MedicatieToediening2-v3.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.MedicatieToediening2 EN.png
Versie: 3.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.13
DCM::KeywordList Medicatie, Toediening
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.MedicatieToediening2
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 20-03-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.MedicatieToediening2-v2.0.1
DCM::Version 3.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

ZIB-618 Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking

Publicatieversie 1.1 (31-01-2020)

ZIB-812 Cardinaliteit ToegediendeHoeveelheid wellicht te streng

Publicatieversie 1.1.1 (01-09-2020)

ZIB-911 Correction English "Farmaceutical"

Publicatieversie 2.0 (10-06-2022)

ZIB-1724 Verzameling errata bouwsteen Medicatietoediening
ZIB-1740 Element DubbelControleUitgevoerd verwijderd uit bouwsteen Medicatietoediening

Publicatieversie 2.0.1 (15-10-2023)

ZIB-1896 Replace provider by professional
ZIB-1974 Suggested typo and textual improvements

Publicatieversie 3.0 (15-04-2024)

ZIB-815 Toedieningssnelheid is geen 'bereik'
ZIB-2154 Waardenlijst prik en plaklocatie
ZIB-2206 Medicatietoediening Status
ZIB-2207 Medicatietoediening volgensAfspraak verwijderen
ZIB-2208 Medicatietoediening gerelateerdeAfspraak kardinaliteiten
ZIB-2209 Waardenlijst redenVanAfwijken uitbreiden met 'foutieve registratie'
ZIB-2132 2023-1 Verwijzingen naar FarmaceutischProduct gebruiken verkeerde NL-CM id
ZIB-2134 2023-1 Verwijzing naar Medicatieafspraak gebruikt verkeerde NL-CM id
ZIB-2135 2023-1 Verwijzing naar Toedieningsafspraak gebruikt verkeerde NL-CM id

Concept

Medicatietoediening is de registratie van de afzonderlijke toedieningen van het geneesmiddel aan de patiënt door de toediener (zoals een verpleegkundige of patiënt zelf), in relatie tot de gemaakte afspraken. Alleen daadwerkelijk toegediende medicatie kan beschreven worden met deze zib.

Purpose

Het doel van medicatietoediening is inzicht te geven in de daadwerkelijk toegediende producten.

Information Model


#1645Contactpersoon-v4.1(2024NL)Patient-v4.3(2024NL)#1655Zorgverlener-v4.0(2024NL)#1635#1649#1638#1647FarmaceutischProduct-v2.2.1(2024NL)#1643#1637#MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst#MedicatietoedieningRedenVanAfwijkenCodelijstAnatomischeLocatie-v1.0.3(2024NL)#PrikPlakLocatieCodelijst#4497MedicatieToediening2-v3.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.13.20928 Arrowdown.pngMedicatietoediening Rootconcept van de bouwsteen Medicatietoediening. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatietoediening.
18629005 Medicatietoediening
Verwijzing.png NL-CM:9.13.20929 Arrowright.pngToedieningsProduct::FarmaceutischProduct 1 Het ingenomen of toegediende middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden worden gerapporteerd.

In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar de toediener kan door substitutie het voorgeschreven product vervangen door een equivalent product. Bijv. in plaats van tabletten van 100mg, tabletten van 50mg waarvan er dan twee worden toegediend.

Block.png FarmaceutischProduct
PQ.png NL-CM:9.13.23159 Arrowright.pngToedieningssnelheid 0..1 De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.

Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.

Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt: <ul> <li>aantal = 10,</li> <li>gebruikseenheid = ml</li> </ul> <ul> <li>tijdseenheid = uur</li> </ul> Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).

TS.png NL-CM:9.13.21193 Arrowright.pngToedieningsDatumTijd 1 Datum en tijd waarop de toediening heeft plaatsgevonden.
PQ.png NL-CM:9.13.21194 Arrowright.pngToegediendeHoeveelheid 0..1 Hoeveelheid van het product dat werd toegediend.
CD.png NL-CM:9.13.21195 Arrowright.pngToedieningsweg 1 De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus,...).
410675002 Toedieningsweg
List2.png MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:9.13.23381 Arrowright.pngToedienlocatie::AnatomischeLocatie 0..1 Locatie op of in het lichaam waar de medicatie werd toegediend. Meestal gebruikt om de locatie aan te geven waar een patiënt een injectie kreeg toegediend of waar een patch werd aangebracht. De waardenlijst PrikPlakLocatieCodelijst kan als uitgangspunt dienen voor het coderen van deze concepten. De anatomische locatie en de toedieningsweg moeten indien beide gevuld zijn met elkaar in lijn zijn.
Block.png AnatomischeLocatie
CD.png NL-CM:20.7.4 Arrowright.pngLocatie Locatie uit AnatomischeLocatie.
List2.png PrikPlakLocatieCodelijst
Folder.png NL-CM:9.13.21196 Arrowdown.pngToediener 0..1 De container van het concept Toediener. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Toediener. Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde, de patient zelf of de bijvoorbeeld de mantelzorger. 
Verwijzing.png NL-CM:9.13.23380 Arrowright.pngPatiënt (0..1) Wanneer de patiënt zelf de medicatie heeft toegediend wordt dat hier aangegeven. Wanneer de medicatietoediening is gedaan door een zorgverlener of mantelzorger/familielid/etc. wordt respectievelijk de zorgverlener vermeld in het element 'Zorgverlener' of de mantelzorger/familielid/etc. in het element 'Contactpersoon'.
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:9.13.23172 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:9.13.23355 Arrowright.pngMantelzorger::Contactpersoon (0..1) Gegevens van een persoonlijke relatie van de patiënt, die de medicatietoediening heeft gedaan.
Block.png Contactpersoon
CD.png NL-CM:9.13.23166 Arrowright.pngMedicatietoedieningRedenVanAfwijken 0..1 Reden dat de toediening of inname van een medicament niet of anders is uitgevoerd. Hier kan een tekst of een van de codes gekozen worden.
153631000146105 Reden voor afwijken in toedienen van medicatie
List2.png MedicatietoedieningRedenVanAfwijkenCodelijst
ST.png NL-CM:9.13.21337 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen met betrekking tot de medicatie toediening.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

MedicatieToedieningDatumTijd Toedieningsproduct AfwijkendeToediening MedicatieToedieningStatus Toedieningsweg Toegediende Hoeveelheid AfgesprokenDatumTijd MedicatieToedieningRedenVanAfwijken MedicatieAfspraak
ProductCode GebruiksInstructie
Doseerinstructie|Dosering|Keerdosis
3-6-2014 16:19:07
Pantoprazol mylan tablet msr 20mg Nee Gereed Oraal 1 stuk
Bumetanide pch tablet 2 mg Ja Afgebroken Oraal 1 stuk Patiënt heeft geweigerd
2 stuks
19-9-2014 14:12:11 Novorapid Flexpen Injvlst 100e/Ml Pen 3ml Ja Uitgesteld Subcutaan 22 eenheden 19-9-2014 9:00:00
Vergeten toe te dienen 22 elementen

Valuesets

MedicatietoedieningRedenVanAfwijkenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Product discontinued DISCONT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Product niet meer leverbaar [DEPRECATED]
Patient not available NON-AVAIL ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Patiënt niet beschikbaar [DEPRECATED]
Patient refuse PREFUS ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Patiënt heeft geweigerd [DEPRECATED]
Unable to use UNABLE ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Toediening volgens voorschrift niet mogelijk [DEPRECATED]
Order aborted FOABORT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Medicatieafspraak is gestopt [DEPRECATED]
Vergeten toe te dienen FORGOT NL-CM-CS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 Vergeten toe te dienen [DEPRECATED]
Toediener niet beschikbaar APNA NL-CM-CS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 Toediener niet aanwezig [DEPRECATED]
Onvoldoende medicatie op voorraad 705046008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Product niet meer leverbaar
Behandeling met geneesmiddel stopgezet 274512008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatieafspraak is gestopt
Medicatie uitgespuugd door patiënt 152741000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Uiitgespuugd door patiënt
Zorgverlener niet beschikbaar om medicatie toe te dienen 153221000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toediener niet aanwezig
Zorgverlener vergeten medicatie toe te dienen 153211000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vergeten toe te dienen
Niet in staat om medicatie te gebruiken 408366001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toediening volgens voorschrift niet mogelijk
Toediening van medicatie geweigerd 406149000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Patiënt heeft geweigerd
Zorgafnemer niet beschikbaar om medicatie in ontvangst te nemen 153241000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Patiënt niet beschikbaar
Foutieve registratie van medicatie 159691000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Foutieve registratie van medicatie

MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Toedieningswegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.9

PrikPlakLocatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.4 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Structuur van bovenste gedeelte van lumbale regio van wand van abdomen 160531000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van bovenste gedeelte van lumbale regio van wand van abdomen
Structuur van onderste gedeelte van lumbale regio van wand van abdomen 160481000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van onderste gedeelte van lumbale regio van wand van abdomen
Structuur van rechter gedeelte van supra-umbilicale regio 160501000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van rechter gedeelte van supra-umbilicale regio
Structuur van linker gedeelte van infra-umbilicale regio 160441000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van linker gedeelte van infra-umbilicale regio
Structuur van linker gedeelte van supra-umbilicale regio 160451000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van linker gedeelte van supra-umbilicale regio
Structuur van rechter gedeelte van infra-umbilicale regio 160491000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van rechter gedeelte van infra-umbilicale regio
Structuur van weke delen van laterale bovenkwadrant van anterieur oppervlak van bovenbeen 160521000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van weke delen van laterale bovenkwadrant van anterieur oppervlak van bovenbeen
Structuur van weke delen van mediale bovenkwadrant van anterieur oppervlak van bovenbeen 160511000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van weke delen van mediale bovenkwadrant van anterieur oppervlak van bovenbeen
Structuur van weke delen van laterale onderkwadrant van anterieur oppervlak van bovenbeen 160471000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van weke delen van laterale onderkwadrant van anterieur oppervlak van bovenbeen
Structuur van weke delen van mediale onderkwadrant van anterieur oppervlak van bovenbeen 160461000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van weke delen van mediale onderkwadrant van anterieur oppervlak van bovenbeen
Structuur van laterale bovenkwadrant van regio glutealis 703712000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van laterale bovenkwadrant van regio glutealis
Structuur van mediale bovenkwadrant van regio glutealis 160541000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van mediale bovenkwadrant van regio glutealis
Structuur van laterale onderkwadrant van regio glutealis 160431000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van laterale onderkwadrant van regio glutealis
Structuur van mediale onderkwadrant van regio glutealis 160421000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van mediale onderkwadrant van regio glutealis
Structuur van huid van regio clavicularis 91009005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van regio clavicularis
Structuur van huid van linker gedeelte van achterzijde van bovenste gedeelte van thoracale regio 160371000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van linker gedeelte van achterzijde van bovenste gedeelte van thoracale regio
Structuur van huid van rechter gedeelte van achterzijde van bovenste gedeelte van thoracale regio 160391000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van rechter gedeelte van achterzijde van bovenste gedeelte van thoracale regio
Structuur van huid van linker gedeelte van achterzijde van onderste gedeelte van thoracale regio 160361000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van linker gedeelte van achterzijde van onderste gedeelte van thoracale regio
Structuur van huid van rechter gedeelte van achterzijde van onderste gedeelte van thoracale regio 160381000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van rechter gedeelte van achterzijde van onderste gedeelte van thoracale regio
Structuur van huid van linker gedeelte van lumbosacrale regio 160401000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van linker gedeelte van lumbosacrale regio
Structuur van huid van rechter gedeelte van lumbosacrale regio 160411000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van rechter gedeelte van lumbosacrale regio
Structuur van huid van anterieur oppervlak van bovenarm 45981001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van anterieur oppervlak van bovenarm
Structuur van posterieur oppervlak van bovenarm 15703000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van posterieur oppervlak van bovenarm
Structuur van musculus deltoideus 35259002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van musculus deltoideus
Structuur van huid van rechter bovenkwadrant van voorzijde van thorax 160561000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van rechter bovenkwadrant van voorzijde van thorax
Structuur van huid van linker bovenkwadrant van voorzijde van thorax 160551000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van linker bovenkwadrant van voorzijde van thorax
Structuur van huid van rechter onderkwadrant van voorzijde van thorax 160581000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van rechter onderkwadrant van voorzijde van thorax
Structuur van huid van linker onderkwadrant van voorzijde van thorax 160571000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van linker onderkwadrant van voorzijde van thorax
Structuur van huid van regio scapularis 45980000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van regio scapularis
Structuur van huid van postauriculaire regio 24483006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van huid van postauriculaire regio

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:42:27 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht