DiagnostischInzicht-v1.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.DiagnostischInzicht EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList *
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList *
DCM::CreationDate 15-5-2023
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.6
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.DiagnostischInzicht
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes *
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-04-2024)

ZIB-628 Hoe complicaties te relateren aan veroorzakende factor?
ZIB-1146 nieuwe datums toevoegen aan zib Probleem ivm onderliggend lijden
ZIB-1286 Auteur toevoegen bij zib Probleem
ZIB-1394 Codelijst ProbleemType in zib Probleem
ZIB-1520 missende qualifier voor verificationStatusCodeList
ZIB-1795 ZIB Probleem: veld 'PROBLEEM_TYPE' optioneel?
ZIB-1916 ZIB Probleem - verficatiestatus NL vertaling Snomed 415684004
ZIB-1934 ProbleemType moet ProbleemCategorie worden
ZIB-2087 vervangen ggz diagnoselijst uit probleemNaam codelijst door een refset
ZIB-2170 ZIB Probleem Diagnosedatum

Concept

Het diagnostisch inzicht is de interpretatie van de aandoening of gesteldheid door de zorgverlener. Het is gebaseerd op bekende combinaties van ziektebeelden en de verschijnselen waarmee deze zich presenteren. Het kan een enkelvoudige diagnose betreffen dan wel een differentiaaldiagnose met meerdere ziekten/condities die in overweging zijn.

Purpose

Het diagnostisch inzicht vormt de basis voor het opstellen van beleid en het handelen van zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt. Het is van belang voor evidence-based handelen en het evalueren van het medisch handelen, ook in de vorm van vergelijkend onderzoek op basis van patiënten met vergelijkbare ziektes/condities.

Evidence Base

Toelichting bij zib DiagnostischInzicht Het diagnostisch inzicht is de duiding van een aandoening of gesteldheid in de vorm van een (differentiaal)diagnose door de zorgverlener. Daarbij geeft de DiagnostischInzichtDatum het moment weer waarop de zorgverlener tot het inzichtkwam. In het geval van een differentiaaldiagnose geeft de zorgverlener ≥ 2 diagnoses aan die hij/zij op dat moment in overweging heeft. Alle diagnoses binnen één differentiaaldiagnose hebben als ZekerheidStatus de waarde ‘mogelijk’. 
Op een bepaald moment is er altijd maar één instantiatie van DiagnostischInzicht van toepassing bij een AandoeningOfGesteldheid. De presentatie van voortschrijdend diagnostisch inzicht bestaat dan uit een reeks van instantiaties van DiagnostischInzicht, die allemaal naar dezelfde AandoeningOfGesteldheid verwijzen, en waarbij de waarde van DiagnostischInzichtDatum de chronologie weergeeft. Een instantiatie van DiagnostischInzicht met een recentere DiagnostischInzichtDatum vervangt dus het voorgaande diagnostisch inzicht.
Een zorgverlener kan de behoefte hebben om bij een diagnose een aanleiding vast te leggen. Je kunt beargumenteren dat in feite de aandoening of gesteldheid een aanleiding heeft, maar de specificatie van de aanleiding berust op het inzicht om wat voor aandoening of gesteldheid het gaat. Daarom zien we de aanleiding als onderdeel van het diagnostisch inzicht.
De aanleiding voor een diagnose kan een incident zijn (bijv. een heupfractuur door een val), een verrichting (bijv. een darmperforatie door een colonoscopie) of een andere diagnose (bijv. neuropathie door diabetes).
Los van het diagnostisch inzicht als duiding van de aard van de aandoening of gesteldheid, kan men tot het inzicht komen dat het een complicatie betreft. Dit kan men apart representeren m.b.v. het element IsComplicatie. Of er sprake is van een complicatie hangt i.h.a. af van de aanleiding, maar er zijn uiteraard ook aanleidingen waarbij er geen sprake is van een complicatie in de zin van onbedoelde schade door medisch handelen.
 
De cardinaliteit van de verwijzing naar AandoeningOfGesteldheid is 0..1, omdat er bij een ontkenning van een diagnose geen sprake is van een aandoening of gesteldheid waarop die diagnose betrekking heeft. Om te representeren dat een patiënt niet bekend is met bijv. diabetes type II of dat diabetes type II is uitgesloten, is het de bedoeling om gebruik te maken van de zib Uitsluiting met een verwijzing naar DiagnostischInzicht. In dit geval verwijst de instantiatie van DiagnostischInzicht niet naar een AandoeningOfGesteldheid.

Functionaliteit (informatief) EPDs bieden nu al de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen het vastleggen van een nieuwe diagnose of het wijzigen van een diagnose. Bij het vastleggen van een nieuwe (differentiaal)diagnose moet het EPD een nieuwe AandoeningOfGesteldheid aanmaken en de nieuwe instantiatie van DiagnostischInzicht daarnaar laten verwijzen. Bij het wijzigen van een diagnose moet het EPD de nieuwe instantiatie van DiagnostischInzicht laten verwijzen naar dezelfde AandoeningOfGesteldheid als de voorgaande instantiatie van DiagnostischInzicht.
Het is zeer wenselijk dat het EPD functionaliteit biedt om de volgorde van diagnoses binnen een differentiaaldiagnose te behouden, omdat veel zorgverleners de diagnoses dan vastleggen met aflopende waarschijnlijkheid.

Information Model


#IncidentCodelijst#4990DiagnostischInzicht-v1.0(2024NL)Verrichting-v5.4.1(2024NL)#5002AandoeningOfGesteldheid-v1.0(2024NL)#DiagnoseNaamCodelijst#WijzeVanVaststellenCodelijst#ZekerheidStatusCodelijst#4979#4992#4998#4985Zorgverlener-v4.0(2024NL)#4983#4981AnatomischeLocatie-v1.0.3(2024NL)#4988#5000#4986DiagnostischInzicht-v1.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:5.6.1 Arrowdown.pngDiagnostischInzicht Rootconcept van de bouwsteen DiagnostischInzicht. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DiagnostischInzicht.
404684003 Klinische bevinding
Verwijzing.png NL-CM:5.6.2 Arrowright.pngDiagnoseSteller::Zorgverlener 1 De zorgverlener die tot het diagnostisch inzicht is gekomen. Dit kan een ander individu zijn dan degene die het diagnostisch inzicht heeft geregistreerd.
PRF performer
Block.png Zorgverlener
TS.png NL-CM:5.6.3 Arrowright.pngDiagnostischInzichtDatum 1 Datum (en tijdstip) waarop de zorgverlener het diagnostisch inzicht heeft verkregen.
432213005 Datum van diagnose
CD.png NL-CM:5.6.4 Arrowright.pngZekerheidStatus 1 Geeft aan met welke overtuiging de zorgverlener over het diagnostisch inzicht denkt als duiding van de aandoening.
List2.png ZekerheidStatusCodelijst
CD.png NL-CM:5.6.5 Arrowright.pngWijzeVanVaststellen 1 De methode die de zorgverlener heeft gebruikt om de diagnose te stellen, zoals bijv. alleen anamnese, anamnese en lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek of informatie van andere zorgverlener(s).
418775008 Methode van bevinding
List2.png WijzeVanVaststellenCodelijst
Folder.png NL-CM:5.6.6 Arrowdown.pngDiagnose 1..* Container van het concept Diagnose. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Diagnose.

Representeert de ziekte/conditie die deel uitmaakt van het diagnostisch inzicht.

CD.png NL-CM:5.6.7 Arrowright.pngDiagnoseNaam 1 De term met bijbehorende code die de zorgverlener kiest uit de gebruikte codelijst met ziekten/condities.
439401001 Diagnose
List2.png DiagnoseNaamCodelijst
ST.png NL-CM:5.6.8 Arrowright.pngNadereSpecificatieDiagnoseNaam 0..1 Een in vrije tekst geformuleerde nadere detaillering van de DiagnoseNaam, wanneer dit detail niet beschikbaar is via de gebruikte codelijst.
330341000146107 Toelichting op diagnose
Verwijzing.png NL-CM:5.6.9 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..* De plaats(en) op en/of in het lichaam die blijkens de diagnostiek aangedaan is/zijn.
123037004 Lichaamsstructuur
Block.png AnatomischeLocatie
Verwijzing.png NL-CM:5.6.10 Arrowright.pngAandoeningOfGesteldheid 0..1 De Aandoening of gesteldheid waarop het Diagnostischinzicht betrekking heeft.
365860008 Bevinding betreffende algemene klinische toestand
Block.png AandoeningOfGesteldheid
ST.png NL-CM:5.6.11 Arrowright.pngToelichting 0..1 <SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Calibri',sans-serif; liNE-HEIGHT: 115%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Een in vrije tekst geformuleerde toelichting bij het diagnostisch inzicht, die niet wordt gerepresenteerd door de andere dataelementen in het informatiemodel.</span>
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
BL.png NL-CM:5.6.12 Arrowright.pngIsComplicatie 0..1 Geeft aan of het diagnostisch inzicht wel of niet een complicatie betreft.
Folder.png NL-CM:5.6.13 Arrowdown.pngAanleiding 0..1 Container van het concept Aanleiding. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Aanleiding.
CD.png NL-CM:5.6.14 Arrowright.pngIncident (0..1) De onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces, die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.
418019003 Onopzettelijke gebeurtenis
List2.png IncidentCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:5.6.15 Arrowright.pngVerrichting (0..1) De verrichting die aanleiding heeft gegeven tot de aandoening waarop het diagnostisch inzicht betrekking heeft.
71388002 Verrichting
Block.png Verrichting
Verwijzing.png NL-CM:5.6.16 Arrowright.pngDiagnostischInzicht (0..1) Het diagnostisch inzicht m.b.t. een andere aandoening die op basis van dat diagnostisch inzicht als aanleiding wordt gezien voor de aandoening met het onderhavige diagnostisch inzicht.
404684003 Klinische bevinding
Block.png DiagnostischInzicht

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

DiagnostischInzicht
DiagnostischInzichtDatum 01-03-2023 05-03-2023
ZekerheidsStatus In Overweging Bevestigd
WijzeVanVaststellen Vastgesteld op basis van het klinisch beeld Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek
IsComplicatie Nee Nee
Toelichting
Diagnose
DiagnoseNaam Bronchitis Longontsteking
Diagnosesteller::Zorgverlener
Naam Drs. L.J. Verhagen Drs. L.J. Verhagen
Specialisme Huisarts Huisarts
AnatomischeLocatie
Locatie Long
Lateraliteit Links
AandoeningOfGesteldheid
PeriodeAanwezig
StartDatumTijd 22-02-2023 22-02-2023
StatusDatum 01-03-2023 05-03-2023
Beloop Verslechterd
Ernst Mild Matig
DiagnostischInzicht
DiagnostischInzichtDatum 15-01-2023
ZekerheidsStatus Bevestigd
WijzeVanVaststellen Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek
IsComplicatie Nee
Toelichting Val van fiets na aanrijding
Diagnose
DiagnoseNaam Radiusfractuur
NadereSpecificatieDiagnoseNaam Distale radiusfractuur
Diagnosesteller::Zorgverlener
Naam C.A. van der Kamp
Specialisme Algemene heelkunde
AnatomischeLocatie
Locatie Radius
Lateraliteit Links
Aanleiding
Incident Val
AandoeningOfGesteldheid
PeriodeAanwezig
StartDatumTijd 15-01-2023
StatusDatum 15-01-2023
Beloop
DiagnostischInzicht
DiagnostischInzichtDatum 03-04-2023 03-04-2023 20-04-2023
ZekerheidsStatus Mogelijk Mogelijk Bevestigd
WijzeVanVaststellen Vastgesteld op basis van anamnese en klinisch beeld Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek
IsComplicatie Nee
Toelichting
Diagnose
Diagnose 1
DiagnoseNaam Angina pectoris Angina pectoris Slokdarmspasme
Diagnose 2
DiagnoseNaam Longembolie Slokdarmspasme
Diagnose 3
DiagnoseNaam Slokdarmspasme
Diagnosesteller::Zorgverlener
Naam Drs. L.J. Verhagen H. verhoeven G.A. de Jong
Specialisme Huisarts Inwendige geneeskunde Inwendige geneeskunde
AnatomischeLocatie
Locatie Thorax Thorax Slokdarm
Lateraliteit
AandoeningOfGesteldheid
PeriodeAanwezig
StartDatumTijd 03-04-2023 03-04-2023 03-04-2023
StatusDatum 03-04-2023 03-04-2023 20-04-2023
Beloop Onveranderd Verbeterd
Ernst Matig
DiagnostischInzicht
DiagnostischInzichtDatum 08-09-2023 08-09-2023 09-09-2023
ZekerheidsStatus Mogelijk Uitgesloten Bevestigd
WijzeVanVaststellen Vastgesteld op basis van anamnese en klinisch beeld Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek
IsComplicatie Nee Ja
Toelichting
Diagnose
DiagnoseNaam Pneumothorax Pneumothorax Longembolie
Diagnosesteller::Zorgverlener
Naam Drs. L.J. Verhagen H. verhoeven G.A. de Jong
Specialisme Huisarts SEH-arts Inwendige geneeskunde
AnatomischeLocatie
Locatie Thorax Thorax Long
Lateraliteit links links links
AandoeningOfGesteldheid
PeriodeAanwezig
StartDatumTijd 08-09-2023 08-09-2023 08-09-2023
StatusDatum 08-09-2023 08-09-2023 09-09-2023
Beloop Onveranderd Onveranderd
Ernst Ernstig

Instructions

Een diagnostisch inzicht verwijst altijd naar de aandoening of gesteldheid waarvan het de interpretatie is. Als er > 1 instantiatie van diagnostisch inzicht naar dezelfde aandoening of gesteldheid verwijst, dan geeft de instantiatie met de meeste recente diagnosedatum het huidig diagnostisch inzicht weer.

Valuesets

DiagnoseNaamCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.6.4 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden DHD Diagnosethesaurus 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.1
Alle waarden ICD-10, dutch translation 2.16.840.1.113883.6.3.2
SNOMED CT: ^11721000146100|Nationale kernset patiëntproblemen| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96
Alle waarden ICF 2.16.840.1.113883.6.254
Alle waarden ICPC-1 NL 2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1
Alle waarden DSM-IV 2.16.840.1.113883.6.126
Alle waarden DSM-5 2.16.840.1.113883.6.344
Alle waarden [DEPRECATED] GGZ Diagnoselijst 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.35
SNOMED CT: ^350401000146101|Referentieset met diagnosen betreffende geestelijke gezondheidszorg| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

IncidentCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.6.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <269691005|Medisch ongeval bij patiënt tijdens operatieve en medische zorg| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96
OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008

WijzeVanVaststellenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.6.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Afnemen van anamnese 84100007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vastgesteld op basis van de anamnese
Anamnese en lichamelijk onderzoek 63332003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vastgesteld op basis van het klinisch beeld
Anamnese en lichamelijk onderzoek met evaluatie en management van patiënt 14736009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek
Vastgesteld op basis van aanvullend onderzoek NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vastgesteld op basis van aanvullend onderzoek
Verwerven van gezondheidsinformatie van eerdere behandelaar voor klinische afstemming 117131000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgenomen uit betrouwbare rapportage
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

ZekerheidStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.6.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Vermoedelijk 415684004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vermoedelijk
Mogelijk 410590009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mogelijk
Aanwezigheid bevestigd 410605003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bevestigd
Waarschijnlijk niet aanwezig 410593006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onwaarschijnlijk

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:41:22 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht