Zorgaanbieder-v1.2(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.Zorgaanbieder EN.png
Versie: 1.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 14-1-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.17.2
DCM::KeywordList zorgverlener, zorgaanbieder
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.Zorgaanbieder
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 1-4-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-36 Aanpassen DCM::DefinitionCode, deze overlapt met bouwsteen OverdrachtPatient.
ZIB-26 Gebruik van GLN voor concept Location

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-71 Issue Bouwsteen Overdracht Zorgaanbieder - ZorgaanbiederIdentificatieNummer
ZIB-125 Toevoegen Concept Specialisme in bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder.
ZIB-285 In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.
ZIB-286 In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-Register-Abonneenummer) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Concept

Een zorgaanbieder is een organisatie die medische-, paramedische- en/of verpleegkundige zorg aanbiedt, en ook daadwerkelijk verleent, aan cliënten/patiënten. Voorbeelden zijn: ziekenhuis, verpleeghuis, huisartsenpraktijk.

Purpose

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van de organisatie, voor administratieve doeleinden.

Information Model


#AfdelingSpecialismeCodelijst#10654Patient-v2.0.1(2015NL)Patient-v2.0.1(2015NL)#OrganisatieTypeCodelijst#10656#10659#10657#10655Zorgaanbieder-v1.2Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:17.2.1 Arrowdown.pngZorgaanbieder Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
II.png NL-CM:17.2.2 Arrowright.pngZorgaanbiederIdentificatieNummer 0..* Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.
AA2.png UZI register abonneenummer (URA)
AA2.png Vektis AGB-zorgverlener tabel
ST.png NL-CM:17.2.3 Arrowright.pngOrganisatieNaam 1 Naam van de organisatie. Indien een identificatienummer meegegeven wordt, moet de naam overeenkomen met de naam die bij het identificatienummer hoort.
CD.png NL-CM:17.2.7 Arrowright.pngAfdelingSpecialisme 0..1 Het specialisme van de betrokken afdeling van de zorgaanbieder. Het afdelingsspecialisme kan gevuld worden indien bij het vermelden van een zorgaanbieder een nadere aanduiding gewenst is. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG.
List2.png AfdelingSpecialismeCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:17.2.6 Arrowright.pngTelefoonEmail::Contactgegevens 0..1 De gegevens noodzakelijk om via telefoon en/of e-mail met de zorgaanbiedende organisatie contact op te nemen.
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:17.2.5 Arrowright.pngAdres::Adresgegevens 0..1 Het fysieke adres van de locatie van de orgaanbieder.
Block.png Patient
CD.png NL-CM:17.2.4 Arrowright.pngOrganisatieType 0..1 De type zorgaanbieder, bijvoorbeeld algemeen ziekenhuis en verpleeghuis. Indien dit veld gevuld is en voor het ZorgaanbiederIdentificatieNummer een AGB code gebruikt wordt dient het type overeen te komen met het type dat impliciet in de AGB code opgenomen is.
List2.png OrganisatieTypeCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Zorgaanbieder
ZorgaanbiederIdentificatieNummer 06020806
OrganisatieRol Ziekenhuis
AfdelingSpecialisme Cardiologie
OrganisatieNaam Erasmus Universitair Medisch Centrum
Adres  
Straat s-Gravendijkwal
Huisnummer 230
Woonplaats Rotterdam
Gemeente
Postcode 3015 CE
AdresSoort Werkadres
Land
TelefoonEmail  
Telefoonnummer +31107040704
NummerSoort Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres info@erasmus.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres

References

1. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op:http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

Uitgevende instanties

De identificerende nummers worden uitgegeven door de volgende instanties

UZI register abonneenummer (URA)

Identificerend nummer ID system OID
UZI register abonneenummer (URA) OID: 2.16.528.1.1007.3.3

Vektis AGB-zorgverlener tabel

Identificerend nummer ID system OID
Vektis AGB-zorgverlener tabel OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1

Valuesets

AfdelingSpecialismeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) 2.16.840.1.113883.2.4.6.7

OrganisatieTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Ziekenhuis V4 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Ziekenhuis
Universitair Medisch Centrum V5 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Universitair Medisch Centrum
Algemeen ziekenhuis V6 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Algemeen ziekenhuis
Zelfstandig behandelcentrum Z4 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Zelfstandig behandelcentrum
Diagnostisch centrum Z5 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Diagnostisch centrum
Echocentrum B2 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Echocentrum
Verplegings- of verzorgingsinstelling X3 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verplegings- of verzorgingsinstelling
Verpleeghuis R5 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verpleeghuis
Verzorgingstehuis M1 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verzorgingstehuis
Openbare apotheek J8 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Openbare apotheek
Zelfstandig opererende ziekenhuisapotheek K9 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Zelfstandig opererende ziekenhuisapotheek
Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk) Z3 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)
Apotheekhoudende huisartspraktijk K3 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Apotheekhoudende huisartspraktijk
Huisartsenpost (t.b.v. dienstwaarneming) N6 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Huisartsenpost (t.b.v. dienstwaarneming)
Laboratorium L1 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Laboratorium
Polikliniek (als onderdeel van een ziekenhuis) P4 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Polikliniek (als onderdeel van een ziekenhuis)
Revalidatiecentrum R8 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Revalidatiecentrum
Preventieve gezondheidszorg P6 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Preventieve gezondheidszorg
Geestelijke Gezondheidszorg G5 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Geestelijke Gezondheidszorg
Verstandelijk gehandicaptenzorg G6 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verstandelijk gehandicaptenzorg
Thuiszorg T2 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Thuiszorg
Jeugdgezondheidszorg JGZ RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Jeugdgezondheidszorg
Verloskundigenpraktijk G3 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verloskundigenpraktijk

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:24:19 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht