Contact-v1.2(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.Contact EN.png
Versie: 1.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 19-4-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.1
DCM::KeywordList Contacten, contact, patiëntcontact
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.Contact
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 1-4-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-163 Naamgeving concept Probleem::Probleem uit OverdrachtContact aanpassen.
ZIB-164 Het concept Locatie::Zorgaanbieder uit bouwsteen OverdrachtContact niet verplicht maken, maar als cardinaliteit 0..1 opgeven.
ZIB-165 Het concept Procedure in OverdrachtContact dient referentie naar bouwsteen te zijn.
ZIB-306 Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Concept

Een contact is een interactie, onafhankelijk van de situatie, tussen een patiënt en een zorgverlener, waarbij de zorgverlener de primaire verantwoordelijkheid heeft de conditie van de patiënt te diagnosticeren, te evalueren, te behandelen en de patiënt te informeren. Dit kunnen bezoeken, afspraken of niet face-to-face interacties zijn.

Contacten kunnen huisarts- of praktijkbezoeken, thuisbezoeken, opnames (in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg/verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen of revalidatieklinieken) of andere relevante contacten betreffen. Het betreft alleen historische contacten. De toekomstige contacten kunnen vastgelegd worden in de bouwsteen GeplandeZorgActiviteit.

Purpose

Contacten worden vastgelegd om een inzicht te geven over de uitgevoerde interacties tussen patient en zorgverlener en in welke context dit heeft plaatsgevonden.

Information Model


#11406Zorgaanbieder-v1.2(2015NL)#ContactTypeCodelijst#11402OverdrachtVerrichting-v1.2(2015NL)#11409OverdrachtConcern-v1.2(2015NL)Zorgverlener-v1.2.1(2015NL)#11405#11411#11408Contact-v1.2Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:15.1.1 Arrowdown.pngContact Rootconcept van de bouwsteen Contact. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contact.
CD.png NL-CM:15.1.2 Arrowright.pngContactType 1 Het type contact.
List2.png ContactTypeCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:15.1.7 Arrowright.pngContactMet::Zorgverlener 0..* De zorgverlener waarmee het contact heeft plaatsgevonden. In de bouwsteen Zorgverlener kan tevens het specialisme en de rol van de zorgverlener vastgelegd worden.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:15.1.8 Arrowright.pngLocatie::Zorgaanbieder 0..1 De fysieke locatie waar het contact heeft plaatsgevonden.
Block.png Zorgaanbieder
TS.png NL-CM:15.1.3 Arrowright.pngBeginDatumTijd 1 Datum en tijd waarop het contact heeft plaatsgevonden.
TS.png NL-CM:15.1.4 Arrowright.pngEindDatumTijd 0..1 Datum en tijd waarop het contact is geëindigd. Als het contact een periode betreft wordt hiermee het einde van deze periode aangeduid, bijvoorbeeld bij een opname.
Folder.png NL-CM:15.1.13 Arrowdown.pngRedenContact 1 Container van het concept RedenContact. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept RedenContact.
Verwijzing.png NL-CM:15.1.6 Arrowright.pngProbleem::ProbleemNaam (0..1) Het probleem dat aanleiding is geweest voor het contact.
Block.png OverdrachtConcern
Verwijzing.png NL-CM:15.1.11 Arrowright.pngVerrichting (0..1) De verrichting die tijdens het contact is uitgevoerd.
Block.png OverdrachtVerrichting
ST.png NL-CM:15.1.12 Arrowright.pngAfwijkendeUitslag (0..1) Een afwijkende uitslag die als reden voor het contact geldt.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Contact
Type
BeginDatum
Tijd
RedenContact ContactMet Locatie
ProbleemNaam Zorgverlener
Naam
OrganisatieType Organisatie
Naam
Spoed 16-08-2012 Gebroken been J.H.R. Peters Ziekenhuis Universitair Medisch Centrum Groningen
Contact
Type
Begin
Datum
Tijd
Eind
Datum
Tijd
RedenContact ContactMet Locatie
VerrichtingType Zorgverlener
Naam
OrganisatieType Organisatie
Naam
Opname 16-08-2012 19-08-2012 Operatie been G.Z.M. de Wit Ziekenhuis St. Lucas Andreas Ziekenhuis

Valuesets

ContactTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Ambulatory AMB ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Poliklinisch [Een uitgebreide term voor zorg aangeboden in een zorginstelling. De term “ambulatory” of te wel mobiel geven normaliter aan dat de patiënt zelf naar de locatie is gekomen en niet is opgenomen].
Emergency EMER ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 SEH [Een patiënt contact dat plaats heeft op een specialistische locatie waar de patiënt een spoed onderzoek en -behandeling ondergaat, totdat de patiënt ontslagen kan worden of wordt opgenomen in de zorginstelling of naar een andere zorginstelling wordt overgedragen.]
Field FLD ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Op lokatie [Een patiënt contact dat heeft plaats gevonden buiten een zorginstelling en ook niet bij de patiënt thuis, bijvoorbeeld op de plaats van een ongeluk of in een supermarkt.]
Home HH ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Thuis [Een zorg contact dat plaats heeft gevonden bij de patiënt thuis of in het huis van een ander waar de patiënt zich op dat moment bevindt.]
Inpatient IMP ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Klinisch [Een patiënt contact waarbij de patiënt is opgenomen in een zorginstelling en de patiënt ten minste een nacht overblijft en wordt voorzien van een kamer, maaltijden en continue verpleegkundige zorg.]
Short Stay SS ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Dagopname [Een contact waarbij de patiënt is opgenomen in een zorginstelling voor een vooraf vastgestelde periode, normaliter minder dan 24 uur.]
Virtual VR ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Virtueel [Een patiënt contact waarbij de patiënt en de zorgverlener zich niet op dezelfde fysieke locatie bevinden. Voorbeelden hiervan zijn telefonisch contact, email verkeer, robotchirurgie en televideo conferentie, maar ook een Multi Disciplinair Overleg (MDO) kan hieronder vallen.]

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:21:42 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht