Verrichting-v5.4.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Verrichting EN.png
Versie: 5.4.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 6-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.1
DCM::KeywordList procedure,verrichting
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Verrichting
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 01-09-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.Verrichting-v5.4
DCM::Version 5.4.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-55 RFC Bouwsteen Procedure
ZIB-24 Diagnostische verrichtingen onderdeel van Results

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-84 Klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtProcedure uitbreiden met Aanvrager (n.a.v. issue #077)
ZIB-93 Bouwsteennaam Procedure wijzigen in Verrichting
ZIB-95 Elementen in Example of the Instrument OverdrachtProcedure komen niet terug in model
ZIB-122 De definitie van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtProcedure aanpassen.
ZIB-270 Aanpassen DCM::DefinitionCode van rootconcept Verrichting van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.
ZIB-271 In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLokalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.
ZIB-272 In klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.
ZIB-273 Tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor classes UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit zou NL-CM:17.1.1 moeten zijn i.p.v. NL-CM:17.1.2.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-325 AnatomischeLokaisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-401 CBV Verrichtingen mist geldig OID
ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-475 Terminologiekoppeling Drugsgebruik
ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-576 Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.
ZIB-578 Aan het concept anatomische locatie moet een concept Laterariteit toegevoegd worden.

Publicatieversie 4.0 (04-09-2017)

ZIB-457 Uitbreiding AnatomischeLocatieCodelijst met Snomed qualifiers
ZIB-458 Uitbreiding met dataelement "werkwijze"
ZIB-515 Geen informatie
ZIB-518 Geen informatie
ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-574 Alleen verwijzen naar het rootconcept van de ZIB.
ZIB-576 Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.
ZIB-578 Aan het concept anatomische locatie moet een concept Laterariteit toegevoegd worden.
ZIB-581 Geen informatie
ZIB-585 Toevoegen concept Lateraliteit aan het concept Anatomische Locatie

Publicatieversie 4.1 (31-12-2017)

ZIB-646 Aanpassing SNOMED codes

Publicatieversie 4.2 (26-02-2019)

ZIB-624 Waardelijsten met DHD en Nationale Kernset Patiëntproblemen V&VN niet implementeerbaar
ZIB-633 Toevoegen SNOMED CT als codelijst aan VerrichtingType, naast de DHD Verrichtingenthesaurus
ZIB-625 Verrichting: uitbreiden VerrichtingTypeCodelijst met codestelsel NZa
ZIB-675 toevoegen CBV codelijst aan verrichtingtype

Publicatieversie 5.0 (06-07-2019)

ZIB-821 OverdrachtGeplandeZorgactiviteit laten vervallen en onderliggende zibs aanpassen

Publicatieversie 5.1 (31-01-2020)

ZIB-954 correctie omschrijving van VerrichtingType
ZIB-908 Ontbrekende OIDs toevoegen voor NZa, CBV en VT

Publicatieversie 5.2 (01-09-2020)

ZIB-666 Graag toevoegen ggz DBC verrichtingen
ZIB-993 DatumTijd in relatie to Start/Eind concepten voor verrichting gebaseerde zibs
ZIB-1087 Naamswijziging zib Verrichting naar zib Behandeling
ZIB-1088 Toevoegen tabel 49 aan zib Verrichting
ZIB-1095 Verrichting geschikt maken voor behandeladvies
ZIB-1116 Geen informatie

Publicatieversie 5.3 (01-12-2021)

ZIB-977 Uitbreiden refsets voor VerrichtingType
ZIB-1444 Procedure.ProcedureMethod description nog in verleden tijd geschreven

Publicatieversie 5.4 (10-06-2022)

ZIB-1488 Klopt de kardinaliteit 0..* voor Aanvrager in zib Verrichting
ZIB-1602 "Treatment t" moet waarschijnlijk gewoon "Treatment" zijn?

Publicatieversie 5.4.1 (15-10-2023)

ZIB-1785 Fout in definitietekst VerrichtingEindDatum
ZIB-1974 Suggested typo and textual improvements

Concept

Het concept Verrichting beschrijft een therapeutische of diagnostische verrichting, die de patiënt heeft ondergaan of zal ondergaan. Het concept kan in de juiste context zowel historische, toekomstige als geadviseerde verrichtingen beschrijven.
Een verrichting kan een simpele bloeddrukmeting zijn maar ook een complexe hartoperatie.
In sommige zorgsectoren wordt in plaats van de term verrichting de term behandeling gebruikt.

Purpose

Een verrichting wordt uitgevoerd of gepland in het kader van een uitgezet beleid of voor het verkrijgen van aanvullende informatie in het diagnostisch proces. Het vastleggen van verrichtingen dient om inzicht te krijgen in de behandeling van de patiënt. Daarnaast worden verrichtingen vastgelegd ten behoeve van administratieve doeleinden zoals facturering en werklastmeting, wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs.

Information Model


#VerrichtingMethodeCodelijst#1292#VerrichtingTypeDHDCodelijstProbleem-v4.7(2024NL)#1290#1285Zorgaanbieder-v3.6(2024NL)MedischHulpmiddel-v4.0(2024NL)#1283Zorgverlener-v4.0(2024NL)#1284#VerrichtingTypeNZaCodelijst#VerrichtingTypeCBVCodelijst#VerrichtingTypeGGZCodelijst#VerrichtingTypeNHGCodelijstAnatomischeLocatie-v1.0.3(2024NL)#VerrichtingTypeGeboortezorgCodelijstVerrichting-v5.4.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:14.1.1 Arrowdown.pngVerrichting Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Verrichting.
71388002 Verrichting
TS.png NL-CM:14.1.2 Arrowright.pngVerrichtingStartDatum 0..1 De (gewenste) startdatum (en eventueel starttijd) van de verrichting. Een vage datum, bv. alleen een jaartal, is toegestaan.

Het element biedt de mogelijkheid om de start van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.

TS.png NL-CM:14.1.3 Arrowright.pngVerrichtingEindDatum 0..1 De einddatum (en eventueel eindtijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.

Het element biedt de mogelijkheid om het einde van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven. De einddatum wordt alleen gebruikt bij een verrichting die enige tijd duurt en wordt dan altijd toegepast. Als de verrichting nog voortduurt wordt de waarde leeggelaten. Voor instantane of heel kort durende verrichtingen wordt het element niet ingevuld.

CD.png NL-CM:14.1.4 Arrowright.pngVerrichtingType 1 De naam van de verrichting.

Gekozen kan worden uit de DHD verrichtingenthesaurus, het verrichtingenbestand (CBV), de zorgactiviteiten (NZa), de GGZ Verrichtingenlijst (GGZ) en NHG Ingrepen en behandelingen tabel (NHG).

List2.png VerrichtingTypeCBVCodelijst
List2.png VerrichtingTypeDHDCodelijst
List2.png VerrichtingTypeGeboortezorgCodelijst
List2.png VerrichtingTypeGGZCodelijst
List2.png VerrichtingTypeNHGCodelijst
List2.png VerrichtingTypeNZaCodelijst
CD.png NL-CM:14.1.12 Arrowright.pngVerrichtingMethode 0..* De methode of de techniek die is of wordt toegepast bij het uitvoeren van de verrichting, zoals toegangsmethode, lavage, pressuring, etc
260686004 Methode
List2.png VerrichtingMethodeCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:14.1.13 Arrowright.pngVerrichtingAnatomischeLocatie::AnatomischeLocatie 0..1 Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.
405813007 Directe locatie van verrichting
Block.png AnatomischeLocatie
Verwijzing.png NL-CM:14.1.9 Arrowright.pngIndicatie::Probleem 0..* De indicatie is de reden voor het uitvoeren van de verrichting.
363702006 Heeft focus
Block.png Probleem
Verwijzing.png NL-CM:14.1.7 Arrowright.pngMedischHulpmiddel 0..* Het product waarvan het plaatsen in of aan het lichaam het doel is van de verrichting, bijv. het plaatsen van een implantaat.
405815000 Hulpmiddel voor verrichting
Block.png MedischHulpmiddel
Verwijzing.png NL-CM:14.1.5 Arrowright.pngLocatie::Zorgaanbieder 0..1 De zorginstelling waar de verrichting is, wordt of zal worden uitgevoerd.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:14.1.6 Arrowright.pngUitvoerder::Zorgverlener 0..* De zorgverlener die de verrichting heeft uitgevoerd of zal uitvoeren. In de meeste gevallen wordt alleen het specialisme en niet de naam van de zorgverlener doorgegeven.
Block.png Zorgverlener

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VerrichtingType Verrichting
Anatomische
Locatie
Verrichting Lateraliteit Verrichting
Start
Datum
Product Indicatie Uitgevoerd
Door
Locatie
ProductType ProductID ProbleemNaam Toelichting Specialisme OrganisatieNaam
Knie - prothese implantatie gewricht Knie Links 05-06-2012 Orthopedic surgical implants (01)05050474530799
(17)160131
(21)1148130801
Implantant, Gen 2 Tibia Insert 5/6-9mm Artrose Beperking bij het bewegen van het gewricht, drukpijn door slijtage van twee compartimenten van de linker knie. Orthopedie UMCG

References

1. Waardelijst GGZ-Verrichtingen [Online] Beschikbaar op: http://https://www.vippggz.nl/waardelijst-ggz-verrichtingen.html [Geraadpleegd: 03-08-2020].

Valuesets

VerrichtingMethodeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <129264002|Handeling| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

VerrichtingTypeCBVCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.6 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden CBV codes 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.3

VerrichtingTypeDHDCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden DHD Verrichtingenthesaurus 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.2

VerrichtingTypeGeboortezorgCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.9 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: ^146481000146103|Referentieset met obstetrische verrichtingen| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

VerrichtingTypeGGZCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.7 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden GGZ Verrichtingenijst 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.15

VerrichtingTypeNHGCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.8 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden NHG tabel 49 Ingrepen en behandelingen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.49

VerrichtingTypeNZaCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.5 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden NZa codes 2.16.840.1.113883.2.4.3.27.15.5

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:44:24 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht