OverdrachtVerrichting-v1.2(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.OverdrachtVerrichting EN.png
Versie: 1.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 6-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.1
DCM::KeywordList procedure,verrichting
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.OverdrachtVerrichting
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 1-4-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-55 RFC Bouwsteen Procedure
ZIB-24 Diagnostische verrichtingen onderdeel van Results

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-84 Klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtProcedure uitbreiden met Aanvrager (n.a.v. issue #077)
ZIB-93 Bouwsteennaam Procedure wijzigen in Verrichting
ZIB-95 Elementen in Example of the Instrument OverdrachtProcedure komen niet terug in model
ZIB-122 De definitie van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtProcedure aanpassen.
ZIB-270 Aanpassen DCM::DefinitionCode van rootconcept Verrichting van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.
ZIB-271 In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLokalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.
ZIB-272 In klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.
ZIB-273 Tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor classes UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit zou NL-CM:17.1.1 moeten zijn i.p.v. NL-CM:17.1.2.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-325 AnatomischeLokaisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Concept

Het concept Verrichting vermeldt een therapeutische verrichting, die de patiënt heeft ondergaan. Indien relevant kunnen ook diagnostische verrichtingen vermeld worden.
Een verrichting kan een simpele bloeddrukmeting zijn maar ook een complexe hartoperatie.

Purpose

Een verrichting wordt uitgevoerd in het kader van een uitgezet beleid of voor het verkrijgen van aanvullende informatie in het diagnostisch proces. Het vastleggen van verrichtingen dient om inzicht te krijgen in de behandeling van de patiënt. Daarnaast worden verrichtingen vastgelegd ten behoeve van administratieve doeleinden zoals facturering en werklastmeting, wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs.

Evidence Base

Alleen de verrichtingen worden in deze bouwsteen beschreven, niet de uitslagen er van. Voor het vastleggen van de uitslagen kunnen de bouwstenen OverdrachtLaboratoriumUitslag en OverdrachtTekstUitslag gebruikt worden.

Information Model


#VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijstZorgverlener-v1.2.1(2015NL)OverdrachtConcern-v1.2(2015NL)#9938#9939Zorgaanbieder-v1.2(2015NL)MedischHulpmiddel-v1.2(2015NL)#9942Zorgverlener-v1.2.1(2015NL)#9937#9940#VerrichtingTypeCodelijstOverdrachtVerrichting-v1.2Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:14.1.1 Arrowdown.pngVerrichting Rootconcept van de bouwsteen OverdrachtVerrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen OverdrachtVerrichting.
TS.png NL-CM:14.1.2 Arrowright.pngVerrichtingStartDatum 0..1 De startdatum (en eventueel starttijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.

Het element biedt de mogelijkheid om de start van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.

TS.png NL-CM:14.1.3 Arrowright.pngVerrichtingEindDatum 0..1 De einddatum (en eventueel eindtijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.

Het element biedt de mogelijkheid om het einde van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.

CD.png NL-CM:14.1.8 Arrowright.pngVerrichtingAnatomischeLocatie 0..* Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.
List2.png VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:14.1.9 Arrowright.pngIndicatie::Probleem 0..* De indicatie is de reden voor het uitvoeren van de verrichting.
Block.png OverdrachtConcern
CD.png NL-CM:14.1.4 Arrowright.pngVerrichtingType 1 De naam van de verrichting.

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle verrichtingen in het primaire proces worden vastgelegd met CBV codes. Om hieraan te voldoen wordt de verrichtingenthesaurus van DHD (CBV verrichtingenset ) voor het coderen van verrichtingen gebruikt. Mogelijk dat in de toekomst naast de CBV verrichtingenset ook de NIC voor verpleegkundige verrichtingen gehanteerd gaat worden en dat er een “coded valueset” komt voor paramedische verrichtingen.

List2.png VerrichtingTypeCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:14.1.7 Arrowright.pngProduct 0..* Het product waarvan het plaatsen in of aan het lichaam het doel is van de verrichting, bijv. het plaatsen van een implantaat.
Block.png MedischHulpmiddel
Verwijzing.png NL-CM:14.1.5 Arrowright.pngLocatie::Zorgaanbieder 1 De zorginstelling waar de verrichting is of wordt uitgevoerd.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:14.1.6 Arrowright.pngUitgevoerdDoor::Zorgverlener 1..* De zorgverlener die de verrichting heeft uitgevoerd. In de meeste gevallen wordt alleen het specialisme en niet de naam van de zorgverlener doorgegeven.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:14.1.10 Arrowright.pngAangevraagdDoor::Zorgverlener 0..* De zorgverlener die de verrichting heeft aangevraagd.
Block.png Zorgverlener

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VerrichtingType Verrichting
Anatomische
Locatie
Verrichting
Start
Datum
Product Indicatie Uitgevoerd
Door
Locatie
ProductType ProductID ProbleemNaam Toelichting Specialisme OrganisatieNaam
Knie - prothese implantatie gewricht linker knie 05-06-2012 Orthopedic surgical implants (01)05050474530799
(17)160131
(21)1148130801
Implantant, Gen 2 Tibia Insert 5/6-9mm Artrose Beperking bij het bewegen van het gewricht, drukpijn door slijtage van twee compartimenten van de linker knie. Orthopedie UMCG

References

1. GS1 Global Traceability Standard for Healthcare 1.2.0 (2013) [Online] Beschikbaar op: http://www.gs1.org/traceability/healthcare-traceability/1-2-0 [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

2. Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep) [Online] Beschikbaar op: http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD016&Co_Or_Code=VEKT [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

3. AZR-AGB-codelijst [Online] Beschikbaar op: http://www.agbcode.nl/MainPage/opzoeken.aspx?soort=IS [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

Valuesets

VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.1 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <<91723000|anatomical structure| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

VerrichtingTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden CBV verrichtingen 99

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:23:36 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht