Mobiliteit-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Mobiliteit EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 11-2-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.3
DCM::KeywordList Mobiliteit, lopen, houding veranderen, houding handhaven, uitvoeren transfer
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.Mobiliteit
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.Mobiliteit-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-531 Vervangen 5-punts ICF schaal door 3-punts SNOMED CT schaal voor beperkingen en stoornissen
ZIB-535 Toevoegen concept Traplopen aan de bouwsteen Mobiliteit

Concept

Mobiliteit beschrijft mogelijkheden en eventuele beperkingen t.a.v. alle aspecten van mobiliteit, zoals het veranderen van lichaamshouding, lopen en voortbewegen, eventueel met behulp van hulpmiddelen.

Purpose

Het vastleggen van de mogelijkheden en eventuele beperkingen van mobiliteit wordt gedaan om:

  • hiermee rekening te kunnen houden in het contact met en de verpleging van de patiënt;
  • ontwikkelingen in mobiliteit te kunnen monitoren, indien beperking in mobiliteit het onderwerp van behandeling is;
  • bij overdracht de continuïteit van zorg te kunnen borgen.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICF en ICNP begrippen.

Information Model


#TraplopenCodelijst#LopenCodelijst#UitvoerenTransferCodelijst#HoudingHandhavenCodelijst#10926#10931#10928#10924#HoudingVeranderenCodelijstMedischHulpmiddel-v3.1(2017NL)#10929#10919#10927Mobiliteit-v3.1Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.3.1 Arrowdown.pngMobiliteit Rootconcept van de bouwsteen Mobiliteit. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Mobiliteit.
301438001 Ability to mobilise
CO.png NL-CM:4.3.3 Arrowright.pngLopen 0..1 Lopen is het zelf bewegen van het lichaam van de ene plaats naar de andere door het stapsgewijs bewegen van de benen, het vermogen om het gewicht te dragen van het lichaam en het kunnen lopen in langzaam, gematigd tot snel tempo.
282097004 Ability to walk
List2.png LopenCodelijst
CO.png NL-CM:4.3.18 Arrowright.pngTraplopen 0..1 TrappenLopen geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig de trap op en af te gaan.
301587001 Ability to manage stairs
List2.png TraplopenCodelijst
CO.png NL-CM:4.3.8 Arrowright.pngHoudingVeranderen 0..1 Het veranderen van houding is het van de ene lichaamshouding in de andere komen en van de ene locatie naar de andere gaan, zoals van een stoel opstaan en op bed gaan liggen, en gaan knielen of hurken en weer opstaan.
282869009 Ability to change position
List2.png HoudingVeranderenCodelijst
CO.png NL-CM:4.3.12 Arrowright.pngHoudingHandhaven 0..1 Het handhaven van houding is het, waar nodig, de zelfde lichaamshouding bewaren, zoals blijven zitten of staan.
249868004 Ability to maintain position
List2.png HoudingHandhavenCodelijst
CO.png NL-CM:4.3.5 Arrowright.pngUitvoerenTransfer 0..1 Het uitvoeren van een transfer is het zich verplaatsen van het ene naar het andere oppervlak, zonder de lichaamshouding te veranderen, zoals bij het glijden over een bank of bij het zich verplaatsen van een bed naar een stoel.
364666007 Ability to transfer location
List2.png UitvoerenTransferCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:4.3.4 Arrowright.pngMedischHulpmiddel 0..* De beschrijving van hulpmiddelen die bij beperkingen in mobilliteit gebruikt kunnen worden.
183135000 Mobility aid
Block.png MedischHulpmiddel
ST.png NL-CM:4.3.16 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op de mobiliteit.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Mobiliteit
Lopen Hulp nodig
HoudingVeranderen Onafhankelijk
HoudingHandhaven Onafhankelijk
UitvoerenTransfer Hulp nodig
Traplopen Volledig afhankelijk
Toelichting Rollator is eigen bezit.
Hulpmiddel
ProductType Rollator

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

HoudingHandhavenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.3.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Independently able to maintain position 19811000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onafhankelijk
Needs help with maintaining position 16601000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hulp nodig
Unable to maintain a position 282848007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig afhankelijk

HoudingVeranderenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.3.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Independently able to change position 19821000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onafhankelijk
Needs help with changing position 16611000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hulp nodig
Unable to change position 303384002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig afhankelijk

LopenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.3.9 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Independent walking 165245003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onafhankelijk
Needs help with walking 16581000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hulp nodig
Unable to walk 282145008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig afhankelijk

TraplopenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.3.12 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Independent on stairs 165249009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onafhankelijk
Needs help on stairs 165248001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hulp nodig
Unable to manage stairs 301589003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig afhankelijk

UitvoerenTransferCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.3.7 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Independent ability to transfer location 714915006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onafhankelijk
Ability to transfer location with assistance 714917003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hulp nodig
Unable to transfer location 714887007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig afhankelijk

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 14:54:00 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht