MedicatieToediening2-v1.1.1(2020NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.MedicatieToediening2 EN.png
Versie: 1.1.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2020
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 01-09-2020


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.13
DCM::KeywordList Medicatie, Toediening
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.MedicatieToediening2
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 15-07-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.MedicatieToediening2-v1.1
DCM::Version 1.1.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

ZIB-618 Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking

Publicatieversie 1.1 (31-01-2020)

ZIB-812 Cardinaliteit ToegediendeHoeveelheid wellicht te streng

Publicatieversie 1.1.1 (01-09-2020)

ZIB-911 Correction English "Farmaceutical"

Concept

Medicatietoediening is de registratie van de afzonderlijke toedieningen van het geneesmiddel aan de patiënt door de toediener (zoals een verpleegkundige of patiënt zelf), in relatie tot de gemaakte afspraken.

Purpose

Het doel van medicatietoediening is inzicht te geven in de daadwerkelijk toegediende producten.

Information Model


Toedieningsafspraak-v1.0.3(2020NL)Medicatieafspraak-v1.2(2020NL)#13486#13491Contactpersoon-v3.4(2020NL)Patient-v3.2(2020NL)Bereik-v1.0.1(2020NL)#13482Zorgverlener-v3.5(2020NL)#13498#13481#13495#13484#13493#13500#13488FarmaceutischProduct-v2.1.2(2020NL)#13489#13483#MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst#MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst#MedicatieToedieningStatusCodelijstMedicatieToediening2-v1.1.1Model(2020NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.13.20928 Arrowdown.pngMedicatieToediening Rootconcept van de bouwsteen MedicatieToediening. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieToediening.
18629005 Medicatietoediening
Verwijzing.png NL-CM:9.13.20929 Arrowright.pngToedieningsProduct::FarmaceutischProduct 1 Het ingenomen of toegediende middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden worden gerapporteerd.

In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar de toediener kan door substitutie het voorgeschreven product vervangen door een equivalent product. Bijv. in plaats van tabletten van 100mg, tabletten van 50mg waarvan er dan twee worden toegediend.

Block.png FarmaceutischProduct
Verwijzing.png NL-CM:9.13.23159 Arrowright.pngToedieningssnelheid::Bereik 0..1 De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.

Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.

Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:

 • aantal = 10,
 • gebruikseenheid = ml
 • tijdseenheid = uur

Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).

Block.png Bereik
TS.png NL-CM:9.13.21193 Arrowright.pngToedieningsDatumTijd 1 Datum en tijd waarop de toediening heeft plaatsgevonden.
TS.png NL-CM:9.13.23171 Arrowright.pngAfgesprokenDatumTijd 0..1 Datum en tijd uit de medicatie- of toedieningsafspraak waarop deze toediening betrekking heeft. Omdat er in één medicatie/toedieningsafspraak meerdere tijdstippen kunnen worden aangegeven kan hiermee bij bijvoorbeeld vervroegde toediening of het inhalen van een toediening het afgesproken tijdstip worden achterhaald. 
PQ.png NL-CM:9.13.21194 Arrowright.pngToegediendeHoeveelheid 0..1 Hoeveelheid van het product dat werd toegediend.
BL.png NL-CM:9.13.23167 Arrowright.pngAfwijkendeToediening 0..1 Is er een afwijking geweest in de toediening ten opzicht van de medicatie- of toedieningsafspraak? Dit kan een afwijking betreffen in product, tijdstip, hoeveelheid, toedieningsweg of toedieningssnelheid of het in het geheel niet toedienen.
CD.png NL-CM:9.13.21195 Arrowright.pngToedieningsweg 1 De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus,...).
410675002 Toedieningsweg
List2.png MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst
BL.png NL-CM:9.13.23168 Arrowright.pngDubbeleControleUitgevoerd 0..1 Is er dubbele controle uitgevoerd voorafgaande aan de toediening? Dit is alleen bij bepaalde medicatie wettelijk verplicht.
Folder.png NL-CM:9.13.23169 Arrowdown.pngGerelateerdeAfspraak 0..1 Medicatie- of toedieningsafspraak waar deze toediening op gebaseerd is.
Verwijzing.png NL-CM:9.13.23170 Arrowright.pngMedicatieafspraak (0..1) Medicatiesafspraak waar deze toediening op gebaseerd is.
Block.png Medicatieafspraak
Verwijzing.png NL-CM:9.13.23237 Arrowright.pngToedieningsafspraak (0..1) Toedieningsafspraak waar deze toediening op gebaseerd is.
Block.png Toedieningsafspraak
Folder.png NL-CM:9.13.21196 Arrowdown.pngToediener 0..1 De container van het concept Toediener. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Toediener. Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde, de patient zelf of de bijvoorbeeld de mantelzorger. 
Verwijzing.png NL-CM:9.13.23380 Arrowright.pngPatiënt (0..1) Wanneer de patiënt zelf de medicatie heeft toegediend wordt dat hier aangegeven. Wanneer de medicatietoediening is gedaan door een zorgverlener of mantelzorger/familielid/etc. wordt respectievelijk de zorgverlener vermeld in het element 'Zorgverlener' of de mantelzorger/familielid/etc. in het element 'Contactpersoon'.
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:9.13.23172 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:9.13.23355 Arrowright.pngMantelzorger::Contactpersoon (0..1) Gegevens van een persoonlijke relatie van de patiënt, die de medicatietoediening heeft gedaan.
Block.png Contactpersoon
CD.png NL-CM:9.13.23166 Arrowright.pngMedicatieToedieningRedenVanAfwijken 0..1 Reden dat de toediening of inname van een medicament niet of anders is uitgevoerd. Hier kan een tekst of een van de codes gekozen worden.
List2.png MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst
CD.png NL-CM:9.13.21191 Arrowright.pngMedicatieToedieningStatus 1 De status van de toediening, als beschijving van het stadium van het toedieningsproces. Voor ondeelbare producten (bijv. tabletten, zetpillen) zijn alleen de status codes ‘completed’ (voltooid) en ‘cancelled’ (niet toegediend) van toepassing. Voor deelbare producten (bijv. infusen) geldt dat de toediening ook ‘suspended’ (onderbroken) en ‘aborted’ (afgebroken) kan zijn.

Bij de vastlegging worden de volgende interpretaties gehanteerd:

 • Actief: Het product wordt toegediend.
 • Onderbroken: De toediening is (tijdelijk) onderbroken , bv. wegens een bijwerking. Later zal besloten worden tot hervatting of stoppen.
 • Afgebroken: De toediening is afgebroken.
 • Voltooid: De toediening is helemaal afgerond.
 • Niet gestart: De toediening van het product is niet gestart.
List2.png MedicatieToedieningStatusCodelijst
ST.png NL-CM:9.13.21337 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen met betrekking tot de medicatie toediening.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

MedicatieToedieningDatumTijd Toedieningsproduct AfwijkendeToediening MedicatieToedieningStatus Toedieningsweg Toegediende Hoeveelheid AfgesprokenDatumTijd MedicatieToedieningRedenVanAfwijken MedicatieAfspraak
ProductCode GebruiksInstructie
Doseerinstructie|Dosering|Keerdosis
3-6-2014 16:19:07
Pantoprazol mylan tablet msr 20mg Nee Gereed Oraal 1 stuk
Bumetanide pch tablet 2 mg Ja Afgebroken Oraal 1 stuk Patiënt heeft geweigerd
2 stuks
19-9-2014 14:12:11 Novorapid Flexpen Injvlst 100e/Ml Pen 3ml Ja Uitgesteld Subcutaan 22 eenheden 19-9-2014 9:00:00
Vergeten toe te dienen 22 elementen

Valuesets

MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Product discontinued DISCONT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Product niet meer leverbaar
Patient not available NON-AVAIL ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Patiënt niet beschikbaar
Patient refuse PREFUS ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Patiënt heeft geweigerd
Unable to use UNABLE ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Toediening volgens voorschrift niet mogelijk
Order aborted FOABORT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Medicatieafspraak is gestopt
Forgotten to administer FORGOT NL-CM-CS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 Vergeten toe te dienen
Administration performer not available APNA NL-CM-CS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 Toediener niet aanwezig
No information NI NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Geen informatie

MedicatieToedieningStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Active active ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Actief
Suspended suspended ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Onderbroken
Aborted aborted ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Afgebroken
Completed completed ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Voltooid
Cancelled cancelled ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Niet gestart

MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Toedieningswegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.9

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

 • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
 • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2020
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

 • SNOMED Clinical Terms version: 20200731 [R] (July 2020 Release)
 • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 29/09/2020 19:46:08 met ZibExtraction v. 4.0.7577.31095


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht