Verstrekkingsverzoek-v4.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Verstrekkingsverzoek EN.png
Versie: 4.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.10
DCM::KeywordList Medicatie, Verstrekkingsverzoek
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Verstrekkingsverzoek
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 10-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.Verstrekkingsverzoek-v3.0
DCM::Version 4.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

ZIB-618 Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking

Publicatieversie 1.0.2 (31-01-2020)

ZIB-888 terminologie reden voor stoppen medicatie verbeteren en SNOMED coderingen zibs met meditatieproces gelijktrekken

Publicatieversie 1.0.3 (01-09-2020)

ZIB-911 Correction English "Farmaceutical"
ZIB-1011 Omschrijving bij 'Aantal herhalingen"

Publicatieversie 1.1 (01-12-2021)

ZIB-1452 Duplicate tekst in zib concept omschrijving en definitie op de root
ZIB-1457 Verwijderen woord 'voorlopig'

Publicatieversie 2.0 (10-06-2022)

ZIB-1721 Verzameling errata bouwsteen Verstrekkingsverzoek

Publicatieversie 3.0 (15-10-2023)

ZIB-1462 Concept naam PeriodOfUse geen goede vertaling in zib Verstrekkingsverzoek

Publicatieversie 4.0 (15-04-2024)

ZIB-1989 IMM toevoegen aan codelijst 'aanvullende wensen' VV
ZIB-2128 Correctie naamgeving codesysteem aanvullende informatie en wensen
ZIB-2132 2023-1 Verwijzingen naar FarmaceutischProduct gebruiken verkeerde NL-CM id
ZIB-2164 Status toevoegen aan VerstrekkingsVerzoek
ZIB-2176 Ucum waardes beperken volgens medicatieproces

Concept

Het verstrekkingsverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken. De voorschrijver verzoekt om een hoeveelheid van een geneesmiddel te verstrekken of voor een verbruiksperiode verstrekking(en) te doen.

Purpose

Het doel van het verstrekkingsverzoek is dat de apotheker een ter hand stelling gaat doen zodat de patiënt voldoende voorraad heeft.

Information Model


#AanvullendeWensenCodelijst#1576TijdsInterval-v1.3(2024NL)#1572#1574FarmaceutischProduct-v2.2.1(2024NL)#1568#1570#1567Zorgaanbieder-v3.6(2024NL)#1569#4870#VerstrekkingsverzoekStatusCodelijstVerstrekkingsverzoek-v4.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.10.19963 Arrowdown.pngVerstrekkingsverzoek Rootconcept van de bouwsteen Verstrekkingsverzoek. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Verstrekkingsverzoek.
52711000146108 Verzoek om medicatie aan patiënt te verstrekken
Verwijzing.png NL-CM:9.10.19966 Arrowright.pngBeoogdVerstrekker::Zorgaanbieder 0..1 De beoogde verstrekker is een apotheker.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:9.10.22249 Arrowright.pngTeVerstrekkenGeneesmiddel::FarmaceutischProduct 1 Te verstrekken geneesmiddel.
Block.png FarmaceutischProduct
TS.png NL-CM:9.10.20060 Arrowright.pngVerstrekkingsverzoekDatum 0..1 Tijdstip waarop het verstrekkingsverzoek is vastgesteld.
Verwijzing.png NL-CM:9.10.20062 Arrowright.pngVerbruiksperiode::TijdsInterval 0..1 Gedurende de gefiatteerde verbruiksperiode heeft de apotheker toestemming om verstrekkingen te doen zodat de patiënt voldoende medicatie op voorraad heeft.<br />De gefiatteerde verbruiksperiode kan in veel gevallen worden beschreven door alleen een einddatum: de gefiatteerde einddatum verbruik.

Toegestane eenheden voor de duur zijn: uur, dag, week, jaar

Block.png TijdsInterval
INT.png NL-CM:9.10.22120 Arrowright.pngAantalHerhalingen 0..1 Het aantal additionele keren dat verstrekt mag worden ná de eerste verstrekking.

In geval van een opgegeven <i>Te verstrekken hoeveelheid</i>: De totaal te verstrekken hoeveelheid is: (Aantal herhalingen + 1) x te verstrekken hoeveelheid. In geval van een opgegeven<i>Verbruiksperiode</i>: De totaal te verstrekken duur is: (Aantal herhalingen + 1) x verbruiksperiode.

PQ.png NL-CM:9.10.19964 Arrowright.pngTeVerstrekkenHoeveelheid 0..1 Dit is het aantal eenheden van het bestelde product per verstrekking. Het aantal herhalingen geeft aan hoeveel keer deze hoeveelheid verstrekt mag worden. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).
ST.png NL-CM:9.10.20068 Arrowright.pngAfleverlocatie 0..1 Afleverlocatie
CD.png NL-CM:9.10.22759 Arrowright.pngAanvullendeWensen 0..* Logistieke en andere aanwijzingen bijvoorbeeld: niet opnemen in GDS, spoed, bewuste afwijking, etc. 
List2.png AanvullendeWensenCodelijst
CD.png NL-CM:9.10.22760 Arrowright.pngVerstrekkingsverzoekStatus 1 Status van het verstrekkingsverzoek, bijv. Geannuleerd (Cancelled), Order geplaatst (ordered)
List2.png VerstrekkingsverzoekStatusCodelijst
ST.png NL-CM:9.10.22274 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting bij verstrekkingsverzoek.

Deze toelichting kan bijvoorbeeld uitleg bevatten waarom een voorschrijver een verstrekkingsverzoek maakt dat afwijkt van wat gebruikelijk is. Bijvoorbeeld een extra verstrekkingsverzoek dat nodig is omdat de patiënt de medicatie is kwijt geraakt.

48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VerstrekkingsverzoekDatum Te verstrekken hoeveelheid AantalHerhalingen TeVerstrekkenGeneesmiddel Verbruiksperiode BeoogdVerstrekker Afleverlocatie Aanvullende wensen
ProductCode IngangsDatum Einddatum Duur Zorgaanbieder
ZorgaanbiederNaam
13-07-15 40 stuks 0 Metoclopramide zetpil 20mg 40 dagen Apotheek De Gulle Gaper Verpleeghuis De Ronde Vaten
Spoed

Valuesets

AanvullendeWensenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Spoed 1 Medicatieproces VV aanvullende wensen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2051 Spoed
Niet in GDS 2 Medicatieproces VV aanvullende wensen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2051 Niet in GDS
Bezorgen 3 Medicatieproces VV aanvullende wensen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2051 Bezorgen
In manu medici (IMM) 4 Medicatieproces VV aanvullende wensen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2051 In manu medici (IMM)

Opm.: De G-standaard bevat een kopie van de MP waardenlijsten.

VerstrekkingsverzoekStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Active active ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Actief
Suspended suspended ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Onderbroken
Aborted aborted ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Afgebroken
Completed completed ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Voltooid
Cancelled cancelled ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Niet gestart

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:44:27 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht