AandoeningOfGesteldheid-v1.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.AandoeningOfGesteldheid EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Zib-centrum
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Zib-centrum
DCM::CreationDate 26-04-2023
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.4
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.AandoeningOfGesteldheid
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Zib-centrum
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes *
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-04-2024)

ZIB-1146 nieuwe datums toevoegen aan zib Probleem ivm onderliggend lijden
ZIB-1295 correctie en toevoegen SNOMED CT termen in de zib probleem
ZIB-1370 Verschillende waardenlijsten voor status in zib-problem en zib-allergyintolerance
ZIB-1394 Codelijst ProbleemType in zib Probleem
ZIB-2170 ZIB Probleem Diagnosedatum

Concept

Een aandoening of gesteldheid is een al dan niet pathologische toestand (ziekte of conditie) van de patiënt die zich in het algemeen presenteert met symptomen (verschijnselen). Het is 'dat wat de patiënt heeft'. Een zorgverlener kan de aandoening of gesteldheid vervolgens duiden met een (differentiaal)diagnose. Bij eenzelfde aandoening of gesteldheid kunnen zowel de symptomen als het diagnostisch inzicht veranderen in de tijd.

Purpose

Het helder weergeven van de symptomen (verschijnselen) en het diagnostisch inzicht per aandoening. Dit draagt bij aan het inzicht van de betrokken zorgverleners in de toestand van de patiënt. Het helpt bij het evalueren van het effect van de geboden zorg en het bepalen van (vervolg)beleid.

Evidence Base

Toelichting bij zib AandoeningOfGesteldheid Deze zib beschrijft de kenmerken van een aandoening of gesteldheid van de patiënt: de periode waarbinnen de aandoening aanwezig is, de ernst en het beloop. De duiding van de aandoening of gesteldheid is geen kenmerk ervan, maar een interpretatie door de zorgverlener. Voor die duiding is er de zib DiagnostischInzicht. De Aandoening of gesteldheid presenteert zich met symptomen. Hiervoor is er de zib Symptoom.
Zowel de duiding van de aandoening of gesteldheid als de symptomen, waarmee deze zich presenteert, kunnen onafhankelijk van elkaar veranderen in de tijd.
 
Een zorgverlener zal over een aandoening of gesteldheid indien mogelijk communiceren via de duiding ervan in de vorm van een (differentiaal)diagnose. Als er nog geen (differentiaal)diagnose is, zal hij/zij erover communiceren op basis van ≥ 1 belangrijke symptomen waarvan hij/zij denkt dat deze bij elkaar horen en waarschijnlijk door één aandoening verklaard kunnen worden.

Relatie tussen (differentiaal)diagnose en symptomen De zibs DiagnostischInzicht voor de (differentiaal)diagnose en de zib Symptoom verwijzen elk naar de zib AandoeningOfGesteldheid. Via die verwijzing is duidelijk op welke aandoening of gesteldheid de (differentiaal)diagnose en de symptomen betrekking hebben. Daarmee is op elk moment in de tijd ook duidelijk wat het diagnostisch inzicht is en hoe het met de symptomen staat.

Functionaliteit (informatief) Als de patiënt zich met een nieuwe zorgvraag of probleem presenteert, zal de zorgverlener dit registreren aan de hand van een (differentiaal)diagnose en/of ≥ 1 symptomen.
Het EPD moet hiervoor een  instantiatie van AandoeningOfGesteldheid aanmaken met de bijbehorende velden voor PeriodeAanwezig, Ernst, Beloop en een StatusDatum die aangeeft vanaf welk moment de ingevulde waarden van toepassing zijn. Daarnaast moet het EPD de representatie ondersteunen van de (differentiaal)diagnose en/of symptomen die de zorgverlener invoert, waarbij het EPD zorgt voor de verwijzing naar de bijbehorende AandoeningOfGesteldheid.
In het EPD zal de inhoud van de velden Begindatum, EindDatum, Ernst en Beloop worden vastgelegd bij de AandoeningOfGesteldheid.

Patient Population

De gehele patiëntenpopulatie.

Information Model


TijdsInterval-v1.3(2024NL)#BeloopCodelijst#4901#ErnstCodelijst#4904#4899#4900#4905AandoeningOfGesteldheid-v1.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:5.4.1 Arrowdown.pngAandoeningOfGesteldheid Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen AandoeningOfGesteldheid. Het rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AandoeningOfGesteldheid.
365860008 Bevinding betreffende algemene klinische toestand
Verwijzing.png NL-CM:5.4.8 Arrowright.pngPeriodeAanwezig::TijdsInterval 1 De periode waarin de aandoening of gesteldheid aanwezig is (geweest).
Block.png TijdsInterval
TS.png NL-CM:5.4.3 Arrowright.pngStatusDatum 1 Het moment vanaf wanneer de gegevens m.b.t. de aandoening of gesteldheid van toepassing zijn. Dit mag een vaag moment zijn.
350351000146106 Datum waarop gezondheidsstatus is gewijzigd
CD.png NL-CM:5.4.5 Arrowright.pngBeloop 0..1 Het beloop van de aandoening of gesteldheid. Dit staat los van het diagnostisch inzicht m.b.t. de aandoening of gesteldheid. Met het beloop geeft men aan hoe de aandoening of gesteldheid zich ontwikkelt, zoals bijv. stabiel, progressie, remissie, etc..
List2.png BeloopCodelijst
CD.png NL-CM:5.4.6 Arrowright.pngErnst 1 Duiding van de ernst van de aandoening of gesteldheid. Een aandoening of gesteldheid kan weinig klachten geven en toch ernstig zijn, maar het omgekeerde kan ook.
246112005 Ernst
List2.png ErnstCodelijst
ST.png NL-CM:5.4.7 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een in vrije tekst geformuleerde toelichting bij de aandoening of gesteldheid, die niet wordt gerepresenteerd door de andere dataelementen in het informatiemodel.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

AandoeningOfGesteldheid
PeriodeAanwezig
StartDatumTijd 22-02-2023 22-02-2023 22-02-2023
EindDatumTijd
StatusDatum 01-03-2023 05-03-2023 20-03-2023
Beloop Verslechterd Verbeterd
Ernst Mild Matig Mild
Toelichting
SymptoomNaam Hoest Hoest, Koorts Hoest
DiagnoseNaam Bronchitis Longontsteking Longontsteking
AandoeningOfGesteldheid
PeriodeAanwezig
StartDatumTijd 15-01-2023 15-01-2023 15-01-2023
EindDatumTijd 08-05-2023
StatusDatum 15-01-2023 26-02-2023 08-05-2023
Beloop Herstellend Niet meer aanwezig
SymptoomNaam Pijn, zwelling, standsafwijking Stijfheid
DiagnoseNaam Radiusfractuur Radiusfractuur Radiusfractuur

Valuesets

BeloopCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.4.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
NTB NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Asymptomatisch
Verbeterd 385425000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verbeterd
Verslechterd 231877006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verslechterd
No status change 260388006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onveranderd
Progressief 255314001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Progressief
NTB NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opvlammend
Niet meer aanwezig 350361000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet meer aanwezig
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

ErnstCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.4.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Licht 255604002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mild
Licht tot matig 371923003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mild tot matig
Matig 6736007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Matig
Matig tot ernstig 371924009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Matig tot ernstig
Ernstig 24484000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ernstig
Van levensbedreigende ernst 442452003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Levensbedreigend
Fataal 399166001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Fataal

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:40:04 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht