HulpVanAnderen-v3.2(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.HulpVanAnderen EN.png
Versie: 3.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 7-7-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.2
DCM::KeywordList Mantelzorg, hulp van anderen, thuiszorg, ADL
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.HulpVanAnderen
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 10-05-2022
DCM::Supersedes nl.zorg.HulpVanAnderen-v3.01
DCM::Version 3.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.01 (26-02-2019)

ZIB-695 Tekstuele fout in voorbeeld
ZIB-696 Container hulpverlener is overbodig en Engelse vertaling kan beter

Publicatieversie 3.2 (10-06-2022)

ZIB-1679 Zelfstandig met (dagelijks/ADL-)hulp

Concept

Bij de zorg voor een patiënt met een aandoening of beperking zijn, met name in de thuissituatie, vaak meerdere personen of instanties betrokken. Hun inzet maakt het voor de patiënt mogelijk in meer of mindere mate zelfstandig te functioneren. Het gaat hierbij niet alleen om mantelzorgers, maar ook om professionele hulp zoals geboden door thuiszorg instanties, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden.
Behandelende artsen en personeel van de organisatie waarin een patiënt is opgenomen vallen niet onder dit concept.

Purpose

Met informatie over hulp van anderen is het mogelijk een goede inschatting te maken over de beschikbaarheid van de voor de patiënt noodzakelijke zorg. Indien deze zorg onvoldoende aanwezig is, kunnen maatregelen genomen worden om dit te regelen.
Met name bij ontslag uit ziekenhuis of verpleeghuis speelt dit een belangrijke rol.

Information Model


#SoortHulpCodelijst#3400Zorgaanbieder-v3.6(2024NL)Contactpersoon-v4.1(2024NL)Zorgverlener-v4.0(2024NL)#3401#3409#3410#3406#3399HulpVanAnderen-v3.2Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:3.2.1 Arrowdown.pngHulpVanAnderen Rootconcept van bouwsteen HulpVanAnderen. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen HulpVanAnderen.
243114000 Ondersteuning
Folder.png NL-CM:3.2.5 Arrowdown.pngHulpverlener 0..1 Container van het concept Hulpverlener. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Hulpverlener.

Een hulpverlener kan zijn een professionele zorgverlener zoals verpleegkundigen, zorgenden en helpenden maar ook een mantelzorger of een zorgaanbieder zoals een thuiszorgorganisatie.

Verwijzing.png NL-CM:3.2.6 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) De gegevens van de zorgverlener die betrokken is bij de zorg.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:3.2.7 Arrowright.pngMantelzorger::Contactpersoon (0..1) De gegevens van de mantelzorger die betrokken is bij de ondersteuning van patiënt.
224477006 Krijgt hulp van niet-professionele zorgverlener
Block.png Contactpersoon
Verwijzing.png NL-CM:3.2.8 Arrowright.pngZorgaanbieder (0..1) De gegevens van de organisatie waar de zorgverlener/hulpverlener voor werkt als deze niet als persoon wordt opgegegven.
Block.png Zorgaanbieder
ST.png NL-CM:3.2.3 Arrowright.pngAard 0..1 De aard van de hulp/ondersteuning die geboden wordt aan de patiënt.
ST.png NL-CM:3.2.2 Arrowright.pngFrequentie 0..1 De frequentie van de geboden ondersteuning, bijvoorbeeld dagelijks/wekelijks.
260866001 Frequentiepatroon
CD.png NL-CM:3.2.9 Arrowright.pngSoortHulp 0..1 Het type hulp dat de betrokken persoon biedt.
List2.png SoortHulpCodelijst
ST.png NL-CM:3.2.4 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de hulp/ondersteuning die de patiënt ontvangt van anderen.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

HulpVanAnderen
SoortHulp Mantelzorg
Aard Boodschappen doen
Frequentie 1 keer per week
Hulpverlener
Mantelzorger
Rol Buur
Naam
Geslachtsnaam
Voorvoegsels de
Achternaam Boer
Toelichting -
HulpVanAnderen
SoortHulp Professionele thuiszorg
Aard Ondersteuning bij wassen
Frequentie Dagelijks
Hulpverlener
Zorgaanbieder
Organisatienaam Thuiszorg X
Toelichting -

Valuesets

SoortHulpCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.2.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Thuiszorg voor patiënt 60689008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Professionele thuiszorg
Ondersteuning voor verzorger 386229000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mantelzorg

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:18:32 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht