Zib secties

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Documentatie

De documentatie is gebaseerd op Enterprise Architect versie 14.
Niettemin zijn de acties zoveel mogelijk ook voor versie 12 beschreven.

Metadata

Tag Waarde
DCM::CoderList Lijst met codeurs
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Lijst met auteurs
DCM::CreationDate Aanmaakdatum
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.<Klassenummer>.<ZibVolgnummer>
DCM::KeywordList Lijst met keywords gescheiden door komma's
DCM::LifecycleStatus Draft/Final/Deprecated
DCM::ModelerList Lijst met modelleurs
DCM::Name DCM naam, format: "nl.zorg.(naam rootconcept)"
DCM::PublicationDate Publicatie datum
DCM::PublicationStatus Unpublished/Prepublished/Published
DCM::ReviewerList Lijst met reviewers
DCM::RevisionDate Revisie datum
DCM::Superseeds Bouwsteen die door deze versie vervangen wordt
DCM::Version Huidige versie van de bouwsteen

De vetgedrukte waarden zijn vaste waarden

Mindmap

Optioneel
Informeel en schetsmatig overzicht van de variabelen in de zib, inclusief hun onderlinge relaties.
Dit kan een plaatje zijn of een mindmap in EA.
Voeg eventueel een nieuwe package toe aan de zib en noem deze 'Mindmap'
(zie ook Hoe importeer ik een plaatje resp. Mindmap in EA)

Revision History

VERPLICHT
Een beknopte opsomming van de wijzigingen bij de nieuwe versie van een zib met verwijzing naar het change request in BITS. Bij de zibs wordt het volgende format gebruikt:

 Voorbeeld:
 Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)
 Bevat: ZIB-113, ZIB-308, ZIB-361, ZIB-364, ZIB-365, ZIB-366.
 Incl. algemene wijzigingsverzoeken: 
 ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.
Publicatieversie 1.0.1 (22-05-2015) Bevat: ZIB-407, ZIB-398.

Concept

VERPLICHT
Beschrijft de inhoud van het concept

Voorbeeld:
De Braden schaal is een van de meetinstrumenten waarmee het risico op decubitus kan worden vastgesteld

Purpose

VERPLICHT
Zo kort en duidelijk mogelijke beschrijving van het doel van het concept dat wordt beschreven in de DCM

Voorbeeld:
Een goed overzicht van door zorgverleners beschreven behandelaanwijzingen en wensen van de patiënt t.a.v. gewenste behandelingen is belangrijk 
voor de overdracht naar andere behandelaars. Vooral in de acute situatie is een beknopt en overzichtelijke lijst van belang. 
De ontvanger kan het overzicht gebruiken om de bestaande behandelaanwijzingen met de patiënt, zijn familie of gevolmachtigde te bespreken 
en om het in het eigen beleid op te nemen.

Patient population

Optioneel
Beschrijving van de groep patiënten waarbij de zib van toepassing is.

voorbeeld: CVA patiënten

Evidence Base

Optioneel
Er dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt over wat wel/niet wordt opgenomen in de DCM. Een wetenschappelijke onderbouwing gaat echter te ver en hierin wijken we af van de standaard. In dit onderdeel moet waar relevant worden aangegeven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt (b.v. AGB codes omdat dit in alle zorginstellingen beschikbaar is en we het niet moeilijker willen maken dan het al is)

Voorbeeld:
De ontwikkeling van deze klinische bouwsteen is in eerste instantie gebaseerd op de specificatie van de CCR documentatie (Continuity of Care Record, 
ASTM). De codering binnen het domein Medicatie zijn voor zo ver mogelijk gebaseerd  op de G-standaard (beheeerd door de KNMP). De reden hiervoor 
is, dat in Nederland vrijwel alle softwarepaketten voor electronisch voorschrijven, apotheekmanagement, medicatiebewaking op deze standaard 
gebaseerd zijn. De G-standaard wordt nauwkeurig bijgehouden en ontwikkeld in overleg met belangrhebbenden, inclusief de softwareleveranciers.

