragen volgens de BIG site, bij AGB-id aanvragen (https://www.agbcode.nl/AanvraagZorgverlener/Create) is wel een categorie '90- Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg' met daarin als subkeuze o.a. Echoscopie, maar kraamzorg zie ik ook daar niet. UZI nummer zullen ze ook wel niet hebben. Dus hoe gaat dit? Groeten, Marc
Besluit:
Evidence Base en definitie zorgverlenerIdentificatienummer aangepast om expliciet te maken dat (en hoe) niet-BIG geregistreerde medewerkers in de zorg via de zib kunnen worden verzonden. 

ZIB-900

NumberType Codelist

Aangemaakt op: 24-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: part.Adresgegevens

part.Contactgegevens


Omschrijving:
Dear, It was noticed that the English translation of the NumberTypeCodelist is not completely correct for e.g. "Tijdelijk telefoonnummer" into "Tempory address", should be "Temporary address". This value is also used in the AddressTypeCodelist. The English translation should probably also reflect the wording on the telephone number instead of mentioning address? thanks for looking into this Ilse  
Besluit:
Typo in engelse tekst in waarde binnen AdresTypeCodelijst aangepast. "Tempory address" moet zijn "Temporary address"

ZIB-901

Microorganism in LaboratoriumTestUitslag

Aangemaakt op: 24-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 09-10-2019
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Beste, In de beschrijving van het Microorganism data element staat het volgende: "Bij met name microbiologische bepalingen is soms geen sprake materiaal maar van een isolaat met daarop een bepaald micro-organisme."  Het woord "van" ontbreekt, en "met daarop" wordt mogelijks beter vervangen door "isolaat van": "Bij met name microbiologische bepalingen is soms geen sprake VAN materiaal maar van een isolaat van een bepaald micro-organisme." Alvast dank om dit te evalueren, Ilse  
Besluit:
Kleine tekstuele aanpassing in beschrijving bij microogranisme aan container monster.

ZIB-902

LaboratoriumUitslag

Aangemaakt op: 24-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 26-06-2019
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Beste, De helptekst van het dataelement AfnameDatumTijd bevat momenteel geen referentie naar de datum, enkel naar tijdstip. Kan hier ook een referentie naar de datum toegevoegd worden (in lijn met AannameDatumTijd)? Vriendelijke groeten Ilse
Besluit:
Tekstaanpassing in omschrijving AfnameDatumTijd waarbij het net als bij AannameDatum tijd gaat om de datum en tijd (ipv alleen de tijd).

ZIB-903

codes voor wonddiepte, -breedte, -lengte verschllen tussen zib decubitus en zib wond

Aangemaakt op: 26-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: DecubitusWond

Wond


Omschrijving:
Er worden voor hetzelfde concept, verschillende systemen gebruikt. is dit bewust? Graag consistent maken. Consistentie is nodig voro het hergebruik van bepaalde FHIR profielen.  
Besluit:
De codes voor wondlengte, -breedte en -diepte zijn gewijzigd van SNOMED CT naar LOINC codes in lijn met het advies van het Terminologie centrum en voor consistentie met de zib DecubitusWond

ZIB-905

Typo: vasrgelegd bij Alert

Aangemaakt op: 28-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 01-07-2019
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
De waarschuwing kan als een gecodeerd gegeven worden *{color:#f691b2}vasrgelegd{color}* (voor veelvoorkomende alerts zijn codes voorzien), maar gezien het dynamische karakter van de waarschuwingen cf. Sars en Ebola, zullen deze alerts vaak als vrije tekst doorgegeven worden.   [https://zibs.nl/wiki/Alert-v3.3(2018NL)]  
Besluit:
typo in de definite van alertnaam (vastgelegd) is aangepast.

ZIB-906

Typo engelse term medicatie gebruik zib

Aangemaakt op: 28-06-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik2

Omschrijving:
er mist een 'e' van codelist in de engelse naam van codelijst. Zie screenshot
Besluit:
Typo in alias van codelijst RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst is aangepast en de missende 'e' toegevoegd.

ZIB-907

A terme datum in zwangerschap vertaling

Aangemaakt op: 01-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: Zwangerschap

Omschrijving:
In de ZIB Zwangerschap is "a terme datum" in het Engels vertaald met het zeer ongebruikelijke TermDate. Gebruikelijk is "due date" of "(expected | estimated) delivery date". Voorstel: aanpassen.
Besluit:
Kleine tekstwijzing in engelse vertaling "term date" naar ''due date''.

ZIB-908

Ontbrekende OIDs toevoegen voor NzE, CBV en VT

Aangemaakt op: 02-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Verrichting


Omschrijving:
Ontbrekende OIDs toevoegen voor NZa, CBV en VT 
Besluit:
Ontbrekende OIDs toegevoegd voor NZa-codes, CBV-codes, DHD verrichtingenthesaurus en bij zib probleem die van de DHD diagnosethesaurus. Verwijzing naar niet bestaande referentiesets in SNOMED CT verwijderd. 

ZIB-909

waarde toevoegen aan waardelijst voor zo nodig criterium

Aangemaakt op: 03-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
Zie ook [mp-issue 358|https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-issues--mp-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.6.381&language=nl-NL] in ART-DECOR: Zo nodig criterium: er is een code bijgekomen 1540 - bij menstruatiepijnen toevoegen. NHG / Z-index beheren dit lijstje en maken het beschikbaar via G-standaard. Vooralsnog staat het ook gedupliceerd hier in ART-DECOR, omdat dit lijstje alleen onder licentie beschikbaar is.
Besluit:
Code 1540 'bij menstruatiepijn' is toegevoegd aan waardelijst ZonodigCriteriumCodelijst in lijn met NHG / Z-index en mp-issue 358

ZIB-910

Labcodeset ipv geheel LOINC

Aangemaakt op: 03-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
In de TestCodeLOINCCodelijst van de ZIB LabUitslag staat nog 'alle waarden van LOINC'. Nu de Nederlandse Labcodeset eindelijk gepubliceerd is, zou dat 'alle waarden van de Nederlandse Labcodeset' moeten worden.
Besluit:
Het waardebreik van de TestCodeLOINCCodelijst is ingeperkt van heel LOINC naar de LOINC codes van de Nederlandse Labcodeset. Tevens is de hiervoor geldende OID vermeld.

ZIB-911

Correction English "Farmaceutical"

Aangemaakt op: 04-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.FarmaceutischProduct

Omschrijving:
The CBB "PharmaceuticalProduct" still contains "Farmaceutical". Is it possible to correct all into "Pharmaceutical"? Also in other CBB's there is still reference to "Farmaceutical":  AdministrationAgreement-v1.0.1, DispenseRequest-v1.0.1, MedicationAdministration2-v1.0.1, MedicationAgreement-v1.0.1, MedicationDispense-v2.0, MedicationUse2-v1.0.1   Thanks for looking into this, Ilse
Besluit:
Spellingfout engelse vertaling 'Farmaceutical' ipv 'Pharmaceutical' gecorrigeerd op diverse plaatsen (aliassen en notes). 

ZIB-921

Terminologie voor VoedingspatroonZuigeling

Aangemaakt op: 12-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VoedingspatroonZuigeling

Omschrijving:
De [zib voor VoedingspatroonZuigeling|https://zibs.nl/wiki/VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2019NL)] heeft geen terminologie codering. Deze is nodig wanneer je dit in FHIR of HL7v3 wilt representeren.   Voorstel:  230126006| Finding relating to infant feeding (finding)   Deze heeft in de hiërarchie ook methode eronder, en die zit ook in de zib, dus het lijkt de meest voor de hand liggende die goed klopt.
Besluit:
SNOMED CT codes toegevoegd aan rootconcept en container.

ZIB-922

DefinitionCodes zib nl.MUSTScore

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: MUSTScore

Omschrijving:
toevoegen DefinitionCodes NL-CM-CS t.b.v FHIR eOverdracht
Besluit:
SNOMED CT codes voor de definitionCodes voor het rootconcept en de totaal score verbeterd en codes uit codesysteem ScoreObservations voor concepten die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst nodig voor FHIR resources (MedMij).

ZIB-923

DefintionCodes zib nl.ChecklistPijngedrag

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ChecklistPijngedrag

Omschrijving:
Definition codes toe te voegen t.b.v. FHIR profiles
Besluit:
SNOMED CT codes voor DefinitionCodes voor ChecklistPijnGedrag(RC) en TotaalScore toegevoegd en codes uit codesysteem ScoreObservations voor concepten die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst nodig voor FHIR resources (MedMij).

ZIB-924

DefintionCodes zib nl.Ademhaling 3.1

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Omschrijving:
2 snomed ct codes toe te voegen aan elementen in spreadsheet in rood
Besluit:
SNOMED CT DefinitionCodes voor Ademhaling (rootconcept), en extraZuurstoefToediening.

ZIB-925

DefinitionCodes zib nl.ComfortScore

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ComfortScore

Omschrijving:
aantal defintioncodes toe te voegen aan elementen.
Besluit:
SNOMED CT codes voor de definitionCodes voor het rootconcept en de totaal score toegevoegd en codes uit codesysteem ScoreObservations voor concepten die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst nodig voor FHIR resources (MedMij).

ZIB-926

DefinitionCodes zib nl.FLACCPijnscore

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: FLACCpijnScore

Omschrijving:
DefinitionCodes toe te voegen
Besluit:
SNOMED CT codes voor de definitionCodes voor het rootconcept en de totaalScore toegevoegd en codes uit codesysteem ScoreObservations voor concepten die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst nodig voor FHIR resources (MedMij).

ZIB-927

DefinitionCodes zib nl.Pijnscore

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

Omschrijving:
1 snomed ct code er bij (in rood)
Besluit:
SNOMED CT DefinitionCode toegevoegd voor rootconcept PijnScore.

ZIB-928

DefinitionCodes zib Nl.zorg.Schedelomvang-v1.1(2017NL)

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: Schedelomvang

Omschrijving:
1 definition code in loinc voor rootconcept in rood
Besluit:
LOINC code voor het rootconcept toegevoegd.

ZIB-929

DefinitionCodes zib Nl.zorg.SNAQ65+Score-v1.0

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: SNAQ65+Score

Omschrijving:
definition codes toe te voegen
Besluit:
Codes uit codesysteem ScoreObservations toegekend aan concepten die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst nodig voor FHIR resources (MedMij).

ZIB-930

definitionCodes zib Nl.zorg.SNAQrcScore-v1.0(2017NL)

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: SNAQrcScore

Omschrijving:
definitioncodes toe te voegen (in rood)
Besluit:
Codes uit codesysteem ScoreObservations toegekend aan concepten die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst nodig voor FHIR resources (MedMij).

ZIB-931

definitionCodes zib Nl.zorg.SNAQScore-v3.1(2017NL)

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: SNAQScore

Omschrijving:
definition codes toe tevoegen
Besluit:
Codes uit codesysteem ScoreObservations toegekend aan concepten die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst nodig voor FHIR resources (MedMij).

ZIB-932

definitionCodes zib Nl.zorg.StrongKidsScore-v1.0(2017NL)

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: StrongKidsScore

Omschrijving:
definition codes toe te voegen (in rood)
Besluit:
SNOMED CT code voor DefinitionCodes voor het rootconcept en codes uit codesysteem ScoreObservations voor concepten die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst nodig voor FHIR resources (MedMij).

ZIB-933

definitionCodes zib Nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2017NL) definitioncodes

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VoedingspatroonZuigeling

Omschrijving:
definition codes toe te voegen
Besluit:
Diverse SNOMED CT codes toegevoegd en een foutieve code aangepast in waardelijst VoedingSoort. 

ZIB-936

DrugsGebruikStatusCodelijst vertalingen corrigeren

Aangemaakt op: 18-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

Omschrijving:
De omschrijvingen in DrugsGebruikStatusCodelijst komen soms niet overeen met de nederlandse tekst in SNOMED. In [https://zibs.nl/wiki/DrugsGebruik-v3.2(2017NL)#DrugsGebruikStatusCodelijst] staat: |Conceptnaam|Conceptcode|Codestelselnaam|Codesysteem OID|Omschrijving| |Misuses drugs (finding)|[361055000|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=361055000]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|gebruikt drugs| |Does not misuse drugs (finding)|[228367002|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=228367002]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|gebruikt geen drugs| |Has never misused drugs|[228368007|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=228368007]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|heeft nooit drugs gebruikt| |Misused drugs in past (finding)|[44870007|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=44870007]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|heeft in het verleden drugs gebruikt| Terwijl in SNOMED staat: * [https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=361055000] _mis_bruikt drugs * [https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=228368007] heeft nooit drugs _mis_bruikt * [https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=44870007] heeft in het verleden drugs _mis_bruikt Gecontroleerd tegen: SNOMED Clinical Terms version: 20190131 [R] (January 2019 Release) Voorstel is om de omschrijvingen in ZIBS DrugsGebruikStatusCodelijst gelijk te trekken met de SNOMED release. NB: deze waardelijst wordt ook binnen MedMij gebruikt, en zal bij aanpassing ook daar moeten worden aangepast: [https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/21684011138832431160402742--20171231000000] Naar verwachting ook binnen kwalificatie appendix en mogelijk andere documentatie.
Besluit:
SNOMED CT Code voor huidig druggebruiker ({color:#172b4d}417284009 |huidige drugsgebruiker{color}) aangepast in DrugGebruikStatusCodelijst.

ZIB-937

aanpassen wilsverklaring met type (zelfbindingsverklaring)

Aangemaakt op: 18-07-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Wilsverklaring

Omschrijving:
Toevoegen van 'zelfbindingsverklaring'  aan de zib Wilsverklaring: bij waardenlijst onder wilsverklaringstype  In de Wet verplichte ggz wordt gesproken van een zelfbindingsverklaring, waarmee een cliënt op voorhand  kan aangeven dat hij in een situatie waar hij/zij zich zelf niet in de hand heeft aangeeft, middels een verklaring, op welke manier 'verplichte zorg' kan worden toegepast.
Besluit:
Zelfbindingsverklaring is als item toegevoegd aan WilsverklaringTypeCodelijst.

ZIB-952

Kardinaliteit contactgegevens in zorgverlener is nu 0..*, maar 0..1 lijkt logischer?

Aangemaakt op: 28-08-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
Kardinaliteit contactgegevens in zorgverlener is nu 0..*, maar 0..1 lijkt logischer? In andere zibs (zorgaanbieder / patient) is deze ook 0..1. Dat is ook logische want de onderliggende groepen in de subbouwsteen [[https://zibs.nl/wiki/Contactgegevens-v1.1(2019NL)] contactgegevens] hebben beide kardinaliteit 0..*, er is dus geen bovenliggende groep met 0..* nodig.   Is er een reden waarom dit in zorgverlener anders is dan in de andere bouwstenen?
Besluit:
Kardinaliteit element Contactgegevens gewijzigd van 0..*, naar 0..1

ZIB-953

ZIB allergie

Aangemaakt op: 02-09-2019 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Overgevoeligheid


Omschrijving:
Momenteel staat in deze ZIB een link naar een allergenenrefset. Deze refset is inmiddels achterhaald en ism allergologen heb ik deze release gewerkt aan een nieuwe set.  De nieuwe set is  Dutch allergen simple reference set 42931000146101   Deze bestaat uit 5 afzonderlijke sets: Dutch food allergen simple reference set     98011000146102 Dutch contact allergen simple reference set     98051000146103 Dutch inhalation allergen simple reference set     98021000146107 Dutch insect venom allergen simple reference set     98031000146109 Dutch occupational allergen simple reference set     98041000146101 
Besluit:
Aan de AllergieCategorieCodelijst codelijst is referentieset 98061000146100 toegevoegd en categorien uitgebreid.

ZIB-954

correctie omschrijving van VerrichtingType

Aangemaakt op: 02-09-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
In de ZIB Verrichting staat nu het volgende, bij Verrichting Type: _Vanaf 1 januari 2013 moeten alle verrichtingen in het primaire proces worden vastgelegd met CBV codes. Om hieraan te voldoen wordt de verrichtingenthesaurus van DHD (CBV verrichtingenset ) voor het coderen van verrichtingen gebruikt. Mogelijk dat in de toekomst naast de CBV verrichtingenset ook de NIC voor verpleegkundige verrichtingen gehanteerd gaat worden en dat er een "coded valueset" komt voor paramedische verrichtingen._  De eerste zin is incorrect. En in de tweede en derde zin wordt de Verrichtingenthesaurus en het CBV door elkaar gehaald. Voorstel voor nieuwe tekst:  De Verrichtingenthesaurus is een lijst met medisch relevante termen van verrichtingen bij patiënten in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken. De Verrichtingenthesaurus ondersteunt artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij het gestandaardiseerd vastleggen van verrichtingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De geregistreerde verrichtingen leiden (indien van toepassing) automatisch af naar de financieel georiënteerde codes voor zorgactiviteiten, de ZA-codes. De lijst is gekoppeld aan de internationale standaard SNOMED CT en gegroepeerd in views per specialisme die kunnen overlappen. Naast medisch specialistische verrichtingen omvat de Verrichtingenthesaurus ook andere registratiegroepen, namelijk paramedische verrichtingen, verpleegkundige verrichtingen, tandheelkundige verrichtingen en materialen. DHD heeft de Verrichtingenthesaurus ontwikkeld in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, artsen en andere zorgverleners en Nictiz.
Besluit:
Omschrijving VerrichtingType rondom de DHD verrichtingenthesaurus geactualiseerd en aangepast.

ZIB-955

verduidelijking dataelementen TekstUitslag en correctie teksten.

Aangemaakt op: 04-09-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: TekstUitslag

Omschrijving:
De zib TekstUitslag heeft een dataelement TekstUitslagDatumTijd. Bij de definitie lijkt deze datum op 2 tijdstippen te kunnen slaan, niet eenduidig dus. Het lijkt logischer dat alleen de eerste definitie (Datum en eventueel tijdstip van de uitslag) van toepassing is. De tweede definitie wordt al uitgedrukt in dataelement VerrichtingDatumTijd van de Verrichting waarnaar verwezen wordt. Ook is niet duidelijk om welke Verrichting het eigenlijk gaat. Onder Definitie staat alleen dat het een verwijzing naar de betreffende bouwsteen is, maar niet wat de samenhang van deze Verrichting met de huidige bouwsteen TekstUitslag is. Dat blijkt alleen (een beetje) uit de tekst bij TekstResultaat. Verder kloppen enkele zinnen onder Definitie niet: "Datum waarop de verrichting die in Tekstuitslag documenteert, verricht is" --> Deze zin zou er dus helemaal uit kunnen. Maar als deze moet blijven staan, dan correcte zin van maken: "Datum waarop de verrichting waarvan de uitslag in TekstUitslag gedocumenteerd wordt, uitgevoerd is." "Het tekstverslag waarin de feitelijke resultaat van de test of de verrichting staat" --> _het_ feitelijke resultaat
Besluit:
Aanpassing definitie TekstUitslagDatumTijd naar alleen de eerste zin: "Datum en eventueel tijdstip waarop de uitslag in TekstUitslag gedocumenteerd wordt"  Aanpassing spelfout in defintie TekstResultaat.

ZIB-957

Valueset SchooltypeCodelijst in nl.zorg.Opleiding

Aangemaakt op: 05-09-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

Omschrijving:
Beste collega's, In de werkgroep Eenheid van Taal Perinatologie is de vraag binnen gekomen waarom voor het opleidingsniveau in de dataset de NHG lijst wordt gebruikt en niet de lijst die het CBS hanteert. De werkgroep is van mening dat de lijst van het CBS actueler is dan die van de NHG. De werkgroep vraagt om een wijziging van de valueset. Link naar CBS pagina is [https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs-en-beroepen/standaard-onderwijsindeling--soi--/standaard-onderwijsindeling-2016] Onderaan de pagina kan gekozen worden voor het Excel bestand met valueset.
Besluit:
Nieuwe waardelijst toegevoegd met codes die overeenkomen met de CBS coderingen. Aan oude, NHG lijst toegevoegd dat deze obsolete is en in de volgende release verdwijnt conform de afspraak over verouderde codes.

ZIB-958

telecomtype waarom verplicht (1..1) in subbouwsteen contactgegevens

Aangemaakt op: 05-09-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.Contactgegevens

Omschrijving:
telecomtype is verplicht in de subbouwsteen contactgegevens (1..1) Dat lijkt wat veelgevraagd, zie ook ZIB-761. Het onderscheid tussen landline en mobiel nummer bijvoorbeeld is vaak helemaal niet relevant, en we willen - bij conversie vanuit oudere standaarden - niet echt op basis van een nummer match als '06' conclusies trekken. Die route moeten we echt niet op willen. Voorstel is om telecomtype niet verplicht te stellen, dit wordt nu in HL7v3-standaarden ook vaak niet meegegeven.
Besluit:
Kardinaliteit TelecomType aangepast van 1 naar 0..1.

ZIB-959

adressoort niet verplicht stellen

Aangemaakt op: 05-09-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: part.Adresgegevens

Omschrijving:
In bestaande (HL7v3) standaarden is adressoort niet altijd aanwezig, er kan dan niet geconcludeerd worden welk soort adres het betreft. Dat is ook niet altijd heel erg belangrijk, zeker niet in alle use cases (anders was het in deze informatiestandaarden ook wel verplicht gesteld). Wijzigingsverzoek is dan ook om de 1.1 verplichting op adressoort op te heffen.
Besluit:
Cardinaliteit Adressoort gewijzigd van 1 naar 0..1 om problemen in het gebruik te voorkomen.

ZIB-960

Kardinaliteit adresgegevens diverse zibs: zorgverlener, zorgaanbieder, contactpersoon

Aangemaakt op: 05-09-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

Zorgaanbieder
Zorgverlener


Omschrijving:
Patient kan 0..* adresgegevens hebben. Dat geldt echter (helaas) niet voor de zibs:zorgverlener, zorgaanbieder, contactpersoon Ook bij hen kan sprake zijn van een: officieel adres postadres fysiek adres tijdelijk adres en ga zo maar door. Kan daar de kardinaliteit ook op 0..* gezet worden?
Besluit:
Cardinaliteit adresgegevens in de zib's Zorgverlener, Zorgaanbieder en Contactpersoon verruimt van 0..1 naar 0..*, zodat ook in deze zib's meerdere adressen (adrestypen) kunnen worden toegepast.

ZIB-961

Kardinaliteit naamgegevens bij patient, 1..1 is te strikt ivm kwaliteitsregistraties

Aangemaakt op: 11-09-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
Kardinaliteit naamgegevens bij patient, 1..1 is te strikt ivm kwaliteitsregistraties. Kwaliteitsregistraties willen ook gebruik maken van zibs, maar zijn meestal niet geïnteresseerd in patiënt naam. Sterker nog: uit privacy overwegingen is die naam vaak ongewenst om uit te wisselen. Voorstel: minimale kardinaliteit naamgegevens aanpassen van 1 naar 0
Besluit:
Kardinaliteit van het element Naamgegevens gewijzigd van 1 naar 0..1

ZIB-962

zib Bloeddruk, element methode

Aangemaakt op: 13-09-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

Omschrijving:
Beste collega's, De genoemde zib is besproken in de werkgroep Eenheid van Taal Perinatologie. In de praktijk wordt naast het onderscheid in invasief en niet-invasief ook voor niet-invasief het hulpmiddel (met de hand of automatisch) belangrijk gevonden om vast te leggen. Dit mist in de zib Bloeddruk. Kan dit alsnog worden toegevoegd? Is er een reden dat dit niet in de zib staat? vr gr Anneke
Besluit:
2 extra items toegevoegd aan MeetmethodeCodelijst voor niet-invasief (handmatig met manchet) en niet-invasief (met automatische bloeddrukmeter).

ZIB-963

Problem - ProblemStartDate

Aangemaakt op: 16-09-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
Dear, We would like to propose a more clear definition for the ProblemStartDate to avoid confusion for the different ProblemTypes. Proposed definition (with current text crossed out): “Onset of the symptom/complaint/functional limitation/complication or date of diagnosis. -Especially in symptoms in which it takes longer for the final diagnosis, it is important to know not only the date of the diagnosis, but also how long the patient has had the disorder.- A ‘vague’ date, such as only the year or the month and the year, is permitted.” This way it should be more clear that e.g. onset of the symptoms and diagnosis are separate instances of the CBB Problem. Thank you Ilse
Besluit:
Definitie van concept ProbleemBeginDatum is aangepast om duidelijker te maken dat bij type diagnose het gaat om de datum waarop de diagnose gesteld is en niet om de begindatum van het probleem, symptoom etc.

ZIB-977

Uitbreiden refsets voor VerrichtingType

Aangemaakt op: 17-09-2019 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
Voor de toepassing van deze zib in verschillende domeinen is het noodzakelijk om aanvullende ref sets te kunnen toepassen. Bijvoorbeeld SNOMED CT: RefSet Geboortezorg verrichtingen en RefSet GGZ verrichtingen
Besluit:
Aan het "VerrichtingType"is de referentieset 146481000146103 |Dutch obstetric procedures simple reference set | toegevoegd. 

ZIB-983

Gebarentaal in zib Taalvaardigheid

Aangemaakt op: 07-10-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Taalvaardigheid

Omschrijving:
Een taal kan men feitelijk spreken, begrijpen en/of lezen, maar er is ook gebarentaal. In de kwalificatie BgZ GGZ (scenario 1.1) wordt de term 'Expressed signed gebruikt, naast expressed spoken en expressed written. Zou Expressed signed, gebarentaal niet moeten worden toegevoegd aan de zib of is dit te specifiek?
Besluit:
Element CommunicatieBijzonderheden toegevoegd met een waardelijst die gebarentaal en Braille schrift bevat.

ZIB-984

AllergieIntolerantie registratiedatum, basiselementen datum/tijd?

Aangemaakt op: 07-10-2019 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
De definitie van basiselementen/datum-tijd lijkt het te hebben over de medisch relevante datum-tijd. Bij AllergieIntolerantie bestaat in de 6.12 versie van de standaard ook de registratiedatum/tijd (author/time). Deze is relevant en willen we dan ook uitwisselen, bijvoorbeeld in MedMij. Echter we hebben geen datum/tijd element in de zib waarop deze past? Basiselementen datum/tijd lijkt ook niet het juiste element? Klopt dat? Als dat klopt, zijn we genoodzaakt in de informatiestandaard (voorlopig) een uitbreiding te doen voor registratie datum/tijd. Dan volgt direct een wijzigingsverzoek voor de zib: kan de registratie datum/tijd worden toegevoegd?  
Besluit:


ZIB-987

OID voor ICD-10 is onjuist

Aangemaakt op: 14-10-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
De huidige OID voor ICD-10 is die voor ICD-10-CM (Amerikaanse versie). De OID voor ICD-10-NL is een andere. OID voor ICD-10-CM is [2.16.840.1.113883.6.90|http://oid-info.com/cgi-bin/display?oid=2.16.840.1.113883.6.90&action=display] OID voor ICD-10-NL is [2.16.840.1.113883.6.3.2|http://decor.nictiz.nl/decor/services/RetrieveOID?prefix=hl7nl&id=2.16.840.1.113883.6.3.2&format=html&language=nl-NL] (of kijk in het [HL7 NL OID register|https://www.hl7.nl/component/phocadownload/category/13-oid.html]) Deze verkeerde OID staat alleen in waardelijst ProbleemNaamCodelijst (zib Probleem)
Besluit:
OID van het ICD10 codestelsel in waardelijst ProbleemNaam gewijzigd naar 2.16.840.1.113883.6.3.2 ICD10, Dutch Translation 

ZIB-993

DatumTijd in relatie to Start/Eind concepten voor verrichting gebaseerde zibs

Aangemaakt op: 17-10-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
In onze FHIR profielen hebben we 3 Procedure gebaseerde profielen gebaseerd op de volgende zibs: [Vrijheidsbekende maatregelen|https://zibs.nl/wiki/VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1(2017NL)], [verpleegkundige interventie|https://zibs.nl/wiki/VerpleegkundigeInterventie-v3.1(2017NL)] en [verrichting|https://zibs.nl/wiki/Verrichting-v4.0(2017NL)]. Deze zijn alle drie geschreven voor gebruik met Period, op basis van de Start/Eind elementen in deze zibs. Ze geven dus geen van alle direct aanleiding om te denken dat iets op een tijdstip plaatsvindt: * VrijheidsbeperkendeMaatregelen ** NL-CM:14.3.8 AanvangEpisode ** NL-CM:14.3.9 EindEpisode * VerpleegkundigeInterventie ** NL-CM:14.2.11 ActieStartDatumTijd ** NL-CM:14.2.12 ActieEindDatumTijd * Verrichting ** NL-CM:14.1.2 VerrichtingStartDatum ** NL-CM:14.1.3 VerrichtingEindDatum Met alleen een startdatum, loopt de periode tot ∞ (oneindig). De vraag is dan: * klopt de zib niet en had deze ook een "datum/tijdstip" moeten ondersteunen? * klopt de zib wel want er is ook nog zoiets als BasisElementen NL-CM:0.0.14 DatumTijd waarin je dit "datum/tijdstip" zou kunnen toepassen? * klopt de zib wel want er zou gebruik gemaakt kunnen worden van eenzelfde Einddatum als Startdatum wanneer er alleen een datum/tijdstip doorgegeven wordt? Hoe dienen wij deze zibs te interperteren wanneer er alleen een datumtijd van een verrichting doorgeven wordt? 
Besluit:
Definitie van de einddatum aangepast om aan te geven hoe omgegaan moet worden met moment- en duur verrichtingen en met duurverrichtingen die nog niet afgelopen zijn.

ZIB-1004

links/referenties in zib wilsverklaring zijn niet meer actueel

Aangemaakt op: 06-11-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Wilsverklaring

Omschrijving:
bij checken op de wiki viel mij op de de referenties outdated zijn (2015). In ieder geval die van NPCF en NPV kloppen niet meer. NPCF is nu https://www.patientenfederatie.nl/themas/wilsverklaring/wat-hoe en NPV is nu https://npvzorg.nl/levenswensverklaring/
Besluit:
Referenties in sectie 'References' bijgewerkt naar juiste url van de NPCF, NVVE en NPV.  

ZIB-1006

Typo Toedieningsafspraak stop type: een 'g' teveel

Aangemaakt op: 07-11-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ToedieningsAfspraak

Omschrijving:
Er staat : Toedien*{color:#FF0000}g{color}*ingsafspraakStopType   [https://zibs.nl/wiki/Toedieningsafspraak-v1.0.1(2019NL)#13341]
Besluit:
Typefout was al opgelost. Niettemin issue administratief verwerkt

ZIB-1009

Aanvullingen zib druggebruik: waardenlijst middelen

Aangemaakt op: 11-11-2019 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

Omschrijving:
Vanuit GGZ NL willen wij graag een uitbreiding van de de waardenlijst middelen TypeOfDrugOrMedicationCodelist Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.1 Met de volgende rubrieken: Opiaten 4FA Oxicodon En graag in overleg met verslavingsdeskundigen om de indeling nader te specificeren. Contact via Jeroen Wisselink, jeroen.wisselink@sivz.nl Stichting InformatieVoorziening Zorg.
Besluit:
DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst is uitgebreid met 3 middelen. 

ZIB-1011

Omschrijving bij 'Aantal herhalingen"

Aangemaakt op: 11-11-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Verstrekkingsverzoek

Omschrijving:
De omschrijving bij 'aantal herhalingen' in het Verstrekkingsverzoek blijkt nog niet volledig te zijn. De zorgpartijen hebben aangegeven dat het aantal herhalingen ook mag slaan op de verbruiksperiode duur. Hierdoor is een aanvulling op de tekst nodig en wordt deze als volgt:   Het aantal additionele keren dat verstrekt mag worden ná de eerste verstrekking. In geval van een opgegeven _Te verstrekken hoeveelheid_: De totaal te verstrekken hoeveelheid is: (Aantal herhalingen + 1) x te verstrekken hoeveelheid. In geval van een opgegeven _Verbruiksperiode Duur_: De totaal te verstrekken duur is: (Aantal herhalingen + 1) x verbruiksperiode duur.
Besluit:
Definitie van 'AantalHerhalingen' verder verduidelijkd 

ZIB-1016

Monsternummer kan niet 0..* zijn

Aangemaakt op: 18-11-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
In de zib LaboratoriumUitslag v4.1 t/m v4.4 staat Monsternummer 0..* en daarnaast staat Monstervolgnummer 0..1 met als toelichting: _Het monstervolgnummer wordt toegepast, als het verzamelde materiaal uit de oorspronkelijke buis of container verdeeld wordt over meerdere buizen. In combinatie met het monsternummer biedt het volgnummer de mogelijkheid de buis of container uniek te identificeren._ Als er meerdere Monsternummers zijn, dan is niet meer te achterhalen op welke daarvan het monstervolgnummer van toepassing is. De zib is op dit punt ook niet in lijn met de transacties op basis van e-Lab waarin Monsternummer 0..1 of 1..1 is. *Voorstel*: wijzig Monsternummer van 0..* naar 0..1.
Besluit:
Kardinaliteit van het element Monsternummer gewijzigd van 0..* naar 0..1, omdat bij meer dan één monsternummer het monstervolgnummer niet naar het bijbehorende monsternummer te traceren is.

ZIB-1020

Zib Gewicht en Zib Lengte uit Zib Medicatieafspraak halen

Aangemaakt op: 21-11-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

Lichaamslengte
MedicatieAfspraak


Omschrijving:
Momenteel is de Zib LichaamsGewicht en Zib LichaamsLengte bínnen de Zib Medicatieafspraak opgenomen. Daar waar Gewicht of Lengte van belang is voor de medicatie, is vanuit Medicatieproces programma (vanuit Leveranciers en Zorgvertegenwoordigers) de vraag gekomen om deze gewoon als losse ZIBs te kunnen behandelen. Dat betekent dat deze bij medicatieproces búiten de Medicatieafspraak los meegestuurd zullen worden indien van toepassing.  Hierbij het wijzigingsverzoek om deze 2 zibs uit de medicatieafspraak te halen.  
Besluit:
Verwijzingen naar zib LichaamsLengte en LichaamsGewicht zijn verwijderd uit het informatiemodel. 

ZIB-1021

Element 'Geannuleerd indicator' uit MA verwijderen

Aangemaakt op: 21-11-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieAfspraak

Omschrijving:
De projectgroep (zorgvertegenwoordigers) ziet geen toegevoegde waarde in de geannuleerd indicator. In het geval van een fout/correctie wordt de foutieve afspraak gestopt en niet de geannuleerd indicator gebruikt.
Besluit:
Element 'geannuleerd indicator' uit de zib medicatieafspraak verwijderd en het voorbeeld aangepast.

ZIB-1028

Verwijzing naar NHG tabel aanpassing

Aangemaakt op: 03-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieAfspraak

MedicatieGebruik2
ToedieningsAfspraak


Omschrijving:
Momenteel staat er in de omschrijving bij diverse elementen: _tijdseenheden, keerdosis / maximale keerdosis_ de volgende zin: 'Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25)' Voor de keerdosis is echter de G-standaard thesaurus basiseenheden verplicht en voor tijdseenheid UCUM. Het is wel toegestaan om *daarnaast optioneel ook* een NHG ** tabel waarde mee te geven. Voorstel: Tekst aanpassen bij keerdosis en bij tijdseenheden de zin verwijderen. Nieuwe tekst: 'Daarnaast mág ook een waarde uit NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25) meegegeven worden.'  
Besluit:
Verwijzing naar NHG tabel 25 op de hieronder genoemde plaatsen verwijderd ivm de verplichting van UCUM eenheden. - Toedieningssnelheid - Toedieningsduur - MaximaleDosering - Frequentie

ZIB-1029

Patient Geboortedatum en Geslacht verplichting onterecht

Aangemaakt op: 03-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
De zib Patient stelt de concepten geboortedatum en geslacht verplicht. Dit lijkt een overblijfsel te zijn vanuit een perspectief op uitwisseling tussen zorgverleners tijdens de ontwikkeling van deze zib. In andere contexten kan het zeer goed voorkomen dat deze concepten niet voorkomen / geregistreerd worden of nodig zijn. Uitwisseling binnen een patient context zijn deze gegevens niet altijd relevant / nodig. Aangezien de zib use case onafhankelijk is en een generiek basis model moet voorstellen zou de cardinaliteit hier beter aangepast worden naar 0..1. Dit sluit dan ook beter bij het internationale patient informatiemodel in FHIR.
Besluit:
Kardinaliteit Geboortedatum en Geslacht gewijzigd van 1 naar 0..1

ZIB-1032

Omschrijving bij doseerduur (zin verwijderen)

Aangemaakt op: 05-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
GebruiksInstructie > Doseerduur Als er maar één dosering is binnen de gebruiksinstructie wordt de doseerduur feitelijk bepaald door de gebruiksperiode en is de doseerduur dus redundant. Het heeft dan zelfs de voorkeur om deze weg te laten. Daarom graag de volgende zin verwijderen uit de omschrijving: "Leeg laten van doseerduur mag alleen bij medicatie voor onbepaalde duur."     |NL-CM:9.12.22506| | |!https://zibs.nl/images/thumb/0/0b/Arrowright.png/10px-Arrowright.png|width=10,height=11! Doseerduur|0..1|De beoogde tijdsduur voor deze doseerinstructie, bjivoorbeeld 5 dagen of 8 weken.Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt in de laatste doseerinstructie de doseerduur leeg gelaten. Leeg laten van doseerduur mag alleen bij medicatie voor onbepaalde duur.|
Besluit:
Definitie 'Doseerduur' aangepast mbt het leeg laten van het element

ZIB-1050

Total score codering voor GCS

Aangemaakt op: 13-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

Omschrijving:
Bij uitwerken van Glasgow Coma Scale voor de ISO standaard als voorbeeld kwam ik er achter dat de LOINC of SNOMEDCT code voor de GCS totaal score ontbreken. Wijzigingsverzoek is om dat aan te vullen voor publicatie 2020: De juiste waarden zijn LOINC: 9269-2 Glasgow Score Total SCT:: 386560004: Glasgow coma score (Type:= clinical finding) Waarbij de SCT keuze consistenter lijkt tov de overige waarden van ogen, verbaal en motoriek. Deze waarden zijn indertijd voor de Nictiz projecten CVA ketenzorg en Acute zorg al uitgezocht en in datasets opgenomen http://decor.nictiz.nl/pub/acutezorg/acutezorg-html-20190418T175310/ds-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.1.1-2012-09-26T000000.html. Echter in de dataset acute zorg overdracht wordt de observable entity code gebruikt voor de GCS totaal score met code "248241002" (Glasgow coma score (observable entity)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT) . Gezien de score een bevinding is, gelijkwaardig aan de score op de drie variabelen en waarvoor een clinical finding codes is gebruikt zou hier consistentie van toepassing moeten zijn. In de CVA ketenzorg is er waarschijnlijk geen implementatie, maar in de acute zorg is er wel sprake van. In dien zin zou de al gebruikte code, ook al is die niet ideaal, wellicht toch gebruikt kunnen worden. In de ISO standaard gebruik ik de LOINC code LOINC: 9269-2 Glasgow Score Total nu als voorbeeld om niet dit issue over welk van de SCT's moet ik gebruiken tegen te gaan komen.
Besluit:
SNOMED CT code toegevoegd aan item TotaalScore

ZIB-1052

Wijziging definitie Behandelaanwijzing

Aangemaakt op: 13-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
NHG: De definities verschillen, het aspect van acute situatie is niet verwoord (wel beschreven) en de connotatie van “afspraak” is niet verwoord in het HIS-Referentiemodel. Redenatie: wilsverklaring wordt in de praktijk gezien als een document of andere schriftelijk uitgedrukte verklaring, een mondelinge wilsverklaring (conform RadB ZIB) voldoet daar niet aan. Daarbij komt dat de zorgverlener ook op diens initiatief het gesprek over  bijvoorbeeld reanimatie kan aangaan, en dat daarmee de basis van wilsverklaring (in de definitie van de RadB ZIB) niet per se van toepassing is. “een afgesproken beperking” is ook niet altijd van toepassing. Het kan evenzeer van belang zijn om uit te drukken dat het uitvoeren van een behandeling wèl gewenst is. RadB-zib wijzigingsvoorstel: Een afgesproken besluit van de eindverantwoordelijk arts en de patiënt (of diens vertegenwoordiger) waaruit blijkt of een bepaalde behandeling, zoals een reanimatie, wel of niet uitgevoerd moet worden indien de acute situatie zich aandient.   #NHGHarmonisatie
Besluit:
De concept definitie van de zib behandelbeperking is aangepast en uitgebreid.

ZIB-1053

Behandelingcodelijst - 'Opname in Ziekenhuis', NHG tabel 62 en cardinaliteit

Aangemaakt op: 16-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
Verzoek van de NHG om de waarde 'Opname in ziekenhuis' toe te voegen als keuzeoptie in de behandelaanwijzingen. Daarbij wordt verzoek om de NHG tabel 62 als geheel toe te voegen aan de behandelcodelijst. Een gerelateerd issue van de NHG is dat 'Behandelcodelijst' een optie bevat om OTHER in te voeren indien de keuzewaarden in behandelaanwijzingen niet voldoen. Daarmee kan het veld Aard.beschrijving in het HIS-referentiemodel vervallen. Echter, de cardinaliteit van Aard.beschrijving is 1; aldus zou men willen dat de cardinaliteit van Behandelcodelijst op 1 wordt gezet. #NHGHarmonisatie
Besluit:
De Behandelingcodelijst wordt aangevuld met Opname in ziekenhuis. Cardinaliteit van Concept Behandeling gewijzigd van 0..1 naar 1.  

ZIB-1054

BehandelingToegestaan, -Codelijst en Beperking: aanpassingen

Aangemaakt op: 16-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
Vanuit de NHG zijn er meerdere wijzigingsvoorstellen als issue benoemd met betrekking op het concept BehandelingToegestaan, de BehandelingToegestaanCodelijst en het concept Beperkingen. Deze zijn allen aan elkaar gerelateerd en in BITS alhier als één issue samengevoegd. Hieronder de uiteenzetting van de NHG issues: - naamgeving BehandelingToegestaan veranderen in Behandelbesluit. Reden hiervoor is dat in beide modellen (HIS-ref en ZIBs) dit attribuut aangeeft dat de patiënt wenst dat de, in het attribuut “behandeling” gekozen behandeling, wel of niet uitgevoerd wordt. De term ‘besluit’ maakt duidelijker dat het om een gezamenlijk met de patiënt genomen besluit gaat, dat bovendien positief of negatief kan zijn ten aanzien van een bepaalde behandeling. - Subtiel verschil in waardelijstinhoud van BehandelingToegestaanCodelijst. Zowel een positief als een negatief besluit kan in de praktijk gepaard gaan met aanvullende voorwaarden. Dit pleit voor de constructie waarbij zowel bij Ja, als bij Nee, aanvullende voorwaarden een rol kunnen spelen. Van groot belang is dat er geen verwarring kan ontstaan bij de registratie dan wel de presentatie van het besluit aan de opvrager. Vandaar dat gekozen wordt voor een duidelijk ja en nee. Mocht er sprake zijn van een besluit onder voorwaarden, dan wordt altijd de derde optie ‘Onder voorwaarden’ gekozen. - Verschil naamgeving: Besluit.voorwaarden (His-ref) en Beperkingen (ZIBs). Het object beperkingen wordt in de RadB zib gebruikt om aanvullende opmerkingen te maken bij een al dan niet toegestane behandeling (= besluit ten aanzien van een behandelgrens). Bv voor een behandeling “opnemen”, het besluit “JA maar alleen na overleg met de echtgenote”. De voorwaarde “alleen na overleg met echtgenote” wordt dan vastgelegd in tekst als voorwaarde. Dat lijkt synoniem met de relatie tussen het attribuut Voorwaarden en het attribuut Besluit van de klasse Behandelgrens. De voor de RadB zib gekozen term beperkingen is verwarrend omdat er op basis van de titel een handicap of een beperkende behandeling verwacht wordt en niet de aanvullende voorwaarde aan de behandelgrens. In beide modellen gaat het alleen om aanvullende informatie wanneer er sprake is van mitsen en maren oftewel voorwaarden bij een besluit. #NHGHarmonisatie
Besluit:
- Term van het item 'BehandelingToegestaan' gewijzigd in 'BehandelBesluit'. - Codelijst naam 'BehandelingToegestaanCodelijst' gewijzigd in 'BehandelBesluitCodelijst'. - Vulling van de 'BehandelbesluitCodelijst': Wel uitvoeren Anders Niet uitvoeren - Term van het item 'Beperkingen' gewijzigd in 'SpecificatieAnders'. - Definitie van 'SpecificatieAnders' verbeterd

ZIB-1055

Toelichting - naamswijziging naar Aanvullingen

Aangemaakt op: 16-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
De uitleg en redenering van de NHG: Aanvulling voegt iets extra’s toe aan de behandelgrens die is vastgesteld. Toelichting kan als minder belangrijk worden geïnterpreteerd. Aanvulling voegt iets extra’s toe aan de behandelgrens die is vastgesteld. Toelichting kan als minder belangrijk worden geïnterpreteerd.  #NHGHarmonisatie
Besluit:
Definitie van Toelichting aangepast om het doel van het concept duielijker te maken

ZIB-1056

Toevoegen Reden Beëindigd

Aangemaakt op: 16-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
NHG: Bij de uitwisseling van gegevens is het relevant om de reden van afsluiten mee te zenden. De reden van afsluiten zou eventueel in het RadB –Zib attribuut Toelichting kunnen worden beschreven. Echter, dan komen er wel veel verschillende typen informatie in 1 veld Toelichting terecht. Dat levert wellicht extra risico’s op bij uitwisseling van deze bouwsteen en verwerking in informatiesystemen. Daarbij tevens de naam wijzigen in ‘Reden beëindigd’.  #NHGHarmonisatie
Besluit:
Concept 'RedenBeëindigd' toegevoegd.

ZIB-1057

Einddatum - naamswijziging en géén vage datum

Aangemaakt op: 16-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
De NHG-issues over 'Datum afsluiten - vage datum' en 'Datum afsluiten' (ook in deze volgorde) hebben direct verband met elkaar en gaan vooral over het feit dat de NHG ziet dat de beëindiging van een BehandelAanwijzing alleen een geregistreerd feit kan zijn en niet een nog uit te voeren actie in de toekomst. Hieronder de verdere redenatie van de NHG over de vage datum: - In het HIS Referentiemodel is het een datum die automatisch bij het afsluiten van de behandelgrens wordt bepaald. Bij de RadB zib mag het ook een vage datum zijn, omdat deze in de toekomst kan liggen. In de tweede lijn wordt er rekening mee gehouden dat er vooraf een afspraak gemaakt kan worden over de duur van de behandelbeperking, bijvoorbeeld “tot aan ontslag uit het ziekenhuis”, waardoor een vage datum noodzakelijk kan zijn, vergezeld van een opmerking bij het daarvoor bestemde attribuut. De behandelgrens is een afspraak tussen zorgverlener en patiënt, en wordt altijd tijdens het maken van de afspraak vastgelegd, bijgewerkt of afgesloten. Wanneer er sprake is van een afsluitdatum onder voorwaarde, zoals “tot aan ontslag uit het ziekenhuis” zoals hierboven, dan wordt dit als voorwaarde genoteerd in het element “voorwaarden”. Daarnaast is de houdbaarheidstermijn vooraf niet goed vast te stellen, ook niet in bovengenoemd voorstel. Het is eenduidig en dus veiliger om het wel of niet geldig zijn van een behandelgrens vast te stellen in een gesprek met een patiënt en daarna met een concrete datum vast te leggen op het moment van afsluiten. Met andere woorden, een behandelgrens ontstaat of verandert alleen van waarde in een gesprek tussen patiënt en zorgverlener dat op een bepaald moment plaats vindt, en dan door betreffende zorgverlener vastgelegd wordt. En over de term 'Einddatum zelf: - Einddatum geeft teveel ruimte voor interpretatie, bijvoorbeeld dat er een datum in de toekomst wordt gepland. Dit wordt hier niet bedoeld. Met dit attribuut wordt de datum bedoeld waarop de arts de behandelgrens heeft afgesloten. Echter, met de term afsluiten wordt over het algemeen ook wel een soort creatie aangeduid, bv ‘een contract afsluiten’. De projectgroep komt daardoor uit op een voorkeur voor de term ‘beëindigen’, ofwel ‘Datum beëindigd’, wat duidelijker maakt dat het besluit nu genomen is. #NHGHarmonisatie
Besluit:
- De term 'Einddatum' gewijzigd in 'DatumBeëindigd'. - De definitie van DatumBeëindigd: De datum waarop de afspraak van een BehandelAanwijzing niet meer geldig is. De DatumBeëindigd moet expliciet tot stand zijn gekomen in overleg tussen verantwoordelijk zorgverlener en patiënt of diens vertegenwoordiger(s). Aanvullende opmerkingen: - Een evetuele beëindiging in de toekomst kan alleen worden ingevoerd als een voorwaarde. Vaak zal dit gekoppeld zijn aan 1 of meer gebeurtenissen. - Als het veld 'DatumBeëindigd' leeg is, geldt de BehandelAanwijzing zoals gespecificeerd, al dan niet met voorwaarden.

ZIB-1058

Geverifieerd, GeverifieerdBij en Verificatiedatum - aanpassingen

Aangemaakt op: 16-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
Dit issue omvat meerdere NHG wijzigingsissues en zijn alhier samengebracht omdat deze direct verband houden met elkaar. Hieronder zijn elk van de NHG issues verder toegelicht: * Verificatiedatum en Laatste Bespreekdatum. NHG: Verificatie is niet compleet expliciet gemodelleerd in het HIS referentiemodel. Dit lijkt ook niet noodzakelijk, op een expliciete laatste bespreekdatum na; in principe moeten behandelgrenzen periodiek geactualiseerd worden. Op dit moment is binnen het HIS Referentiemodel een verificatiemoment gemodelleerd als laatste Bespreekdatum. Deze attributen lijken hetzelfde doel te hebben, namelijk aangeven wanneer de behandelbeperking voor het laatst besproken en dus verifieerd is. Laatste bespreekdatum dekt daarbij beter de lading. Verificatiedatum kan suggereren dat dit alleen om een verificatie na een initiële vaststelling gaat. Ook geeft verificatie onvoldoende aan wat geverifieerd wordt. Daarbij wordt in sommige contexten verificatie gebruikt om een eenzijdige verificatie te duiden. Dit wordt hier expliciet niet bedoeld. Deze informatie wordt dusdanig belangrijk geacht voor de interpretatie van de behandelbeperking, dat de cardinaliteit 1 moet zijn. * GeverifieerdBij NHG: De term doet nu vermoeden dat het om een verificatie gaat na de initiële vaststelling. Dit is echter niet hoe dit attribuut bedoeld is. In dit attribuut wordt aangegeven met wie de afspraak van de behandelbeperking is gemaakt. Dit is van belang omdat het niet in alle gevallen de patiënt zelf zal zijn en in tussen een verandering opgetreden kan zijn in de bewindvoering. De cardinaliteit is 0..1 omdat voorzien wordt dat zorgverleners niet geneigd zullen zijn om het attribuut in te vullen wanneer de afspraak met de patiënt zelf is gemaakt. Tot slot wordt het attribuut een vrij tekstveld, zodat de zorgverlener zelf aan kan geven met wie de behandelgrens afgesproken is. De reden hiervoor is dat de huidige codelijst te beperkt is, nuance van belang wordt geacht, het kan voorkomen dat een zorgverlener zowel rol als persoon wil kunnen duiden en tot slot wordt verwacht dat een keuzelijst een extra hobbel bij implementatie kan opleveren. * Geverifieerd NHG: Tot een behandelgrens wordt gezamenlijk door de eindverantwoordelijk arts en de patiënt (of diens vertegenwoordiger) besloten. Dit betekent dat een behandelgrens niet wordt genoteerd, voordat dit besproken en besloten is met de patiënt of diens vertegenwoordiger. Het attribuut “geverifieerd” is overbodig. #NHGHarmonisatie
Besluit:
De term van de container 'Geverifieerd' gewijzigd in 'AfspraakPartij' De cardinaliteit van de container 'AfspraakPartij' is 2..* Alle data-items en de codelijst onder de container 'Geverifieerd' in het oude model zijn vervallen. In plaats daarvoor zijn er drie context references naar twee zibs: Patiënt, Contactpersoon en Zorgverlener.

ZIB-1059

Wilsverklaring; relatie met BehandelAanwijzing

Aangemaakt op: 16-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
NHG: In de RadB zib wordt een relatie gelegd tussen wilsverklaring en behandelaanwijzing. In het HIS referentiemodel niet. Het verschil tussen een schriftelijke wilsverklaring en een behandelgrens is dat een behandelgrens een afspraak is tussen een zorgverlener en patiënt omtrent zijn of haar wensen ten aanzien van bepaalde behandelingen, en de wilsverklaring een document is van de patiënt waarin hij diezelfde en meer wensen eenzijdig kan vastleggen – in zijn of haar eigen woorden. Een wilsverklaring wordt nu meestal als document door de patiënt naar de huisarts (of andere zorgverlener) gestuurd. In een HIS komt dit document terecht in correspondentie (zie HA-ZIB correspondentie-item). Het format van wilsverklaring is nog niet uitgehard. In sommige gevallen beschrijft de patiënt in die wilsverklaring één of meerdere (op een behandelgrens gelijkende) aanwijzingen in zijn of haar wilsverklaring, +maar dit hoeft niet+, en gebeurt meestal niet, en dan meestal ongestructureerd. In zulke gevallen lijkt het logisch om de wilsverklaring mee te sturen bij een overdracht van behandelgrenzen. In het geval een behandelgrens ondersteund wordt door een wilsverklaring, dan kan de zorgverlener terugvallen op de wilsverklaring voor eventuele extra informatie. Aangezien de wilsverklaring een document is, lijkt het raadzaam om de wilsverklaring als correspondentie-item op te nemen in het dossier. Om het correspondentie-item als een wilsverklaring te herkennen moet het item als zodanig gemarkeerd kunnen worden. Een directe link tussen behandelgrens en wilsverklaring is ongewenst omdat dit betekent dat een arts altijd iets ten aanzien van de registratie van een meestal afwezige wilsverklaring zal moeten ondernemen bij het vastleggen van een behandelgrens, wat ongewenst is. Naast het feit dat de inhoud van een wilsverklaring niet over dezelfde behandelingen hoeft te gaan als de vastgelegde behandelgrens. Ook kan de patiënt ten alle tijden een nieuwe versie van zijn wilsverklaring als document sturen, waardoor een behandelgrens vanaf dat moment niet vanzelf naar de juiste versie verwijst. Alles bij elkaar genomen is er niet gekozen voor een directe link tussen de twee bouwstenen. In de RadB zib is de cardinaliteit voor wilsverklaringen oneindig. Het is niet ondenkbaar dat een patiënt bij meerdere zorgverleners verschillende wilsverklaringen heeft, of zelfs meerdere wilsverklaringen bij 1 zorgverlener. Wanneer dit het geval blijkt, dan prevaleert de meest recente wilsverklaring. Er wordt geen directe relatie gelegd tussen de ZIB behandelgrens en de wilsverklaring, enerzijds omdat de inhoud van de wilsverklaring niet bij de betreffende behandelgrens hoeft te passen, anderzijds omdat een directe relatie zou betekenen dat een zorgverlener bij het vastleggen van een behandelgrens altijd deze relatie zou moeten registreren. De werkgroep is van mening dat het raadzaam is om, bij het versturen van een behandelgrens, ook de wilsverklaring mee te sturen, wanneer deze er is. Dit kan geregeld worden in de informatiestandaard of door dit in te bouwen in het bericht. NB. Er is een aparte analyse gemaakt voor de wilsverklaring om te onderzoeken of deze gemodelleerd kan worden als een correspondentie-item, zodat een wilsverklaring als zodanig geïdentificeerd kan worden en kan worden meegestuurd met de behandelgrens, zoals hierboven beschreven. #NHGHarmonisatie
Besluit:
De aanduiding van de relatie tussen de zib Wilsverklaring en de zib BehandelAanwijzing gewijzigd van 'onderbouwd' naar 'is aanleiding van' .

ZIB-1060

Begindatum laten vervallen

Aangemaakt op: 16-12-2019 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
NHG: In de RadB zib komt begindatum voor. In het HIS referentiemodel niet. De begindatum en de datum laatstebespreekdatum bevatten initieel beiden de datum vanaf wanneer de behandelbeperking geldt. Op het moment dat een bestaande behandelbeperking opnieuw besproken wordt, kunnen de data van elkaar verschillen. Dit kan verwarrend werken, terwijl de begindatum geen extra informatie levert. De begindatum is ook ambigu. Dit heeft te maken met duidelijke afspraken over wanneer een behandelgrens afgesloten wordt en er een nieuwe wordt gestart. Bijvoorbeeld wanneer de voorwaarden worden aangepast, geldt het dan als een nieuwe behandelgrens, met een nieuwe begindatum? Of kun je dat zien als een mutatie met behoud van de begindatum? Deze onduidelijkheid is er niet bij LaatsteBespreekDatum.   Resumerend: de begindatum levert geen informatie en kan onduidelijkheid in de hand werken en dus zorgen voor onveilige situaties; aldus 'Begindatum' laten vervallen. #NHGHarmonisatie
Besluit:
Naam  Begindatum gewijzigd in MeestRecenteBespreekDatum en definitie aangepast.

ZIB-1067

Toevoegen "Titel" aan subbouwsteen Naamgegevens

Aangemaakt op: 07-01-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.Naamgegevens

Omschrijving:
#NHGHarmonisatie <<Om de patiënt in de correspondentie op de gewenste wijze aan te schrijven, is de titel van de patiënt nodig. Er is gekeken naar de mogelijkheid van een gestandaardiseerde lijst (ISO, BRP) maar deze blijken niet geschikt om diverse redenen * Lijst voldoet niet * Is niet vrij beschikbaar Echte codering lijkt ook niet nodig aangezien het gaat om hoe de patiënt graag zelf aangeschreven wil worden. Ook bij andere personen dan de patiënt kan het relevant zijn om de titel van de persoon vast te leggen, zodat je weet hoe je die persoon aangeschreven wil worden. De titel past bij de naamsgegevens.>>
Besluit:
Element 'Titels' toegevoegd

ZIB-1072

Labtest / interpretatievlaggen

Aangemaakt op: 09-01-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Labtest / interpretatievlaggen staat 0..* in de zib, maarrrr: * FHIR kent er maar max 1 * IHE PaLM kent er maar max 1 * huisartsen kennen er max 1 Wat is de use case voor meer dan één interpretatievlag?  Gerelateerd aan MM-617.    
Besluit:
Kardinaliteit van InterpretatieVlaggen naar LabortoriumTest is aangepast van 0..* naar 0..1.

ZIB-1085

aanpassen en actualiseren codelijsten GCS (o.a. voor baby en peuter)

Aangemaakt op: 29-01-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

Omschrijving:
  {quote}Goedemorgen! Wij zijn bezig om de GCS te herzien en te bouwen in Epic. Nu met de VIPP richtlijnen kwamen we uit bij de verplichte tekst die we moeten gaan gebruiken voor de GCS van een baby en kleuter. Over het algemeen prima en duidelijk maar deze zin : *Huilt en is onpasselijk* vinden wij zo geen betrekking hebben op een baby. Is deze nog aan te passen aan een leeftijdsadequate omschrijving?   {quote}
Besluit:
Alle codelijsten zijn aangepast (description + toevoeging van item NA), evidence base aangepast, 2 waardelijsten voor baby en kleuter (motorisch) toegevoegd, voorbeeld aangepast en de bijbehorende referenties geactualiseerd. 

ZIB-1087

Naamswijziging zib Verrichting naar zib Behandeling

Aangemaakt op: 30-01-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
Gerelateerd aan issue 842 (NHG): naamswijziging zib Verrichting naar zib Behandeling
Besluit:
Behandeling als synoniem voor Verrichting opgenomen in de conceptbeschrijving.

ZIB-1088

Toevoegen tabel 49 aan zib Verrichting

Aangemaakt op: 30-01-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
Gerelateerd aan Issue 842: toevoegen tabel 49 aan zib Verrichting
Besluit:
NHG tabel 49 Ingrepen en behandelingen toegevoegd als mogelijke codesysteem voor het element VerrichtingType.

ZIB-1089

Kardinaliteit reden contact losser maken naar 0..*

Aangemaakt op: 30-01-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
In https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-822 is gevraagd om eea aan te passen in de mapping naar FHIR. Dat is geadresseerd. Maar de vraag om de cardinaliteit voor reden contact op 0..* te zetten lijkt niet geadresseerd. GGZ Nederland wil via de redactieraad graag deze wijziging doorgevoerd hebben. Wij kunnen niet altijd een reden voor een contact aangeven.
Besluit:
Kardinaliteit naar container RedenContact van 1..* naar 0..* gewijzigd.

ZIB-1094

rolkode advocaat toevoegen aan ZIB Contactpersoon

Aangemaakt op: 04-02-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

Omschrijving:
Graag de volgende toevoeging op de waardenlijst in zib contactpersoon. De rol van Advocaat wordt gemist. De ggz kan wel ‘Anders’ gebruiken, maar dat is een onbenoemde rol. Advocaat is een formele rol die van belang is bij bijv. de WVGGZ, Forensische zorg, etc.
Besluit:
Rol 'Advocaat' toegevoegd aan de waardelijst RolCodelijst

ZIB-1095

Verrichting geschikt maken voor behandeladvies

Aangemaakt op: 04-02-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
De _zib verrichting_ is nu alleen bedoeld voor verrichting die uitgevoerd zijn of gaan worden. In het oncologie zorgproces (en ook andere zorgdomeinen) wordt alvorens een behandelplan wordt vastgesteld eerst multidisciplinair een behandeladvies opgesteld. In het behandeladvies worden, net als in een behandelplan, verrichtingen vermeldt. Grootste verschil is echter dat deze verrichtingen worden geadviseerd en nog met de patiënt doorgenomen moeten worden. Ze hebben dus nog lang niet de status dat ze uitgevoerd gaan worden. Daarmee passen ze dus niet in de definitie van de bestaande zib. Echter informatietechnisch passen geadviseerde verrichtingen zeer goed in het informatiemodel van de zib verrichting. Als het behandeladvies omgezet wordt naar een behandelplan, dan zou je ook de verrichtingen daaruit (waar van toepassing) willen overnemen. Dit pleit voor het gebruik van dezelfde onderliggende zib. Is het mogelijk om de huidige zib dusdanig aan te passen dat deze ook gebruikt kan worden voor geadviseerde verrichtingen? (Bijv. door een status aan de verrichting mee te geven (is onze eerste gedachte). Dit biedt ook het voordeel dat je bijvoorbeeld kunt aangeven dat een patiënt afziet van een geadviseerde verrichting)
Besluit:
Aan de conceptbeschrijving van Verrichting is toegevoegd dat de zib tevens voor geadviseerde verrichtingen gebruikt kan worden.

ZIB-1096

Zib opleidingsniveau

Aangemaakt op: 05-02-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

Omschrijving:
Voor de verslavingszorg is er behoefte om de categorie ' speciaal onderwijs' te kunnen gebruiken bij deze zib. het is technisch niet een opleidingsniveau, maar opleiding soort, maar wel relevant. graag overleg hoe dit kan worden uitgewerkt.
Besluit:
Nieuwe waardelijst toegevoegd met codes die overeenkomen met de CBS coderingen. Aan oude, NHG lijst toegevoegd dat deze obsolete is en in de volgende release verdwijnt conform de afspraak over verouderde codes.

ZIB-1100

Woonsituatie (2017)

Aangemaakt op: 07-02-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

Omschrijving:
Is het mogelijk om voor de ggz aan de Zib Woonsituatie op de waardenlijst - woontype: asielzoekerscentrum toe te voegen? (Dit zal zal nu ws onder ‘ander’ vallen, maar speelt in de ggz bij cliënten met Post Traumatische Stress Stoornis):
Besluit:
Asielzoekerscentrum toegevoegd aan WoninTypeCodelijst. In deze release zijn meer wijzigingen doorgevoerd. Zie daarvoor de release notes van ZIB-694

ZIB-1108

BETALER

Aangemaakt op: 19-02-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Betaler

Omschrijving:
Van een leverancier kreeg ik de vraag of in de zib Betaler ook ruimte is om, indien de zorgverzekeraar niet de financier is, waar deze gegevens dan moeten worden geregistreerd. Vaak wordt in o.a. de VVT, VGZ & GGZ, zorg verstrekt op basis van de WLZ of WMO. Ook komt het voor dat er meerdere financiers zijn. Nu is in deze zib alleen plaats voor 1 naam van de  zorgverzekeraar. AL EERDER ingediend onder eOverdracht EOVDR-32
Besluit:
Extra uitleg toegevoegd aan container BetalerPersoon om aan te geven dat Persoon ook een rechtspersoon kan zijn, zoals een organisatie of gemeente. Dat was al zo, maar was blijkbaar niet duidelijk genoeg.

ZIB-1110

Laten vervallen Omaha en NOC

Aangemaakt op: 26-02-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

Probleem


Omschrijving:
In de huidige zibs (o.a. Probleem en FunctioneleOfMentaleStatus nog een verwijzing staat naar waardenlijsten van NOC en Omaha. Deze worden alleen gebruikt voor de verpleegkundige beroepsgroep en in het IB van maart 2018 is afgesproken alleen SNOMED CT te gebruiken voor de verpleegkundige beroepsgroep. SVP deze laten vervallen.
Besluit:
Omaha verwijderd uit ProbleemNaamCodelijst, Omaha en NOC verwijderd uit StatusNaam en StatusWaarde in zib FunctioneleOfMentaleStatus

ZIB-1113

datatype CO wijzigen in CD Zib mobiliteit

Aangemaakt op: 27-02-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Mobiliteit

Omschrijving:
Bij het uitwerken van deze zib in een patient journey voor de ggz constateer ik dat het datatype van de diverse data elementen waar een codelijst bij hoort niet correct is weergegeven. Er zijn alleen nominale waarden in de codelijsten opgenomen waaruit gekozen moet worden. Dat is datatype CD. Echter in de UML staat CO als voor coded ordinal. Maar de ordening is niet in de vorm van een cijfer opgenomen / toegelicht. Graag zie ik dat het datatype wordt gecorrigeerd. (Het is natuurlijk ook mogelijk alle waardenlijsten wel coded ordinals te maken door een score in cijfers toe te voegen).
Besluit:
Alle waardelijsten datatype zijn aangepast van CO naar CD.

ZIB-1114

uiterlijke verzorging taalcorrectie en Coded Data als datatype, geen CO

Aangemaakt op: 27-02-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VermogenTotUiterlijkeVerzorging

Omschrijving:
Dag, Bij uitwerken van de patient journey 2 voor de ggz werken we een aantal zibs in detail uit. Bij uiterlijke verzorging mist het woordje haar in onderstaande zin. Verzoek om 'haar' toe te voegen. Uiterlijke verzorging omvat het verzorgen van hoofd- en gezichtshaar, zoals het met de kam in model brengen **van het haar** en het scheren en/of trimmen van de gezichtsbeharing; het verzorgen van de huid, zoals het aanbrengen van make-up; het verzorgen van de nagels. Daarnaast is onjuist een CO datatype toegekend. Er is geen ordinale score aanwezig. Dit moet een CD zijn om de juiste waarde te kunnen kiezen. Ook zou hier wel een score aan de drie opties kunnen worden toegekend, maar in dat geval is ook weer een afspraak nodig wat welke score dan voorstelt. CD is eenvoudiger.
Besluit:
Concept definitie van UiterlijkeVerzorging is aangepast.

ZIB-1115

Serie zibs vermogen tot datatype CO klopt niet

Aangemaakt op: 27-02-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VermogenTotDrinken

VermogenTotEten
VermogenTotToiletgang
VermogenTotUiterlijkeVerzorging
VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen
VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik
VermogenTotZichKleden
VermogenTotZichWassen


Omschrijving:
De serie zibs "Vermogen Tot" hebben naar waarschijnlijkheid allemaal een verkeerd data type voor de geassocieerde waardenlijsten. Alle vermogen tot wordt via een keuzelijst met waarden bediend. Daar moet dus b.v. volledig afhankelijk uit gekozen worden. Er is op geen enkele manier sprake van een score, hetgeen de cruciale voorwaarde is voor een Coded Ordinal. Graag tijdig herstel van deze fout ivm op gang komende implementaties en publicatie 2020.
Besluit:
Datatype CO aangepast naar CD daar waar geen concept values in de codelijst zaten.

ZIB-1120

Typo medisch hulpmiddel

Aangemaakt op: 09-03-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
In [medisch hulpmiddel|https://zibs.nl/wiki/MedischHulpmiddel-v3.3(2019NL)] staat een typo:   bq.De zorgaanbieder waar het gebruik van het hulpmiddel geïnitieerd werd of waar het hulpmiddel gïmplanteerd werd.   gïmplanteerd -> geïmplanteerd
Besluit:
Correctie van tekst bij item zorgverlener. 

ZIB-1127

Codelijst JuridischeStatus is achterhaald

Aangemaakt op: 18-03-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: JuridischeSituatie

Omschrijving:
De codelijst JuridischeStatus in niet meer up-to-date. Deze codelijst is gebaseerd op de BOPZ wet. Per 1 januari 2020 is de nieuwe wet verplichte GGZ (WvGGZ) ingegaan. Graag codelijst up-to-date maken zodat deze ZIB ook gebruikt kan worden voor de WvGGZ.
Besluit:
De JuridischeStatusCodelijst is aangevuld met statussen uit de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang

ZIB-1133

Graag toevoegen van de ggz-diagnose lijst als geldig codestelsel bij zib probleem

Aangemaakt op: 31-03-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
GGZ Nederland ggz-diagnose lijst graag toevoegen aan de zib probleem. De naam is ggz-diagnose lijst De OID hiervoor van GGZ Nederland is 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.35 Volgens communicatie GGZ Nederland VIPPGGZ programma moeten geen hoofdletters en wel een koppelteken worden gebruikt.
Besluit:
Bij ProbleemNaamCodelijst opgenomen: Conceptnaam: Alle waarden Codestelselnaam: ggz-diagnoselijst Codesysteem OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.35

ZIB-1135

referentie naar codesysteem UNSPSC in issue verwijderen.

Aangemaakt op: 31-03-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
Referentie naar een codesysteem UNSPSC staat nog in de zib bij issues.  Deze moet worden weggehaald, volgens mij is de codelijst al eerder aangepast. Zie ook verder notes
Besluit:
Issue met referentie naar codesysteem UNSPSC verwijderd.

ZIB-1136

zib vrijheidsbeperkende maatregelen en zib juridische situatie

Aangemaakt op: 01-04-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: JuridischeSituatie

Omschrijving:
Best zib team, Vanuit een van de ggz leveranciers krijgen we nog een detailvraag over de zib juridische status die alweer enige tijd geleden is afgesplitst van vrijheidsbeperkende maatregelen. Het gaat om per 1 januari 2020 relevante nieuwe statussen die toegevoegd zouden moeten zijn voor de nieuwe publicatie 2020. Maar omdat in de 2017 versie het niet aanwezig was en ook de 2019 pre-publicatie het nog niet heeft omdat die is gebaseerd op 2017 komt het volgende als urgent verzoek aan de orde: in de codelijst juridische status zijn de waarden voor - zorgmachtiging, - crisismaatregel - voortgezette crisismaatregel nodig. Deze vallen onder de juridische situatie van de cliënt en sinds de invoering van verplichte zorg in de ggz en dwang in de zorg binnen de VVT zijn dit de meest gebruikte statussen. De vrijheidsbeperkende maatregelen bevatten dan de maatregelen volgens de wet vggz en zorg en dwang zoals deze uit de zorgmachtiging, crisismaatregel en voortgezette crisismaatregel voortkomen. Een aanvulling op de codelijst / aanpassing van de ZIB’s is dan nodig om actuele gegevens te ontsluiten naar het PGO en binnen de diverse zorgketens.
Besluit:
De JuridischeStatusCodelijst is aangevuld met statussen uit de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang

ZIB-1142

Toevoegen element Geslacht aan ZIB zorgverlener

Aangemaakt op: 15-04-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
#nhgharmonisatie Voeg het geslacht toe aan ZIB Zorgverlener Voor communicatie met zorgverleners (bijvoorbeeld de aanhef in een brief) en persoonlijke benadering is het zinvol om het geslacht te kennen.
Besluit:
Element Geslacht toegevoegd aan de zib Zorgverlener met een waardelijst die overeenkomt met de Geslachtcodeljst van de zib Patiënt.

ZIB-1147

Toevoegen bij Probleem extra gegevenselement (ivm precisering Probleem)

Aangemaakt op: 24-04-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
Soms (o.a. vanuit 1e lijn) is het nodig om, naast de codering van het Probleem in ProbleemNaam een nadere precisering op te nemen. 
Besluit:
Item NadereSpecificatieProbleemNaam (ST) toegevoegd aan informatiemodel. 

ZIB-1148

Specifieke definitie ZIB LaboratoriumUitslag: InterpretatieVlaggen

Aangemaakt op: 24-04-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
De definitie van Interpretatievlaggen is niet eenduidig. zie ook https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1017 Voor de definitie van het interpretatievlaggen staat geschreven: 'Attentie codes die aangeven of de uitslag boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt of anderzinds een .interpretatie van de uitslag geven (Resistent)'. Vragen/antwoorden - Wanneer gebruik je een attentievlag? Interpretatievlaggen worden in de praktijk gebruikt. Ze zijn een hulpmiddel voor de aanvragers om sneller te selecteren waar resultaten afwijken van de referentie-intervallen. Dit is alleen van toepassing op kwantitatieve testresultaten. Er zijn ook rapporten of tekstuele rapporten die afwijkende bevindingen kunnen bev - Waarom staat er een punt voor .interpretatie? Een typo. Vraag 1 (definitie): De definitie van Interpretatievlaggen moet specifieker en dat ook duidelijk is dat het alleen maar gaat om alleen de afwijkende gevallen. Aangegeven moet worden waar de waarden voor gelden. Zo geldt het resultaat boven of onder bepaalde referentiewaarden voor klinische chemie. Het resultaat R,S, I geldt alleen voor microbiologie.  
Besluit:
Definitie van de interprtatievlaggen is uitgebreid met uitleg over de toepasselijkheid van de codes R,S, I

ZIB-1149

AlertTypeCodelijst uitbreiden voor contra-indicatie

Aangemaakt op: 28-04-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum: 29-07-2020
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
De "AlertTypeCodelijst" bevat nu geen duidelijkheid dat het om een contra-indicatie gaat waarop medicatiebewaking gedaan moet worden. Contra-indicaties zijn een specifieke Alert. Bij het Alert zou direct duidelijk moeten zijn dat het gaat om een contra-indicatie voor medicatiebewaking en niet zomaar een conditie waar rekening meegehouden moet worden bij het evalueren van de behandeling. Niet elke conditie is voor medicatiebewaking relevant. De code die toegevoegd moet worden moet duidelijk maken dat het om een contra-indicatie voor medicatiebewaking gaat. Code is aangevraagd bij terminologieteam.
Besluit:
Niet meer van toepassing, vanwege nieuwe zib MedicatieContraIndicatie

ZIB-1150

CI opnemen in AlertNaam i.p.v. Probleem

Aangemaakt op: 28-04-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum: 29-07-2020
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
CI wordt op dit moment in de zib Alert gemodelleerd als Probleem. In de zib Alert is AlertNaam de typering van de Alert. De huidige CI uit thesaurus 40 zijn geen problemen of diagnoses maar contra-indicaties voor medicatiebewaking en bevatten ook patientkenmerken waarvoor medicatiebewaking nodig is. Als je een contra-indicaties (CI) aangeeft dan hang je niet een extra label aan een bestaand probleem maar er ontstaat een nieuw concept. <Bijvoorbeeld de CI zwangerschap bij de diagnose zwangerschapsdiabetes (voorbeeld nog aanpassen)> Bovendien is het verwarrend dat als een contra-indicatie ook op een andere manier gerelateerd is aan een probleem (bijv. een episode), om de codering van de contra-indicatie zelf ook via de zib Probleem te laten verlopen. De CI worden aangegeven met een codering uit thesaurus 40 en hoort dus thuis bij de AlertNaam en niet in het huidige Probleem. In zib Probleem kan dan de onderliggende aandoening aangegeven worden net als bij andere Alerts. Voor het model betekent dit dat de choicebox kan verdwijnen en dat er een gesloten wiebertje voor AlertNaam en Open wiebertje voor Probleem (probleem bestaat ook los van Alert) geldt. In de AlertNaamCodelijst dient ook thesaurus 40 opgenomen te worden.
Besluit:
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie gepubliceerd. 

ZIB-1151

Andere zibs relateren aan Alert in plaats van zib Probleem

Aangemaakt op: 28-04-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum: 29-07-2020
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
De relatie van een contra-indicatie met een gezondheidsprobleem gaat over het relateren van andere zibs aan een contra-indicatie. Er is een document opgesteld met mogelijke zibs (zie Excel bestand in Teams). In dit document zijn aan de hand van de NCI-lijst een aantal zibs gepresenteerd die mogelijk aan een contra-indicatie gerelateerd kunnen worden. Hierbij is de relatie met de zib Probleem buiten beschouwing gelaten, dat zijn eigenlijk de items met in de eerste kolom een I (=indicatie). Om inzicht te geven in welke zibs in aanmerking zouden komen voor een relatie met een CI zijn twee kolommen toegevoegd die gaan over het toelichtingen veld bij de zib Alert. Mogelijke zibs die naast het onderliggende zib Probleem aan een contra-indicatie gerelateerd kunnen worden zijn: zib verrichting (komt een aantal keren voor), labuitslag (komt een aantal keren voor), lengte en gewicht. Niet alles wordt nu uitgewisseld en daarnaast heeft/mag een zorgverlener niet altijd toegang tot de achterliggende informatie die in deze zibs is opgenomen. Je mag de CI zwangerschap uitwisselen maar mag je ook informatie over die zwangerschap delen? Daarnaast zijn er heel veel verbanden tussen zibs die niet allemaal in de zibs worden vastgelegd. Uit de analyse komt dat het in sommige gevallen nodig is om achterliggende informatie te ontvangen om een juiste interpretatie van de CI te doen. Denk bijvoorbeeld aan nierfunctie of andere labwaarden. Het is niet nodig om dit allemaal in de zib Alert te modelleren. Hoe deze informatie dan in een uitwisseling wordt opgenomen is een vraag aan het architectuurteam: welke relaties neem je wel of niet op in een concept?
Besluit:
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie gepubliceerd. 

ZIB-1152

Reden van afsluiten toevoegen aan zib Alert

Aangemaakt op: 28-04-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum: 29-07-2020
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
De reden van afsluiten van een contra-indicatie kan relevant zijn bij bijvoorbeeld een milde vorm van de contra-indicatie, een onterechte diagnose met een onterechte CI als gevolg of bij dossieroverdracht. Zo weet degene die hierop moet bewaken wat de reden is dat de medicatiebewaking gestopt is. Reden van afsluiten komt echter internationaal niet voor. Een optie zou kunnen zijn om die reden van afsluiten (vrije tekst) op te nemen in bestaande veld Toelichting. Dit wordt echter niet opportuun geacht omdat het dan mogelijk attentiewaarde verliest en er niet separaat door systemen op gehandeld kan worden.De reden van afsluiten van een contra-indicatie kan relevant zijn bij bijvoorbeeld een milde vorm van de contra-indicatie, een onterechte diagnose met een onterechte CI als gevolg of bij dossieroverdracht. Zo weet degene die hierop moet bewaken wat de reden is dat de medicatiebewaking gestopt is. Reden van afsluiten komt echter internationaal niet voor. Een optie zou kunnen zijn om die reden van afsluiten (vrije tekst) op te nemen in bestaande veld Toelichting. Dit wordt echter niet opportuun geacht omdat het dan mogelijk attentiewaarde verliest en er niet separaat door systemen op gehandeld kan worden.Uit de analyse komen drie mogelijkheden:- Internationaal de bevindingen rondom reden van afsluiten bij een contra-indicatie inbrengen- Nationale extensie aanbrengen zodat reden van afsluiten als separaat veld mee kan;- Reden van afsluiten opnemen als onderdeel van toelichting We bespreken dit graag met het architectuurteam. Mogelijk speelt hier ook nog in mee dat de zib Alert niet alleen voor CI bedoeld is maar voor verschillende typen Alerts.
Besluit:
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie gepubliceerd. 

ZIB-1154

Wijzigen kardinaliteit naar VerpleegkundigeInterventie

Aangemaakt op: 30-04-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: UitkomstVanZorg

Omschrijving:
In zib UitkomstvanZorg staat bij verwijzing naar interventie 0..1. Dit graag veranderen in 0..* Want er kunnen meerdere interventies hangen aan 1 probleem; en uitkomst zorg evalueert alle interventies die aan 1 probleem zijn gekoppeld.  
Besluit:
Relatie naar VerpleegkundigeInterventie (Interventie) veranderd van 0..1 naar 0..*

ZIB-1156

Verwijzing naar NOC en Omaha verwijderen uit FunctioneleofMentaleStatus

Aangemaakt op: 30-04-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

Omschrijving:
in de huidige zib nog een verwijzing staat naar waardenlijsten van NOC en Omaha. Deze worden alleen gebruikt voor de verpleegkundige beroepsgroep en in het IB van maart 2018 is afgesproken alleen SNOMED CT te gebruiken voor de verpleegkundige beroepsgroep.
Besluit:
NOC en Omaha waardelijsten op deprecated gezet. Was al gedaan in issue ZIB-1110

ZIB-1158

uitkomst van zorg

Aangemaakt op: 01-05-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: UitkomstVanZorg

Omschrijving:
In de zib UitkomstvanZorg is een verwijzing toegevoegd naar 2 zibs, te weten AlgemeneMeting en FunctioneleofMentaleStatus. Maar uitkomst van zorg kan worden geregistreerd in heel veel verschillende zibs, zoals zibs die zijn opgenomen onder de groep zelfzorg, klinische context, metingen en scorelijsten. Kan er ipv de huidige verwijzing ook een verwijzing naar een groep zibs worden opgenomen? Met vriendelijke groet namens V&VN Erna Vreeke & Renate Kieft
Besluit:
Data reference naar zib AlgemeneMeting is verwijderd. AndereSNOMED CT code toegevoegd aan rootconcept en verwijderd van ZorgResultaat (ST). Relaties naar andere zibs kunnen per use-case worden toegevoegd in datasets of implementatie modellen (b.v. FHIR)

ZIB-1160

Typo in wiki zib Alert 4.0

Aangemaakt op: 06-05-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
Typo in de "Example Instances" (Prpbleemnaam) in wiki zib Alert *= Probleemnaam*   Typo in "Concept" onder Revision History in wiki zib Alert (spatie te veel tussen gebracht en komma) --> (... de klinische systemen wordt gebracht , om er bij het vormen ... meestal wegens een veiligheidsrisico) *= ... gebracht, om ...*   Typo in wiki zib Alert 4.0 (uitgdrukt) *= uitgedrukt)*   Typo in wiki zib Alert 4.0 in AlertTypeCodelijst (Alert [type] in ^patiënt) *= Alert*     Drager van vancomycineresistente enterokok staat er 2x in codelijst *= 1 is voldoende*  
Besluit:
Enkele typo's verbetert, voorbeeld aangepast

ZIB-1163

Alert.begindatum aanpassen

Aangemaakt op: 07-05-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum: 10-06-2020
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
Het project Huisartsenoverdrachten stelt voor om Alert toe te voegen als voorvoegsel aan de datumvelden om zo onderscheidt te maken in de verschillende datumvelden in o.a. Probleem. Dit is niet meer relevant als de CI wordt opgenomen in de AlertNaam en de zib Probleem het achterliggende probleem is (zie eerder issue). Er ontstaat wel discussie over de omschrijving van begindatum. Het betreft hier het moment dat er bewaking nodig is op de contra-indicatie. De contra-indicatie kan niet met terugwerkende kracht worden bewaakt, daarom kan de begindatum dus ook verschillen met die van het onderliggende probleem. Het is wenselijk om in de beschrijving op te nemen dat voor een contra-indicatie een exacte datum (met of zonder tijdstip) wordt gebruikt en niet een globale aanduiding zoals nu in de definitie is aangegeven.
Besluit:
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie gepubliceerd. 

ZIB-1165

Basiselementen opnemen in zib Alert

Aangemaakt op: 07-05-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum: 10-06-2020
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
* *Informatiebron* (hoe kom je tot de informatie) = niet opnemen; leidt tot onduidelijkheid in de praktijk. Dit is namelijk procesafhankelijk en hierdoor kan de definitie anders geïnterpreteerd worden (vb. patiënt geeft aan dat hij/zij van internist gehoord heeft dat hij/zij een contra-indicatie heeft). Daarnaast als auteur bekend is, is de informatiebron voor de CI irrelevant. Dit hangt ook samen met separaat issue dat door project Huisartsenoverdrachten is ingediend. * *Identificatienummer* = uiteraard opnemen * *Auteur* = alleen één zorgverlener opnemen * *DatumTijd* = niet toevoegen, de reeds opgenomen BeginDatumTijd en EindDatumTijd zijn voldoende * *Onderwerp* = opnemen; hierbij is alleen de patiënt het onderwerp van een CI.
Besluit:
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie gepubliceerd. 

ZIB-1166

Zibnaam Alert wijzigen

Aangemaakt op: 07-05-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum: 10-06-2020
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
Uit de analyse komt naar voren dat we ons houden aan de huidige modellering van CI in de zib Alert. Een betere naam die de lading dekt van alle verschillende toepassingen is niet gevonden.
Besluit:
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie gepubliceerd. 

ZIB-1171

Zorgaanbieder: waardelijst OrganisatieTypeCodelijst

Aangemaakt op: 18-05-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
Voor de geboortezorg mis ik de kraamzorgorganisatie in de waardelijst bij OrganisatieType. Kan deze worden toegevoegd? En voor de palliatieve zorg ontbreekt hospice in dezelfde waardelijst
Besluit:
Code voor hospice is toegevoegd aan codelijst voor organisatietype. Daarnaast is de codelijst weer synchroon gemaakt met het codesysteem RoleCodeNL (oa Kraamzorg en dialysecentrum toegevoegd.

ZIB-1173

Wilsverklaring: Orgaandonatie verder specificeren

Aangemaakt op: 03-06-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Wilsverklaring

Omschrijving:
Orgaandonatie is nu gerelateerd aan de zib Wilsverklaring-v3.1; WilsverklaringType - Verklaring donorschap 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1. In de huidige versie lijkt dit alleen algemeen gedefinieerd. Er zijn 2 typen orgaandonatie (orgaandonatie vs lichaam ter beschikking stellen voor de wetenschap). Bij orgaandonatie is een verdere specificatie mogelijk, bijv. alles doneren behalve hoornvlies/huid/etc.. Verder zal dit jaar de regelgeving van orgaandonatie veranderen van opt-in naar opt-out (zie ook [donnorregister|[https://www.donorregister.nl/uw-keuze-maken/welke-keuzes-heeft-u]]). Graag zouden wij zien dat de zib (of evt. een nieuwe kandidaat (sub)zib) deze opt-out en ook de bijbehorende specificaties gestandaardiseerd ondersteunt. Is dat mogelijk?   Deze vraag is eerder ingediend via de mail voor de consultatie publicatie 2020 door Marijke Dermois, op verzoek nu ook in bits.
Besluit:
De "Verklaring donorschap" is verwijderd uit de WilsverklaringTypeCodelijst. "Verklaring ter beschikkingstelling aan de wetenschap" is toegevoegd aan de WilsverklaringTypeCodelijst. In de definitie is een verwijzing naar donorregister gezet. In de Concept de toelichting opgegeven dat 'Verklaring donorschap' verwijderd is.

ZIB-1174

DefintionCode niet meer actueel en referentie naar zib AlgemeneMeting verwijderen.

Aangemaakt op: 08-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Behandeldoel

Omschrijving:
Deprecated term vervangen en verwijzing naar zib die in 2020 publicatie gaat verdwijnen verwijderen. 
Besluit:
SNOMED CT term toegevoegd, verwijzing naar zib AlgemeneMeting verwijderd.

ZIB-1175

tabel 40 contraindicaties verwijderen uit ProbleemNaam ivm nieuwe zib

Aangemaakt op: 08-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
Doordat er een nieuwe zib is gemaakt voor ContraIndicatie verhuist de tabel 40 en kan deze uit de waardelijst van ProbleemNaam worden verwijderd (deprecated)
Besluit:
Omdat er een nieuwe zib is gemaakt voor contraIndicatie medicatieveiligheid is tabel 40 uit de waardelijst van ProbleemNaam verwijderd.

ZIB-1179

DCM::DefinitionCodes voor zib Hartfrequentie

Aangemaakt op: 16-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
bij aanpassen van zib voor publicatie 2020 afgesproken indien mogelijk ook de DCM:DefinitionCodes toe te voegen en gebruikte terminologie in waardelijsten. 
Besluit:
Diverse toevoegingen en/of vervanging van  DCM::definitionCode

ZIB-1181

DefinitionCodes zib drugGebruik

Aangemaakt op: 17-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

Omschrijving:
uitbreiding defintioncodes voor de zib.
Besluit:
DefinitionCode toegevoegd aan rootconcept.

ZIB-1184

DefinitionCodes Lichaamsgewicht

Aangemaakt op: 17-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

Omschrijving:
[https://zibs.nl/wiki/Lichaamsgewicht-v3.1(2019NL)]    iig rootconcept
Besluit:
SNOMED Terminologie koppelingen toegevoegd

ZIB-1185

DefintionCodes zib nl.lichaamslengte

Aangemaakt op: 17-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

Omschrijving:
[https://zibs.nl/wiki/Lichaamslengte-v3.1(2019NL)] iig het rootconcept
Besluit:
SNOMED CT DefintionCodes toegevoegd aan item rootconcept en positie.

ZIB-1186

DefintionCodes zib Lichaamstemperatuur

Aangemaakt op: 17-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

Omschrijving:
[https://zibs.nl/wiki/Lichaamstemperatuur-v3.1.1(2019NL)] iig rootconcept
Besluit:
SNOMED CT DefintionCode toegevoegd aan item rootconcept.

ZIB-1187

DefinitionCodes zib Nl.zorg.tekstuitslag

Aangemaakt op: 17-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TekstUitslag

Omschrijving:
[https://zibs.nl/wiki/TekstUitslag-v4.3(2019NL)]   iig rootconcept
Besluit:
Snomed codes in de vorm van een DCM:definitionCode aan elementen toegevoegd. Terminologie koppeling voor TekstUitslagType en de termen van de bijbehorende codelijst worden in een nieuw issue meegenomen  naar de volgende (pre)publicatie

ZIB-1188

DefintionCodes zib nl.vochtbalans

Aangemaakt op: 17-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Vochtbalans

Omschrijving:
[https://zibs.nl/wiki/Vochtbalans-v1.0(2019NL)] 
Besluit:


ZIB-1189

DefinitionCodes alle administratieve zibs

Aangemaakt op: 17-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contact

Contactpersoon
Patient
Zorgaanbieder
Zorgverlener


Omschrijving:
wenselijk om in ieder geval een goeie SNOMED CT term te hebben voor de rootconcepts van deze zibs. |[Betaler-v3.1|https://zibs.nl/wiki/Betaler-v3.1(2019NL)]|[Contactpersoon-v3.3|https://zibs.nl/wiki/Contactpersoon-v3.3(2019NL)]|[Zorgaanbieder-v3.3|https://zibs.nl/wiki/Zorgaanbieder-v3.3(2019NL)]| | |[Contact-v4.0|https://zibs.nl/wiki/Contact-v4.0(2019NL)]|[Patient-v3.1.1|https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.1.1(2019NL)]|[Zorgverlener-v3.4|https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.4(2019NL)]|
Besluit:
SNOMED CT DefintionCodes toegevoegd aan item rootconcept van de zibs Contactpersoon, Zorgaanbieder, Zorgverlener, Contact en Patient.

ZIB-1190

DefinitionCodes zib Nl.zorg.behandelaanwijzing

Aangemaakt op: 17-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
bij de wijzingen svp ook de gebruikte definition codes bekijken. Er zitten er een paar bij waarvan ik twijfel of deze kloppen. 
Besluit:
Ontbrekende Definition codes aangevuld

ZIB-1192

DefinitionCodes zib Nl.zorg.taalvaardigheid

Aangemaakt op: 17-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Taalvaardigheid

Omschrijving:
[https://zibs.nl/wiki/Taalvaardigheid-v3.1(2019NL)]
Besluit:
Elementen van SNOMED codes voorzien middels de DCM::definitioncode tag

ZIB-1195

Medicatieverstrekking AanschrijfDatum verkeerde Id

Aangemaakt op: 25-06-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Verstrekking

Omschrijving:
In de zib Medicatieverstrekking heeft het concept AanschrijfDatum de Id NL-CM:9.9.2250. De Medicatie-zibs concept id's zijn afgeleid van de MP-dataset. Het zou fijn zijn om dit consistent te houden. De id zou dus NL-CM:9.9.22500 moeten zijn [volgens de dataset|http://decor.nictiz.nl/pub/medicatieproces/mp-html-20181220T121121/tr-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.4.102-2016-03-23T163243.html#_2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.2.3.22500_20160407102348].
Besluit:
Concept Id van Aanschrijfdatum is gewijzigd van  NL-CM:9.9.2250 in NL-CM:9.9.22500. Oude Id bevatte typefout

ZIB-1196

Nadere specificatie zib betaler einddatum verzekering vaak niet aanwezig

Aangemaakt op: 29-06-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Betaler

Omschrijving:
  Momenteel zijn wij bezig met de implementatie van VIPP GGZ, en dan specifiek met de implementatie van zib Betaler ([https://zibs.nl/wiki/Betaler-v3.1(2017NL])). In deze zib is EindDatumTijd een verplicht veld (cardinaliteit = 1): In ons EPD hebben nu geldige verzekeringen (verkregen via COV check of bij handmatige registratie) doorgaans geen einddatum. In de praktijk is een verzekering voor onbepaalde tijd geldig, tenzij deze bewust gestopt wordt.Volgens onze stakeholders is een verzekering zonder einddatum vrij gangbaar. In ons EPD vullen wij doorgaans de oneindige datum 31-12-9999 in (in de database wel te verstaan) indien een datum (tbv een interface) verplicht is maar niet vastgesteld of vastgelegd. De FHIR server geeft echter met een waarschuwing aan dat een einddatum van 9999-12-31 niet geoorloofd is. Is dit een bekend probleem bij andere softwareleveranciers? Wij hebben wel wat mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht, maar deze zijn géén van allen optimaal: het weglaten van de startdatum Als men geen periode invult, dan zijn de start- en einddatum niet verplicht. Maar dit is natuurlijk geen oplossing en is bovendien foutgevoelig. het kiezen van eind van het jaar als einddatum. Dit leidt tot verkeerde conclusies wanneer het jaar afgelopen is. het kiezen van een andere datum in de toekomst. Dit is technisch gezien ook niet correct, maar misschien iets duidelijker dat het een fictieve datum is.  Kortom, hier komen wij niet uit.    Graag  vernemen wij graag een reactie hoe hier mee om te gaan.  Alvast hartelijk dank!   Met vriendelijke groet,   Bernard van Driel
Besluit:
Kardinaliteit BeginDatumTijd is aangepast.

ZIB-1199

Vervangen verouderde Snomed code

Aangemaakt op: 06-07-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

Omschrijving:
Code SNOMED 228274009 : Lifetime non-drinker (finding) is deprecated en moet vervangen worden door 783261004 : Lifetime non-drinker of alcohol. De code is onderdeel van de waardelijst AlcoholGebruikStatusCodelijst
Besluit:
Verouderde code SNOMED 228274009 : Lifetime non-drinker (finding) is vervangen door 783261004 : Lifetime non-drinker of alcohol.

ZIB-1201

Terminologie koppeling Zwangerschap

Aangemaakt op: 20-07-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zwangerschap

Omschrijving:
De zib Zwangerschap heeft op de root de volgende code gebonden: [364320009|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=364320009] Pregnancy observable. Voor het concept 'Zwanger' dat een indicator is of iemand zwanger is dat de code: [77386006|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=77386006] Zwangerschap. Wij vragen ons af of deze codes niet omgedraaid hadden moeten zijn. De vraag onstaat bij ons vanuit het feit dat we de zib Zwangerschap op een FHIR Condition resource hebben gemapt met bij behorende losse Observations waar bijvoorbeeld het concept 'Zwanger' wordt vastgelegd. De terminologie koppeling wordt gebruikt om de Condition en Observation te onderscheiden. Hierbij lijkt de tweede code, 77386006, passender bij de Condition. 
Besluit:
SNOMED CT code voor rootconcept gewijzigd van 364320009 naar 118185001, Bevinding betreffende zwangerschap.

ZIB-1202

Beschrijving ProbleemBeginDatum aanpassen ('aandoening' weghalen)

Aangemaakt op: 23-07-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
Definitie (tekst) van ProbleemBeginDatum aanpassen ('aandoening' weghalen): _Begin van de klacht, beperking, +aandoening,+ complicatie of het symptoom of de datum van de diagnose waarop het probleem betrekking heeft._ Onderstreepte deel weghalen
Besluit:
In de definitie van ProbleemBeginDatum 'aandoening' weggehaald omdat het in lijst met probleem types staat.

ZIB-1206

TabakGebruikStatusCodelijst 'rookt soms' SNOMED code wijzigen

Aangemaakt op: 17-07-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

Omschrijving:
Tijdens het testen van de keten blijkt dat onze PGO de waarden uit de SNOMED letterlijk overneemt. Nu zit in de TabakGebruikStatusCodelijst een SNOMED code voor de waarde 'rookt soms'. Deze code is: [230059006|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=230059006]. Nu is die code in de SNOMED gekoppeld aan de waarde 'rookt soms sigaretten'. Dit geeft bijzondere combinaties in het PGO. Waarbij iemand die soms sigaren rookt nu de waardes 'rookt sigaren' en 'rookt soms sigaretten' krijgt te zien. Nu zou ik voorstellen om de huidige SNOMED code te vervangen met deze: 428041000124106. Deze SNOMED code staat voor de waarde 'rookt soms tabak'. Deze waarde is een stuk neutraler en leidt minder snel tot vreemde combinaties. Daarnaast zit in de definitielijst van deze laatste code ook de waarde 'rookt soms'. Dit is gebaseerd op de info zoals hier te verkrijgen: [https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1=404684003&edition=MAIN/SNOMEDCT-NL/2019-09-30&release=&languages=nl,en]
Besluit:
Conceptcode 230059006 aangepast naar  428041000124106 |rookt soms tabak.

ZIB-1209

Tekstueel en in voorbeelden aanpassen zib Alert vanwege de nieuwe zib CI

Aangemaakt op: 30-07-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Alert

Omschrijving:
Tekstueel en in voorbeelden aanpassen zib Alert vanwege de nieuwe zib CI
Besluit:
Kleine tekst wijzigingen en aanwijzing ivm nieuwe zib MedicatieContraIndicatie.

ZIB-1213

"AbilityToGroome" moet zijn "AbilityToGroom"

Aangemaakt op: 19-08-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VermogenTotUiterlijkeVerzorging

Omschrijving:
De zib "VermogenTotUiterlijkeVerzorging" is naar het Engels vertaald als "AbilityToGroome". Dit moet zijn: "AbilityToGroom", zonder "e" op het eind.
Besluit:
Tekstfout AbilityToGroome aangepast naar AbilityToGroom

ZIB-1217

Consistent maken van de zib

Aangemaakt op: 27-08-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: O2Saturatie

Omschrijving:
Bij het toekennen van SNOMED codes aan de elementen kwam naar voren dat de namen van de elementen onderlng niet consistent zijn. Deel geven de namen aan dat het uitsluitend over perifere saturatie gaat, deel juist niet. Hierdoor is het toekennen van codes niet mogelijk zonder de naamgeving consistent te maken. Er moet een keuze gemaakt worden of de zib alleen perifere saturatie modelleert of algemeen saturatie en daar moet de naamgeving op aangepast worden. Vervolgens kunnen dan SNOMED codes toegekend worden
Besluit:
Concept toegesneden op PerifereSaturatie. In Purpose aangegeven dat SaO2 meting een labmeting is. De volgende elementen van een SNOMED code voorzien: Rootconcept: 250554003 | Measurement of oxygen saturation at periphery  ExtraZuurstofToediening: 266702001 | Oxygen enrichment therapy  SpO2Waarde: 431314004 | Peripheral oxygen saturation | naast de bestaande LOINC O2SaturatieDatumTijd: Naam gewijzigd naar SpO2SaturatieDatumTijd. Een element 'Meetlocatie' toegevoegd.

ZIB-1220

foutje in codingsystem OID in waardelijst Pn_PerineuraleInvasieCodelijst (TNM zib)

Aangemaakt op: 08-09-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
Het eerste item in deze codelijst mist het cijfer '3' in de oid van het codingsystem.  
Besluit:


ZIB-1221

Rare regel bij zib Verrichting (op wiki)

Aangemaakt op: 08-09-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
Bij de zib verrichting staat (alleen op de wiki, niet in de pdf) een ‘rare regel’ bij VerrichtingType’: Ingrepen en behandelingen
Besluit:


ZIB-1224

Fout in ycN_RegionaleLymfeklierenCodelijst omschrijvingen

Aangemaakt op: 09-09-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
in *ycN_RegionaleLymfeklierenCodelijst* vanaf code ycN2c(sn) niet meer kloppen. De omschrijving moet hetzelfde zijn als de code, maar hij begint daar opeens opnieuw bij het begin i.p.v. dat die doorloopt.
Besluit:


ZIB-1225

Spatie in laatste item TNMVersieCodelijst verwijderen

Aangemaakt op: 09-09-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
In *TNMVersieCodelijst* moet de laatste waarde de conceptcode UICCTNM8 hebben (i.p.v. UICC TNM8).
Besluit:


ZIB-1226

verwijderen engelstalige tekst uit G_DifferentiatiegraadTumorCodelijst

Aangemaakt op: 09-09-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
In *G_DifferentiatiegraadTumorCodelijst* staat bij de omschrijving van GX t/m G4 naast de Nederlandstalige tekst ook de engelstalige tekst.
Besluit:


ZIB-1227

aanpassen example instance

Aangemaakt op: 09-09-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
Bij de *Example Instances* ontbreekt bij afwijkingnummer 2, de corresponderende TumorLokalisatie - AnatomischeLocatie daarvan:
Besluit:
Voorbeeld is aangepast.

ZIB-1230

Medicatie contra-indicatie naam verkeerd gespeld (Engels)

Aangemaakt op: 14-09-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieContraIndicatie

Omschrijving:
In de zib MedicationContraindication is de Engelse term voor medicatie naam verkeerd gespeld. MedicatieContraIndicationName -> MedicationContraIndicationName  [https://zibs.nl/wiki/MedicationContraIndication-v1.0(2020EN)]  
Besluit:
Typo in engelse naam van MedicatieContraIndicatieNaam aangepast. 

ZIB-1231

attribuut bij intentionele waardlijsten gewenst in xmi

Aangemaakt op: 15-09-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

LaboratoriumUitslag
MedischHulpmiddel
VerpleegkundigeInterventie
Verrichting
Wond
part.AnatomischeLocatie


Omschrijving:
Deze is ook vrij consistent: bij alle intentionele waardelijst mist een attribuut dat zegt op welke wijze het concept wordt geïmporteerd. De designation onder de include is ook dan niet helemaal fris. Voorbeeld:   <!--nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie-v3.2_valuesets.xml-->     <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.4" name="InterventieSnomedCodelijst" displayName="InterventieSnomedCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final">         <sourceCodeSystem id="2.16.840.1.113883.6.96" identifierName="SNOMED CT"/>         <conceptList>             <include code="71388002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Procedure">                 <designation language="nl-NL" type="preferred" displayName="SNOMED CT - SNOMED CT: <<71388002 | procedure |"/>             </include>         </conceptList>     </valueSet>   Dit zou moeten zijn (<< is *is-a*):   ...             <include code={color:#993300}"71388002"{color} codeSystem={color:#993300}"2.16.840.1.113883.6.96"{color} displayName={color:#993300}"Procedure"{color} *op={color:#993300}“is-a"{color}*>                 <designation language={color:#993300}"nl-NL"{color} type={color:#993300}"preferred"{color} displayName={color:#993300}"{color}*procedure*{color:#993300}"{color}/>             </include> ...   Dit betreft 11 waardelijsten: <!--nl.zorg.Wond-v3.3_valuesets.xml--> {color:#000096}—> Let op: hier is het << oftewel is-a, dus *op=“is-a"*{color} <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.2.7" name="WondDrainTypeCodelijst" displayName="WondDrainTypeCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final”>   Alle hier onder zijn < dus descendent-of dus *op**="descendent-of"* <!--nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie-v3.2_valuesets.xml--> <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.4" name="InterventieSnomedCodelijst" displayName="InterventieSnomedCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final”> <!--nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.6_valuesets.xml--> <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2" name="AfnameprocedureCodelijst" displayName="AfnameprocedureCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final"> <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9" name="ContainerTypeCodelijst" displayName="ContainerTypeCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final"> <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6" name="MonstermateriaalCodelijst" displayName="MonstermateriaalCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final"> <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13" name="MorfologieCodelijst" displayName="MorfologieCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final"> <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4" name="TestmethodeCodelijst" displayName="TestmethodeCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final"> <!--nl.zorg.part.AnatomischeLocatie-v1.0_valuesets.xml--> <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1" name="LocatieCodelijst" displayName="LocatieCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final"> <!--nl.zorg.AllergieIntolerantie-v3.3_valuesets.xml--> <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.12" name="WijzeVanBlootstellingCodelijst" displayName="WijzeVanBlootstellingCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final"> <!--nl.zorg.Verrichting-v5.2_valuesets.xml--> <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4" name="VerrichtingMethodeCodelijst" displayName="VerrichtingMethodeCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final"> <!--nl.zorg.MedischHulpmiddel-v3.3.1_valuesets.xml--> <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1" name="ProductTypeCodelijst" displayName="ProductTypeCodelijst" effectiveDate="2020-09-10T00:00:00" statusCode="final">at
Besluit:


ZIB-1234

Typos in nl.zorg.part. bereik en verstrekkingsverzoek

Aangemaakt op: 16-09-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.Bereik

Omschrijving:
Zie [https://zibs.nl/wiki/Bereik-v1.0.1(2020NL)#12229] De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan {color:#ff0000}+*net*+{color} in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden. => De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan {color:#00875a}*+niet+*{color} in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden. Nog een typo bij [https://zibs.nl/wiki/Verstrekkingsverzoek-v1.0.3(2020NL)#13414:] Dit is het aantal eenheden van het bestelde product per verstrekking. Het aantal herhalingen geeft aan {color:#ff0000}+*hoe veel*+{color} keer deze hoeveelheid verstrekt mag worden. {color:#323333}Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).{color} Dit is het aantal eenheden van het bestelde product per verstrekking. Het aantal herhalingen geeft aan {color:#00875a}+*hoeveel*+{color} keer deze hoeveelheid verstrekt mag worden. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25). En bij metadata [https://zibs.nl/wiki/Verstrekkingsverzoek-v1.0.3(2020NL)#Metadata:] {color:#de350b}+*Proejctgroep*+{color} Medicatieproces   {color:#00875a}*+Projectgroep+* {color}Medicatieproces
Besluit:


ZIB-1235

Typos in zip Refractie

Aangemaakt op: 16-09-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Refractie

Omschrijving:
Er zitten diverse typos in de zib Refractie: # DCM::CreationDate "15/05/2020" is niet goed geformatteerd. Dit zou een Nederlandse datum "15-05-2020" moeten zijn of als het echt een Amerikaanse datum is met de maand eerst: "05/15/2020" # NL-CM:12.20.24 alias SfericRefractiion moet zijn SfericRefraction # NL-CM:12.20.24 zelfde spelfout in de Engelse definitie van dit concept # NL-CM:12.20.9 SfericRefractionValue "to correct myopia (myopia)" moet denk ik zijn "to correct nearsightedness (myopia)" # NL-CM:12.20.5 Prisma Engelse definitie "Container of the Prisma concept.This container contains all data elements of the Prisma containerl." heeft een spatie te weinig na de eerste punt en een 'l' teveel aan het einde. # NL-CM:12.20.5 Prisma lijkt een probleem in "Waardebereik: 0,00 and 40,00" te bevatten. Bij alle andere waardebereiken staat "Waardebereik: X-Y" als de bedoeling is om van X t/m Y te zeggen. Hier lijkt het net of het bereik bestaat uit alleen die 2 waarden.
Besluit:


ZIB-1237

'BehandelAanwijzing - Definitie Behandelbesluit aanpassen

Aangemaakt op: 17-09-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing2

Omschrijving:
Bij de definitie van Behandelbesluit staat nog een oud stukje tekst: "Bij een besluit 'onder voorwaarden uitvoeren' moet het concept Behandelvoorwaarden de voorwaarden in bevatten." Dit zou moeten zijn: "Bij een besluit 'Anders' moet het data-item 'SpecificatieAnders' de aanwijzingen bevatten voor het al of niet uitvoeren van de behandeling."
Besluit:
Oude tekst vervangen door de voor deze release beoogde tekst

ZIB-1238

Het codesysteem NullFlavor heeft in een aantal zibs een inconsistente naam

Aangemaakt op: 19-09-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieAfspraak

MedicatieGebruik2
Patient
Zorgverlener
part.Naamgegevens


Omschrijving:
Het codesysteem NullFlavor heeft in een aantal zibs een inconsistente naam, zoals NullFlavors en NullFlavour. DIt moet geharmoniseerd worden.  De betreffende zibs en waardenlijsten zijn: Zorgverlener: ZorgverlenersRolCodelijst NullFlavour -> NullFlavor MedicatieAfspraak: RedenMedicatieafspraakCodelijst NullFlavour -> NullFlavor MedicatieGebruik: RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst NullFlavour -> NullFlavor Naamgegegvens: NaamgebruikCodelijst NullFlavors -> NullFlavor Patient: GeslachtCodelijst NullFlavors -> NullFlavor
Besluit:
Naam NullFlavour in waardelijsten gewijzigd in NullFlavor

ZIB-1239

Geslacht uitbreiden o.a. met X

Aangemaakt op: 21-09-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
(Mail Wietske Huizenga, Radboudumc)  Beste Pim, Lang niet gesproken, dat krijg je als er weinig events zijn. Ik benader je even vanwege het volgende: Wij kregen in het Radboudumc de vraag of we Epic zo kunnen inrichten dat patiënten zelf kunnen bepalen hoe ze worden aangesproken in correspondentie. Op dit moment leiden we dit af van het administratieve geslacht. We hebben toen gekeken naar de [zib Patiënt (2020)|https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.2(2020NL)] en hoe hierin het geslacht wordt benoemd. Wat ons toen opviel is dat hier gesproken wordt over een administratief geslacht, maar dat de keuzelijst niet overeenkomt met de opties die er zijn voor op ID-kaart en paspoort, namelijk man, vrouw, X. Zou jij kunnen uitleggen wat de overwegingen zijn geweest om het administratieve geslacht niet gelijk te trekken met wat er wettelijk gezien als geslacht geregistreerd mag worden? Hierdoor komen wij een beetje in de knoop met onze verplichting om het geslacht van het identificatiemiddel over te nemen icm het voldoen aan de ZIB. En of er plannen zijn om naast het administratieve geslacht ook een aanduiding toe te voegen over hoe je wilt worden aangesproken en mogelijk ook hoe iemand zich voelt? Hopelijk kan je ons verder helpen. Groeten, Wietske
Besluit:
De omschrijving van GeslachtCodelijst is aangevuld met X.  

ZIB-1243

oid codesysteem T en N kloppen niet in ARTDECOR zibs repository

Aangemaakt op: 24-09-2020 Status: In publicatie
Onderdeel van: Release 2020 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
omschrijving (koppeling?) codesystemen voor T en N kloppen niet in upload 2020
Besluit:


ZIB-1244

verwijderen overbodige containers uit informatiemodel

Aangemaakt op: 28-09-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
Op de site https://zibs.nl/wiki/TNMTumorClassificatie-v1.0(2020NL)#14178 en op de pdf onderaan de site, staan bij de anatomische locaties nog observable entities. Hier staat het wel goed: https://zibs.nl/wiki/AnatomischeLocatie-v1.0(2020NL) Dus eigenlijk het verzoek op de site en pdf aan te passen :)
Besluit:
De containers RegionaleLymfeklierenLocalisatie, TumorLokalisatie en AfstandsMetastasenLocalisatie zijn verwijderd. De kardinaliteiten zijn gewijzigd van 0..1 naar 0..*.

ZIB-1246

Naamgeving concepten die naar de zib AnatomischeLocatie verwijzen is niet correct

Aangemaakt op: 30-09-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
De drie subdiagrammen van de TNM bouwsteen bevatten een verwijzing naar de zib AnatomischeLocatie. De namen van de concepten zijn resp Tumor::AnatomischeLocatie, Lymfeklieren::AnatomischeLocatie , Metastasen::AnatomischeLocatie. Deze namen zijn niet correct. Het deel voor de '::' moet een 'is a' relatie met de bouwsteennaam hebben. In dit geval moet het een locatie aanduiden. TumorLocatie::AnatomischeLocatie zou b.v. een correcte naam zijn. Bij de laatste twee namen is daarnaast de naam voor de '::' meervoud, terwijl de locatie op een enkelvoudig concept slaat, nl Lymfeklier, resp. Metastase. Het gebruik van de NaamInZib::BouwsteenNaam is niet verplicht. Alleen de bouwsteennaam is ook goed, tenzij er een speciale rol aan het element wordt toegekend. De Engelse aliassen zijn bovendien niet in lijn met de Nederlandse naam. Hier wordt wel alleen de Engelse bouwsteennaam gebruikt. Tenslotte horen de teksten in het diagram element bij verwijzingen grijs te zijn.
Besluit:
Concept name van de 3 subject references naar de subzib anatomischeLocatie zijn aangepast.

ZIB-1248

DAS NL-CM:12.18.18 Locatie lijkt verkeerde omschrijvingen te hebben

Aangemaakt op: 07-10-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: DAS

Omschrijving:
[https://zibs.nl/wiki/DAS-v1.0(2020NL)#Information_Model] NL-CM:12.18.18 Locatie heeft de omschrijvingen van AnatomischeLocatie (zijn patentconcept) Verwacht iets als: "Localisatie op/in het lichaam." en "Localisation on/in the body."  
Besluit:
Tekst omschrijving van locatie (van gewrichten) aangepast. 

ZIB-1252

CLONE - VerpleegkundigeInterventie-v3.2, aanpassing verwijzing codelijst

Aangemaakt op: 16-10-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VerpleegkundigeInterventie

Omschrijving:
In de zib VerpleegkundigeInterventie-v3.2(2019NL) staat een verwijzing naar de codelijst van NIC. Verzoek is om deze verwijzing te verwijderen, omdat in het IB van maart 2018 is afgesproken dat SNOMED CT de taal is voor verpleegkundige beroepsgroep.   Daarnaast staat er in de instructie een verwijzing naar de kernset patiëntproblemen, graag dit wijzigen in een verwijzing naar de SNOMED CT subset kernset interventies, beschikbaar via Nictiz.
Besluit:
Zie de release notes van issue ZIB-1281.

ZIB-1253

Voorbeelden in zib MedicatieContraIndicatie aanpassen

Aangemaakt op: 16-10-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieContraIndicatie

Omschrijving:
Aanpassen use case Zwangerschap: * Einddatum zwangerschap moet na de begindatum van de zwangerschap zijn * BeginDatum blijft 08-06-2020 * EindDatum wordt 08-04-2021{color:#de350b} >> 08-03-2021 10 maanden zwangerschap is pijnlijk{color} Aanpassen use case Sportbeoefening: * EindDatum leeg laten * Begindatum actualiseren: 01-08-2015 * Toelichting: Handboogschieten * Reden van afsluiten verwijderen Aanpassen use case Morbide Obesitas: * Reden van afsluiting moet zijn: Heeft gewicht verloren * Toelichting in dit voorbeeld verwijderen * Naam van de melder (D. Bakker) wijzigen in T. de Groot (allemaal verschillende namen opnemen) Kolom toevoegen: * Instelling/zorgaanbieder wel opnemen (meer gegevens over mogelijke namen van de zorgaanbieder volgt nog) {color:#de350b}>> toevoegen informatie zorginstelling{color}
Besluit:
ExampleInstance gewijzigd. 

ZIB-1254

Paragraaf "Concept" aanpassen

Aangemaakt op: 16-10-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieContraIndicatie

Omschrijving:
Aanpassingen:  * In het paragraaf “Concept”, aanpassen: Het woord “zorgverlener” verwijderen in de eerste zin, kan namelijk ook een patiënt zijn. * In dezelfde eerste zin "mogen toepassen" wijzigen in “mogen worden toegepast”.
Besluit:
Omschrijving 'Concept' is aangepast. 

ZIB-1256

Gender heeft een foutieve definition

Aangemaakt op: 22-10-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
Op de Engelse versie van de zib zorgverlener staat de volgende Definition bij *gender*:   "Patient’s administrative gender"   Volgens mij moet dit "Health professional’s administrative gender" zijn, omdat het gaat om de zorgverlener en niet over de patient.  Link: [https://zibs.nl/wiki/HealthProfessional-v3.5(2020EN)]
Besluit:
Zie de release notes van issue ZIB-1368.

ZIB-1261

Medicatieafspraak waardelijst MedicatieafspraakStopTypeCodelijst bevat vervallen SNOMED CT codes

Aangemaakt op: 27-10-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieAfspraak

MedicatieGebruik2
ToedieningsAfspraak


Omschrijving:
Onder issue 888 zijn in prepublicatie 2019 een aantal 'eigen' medicatie codestelsels vervangen door SNOMED. De SNOMED  codes die daarbij voor de codes uit de waardenlijst MedicatieafspraakStopTypeCodelijst  zijn gekozen zijn vervallen ( en nooit actief geweest)
Besluit:
De inactieve codes uit de MedicatieafspraakStopTypeCodelijst en MedicatiegebruikStopTypeCodelijst vervangen door : 113371000146109 |definitief gestopt met medicatie| en 113381000146106 |tijdelijk gestopt met medicatie.

ZIB-1268

Engelse omschrijving Melder::Zorgverlener niet correct

Aangemaakt op: 09-11-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieContraIndicatie

Omschrijving:
De Engelse omschrijving van Melder::Zorgverlener (Reporter::HealthProfessional) is "The healthcare *provider* who takes resposibility for the registering the contraindication."   Dit moet zijn:  "The healthcare *professional* who takes resposibility for the registering the contraindication."
Besluit:
De Engelse omschrijving van 'Reporter::HealthProfessional' gewijzigd naar:  "The healthcare professional who takes resposibility for the registering the contraindication."

ZIB-1269

LaboratoriumUitslag: verwijderen Aanvrager (niet implementeerbaar)

Aangemaakt op: 11-11-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
De NL-CM:13.1.34 LaboratoriumUitslag.Aanvrager is niet implementeerbaar zoals deze nu is. De aanvrager is deel van het Aanvraag object waarvan meer informatie vereist is om deze te kunnen samenstellen. Status, aanvraagcode om maar wat te noemen. Op dit moment kun je daardoor Aanvrager in zowel in FHIR als Cda niet goed implementeren. Voorstel: Aanvrager verwijderen of zorgen dat de Aanvraag volwaardig door de zibs wordt ondersteund.
Besluit:
Het element 'Aanvrager' is verwijderd. 

ZIB-1272

Toevoegen van veld Datum/tijd bij zib woonsituatie

Aangemaakt op: 17-11-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

Omschrijving:
Recent kwam in issue https://bits.nictiz.nl/browse/MM-1354 naar voren dat het veld Datum/Tijd in het kwalificatiemateriaal (van bgz, bgggz en bglz) moest worden toegevoegd bij Woonsituatie Dit was in eerste instantie vanwege een technische reden met LastN functionaliteit. (en dat dit kon, was omdat het veld ook in de zib basiselementen zit) Maar zoals terecht werd opgemerkt vanuit HL7team, moet dit ook functioneel duidelijk zijn. Anders kan ieder willekeurige woonsituatie moment opgevoerd worden, terwijl de huidige woonsituatie gewenst is.
Besluit:
# Data element DautmTijd is toegevoegd aan het model. # Voorbeeld is aangepast.

ZIB-1274

refsets toevoegen aan zib

Aangemaakt op: 18-11-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
twijfel of deze nieuwe refsets  ook aan de zib moeten worden toegevoegd aangezien deze in de NL labcode set zitten. Wel anayse waard. * Dutch pathology simple reference set (foundation metadata concept) 110851000146103 * (misschien wel/niet onderdeel) * simpele referentieset met ordinale uitslagen van microscopische bepalingen (metadata) 97801000146108 * simpele referentieset met ordinale uitslagen (metadata) 46231000146109 * simpele referentieset met ordinale uitslagen van bepalingen van antibioticagevoeligheid (metadata) 140301000146101  
Besluit:
Zie de release notes van ZIB-1422.

ZIB-1279

refset implantaten beschikbaar in snomed ct NL editie

Aangemaakt op: 19-11-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
Dutch implant registry simple reference set (foundation metadata concept) 14074100014610 is voor de implantaten die aangeleverd moeten worden aan het (landelijk implantaten register) LIR (inclusielijst). Dus veel leveranciers zullen deze lijst gebruiken in de zib, maar de zib kan ook breder gebruikt worden. Vraag is of en zo ja waar deze aan de zib medisch hulpmiddel kan worden toegevoegd.   
Besluit:
ProductTypeImplantatenCodelijst toegevoegd aan MedischHulpmiddel.ProductType. SNOMED ^52801000146101 | Dutch implant registry simple reference set.

ZIB-1281

diverse refsets voor verpleegkundige interventies/observaties.

Aangemaakt op: 19-11-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VerpleegkundigeInterventie

Omschrijving:
* Dutch nursing intervention simple reference set (foundation metadata concept)              99051000146107 * simpele referentieset voor verpleegkundige interventies voor thema risico op vallen (metadata)       110881000146108 * simpele referentieset voor verpleegkundige observaties (metadata)                140991000146106 * simpele referentieset voor verpleegkundige interventies voor thema psychosociale zorg (metadata) 110911000146108 * simpele referentieset voor verpleegkundige observaties voor thema risico op delier (metadata)        140961000146101 * simpele referentieset voor verpleegkundige interventies voor thema delier (metadata)   110891000146105 * simpele referentieset voor verpleegkundige interventies voor thema pijn (metadata)       110861000146100 * simpele referentieset voor verpleegkundige interventies voor thema wond (metadata)    110871000146106 * simpele referentieset voor verpleegkundige interventies voor thema risico op suïcide (metadata)     110901000146106 Toevoegen aan verpleegkundige interventie? 
Besluit:
Bij "Interventie" zijn de bestaande codelijsten vervangen door de referentiesets 99051000146107 en 733990004.

ZIB-1282

Zorgteam naam heeft een Nederlandse vertaling in de Engelse versie

Aangemaakt op: 20-11-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgteam

Omschrijving:
In de Engelse versie van zorgTeam (Careteam) bevat het element NL-CM:17.3.12 nog een Nederlandse vertaling.   CareTeamNaam -> CareTeamName    Link: [https://zibs.nl/wiki/CareTeam-v1.0(2020EN)]  
Besluit:
De naam van het Engelstalige element CareTeamNaam te worden aangepast naar "CareTeamName".

ZIB-1283

Haakje weghalen bij eerste bullet bij Instructie

Aangemaakt op: 26-11-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieContraIndicatie

Omschrijving:
Haakje weghalen bij eerste bullet bij Instructie (in de zib MedicatieContraIndicatie versie 2020)
Besluit:
Tekstuele fout uit de Instructions sectie gehaald. 

ZIB-1284

Foutieve koppeling van observable entity termen aan container(s)

Aangemaakt op: 27-11-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
Op de site https://zibs.nl/wiki/TNMTumorClassificatie-v1.0(2020NL)#14178 en op de pdf onderaan de site, staan bij de anatomische locaties nog observable entities. Hier staat het wel goed: https://zibs.nl/wiki/AnatomischeLocatie-v1.0(2020NL) Dus eigenlijk het verzoek op de site en pdf aan te passen :)
Besluit:
Foutieve SNOMED CT DefinitionCodes verwijderd van de drie containers voor AnatomischeLocatie.

ZIB-1285

TNM zib: Tekstuele aanpassing omschrijving van mAantalprimairetumoren

Aangemaakt op: 30-11-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
In de omschrijving van dit element staan in zowel de NL als EN tekst nog een paar foutjes, zie de rode tekst en de opmerkingen voor AD: * Het aantal primaire tumoren. Indien er meerdere primaire tumoren in één orgaan aanwezig zijn wordt de afwijking met de hoogste T-categorie geclassificeerd en de multipliciteit of het aantal primaire tumoren uitgedrukt in een aanvulling op de T-categorie in de vorm van (m) of een (<getal>), bijv. T2(m) of T2(2). Bij één primaire tumor wordt {color:#de350b}-deze- *m* {color}weggelaten uit de ‘GeintegreerdeTNMWaarde{color:#de350b}-overallTNMClassificatie-{color}’. * In Art Decor is het stukje “(<getal>)” tussen de haakjes weggevallen in de NL tekst. * The number of existing primary tumors. In the case of multiple primary tumors in one organ, the tumor with the highest T category should be classified and the multiplicity or the number of tumors should be indicated in parenthesis{color:#de350b}*.*{color} If multiple primary tumors are present, this is expressed in an addition to the T category in the form of (m) or a (number), e.g. T2 (m) or T2 (2). In case of one primary tumor, m is omitted from the "IntegratedTNMValue{color:#de350b}-overall TNM Classification-{color}". * In Art Decor staat in de EN tekst tevens de Nederlandse omschrijving nog vermeldt.
Besluit:
De conceptdefinitie van m_AantalPrimaireTumoren is aangepast.

ZIB-1287

TNM zib: Aanvullende waarden voor prognostisch stadium

Aangemaakt op: 01-12-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
Met het tumor specifiek maken van de TNM zib voor Gestational Trophoblastic Neoplasms (een gynaecologische tumor) heb ik de volgende waardenlijst voor Prognostisch Stadium opgesteld aan de hand van de TNM: [https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-valuesets--onco-tnm-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.24.11.602&effectiveDate=2020-10-26T11:12:16&language=nl-NL] Deze waarden wijken af van de waarden die in de zib zitten. Moeten al deze waarden aan de generieke waardenlijst voor Prognostisch stadium in de zib toegevoegd worden, of kunnen we hier af met 'uitbreidbaarheid'? 
Besluit:
PrognostischStadiumCodelijst is uitgebreid.

ZIB-1293

Waardenlijsten voor LaboratoriumTest#TestUitslag

Aangemaakt op: 07-12-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Bij het concept TestUitslag zijn nu geen waardenlijsten gegeven. Echter, de Labcodeset en SNOMED bevatten een reeks mogelijke uitslagenlijsten, namelijk: * 2581000146104 |simpele referentieset voor micro-organismen (metadata)| * 46231000146109 |simpele referentieset met ordinale uitslagen (metadata)| * 97801000146108 |simpele referentieset met ordinale uitslagen van microscopische bepalingen (metadata)| * 140301000146101 |simpele referentieset met ordinale uitslagen van bepalingen van antibioticagevoeligheid (metadata)| Ik wil daar nog een set aan toevoegen met typen mengflora: 145871000146106 |simpele referentieset met typen mengflora (metadata)| Op termijn zullen er meer uitslagenlijsten bijkomen. De referentiesets bevatten verschillende soorten concepten (bevindingen, kwalificatiewaarden, organismen) dus het is lastig om een specifieke doch duurzame constraint te bedenken. Maar helemaal niets neerzetten lijkt me toch ook niet juist... Hoe kunnen we dit oplossen?
Besluit:
Zie de release notes van ZIB-1422.

ZIB-1296

concept BrandwondSoort ontbreekt in zib brandwond

Aangemaakt op: 10-12-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Brandwond

Omschrijving:
tussen 2019-2 en 2020 is blijkbaar het item brandwondSoort verwijderd maar dit zit nog wel in het voorbeeld. OF het voorbeeld moet worden aangepast of het item moet weer worden toegevoegd maar ik vermoed dat dit een fout is geweest (het verwijderen)
Besluit:
Het element BrandwondSoort toegevoegd aan de zib.

ZIB-1297

Zib vrijheidsbeperkende interventies pub. 2020

Aangemaakt op: 16-12-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VrijheidsbeperkendeInterventie

Omschrijving:
t.a.v. wilsbekwaamheid graag de volgende wijzigingen: # (ingetrokken in de intakefase na overleg, zie commentaren) Concept Wilsbekwaam de cardinaliteit op 0..1 zetten. Het mag niet als een altijd verplicht in te vullen veld worden gebruikt. # Bij de toelichting Wilsbekwaamheid moet de instructie worden aangevuld dat in de toelichting altijd moet staan ten aanzien van wat er sprake is van wilsonbekwaamheid. Het voorbeeld t.a.v. geldzaken is prima en zo hoort het gebruikt te worden. Verder zijn de example instances niet helemaal consistent met de zib: o.a. begindatum (2020) versus start episode (oud). Graag die ook actualiseren.
Besluit:
Het voorbeeld is gewijzigd. De Conceptdefinitie van WilsbekwaamToelichting is aangepast.

ZIB-1302

Uitbreiding DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst van de zib DrugsGebruik

Aangemaakt op: 17-12-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

Omschrijving:
In het UMC Utrecht wordt de mogelijkheid gemist om expliciet het gebruik van ‘Lachgas’ aan te kunnen geven bij Drugsgebruik. De vraag komt van de anesthesiologie en wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), die deze wens als volgt beargumenteerd: “Lachgas heeft zich inmiddels zeker ontwikkeld tot een volwaardige “drug of abuse”, het lijkt mij zinnig om lachgas APART op te nemen in deze landelijke registraties. In veel registratiesystemen worden “inhalants” op één hoop gegooid, waardoor het onderscheid retrospectief niet meer te maken is, dat heeft niet de voorkeur”. Ik heb inmiddels al even contact gehad met Linda Mook. Zij heeft aangegeven dat: 111132001 - Nitrous oxide (substance), de meest voor de hand liggende uitbreiding op de lijst is. Omdat het gaat om een ‘Extensible’ codelijst, heeft het UMC Utrecht het voornemen deze code alvast in gebruik te gaan nemen in afwachting van een reactie op dit wijzigingsvoorstel.
Besluit:
Distikstofmonoxide (substantie)|111132001 toegevoegd aan DrugsOfGeneesmiddelsoort.

ZIB-1303

Onderscheid maken tussen vrouwelijk en mannelijke familieleden

Aangemaakt op: 17-12-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Familieanamnese

Omschrijving:
In de zib familieanamnese kun je per familielid aangeven welke aandoeningen deze al dan niet hebben gehad. De lijst met familieleden maakt echter niet altijd onderscheid tussen de vrouwelijke en mannelijke varianten. Hierdoor kunnen we niet aangeven of het om een grootouder gaat die oma of opa is. Dit geldt ook voor overgrootouder, kleinkind en neef/nicht. Dit is in het oncologische speelveld soms belangrijke informatie om te weten. Is het mogelijk om deze familieleden toe te voegen? 
Besluit:
De BiologischeRelatie codelijs is uitgebreid met 18 extra items.

ZIB-1305

Dagdeel is vertaald naar 'time of day'

Aangemaakt op: 21-12-2020 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
Het nederlandse dagdeel (ochtend, middag, avond, nacht) is in het Engels vertaald naar '[time of day'|https://zibs.nl/wiki/InstructionsForUse-v1.2.1(2020EN)#13205]. In mijn hoofd is 'time of day' een tijdstip en iets anders dan een dagdeel.   Klopt deze vertaling wel?
Besluit:
'Daypart' ipv 'Time of day' gecorrigeerd op diverse plaatsen.

ZIB-1314

GCS_VerbalCodelijstBaby en Kleuter hebben verschillende V10

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

Omschrijving:
In de [zib GlasgowComaScale|https://zibs.nl/wiki/GlasgowComaScale-v3.2(2020NL)] staat in zowel GCS_VerbalCodelijstBaby als GCS_VerbalCodelijstKleuter een code V10 uit het systeem 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3. * GCS_VerbalCodelijstBaby heeft V10 = Coos/babbles * GCS_VerbalCodelijstKleuter heeft V10 = Orientated Omdat beide de code uit hetzelfde systeem halen, kan dit niet kloppen. Merk op dat er meer zijn die niet kunnen kloppen zoals V9 _Confused_ versus _Irritatable cries._ De codesystemen in de verschillende GCS_Verbal (en mogelijk ook GCS_Motor) waardelijsten moeten elk hun eigen codesysteem hebben, of de codes moeten overal exact dezelfde semantiek hebben.
Besluit:
De Verbal en Motor waardenlijsten zijn vervangen door de waardenlijsten zoals vastgelegd in het Word document dat aan dit issue is toegevoegd. 

ZIB-1316

Mate van kritiek zijn of Beleid/blokkade

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
Er is consensus dat de huidige definitie en invulling van Mate van kritiek zijn niet aansluiten bij de gewenste praktijk. De definitie “Mate van kritiek zijn wordt gedefinieerd als "de potentiële ernst van toekomstige reacties" gaat over een voorspelling van de volgende reactie. Deze voorspelling is niet toetsbaar en daar zal een zorgverlener zich niet over willen en kunnen uitlaten. Huisartsenoverdrachten stelt voor om het concept daarom niet te gebruiken en introduceert Beleid/blokkade, net als in de afsprakenset. De tweede lijn stelt voor om aan te sluiten bij het internationale concept criticality want “ 'High Risk' is flagged if the clinician (..) has identified an absolute contraindication to deliberate or voluntary exposure to the substance”. Het gaat om de beoordeling door de arts met betrekking tot de implicaties van de overgevoeligheid als geheel. Het wijzigen van de naam van het element naar besluit of blokkade leidt tot meer discussie omdat daarmee en verplichting lijkt te ontstaan terwijl een andere zorgverlener altijd zijn eigen afweging maakt in het licht van de situatie. Voorstel is om aan te sluiten bij het internationale criticality en invulling op een manier dat het advies/de beoordeling van de arts helder is. Dit leidt tot de volgende aanpassing: * *Definitie*: MateVanKritiekZijn wordt gebruikt om de beoordeling van de zorgverlener weer te geven of de overgevoeligheid een contra-indicatie vormt voor bedoelde of onbedoelde blootstelling aan de stof, groep stoffen of omgevingsfactor waar de patiënt overgevoelig voor is. * *Waardenlijst*: ## Laag: Blootstelling geeft vermoedelijk wel een reactie, maar blootstelling wordt door de arts niet als absoluut gecontra-indiceerd beoordeeld. ## Hoog: Blootstelling wordt door de arts als absoluut gecontra-indiceerd beoordeeld. ## Geen oordeel: De arts geeft geen advies over het te voeren beleid.
Besluit:


ZIB-1317

Ernst van de reactie

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Reactie

Omschrijving:
*Vraagstuk* Er is onduidelijkheid over de indeling: licht | matig | ernstig. Ernst wordt door allergologen afgeleid uit verschillende vragen. Onderscheid tussen ernstig en licht/matig is makkelijker te maken dan het onderscheid tussen licht en matig. In sommige informatiesystemen is er ook de mogelijkheid om voor "onbekend" te kiezen. *Analyse* CIOMS hanteert een tweedeling voor ernst: Licht/matig en Ernstig. In de huidige waardenlijst voldoet ernstig aan de CIOMS-criteria voor serious (ernstig). Alles wat niet ernstig is, valt dan in de categorieën "Licht/Matig". De eerste lijn geeft aan op dit moment de driedeling te hanteren. Wel is er aangegeven dat het voorbeeld "nierfunctiestoornis" verwijderd moet worden. Omschrijving waardenlijst aangescherpt op basis van 1e en 2e lijn en MedDRA; additioneel toestaan toepassingspecifieke codelijsten (bijv. allergenen, oncologie). *Besluit* werkgroep Overgevoeligheid: Onbekend kan weggelaten worden en de driedeling hanteren (licht | matig | ernstig).  *Besluit* werkgroep Overgevoeligheid: De voorbeelden worden niet meer in de zib weergegeven omdat deze onduidelijk zijn en leiden tot meer verwarring en de volgende omschrijvingen zijn verbeterd en worden gebruikt voor licht, matig en ernstig: * Licht: De reactie leidt niet tot: - medisch ingrijpen, - ziekteverzuim of - hinder in het dagelijks functioneren. * Matig: De reactie leidt tot: - hinder in het dagelijks functioneren of - medisch ingegrepen zoals het starten, staken of wijzigen van medicatie of een andere behandeling. * Ernstig: De reactie leidt tot: - (verlenging van) ziekenhuisopname; - Congenitale afwijkingen; - Invaliditeit / blijvende arbeidsongeschiktheid; - Levensbedreigende situatie; - Verlenging van ziekte; - Blijvende gezondheidsschade; - Overige ernstige aandoeningen.
Besluit:


ZIB-1319

Veroorzakende stof vs Te bewaken stof

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
*Vraagstuk* Wordt de stof zowel bij de reactie als bij de overgevoeligheid vastgelegd? Zijn dit twee verschillende gegevens? Dit is wel het geval, namelijk eerst een handelsproduct als SpecifiekeStof vastleggen en daarna specificeer je de stofnaam code. Maar zit er wel een fijnzinnigheid in het datamodel? Het conceptueel model en procesmodel lijken hier te bootsen. Er zijn afwijkende reacties op een specifieke stof mogelijk. Dit zal tot dubbel registreren leiden en mogelijk fouten. Er zijn gronden dat er op aparte plekken de stof wordt bepaald. *Analyse* Het is nodig om de stof op beide plaatsen vast te leggen zoals in het zib model is aangegeven. Bij een reactie kan een stof worden aangegeven die de reactie veroorzaakt. Dit is een objectieve waarneming. Links in het model wordt de overgevoeligheid (stof of stofgroep) vastgelegd waarop je het beleid bepaald en rechts in het model wordt de stof vastgelegd waarom de reactie heeft plaatsgevonden. *Besluit*: TeBewakenStof is de term die VeroorzakendeStof zal vervangen. Om verwarring te voorkomen is er gekozen voor Te bewaken stof omdat de term VeroorzakendeStof ook kan verwijzen naar de stof waarop de reactie optreed. De term te Vermijden Stof is ook overwogen, maar heeft niet de voorkeur. Te bewaken stof is ook voorgelegd aan de allergologen, omdat bewaken voor allergenen geen gangbare term is, maar zij zijn hiermee akkoord gegaan. Het gaat hier om het rekening houden met in het beleid.  *Besluit*: De term Stof vervangt SpecifiekeStof in het datamodel. Eigenlijk heeft VeroorzakendeStof hier de voorkeur, maar deze is in het oude model al gebruikt voor een ander dataelement aan de linkerkant van het model. Dit zou tot verwarring leiden om het hier her te gebruiken. *Besluit*: Er kunnen meerdere stoffen bij één reactie worden aangegeven. Wanneer meerdere geneesmiddelen worden gebruikt is niet altijd direct duidelijk welk van deze middelen de oorzaak is. Kardinaliteit van Stof wijzigen van 0..1 naar 0..*. *Besluit TeBewakenStof*: alle vier geneesmiddelcoderingen (Handelsproduct [HPK], Stof naam + toedieningsweg [SSK], Stof naam [SNK], Stofgroep [geneesmiddelengroep]) toestaan op het niveau van TeBewakenStof en de allergenenlijsten (zib-953). *Besluit* *Stof*: Omdat het hier een objectieve waarneming betreft worden hier Handelsproduct [HPK], Stof naam [SNK]  en de allergenenlijsten toegestaan. De andere geneesmiddelcoderingen komen te vervallen.  *Definitie "TeBewakenStof"*: De stof of groep stoffen waarop bewaakt wordt. *Definitie "Stof"*: De (vermoedelijke) stof die de reactie heeft veroorzaakt.
Besluit:


ZIB-1321

BeginDatumTijd

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
*Vraag* Uit zib-838: Er is verschil van definitie voor dit data-element. Datum van eerste openbaring van de symptomen. Wie zegt dat deze datum ook echt de eerste is? Het is een inschatting van de datum van de eerste reactie. Datum van vastlegging/vaststelling van de reactie. Wat betekent ‘vastleggen’ en ‘vaststellen’. In FHIR gaat het om “vastgesteld door de zorgverlener”. Dit is de linker datum. De datum van vastlegging zit altijd in de zib en wordt automatisch gegenereerd door het systeem: registratiedatum. *Analyse* Moeten we 'voor het eerst' toevoegen aan de definitie van BeginDatumTijd? Ook reactie is belangrijk. Het gaat om de eerste reactie. Maar dat levert verwarring door de verwijzing naar de reactie, dat is een ander onderdeel van het model. Het gaat niet per se over het vaststellen van de reactie want dan gaat het om de diagnose. Die kan jaren later vastgesteld worden, je wilt hier verwijzen naar het eerst bekende moment. Overgevoeligheden kunnen al vanaf de geboorte bestaan dus aangeven van een begindatumtijd is sowieso lastig. Een overgevoeligheid manifesteert zich op een gegeven moment met een reactie en die wil je hier aangeven. Dit kan een exact of vaag moment zijn in de tijd. Twee voorstellen voor de definitie van BeginDatumTijd in stemming: # Datum en tijd waarop de overgevoeligheid zich voor het eerst geopenbaard heeft. # Datum en tijd waarop de overgevoeligheid zich voor het eerst in een reactie geopenbaard heeft. Voor beide geldt: Dit kan een exacte datum en tijd zijn maar ook een globale aanduiding van de datum (bijvoorbeeld alleen jaar of jaar en maand). Besluit: Keus valt op optie 2.
Besluit:


ZIB-1322

Kardinaliteit zib Overige overgevoeligheden

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Overgevoeligheid


Omschrijving:
*Vraag* Uit zib-838: Project Huisartsenoverdracht stelt voor om onderscheidt te maken in Overige Overgevoeligheid en Medicatie-overgevoeligheid. *Analyse* De werkgroep ziet vooralsnog geen reden voor separate zibs voor geneesmiddel- en niet-geneesmiddelovergevoeligheden. De gegevenselementen die je bij beide wilt vastleggen zijn vergelijkbaar.  *Besluit*: de volgende categorieën hanteren binnen deze zib (ivm de nieuwe allergenenlijsten zijn de categoriën aangepast): * Geneesmiddelen; * Beroepsallergenen; * Contactallergenen; * Inhalatieallergenen; * Insectenallergenen; * Voedselallergenen.  *Besluit*: Een TeBewakenStof kan van toepassing zijn op meerdere categorieën bijv. een kok die een beroeps- en voedselallergie heeft voor bijv. sojameel. Dit betekent dat de kardinaliteit van AllergieCategorie aangepast wordt naar 0..*.
Besluit:
Kardinaliteit "AllergieCategorieCodelijst" gewijzigd naar 0..* 

ZIB-1323

Basiselementen in zib Overgevoeligheid - EersteAuteur

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
*Vraag* Nieuw beleid bij zibcentrum is dat basiselementen expliciet moeten worden uitgewerkt in de zib. Wat betekent dit voor de zib AI? *Analyse* *Besluit*: hieronder wordt aangegeven welke basiselementen wel en niet in de zib AllergieIntolerantie worden opgenomen: * Informatiebron – dit is relevant maar niet in deze vorm. Je wilt hiermee aangeven hoe je aan de gegevens bent gekomen, zodat een goede afweging van de gegevens mogelijk is. In de werkgroep Overgevoeligheid is gekozen om twee dataelementen hier aan te wijden, namelijk *ManierVanVaststellen* en *OmschrijvingBron*. Dit sluit ook aan bij de afsprakenset van de beroepsgroepen.  * Identificatienummer – niet opnemen. Wel in de informatiestandaard opnemen. * Auteur – Wel opnemen, degene die de overgevoeligheid als overgevoeligheid heeft aangemerkt is relevant voor de interpretatie. De naam van dit dataelement wordt wel gewijzigd in *EersteAuteur* zodat ook bij overnemen in een ander systeem deze informatie behouden blijft. * RegistratieDatumTijd – Deze wordt opgenomen omdat het moment van vastleggen klinisch relevant is voor medicatiebewaking. Daarnaast brengt deze datum meer nuance in de interpretatie van een overgevoeligheid. De naam van dit dataelement wordt wel gewijzigd in *ToevoegingsDatumTijd* omdat het niet alleen een administratief karakter heeft. * Onderwerp – niet opnemen. Het betreft hier alleen de patiënt.  *Definitie* *ToevoegingsDatumTijd*: Datum en tijd waarop de overgevoeligheid door de eerste auteur is toegevoegd aan het medisch dossier. *Definitie* *EersteAuteur*: De zorgverlener die verantwoordelijk is voor toevoeging aan het medisch dossier. *Definitie* *ManierVanVaststellen*: De manier waarop de overgevoeligheid is vastgesteld.  *Waardelijst ManierVanVaststellen* (+SNOMED-code): * 144501000146103 |toestand van overgevoeligheid gebaseerd op klinisch beeld (bevinding)| met voorkeursterm: *Vastgesteld op basis van het klinisch beeld* * 144511000146101 |toestand van overgevoeligheid gebaseerd op klinisch beeld en aanvullend onderzoek (bevinding)| met voorkeursterm: *Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek* * 144491000146108 |toestand van overgevoeligheid gebaseerd op anamnese (bevinding)| met voorkeursterm: *Op basis van de anamnese* *Definitie* *OmschrijvingBron*: De omschrijving van de wijze waarop de informatie is verkregen, zoals het ontvangen van een brief van een specialist of een gesprek met de patiënt.
Besluit:


ZIB-1324

"Splitsen" zib AllergieIntolerantie

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Reactie


Omschrijving:
*Vraag* Zou de container Reactie niet een eigenstandige zib kunnen worden zodat dit ook bruikbaar is voor andere reacties die niet gebonden zijn aan een overgevoeligheid? Zou dit dan een eigen zib moeten zijn of hergebruik van de zib Probleem? En hoe ziet die zib er dan uit? *Analyse* De huidige zib AllergieIntoleratie heeft twee kanten: – container aan de rechterkant voor reactie; dit is een zo objectief mogelijke waarneming van de reactie en de vermoedelijke oorzaak daarvan; – linkerkant overgevoeligheid; hier wordt het beleid bepaald bijv. dat er bewaakt moet worden op een groep stoffen om blootstelling in de toekomst te voorkomen. Reacties kunnen nu worden vastgelegd bij een overgevoeligheid. Maar ook bij andersoortige reacties, bijv. bijwerkingen op een geneesmiddel of vaccinatie, worden dezelfde gegevenselementen gebruikt. Dit geldt ook voor bijv. een reactie op straling. Ook wanneer er nog niet bekend is of er een sprake is van een overgevoeligheid kunnen er nu nog geen reacties worden vastgelegd. Met het maken van een zib Reactie kunnen deze use cases worden ondersteund. Omdat reacties breder zijn dan alleen bijwerkingen is het voorstel om de naam Reactie voor deze zib te gebruiken. De zib Reactie zou ook als zib Probleem kunnen worden benaderd. Hiervoor zijn een aantal voor- en nadelen onderkent. Argumenten +vóór+ een eigen zib Reactie: • Reactie/bijwerkingen zijn klinisch herkenbare concepten. • Het betreft een aparte categorie van symptomen die hun eigen specifieke rol spelen binnen het medisch proces. • Voor het beschrijven van een reactie zijn specifieke gegevenselementen nodig die nu niet worden ondersteund in de zib Probleem. Om reactie op te nemen in de zib Probleem zijn aanvullende gegevenselementen nodig zoals: Stof (oorzaak), Toedieningsweg, Ernst, ReactieBeschrijving, ProbleemType aanpassen. • Leveranciers ondersteunen tot op heden de registratie van bijwerkingen en reacties i.h.a. heel anders dan van diagnose- en complicatieregistratie, die wel wordt geassocieerd met probleem. Argumenten +tegen+ een eigen zib Reactie: • Een patiënt presenteert zich met een Probleem, nl. de symptomen waarvoor hij hulp zoekt. De arts zal een probleem registreren met bijbehorende DBC. • Het kan enige tijd vergen alvorens duidelijk wordt dat een Probleem een Reactie is op basis van een Overgevoeligheid of bijv. een Bijwerking van een geneesmiddel. • Er is meer overeenkomst tussen een Reactie en een Probleem dan je nu op basis van de resp. informatiemodellen zou denken. Bij een Complicatie is het ook wenselijke om een oorzaak vast te leggen net als een Reactie of een Bijwerking. • Het is niet wenselijk dat bij uitwisseling van gegevens de symptomen die aanleiding hebben gegeven tot de zorgvraag zowel als Probleem én als Reactie worden overgedragen.  De Werkgroep overgevoeligheid heeft op basis van hiervan besloten om een eigen zib voor Reactie voor te stellen en niet de zib Probleem aan te passen. De leveranciers van programma MedicatieOverdarcht hebben aangegeven de zib Probleem een te grote vergaarbak te vinden en reacties niet als probleem te herkennen in de systemen. En gezien de gevraagde uitbreiding van de zib Probleem en de herkenbaarheid als klinisch concept gaat ook de werkgroep voor een eigen zib Reactie. Bijgesloten een overzicht van hoe de zib Overgevoeligheid en Reactie er dan uit gaan zien met een verwijzing naar alle bits issues. Daarin zijn ook de concept beschrijving, purpose en evidence base te vinden.
Besluit:


ZIB-1326

Naamswijziging zib AllergieIntolerantie

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
*Vraag* Kernvraag: Leidt de naam van de zib AllergieIntolerantie tot verwarring? Waar zit de verwarring en wat leidt hierdoor tot onduidelijk? *Analyse* Aanbeveling analyse (2019): De term intolerantie niet meer gebruiken vanwege onduidelijkheid in de betekenis. We zouden dus ook niet meer over ICA (Intoleranties, contra-indicaties en allergieën) moeten spreken maar over contra-indicaties en overgevoeligheden (CIO). Hangt ook samen met splitsing AI. *Besluit*: Naam van de nieuwe zib wordt Overgevoeligheid. Deze naam sluit aan bij de beroepsafspraken zoals beschreven in de afsprakenset Registratie en Overdracht van geneesmiddelovergevoeligheden. De deelnemers van de werkgroep Overgevoeligheid waren het met elkaar eens dat Overgevoeligheid de lading van de zib in Nederland goed dekt. De term intolerantie leidt tot vragen omdat deze niet uniform gebruikt wordt. Voor de zib Reactie en de naamgeving daarvan komt een apart voorstel.
Besluit:


ZIB-1327

ReactieBeschrijving

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Reactie

Omschrijving:
*Vraag* Uit zib-838: Volgens het programma Huisartsenoverdracht is er op dit moment geen 1:1 mapping mogelijk voor de aard van de reactie. Deze kan namelijk uit meerdere dataelementen (ReactieBeschrijving en Symptoom) bestaan. Daarnaast is de codelijst voor de symptomen niet toereikend voor alle specialisme. Het voorstel is om ‘Symptoom’ te handhaven en optioneel te maken, dit element staat nu als verplicht in het datamodel en ‘Omschrijving/ReactieBeschrijving’ te handhaven en verplicht te maken. *Analyse* De werkgroep heeft de kardinaliteit van de verschillende dataelementen besproken zijn tot de volgende conclusie gekomen: Symptoom (0..*) was (0..*), ReactieBeschrijving blijft (0..1). Aanvullend is nieuw dat op zijn minst één van beide (verplicht) moet zijn ingevuld, anders kan de aard van de reactie niet zijn aangegeven. Dit is wel noodzakelijk bij het vastleggen van een reactie.
Besluit:


ZIB-1328

RedenVanAfsluiten toevoegen

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
Volgens de werkgroep Overgevoeligheid is het toevoegen van de reden van afsluiten zinvol in een gedistribueerd systeem. Er is even getwijfeld of er een code of vrije tekst gebruikt moest worden. Vrije tekst geeft een zorgprofessionals meer mogelijkheid om zichzelf volledig te kunnen uitdrukken. Bovendien wordt de reden van afsluiten niet automatisch verwerkt. *Besluit*: RedenAfsluiten als vrije tekst toevoegen. *Definitie RedenAfsluiten*: Reden waarom de overgevoeligheid is afgesloten.
Besluit:


ZIB-1329

DatumAfsluiten toevoegen

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
DatumAfsluiten is een zorginhoudelijke datum is. Dit moet als default de datum van vandaag/registratie zijn, zodat zorgprofessional geen extra registratielast heeft. EindDatum is verwarrend voor een zorgverlener. Het is niet per se de datum waarop de overgevoeligheid is gestopt, die is onzeker maar wel het moment waarop je de overgevoeligheid niet meer hoeft te bewaken. *Besluit*: Naast een reden is ook de datum van afsluiten klinisch relevant omdat vanaf dat moment de medicatiebewaking wordt gestopt. *Definitie DatumAfsluiten*: De datum waarop besloten is om niet meer te bewaken.
Besluit:


ZIB-1330

Verwijderen van LaatsteReactieDatumTijd

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Reactie


Omschrijving:
*Vraag* Uit ZIB-838: Huisartoverdrachten stelt voor om LaatsteReactieDatumTijd te verwijderen omdat dit schijnzekerheid geeft, wanneer heeft de laatste reactie daadwerkelijk plaatsgevonden? Het doel is om vooral relevante reacties (rechts in het model) vast te leggen. Stel dat een patiënt wordt opgenomen dan wil je adequaat kunnen reageren.  *Analyse* LaatsteReactieDatumTijd geeft geen zekerheid over de feitelijke laatste reactie. Bovendien wordt de laatste reactie lang niet altijd vastgelegd als dat geen nieuwe informatie oplevert. *Besluit*: LaatsteReactieDatumTijd laten vervallen
Besluit:
Het element 'LaatsteReactieDatumTijd' is verwijderd.

ZIB-1331

Verwijderen van ReactieTijdstip

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Reactie

Omschrijving:
*Vraag* Uit ZIB-838: Huisartsenoverdrachten stelt voor om ReactieTijdstip te verwijderen. *Analyse* Discussie over het vastleggen van een reactie in het verleden: het gaat om een indicatie van de periode waarin de reactie plaats vond zodat de juiste overgevoeligheid kan worden vastgesteld (was je al volwassen, jong volwassen of kind). Had het betrekking op medicatie of een ziekte? Een exacte leeftijd is niet altijd van belang. Het gaat veel meer om volwassenheid of doordat het kind Pfeiffer heeft gehad en als gevolg daarvan een reactie vertoont. Een exact reactietijdstip is zelden te benoemen waardoor de naam ReactieTijdstip misleidend is. Huisartsen hebben een andere informatiebehoefte dan medische specialisten in het ziekenhuis. Verzoek tot toevoeging van EindDatum van de reactie. Er is nu één datum mogelijk. Wat is de reactiedatum als er gedurende een langere periode een reactie is opgetreden? Duur is klinisch nog relevanter, dit geeft ook IKNL aan. Zowel begin- en/of einddatum als duur moeten mogelijk zijn. *Besluit*: ReactieTijdstip niet verwijderen, maar de naam ”ReactieTijdstip” veranderen in “ReactiePeriode” met referentie naar de zib Tijdsinterval. *Begindatum*: Datum en tijd waarop de reactie gestart is. Dit mag ook alleen een datum of een gedeeltelijke datum zijn, indien dit niet nauwkeuriger bekend is. *Duur*: Duur van de reactie. *Einddatum*: Datum en tijd waarop de reactie niet meer optrad. Dit mag ook alleen een datum of een gedeeltelijke datum zijn, indien dit niet nauwkeuriger bekend is.
Besluit:


ZIB-1332

WijzeVanBlootstelling

Aangemaakt op: 13-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
*Vraag* Uit ZIB-838: In het HIS-Referentiemodel is de reactie anders ingericht, waarbij de detaillering van de reactie zoals beschreven in de RadB ook anders uitpakt. WijzeVanBlootstelling is niet relevant voor de HA-zib.  *Analyse* Dit element is wel klinisch relevant. Wijze van blootstellig is belangrijk voor de geneesmiddelenovergevoeligheid. Wijze van blootstelling is niet relevant voor de overige overgevoeligheden (allergenen) omdat uit het gekozen allergeen de wijze van blootstelling is op te maken. Voor de geneesmiddelenovergezoeligheid kan de wijze van blootstelling ingevuld worden door de toedieningsweg zoals ook vastgelegd is in de medicatiebouwstenen. *Besluit*: de naam van het dataelement wordt daarom gewijzigd naar "Toedieningsweg" met de codelijst zoals die gehanteerd is in de medicatiebouwstenen.
Besluit:


ZIB-1334

Incorrecte vertaling 'Ambulatory' in ZIB Contact

Aangemaakt op: 14-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
In de ZIB Encounter wordt een vertaling voor de term Ambulatory gegeven voor de valueset ContactTypeCodelist. De gegeven vertaling 'Poliklinisch' is volgens het HL7 team niet correct, dit geeft een te smalle weergave weer van de originele betekenis. |A comprehensive term for health care provided in a healthcare facility (e.g. a practitioneraTMs office, clinic setting, or hospital) on a nonresident basis. The term ambulatory usually implies that the patient has come to the location and is not assigned to a bed. Sometimes referred to as an outpatient encounter.| De huidige vertaling 'Poliklinisch' laat zich niet lenen voor gebruik in de 1e lijns zorg waar wel gebruik gemaakt wordt gemaakt van de ZIB. Sommige leveranciers preferen nu om OTH te gebruiken omdat er afgaande op de Nederlandse vertalingen, geen geschikte term beschikbaar is.  Graag zien wij de vertaling aangepast naar een term die de lading beter dekt, zoals bijvoorbeeld 'ambulant'. Deze term omvat 1e lijnszorg en poliklinisch. 
Besluit:
In de ContactTypeCodelijst is ambulant toegevoegd aan de omschrijving van Poliklinisch.

ZIB-1337

Specifieke stof veranderen naar Stof

Aangemaakt op: 17-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Reactie

Omschrijving:
Het is nodig om de stof op beide plaatsen vast te leggen zoals in het zib model is aangegeven. Bij een reactie kan een stof worden aangegeven die de reactie veroorzaakt. Links wordt de overgevoeligheid (stof of stofgroep) vastgelegd waarop je wilt bewaken en rechts in het model wordt de stof vastgelegd waarom de reactie heeft plaatsgevonden. *Besluit*: TeBewakenStof is de term die VeroorzakendeStof zal vervangen. Om verwarring te voorkomen is er gekozen voor te bewaken stof omdat VeroorzakendeStof ook kan verwijzen naar de stof waarop de reactie optreed. De term te Vermijden Stof is ook overwogen, maar heeft niet de voorkeur. Te bewaken stof is ook voorgelegd aan de allergologen en die zijn ook hiermee akkoord gegaan. *Besluit*: De term Stof vervangt SpecifiekeStof in het datamodel. Eigenlijk heeft VeroorzakendeStof hier de voorkeur, maar deze is in het oude model al gebruikt door een ander dataelement. *Besluit TeBewakenStof*: alle vier coderingen (Handelsproduct [HPK], Stof naam + toedieningsweg [SSK], Stof naam [SNK], Stofgroep [geneesmiddelengroep]) toe te staan op het niveau van TeBewakenStof. *Besluit* *Stof*: Handelsproduct [HPK], Stof naam [SNK]. *Definitie "TeBewakenStof"*: De stof of groep stoffen waarop bewaakt wordt. *Definitie "Stof"*: De (vermoedelijke) stof die de reactie heeft veroorzaakt.  
Besluit:


ZIB-1341

Inhoud AllergieStatusCodelijst

Aangemaakt op: 18-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Overgevoeligheid


Omschrijving:
*Vraagstuk*:  Sluit de huidige AllergieStatusCodelijst (Actief, Niet meer aanwezig, Achterhaald, Foutief) aan in de praktijk en is deze relevant? Leidt deze codelijst tot onduidelijkheid? Zijn dit de redenen voor afsluiten of status van de overgevoeligheid? *Analyse*: Er is binnen de werkgroep Overgevoeligheid consensus over VerificationStatus (onderdeel van HL7 FHIR - AllergyIntolerance) dat dit niet hetzelfde is als ‘AllergieStatus’. Daarnaast wordt dit dataelement niet uitgewisseld. Verificatiestatus is de uitkomst van het reviewproces, niet de status van de overgevoeligheid. Als de verificatie nog niet bevestigd is wordt de overgevoeligheid niet uitgewisseld. Besluit: VerificationStatus niet opnemen in datamodel. Met betrekking tot AllergieStatusCodelijst is besloten om alleen actief en inactief te gebruiken als klinisch relevante statussen van de overgevoeligheid. Ter nuancering wordt bij inactief wel het synoniem “afgesloten” toegevoegd. In combinatie met RedenVanAfsluiten geeft dit dan een goede interpretatie van het aanbevolen beleid. Eigenlijk is de AllergieStatus niet noodzakelijk. De status is af te leiden uit de aan/afwezigheid van een DatumAfsluiten. Maar vanwege de bestaande historie waarin DatumAfsluiten nog niet geïmplementeerd is, wordt ervoor gekozen om het dataelement AllergieStatus toch te behouden zodat afgesloten overgevoeligheden zonder einddatum toch op inactief kunnen worden gezet.
Besluit:
AllergieStatusCodelijst is ingekort tot actief en inactief.

ZIB-1344

Wijziging van de kardinaliteit van MateVanKritiekZijn

Aangemaakt op: 18-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
*Vraag*: In de waardelijst van MateVanKritiekZijn staat Geen oordeel. De kardinaliteit is echter ook 0..1. Wat betekent het dan als dit niet ingevuld is? Is dat hetzelfde als Geen oordeel?   *Analyse*: Geen oordeel wil zeggen dat een arts geen uitspraken doet over toekomstig te voeren beleid. Wanneer hij wel een verwachting wil uitspreken voor toekomstig beleid kiest hij voor Hoog, Laag. Kardinaliteit van MateVanKritiekZijn kan daarmee 1...1 (verplicht) worden.  
Besluit:


ZIB-1345

G-Standaard/Pharmabase codering van geneesmiddel

Aangemaakt op: 18-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Reactie


Omschrijving:
*Vraag*: Is voor geneesmiddelen naast de G-standaard codering ook een codering uit de Pharmabase toegestaan voor TeBewakenStof en Stof?   *Analyse*: In het veld worden beide codesystemen gebruikt. Bij de uitwisseling dient een keus gemaakt te worden om interoperabiliteit te garanderen. Voorstel: Opnemen van zowel Pharmabase als G-standaard codering in de zib. In de informatiestandaard wordt een keus gemaakt voor de preferente standaard voor uitwisseling.  
Besluit:


ZIB-1346

Onderliggende ernstclassificaties toevoegen

Aangemaakt op: 18-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Reactie

Omschrijving:
*Vraag*: Is het nodig om de onderliggende ernstclassificaties van bijv. de allergenen ook op te nemen?   *Analyse*: Vanwege interoperabiliteit is het nodig om één waardelijst te hanteren. Hiervoor is de ErnstCodeLijst ontwikkeld. In de praktijk wordt, met name in de tweede lijn, gebruik gemaakt van diverse andere waardelijsten zoals GINA, ARIA, Schaal van Müller. Een mapping van deze waardelijsten naar de ErnstCodeLijst is mogelijk maar andersom leidt tot kwaliteitsverlies. Om kwaliteitsverlies te voorkomen in de klinische setting is het voorstel om +naast+ de ErnstCodelijst ook andere codelijsten toe te staan. De ErnstCodeLijst blijft dus verplicht maar specifieker kan als aanvulling worden opgenomen.
Besluit:


ZIB-1348

Stof in zib Reactie of referentie naar andere zibs Medicatie, Vaccinatie, etc.

Aangemaakt op: 18-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Reactie

Omschrijving:
*Vraag*: Stof opnemen in de zib Reactie of gebruik maken van een verwijzing naar andere zibs zoals medicatie, vaccinatie, etc.?   *Analyse*: Opties: 1 Stof behouden zoals het nu is (geen extra gegevens beschikbaar bijv. toedieningsduur of dosering). 2 In de zib Reactie verwijzen naar relevante zibs en allergenenlijsten:    a naast verwijzing ook Stof behouden in de zib Reactie voor de situatie waarin zibs ontbreken;    b stof laten vervallen, alleen verwijzingen naar relevante zibs (NB. geen verwijzing naar allergenenlijsten mogelijk). 3 Stof laten vervallen en de verwijzing naar relevante bouwstenen en allergenenlijsten in de informatiestandaard opnemen, i.p.v. in de zib Reactie   Conclusie uit leveranciersoverleg Medicatieproces: Optie 2a heeft de voorkeur bij de leveranciers. De stof heb je sowieso nodig voor de allergenen en ook voor historische data. Het koppelen naar andere bouwstenen is wel een goed idee. Je kunt overigens ook de Stof overnemen uit die bouwstenen en hier invullen.   Voorstel: In de zib Reactie verwijzen naar de zibs waarop een reactie kan komen.
Besluit:


ZIB-1349

Basiselementen in zib Overgevoeligheid - ManierVanVaststellen

Aangemaakt op: 19-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
*Vraag* Nieuw beleid bij zibcentrum is dat basiselementen expliciet moeten worden uitgewerkt in de zib. Wat betekent dit voor de zib AI? *Analyse* *Besluit*: hieronder wordt aangegeven welke basiselementen wel en niet in de zib AllergieIntolerantie worden opgenomen: * Informatiebron – dit is relevant maar niet in deze vorm. Je wilt hiermee aangeven hoe je aan de gegevens bent gekomen, zodat een goede afweging van de gegevens mogelijk is. In de werkgroep Overgevoeligheid is gekozen om twee dataelementen hier aan te wijden, namelijk *ManierVanVaststellen* en *OmschrijvingBron*. Dit sluit ook aan bij de afsprakenset van de beroepsgroepen.  * Identificatienummer – niet opnemen. Wel in de informatiestandaard opnemen. * Auteur – Wel opnemen, degene die de overgevoeligheid als overgevoeligheid heeft aangemerkt is relevant voor de interpretatie. De naam van dit dataelement wordt wel gewijzigd in *EersteAuteur* zodat ook bij overnemen in een ander systeem deze informatie behouden blijft. * RegistratieDatumTijd – Deze wordt opgenomen omdat het moment van vastleggen klinisch relevant is voor medicatiebewaking. Daarnaast brengt deze datum meer nuance in de interpretatie van een overgevoeligheid. De naam van dit dataelement wordt wel gewijzigd in *ToevoegingsDatumTijd* omdat het niet alleen een administratief karakter heeft. * Onderwerp – niet opnemen. Het betreft hier alleen de patiënt.  *Definitie* *ToevoegingsDatumTijd*: Datum en tijd waarop de overgevoeligheid door de eerste auteur is toegevoegd aan het medisch dossier. *Definitie* *EersteAuteur*: De zorgverlener die verantwoordelijk is voor toevoeging aan het medisch dossier. *Definitie* *ManierVanVaststellen*: De manier waarop de overgevoeligheid is vastgesteld.  *Waardelijst ManierVanVaststellen* (+SNOMED-code): * 144501000146103 |toestand van overgevoeligheid gebaseerd op klinisch beeld (bevinding)| met voorkeursterm: *Vastgesteld op basis van het klinisch beeld* * 144511000146101 |toestand van overgevoeligheid gebaseerd op klinisch beeld en aanvullend onderzoek (bevinding)| met voorkeursterm: *Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek* * 144491000146108 |toestand van overgevoeligheid gebaseerd op anamnese (bevinding)| met voorkeursterm: *Op basis van de anamnese* *Definitie* *OmschrijvingBron*: De omschrijving van de wijze waarop de informatie is verkregen, zoals het ontvangen van een brief van een specialist of een gesprek met de patiënt.
Besluit:


ZIB-1350

Basiselementen in zib Overgevoeligheid - OmschrijvingBron

Aangemaakt op: 19-01-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Overgevoeligheid

Omschrijving:
*Vraag* Nieuw beleid bij zibcentrum is dat basiselementen expliciet moeten worden uitgewerkt in de zib. Wat betekent dit voor de zib AI? *Analyse* *Besluit*: hieronder wordt aangegeven welke basiselementen wel en niet in de zib AllergieIntolerantie worden opgenomen: * Informatiebron – dit is relevant maar niet in deze vorm. Je wilt hiermee aangeven hoe je aan de gegevens bent gekomen, zodat een goede afweging van de gegevens mogelijk is. In de werkgroep Overgevoeligheid is gekozen om twee dataelementen hier aan te wijden, namelijk *ManierVanVaststellen* en *OmschrijvingBron*. Dit sluit ook aan bij de afsprakenset van de beroepsgroepen.  * Identificatienummer – niet opnemen. Wel in de informatiestandaard opnemen. * Auteur – Wel opnemen, degene die de overgevoeligheid als overgevoeligheid heeft aangemerkt is relevant voor de interpretatie. De naam van dit dataelement wordt wel gewijzigd in *EersteAuteur* zodat ook bij overnemen in een ander systeem deze informatie behouden blijft. * RegistratieDatumTijd – Deze wordt opgenomen omdat het moment van vastleggen klinisch relevant is voor medicatiebewaking. Daarnaast brengt deze datum meer nuance in de interpretatie van een overgevoeligheid. De naam van dit dataelement wordt wel gewijzigd in *ToevoegingsDatumTijd* omdat het niet alleen een administratief karakter heeft. * Onderwerp – niet opnemen. Het betreft hier alleen de patiënt.  *Definitie* *ToevoegingsDatumTijd*: Datum en tijd waarop de overgevoeligheid door de eerste auteur is toegevoegd aan het medisch dossier. *Definitie* *EersteAuteur*: De zorgverlener die verantwoordelijk is voor toevoeging aan het medisch dossier. *Definitie* *ManierVanVaststellen*: De manier waarop de overgevoeligheid is vastgesteld.  *Waardelijst ManierVanVaststellen* (+SNOMED-code): * 144501000146103 |toestand van overgevoeligheid gebaseerd op klinisch beeld (bevinding)| met voorkeursterm: *Vastgesteld op basis van het klinisch beeld* * 144511000146101 |toestand van overgevoeligheid gebaseerd op klinisch beeld en aanvullend onderzoek (bevinding)| met voorkeursterm: *Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek* * 144491000146108 |toestand van overgevoeligheid gebaseerd op anamnese (bevinding)| met voorkeursterm: *Op basis van de anamnese* *Definitie* *OmschrijvingBron*: De omschrijving van de wijze waarop de informatie is verkregen, zoals het ontvangen van een brief van een specialist of een gesprek met de patiënt.
Besluit:


ZIB-1357

zib Juridische situatie (2020)

Aangemaakt op: 01-02-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: JuridischeSituatie

Omschrijving:
Beste collega's, ik gebruik genoemde zib in de nieuwe dataset voor de geboortezorg. Bij het bespreken van de zib kwam naar voren dat bij de JuridischeStatus het ook voor komt dat er voor een ongeboren baby een voorlopige onder toezichstelling (vots) bestaat. Deze mist in de codelijst voor JuridischeStatus. Het gaat om JuridischeStatusCodelijst (2020-09-01): https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-valuesets--peri20-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.17.1&effectiveDate=2020-09-01T00:00:00&language=nl-NL Zie https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/problemen-thuis/welke-maatregelen-van-kinderbescherming-zijn-er Kan dit meegenomen worden in een nieuwe versie van de zib? Dank. Groet, Anneke
Besluit:
De JuridischeStatus codelijst is uitgebreid met "VOTS".

ZIB-1368

CLONE: HealthProfessional gender kopie fout in definitie

Aangemaakt op: 18-02-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
De zib HealthProfessional heeft het gender concept van Patient net iets te letterlijk gekopieerd. Zie de schermafbeelding voor verduidelijking.   !2021-02-18 10_48_09-HealthProfessional-v3.5(2020EN) - Zorginformatiebouwstenen.png|width=868,height=504!
Besluit:
Tekstuele wijziging in Engelse conceptdefinitie van geslacht.

ZIB-1371

typfout in ZIB blauwdruk PatientVragenlijst

Aangemaakt op: 23-02-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: template.PatientVragenlijst

Omschrijving:
Op de wiki pagina van de ZIB blauwdruk [PatientVragenlijst|https://zibs.nl/wiki/PatientVragenlijst-v1.0(NL)] staat een klein typfoutje in de tabel [TimingLabel]Codelijst. Bij conceptnaam "21 years' is de omschrijving per abuis "12 jaar oud".
Besluit:
Typfout in de omschrijving van de  [TimingLabel]Codelijst aangepast.

ZIB-1374

Code voor WondWeefsel ontbreekt

Aangemaakt op: 26-02-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Wond

Omschrijving:
In de zib Wond (2017) zijn de meeste kenmerken gecodeerd, maar dat is niet het geval voor het concept WondWeefsel. Om een FHIR-profiel te maken, hebben we hier een code voor nodig. Is het mogelijk om hier een code voor te krijgen?
Besluit:
SNOMED CT code toegevoegd voor WondWeefsel 148641000146109 |Wound tissue observable|.

ZIB-1377

enkele typos in SNAQ65+

Aangemaakt op: 01-03-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: SNAQ65+Score

Omschrijving:
Hieraan toegevoegd wil ik 2 kleine typos doorgeven op de SNAQ65+ pagina. 1) The SNAQ was developed foe adults admitted to hospital => foe moet fore zijn 2) de partialScores comment in het information model refereert naar 3 partial scores, waneer er 4 zijn.
Besluit:
Typfouten zijn aangepast.

ZIB-1378

RolCodelijst heeft numerieke codes (1,2,3,..) in plaats van strings (01,02,03,...)

Aangemaakt op: 03-03-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

Omschrijving:
[https://www.vektis.nl/standaardisatie/codelijsten/COD821-VEKT] zegt dat de codes 01,02,03,04,05,06 etcetera zijn. De [zibs Contactpersoon|https://zibs.nl/wiki/Contactpersoon-v3.4(2020NL)#RolCodelijst] uit 2015-2020 zeggen allemaal dat de codes 1,2,3,4,5,6 etcetera zijn. In ART-DECOR stond al die jaren ook al een losse representatie van het codesysteem COD821-VEK met de juiste codes uit dit codesysteem. Als je op dit moment aan de Terminologieserver.nl (waar de officiële versie van het codesysteem ook staat) vraagt om de expansion van de waardelijst RoleCodelijst dan krijg je dus de 01,02,03 etc. wat afwijkt van wat op zibs.nl staat. CC: [~mertens@nictiz.nl] - Zie RolCodelijst -  [http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2]–20200901000000   Waarom heeft de zib andere codes dan de Vektis bron en wat gaan we hier aanpassen? Het kan in elk geval niet zo blijven.    
Besluit:
Conceptcode in de RolCodelijst is aangepast met 'leading zero'.

ZIB-1380

Aanpassing omschrijving codetabel

Aangemaakt op: 04-03-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
De codetabel zelf (screenshot) staat nog tabel 25 in. Dit moet aangepast worden.
Besluit:
De codestelselnaam van ZonodigCriteriumCodelijst is aangepast naar GSt bst362.

ZIB-1384

Codesysteem OID range moet gewijzigd worden

Aangemaakt op: 11-03-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
In de TNMTumorClassificatie-v1.0(2020NL) zib zitten nu 7 OIDS opgenomen onder V_VeneuzeInvasieCodelijst en Pn_PerineuraleInvasieCodelijst welke gewijzigd moeten worden: De range moet naar 60.40.4.** ipv van de huidige 60.40.5.**
Besluit:
De OID voor V_VeneuzeInvasieCodelijst en Pn_PerineuraleInvasieCodelijst is gewijzigd. 

ZIB-1398

Voorbeeld van UitkomstVanZorg bevat nog Algemene Meting

Aangemaakt op: 31-03-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: UitkomstVanZorg

Omschrijving:
In het voorbeeld van [UitkomstVanZorg |https://zibs.nl/wiki/UitkomstVanZorg-v3.2(2020NL)]staat nog een voorbeeld van de vervallen zib AlgemeneMeting.
Besluit:
Voorbeeld is aangepast.

ZIB-1401

Voorbeeld incorrect bij MedicatieContraIndicatie

Aangemaakt op: 02-04-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedicatieContraIndicatie

Omschrijving:
Het zwangerschaps voorbeeld bij MedicatieContrraIndicatie is niet correct. Het heeft een eerdere EindDatum dan de BeginDatum. Volgens mij zou de EindDatum 18-03-2021 moeten zijn ipv 18-03-2020 https://zibs.nl/wiki/MedicationContraIndication-v1.0(2020EN)
Besluit:
Voorbeeld is aangepast.

ZIB-1403

Terminologie code ontbreekt voor het element SoortTabakGebruik

Aangemaakt op: 08-04-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

Omschrijving:
Voor het element *SoortTabakGebruik* is er geen terminologie code beschikbaar. In FHIR versie STU3 werd er gebruikt gemaakt van SNOMED code 53661000146106. Echter is deze code niet terug te vinden in de zib.  Welke SNOMED code moeten we toepassen voor het element *SoortTabakGebruik*? 
Besluit:
SNOMED CT term "SoortTabakGebruik" definitiecode 53661000146106 (SNOMED) toegevoegd.

ZIB-1404

DASMethodeCodelijst verwisselt termen

Aangemaakt op: 08-04-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: DAS

Omschrijving:
In de [DASMethodeCodelijst|https://zibs.nl/wiki/DAS-v1.0(2020NL)#DASMethodeCodelijst] lijken SNOMED CT concepten [117691000146105|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=117691000146105] en [117691000146108|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=117691000146108] niet juist in de zib te zitten. De omschrijvingen in de laatste kolom (en dus ook in ART-DECOR) zijn van plek gewisseld. !image-2021-04-08-23-12-33-669.png!
Besluit:
In de DASMethodeCodelijst zijn de SNOMED CT concepten 117691000146105 en 117691000146108 op de juiste plaats gezet.

ZIB-1408

Apgarscore: onderliggende observaties

Aangemaakt op: 12-04-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: ApgarScore

Omschrijving:
Beste collega's, ik gebruik de genoemde zib in de dataset voor de geboortezorg. Echter, op niveau van de zib en de dataset worden de afzonderlijke waarden in de codelijsten (voor de afzonderlijke observaties, zoals Ademhaling, Huidskleur etc) in het Engels weergegeven (concepten en codes uit LOINC). Door het gebruik van de functionaliteit 'concepten' heb ik de NL termen opgenomen uit de codelijsten. Deze zijn in de codelijsten opgenomen in kolom benamingen en zijn voorkeurstermen. Op deze manier is op het niveau van de dataset de NL term te zien voor zorgverleners. Echter, in de voorbeelden bij de codelijsten worden NL termen gebruikt die niet overeenkomen met de voorkeursterm in de codelijst. Ik heb deze zelf nu aangepast in de dataset, maar dit zou moeten op niveau van de zib. Kunnen jullie hier naar kijken? Dank Anneke
Besluit:
Voorbeelden zijn aangepast. Omschrijving van de HuidskleurCodelijst is aangepast.

ZIB-1411

Verkeerde Engelse vertaling voor MaximaleDosering

Aangemaakt op: 20-04-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
De zib vertaald |MaximaleDosering|0..1|Een maximale dosering maximaliseert (in tijd) het gebruik van een middel in een 'zo nodig' voorschrift.| naar |MaximumDose|0..1|A maximum dose indicates the maximum duration a product can be used with an ‘as needed’ prescription.| De Engelse vertaling lijkt hier iets wat fout te staan aangezien het nu stelt dat de de MaximumDose de max duur/tijd vassteld.
Besluit:
Vertaling van de conceptdefinitie MaximumDose is verbeterd. 

ZIB-1412

zib Visus - code 'Anders, specificeer'

Aangemaakt op: 21-04-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Patientbespreking

TNMTumorClassificatie
Visus


Omschrijving:
Hallo! In de nieuwe zib Visus komt in diverse codelijsten de code 'OTH' voor die af en toe de conceptnaam 'Other, specify' en de vertaling 'Anders, specificeer' heeft. Er is volgens mij geen concept aanwezig om daadwerkelijk iets in vrije tekst te kunnen specifieren. Dient hier niet een extra element voor te zijn?
Besluit:
Concepcodetnaam Other, specify is aangepast naar Other.

ZIB-1418

Terminologiekoppeling SOAPReport

Aangemaakt op: 28-04-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: SOEPVerslag

Omschrijving:
Omdat er in FHIR niet direct een vergelijkbare model is voor SOAPReport hebben we een terminologie code nodig om een algemener model te definieren. Bestaat er een terminologiekoppeling voor deze zib? Voor een eerder soort gelijk profiel maakte wij gebruik van LOINC code 67781-5. 
Besluit:
SNOMED CT code 11591000146107 |patiëntcontactverslag (gegevensobject)| toegevoegd aan rootconcept. 

ZIB-1420

zib Refractie definition code SfericalEquivalent

Aangemaakt op: 29-04-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Refractie

Omschrijving:
Goedemiddag! Tijdens het mappen van de zib Refractie loop ik tegen de volgende punten aan (gebundeld in 1 ticket als vraag, maar als ik het beter kan splitsen hoor ik het graag). # Voor het concept SfericalEquivalent mist een DefinitionCode die wij nodig gaan hebben om het concept te mappen. Zou die toegevoegd kunnen worden?
Besluit:
SNOMED CT code 112881000146107 |Spherical equivalent (observable entity)| toegevoegd.

ZIB-1421

Zib Refractie vertaling

Aangemaakt op: 29-04-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Refractie

Omschrijving:
Goedemiddag! Tijdens het mappen van de zib Refractie loop ik tegen de volgende punten aan (gebundeld in 1 ticket als vraag, maar als ik het beter kan splitsen hoor ik het graag). # Er lijkt in het vertalen van de conceptnamen naar Engels een en ander misgegaan te zijn. Binnen container CilindricalRefraction wordt 'Cilindrisch' zowel met 'Cilindric(al)' als 'Cylindrical' vertaald (volgens mij dient dit met 'y' vertaald te worden). Daarnaast wordt 'Prisma' met 'Prisma' vertaald (ik zou 'prism' verwachten) en 'Sferisch' met 'Sferic'/'Sferical' (ik zou 'spheric'/'spherical' verwachten).
Besluit:
Spellingsfouten Engelstalige vertaling binnen de container CilindricalRefraction gewijzigd.

ZIB-1422

Veld TestUitslag in LaboratoriumUitslag

Aangemaakt op: 30-04-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Ik ging vragen om een refset hier toe te voegen, nl. 145871000146106 |simpele referentieset met typen mengflora (metadata)|. Maar nu zie ik dat er nog geen enkele waardenlijst bij het veld staat. Mogelijk vanwege deze zin: "Afhankelijk van de soort test bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal)." Toch zou je denk ik wel iets concreter kunnen zijn. Een waarde met eenheid is een numerieke waarde met UCUM-eenheid; een gecodeerde waarde zou altijd uit SNOMED moeten komen. Het opsommen van alle uitslagenlijsten zal lastig bij te houden zijn en raad ik daarom bij nader inzien af. Maar is het mogelijk om bij dit veld aan te geven dat ofwel een UCUM-eenheid + waarde, ofwel een SNOMED-concept verwacht wordt?
Besluit:
SNOMED CT Refsets toegevoegd aan het concept "Testuitslag".

ZIB-1425

zib Patientbespreking Wikitabelrijvolgorde

Aangemaakt op: 30-04-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Patientbespreking

Omschrijving:
Hoi! Op de NL en EN pagina's van de zib Patientbespreking staan de rijen na de container Beleid in een vreemde (volgens mij verkeerde) volgorde: |!https://zibs.nl/images/thumb/a/a4/Folder.png/16px-Folder.png|width=16,height=16!|NL-CM:15.2.10| |!https://zibs.nl/images/thumb/c/c4/Arrowdown.png/10px-Arrowdown.png|width=10,height=10! Beleid|0..1|Container van het concept Beleid. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Beleid.| |[423134005|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=423134005] Gedeel