AanvraagGegevens-v1.0.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.process.AanvraagGegevens EN.png
Versie: 1.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList
DCM::CreationDate 10-12-2024
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.22.2
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList
DCM::Name nl.zorg.process.AanvraagGegevens
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 18-07-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.process.AanvraagGegevens-v1.0
DCM::Version 1.0.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (10-06-2022)

Publicatieversie 1.0.1 (15-10-2023)

ZIB-1956 Engelse vertaling op 2 velden in Aanvraaggegevens/OrderData klopt niet

Concept

Acties - verrichtingen, metingen, laboratoriumbepalingen, diagnostisch onderzoek, etc - die door derden worden uitgevoerd, worden in het algemeen geïnitieerd door een aanvraag richting de uitvoerder. Hierbij ontstaan gegevens die weliswaar belangrijk zijn voor de uitvoering van de actie maar geen onderdeel van actie of het resultaat van de actie zijn.

Purpose

Aanvraaggegevens geven de aangevraagde actie de context die nodig is voor de uitvoering van de actie en de delen van de uitkomst en de status van de actie.

Information Model


#StatusCodelijst#2699#2702#2703#2698#2701Zorgverlener-v4.0(2024NL)#2706#2707AanvraagGegevens-v1.0.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:22.2.1 Arrowdown.pngAanvraagGegevens Rootconcept van de procesgegevens bouwsteen AanvraagGegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de procesgegevens bouwsteen AanvraagGegevens.
TS.png NL-CM:22.2.2 Arrowright.pngAanvraagDatumTijd 1 Datum en evt. tijd waarop de aanvraag gedaan is.
II.png NL-CM:22.2.3 Arrowright.pngAanvraagnummer 1 Identificatienummer van de aanvraag.
AA2.png tbd
Verwijzing.png NL-CM:22.2.4 Arrowright.pngAanvrager::Zorgverlener 1 Degene die de actie (verrichting, bepaling, etc.) heeft aangevraagd.
Block.png Zorgverlener
ST.png NL-CM:22.2.5 Arrowright.pngRedenAanvraag 0..1 Context van de aanvraag, die relevant is voor de uitvoering.
ST.png NL-CM:22.2.6 Arrowright.pngVraagstelling 0..1 Omschrijving van de vraag waarop de aanvrager een antwoord hoopt te krijgen. Dit is met name belangrijk voor acties waarvan de uitkomst een interpretatie van de uitvoerder vereist.
CD.png NL-CM:22.2.7 Arrowright.pngStatus 1 Status van de aanvraag in het aanvraagproces, zoals b.v. 'aangevraagd', 'gepland', 'uitgevoerd'
List2.png StatusCodelijst
ST.png NL-CM:22.2.8 Arrowright.pngOpmerking 0..1 Additionele informatie die belangrijk is voor de uitvoering van de aanvraag en die niet in één van de andere elementen beschreven kan worden.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

AanvraagGegevens
Aanvraagnummer 12388778
AanvraagDatumTijd 01-06-2022 14:07
Status Aangevraagd
Aanvrager : Zorgverlener
ZorgverlenerIdentificatieNummer 21870932
ZorgverlenerRol Hoofdbehandelaar
Specialisme Neuroloog
ZorgverlenerNaam
Initialen J.H.R.
Geslachtsnaam Peters
Adres
Straat Simon Smitweg
Huisnummer 1
Woonplaats Leiderdorp
Postcode 2353 GA
AdresSoort Werkadres
Land Nederland

Uitgevende instanties

De identificerende nummers worden uitgegeven door de volgende instanties

tbd

Identificerend nummer ID system OID
tbd OID: tbd

Valuesets

StatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.22.2.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Ordered new ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Order geplaatst
Aangevraagd 385644000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Aangevraagd
Gepland 397943006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gepland
Pending active ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 In afwachting van uitvoering
In uitvoering 385651009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 In uitvoering
On hold held ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Opgeschort
Cancelled cancelled ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Geannuleerd
Noshow aborted ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Niet nagekomen
Completed completed ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Uitgevoerd

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 09:48:57 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht