Patient-v2.0.1(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.Patient EN.png
Versie: 2.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 14-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.0.1
DCM::KeywordList Patient, zorgverlener, contact
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.Patient
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 22-5-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 2.0.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-33 Wijzigingsverzoek betreffende Generieke Overdrachtsgegevens

Publicatieversie 2.0 (01-04-2015)

ZIB-62 commentaar op bouwsteen: nl.nfu.OverdrachtPatient?v1.1: dubbel id 0.1.33
ZIB-67 Wijzigingsverzoek Klinische Bouwsteen Patient document
ZIB-96 Cardinaliteit PatientIdentificatienummer in OverdrachtPatient anapassen naar 0..*
ZIB-97 Concept Voornamen opsplitsen in Voornamen en Initialen in OverdrachtPatient
ZIB-98 Achternaam en voorvoegsel als losse concepten uitwerken in OverdrachtPatient
ZIB-99 Example of the Instrument in OverdrachtPatient aanpassen qua naam Soort adres
ZIB-100 VIP indicator in OverdrachtPatient laten vervallen
ZIB-102 DCM::ExampleValue toevoegne bij concept MeerlingIndicator in OverdrachtPatient
ZIB-121 In de bouwsteen OverdrachtPatient het concept Aanhef laten vervallen.
ZIB-257 In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Postcodetabel van concept Postcode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.
ZIB-258 In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept Gemeente aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.
ZIB-259 In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA Tabel 34 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GBA tabel 34 (Landentabel).
ZIB-260 In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.
ZIB-261 In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Burger Service Nummer van concept PatientIdentificatienummer aangepast naar tagged value DMC::AssigningAuthority.
ZIB-262 AdressoortCodelijst bevatte hoofdletter L, dit aangepast naar Codelijst.
ZIB-303 foutje in bouwsteen patient
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-349 VIPIndicator uit bouwsteen OverdrachtPatient verwijderd
ZIB-350 Aanpassing concept namen in container Naamgegevens
ZIB-351 NaamgebruikCodelijst aangevuld met descriptions
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 2.0.1 (22-05-2015)

ZIB-385 Inconsistent gebruik van de naam AdresSoortCodelijst.
ZIB-374 Het concept AanduidingBijHuisnummer is afgeleid van ST, maar heeft een valueset; dit zou CD moeten zijn.

Concept

Een persoon die medische zorg ontvangt.

Purpose

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van de patiënt, voor administratieve doeleinden en procesondersteuning.

Evidence Base

De naam en adresgegevens zijn gebaseerd op de gegevensset van de Gemeentelijk Basis Administratie (GBA) en op de Nederlandse implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten.

De gegevens die bij de wettelijk verplichte verificatie van een BSN door de SBV-Z worden opgeleverd zijn eveneens conform de GBA specificatie.

Daarnaast is bij het vaststellen van de set gekeken naar de in de AWBZ zorg gebruikte AZR (AWBZ-brede zorgregistratie) gegevensset.

Gebruik van patiënt- en persoonsgegevens dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet wordt beschreven dat het verboden is om niet-noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken en dat op een nadenkende en fatsoenlijke wijze met verkregen persoonsgegevens omgegaan wordt (Kohnstamm, 2006). Patiëntgegevens vastgelegd in een (elektronisch) patiëntendossier of in een elektronisch bericht dienen in de context van de Wet Bescherming Persoonsgegevens beschouwd te worden. Daarnaast dienen gezondheidszorginstellingen te voldoen aan de norm Informatiebeveiliging NEN 7510. Het toezicht op naleving van de WBP ligt bij het college Bescherming persoonsgegevens (CBP). Voor het toezicht op de informatiebeveiliging in de zorg zijn het CBP en de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) gezamenlijk verantwoordelijk (CBP, IGZ, 2008).
Om die redenen zijn een aantal persoonsgegevens, die in sommige landen als administratieve gegevens beschouwd worden, niet in deze bouwsteen maar in de bouwstenen voor de Sociale Anamnese opgenomen.

Information Model


#10759#10760#10756#10800#10762#GeslachtCodelijst#10793#10764#10758#10769#10761Patient-v2.0.1Model(2015NL).png
#10775#10781#10782#10783#10780#NaamgebruikCodelijst#10772#10778#10770#10779#10774#10769Naamgegevens-v2.0.1Model(2015NL).png
#LandGBACodelijst#LandISOCodelijst#AanduidingBijNummerCodelijst#10787#10792#10791#10786#AdresSoortCodelijst#10790#10788#10784#10796#10795#10797#10785#10793Adresgegevens-v2.0.1Model(2015NL).png
#EmailSoortCodelijst#NummerSoortCodelijst#10803#10805#10802#10804#10798#10806#10800Contactgegevens-v2.0.1Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:0.1.1 Arrowdown.pngPatient Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
Folder.png NL-CM:0.1.5 Arrowdown.pngContactgegevens 0..1 Container van het concept Contactgegevens. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Contactgegevens.
Folder.png NL-CM:0.1.21 Arrowdown.pngTelefoonnummers 0..* Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.
ST.png NL-CM:0.1.23 Arrowright.pngTelefoonnummer 1 Een telefoonnummer van de patiënt.
CD.png NL-CM:0.1.22 Arrowright.pngNummerSoort 1 Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk of mobiel nummer gaat.
List2.png NummerSoortCodelijst
Folder.png NL-CM:0.1.18 Arrowdown.pngEmailAdressen 0..* Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.
ST.png NL-CM:0.1.20 Arrowright.pngEmailAdres 1 Een e-mailadres van de patiënt
CD.png NL-CM:0.1.19 Arrowright.pngEmailSoort 1 Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.
List2.png EmailSoortCodelijst
Folder.png NL-CM:0.1.4 Arrowdown.pngAdresgegevens 0..* Container van het concept Adresgegevens. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Adresgegevens.
ST.png NL-CM:0.1.12 Arrowright.pngStraat 0..1 Straatnaam van het adres.
ST.png NL-CM:0.1.13 Arrowright.pngHuisnummer 0..1 Huisnummer van het adres.
ST.png NL-CM:0.1.40 Arrowright.pngHuisnummerletter 0..1 Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.
ST.png NL-CM:0.1.41 Arrowright.pngHuisnummertoevoeging 0..1 Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.
CD.png NL-CM:0.1.42 Arrowright.pngAanduidingBijNummer 0..1 De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.
List2.png AanduidingBijNummerCodelijst
ST.png NL-CM:0.1.15 Arrowright.pngPostcode 0..1 Postcode van het adres.

Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.

ST.png NL-CM:0.1.14 Arrowright.pngWoonplaats 0..1 Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.

Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

ST.png NL-CM:0.1.16 Arrowright.pngGemeente 0..1 Gemeente van inschrijving.

Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

CD.png NL-CM:0.1.17 Arrowright.pngLand 0..1 Land waar het adres zich bevindt.
List2.png LandGBACodelijst
List2.png LandISOCodelijst
ST.png NL-CM:0.1.28 Arrowright.pngAdditioneleInformatie 0..1 Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.
CD.png NL-CM:0.1.11 Arrowright.pngAdresSoort 1 Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.
List2.png AdresSoortCodelijst
Folder.png NL-CM:0.1.6 Arrowdown.pngNaamgegevens 1 Container van het concept Naamgegevens. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Naamgegevens.
ST.png NL-CM:0.1.26 Arrowright.pngVoornamen 0..1 Officiële voornamen van de persoon.
ST.png NL-CM:0.1.35 Arrowright.pngInitialen 0..1 Initialen van de persoon.
ST.png NL-CM:0.1.27 Arrowright.pngRoepnaam 0..1 De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.
CD.png NL-CM:0.1.34 Arrowright.pngNaamgebruik 0..1 Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.
List2.png NaamgebruikCodelijst
Folder.png NL-CM:0.1.36 Arrowdown.pngGeslachtsnaam 0..1 Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam
ST.png NL-CM:0.1.38 Arrowright.pngVoorvoegsels 0..1 Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
ST.png NL-CM:0.1.24 Arrowright.pngAchternaam 1 Achternaam die bij geboorte gekregen is.
Folder.png NL-CM:0.1.37 Arrowdown.pngGeslachtsnaamPartner 0..1 Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.
ST.png NL-CM:0.1.39 Arrowright.pngVoorvoegselsPartner 0..1 Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
ST.png NL-CM:0.1.25 Arrowright.pngAchternaamPartner 1 Achternaam van de partner die bij geboorte gekregen is.
II.png NL-CM:0.1.7 Arrowright.pngPatientIdentificatienummer 0..* Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
AA2.png Burgerservicenummer
TS.png NL-CM:0.1.10 Arrowright.pngGeboortedatum 1 Geboortedatum van de patiënt. Bij een patiënt is de geboortedatum verplicht. Vage datum (bv. alleen jaar) is toegestaan.
184099003 Date of birth
CD.png NL-CM:0.1.9 Arrowright.pngGeslacht 1 Administratief geslacht van de patiënt.
263495000 Gender
List2.png GeslachtCodelijst
BL.png NL-CM:0.1.31 Arrowright.pngMeerlingIndicator 0..1 Indicator die aangeeft of de patiënt één van een meerling is.
BL.png NL-CM:0.1.32 Arrowright.pngOverlijdensIndicator 0..1 Indicator die aangeeft of de patiënt overleden is.
TS.png NL-CM:0.1.33 Arrowright.pngDatumOverlijden 0..1 De datum waarop de patiënt overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Patiënt  
Naamgegevens  
PatiëntIdentificatienummer 111222333
Achternaam Putten
Voorvoegsels van
AchternaamPartner Giessen
VoorvoegselsPartner van der
Voornamen Johanna Petronella Maria
Initialen J.P.M.
Roepnaam Jo
Geslacht Vrouw
Geboortedatum 28-04-1934
MeerlingIndicator Ja
OverlijdensIndicator Nee
DatumOverlijden
Adresgegevens*  
Straat 1e Jacob van Campenstr
Huisnummer 15
Woonplaats Hoogmade
Gemeente Kaag en Braassem
Postcode 1012 NX
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Land Nederland
Adresgegevens*  
Straat Stationsstraat
Huisnummer 11
Woonplaats Alphen aan den Rijn
Gemeente
Postcode 2406 AB
AdresSoort Officieel adres
Land
Telefoonnummers*  
Telefoonnummer +31611234567
NummerSoort Mobiel telefoonnummer
EmailAdressen*  
EmailAdres giesput@myweb.nl
EmailSoort Privé e-mailadres

Instructions

Indien zowel een naam als een identificatienummer wordt meegegeven, moet, voor verificatiedoeleinden, de naam overeenkomen met de naam die bij het identifcatienummer geregistreerd is.

References

1. DCM Patientgegevens V0.91. [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/Nictiz/DCMPatientgegevens_V_0.91loNL.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op:http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

Uitgevende instanties

De identificerende nummers worden uitgegeven door de volgende instanties

Burgerservicenummer

Identificerend nummer ID system OID
Burgerservicenummer OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3

Valuesets

AanduidingBijNummerCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.7 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Tegenover to AanduidingBijHuisnummer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3 Tegenover
Bij by AanduidingBijHuisnummer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3 Bij

AdresSoortCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Postal Addres PST AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Postadres
Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Officieel adres
Visit Address PHYS AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Woon-/verblijfadres
Tempory Address TMP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Tijdelijk adres
Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Werkadres
Vacation Home HV AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Vakantie adres

EmailSoortCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Privé e-mailadres
Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Zakelijk e-mailadres

GeslachtCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Undifferentiated UN AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1 Ongedifferentieerd
Male M AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1 Man
Female F AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1 Vrouw
Unknown UNK NullFlavors 2.16.840.1.113883.5.1008 Onbekend

LandGBACodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.9 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden GBA Tabel 34 (Landentabel) 2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34

LandISOCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.8 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden ISO 3166-1 (alpha-2) 1.0.3166.1.2.2

NaamgebruikCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.6 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Eigen geslachtsnaam NL1 NaamGebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4 Eigen geslachtsnaam
Geslachtsnaam partner NL2 NaamGebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4 Geslachtsnaam partner
Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam NL3 NaamGebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4 Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam
Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner NL4 NaamGebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4 Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner
Unknown UNK NullFlavors 2.16.840.1.113883.5.1008 Onbekend

NummerSoortCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Telefoonnummer thuis
Tempory Address TMP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Tijdelijk telefoonnummer
Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Zakelijk telefoonnummer
Mobile Contact MC AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Mobiel telefoonnummer
Pager PG AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Pieper

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:23:54 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht