FarmaceutischProduct-v2.2.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken



Algemeen

Naam: nl.zorg.part.FarmaceutischProduct EN.png
Versie: 2.2.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-3-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.7
DCM::KeywordList FarmaceutischProduct
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.part.FarmaceutischProduct
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 13-09-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.part.FarmaceutischProduct-v2.2
DCM::Version 2.2.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 2.0 (31-12-2017)

ZIB-472 Terminologiekoppeling klopt niet met beschrijving
ZIB-618 Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking

Publicatieversie 2.1 (06-07-2019)

ZIB-781 aanpassing omschrijving 'Farmaceutische vorm'
ZIB-788 Geen informatie
ZIB-795 aanpassing voorbeeld 'Product (geneesmiddel)'
ZIB-796 aanpassing definitie 'ProductCode (geneesmiddelcode)'
ZIB-797 aanpassing definitie 'Product (geneesmiddel)'

Publicatieversie 2.1.1 (31-01-2020)

ZIB-789 aanpassing voorbeeld en omschrijving 'Ingredientcode' (in zib FarmaceutischProduct)

Publicatieversie 2.1.2 (01-09-2020)

ZIB-911 Correction English "Farmaceutical"

Publicatieversie 2.1.3 (01-12-2021)

ZIB-1452 Duplicate tekst in zib concept omschrijving en definitie op de root

Publicatieversie 2.2 (10-06-2022)

ZIB-1453 PharmaceuticalProduct IngredientCodeSSKCodelist 'Extensible' binding
ZIB-1651 Toevoegen batch- en serienummer en farmaceutischproduct
ZIB-1726 Verzameling errata bouwsteen FarmaceutischProduct

Publicatieversie 2.2.1 (15-10-2023)

ZIB-1743 Tekstuele wijzigingen zib FarmaceutischProduct

Concept

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met één enkele code een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook alternatieve codes uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.
Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de samenstelling van de medicatie aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om magistrale receptuur door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.Dit is een subbouwsteen

Purpose

Het doel van Product is het eenduidig omschrijven van een te gebruiken geneesmiddel.

Information Model


#2771#2770#1446#2762#IngredientCodeGTINCodelijst#ProductCodeATCCodelijst#IngredientCodeSSKCodelijst#IngredientCodeATCCodelijst#FarmaceutischeVormCodelijst#IngredientCodeSNKCodelijst#IngredientCodeZICodelijst#IngredientCodePRKCodelijst#IngredientCodeHPKCodelijst#IngredientCodeGPKCodelijst#ProductCodeZICodelijst#ProductCodeGTINCodelijst#ProductCodePRKCodelijst#ProductCodeHPKCodelijst#ProductCodeGPKCodelijst#2752#2772#2777#2761#2776#2754#1445#2753#2756FarmaceutischProduct-v2.2.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.7.19926 Arrowdown.pngFarmaceutischProduct Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.
CD.png NL-CM:9.7.19927 Arrowright.pngProductCode 0..1 De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G Standaard (uitgegeven door Z-Index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld.

Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als: <ul> <li>Global Trade Item Number (GTIN)</li> <li>Z-index nummer (ZI-nummer)</li> <li>Handelsproductcode (HPK)</li> <li>Voorschrijfcode (PRK)</li> <li>Generieke productcode (GPK)</li> <li>Anatomic Therapeutic Classification code (ATC)</li> </ul> De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een barcode te identificeren. Het ZI-nummer is het handelsproduct inclusief de verpakkingsgrootte. De HPK is het handelsproduct zoals de fabrikant het registreert en in de handel brengt. De PRK bevat alle GPK-kenmerken, aangevuld met een aantal kenmerken die nodig zijn om het juiste middel te kunnen voorschrijven. Dit niveau is bedoeld om generiek te kunnen voorschrijven. De GPK definieert de farmaceutische kenmerken van een product, namelijk samenstelling, sterkte, eenheden, farmaceutische vorm en toedieningsweg. De SSK is de combinatie van één enkele werkzame stof plus stamtoedieningsweg. De SNK is de (werkzame) stof. Voor de verdere toelichting op deze niveaus uit de G-Standaard zie https://www.z-index.nl Daarnaast bestaan er in de lokale systemen ook 90.000.000 nummers. Deze nummers dienen NIET te worden gecommuniceerd, in dat geval dient slechts de omschrijving te worden gecommuniceerd. Dit is overeenkomstig de standaard van Nictiz.

List2.png ProductCodeATCCodelijst
List2.png ProductCodeGPKCodelijst
List2.png ProductCodeGTINCodelijst
List2.png ProductCodeHPKCodelijst
List2.png ProductCodePRKCodelijst
List2.png ProductCodeZICodelijst
Folder.png NL-CM:9.7.19928 Arrowdown.pngProductSpecificatie 0..1 De container van het concept ProductSpecificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept ProductSpecificatie.

De productspecificatie is nodig, wanneer de productcode niet volstaat om de werkzame stoffen en de sterkte te achterhalen.

ST.png NL-CM:9.7.22279 Arrowright.pngBatch/lotNummer 0..1 Het batch-/ lotnummer zorgt voor een unieke identificatie van informatie van de herkomst zoals o.a. de productiebatch of machinenummer. Het nummer is opgebouwd volgens de GS1 standaard AI(10).( https://www.gs1.nl/sectorafspraken-over-standaarden/unieke-identificatie-en-productdata-gezondheidszorg/gs1-barcodes-2#application-identifiers-ais )
ST.png NL-CM:9.7.22280 Arrowright.pngSerieNummer 0..1 Het serienummer zorgt voor een unieke identificatie van de informatie van herkomst van de dosis zelf. Het nummer is opgebouwd volgens de GS1 standaard AI(21). (<A title="Volg link" href="https://www.gs1.nl/sectorafspraken-over-standaarden/unieke-identificatie-en-productdata-gezondheidszorg/gs1-barcodes-2#application-identifiers-ais%22>https://www.gs1.nl/sectorafspraken-over-standaarden/unieke-identificatie-en-productdata-gezondheidszorg/gs1-barcodes-2#application-identifiers-ais</A>)
CD.png NL-CM:9.7.19931 Arrowright.pngFarmaceutischeVorm 0..1 De farmaceutische vorm geeft de vorm van een geneesmiddel weer. Voorbeelden zijn: tablet, zetpil, infusievloeistof, zalf. Indien het middel een GPK uit de G-standaard kent dan is de vorm via de G-standaard bekend. Voor producten zonder code (vrije tekst, magistrale bereiding), kan de toedieningsvorm worden opgegeven.
List2.png FarmaceutischeVormCodelijst
ST.png NL-CM:9.7.19929 Arrowright.pngProductNaam 0..1 Voor geneesmiddelen waarvoor geen code bestaat dient de volledige naam van het geneesmiddel in vrije tekst vermeld te worden (magistraal bereidde geneesmiddelen).
ST.png NL-CM:9.7.19784 Arrowright.pngOmschrijving 0..1 Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (historische gegevens met magistralen waarvan samenstelling is aangeduid in vrije tekst in plaats van met ingrediëntcodes).
Folder.png NL-CM:9.7.19932 Arrowdown.pngIngredient 0..* De container van het concept Ingredient. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Ingredient.

Een product bevat één of meer werkzame stoffen en hulpstoffen. Deze zijn meestal al door de productcode bepaald. Voor magistrale medicatie of door de lokale apotheek samengestelde medicamenten moeten de ingrediënten afzonderlijk worden opgegeven.

De werkzame stoffen spelen een bijzondere rol, omdat deze: a) bepalend zijn voor de farmacotherapeutische werking van de medicatie en b) de basis zijn voor aanduiding van de sterkte van de medicatie (bijv. 200 mg).

CD.png NL-CM:9.7.19934 Arrowright.pngIngredientCode 0..1 Werkzame stof of hulpstof.

Hier kunnen dezelfde codes worden gebruikt als voor de ProductCode (met name voor verdunningen en samenstellingen), maar nu kunnen ook de SSK en SNK gebruikt worden om een stof aan te duiden (voor het opgeven van ingrediënten van lokaal magistraal bereide producten). <ul> <li>GTIN International Article Number </li> <li>Z-index nummer (ZI-nummer) </li> <li>Handelsproductcode (HPK) </li> <li>Voorschrijfcode (PRK) </li> <li>Generieke productcode (GPK) </li> <li>Anatomic therapeutic classification (ATC) </li> <li>Stofnaamcode (SNK) </li> <li>Stofnaamcode met toedieningsweg (SKK)</li> </ul>

List2.png IngredientCodeATCCodelijst
List2.png IngredientCodeGPKCodelijst
List2.png IngredientCodeGTINCodelijst
List2.png IngredientCodeHPKCodelijst
List2.png IngredientCodePRKCodelijst
List2.png IngredientCodeSNKCodelijst
List2.png IngredientCodeSSKCodelijst
List2.png IngredientCodeZICodelijst
Folder.png NL-CM:9.7.19933 Arrowdown.pngSterkte 0..1 De relatieve hoeveelheid van dit ingrediënt in dit product.

Berekening van de sterkte = Hoeveelheid ingrediënt ÷ Hoeveelheid product.

Dit kan bijvoorbeeld een concentratie zijn als het geneesmiddel is opgelost in een draagvloeistof.

PQ.png NL-CM:9.7.22277 Arrowright.pngIngredientHoeveelheid 0..1 De hoeveelheid en eenheid van dit ingrediënt. Dit is de teller voor de berekening van de sterkte. De eenheid moet gekozen worden uit de G-standaard (tabel 902).
PQ.png NL-CM:9.7.22278 Arrowright.pngProductHoeveelheid 0..1 Hoeveelheid van het product. Dit is de noemer in de berekening van de sterkte. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG-tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Afgesproken geneesmiddel
Farmaceutischproduct
Lisinopril tablet 10mg
Methotrexaat injvlst 25mg/ml 0,6 ml

References

1. ATC [Online] Beschikbaar op: https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles// [Geraadpleegd: 13 september 2023].

Valuesets

FarmaceutischeVormCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Farmaceutische vormen 2.16.840.1.113883.2.4.4.11

IngredientCodeATCCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Anatomic Therapeutic Classification (ATC) 2.16.840.1.113883.6.73

IngredientCodeGPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1

IngredientCodeGTINCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Global Trade Item Number (GTIN) 1.3.160

IngredientCodeHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

IngredientCodePRKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.10

IngredientCodeSNKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode (SNK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750

IngredientCodeSSKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725

IngredientCodeZICodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) 2.16.840.1.113883.2.4.4.8

ProductCodeATCCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Anatomic Therapeutic Classification (ATC) 2.16.840.1.113883.6.73

ProductCodeGPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.6 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1

ProductCodeGTINCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.2 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Global Trade Item Number (GTIN) 1.3.160

ProductCodeHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.5 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

ProductCodePRKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.3 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.10

ProductCodeZICodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.1 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) 2.16.840.1.113883.2.4.4.8

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 09:58:23 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht