Verstrekkingsverzoek-v1.0.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Verstrekkingsverzoek EN.png
Versie: 1.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Proejctgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.10
DCM::KeywordList Medicatie, Verstrekkingsverzoek
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Verstrekkingsverzoek
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.Verstrekkingsverzoek -v1.0
DCM::Version 1.0.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

ZIB-618 Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking

Concept

Het verstrekkingsverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken. De voorschrijver verzoekt om een hoeveelheid van een geneesmiddel te verstrekken of voor een verbruiksperiode verstrekking(en) te doen.

Purpose

Het doel van het verstrekkingsverzoek is dat de apotheker een ter hand stelling gaat doen zodat de patiënt voldoende voorraad heeft.

Information Model


#AanvullendeWensenCodelijst#13422TijdsInterval-v1.0(2017NL)#13418#13420FarmaceutischProduct-v2.0(2017NL)#13414#13416#13413Zorgaanbieder-v3.1.1(2017NL)#13415Verstrekkingsverzoek-v1.0.1Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.10.19963 Arrowdown.pngVerstrekkingsverzoek Het verstrekkingsverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken. De voorschrijver verzoekt om een hoeveelheid van een geneesmiddel te verstrekken of voor een verbruiksperiode verstrekking(en) te doen.
Verwijzing.png NL-CM:9.10.19966 Arrowright.pngBeoogdVerstrekker::Zorgaanbieder 0..1 De beoogde verstrekker is een apotheker.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:9.10.22249 Arrowright.pngTeVerstrekkenGeneesmiddel::FarmaceutischProduct 1 Te verstrekken geneesmiddel.
Block.png FarmaceutischProduct
TS.png NL-CM:9.10.20060 Arrowright.pngVerstrekkingsverzoekDatum 0..1 Tijdstip waarop het verstrekkingsverzoek is vastgesteld.
Verwijzing.png NL-CM:9.10.20062 Arrowright.pngVerbruiksperiode::TijdsInterval 0..1 Gedurende de gefiatteerde verbruiksperiode heeft de apotheker toestemming om verstrekkingen te doen zodat de patiënt voldoende medicatie op voorraad heeft.

De gefiatteerde verbruiksperiode kan in veel gevallen worden beschreven door alleen een einddatum: de gefiatteerde einddatum verbruik.

Block.png TijdsInterval
INT.png NL-CM:9.10.22120 Arrowright.pngAantalHerhalingen 0..1 Het aantal additionele keren dat verstrekt mag worden ná de eerste verstrekking.  De totaal te verstrekken hoeveelheid is: (Aantal herhalingen + 1) x te verstrekken hoeveelheid.
PQ.png NL-CM:9.10.19964 Arrowright.pngTeVerstrekkenHoeveelheid 0..1 Dit is het aantal eenheden van het bestelde product per verstrekking. Het aantal herhalingen geeft aan hoe veel keer deze hoeveelheid verstrekt mag worden. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).
ST.png NL-CM:9.10.20068 Arrowright.pngAfleverlocatie 0..1 Afleverlocatie
CD.png NL-CM:9.10.22759 Arrowright.pngAanvullendeWensen 0..* Logistieke en andere aanwijzingen bijvoorbeeld: niet opnemen in GDS, spoed, bewuste afwijking, etc. 
List2.png AanvullendeWensenCodelijst
ST.png NL-CM:9.10.22274 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting bij verstrekkingsverzoek.

Deze toelichting kan bijvoorbeeld uitleg bevatten waarom een voorschrijver een verstrekkingsverzoek maakt dat afwijkt van wat gebruikelijk is. Bijvoorbeeld een extra verstrekkingsverzoek dat nodig is omdat de patiënt de medicatie is kwijt geraakt.

48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VerstrekkingsverzoekDatum Te verstrekken hoeveelheid AantalHerhalingen TeVerstrekkenGeneesmiddel Verbruiksperiode BeoogdVerstrekker Afleverlocatie Aanvullende wensen
ProductCode IngangsDatum Einddatum Duur Zorgaanbieder
ZorgaanbiederNaam
13-07-15 40 stuks 0 Metoclopramide zetpil 20mg 40 dagen Apotheek De Gulle Gaper Verpleeghuis De Ronde Vaten
Spoed

Valuesets

AanvullendeWensenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Spoed 1 Voorlopige G-std thesaurus 2051 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2051 Spoed
Niet in GDS 2 Voorlopige G-std thesaurus 2051 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2051 Niet in GDS
Bezorgen 3 Voorlopige G-std thesaurus 2051 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2051 Bezorgen

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 13:50:01 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht