Uitsluiting-v1.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Uitsluiting EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Zib-centrum
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Zib-centrum
DCM::CreationDate 31-01-2024
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.7
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.Uitsluiting
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Zib-centrum
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes *
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-04-2024) Bevat: .

Concept

Een expliciete verklaring over het uitsluiten van de aanwezigheid van een specifiek gezondheidsaspect (aandoening, gesteldheid of toestand).

Purpose

Het expliciet vaststellen van de afwezigheid van een een aandoening, gesteldheid of toestand.

Evidence Base

Het niet aanwezig zijn van een klinisch concept is geen eigenschap van dat concept, maar een bewering over het concept. Daarom bevatten zibs als DiagnostischInzicht geen aanwezigheidsstatus. Om expliciet aan te geven dat een gezondheidsaspect niet aanwezig is, wordt de zib Uitsluiting gebruikt, die verwijst naar een zib die het uitgesloten aspect modelleert. Van deze zibs worden alleen die elementen gebruikt die de het aspect benoemen, zoals de naam. Door te verwijzen naar de betreffende zibs, wordt eenheid van taal verkregen t.a.v de naamgeving.
Deze zib wordt niet toegepast in de volgende situaties.

 • Regelmatig worden in het kader van de tractus anamnese of een vragenlijst een groot aantal gezondheidsaspecten langsgelopen, waarbij vastgesteld wordt of de patient er al dan niet mee bekend is, resulterend in een 'ja/nee' keuze. Deze zib is niet voor deze situaties bedoeld. Dit kan worden ondersteund met een zib op basis van de zib blauwdruk PatientVragenlijst.
 • Vaststellingen als ' Geen bekende allergieën' en dergelijke kunnen niet met de zib Uitsluiting aangegeven worden, aangezien dit zou vereisen dat begrip voor 'Bekende allergieën' af te beelden zou zijn op (in dit geval) de zib Overgevoeligheid. Een dergelijke bewering, die op een lijst of sectie slaat, moet in een informatiestandaard op dat niveau opgelost worden.
 • Indien een aandoening of symptoom niet meer aanwezig is (maar wel aanwezig was) wordt dit aangeduid met het beloop kenmerk.

Information Model


Overgevoeligheid-v1.0(2024NL)Symptoom-v1.0(2024NL)DiagnostischInzicht-v1.0(2024NL)#5223#5226#5228#5222Uitsluiting-v1.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:5.7.1 Arrowdown.pngUitsluiting Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen Uitsluiting.
413350009 Bevinding met expliciete context
TS.png NL-CM:5.7.2 Arrowright.pngDatumVaststelling 0..1 Datum waarop is vastgesteld dat het concept niet aanwezig is.
ST.png NL-CM:5.7.3 Arrowright.pngUitsluitingsverklaring 0..1 Tekst die de uitsluiting beschrijft. Standaard is de tekst 'Geen bekendheid met..'
Folder.png NL-CM:5.7.4 Arrowdown.pngUitgeslotenAspect 1 Container van het concept UitgeslotenAspect. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept UitgeslotenAspect.
Verwijzing.png NL-CM:5.7.5 Arrowright.pngDiagnostischInzicht (0..1) Diagnose die uitgesloten wordt.
Block.png DiagnostischInzicht
Verwijzing.png NL-CM:5.7.6 Arrowright.pngSymptoom (0..1) Symptoom dat uitgesloten wordt.
Block.png Symptoom
Verwijzing.png NL-CM:5.7.7 Arrowright.pngOvergevoeligheidIntolerantie (0..1) Overgevoeligheid of intolerantie die uitgesloten wordt.
Block.png Overgevoeligheid

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Uitsluiting
Uitsluitingsverklaring DatumVaststelling UitgeslotenAspect::DiagnostischInzicht
DiagnoseNaam NadereSpecificatieDiagnoseNaam
Geen bekendheid met 04-12-2019 Diabetes mellitus type 2 --

Instructions

Bij de verwijzing naar de onderliggende zibs wordt van deze zibs slechts een beperkt aantal velden gevuld. Dit zijn resp.
 

 • DiagnostiscInzicht (constraint: geen differentiaal diagnose):
  • DiagnoseNaam
  • evt. NadereSpecificatieDiagnoseNaam
 • Symptoom
  • SymptoomNaam
  • evt. NadereSpecificatieSymptoomNaam
 • OvergevoeligheidIntolerantie
  • DiagnoseNaam
  • evt. NadereSpecificatieDiagnoseNaam
  • Stof of straling

In geen van de bovenstaande drie gevallen wordt een verwijzing naar de zib Aandoening gedaan aangezien de huidige zib immers de afwezigheid van de aandoening modelleert.

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

 • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
 • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

 • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
 • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:44:16 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht