AlcoholGebruik-v3.3(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.AlcoholGebruik EN.png
Versie: 3.3
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 30-12-2015
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.3
DCM::KeywordList social history, sociale anamnese, alcohol
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.AlcoholGebruik
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 27-07-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.AlcoholGebruik-v3.2
DCM::Version 3.3
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013) -

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-116 Sectie Instructions van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aanpassen.
ZIB-117 Definitie van de sectie Concept van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aanpassen.
ZIB-167 Bevindingen Concept inrichting Intoxicatie Roken/ Alcohol en Drugs in EZIS.NET
ZIB-235 In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept SoortGebruikerAlcohol niet overeen met de naam van de valueset.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-345 Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aangepast in AlcoholGebruik

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

ZIB-378 Inconsistent gebruik van naamgeving AlcoholGebruik(s)StatusCodelijst.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-488 niet compleet
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.2 (01-09-2020)

ZIB-1199 Vervangen verouderde Snomed code

Publicatieversie 3.3 (01-12-2021)

ZIB-1513 Vervanging definition code voor hoeveelheid
ZIB-1575 Deprecated termen en waardelijsten uit de prepublicatie halen

Concept

Alcohol is in de context van deze bouwsteen de verzamelnaam voor alcoholische dranken die als genotsmiddel genuttigd worden. Deze bouwsteen beschrijft de bij de patiënt uitgevraagde gegevens over het gebruik van alcohol.

Purpose

Tijdens de sociale anamnese wordt frequent gevraagd naar het gebruik van alcohol. Overmatig of excessief (episodisch) alcoholgebruik kan van invloed zijn op de huidige behandeling en diagnostiek. Ook wordt alcoholproblematiek steeds vaker als nevendiagnose gesteld. Bron: Richtlijn - Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol (CBO, 2009)


Information Model


#AlcoholGebruikStatusCodelijst#831#830#829#832#827#833#826AlcoholGebruik-v3.3Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:7.3.1 Arrowdown.pngAlcoholGebruik Rootconcept van de bouwsteen AlcoholGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AlcoholGebruik.
ST.png NL-CM:7.3.7 Arrowright.pngToelichting 0..1 Relevante opmerkingen over het gebruik.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
CD.png NL-CM:7.3.2 Arrowright.pngAlcoholGebruikStatus 1 De status van het alcoholgebruik van de patiënt.
228273003 Bevinding betreffende alcoholgebruik
List2.png AlcoholGebruikStatusCodelijst
Folder.png NL-CM:7.3.3 Arrowdown.pngWaarnemingGebruik 0..1 Container van het concept WaarnemingGebruik. Deze container bevat alle gegevenselementen over de waarneming van het gebruik van alcohol.
TS.png NL-CM:7.3.4 Arrowright.pngStartDatum 0..1 De datum waarop is gestart met het gebruik.
TS.png NL-CM:7.3.5 Arrowright.pngStopDatum 0..1 De datum waarop is gestopt met het gebruik.
PQ.png NL-CM:7.3.6 Arrowright.pngHoeveelheid 0..1 Omvang van het alcoholgebruik van de patiënt in eenheden alcoholische drank per tijdseenheid.
897148007 Inname van alcoholische drank

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

AlcoholGebruikStatus StartDatum StopDatum Hoeveelheid
Waarneming Gebruik
Drinkt alcohol 1995 3 eenheden per dag

Instructions

Als het wenselijk is om ook informatie over alcohol consumptie in het verleden uit te wisselen wanneer de patiënt inmiddels is gestopt of sterk is geminderd dan kan dit door de bouwsteen een tweede maal toe te passen met daarbij een ingevulde stopdatum zodat het duidelijk is dat het de hoeveelheid eenheden per dag in het verleden betreft.

Indien gewenst kan de verzender het soort alcohol, dat gebruikt wordt, vermelden in het 'Toelichting' veld.

Valuesets

AlcoholGebruikStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Drinkt alcohol 219006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Drinkt alcohol
Drinkt momenteel geen alcohol 105542008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet-drinker
Dronk vroeger alcohol 82581004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Dronk vroeger alcohol
Levenslange niet-drinker van alcohol 783261004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Levenslang niet drinker
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:40:12 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht