Zib Codestelsels

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Documentatie

De documentatie is gebaseerd op Enterprise Architect versie 14.
Niettemin zijn de acties zoveel mogelijk ook voor versie 12 beschreven.

Inleiding

Waardelijsten van concepten in sommige bouwstenen bevatten elementen waarvoor geen SNOMED CT (of ander codestelsel) concept bestaat en waarvoor ook geen code aangemaakt gaat worden.
In deze gevallen wordt een 'eigen' codestelsel aangemaakt, zodat de waarden die deze zib concepten aan kunnen nemen toch gecodeerd kunnen worden vastgelegd en uitgewisseld.

Hiervoor is binnen het Zib centrum een root OID gereserveerd, te weten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4
Indien binnen een zib behoefte is aan een nieuw codestelsel voor het vullen van een waardenlijst wordt een nieuwe branch van de root OID aangemaakt.
Voor aan elkaar gerelateerde waardelijsten en codestelsels binnen zo'n zib wordt deze branche verder uitgebreid.

In onderstaande tabel zijn de tot nu te uitgegeven OID's weergegeven.

Let op! Dit is tevens de bronregistratie van de uitgegeven OID's
Bij het uitgeven van nieuwe OID's moet deze pagina bijgewerkt worden.

Het hoogst uitgegeven branchnummer is momenteel 23.

Overzicht codestelsels

Nummer Klasse Bouwsteen Codestelsel OID Codestelselnaam
0 Administratief ContactPersoon 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 ExtraRolcodes
1 SubBouwstenen Contactgegevens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1 TelecomDeviceTypes
4 Functionele status BarthelIndex 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1 BarthelDarm
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2 BarthelBlaas
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.3 BarthelUiterlijkeVerzorging
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4 BarthelToiletgebruik
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5 BarthelEten
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6 BarthelTransfer
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7 BarthelMobiliteit
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8 BarthelAanUitkleden
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9 BarthelTrappenLopen
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.10 BarthelBadenDouchen
Defecatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1 BristolStoolTypes
MUSTScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.1 MUST_BMI
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.2 MUST_Gewichtsverlies
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.3 MUST_Ziekte
SNAQScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.1 SNAQ_Gewichtsverlies
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.2 SNAQ_Eetlust
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.3 SNAQ_Voeding
StrongKidsScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.1 SK_Gewichtsverlies
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.2 SK_Ziektebeeld
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.3 SK_Voeding
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.4 SK_Voedingstoestand
SNAQ65+Score 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.1 SNAQ65+_Gewichtsverlies
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.2 SNAQ65+_Eetlust
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.3 SNAQ65+_Inspanning
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.4 SNAQ65+_BovenarmOmtrek
SNAQrcScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.1 SNAQrc_Gewichtsverlies
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.2 SNAQrc_Eetlust
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.3 SNAQrc_Voeding
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.4 SNAQrc_HulpBijEten
TumorClassificatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.1 T_Score_7Ed
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.2 N_Score_7Ed
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 M_Score_7Ed
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.4 R_Score_7Ed
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.5 G_Score_7Ed
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.6 StageGrouping_7Ed
7 Sociale anamnese Woonsituatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1 WoningType
Wilsverklaring 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 WilsverklaringType
10 Medische hulpmiddelen Infuus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1 LijnStatus
12 Vitale functies Bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 ManchetType
GlasgowComaScale 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 GCS_Eyes
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 GCS_Motor
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 GCS_Verbal
ComfortNeoScale 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 CN_Alertheid
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 CN_Kalmte_Agitatie
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 CN_Ademhalingsreactie
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 CN_Huilen
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 CN_Lichaamsbeweging
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 CN_Gezichtsspanning
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 CN_Spierspanning
FLACCPainScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 FLACC_Gezicht
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 FLACC_Benen
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 FLACC_Activiteit
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 FLACC_Huilen
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 FLACC_Troostbaar
Gewicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 ContextKleding
PijnScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1 PijnMeetmethode
13 Resultaten LaboratoriumUitslag
TekstUitslag
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 ResultaatStatus
14 Verrichtingen VrijheidsbeperkendeMaatregelen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 InstemmingStatus
15 Contacten Patientbespreking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.11.1 PatientbesprekingType
19 Huid Wond 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.1 OncoUlcerWeefsel
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.2 WondWeefselWCS
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.3 WondVochtigheid

Weescodes

In een aantal oudere bouwstenen wordt nog gebruik gemaakt van een verzamelcodestelsel voor alle verweesde codes die niet in een ander codelstelsel uitgedrukt kunnen worden.
Dit codestelsel heeft het bovengenoemde root OID (2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4) als identifier het heeft de naam NL-CM-CS.

In onderstaande tabel staan de nog in gebruik zijnde weescodes met de zib en waardelijst waarin deze gebruikt worden.

Let op! Deze lijst dient niet meer verder uitgebreid te worden.
Nieuwe eigen codes dienen bij voorkeur in SNOMED CT opgenomen worden of
in sporadische gevallen in een eigen codesysteem zoals hierboven aangegeven.
Codestelsel: NL-CM-CS; OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4
ConceptNaam ConceptCode Description Bouwsteen Waardenlijst
Geen geloof GeenGeloof Geen geloof Levensovertuiging LevensovertuigingCodelijst
Humanist Humanist Humanist Levensovertuiging LevensovertuigingCodelijst
Mormoon Mormoon Mormoon Levensovertuiging LevensovertuigingCodelijst
Ja JA Behandeling is toegestaan en/of wenselijk. BehandelAanwijzing BehandelingToegestaanCodelijst
Nee NEE Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk BehandelAanwijzing BehandelingToegestaanCodelijst
Ja, maar met beperkingen JA_MAAR Behandeling toegestaan en/of wenselijk maar met beperkingen die dan ook vermeld moeten worden BehandelAanwijzing BehandelingToegestaanCodelijst
Forgotten to administer FORGOT Vergeten toe te dienen MedicatieToediening2 MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst
Administration performer not available APNA Toediener niet aanwezig MedicatieToediening2 MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst