Verrichting-v4.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Verrichting EN.png
Versie: 4.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 6-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.1
DCM::KeywordList procedure,verrichting
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Verrichting
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.Verrichting-v4.0
DCM::Version 4.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-55 RFC Bouwsteen Procedure
ZIB-24 Diagnostische verrichtingen onderdeel van Results

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-84 Klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtProcedure uitbreiden met Aanvrager (n.a.v. issue #077)
ZIB-93 Bouwsteennaam Procedure wijzigen in Verrichting
ZIB-95 Elementen in Example of the Instrument OverdrachtProcedure komen niet terug in model
ZIB-122 De definitie van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtProcedure aanpassen.
ZIB-270 Aanpassen DCM::DefinitionCode van rootconcept Verrichting van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.
ZIB-271 In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLokalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.
ZIB-272 In klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.
ZIB-273 Tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor classes UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit zou NL-CM:17.1.1 moeten zijn i.p.v. NL-CM:17.1.2.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-325 AnatomischeLokaisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-401 CBV Verrichtingen mist geldig OID
ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-475 Terminologiekoppeling Drugsgebruik
ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-576 Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.

Publicatieversie 4.0 (04-09-2017)

ZIB-457 Uitbreiding AnatomischeLocatieCodelijst met Snomed qualifiers
ZIB-458 Uitbreiding met dataelement "werkwijze"
ZIB-515 Geen informatie
ZIB-518 Geen informatie
ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-574 Alleen verwijzen naar het rootconcept van de ZIB.
ZIB-576 Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.
ZIB-578 Aan het concept anatomische locatie moet een concept Laterariteit toegevoegd worden.
ZIB-581 Geen informatie
ZIB-585 Toevoegen concept Lateraliteit aan het concept Anatomische Locatie

Publicatieversie 4.1 (31-12-2017)

ZIB-646 Aanpassing SNOMED codes

Concept

Het concept Verrichting vermeldt een therapeutische of diagnostische verrichting, die de patiënt heeft ondergaan.
Een verrichting kan een simpele bloeddrukmeting zijn maar ook een complexe hartoperatie.

Purpose

Een verrichting wordt uitgevoerd in het kader van een uitgezet beleid of voor het verkrijgen van aanvullende informatie in het diagnostisch proces. Het vastleggen van verrichtingen dient om inzicht te krijgen in de behandeling van de patiënt. Daarnaast worden verrichtingen vastgelegd ten behoeve van administratieve doeleinden zoals facturering en werklastmeting, wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs.

Information Model


#VerrichtingMethodeCodelijst#13108#VerrichtingLateraliteitCodelijst#13095#VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst#VerrichtingTypeCodelijstZorgverlener-v3.2(2017NL)Probleem-v4.1(2017NL)#13106#13097Zorgaanbieder-v3.1.1(2017NL)MedischHulpmiddel-v3.1(2017NL)#13094Zorgverlener-v3.2(2017NL)#13096#13100Verrichting-v4.1Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:14.1.1 Arrowdown.pngVerrichting Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Verrichting.
71388002 Verrichting
TS.png NL-CM:14.1.2 Arrowright.pngVerrichtingStartDatum 0..1 De startdatum (en eventueel starttijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.

Het element biedt de mogelijkheid om de start van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.

TS.png NL-CM:14.1.3 Arrowright.pngVerrichtingEindDatum 0..1 De einddatum (en eventueel eindtijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.

Het element biedt de mogelijkheid om het einde van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.

CD.png NL-CM:14.1.8 Arrowright.pngVerrichtingAnatomischeLocatie 0..1 Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.
405813007 Procedure site - Direct
List2.png VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png NL-CM:14.1.11 Arrowright.pngVerrichtingLateraliteit 0..1 Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
272741003 Laterality
List2.png VerrichtingLateraliteitCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:14.1.9 Arrowright.pngIndicatie::Probleem 0..* De indicatie is de reden voor het uitvoeren van de verrichting.
363702006 Has focus
Block.png Probleem
CD.png NL-CM:14.1.4 Arrowright.pngVerrichtingType 1 De naam van de verrichting.

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle verrichtingen in het primaire proces worden vastgelegd met CBV codes. Om hieraan te voldoen wordt de verrichtingenthesaurus van DHD (CBV verrichtingenset ) voor het coderen van verrichtingen gebruikt. Mogelijk dat in de toekomst naast de CBV verrichtingenset ook de NIC voor verpleegkundige verrichtingen gehanteerd gaat worden en dat er een “coded valueset” komt voor paramedische verrichtingen.

List2.png VerrichtingTypeCodelijst
CD.png NL-CM:14.1.12 Arrowright.pngVerrichtingMethode 0..* De methode of de techniek die toegepast is bij het uitvoeren van de verrichting, zoals toegangsmethode, lavage, pressuring, etc
260686004 Method
List2.png VerrichtingMethodeCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:14.1.7 Arrowright.pngMedischHulpmiddel 0..* Het product waarvan het plaatsen in of aan het lichaam het doel is van de verrichting, bijv. het plaatsen van een implantaat.
405815000 Procedure device
Block.png MedischHulpmiddel
Verwijzing.png NL-CM:14.1.5 Arrowright.pngLocatie::Zorgaanbieder 0..1 De zorginstelling waar de verrichting is of wordt uitgevoerd.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:14.1.6 Arrowright.pngUitvoerder::Zorgverlener 0..* De zorgverlener die de verrichting heeft uitgevoerd. In de meeste gevallen wordt alleen het specialisme en niet de naam van de zorgverlener doorgegeven.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:14.1.10 Arrowright.pngAanvrager::Zorgverlener 0..* De zorgverlener die de verrichting heeft aangevraagd.
Block.png Zorgverlener

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VerrichtingType Verrichting
Anatomische
Locatie
Verrichting Lateraliteit Verrichting
Start
Datum
Product Indicatie Uitgevoerd
Door
Locatie
ProductType ProductID ProbleemNaam Toelichting Specialisme OrganisatieNaam
Knie - prothese implantatie gewricht Knie Links 05-06-2012 Orthopedic surgical implants (01)05050474530799
(17)160131
(21)1148130801
Implantant, Gen 2 Tibia Insert 5/6-9mm Artrose Beperking bij het bewegen van het gewricht, drukpijn door slijtage van twee compartimenten van de linker knie. Orthopedie UMCG

Instructions

Alleen de verrichtingen worden in deze bouwsteen beschreven, niet de uitslagen er van. Voor het vastleggen van de uitslagen kunnen de bouwstenen LaboratoriumUitslag en TekstUitslag gebruikt worden.

Issues

Voor een succesvolle implementatie is een meer specifieke vulling van de VerrichtingMethodeCodelijst noodzakelijk

References

1. GS1 Global Traceability Standard for Healthcare 1.2.0 (2013) [Online] Beschikbaar op: http://www.gs1.org/traceability/healthcare-traceability/1-2-0 [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

2. Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep) [Online] Beschikbaar op: http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD016&Co_Or_Code=VEKT [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

3. AZR-AGB-codelijst [Online] Beschikbaar op: http://www.agbcode.nl/MainPage/opzoeken.aspx?soort=IS [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

Valuesets

VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.1 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <442083009|Anatomical or acquired body structure| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

VerrichtingLateraliteitCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Left 7771000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Links
Right 24028007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts
Right and left 51440002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts en links

VerrichtingMethodeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <129264002|Action (qualifier value)| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

VerrichtingTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Verrichtingenthesaurus DHD 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.2

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 13:49:57 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht