MedicatieGebruik2-v1.0.1(2018NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.MedicatieGebruik2 EN.png
Versie: 1.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 26-02-2019


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.11
DCM::KeywordList Medicatie, Gebruik
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.MedicatieGebruik2
DCM::PublicationDate 26-02-2019
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.MedicatieGebruik2-v1.0
DCM::Version 1.0.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

ZIB-618 Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking
ZIB-643 Kleine tekstuele verbeteringen

Concept

Medicatiegebruik is een uitspraak over historisch, huidig of voorgenomen gebruik van een geneesmiddel.

Purpose

Het doel van medicatiegebruik is inzicht te geven in het gebruikspatroon van de patiënt.

Information Model


Zorgverlener-v3.2(2018NL)#RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst#MedicatiegebruikStopTypeCodelijst#13447#13449GebruiksInstructie-v1.1.2(2018NL)#13450FarmaceutischProduct-v2.0(2018NL)#13455#13448#13445TijdsInterval-v1.0(2018NL)#13451#13453MedicatieGebruik2-v1.0.1Model(2018NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.11.21338 Arrowdown.pngMedicatieGebruik Rootconcept van de bouwsteen MedicatieGebruik. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieGebruik.
Verwijzing.png NL-CM:9.11.23290 Arrowright.pngVoorschrijver::Zorgverlener 0..1 De zorgverlener die de medicatieafspraak met de patiënt heeft vastgesteld.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:9.11.21339 Arrowright.pngGebruiksproduct::FarmaceutischProduct 1 Het gebruikte middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden worden vastgelegd.

In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar het daadwerkelijk gebruikte product kan afwijken van het voorgeschreven product.

Block.png FarmaceutischProduct
Verwijzing.png NL-CM:9.11.22504 Arrowright.pngGebruiksinstructie 0..1 Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg. Bij medicatiegebruik is dit het gebruikspatroon dat de patiënt heeft gevolgd of met zichzelf heeft afgesproken. 
Block.png GebruiksInstructie
TS.png NL-CM:9.11.22398 Arrowright.pngMedicatieGebruikDatumTijd 1 Datum waarop het onderliggende gebruik is vastgelegd.
Verwijzing.png NL-CM:9.11.22663 Arrowright.pngGebruiksperiode::TijdsInterval 0..1 Medicatiegebruik kan voor een bepaald moment of over een bepaalde periode worden vastgelegd. Gedurende het gebruik van medicatie kan er dus meerdere keren medicatiegebruik worden vastgelegd. Het betreft hier de periode of het moment waarover de gegevens worden vastgelegd.

Ingangsdatum: Dit is het tijdstip waarop het gebruik is gestart. Gebruiksduur: De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken.Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variabele duur in dagen hebben. Einddatum: Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen).Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.

Block.png TijdsInterval
BL.png NL-CM:9.11.22492 Arrowright.pngVolgensAfspraakIndicator 0..1 Wordt het geneesmiddel gebruikt zoals afgesproken in de medicatieafspraak?
BL.png NL-CM:9.11.22399 Arrowright.pngGebruikIndicator 1 Wordt dit geneesmiddel gebruikt of niet.
ST.png NL-CM:9.11.22491 Arrowright.pngRedenGebruik 0..1 De reden om medicatie te gebruiken, m.n. bij zelfzorgmiddelen die de patiënt zelf aanschaft.
CD.png NL-CM:9.11.23132 Arrowright.pngMedicatieGebruikStopType 0..1 Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).
List2.png MedicatiegebruikStopTypeCodelijst
CD.png NL-CM:9.11.22493 Arrowright.pngRedenWijzigenOfStoppenGebruik 0..* Reden van wijzigen of stoppen met medicatiegebruik
List2.png RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst
ST.png NL-CM:9.11.21624 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen met betrekking tot het medicatie gebruik.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

MedicatieGebruik DatumTijd GebruikIndicator VolgensAfspraak Indicator Medicatiegebruik Stoptype Gebruiksperiode Gebruiksproduct
Ingangsdatum Einddatum Gebruiksduur ProductCode
3-6-2014 16:19:07 Ja Mei 2014 1 maand Paracetamol tablet 500 mg
11-9-2012 17:21:00 Ja Ja 01-09-12 05-09-12 Pantoprazol injpdr 40 mg fl
19-9-2014 4:12:11 Nee Nee Definitief 17-09-14 Dalteparine 2500 injvlst 12.500 ie/ml wwsp 0,2ml
RedenGebruik RedenWijzigen OfStoppen Gebruik GebruiksInstructie
Omschrijving ToedieningsWeg Aanvullende instructie Doseerinstructie
Doseerduur Dosering| Keerdosis Toedieningsschema |Frequentie |Interval |Toedientijd |Weekdag |Dagdeel
Pijn In de maand mei heb ik regelmatig paracetamol gebruikt.
Ulcusprofylaxe Vanaf 1 september 2012 gedurende 5 dagen 1x per dag om 8uur 40 mg (=1 st) iv 40 mg (=1 st) 1x per dag om 8.00 uur
(Mogelijke) bijwerking Tijdelijk gestopt vanwege toenemende bijwerkingen: duizeligheid en misselijkheid. subcutaan 2500 IE 1x per dag om 18.00 uur

Valuesets

MedicatiegebruikStopTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Tijdelijk 1 Medicatieafspraak StopType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).
Definitief 2 Medicatie afspraak StopType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.

RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Medication commenced 266709005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Starten medicamenteuze behandeling
Administration of medication contraindicated 438833006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Contra-indicatie
Medication interaction 79899007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Interactie
Hypersensitivity condition 473010000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgevoeligheid
Geen of onvoldoende effect 5 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Geen of onvoldoende effect
Te sterk effect 6 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Te sterk effect
(Mogelijke) bijwerking 7 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 (Mogelijke) bijwerking
Toedieningsweg voldoet niet 8 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Toedieningsweg voldoet niet
Indicatie vervallen 9 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Indicatie vervallen
Beleidswijziging 10 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Beleidswijziging
Admission to establishment 305335007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opname
Wens patiënt 12 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Wens patiënt
Volgens afspraak 13 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Volgens afspraak
Hervatten beleid vorige voorschrijver 14 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Hervatten beleid vorige voorschrijver
Geplande procedure 15 Medicatieafspraak Reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 Procedure waaronder ingreep, interferentie met gepland labonderzoek, etc.
Overig OTH NullFlavour 2.16.840.1.113883.5.1008 Overig

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
  • LOINC version 2.64

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 16:53:56 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht