MedischHulpmiddel-v1.2(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.MedischHulpmiddel EN.png
Versie: 1.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 2-1-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.1
DCM::KeywordList medisch hulpmiddel, implantaat
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.MedischHulpmiddel
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 1-4-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-11 Gebruik van de GS1 standaard

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-83 Wijzigingsvoorstel OverdrachtMedischHulpmiddel
ZIB-88 OverdrachtMedischHulpmiddel
ZIB-110 Example of the instrument van OverdrachtMedischHulpmiddel bevat kolom Zorgverlener, definities binnen deze kolom moeten duidelijker
ZIB-249 In de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLocalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.
ZIB-250 In klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel de waarde van DCM::Name aanpassen van OverdrachtMedischHulpmiddel naar nl.nfu.OverdrachtMedischHulpmiddel.
ZIB-251 Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType aangepast naar DCM::CodeSystem.
ZIB-252 Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar DCM::AssigningAuthority GTIN.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-327 AnatomischeLocalisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Concept

Medische hulpmiddelen kunnen worden omschreven als de inwendig geïmplanteerde en uitwendige apparatuur en/of hulpmiddelen die de patiënt gebruikt of heeft gebruikt om de gevolgen van functionele beperkingen van orgaansystemen te verminderen of om de behandeling van een ziekte mogelijk te maken.

Purpose

Het vastleggen van gegevens over medische hulpmiddelen heeft een aantal redenen. Kennis van aanwezigheid biedt mogelijkheid om implantaten te kunnen traceren en
rekening te houden met het hulpmiddel of apparaat bij diagnostische of therapeutische procedures, verzorging en transport.

Voorbeelden hier van zijn:

  • De consequenties voor transport, toiletgebruik, etc. indien gebruik wordt gemaakt van een rolstoel;
  • De aanwezigheid van een pacemaker is van medisch belang, maar heeft ook consequenties voor planning van radiologisch onderzoek.

Evidence Base

Het vastleggen van gegevens van medisch complexe apparatuur, zoals pacemakers, is in EPD systemen in Nederland nog niet gebruikelijk, maar soms wel een gemis: uit een specialistenbrief valt bv. vaak niet op te maken welke type pacemaker van welke fabrikant bij de patiënt aanwezig is.

De NFU kiest voor GS1 standaarden om de patiëntveiligheid te verhogen en de logistieke efficiency te verbeteren.

VWS zal met wetgeving komen voor een landelijk basisregister voor implantaten. Elke zorginstelling zal de UDI (Unique Device Identification, met een relatie naar GTIN) en UPI (Unique Patient Identification) moeten aanleveren aan het basisregister. Dit voorkomt de situatie dat een groot deel van de patiënten met een hulpmiddel of implantaat waar problemen mee zijn gesignaleerd, niet te traceren zijn.

Information Model


#9809Zorgverlener-v1.2.1(2015NL)Zorgaanbieder-v1.2(2015NL)#9810OverdrachtConcern-v1.2(2015NL)#9806#9805#9804#9807#9803#ProductIDCodelijst#HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst#ProductTypeCodelijstMedischHulpmiddel-v1.2Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:10.1.1 Arrowdown.pngMedischHulpmiddel Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
Folder.png NL-CM:10.1.2 Arrowdown.pngProduct 1 Het medische hulpmiddel dat wordt gebruikt (inwendig of uitwendig).
CD.png NL-CM:10.1.4 Arrowright.pngProductID 0..1 Unieke identificatie van het product, bijvoorbeeld het serienummer.

Indien de wet verplicht stelt dat deze geregistreerd wordt op basis van een UDI (Unique Device Identifier), dient de unieke identificatie opgebouwd te zijn uit een UDI-DI (Device Identifier) en een UDI-PI (Production Identifier(s)). Voor meer informatie, zie: http://www.gs1.org/healthcare/udi .

De UDI-DI dient m.b.t. GS1 GTIN (01) coderingen worden vastgelegd, waarmee o.a. een firma aan het producttype wordt gekoppeld. De UDI-PI dient te bestaan uit de volgende application identifier (AI); vervaldatum (17) en serienummer (21) en/of batch- of lotnummer (10).

List2.png ProductIDCodelijst
CD.png NL-CM:10.1.3 Arrowright.pngProductType 0..1 De code van het type product.
List2.png ProductTypeCodelijst
TS.png NL-CM:10.1.11 Arrowright.pngBeginDatum 0..1 De startdatum van eerste toepassing of implantatie het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
Verwijzing.png NL-CM:10.1.7 Arrowright.pngIndicatie::Probleem 0..* De medische reden voor het gebruik van het medisch hulpmiddel.
Block.png OverdrachtConcern
ST.png NL-CM:10.1.10 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerking bij de toepassing of informatie over het gebruikte hulpmiddel.
CD.png NL-CM:10.1.6 Arrowright.pngHulpmiddelAnatomischeLocatie 0..1 Anatomische locatie van het gebruikte hulpmiddel bij de patiënt.
List2.png HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:10.1.8 Arrowright.pngLocatie::Zorgaanbieder 0..1 De zorgaanbieder waar het gebruik van het hulpmiddel geïnitieerd werd of waar het hulpmiddel gïmplanteerd werd.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:10.1.9 Arrowright.pngZorgverlener 0..1 De zorgverlener betrokken bij de indicatiestelling voor het gebruik of de implantatie van het hulpmiddel.
Block.png Zorgverlener

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Begin
Datum
Product Hulpmiddel Anatomische Locatie Indicatie Locatie Toelichting
ProductID ProductType ProbleemNaam Organisatie
Naam
Afdeling
Specialisme
08-03-2012 42192210 Rolstoel Multiple sclerose Kan korte afstanden lopen
Begin
Datum
Product Hulpmiddel Anatomische Locatie Indicatie Locatie Toelichting
ProductID ProductType ProbleemNaam Organisatie
Naam
Afdeling
Specialisme
2007 42144000 Gehoorapparaat R oor Presbyacusis St. Franciscus Gasthuis Audiologie Apparaat niet zichtbaar (diep in de gehooringang)
Begin
Datum
Product Hulpmiddel Anatomische Locatie Indicatie Locatie Toelichting
ProductID ProductType ProbleemNaam Organisatie
Naam
Afdeling
Specialisme
10-02-2004 422033500 VVI Pacemaker L subclavian pouch Paroxymaal boezemfibrilleren Academisch Medisch Centrum Cardiologie Laatst doorgemeten in 2011

Issues

In het codesysteem UNSPSC zijn zeer veel (ook niet medische) producten aanwezig. Er is daarom behoefte aan een Nederlandse set en/of deelverzameling van dit codesysteem voor het aanduiden van het type product. Bij het ontbreken van een dergelijke set is momenteel gekozen voor alle waarden uit UNPSPSC aan te merken voor het vastleggen van het type product medisch hulpmiddel.

References

1. Kamerbrief over het voorstel voor een register van implantaten. [Online] Beschikbaar op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/20/kamerbrief-over-het-voorstel-voor-een-register-van-implantaten.html [Geraadpleegd: 15 september 2014].

Valuesets

HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <<91723000|anatomical structure| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

ProductIDCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Global Trade Item Number (GTIN) 1.3.160

ProductTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden UNSPSC 2.16.840.1.113883.6.302

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:22:59 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht