Mobiliteit-v1.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.Mobiliteit EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 11-2-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.3
DCM::KeywordList Mobiliteit, lopen, houding veranderen, houding handhaven, uitvoeren transfer
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.nfu.Mobiliteit
DCM::PublicationDate 8-9-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).

Concept

Mobiliteit beschrijft mogelijkheden en eventuele beperkingen t.a.v. alle aspecten van mobiliteit, zoals het veranderen van lichaamshouding, lopen en voortbewegen, eventueel met behulp van hulpmiddelen.

Purpose

Het vastleggen van de mogelijkheden en eventuele beperkingen van mobiliteit wordt gedaan om:

  • hiermee rekening te kunnen houden in het contact met en de verpleging van de patiënt;
  • ontwikkelingen in mobiliteit te kunnen monitoren, indien beperking in mobiliteit het onderwerp van behandeling is;
  • bij overdracht de continuïteit van zorg te kunnen borgen.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICF begrippen.

Information Model


#LopenCodelijst#UitvoerenTransferCodelijst#HoudingHandhavenCodelijstVerpleegkundigeInterventie-v1.0(2015NL)#10931#10928#10924#HoudingVeranderenCodelijstMedischHulpmiddel-v1.2(2015NL)#10929#10919#10927Mobiliteit-v1.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.3.1 Arrowdown.pngMobiliteit Rootconcept van de bouwsteen Mobiliteit. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Mobiliteit.
301438001 Ability to mobilise
CO.png NL-CM:4.3.3 Arrowright.pngLopen 0..1 Lopen is het zich te voet voortbewegen op een oppervlak, stap voor stap, met altijd één voet op de grond, zoals bij het wandelen, slenteren, voorwaarts, achterwaarts, of zijwaarts gaan.
d450 Lopen
List2.png LopenCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:4.3.4 Arrowright.pngHulpmiddel::MedischHulpmiddel 0..* De beschrijving van hulpmiddelen die bij beperkingen in mobilliteit gebruikt kunnen worden.
183135000 Mobility aid
Block.png MedischHulpmiddel
CO.png NL-CM:4.3.5 Arrowright.pngUitvoerenTransfer 0..1 Het uitvoeren van een transfer is het zich verplaatsen van het ene naar het andere oppervlak, zonder de lichaamshouding te veranderen, zoals bij het glijden over een bank of bij het zich verplaatsen van een bed naar een stoel.
d420 Uitvoeren van transfers
364666007 Ability to transfer
List2.png UitvoerenTransferCodelijst
CO.png NL-CM:4.3.8 Arrowright.pngHoudingVeranderen 0..1 Het veranderen van houding is het van de ene lichaamshouding in de andere komen en van de ene locatie naar de andere gaan, zoals van een stoel opstaan en op bed gaan liggen, en gaan knielen of hurken en weer opstaan.
d410 Veranderen van basale lichaamshouding
282869009 Ability to change position
List2.png HoudingVeranderenCodelijst
CO.png NL-CM:4.3.12 Arrowright.pngHoudingHandhaven 0..1 Het handhaven van houding is het, waar nodig, de zelfde lichaamshouding bewaren, zoals blijven zitten of staan.
d415 Handhaven van lichaamshouding
249868004 Ability to maintain position
List2.png HoudingHandhavenCodelijst
ST.png NL-CM:4.3.16 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op de mobiliteit.
48767-8 Annotation comment
Verwijzing.png NL-CM:4.3.17 Arrowright.pngVerpleegkundigeActie 0..* Verpleegkundige acties die nodig zijn bij de ondersteuning van de patiënt en zijn beperking in mobiliteit.
Block.png VerpleegkundigeInterventie

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Mobiliteit
Lopen Matige beperking (25-49%)
HoudingVeranderen Matige beperking (25-49%)
HoudingHandhaven Lichte beperking (5-24%)
UitvoerenTransfer Lichte beperking (5-24%)
Toelichting Rollator is eigen bezit.
VerpleegkundigeActie
Activiteit Ondersteunen met opstaan en lopen.
Hulpmiddel
ProductType Rollator

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

HoudingHandhavenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.3.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d415.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d415.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d415.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d415.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d415.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

HoudingVeranderenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.3.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d410.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d410.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d410.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d410.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d410.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

LopenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.3.9 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d450.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d450.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d450.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d450.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d450.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

UitvoerenTransferCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.3.7 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d420.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d420.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d420.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d420.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d420.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:41:28 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht