EA tips en tricks

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

DCM stereotyped classes toont een '?' in linker bovenhoek

Vraagteken.png

Als de tagged value "DCM::DefinitionCode" leeg is bij een DCM stereotyped class, zal het vraagtekentje verschijnen.
Het vullen van tagged values gaat het eenvoudigste in het tagged value window. Dit is op te roepen door in EA in de tab 'View' > 'Tagged Values' te selecteren.

Mindmap in EA

Maak in het Mindmap package een diagram aan, als dat al niet aautomatisch gebeurt.
Kies het mindmap diagram.

AddMM.png

Maak de mindmap door (central/main/sub) topics uit de mindmap toolbox in het diagram te plaatsen

Elementen verbergen in RTF

Om te voorkomen dat in de RTF rapportage ook alle 'topic' elementen afgedrukt worden, moet een subpackage "_elements(hidden)" aangemaakt worden in het 'Mindmap' package.
Plaats alle elementen in dit subpackage

ProjectBrowser.png

Geef aan dat dit subpackage niet in de RTF rapporatge komt: Kies in het context menu (recht click) 'Documentation'>'Generated Report Options' en selecteer 'Exclude ..'

Doc RTFopt.png

ReportOptions.png

Class toont een rood driehoekje

RedArrow.png

Het rode driehoekje is een attentie signaal, bijvoorbeeld om aan te geven dat de klasse gewijzigd is.
Het driehoekje wordt opgeroepen door een klasse te selecteren en de toetsen <shift><space> in te drukken.
Dit kan vanzelfsprekend ook per ongeluk gebeuren.
Het driehoekje wordt verwijdert door de toetsencombinatie nogmaals in te drukken

Q: Michael van der Zel (overleg) Wat is de functie van dit? Ik zie geen toegevoegde waarde.
A: Albert-Jan: Het is geen oproep dit te gebruiken. Het is meer bedoeld om een per ongeluk geplaatst driehoekje weer te verwijderen. Overigens is de uitleg van Sparx dat het gebruikt kan worden de aandacht op een concept te vestigen. Zelf zie ik het nut ook niet zo.

Class toont een rode 'A' in de rechter onderhoek

Attach.png

De rode 'A' geeft aan dat er een document aan de klasse is toegevoegd.
Om dit document te wijzigen of te verwijderen, kiest je in het contextmenu (rechter muisclick) 'Edit linked document' of 'Delete linked document'

Edit Linked Document.png

Hoe voeg ik een plaatje toe?

Methode 1:

 • Place the Image on the Clipboard (b.v. screenshot)
 • Select a Diagram
 • Right-click and select the option “Past image from Clipboard"

  Methode 2:
 • Select the menu “Settings” and then item “Images...”
 • The “Image Manager” will appear
 • Then use “Add New...” to load the image(s) into EA.
 • Open the Diagram where you want to image(s) to appear
 • Drag a “Boundary” from the “Common Toolbox” OR right-click and select "new element or connector" then "common" then "boundary" and Close the properties window
 • Right-click on the “Boundary” and select the “Appearance /
 • Alternate Image” item
 • In the “Image Manager” select the image you want.

  Zie ook Importeren/exporteren#Plaatjes in diagrammen

  Hoe modeleer ik een vrij lange ValueSet zonder deze als attributes in te voeren?

 • Drag the “Document” component located in the “Common” Compartment of the Toolbox or OR right-click and select "new element or connector" then "common" then "artifact" and Close the properties window
 • Double click on the “Artifact”
 • The document editor will open and then you can create a
 • new Table or copy / past Tables from Word / HTML

  Zie ook Valuesets en codes

  Hoe geef ik een container een code uit een valueset of codesysteem

  Soms heeft een container concept ook buiten de DCM betekenis. Een voorbeeld daarvan is een panel of battery bij laboratorium testen. Zo'n panel wordt gebruikt om makkelijk een set van bij elkaar horende testen te kunnen aanvragen en rapporteren. Meting van bloedgassen is een voorbeeld van zo'n panel. Panels hebben namen en een code. De naam zou je in de container kunnen zetten, maar aangezien een container gaan datatype kan hebben kan de code er niet in vermeld worden. Dit wordt opgelost door onder de container een concept te hangen dat deze eigenschap van de container beschrijft.

  Waar vind ik de shortcutkeys van EA?

  http://www.sparxsystems.com/uml_tool_guide/modeling_tool_features/keyboardshortcuts.htm

  Hoe kopieer je de GUID van een concept

  Bij onder andere verwijzingen moet de GUID van een concept vermeld worden bij het concept dat verwijst.
  Het overtypen van de GUID's is nogal foutgevoelig, maar er is een makkelijkere manier.

 • Zoek in de project browser naar het concept waarnaar verwezen wordt.
 • Selecteer het concept en roep met de rechtermuisknop het context menu op
 • Kies Copy Reference > Copy Node GUID to Clipboard
 • Ga terug naar de plek waar de GUID vermeld moet worden en paste de GUID daar.

  CopyGUID.png