MedicatieGebruik2-v3.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.MedicatieGebruik2 EN.png
Versie: 3.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.11
DCM::KeywordList Medicatie, Gebruik
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.MedicatieGebruik2
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 09-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.MedicatieGebruik2-v2.1
DCM::Version 3.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

ZIB-618 Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking
ZIB-643 Kleine tekstuele verbeteringen

Publicatieversie 1.1 (31-01-2020)

ZIB-906 Typo engelse term medicatie gebruik zib
ZIB-888 terminologie reden voor stoppen medicatie verbeteren en SNOMED coderingen zibs met meditatieproces gelijktrekken

Publicatieversie 1.1.1 (01-09-2020)

ZIB-911 Correction English "Farmaceutical"

Publicatieversie 1.2 (01-12-2021)

ZIB-1261 Medicatieafspraak waardelijst MedicatieafspraakStopTypeCodelijst bevat vervallen SNOMED CT codes
ZIB-1454 Onduidelijkheid codes bij StopType codelijsten
ZIB-1575 Deprecated termen en waardelijsten uit de prepublicatie halen

Publicatieversie 2.0 (10-06-2022)

ZIB-1685 Medicatiebouwstenen MA, TA, MGB - engelse vertaling van 'tot en met'
ZIB-1725 Verzameling errata bouwsteen Medicatiegebruik

Publicatieversie 2.1 (15-10-2023)

ZIB-1965 Voorbeeld medicatiegebruik gebruiksduur: maand niet toegestaan
ZIB-1974 Suggested typo and textual improvements

Publicatieversie 3.0 (15-04-2024)

ZIB-2091 MGB/RedenWijzigenOfStoppenGebruik: toevoegen 'loopt in andere medicamenteuze behandeling'
ZIB-2092 Kardinaliteit gebruiksperiode
ZIB-2132 2023-1 Verwijzingen naar FarmaceutischProduct gebruiken verkeerde NL-CM id
ZIB-2133 2023-1 Verwijzingen naar Gebruiksinstructie gebruiken verkeerde NL-CM id
ZIB-2152 MedicatieGebruik: gebruiksindicator SNOMED koppeling
ZIB-2153 MedicatieGebruik: RedenGebruik SNOMED koppeling mist

Concept

Medicatiegebruik is een uitspraak over historisch, huidig of voorgenomen gebruik van een geneesmiddel.

Purpose

Het doel van medicatiegebruik is inzicht te geven in het gebruikspatroon van de patiënt.

Information Model


Zorgverlener-v4.0(2024NL)#RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst#MedicatiegebruikStopTypeCodelijst#1601#1603GebruiksInstructie-v3.0(2024NL)#1604FarmaceutischProduct-v2.2.1(2024NL)#1609#1602#1599TijdsInterval-v1.3(2024NL)#1605#1607MedicatieGebruik2-v3.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.11.21338 Arrowdown.pngMedicatiegebruik Rootconcept van de bouwsteen Medicatiegebruik. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatiegebruik.
422979000 Bevinding betreffende gedrag met betrekking tot medicatieregime
Verwijzing.png NL-CM:9.11.23290 Arrowright.pngVoorschrijver::Zorgverlener 0..1 De zorgverlener die de medicatieafspraak met de patiënt heeft vastgesteld.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:9.11.21339 Arrowright.pngGebruiksproduct::FarmaceutischProduct 1 Het gebruikte middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden worden vastgelegd.

In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar het daadwerkelijk gebruikte product kan afwijken van het voorgeschreven product.

Block.png FarmaceutischProduct
Verwijzing.png NL-CM:9.11.22504 Arrowright.pngGebruiksinstructie::GebruiksInstructie 0..1 Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg. Bij medicatiegebruik is dit het gebruikspatroon dat de patiënt heeft gevolgd of met zichzelf heeft afgesproken.
Block.png GebruiksInstructie
TS.png NL-CM:9.11.22398 Arrowright.pngMedicatiegebruikDatumTijd 1 Datum waarop het onderliggende gebruik is vastgelegd.
Verwijzing.png NL-CM:9.11.22663 Arrowright.pngGebruiksperiode::TijdsInterval 1 Medicatiegebruik kan voor een bepaald moment of over een bepaalde periode worden vastgelegd. Gedurende het gebruik van medicatie kan er dus meerdere keren medicatiegebruik worden vastgelegd. Het betreft hier de periode of het moment waarover de gegevens worden vastgelegd.

<b>Ingangsdatum</b>: Dit is het tijdstip waarop het gebruik is gestart. <b>Gebruiksduur</b>: De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken.Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variabele duur in dagen hebben. <b>Einddatum</b>: Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen).<font color="#262626">Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.</font>

Block.png TijdsInterval
BL.png NL-CM:9.11.22492 Arrowright.pngVolgensAfspraakIndicator 0..1 Wordt het geneesmiddel gebruikt zoals afgesproken in de medicatieafspraak?
112221000146107 Medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak
BL.png NL-CM:9.11.22399 Arrowright.pngGebruikIndicator 1 Wordt dit geneesmiddel gebruikt of niet.
ST.png NL-CM:9.11.22491 Arrowright.pngRedenGebruik 0..1 De reden om medicatie te gebruiken, m.n. bij zelfzorgmiddelen die de patiënt zelf aanschaft.
11611000146100 Reden voor medicatiegebruik
CD.png NL-CM:9.11.23132 Arrowright.pngMedicatiegebruikStopType 0..1 Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).
List2.png MedicatiegebruikStopTypeCodelijst
CD.png NL-CM:9.11.22493 Arrowright.pngRedenWijzigenOfStoppenGebruik 0..* Reden van wijzigen of stoppen met medicatiegebruik
153861000146102 Reden voor wijzigen van medicatiegebruik
List2.png RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst
ST.png NL-CM:9.11.21624 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen met betrekking tot het medicatie gebruik.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

MedicatieGebruik DatumTijd GebruikIndicator VolgensAfspraak Indicator Medicatiegebruik Stoptype Gebruiksperiode Gebruiksproduct
Ingangsdatum Einddatum Gebruiksduur ProductCode
3-6-2014 16:19:07 Ja Mei 2014 4 weken Paracetamol tablet 500 mg
11-9-2012 17:21:00 Ja Ja 01-09-12 05-09-12 Pantoprazol injpdr 40 mg fl
19-9-2014 4:12:11 Nee Nee Definitief 17-09-14 Dalteparine 2500 injvlst 12.500 ie/ml wwsp 0,2ml
RedenGebruik RedenWijzigen OfStoppen Gebruik GebruiksInstructie
Omschrijving ToedieningsWeg Aanvullende instructie Doseerinstructie
Doseerduur Dosering| Keerdosis Toedieningsschema |Frequentie |Interval |Toedientijd |Weekdag |Dagdeel
Pijn In de maand mei heb ik regelmatig paracetamol gebruikt.
Ulcusprofylaxe Vanaf 1 september 2012 gedurende 5 dagen 1x per dag om 8uur 40 mg (=1 st) iv 40 mg (=1 st) 1x per dag om 8.00 uur
(Mogelijke) bijwerking Tijdelijk gestopt vanwege toenemende bijwerkingen: duizeligheid en misselijkheid. subcutaan 2500 IE 1x per dag om 18.00 uur

Valuesets

MedicatiegebruikStopTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Tijdelijk gestopt met medicatie 113381000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).
Definitief gestopt met medicatie 113371000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.

RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Medicatie gestart 266709005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Starten medicamenteuze behandeling [DEPRECATED]
Toedienen van medicatie gecontra-indiceerd 438833006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Contra-indicatie
Geneesmiddelinteractie 79899007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Interactie
Ongewenste reactie op medicatie en/of drugs 62014003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgevoeligheid
Toestand van overgevoeligheid 473010000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgevoeligheid [DEPRECATED]
Gebrek aan geneesmiddeleffect 58848006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geen of onvoldoende effect
Te sterk effect van medicatie 112251000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Te sterk effect
Risico op bijwerking van medicatie 704417003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 (Mogelijke) bijwerking [DEPRECATED]
Medicatietoedieningsweg voldoet niet 112191000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedieningsweg voldoet niet
Geen indicatie voor medicamenteuze behandeling 183966005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Indicatie vervallen
Medicatiebeleid veranderd 112751000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Beleidswijziging
Opname in instelling 305335007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opname
Verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen 159711000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen Verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen
Verzoek van zorgafnemer om behandeling 184003006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Wens patiënt [DEPRECATED]
Medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak 112221000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak
Behandeling volgens afspraak met patiënt 112211000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volgens afspraak [DEPRECATED]
Hervatten van beleid van vorige voorschrijver 112261000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hervatten beleid vorige voorschrijver
Verandering in uitslag van laboratoriumonderzoek 160131000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verandering in labwaarde
Geneesmiddel niet voorradig 182856006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geneesmiddel niet voorradig
Foutieve registratie van medicatie 159691000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Foutieve registratie van medicatie
Verrichting gepland 405613005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Procedure waaronder ingreep, interferentie met gepland labonderzoek, etc.
Dubbele registratie van medicamenteuze behandeling 180011000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Loopt in andere medicamenteuze behandeling
Overig OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overig

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:42:20 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht