Medicatieverstrekking-v3.0.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Medicatieverstrekking EN.png
Versie: 3.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.9
DCM::KeywordList Medicatie, Verstrekking
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Medicatieverstrekking
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 05-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.Medicatieverstrekking-v3.0
DCM::Version 3.0.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 2.0 (31-12-2017)

ZIB-618 Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking
ZIB-643 Kleine tekstuele verbeteringen

Publicatieversie 2.0.1 (06-07-2019)

ZIB-807 Verstrekking - verstrekker:: zorgaanbieder heeft verkeerde vertaling (HealthcareProfessional)

Publicatieversie 2.0.2 (01-09-2020)

ZIB-911 Correction English "Farmaceutical"
ZIB-1195 Medicatieverstrekking AanschrijfDatum verkeerde Id

Publicatieversie 2.1 (01-12-2021)

ZIB-1457 Verwijderen woord 'voorlopig'

Publicatieversie 3.0 (10-06-2022)

ZIB-1695 Omschrijving van veld 'verstrekker' aanpassen in TA en MVE
ZIB-1723 Verzameling errata bouwsteen Medicatieverstrekking

Publicatieversie 3.0.1 (15-04-2024)

ZIB-2117 Geen informatie
ZIB-2128 Correctie naamgeving codesysteem aanvullende informatie en wensen
ZIB-2136 2023-1 Verwijzing naar MedicatieVerstrekking gebruikt verkeerde NL-CM id
ZIB-2132 2023-1 Verwijzingen naar FarmaceutischProduct gebruiken verkeerde NL-CM id

Concept

Een verstrekking is de terhandstelling van een hoeveelheid van een geneesmiddel aan de patiënt, zijn toediener of zijn vertegenwoordiger.

Purpose

Het doel van de verstrekking is inzicht te geven in welke producten ter hand gesteld zijn door de apotheker aan de patiënt (of zijn vertegenwoordiger).

Information Model


#MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst#1534#MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst#1545#1533Verstrekkingsverzoek-v4.0(2024NL)FarmaceutischProduct-v2.2.1(2024NL)#1536Zorgaanbieder-v3.6(2024NL)#1543#1544#1539#1532#1542Medicatieverstrekking-v3.0.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.9.20270 Arrowdown.pngMedicatieverstrekking Rootconcept van de bouwsteen Medicatieverstrekking. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieverstrekking.
373784005 Verstrekken van medicatie
Verwijzing.png NL-CM:9.9.20858 Arrowright.pngVerstrekker::Zorgaanbieder 0..1 De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheek (zorgaanbieder). Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheker.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:9.9.22396 Arrowright.pngVerstrekkingsverzoek 0..1 Relatie naar verstrekkingsverzoek waarop de medicatieverstrekking gebaseerd is.
Block.png Verstrekkingsverzoek
Verwijzing.png NL-CM:9.9.22259 Arrowright.pngVerstrektGeneesmiddel::FarmaceutischProduct 1 Verstrekt geneesmiddel.
Block.png FarmaceutischProduct
TS.png NL-CM:9.9.20272 Arrowright.pngMedicatieverstrekkingsDatumTijd 0..1 Het tijdstip van uitgifte. De datumtijd waarop het geneesmiddel ter hand gesteld wordt.

Noot: het gaat dus om het tijdstip waarop het geneesmiddel aan de patiënt (of diens toediener/vertegenwoordiger) is uitgegeven en niet om de aanschrijfdatum.

TS.png NL-CM:9.9.22500 Arrowright.pngAanschrijfDatum 0..1 De aanschrijfdatum is het tijdstip waarop een apotheker een voorgenomen uitgifte vastlegt.
CD.png NL-CM:9.9.20927 Arrowright.pngDistributievorm 0..1 Distributievorm
List2.png MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst
PQ.png NL-CM:9.9.20924 Arrowright.pngVerbruiksduur 0..1 De verwachte periode, dat het medicament gebruikt zal worden. De waarde hangt samen met de dosering en de verstrekte hoeveelheid.
CD.png NL-CM:9.9.23285 Arrowright.pngMedicatieverstrekkingAanvullendeInformatie 0..* Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de medicatieverstrekking. Dit kan bijvoorbeeld een reden zijn om af te wijken van het verstrekkingsverzoek.

Vooralsnog wordt deze lijst gebruikt. In een later stadium zal deze lijst vervangen worden door een thesaurus in de G-standaard.

List2.png MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst
PQ.png NL-CM:9.9.20923 Arrowright.pngVerstrekteHoeveelheid 0..1 Aantal eenheden van het product (gemeten op basis van de relevante productcode) dat is afgeleverd. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).
ST.png NL-CM:9.9.20925 Arrowright.pngAfleverlocatie 0..1 Afleverlocatie
ST.png NL-CM:9.9.22276 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen met betrekking tot de verstrekking.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

MedicatieverstrekkingsDatumTijd Aanschrijfdatum Verstrekte hoeveelheid Verbruiksduur VerstrektGeneesmiddel Verstrekker Afleverlocatie Distributievorm
ProductCode Zorgaanbieder
3-5-2012 12:04:51 2-5-2012 10:19:08 100 tabletten 4 weken Paracetamol tablet 500 mg Apotheek De Gulle Gaper
11-9-2015 0:00:00 5 flacons 5 dagen Pantoprazol injpdr 40 mg fl Apotheek De Gulle Gaper Zorginstelling De beste zorg
19-9-2014 9:15:40 90 stuks 90 dagen Dalteparine 2500 injvlst 12.500 ie/ml wwsp 0,2ml Poli-apotheek Het Ziekenhuis
1-9-2013 13:12:09 30-8-2013 0:25:00 100 stuks Prednison 5 mg Poli-apotheek Het Ziekenhuis GDS

Valuesets

MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Aantal bewust gewijzigd 1 Medicatieproces MVE aanvullende informatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2052 Aantal bewust gewijzigd
Recall 2 Medicatieproces MVE aanvullende informatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2052 Recall
Retour 3 Medicatieproces MVE aanvullende informatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2052 Retour

Opm.: De G-standaard bevat een kopie van de MP waardenlijsten.

MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
GDS 1 Distributievorm 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.3.8 Geïndividualiseerd distributiesysteem (GDS)

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:42:31 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht