ScoreObservaties

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Zib Codestelsels

Onderstaand zib codestelsel wordt gebruikt voor definitiecodes voor elementen van met name zibs die score instrumenten beschrijven.
De versie komt overeen met de zib (pre-)publicatie waarop de lijst is gebaseerd.

Codestelsel: ScoreObservaties ( EN.png ScoreObservations)

Codestelsel OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.0.1 Versie: 2022-1 Status: active Publicatie datum: 10-6-2022
ConceptNaam (NL) ConceptName (EN) Code Status
ChecklistPijngedrag Gezicht ChecklistPainBehaviour Face 12017003 active
ChecklistPijngedrag Grimas ChecklistPainBehaviour Grimace 12017005 active
ChecklistPijngedrag Huilen ChecklistPainBehaviour Cry 12017010 active
ChecklistPijngedrag Kreunen ChecklistPainBehaviour Moaning 12017009 active
ChecklistPijngedrag Mond ChecklistPainBehaviour Mouth 12017004 active
ChecklistPijngedrag Ogen ChecklistPainBehaviour Eyes 12017007 active
ChecklistPijngedrag Onrustgeluiden ChecklistPainBehaviour SoundsOfRestlessness 12017011 active
ChecklistPijngedrag Paniek ChecklistPainBehaviour Panic 12017008 active
ChecklistPijngedrag Tranen ChecklistPainBehaviour Tears 12017012 active
ChecklistPijngedrag VerdrietigeBlik ChecklistPainBehaviour Looking sad 12017006 active
ComfortScore Ademhalingsreactie ComfortScale RespiratoryResponse 12012005 active
ComfortScore Alertheid ComfortScale Alertness 12012003 active
ComfortScore Gezichtsspanning ComfortScale FacialTone 12012009 active
ComfortScore Huilen ComfortScale Crying 12012006 active
ComfortScore Kalmte_Agitatie ComfortScale Calmness_Agitation 12012004 active
ComfortScore Lichaamsbeweging ComfortScale BodyMovement 12012008 active
ComfortScore Spierspanning ComfortScale BodyMuscleTone 12012010 active
DOSScore AntwoordenNietPassend DOSScore AnswersNoFit 18007010 active
DOSScore BeseftDagdeel DOSScore KnowsPartDay 18007013 active
DOSScore DenktErgensAnders DOSScore ThinksSomewhereElse 18007012 active
DOSScore Hallucinaties DOSScore Hallucinations 18007018 active
DOSScore HeeftAandacht DOSScore MaintainsAttention 18007008 active
DOSScore HerinnertRecent DOSScore RemembersRecent 18007014 active
DOSScore ReageertTraag DOSScore ReactsSlowly 18007011 active
DOSScore Rusteloos DOSScore Restless 18007015 active
DOSScore SnelAfgeleid DOSScore EasilyDistracted 18007007 active
DOSScore SnelGeemotioneerd DOSScore EasilyEmotional 18007017 active
DOSScore TrektDraden DOSScore PullsWires 18007016 active
DOSScore VraagAntwoordNietAf DOSScore UnfinishedQuestionAnswer 18007009 active
DOSScore ZaktWeg DOSScore DozesOff 18007006 active
FLACCpijnScore Activiteit FLACCpainScale Activity 12013005 active
FLACCpijnScore Benen FLACCpainScale Legs 12013004 active
FLACCpijnScore Gezicht FLACCpainScale Face 12013003 active
FLACCpijnScore Huilen FLACCpainScale Cry 12013006 active
FLACCpijnScore Troostbaar FLACCpainScale Consolability 12013009 active
MUSTScore BMIScore MUSTScore BMIScore 4005003 active
MUSTScore GewichtsverliesScore MUSTScore WeightLossScore 4005004 active
MUSTScore ZiekteScore MUSTScore IllnessScore 4005005 active
SNAQ65+Score BovenarmOmtrekScore SNAQ65+Score UpperArmCircumferenceScore 4030008 active
SNAQ65+Score EetlustScore SNAQ65+Score AppetiteScore 4030004 active
SNAQ65+Score GewichtsverliesScore SNAQ65+Score WeightLossScore 4030003 active
SNAQ65+Score InspanningsScore SNAQ65+Score ExerciseScore 4030005 active
SNAQrcScore BMIScore SNAQrcScore BMIScore 4029005 active
SNAQrcScore EetlustScore SNAQrcScore AppetiteScore 4029004 active
SNAQrcScore GewichtsverliesScore SNAQrcScore WeightLossScore 4029003 active
SNAQrcScore HulpBijEtenScore SNAQrcScore AssistedEatingScore 4029008 active
SNAQScore EetlustScore SNAQScore AppetiteScore 4006004 active
SNAQScore GewichtsverliesScore SNAQScore WeightLossScore 4006003 active
SNAQScore VoedingsScore SNAQScore NutritionScore 4006005 active
StrongKidsScore GewichtsverliesScore StrongKidsScore WeightLossScore 4028003 active
StrongKidsScore VoedingsScore StrongKidsScore NutritionScore 4028005 active
StrongKidsScore VoedingstoestandScore StrongKidsScore NutritionStatusScore 4028008 active
StrongKidsScore ZiekteBeeldScore StrongKidsScore ConditionScore 4028004 active