SondeSysteem-v1.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.SondeSysteem EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 3-4-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.3
DCM::KeywordList Sonde, feeding tube, toedieningssyteem
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.nfu.SondeSysteem
DCM::PublicationDate 8-9-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).

Concept

Een sonde is een speciale katheter die gebruikt wordt om:

  • vloeibare voeding toe te dienen aan mensen die niet op een normale manier kunnen eten of drinken,
  • medicatie toe te dienen,
  • maagsap af te laten lopen (hevelen) of af te zuigen.


Sondes kunnen op verschillende wijzen ingebracht worden. Een sonde kan, via de neus, worden ingebracht in de maag of darm (duodenum, jejunum).
Percutane endoscopische gastrostomie (PEG) is een techniek om een sondeslang in de maag te leggen via de buikwand. Deze dunne slang wordt gebruikt om een patiënt te voeden die gedurende lange tijd geen voeding op de normale wijze tot zich kan nemen (PEG-sonde).

Purpose

Het doel van een sonde is meestal het toedienen van voeding en/of medicatie.
Het vastleggen van informatie over aanwezige sondes heeft tot doel om andere zorgverleners hierover te informeren. Deze informatie is van belang bij het vaststellen van benodigde zorg voor de patiënt en voor veilige toediening van medicatie. In een overplaatsingssituatie biedt de informatie de mogelijkheid om de continuïteit van zorg te bewerkstelligen door bijvoorbeeld specifieke deskundigheid en materialen vooraf te regelen.

Information Model


OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v1.2.1(2015NL)#SondeTypeCodelijstMedicatieToediening-v1.0(2015NL)MedischHulpmiddel-v1.2(2015NL)#9635VerpleegkundigeInterventie-v1.0(2015NL)#10806#10816MedischHulpmiddel-v1.2(2015NL)SondeSysteem-v1.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:10.3.1 Arrowdown.pngSondeSysteem Rootconcept van de bouwsteen SondeSysteem. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen SondeSysteem.
Verwijzing.png NL-CM:10.3.2 Arrowright.pngSonde::MedischHulpmiddel 1 Sonde beschrijft de aanwezigheid van een sonde. Indien hier sprake van is, kunnen naast het type sonde, de plaatsingsdatum en entreelocatie van de sonde beschreven worden. Bovendien biedt het de mogelijkheid om indien gewenst identificerende gegevens van de sonde vast te leggen.
25062003 Feeding tube
Block.png MedischHulpmiddel
CD.png NL-CM:10.1.3 Arrowright.pngProductType Een beschrijving van het type sonde op basis van de locatie waar deze is ingebracht en de positie van de tip van de sonde.
List2.png SondeTypeCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:10.3.3 Arrowright.pngSondeVoeding::MedicatieToediening 0..* De beschrijving van de vloeistof die toegediend wordt via de sonde en de dosis van de verstrekking, zoals vermeld staat in het medicatievoorschrift.

Hoewel het in de meeste gevallen via de sonde voeding wordt toegediend kunnen ook medicamenten via deze weg toegediend worden.

225748000 Artificial feed
Block.png MedicatieToediening
Verwijzing.png NL-CM:10.3.7 Arrowright.pngHulpmiddel::MedischHulpmiddel 0..1 Een beschrijving van hulpmiddelen die benodigd zijn voor het gebruik van de sonde, bijvoorbeeld een voedingspomp of, in het geval van afzuigen, een vacuumpomp.


Block.png MedischHulpmiddel
Verwijzing.png NL-CM:10.3.4 Arrowright.pngVerpleegkundigeActie 0..* De verpleegkundige acties en/of aandachtspunten ten aanzien van het plaatsen, gebruik en verwijderen van de sonde.
Block.png VerpleegkundigeInterventie
Verwijzing.png NL-CM:10.3.5 Arrowright.pngGeplandeActie::GeplandeZorgActiviteit 0..* Een geplande (verpleegkundige) actie of 'clinical reminder' gerelateerd aan het toepassen van de sonde. Hiermee, kan onder meer de datum, waarop de sonde vervangen moet worden, vastgelegd worden.
Block.png OverdrachtGeplandeZorgActiviteit
ST.png NL-CM:10.3.6 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de sonde.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

SondeSysteem
Sonde
ProductType PEG sonde
BeginDatum 30-11-2014
SondeVoeding
ProductNaam Nutrison
VerpleegkundigeActie
Activiteit Sonde naspoelen met water na sondevoeding.
GeplandeActie
Activiteit Sonde verwisselen op 5-12-2014.

References

1. V&VN. Landelijke multidisciplinaire richtlijn Neusmaagsonde. (2011) [Online] Beschikbaar op:http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/02/Richtlijn-Neusmaagsonde-definitief.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

SondeTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.3.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Jejunostomy tube 126065006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Jejunostomie katheter
Gastrostomy tube 470571004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gastrostomie katheter
Percutaneous endoscopic gastrostomy catheter 281414004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 PEG sonde
Percutaneous radiological gastrostomy catheter 8921000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 PRG sonde
Percutaneous endoscopic gastrojejunostomy catheter 8851000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 PEG-J sonde
Percutaneous endoscopic jejunostomy catheter 8911000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 PEJ sonde
Nasogastric tube 17102003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Neus-maagsonde
Nasojejunal tube 8581000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Neus-jejunumsonde
Nasoduodenal tube 8591000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Neus-duodenumsonde
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:41:59 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht