FarmaceutischProduct-v2.0(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.part.FarmaceutischProduct EN.png
Versie: 2.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-3-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.7
DCM::KeywordList FarmaceutischProduct
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.part.FarmaceutischProduct
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.part.Product-v1.0
DCM::Version 2.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 2.0 (31-12-2017)

ZIB-472 Terminologiekoppeling klopt niet met beschrijving
ZIB-618 Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking

Concept

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met één enkele code een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook alternatieve codes uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de samenstelling van de medicatie aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om magistrale receptuur door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.Dit is een subbouwsteen

Purpose

Het doel van Product is het eenduidig omschrijven van een te gebruiken geneesmiddel.

Information Model


#13249#13260#IngredientCodeGTINCodelijst#ProductCodeATCCodelijst#IngredientCodeSSKCodelijst#IngredientCodeATCCodelijst#FarmaceutischeVormCodelijst#IngredientCodeSNKCodelijst#IngredientCodeZICodelijst#IngredientCodePRKCodelijst#IngredientCodeHPKCodelijst#IngredientCodeGPKCodelijst#ProductCodeZICodelijst#ProductCodeGTINCodelijst#ProductCodePRKCodelijst#ProductCodeHPKCodelijst#ProductCodeGPKCodelijst#13251#13268#13273#13259#13272#13253#13248#13252#13255FarmaceutischProduct-v2.0Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.7.19926 Arrowdown.pngFarmaceutischProduct Rootconcept van de sub-bouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met één enkele code een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook alternatieve codes uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de samenstelling van de medicatie aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om magistrale receptuur door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

Folder.png NL-CM:9.7.19928 Arrowdown.pngProductSpecificatie 0..1 De container van het concept ProductSpecificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept ProductSpecificatie.

De productspecificatie is nodig, wanneer de productcode niet volstaat om de werkzame stoffen en de sterkte te achterhalen.

CD.png NL-CM:9.7.19931 Arrowright.pngFarmaceutischeVorm 0..1 De farmaceutische vorm geeft de vorm van een geneesmiddel weer overeenkomstig de toedieningsweg. Voorbeelden zijn: tablet, zetpil, infusievloeistof, zalf. Indien het middel een generieke code uit de G-standaard kent dan is de vorm via de G-standaard bekend. Voor producten zonder code (vrije tekst, magistrale bereiding), kan de toedieningsvorm worden opgegeven.
List2.png FarmaceutischeVormCodelijst
CD.png NL-CM:9.7.19927 Arrowright.pngProductCode 0..1 De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G-standaard (uitgegeven door z-index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld.

Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als:

 • GTIN International Article Number
 • KNMP artikelnummer = ATKODE (2.16.840.1.113883.2.4.4.8)
 • Handelsproductcode (HPK)
 • Voorschrijfcode (PRK)
 • Generieke productcode (GPK)
 • Anatomic Therapeutic Classification code (ATC)
 • Stofnaamcode (SNK)
 • Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK)
 • 90.000.000 nummer (eigen code instelling) (OID van instelling)

De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een barcode te identificeren. De ATKODE is het nummer waarmee het artikel in de groothandel aan apotheeksystemen gekoppeld wordt (b.v. een doos met 3 strippen van 10 tabletten). De HPK is de code voor het handelsproduct (met merknaam) zoals gebruikt per gift/inname (1 pil, 1 puff, 1 ml) De PRK codeert voor hetzelfde product als de HPK, maar niet gekoppeld aan een fabrikant (geen merknaam, geen kenmerken zoals kleur, geometrische vorm enz.). Deze code maakt het mogelijk om generiek voor te schrijven en toch te definiëren welk handelsproduct genomen kan worden (bv. zak 200ml). De generieke product code definieert de samenstelling van een product, is voldoende voor vastlegging van het voorschift, maar niet van de bestelling. De voorschrijfcode (PRK) is ontwikkeld en toegevoegd aan de oudere generieke (GPK) en leverancierspecifieke (HPK, ATKODE) codering om het enerzijds mogelijk te maken, dat een generiek product kan worden doorgegeven zonder een specifiek merk te noemen, maar anderzijds voldoende informatie te bieden om verstrekking door de apotheek te ondersteunen. De stofnamecode (SNK) en stofnaamcode in combinatie met toedieningsweg (SSK) kunnen worden gebruikt om nog generieker voor te schrijven. De GTIN codering wordt ingevoerd om een standaard voor barcodescanning te implementeren en de herkomst van het middel te kunnen traceren. Het 90.000.000 nummer wordt gebruikt conform landelijke afspraken.

List2.png ProductCodeATCCodelijst
List2.png ProductCodeGPKCodelijst
List2.png ProductCodeGTINCodelijst
List2.png ProductCodeHPKCodelijst
List2.png ProductCodePRKCodelijst
List2.png ProductCodeZICodelijst
ST.png NL-CM:9.7.19929 Arrowright.pngProductNaam 0..1 Voor geneesmiddelen die in vrije tekst zijn opgegeven is geen code voorhanden, en dient de volledige omschrijving hier vermeld te worden.
ST.png NL-CM:9.7.19784 Arrowright.pngOmschrijving 0..1 Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (magistrale receptuur).
Folder.png NL-CM:9.7.19932 Arrowdown.pngIngredient 0..* De container van het concept Ingredient. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Ingredient.

Een product bevat één of meer werkzame stoffen en hulpstoffen. Deze zijn meestal al door de productcode bepaald. Voor magistrale medicatie of door de lokale apotheek samengestelde medicamenten moeten de ingrediënten afzonderlijk worden opgegeven.

De werkzame stoffen spelen een bijzondere rol, omdat deze: a) bepalend zijn voor de farmacotherapeutische werking van de medicatie en b) de basis zijn voor aanduiding van de sterkte van de medicatie (bijv. 200 mg).

CD.png NL-CM:9.7.19934 Arrowright.pngIngredientCode 0..1 Werkzame stof of hulpstof.

Hier kunnen dezelfde codes worden gebruikt als voor de ProductCode (met name voor verdunningen en samenstellingen), maar nu kunnen ook de ATC, SSK en SNK gebruikt worden om een stof aan te duiden (voor het opgeven van ingrediënten van lokaal magistraal bereide producten).

 • GTIN International Article Number
 • KNMP artikelnummerHandelsproductcode (HPK)
 • Voorschrijfcode (PRK)
 • Generieke productcode (GPK)
 • ATC (anatomic therapeutic classification)
 • SSK (stofnaamcode met toedieningsweg)
 • SNK (stofnaamcode)

De ATC is een internationale classificatie van farmaceutische stoffen zonder referentie aan specifieke producten in de markt. De ATC code van een generiek product bevat dan ook geen verwijzing naar dosering, farmaceutische vorm of toedieningsweg, alleen maar naar de ingrediënten (niet de hoeveelheid/concentratie/sterkte).

List2.png IngredientCodeATCCodelijst
List2.png IngredientCodeGPKCodelijst
List2.png IngredientCodeGTINCodelijst
List2.png IngredientCodeHPKCodelijst
List2.png IngredientCodePRKCodelijst
List2.png IngredientCodeSNKCodelijst
List2.png IngredientCodeSSKCodelijst
List2.png IngredientCodeZICodelijst
Folder.png NL-CM:9.7.19933 Arrowdown.pngSterkte 0..1 De relatieve hoeveelheid van dit ingrediënt in dit product.

Berekening van de sterkte = Hoeveelheid ingrediënt ÷ Hoeveelheid product.

Dit kan bijvoorbeeld een concentratie zijn als het geneesmiddel is opgelost in een draagvloeistof.

PQ.png NL-CM:9.7.22277 Arrowright.pngIngredientHoeveelheid 0..1 De hoeveelheid van dit ingrediënt. Dit is de numerator voor de berekening van de sterkte. De eenheid moet gekozen worden uit de G-standaard (tabel 902).
PQ.png NL-CM:9.7.22278 Arrowright.pngProductHoeveelheid 0..1 Hoeveelheid van het product. Dit is de denominator in de berekening van de sterkte. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Afgesproken geneesmiddel
Farmaceutischproduct
Lisinopril tablet 10mg
Methotrexaat injvlst 25mg/ml 0,6 ml

Valuesets

FarmaceutischeVormCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Farmaceutische vormen 2.16.840.1.113883.2.4.4.11

IngredientCodeATCCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Anatomic Therapeutic Classification (ATC) 2.16.840.1.113883.6.73

IngredientCodeGPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1

IngredientCodeGTINCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Global Trade Item Number (GTIN) 1.3.160

IngredientCodeHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

IngredientCodePRKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.10

IngredientCodeSNKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode (SNK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750

IngredientCodeSSKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725

IngredientCodeZICodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) 2.16.840.1.113883.2.4.4.8

ProductCodeATCCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Anatomic Therapeutic Classification (ATC) 2.16.840.1.113883.6.73

ProductCodeGPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.6 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1

ProductCodeGTINCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.2 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Global Trade Item Number (GTIN) 1.3.160

ProductCodeHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.5 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

ProductCodePRKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.3 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.10

ProductCodeZICodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.1 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) 2.16.840.1.113883.2.4.4.8

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

 • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
 • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 13:44:21 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht