Medicatieafspraak-v1.2(2020NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Medicatieafspraak EN.png
Versie: 1.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2020
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 01-09-2020


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.6
DCM::KeywordList Medicatie, Afspraak
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Medicatieafspraak
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 15-06-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.Medicatieafspraak-v1.1
DCM::Version 1.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

ZIB-618 Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking
ZIB-643 Kleine tekstuele verbeteringen

Publicatieversie 1.1 (31-01-2020)

ZIB-888 terminologie reden voor stoppen medicatie verbeteren en SNOMED coderingen zibs met meditatieproces gelijktrekken

Publicatieversie 1.2 (01-09-2020)

ZIB-911 Correction English "Farmaceutical"
ZIB-1020 Zib Gewicht en Zib Lengte uit Zib Medicatieafspraak halen
ZIB-1021 Element 'Geannuleerd indicator' uit MA verwijderen

Concept

Een medicatieafspraak is het voorstel van een voorschrijver tot gebruik van medicatie door een patiënt.
Ook de afspraak om het medicatiegebruik te staken is een medicatieafspraak.

Purpose

Het doel van de medicatieafspraak is inzicht te geven in de afspraken die zijn gemaakt tussen voorschrijver en patiënt over het gebruik van medicatie.

Information Model


#MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst#13304Probleem-v4.4(2020NL)FarmaceutischProduct-v2.1.2(2020NL)#MedicatieafspraakStopTypeCodelijst#RedenMedicatieafspraakCodelijstZorgverlener-v3.5(2020NL)#13318#13305#13314TijdsInterval-v1.0(2020NL)GebruiksInstructie-v1.2.1(2020NL)#13312#13317Medicatieafspraak-v1.2Model(2020NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.6.9580 Arrowdown.pngMedicatieafspraak Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafspraak. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieafspraak.
16076005 Voorschrijven
Verwijzing.png NL-CM:9.6.1030 Arrowright.pngVoorschrijver::Zorgverlener 0..1 De zorgverlener die de medicatieafspraak met de patiënt heeft vastgelegd.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:9.6.23133 Arrowright.pngRedenVanVoorschrijven::Probleem 0..1 De medische reden voor het voorschrijven of gebruik van de medicatie. Hiermee kan een medische indicatie worden doorgegeven die de directe aanleiding vormde voor het voorschrijven of het gebruik van de betreffende medicatie.

Het kan gaan om ieder type probleem (of conditie) van de patiënt, vrijwel steeds een diagnose, een klacht of een symptoom.

NB: Het bestand BST401T van de G-standaard bevat een "bijzonder kenmerk" om aan te geven dat het "uitwisselen van de reden van voorschrijven noodzakelijk is".

112201000146104 Medische reden van voorschrijven
Block.png Probleem
Verwijzing.png NL-CM:9.6.19925 Arrowright.pngAfgesprokengeneesmiddel::FarmaceutischProduct 1 Het afgesproken te gebruiken geneesmiddel.
Block.png FarmaceutischProduct
Verwijzing.png NL-CM:9.6.23240 Arrowright.pngGebruiksinstructie 0..1 Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.
Block.png GebruiksInstructie
TS.png NL-CM:9.6.19757 Arrowright.pngMedicatieafspraakDatumTijd 1 Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is.

Afspraakdatum + tijd verplicht meegeven (er moet volgordelijkheid van de afspraken kunnen worden afgeleid bij meerdere medicatieafspraken op één dag)

Verwijzing.png NL-CM:9.6.19936 Arrowright.pngGebruiksperiode::TijdsInterval 0..1 Ingangsdatum: Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksinstructie ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele medicatieafspraak. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.

Gebruiksduur: De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken. Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variable duur in dagen hebben.

Einddatum: Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden.Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum. Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt er alleen een ingangsdatum aangegeven.

Block.png TijdsInterval
CD.png NL-CM:9.6.19954 Arrowright.pngMedicatieafspraakStopType 0..1 Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).
274512008 Behandeling met geneesmiddel stopgezet
List2.png MedicatieafspraakStopTypeCodelijst
CD.png NL-CM:9.6.22094 Arrowright.pngRedenMedicatieafspraak 0..1 Reden voor het maken van deze medicatieafspraak. Dit kan de reden zijn om de medicatie te starten, te wijzigen of te stoppen.
112241000146101 Reden voor voorschrift
List2.png RedenMedicatieafspraakCodelijst
CD.png NL-CM:9.6.23283 Arrowright.pngMedicatieafspraakAanvullendeInformatie 0..* Aanvullende informatie bevat een lijst van bijzonderheden over de gemaakte afspraak die van belang zijn voor de medicatiebewaking en invulling door de apotheker. Hiermee kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er bewust is afgeweken van wat gebruikelijk is of dat de afspraak op een bepaalde manier moet worden ingevuld.

Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.

List2.png MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst
ST.png NL-CM:9.6.22273 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen met betrekking tot de medicatieafspraak. Bijvoorbeeld: in overleg met de specialist.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

MedicatieAfspraak DatumTijd Gebruiksperiode Afgesproken geneesmiddel Voorschrijver MedicatieAfspraak Stoptype MedicatieAfspraak.Reden
Ingangsdatum Einddatum Duur FarmaceutischProduct Zorgverlener
Naamgegevens
18-9-2016 18:00:00 08-09-16 18-09-16 Lisinopril tablet 10mg D. Bakker Definitief Geen of onvoldoende effect
6-3-2016 9:12:30 06-03-2016 Methotrexaat injvlst 25mg/ml 0,6 ml R. Jansen Starten medicamenteuze behandeling
RedenVan Voorschrijven Gebruiksinstructie
Probleem Omschrijving Doseerinstructie
Doseerduur Dosering |Keerdosis Toedieningsschema |Frequentie |Interval |Toedientijd |Weekdag |Dagdeel
Van 8-9-2017 tot 18-9-2017 1x per dag 1 stuk. Vanaf 18-9-2017 staken. 1 stuk 1x per dag
Reumatoïde Artritis Vanaf 6 maart 2016 1x per week op maandag om 14uur 15 mg (=0,6 ml) 15 mg (=0,6 ml) 1x per week op maandag (14u)

Instructions

MedicatieafspraakAanvullendeInformatie: Bij het kiezen van een geneesmiddel kan er worden afgeweken van wat er verwacht wordt of van wat de standaard is. Bijvoorbeeld wanneer het ziekenhuis een ander formularium hanteert dan de openbare apotheek. Uit efficiencyoverwegingen is in het ziekenhuis bijvoorbeeld gekozen voor één maagzuurremmer: pantoprazol.
Bij opname wordt een patiënt met omeprazol omgezet naar pantoprazol voor de duur van het verblijf. Bij ontslag gaat de patiënt weer terug naar omeprazol.
Het is duidelijk dat hier nog weleens wat mis kan gaan en dat de patiënt zowel omeprazol als pantoprazol slikt als er niet ingegrepen wordt. In de medicatieafspraak van het ziekenhuis voor pantoprazol kan een opmerking worden gemaakt over de afwijking zodat duidelijk is dat pantoprazol de vervanger is van omeprazol of juist naast omeprazol moet worden gebruikt.
Ander voorbeeld zijn de halve sterktes. Het ziekenhuis heeft soms de beschikking over tabletten met de halve sterkte van het normale handelspreparaat (eigen productie). Waar de patiënt het ziekenhuis ingaat met chlortalidon 25 mg, een maal daags een halve tablet krijgt hij intramuraal chlortalidon 12,5 mg, eenmaal daags één tablet. Dan hoeft de verpleging in dit geval geen tabletten te breken. Hier bestaat het risico dat de patiënt bij thuiskomst weer de 25 mg gaat gebruiken, maar dan een hele tablet per keer. Door een toelichting in de medicatieafspraak (Aanvullende informatie) van de laatste chlortalidon 25 mg kan worden aangegeven of dit een bewuste verhoging is geweest.

Valuesets

MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Bewust hoge dosering 1 Voorlopige G-std thesaurus 2050 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 Bewust hoge dosering
Bewust lage dosering 2 Voorlopige G-std thesaurus 2050 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 Bewust lage dosering
Bewust afwijkende toedieningsweg 3 Voorlopige G-std thesaurus 2050 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 Bewust afwijkende toedieningsweg
Medische noodzaak 4 Voorlopige G-std thesaurus 2050 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 Medische noodzaak
Profylaxe 5 Voorlopige G-std thesaurus 2050 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 Profylaxe
Wijziging in GDS per direct 6 Voorlopige G-std thesaurus 2050 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 Wijziging in GDS per direct
Wijziging in GDS per rolwissel 7 Voorlopige G-std thesaurus 2050 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 Wijziging in GDS per rolwissel

MedicatieafspraakStopTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Tijdelijk 1 StopType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie). (DEPRECATED)
Drug therapy temporarily stopped (finding) 112171000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).
Definitief 2 StopType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling. (DEPRECATED)
Drug therapy definitively stopped (finding) 112161000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.

RedenMedicatieafspraakCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Medicatie gestart 266709005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Starten medicamenteuze behandeling
Toedienen van medicatie gecontra-indiceerd 438833006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Contra-indicatie
Geneesmiddelinteractie 79899007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Interactie
Toestand van overgevoeligheid 473010000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgevoeligheid
Geen of onvoldoende effect 5 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Geen of onvoldoende effect(DEPRECATED)
Gebrek aan geneesmiddeleffect 58848006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geen of onvoldoende effect
Te sterk effect 6 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Te sterk effect(DEPRECATED)
Te sterk effect van medicatie 112251000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Te sterk effect
(Mogelijke) bijwerking 7 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 (Mogelijke) bijwerking(DEPRECATED)
Loopt risico op bijwerking van medicatie 704417003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 (Mogelijke) bijwerking
Toedieningsweg voldoet niet 8 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Toedieningsweg voldoet niet (DEPRECATED)
Medicatietoedieningsweg voldoet niet 112191000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedieningsweg voldoet niet
Indicatie vervallen 9 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Indicatie vervallen(DEPRECATED)
Geen indicatie voor medicamenteuze behandeling 183966005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Indicatie vervallen
Beleidswijziging 10 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Beleidswijziging(DEPRECATED)
Medication management changed (situation) 112751000146109 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Beleidswijziging
Opname in instelling 305335007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opname
Wens patiënt 12 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Wens patiënt(DEPRECATED)
Verzoek van zorgafnemer om behandeling 184003006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Wens patiënt
Volgens afspraak 13 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Volgens afspraak(DEPRECATED)
Behandeling volgens afspraak met patiënt 112211000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volgens afspraak
Hervatten beleid vorige voorschrijver 14 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Hervatten beleid vorige voorschrijver(DEPRECATED)
Hervatten van beleid van vorige voorschrijver 112261000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hervatten beleid vorige voorschrijver
Geplande procedure 15 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Procedure waaronder ingreep, interferentie met gepland labonderzoek, etc.(DEPRECATED)
Verrichting gepland 405613005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Procedure waaronder ingreep, interferentie met gepland labonderzoek, etc.
Overig OTH NullFlavour 2.16.840.1.113883.5.1008 Overig

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2020
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20200731 [R] (July 2020 Release)
  • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 29/09/2020 19:45:48 met ZibExtraction v. 4.0.7577.31095


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht