MedicatieToediening-v1.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.MedicatieToediening EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 19-12-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.3
DCM::KeywordList Medicatie, Toediening
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.MedicatieToediening
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 1-4-2015
DCM::Superseeds nl.nfu.OverdrachtMedicatie-v1.1 (2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.1)
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)

ZIB-56 RFC Bouwsteen Medicatie
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Concept

Een medicatietoediening beschrijft de werkelijke toediening van een medicament. Dit kan gaan om het eenvoudig doorslikken van een tablet, het opbrengen van een zalf of pasta, of een langdurende infusie.
De toediening kan verwijzen naar een medicatievoorschrift, maar kan ook betrekking hebben op thuismedicatie.

Purpose

Voor de nauwkeurige planning van de toe te dienen medicatie in een keten van samenwerkende zorgprofessionals is het vaak gewenst om te beschikken over gegevens van de meest recente toedieningen van medicamenten, voeding of bloedproducten.

Information Model


#ToedieningToedieningswegCodelijstContactpersoon-v1.2(2015NL)#11117Patient-v2.0.1(2015NL)#MedicatieToedieningRedenVanNietToedienenCodelijst#11118#11116MedicatieVoorschrift-v1.0.1(2015NL)MedicatieVoorschrift-v1.0.1(2015NL)Zorgverlener-v1.2.1(2015NL)#11115#11125#11120#MedicatieToedieningStatusCodelijst#11114#11864MedicatieToediening-v1.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.3.1 Arrowdown.pngMedicatieToediening Rootconcept van de bouwsteen MedicatieToediening. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieToediening.
Verwijzing.png NL-CM:9.3.2 Arrowright.pngToedieningsProduct::Product 1 Het ingenomen of toegediende middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden worden gerapporteerd.

In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar de toediener kan door substitutie het voorgeschreven product vervangen door een equivalent product. Bijv. in plaats van tabletten van 100mg, tabletten van 50mg waarvan er dan twee worden toegediend.

Block.png MedicatieVoorschrift
Verwijzing.png NL-CM:9.3.3 Arrowright.pngVoorschrift::MedicatieVoorschrift 0..1 De afspraak of order waar de toediening een uitvoering van is.
Block.png MedicatieVoorschrift
CD.png NL-CM:9.3.4 Arrowright.pngMedicatieToedieningStatus 1 De status van de toediening, als beschijving van het stadium van het toedieningsproces. Voor ondeelbare producten (bijv. tabletten, zetpillen) zijn alleen de status codes ‘completed’ (voltooid) en ‘cancelled’ (niet toegediend) van toepassing. Voor deelbare producten (bijv. infusen) geldt dat de toediening ook ‘suspended’ (onderbroken) en ‘aborted’ (afgebroken) kan zijn.

Bij de vastlegging worden de volgende interpretaties gehanteerd:

  • Actief: Het product wordt toegediend.
  • Onderbroken: De toediening is (tijdelijk) onderbroken , bv. wegens een bijwerking. Later zal besloten worden tot hervatting of stoppen.
  • Afgebroken: De toediening is afgebroken.
  • Voltooid: De toediening is helemaal afgerond (volgens plan, voorschrift of afspraak).
  • Niet gestart: De toediening van het product is niet gestart.
List2.png MedicatieToedieningStatusCodelijst
CD.png NL-CM:9.3.5 Arrowright.pngMedicatieToedieningRedenVanNietToedienen 0..1 Reden dat de toediening of inname van een medicament niet is uitgevoerd. Hier kan een tekst of een van de codes gekozen worden.
List2.png MedicatieToedieningRedenVanNietToedienenCodelijst
TS.png NL-CM:9.3.6 Arrowright.pngToedieningsDatumTijd 1 De datum en tijd waarop de toediening of inname heeft plaatsgevonden.
PQ.png NL-CM:9.3.7 Arrowright.pngToegediendeHoeveelheid 1 Hoeveelheid van het product dat werd toegediend.
CD.png NL-CM:9.3.8 Arrowright.pngToedieningsweg 0..1 De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus,...).
List2.png ToedieningToedieningswegCodelijst
Folder.png NL-CM:9.3.9 Arrowdown.pngToediener 0..1 De container van het concept Toediener. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Toediener. Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft.
Verwijzing.png NL-CM:9.3.10 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) De zorgverlener die de toediening gerealiseerd heeft.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:9.3.11 Arrowright.pngPatiënt (0..1) De patiënt die de toediening gerealiseerd heeft.
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:9.3.12 Arrowright.pngMantelzorger::Contactpersoon (0..1) De mantelzorger die de toediening gerealiseerd heeft.
Block.png Contactpersoon
ST.png NL-CM:9.3.13 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen met betrekking tot de medicatie toediening.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

ToedieningsProduct Toedieningsweg ToegediendeHoeveelheid ToedieningsTijdstip Medicatie
ToedieningStatus
MedicatieToediening
RedenVanNietToedienen
Voorschrift
ProductNaam RedenVanVoorschrijven
Probleem
Paracetamol tablet 500 mg Oraal 1 tablet 3-5-2014 10:00 Het product is niet toegediend. Patiënt heeft geweigerd Pijn
ToedieningsProduct Toedieningsweg ToegediendeHoeveelheid ToedieningsTijdstip Medicatie
ToedieningStatus
MedicatieToediening
RedenVanNietToedienen
Voorschrift
ProductNaam RedenVanVoorschrijven
Probleem
Glucose/NaCl 2,5/0,45% infvlst zak 500ml iv 500ml 3-5-2014 12:00 Onderbroken Ondervulling

References

1. GROOT, E. (2011) Dataset medicatieproces 2011. [Online] Den Haag: Nictiz. Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/module/360/590/Dataset_Medicatieproces_2011.xlsx [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

2. HL7v3-implementatiehandleiding medicatieproces versie 6.1.0.0. [Online] Den Haag: Nictiz. Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/html_cabinet/live/Zorgtoepassing/Medicatieproces/AORTA_Mp_IH_Medicatieproces_HL7.htm [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

3. Dossier Medicatieoverzicht. [Online] Beschikbaar op: Oria.nl. [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

4. G-standaard documentatie. [Online] Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/ [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

Valuesets

MedicatieToedieningRedenVanNietToedienenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.3.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Product discontinued DISCONT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Product niet meer leverbaar
Patient not available NON-AVAIL ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Patiënt niet beschikbaar
Patient refuse PREFUS ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Patiënt heeft geweigerd
Unable to use UNABLE ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Toediening volgens voorschrift niet mogelijk
Order aborted FOABORT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Voorschrift is gestopt
Forgotten to administer FORGOT NL-CM-CS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 Vergeten toe te dienen
Administration performer not available APNA NL-CM-CS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 Toediener niet aanwezig
No information NI NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Geen informatie

MedicatieToedieningStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.3.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Active active ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Actief
Suspended suspended ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Onderbroken
Aborted aborted ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Afgebroken
Completed completed ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Voltooid
Cancelled cancelled ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Niet gestart

ToedieningToedieningswegCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.3.3 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Toedieningswegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.9

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:22:28 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht