ProcedureForTransfer-v1.2(2015EN)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Attention!! This is not the most recent version of this information model. You can find the most recent version here.

General information

Name: nl.nfu.ProcedureForTransfer NL.png
Version: 1.2
HCIM Status:Final
Release: 2015
Release status: Published
Release date: 1-4-2015


Back 16.png Back to HCIM list

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 6-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.1
DCM::KeywordList procedure,verrichting
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.OverdrachtVerrichting
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 1-4-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.2
HCIM::PublicationLanguage EN

Revision History

Only available in Dutch

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-55 RFC Bouwsteen Procedure
ZIB-24 Diagnostische verrichtingen onderdeel van Results

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-84 Klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtProcedure uitbreiden met Aanvrager (n.a.v. issue #077)
ZIB-93 Bouwsteennaam Procedure wijzigen in Verrichting
ZIB-95 Elementen in Example of the Instrument OverdrachtProcedure komen niet terug in model
ZIB-122 De definitie van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtProcedure aanpassen.
ZIB-270 Aanpassen DCM::DefinitionCode van rootconcept Verrichting van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.
ZIB-271 In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLokalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.
ZIB-272 In klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.
ZIB-273 Tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor classes UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit zou NL-CM:17.1.1 moeten zijn i.p.v. NL-CM:17.1.2.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-325 AnatomischeLokaisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Concept

The concept Procedure indicates a therapeutic procedure undergone by the patient. If relevant, diagnostic procedures can be listed as well.
A procedure can be a simple blood pressure measurement, but also a complex heart surgery.

Purpose

A procedure is carried out as part of a planned policy or to obtain additional information in the diagnostic process. Procedures are documented to gain insight into the treatment of a patient. In addition, procedures are documented for administrative purposes such as invoicing and workload measurement, scientific research and/or education.

Evidence Base

Only the procedures are described in this building block, not the results of the procedures. The LaboratoryResultTransfer and TextResultTransfer building blocks can be used to document the results.

Information Model


#AnatomicalLocationOfTheProcedureCodelistHealthProfessional-v1.2.1(2015EN)ConcernForTransfer-v1.2(2015EN)#9938#9939HealthcareProvider-v1.2(2015EN)MedicalDevice-v1.2(2015EN)#9942HealthProfessional-v1.2.1(2015EN)#9937#9940#ProcedureTypeCodelistProcedureForTransfer-v1.2Model(2015EN).png


Type Id Concept Card. Definition DefinitionCode Reference
Block.png NL-CM:14.1.1 Arrowdown.pngProcedure Root concept of the ProcedureTransfer building block. This root concept contains all data elements of the ProcedureTransfer building block.
TS.png NL-CM:14.1.2 Arrowright.pngProcedureStartDate 0..1 The start date (and if possible start time) of the procedure. A ‘vague’ date, such as only the year, is permitted.

The element offers the option to indicate the start of the period of a series of related procedures.

TS.png NL-CM:14.1.3 Arrowright.pngProcedureEndDate 0..1 The end date (and if possible end time) of the procedure. A ‘vague’ date, such as only the year, is permitted.

The element offers the option to indicate the end of the period of a series of related procedures.

CD.png NL-CM:14.1.8 Arrowright.pngAnatomicalLocationOfTheProcedure 0..* Anatomical location which is the focus of the procedure.
List2.png AnatomicalLocationOfTheProcedureCodelist
Verwijzing.png NL-CM:14.1.9 Arrowright.pngIndication::Problem 0..* The indication is the reason for the procedure.
Block.png ConcernForTransfer
CD.png NL-CM:14.1.4 Arrowright.pngProcedureType 1 The name of the procedure.

As of 1 January 2013, all procedures in the primary process have to be documented with CBV codes. To meet this requirement, the DHD procedure thesaurus (CBV procedures set) is used to code procedures. It is possible that in addition to the CBV procedures set, the NIC will be used for nurse procedures and that a “coded value set” will be introduced for paramedic procedures.

List2.png ProcedureTypeCodelist
Verwijzing.png NL-CM:14.1.7 Arrowright.pngProduct 0..* The product, the placing of which in or on the body is the purpose of the procedure, for example placing an implant.
Block.png MedicalDevice
Verwijzing.png NL-CM:14.1.5 Arrowright.pngLocation::HealthcareProvider 1 The healthcare center where the procedure was or is carried out.
Block.png HealthcareProvider
Verwijzing.png NL-CM:14.1.6 Arrowright.pngCarriedOutBy::HealthcareProvider 1..* The healthcare provider who carried out the procedure. In most cases, only the medical specialty is entered, and not the name of the healthcare provider.
Block.png HealthProfessional
Verwijzing.png NL-CM:14.1.10 Arrowright.pngRequestedBy::HealthcareProvider 0..* The healthcare provider who requested the procedure.
Block.png HealthProfessional

Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page List2.png

Example Instances

Only available in Dutch

VerrichtingType Verrichting
Anatomische
Locatie
Verrichting
Start
Datum
Product Indicatie Uitgevoerd
Door
Locatie
ProductType ProductID ProbleemNaam Toelichting Specialisme OrganisatieNaam
Knie - prothese implantatie gewricht linker knie 05-06-2012 Orthopedic surgical implants (01)05050474530799
(17)160131
(21)1148130801
Implantant, Gen 2 Tibia Insert 5/6-9mm Artrose Beperking bij het bewegen van het gewricht, drukpijn door slijtage van twee compartimenten van de linker knie. Orthopedie UMCG

References

1. GS1 Global Traceability Standard for Healthcare 1.2.0 (2013) [Online] Beschikbaar op: http://www.gs1.org/traceability/healthcare-traceability/1-2-0 [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

2. Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep) [Online] Beschikbaar op: http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD016&Co_Or_Code=VEKT [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

3. AZR-AGB-codelijst [Online] Beschikbaar op: http://www.agbcode.nl/MainPage/opzoeken.aspx?soort=IS [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

Valuesets

AnatomicalLocationOfTheProcedureCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.1 Binding:
Conceptname Codesystem name Codesystem OID
SNOMED CT: <<91723000|anatomical structure| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

ProcedureTypeCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 Binding:
Conceptname Codesystem name Codesystem OID
Alle waarden CBV verrichtingen 99

This information model in other releases

Information model references

This information model refers to

This information model is used in

Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR

To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:

  • HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR Fhir.png

Downloads

This information model is also available as pdf file PDF.png or as spreadsheet Xlsx.png

About this information

The information in this wikipage is based on Registratie aan de bron publication 2015 including errata dd. 16-07-2015
Conditions for use are located on the mainpage List2.png
This page is generated on 24/12/2018 12:31:18 with ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Back to HCIM list