Bij het bepalen van restricties en de aanwijzing van toe te passen gegevensdomeinen (valuesets) is rekening gehouden met
- landelijke richtlijn medicatieoverdracht (http://www.medicatieoverdracht.nl)
- Implementatiehandleiding HL7 v3 medicatiegegevens (NICTIZ, HL7 Nederland)
- Dataset Medicatieproces (http://www.nictiz.nl/module/360/590/Dataset_Medicatieproces_2011.xlsx)

Information model

VERPLICHT
Zie de separate pagina hierover

Example Instances

VERPLICHT
In deze sectie gaan we een voorbeeld van het concept zoals het er uit ziet in een geprinte CCD/R laten neerzetten. dit is een image file zoals hieronder. Belangrijk is wel om zoveel als mogelijk voorbeelden te kiezen die de diverse onderdelen van het informatiemodel langslopen.

Advancedirectives.jpg

Instructions

Optioneel
Zijn voor de zendende partij, diegene die het gaat vullen dan wel mappen naar de secties. Oppassen dat dit niet te veel richting implementatie gaat

Voorbeeld: 
Het proces zal meestal bestaan uit de volgende stappen:
- opstellen en accorderen van de informatie door de zender; 
- de medicatie wordt daarbij gesplitst in en aantal groepen : acutele medicatie, gestopte medicatie, laatst afgeleverde medicatie
- uitwisselen van de gegevens tussen twee informatiesystemen
 De uitwerking van dit proces is afhankelijk van een groot aantal implementatiebeslissingen.

Interpretation

Optioneel
Is voor de ontvanger, wat die met die informatie moet doen. Wederom oppassen dat het niet over implementatie gaatVoorbeeld:

Voorbeeld:
Het proces zal meestal bestaan uit de volgende stappen:
- inspectie en beoordelen/controleren van de ontvangen medicatie gegevens
- importeren van aangemerkte medicatieopdrachten
- bewerken van de geimporteerde gegevens
- accorderen of valideren van het aangepaste medicatieoverzicht voor thuisgebruik of klinisch gebruik
De uitwerking van dit proces is afhankelijk van een groot aantal implementatiebeslissingen.

Care process

Optioneel

Example of the Instrument

optioneel

Constraints

Optioneel
Indien de bouwsteen een beperkt toepassings- of geldigheidsgebied heeft, kan dit in deze sectie vermeld worden.

Deze bouwsteen is ontwikkeld voor de use case van generieke medische overdracht van patiënten tussen specialisten in ziekenhuizen

Issues

Optioneel
Zaken die nog open staan bij het maken en releasen van de bouwsteen of die zaken die volgens de auteurs bij andere organisaties horen en nog niet (goed) zijn belegd

Voorbeeld: 
Voor de codering van de indicatie voor het gebruik is SNOMED-CT het aangewezen codesysteem. 
Aan een landelijk bruikbare en geaccepteerde waardenset wordt op dit moment nog gewerkt.
Bij de valuesets x en y ontbreken nog de SNOMED CT mappingen. Deze zullen naar verwachting in een volgende release worden meegenomen.

References

Optioneel
verwijzingen naar andere bronnen zoals artikelen, websites etc. Zorg bij referentie naar een website voor een datum.

Traceability to other Standards

VERPLICHT (indien van toepassing)
Relatie met andere standaarden.

Deze zorg informatie bouwsteen heeft een relatie met CCR (Continuity of Care Record, ASTM CCR E2369-05) en CCD 
(Continuity of Care Document, HL7 Implementation Guide: CDA Release 2 – Continuity of Care Document (CCD)).

Disclaimer

VERPLICHT
Een korte tekst waarin de organisatie haar aansprakelijkheid in een bepaalde risico houdende aangelegenheid of situatie afwijst of beperkt.
Voor de zibs is een standaard tekst beschikbaar.

Terms of Use

VERPLICHT
Korte beschrijving van de gebruiksrechten.
Voor de zibs is een standaard tekst beschikbaar.

Copyrights

VERPLICHT
Vermelding van licentie op bron materiaal.
Voor de zibs is een standaard tekst beschikbaar.