FunctieHoren-v3.3(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.FunctieHoren EN.png
Versie: 3.3
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 4-4-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.17
DCM::KeywordList Horen, auditieve functies, gehoor
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.FunctieHoren
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 26-05-2022
DCM::Supersedes nl.zorg.FunctieHoren-v3.2.1
DCM::Version 3.3
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-531 Vervangen 5-punts ICF schaal door 3-punts SNOMED CT schaal voor beperkingen en stoornissen

Publicatieversie 3.2 (06-07-2019)

ZIB-732 Een aantal Snomed codes blijken bij nadere controle invalide. Een aantal andere codes zijn inmiddels Inactive verklaard in SNOMED

Publicatieversie 3.2.1 (01-12-2021)

ZIB-1575 Deprecated termen en waardelijsten uit de prepublicatie halen

Publicatieversie 3.3 (10-06-2022)

ZIB-1621 Onjuist ConceptID en onjuiste naam FunctieHoren.HulpmiddelAnatomischeLocatie

Concept

Horen is het vermogen om geluid waar te nemen, met als doel het communiceren met anderen, het localiseren van een geluidsbron en het herkennen van geluiden. Het gaat daarbij om de waarneming van de geluidsgolven en niet om de verwerking er van in de hersenen.
Een stoornis van de hoorfunctie kan leiden tot onder andere communicatieproblemen.

Purpose

Informatie over de aanwezigheid van stoornissen in de hoorfunctie is van belang bij de verpleging en behandeling van en vooral bij de commununicatie met de patiënt.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICNP begrippen.

Information Model


#3240#LocatieGehoorapparaatCodelijst#3245#3249#HorenHulpmiddelTypeCodelijstMedischHulpmiddel-v4.0(2024NL)#HoorFunctieCodelijst#3244#3242FunctieHoren-v3.3Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.17.1 Arrowdown.pngFunctieHoren Rootconcept van de bouwsteen FunctieHoren. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FunctieHoren.
CD.png NL-CM:4.17.3 Arrowright.pngHoorFunctie 1 Het vermogen om te horen als reactie op prikkels van de (auditieve) hoor-organen.
47078008 Gehoorfunctie
List2.png HoorFunctieCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:4.17.4 Arrowright.pngHorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel 0..* Het medische hulpmiddel dat gebruikt wordt ter ondersteuning van het horen.
6012004 Hoortoestel
Block.png MedischHulpmiddel
CD.png NL-CM:10.1.3 Arrowright.pngProductType Het type product dat gebruikt wordt om het horen te ondersteunen.
List2.png HorenHulpmiddelTypeCodelijst
CD.png NL-CM:10.1.15 Arrowright.pngAnatomischeLocatie De anatomische locatie van het gehoorapparaat, bijvoorbeeld linkeroor.
363698007 Locatie van bevinding
List2.png LocatieGehoorapparaatCodelijst
ST.png NL-CM:4.17.2 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de hoorfunctie.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

FunctieHoren
HoorFunctie Verminderde gehoorfunctie
HorenHulpmiddel
ProductType Gehoorapparaat
HulpmiddelAnatomischeLocatie Linkeroor
Toelichting Door duidelijk articuleren en langzaam te praten kan patiënt redelijk verstaan.

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

HoorFunctieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.17.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Gehoor normaal 162339002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geen gehoorstoornis
Gehoorverlies 15188001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verminderde gehoorfunctie
Complete doofheid 8531006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig doof

HorenHulpmiddelTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.17.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen 0 Hulpmiddelen gehoor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.211 Geen
Hoortoestel 6012004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gehoorapparaat

LocatieGehoorapparaatCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.17.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Structuur van linker oor 89644007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Linkeroor
Structuur van rechter oor 25577004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechteroor
Beide oren 34338003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Beide oren

Opm.: Deze waardenlijst vervangt voor deze zib de waardenlijst van het element Locatie van de subzib AnatomischeLocatie

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:18:17 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht