OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 15-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.1
DCM::KeywordList Geplande afspraken, orders, clinical reminders
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-46 Commentaar Astrid van Ginneken op PlanofCare

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-115 Uitbreiding GOG bouwsteen PlanOfCare door verwijzing naar OverdrachtVerpleegkundigeInterventie op te nemen.
ZIB-149 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst PlanOfCareOrderTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-264 In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept OrderStatus niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.
ZIB-265 In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept OrderType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.
ZIB-306 Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit
ZIB-328 Bouwsteen OverdrachtPlanOfCare hernoemd naar GeplandeZorgActiviteit

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

ZIB-402 In waardelijst OrderStatusCodelijst staat een verkeerde OID.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-607 Aanpassen verwijzingen naar medicatie zib ivm nieuwe medicatie zib's

Concept

Alle geplande afspraken, verwijzingen, behandelingen en diagnostische procedures, uitstaande orders en orders waarvan de uitslag nog niet bekend is, relevant voor de zorg van de patiënt, kunnen worden vermeld. Ook kunnen hier Clinical reminders worden geplaatst. Dit zijn uitgestelde orders, die nog niet actief zijn. (Bijvoorbeeld: let op! patiënt moet nog een booster vaccinatie hebben over x weken; let op! controleer de volgende keer de wangslijmvliezen). Het concept GeplandeZorgActiviteit is een regel uit het behandelplan.
Hiermee kan elke ontvanger, raadpleger of zorginstelling inzicht krijgen in de geplande zorg voor deze patiënt.

Purpose

Het vastleggen van de geplande afspraken, verwijzingen, behandelingen, diagnostische procedures, uitstaande orders en orders waarvan de uitslag nog niet bekend is, geeft elke ontvanger, raadpleger of zorginstelling inzicht in de geplande zorg voor deze patiënt. Hiermee kunnen situaties voorkomen worden waarin diagnostiek en behandeling met elkaar in conflict kunnen komen.
De ontvanger heeft hiermee de mogelijkheid om een order alsnog te plaatsen, in te trekken of anderszins te handelen en ze zo in te passen in het eigen beleid.
Voor orders, waarvan de uitslag nog niet bekend is, attendeert het de ontvanger erop dat er nog mogelijk relevante uitslagen beschikbaar komen die opgevraagd moeten worden.

Evidence Base

De scope is beperkt tot geplande en gewenste orders en afspraken. De samenstelling van de huidige bouwsteen is nog niet geschikt om een behandelplan over te dragen. Tevens ontbreekt het op dit moment aan geaccepteerde zorgstandaarden of transmurale zorgpaden.

Information Model


VerpleegkundigeInterventie-v3.1(2017NL)#12966#OrderStatusCodelijst#OrderTypeCodelijst#12959#12964#12972#12969#12971MedischHulpmiddel-v3.1(2017NL)MedicatieToediening2-v1.0.1(2017NL)Contact-v3.1(2017NL)Verrichting-v4.1(2017NL)Vaccinatie-v3.1(2017NL)OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v3.1Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:16.1.1 Arrowdown.pngGeplandeZorgActiviteit Rootconcept van de bouwsteen OverdrachtGeplandeZorgActiviteit. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen OverdrachtGeplandeZorgActiviteit.
CD.png NL-CM:16.1.9 Arrowright.pngOrderStatus 0..1 Status van de order.
List2.png OrderStatusCodelijst
TS.png NL-CM:16.1.10 Arrowright.pngBeginDatum 0..1 Geplande of gewenste datum van uitvoering. Bij Clinical reminders kan hiermee aangegeven worden vanaf wanneer de handeling uitgevoerd mag worden. Een vage datum (bv. alleen maand en jaar is toegestaan).
TS.png NL-CM:16.1.11 Arrowright.pngEindDatum 0..1 Eventueel kan de geplande einddatum van de handeling vastgelegd worden. Tevens kan afhankelijk van het type handeling hiermee aangegeven worden voor wanneer deze uitgevoerd moet worden.
CD.png NL-CM:16.1.8 Arrowright.pngOrderType 1 Type order, verzoek of reminder.
List2.png OrderTypeCodelijst
ST.png NL-CM:16.1.2 Arrowright.pngOrderOverige (0..1) Orders die niet passen binnen één van de andere concepten, kunnen in vrije tekst beschreven worden.
Verwijzing.png NL-CM:16.1.3 Arrowright.pngMedicatieToediening2 (0..1) De medicatie waarvan het toediening in de toekomst nog moet worden afgesproken. Doorgaans zullen deze gegevens in de sectie Medicatie zijn opgenomen.
Block.png MedicatieToediening2
Verwijzing.png NL-CM:16.1.4 Arrowright.pngVerrichting (0..1) Een voorgenomen verrichting inclusief o.a. indicatie en locatie.
Block.png Verrichting
Verwijzing.png NL-CM:16.1.12 Arrowright.pngVerpleegkundigeInterventie (0..1) Een voorgenomen verpleegkundige interventie.
Block.png VerpleegkundigeInterventie
Verwijzing.png NL-CM:16.1.5 Arrowright.pngVaccinatie (0..1) Een voorgenomen vaccinatie.
Block.png Vaccinatie
Verwijzing.png NL-CM:16.1.6 Arrowright.pngAfspraak::Contact (0..1) Een afspraak inclusief o.a. reden van contact en locatie.
Block.png Contact
Verwijzing.png NL-CM:16.1.7 Arrowright.pngMedischHulpmiddel (0..1) Een gewenst medisch hulpmiddel.
Block.png MedischHulpmiddel

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

GeplandeZorgActiviteit
Verrichting OrderStatus
Verrichting Type Indicatie Verrichting StartDatum Locatie
ProbleemNaam OrganisatieNaam
Biopt huid Naevus wang 12-3-2013 Ziekenhuis X plastische chirurgie Order geplaatst
GeplandeZorgActiviteit
Verrichting OrderStatus
Verrichting Type Indicatie Verrichting StartDatum Locatie
ProbleemNaam OrganisatieNaam
Colonoscopie Status na colon carcinoom flexura lienalis Mei 2015 Ziekenhuis Y MDL In uitvoering
GeplandeZorgActiviteit
Vaccinatie OrderStatus
ProductCode Toelichting Vaccinatie Datum Locatie
OrganisatieType
Pneumococcen Status na accidentele miltextirpatie bij hemicolectomie links 2017 Huisartspraktijk Aangevraagd

Valuesets

OrderStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Ordered new ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Order geplaatst
Requested 385644000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Aangevraagd
Pending active ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 In afwachting van uitvoering
In progress 385651009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 In uitvoering
On hold held ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Opgeschort
Cancelled cancelled ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Geannuleerd
Noshow aborted ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Niet nagekomen

OrderTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Encounter 308335008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Patientcontact
Procedure 71388002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verrichting
Nursing procedure 9632001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verpleegkundige actie
Biomedical equipment 303607000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medisch hulpmiddel
Administration of vaccine to produce active immunity 33879002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vaccinatie
Administration of drug or medication 18629005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatietoediening

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 13:49:11 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht