Contact-v4.0.2(2021NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Contact EN.png
Versie: 4.0.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2021
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 01-12-2021


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 19-4-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.1
DCM::KeywordList Contacten, contact, patiëntcontact, afspraak
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Contact
DCM::PublicationDate 01-12-2021
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 15-11-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.Contact-v4.0.1
DCM::Version 4.0.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-163 Naamgeving concept Probleem::Probleem uit OverdrachtContact aanpassen.
ZIB-164 Het concept Locatie::Zorgaanbieder uit bouwsteen OverdrachtContact niet verplicht maken, maar als cardinaliteit 0..1 opgeven.
ZIB-165 Het concept Procedure in OverdrachtContact dient referentie naar bouwsteen te zijn.
ZIB-306 Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-463 Toevoegen IC aan ContactTypeCodelijst
ZIB-465 Uitbreiding met datacontainers "Herkomst" en "Ontslagbestemming"
ZIB-553 Example Instances Contact Type komt niet overeen met ContactTypeCodelijst
ZIB-563 Engelse vertaling van Contact is Encounter
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-565 ContactTypeCodelijst niet compleet
ZIB-574 Alleen verwijzen naar het rootconcept van de ZIB.

Publicatieversie 4.0 (06-07-2019)

ZIB-701 AfwijkendeUitslag algemenere naam geven
ZIB-819 aanpassen kardinaliteit RedenContact naar 1..*
ZIB-821 OverdrachtGeplandeZorgactiviteit laten vervallen en onderliggende zibs aanpassen
ZIB-822 Mapping reden van opname in HCIM Encounter

Publicatieversie 4.0.1 (01-09-2020)

ZIB-1089 Kardinaliteit reden contact losser maken naar 0..*
ZIB-1189 DefinitionCodes alle administratieve zibs

Publicatieversie 4.0.2 (01-12-2021)

ZIB-1334 Incorrecte vertaling 'Ambulatory' in ZIB Contact
ZIB-1428 "Contact" is niet consistent vertaald naar "Encounter"

Concept

Een contact is een interactie, onafhankelijk van de situatie, tussen een patiënt en een zorgverlener, waarbij de zorgverlener de primaire verantwoordelijkheid heeft de conditie van de patiënt te diagnosticeren, te evalueren, te behandelen en de patiënt te informeren. Dit kunnen bezoeken, afspraken of niet face-to-face interacties zijn.

Contacten kunnen huisarts- of praktijkbezoeken, thuisbezoeken, opnames (in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg/verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen of revalidatieklinieken) of andere relevante contacten betreffen. Het betreft historische en toekomstige contacten.

Purpose

Contacten worden vastgelegd om een inzicht te geven over de uitgevoerde interacties tussen patient en zorgverlener en in welke context dit heeft plaatsgevonden.

Evidence Base

De waardelijsten voor Herkomst en Bestemming komen op hoofdlijnen overeen met de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Information Model


#BestemmingCodelijst#HerkomstCodelijst#12807#12817#12811Zorgaanbieder-v3.4(2021NL)#ContactTypeCodelijst#12806Verrichting-v5.3(2021NL)#12815Probleem-v4.5(2021NL)Zorgverlener-v3.5.1(2021NL)#12809#12818#12813#13638Contact-v4.0.2Model(2021NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:15.1.1 Arrowdown.pngContact Rootconcept van de bouwsteen Contact. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contact.
308335008 Patiëntcontact
CD.png NL-CM:15.1.2 Arrowright.pngContactType 1 Het type contact.
List2.png ContactTypeCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:15.1.7 Arrowright.pngContactMet::Zorgverlener 0..* De zorgverlener waarmee het contact heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden. In de bouwsteen Zorgverlener kan tevens het specialisme en de rol van de zorgverlener vastgelegd worden.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:15.1.8 Arrowright.pngLocatie::Zorgaanbieder 0..1 De fysieke locatie waar het contact heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.
Block.png Zorgaanbieder
TS.png NL-CM:15.1.3 Arrowright.pngBeginDatumTijd 1 Datum en tijd waarop het contact heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.
TS.png NL-CM:15.1.4 Arrowright.pngEindDatumTijd 0..1 Datum en tijd waarop het contact is geëindigd of zal eindigen. Als het contact een periode betreft wordt hiermee het einde van deze periode aangeduid, bijvoorbeeld bij een opname.
Folder.png NL-CM:15.1.13 Arrowdown.pngRedenContact 0..* Container van het concept RedenContact. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept RedenContact.
Verwijzing.png NL-CM:15.1.6 Arrowright.pngProbleem (0..1) Het probleem dat aanleiding is voor het contact.
Block.png Probleem
Verwijzing.png NL-CM:15.1.11 Arrowright.pngVerrichting (0..1) De zorghandeling die tijdens het contact is uitgevoerd of zal worden uitgevoerd.
Block.png Verrichting
ST.png NL-CM:15.1.12 Arrowright.pngAfwijkendeUitslag (0..1) Een afwijkende uitslag die als reden voor het contact geldt.
ST.png NL-CM:15.1.17 Arrowright.pngToelichtingRedenContact 0..1 Toelichting op de reden voor het contact
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative
CD.png NL-CM:15.1.14 Arrowright.pngHerkomst 0..1 Locatie waar de patient vandaan komt voor het contact. Meestal zal dit alleen bij een ziekenhuisopname gebruikt worden.
List2.png HerkomstCodelijst
CD.png NL-CM:15.1.16 Arrowright.pngBestemming 0..1 Locatie waar de patient naar toe gaat na het contact. Meestal zal dit alleen bij een ziekenhuisontslag gebruikt worden.
List2.png BestemmingCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Contact
Type
BeginDatum
Tijd
RedenContact ContactMet Locatie
ProbleemNaam Zorgverlener
Naam
OrganisatieType Organisatie
Naam
SEH 16-08-2012 Gebroken been J.H.R. Peters Ziekenhuis Universitair Medisch Centrum Groningen
Contact
Type
Begin
Datum
Tijd
Eind
Datum
Tijd
RedenContact ContactMet Locatie
VerrichtingType Zorgverlener
Naam
OrganisatieType Organisatie
Naam
Klinisch 16-08-2012 19-08-2012 Operatie been G.Z.M. de Wit Ziekenhuis St. Lucas Andreas Ziekenhuis

Instructions

Uitleg ‘Eigen woonomgeving’ uit Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (concepten Herkomst en Bestemming)
De eigen woonomgeving is die omgeving waar de patiënt regulier verblijft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het wonen in een particulier (eigen) huis en het wonen in een instelling voor verpleging en verzorging. Bepalend voor dit onderscheid is het verschil tussen "zelfstandig wonen met eventuele aanvullende zorg" en "verzorgd worden inclusief wonen". Zo worden aanleunwoningen gerekend tot de eerste en verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis tot de tweede.

References

1. Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg [Online] Beschikbaar op: https://www.dhd.nl/klanten/klantenservice/handleidingen_formulieren/Documents/Handleiding%20LBZ.pdf [Geraadpleegd: 29 juni2017].

Valuesets

BestemmingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Thuis 264362003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Eigen woonomgeving
Tegen medisch advies in vertrokken 445060000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tegen advies in vertrokken
Revalidatieziekenhuis 80522000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Instelling voor revalidatie
Verpleeghuis 42665001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Instelling voor verpleging/verzorging
Psychiatrisch ziekenhuis 62480006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 GGZ instelling
Ziekenhuis 22232009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ander ziekenhuis
Overleden in ziekenhuis 183676005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overleden
Hospice 284546000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hospice
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overig

ContactTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Ambulatory AMB ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Poliklinisch, Ambulant
Emergency EMER ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 SEH
Field FLD ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Op lokatie
Home HH ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Thuis
Inpatient IMP ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Klinisch
Short Stay SS ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Dagopname
Virtual VR ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Virtueel
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

HerkomstCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Thuis 264362003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Eigen woonomgeving
Revalidatieziekenhuis 80522000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Instelling voor revalidatie
Verpleeghuis 42665001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Instelling voor verpleging/verzorging
Psychiatrisch ziekenhuis 62480006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 GGZ instelling
Ziekenhuis 22232009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ander ziekenhuis
Levend geboren in ziekenhuis 442311008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 In dit ziekenhuis geboren
Hospice 284546000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hospice
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overig

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2021-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20210731 [R] (July 2021 Release)
  • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 29/11/2021 22:00:51 met ZibExtraction v. 6.3.8000.1177


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht