Lichaamsgewicht-v4.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Lichaamsgewicht EN.png
Versie: 4.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.1
DCM::KeywordList gewicht, lichaamsgewicht, vitale parameters
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Lichaamsgewicht
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 18-07-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.Lichaamsgewicht-v3.2
DCM::Version 4.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-74 Wijzigingsverzoek bouwsteen gewicht
ZIB-140 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ContextKledingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-226 In de klinische bouwsteen OverdrachtGewicht kwam de naam van de tagged value KledingCodelijst onder concept ContextKleding niet overeen met de naam van de valueset.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-317 Rootconcept naam wijzigen naar GewichtRC
ZIB-318 ContextKleding wijzigen in Kleding
ZIB-354 Naamgeving bouwsteen aanpassen.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-431 Gebruik van LOINC en SNOMED CT in vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen
ZIB-473 Terminologiekoppeling Lichaamsgewicht
ZIB-475 Terminologiekoppeling Drugsgebruik
ZIB-551 Geen informatie
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.2 (01-09-2020)

ZIB-1184 DefinitionCodes Lichaamsgewicht

Publicatieversie 4.0 (15-10-2023)

ZIB-1704 Lichaamsgewicht
ZIB-1886 Lichaamsgewicht: ook formeel beperking g/kg aangeven

Concept

Lichaamsgewicht is de gangbare benaming voor de massa van het (menselijk) lichaam.

Purpose

Het vroegtijdig opsporen van afwijkend lichaamsgewicht is een belangrijke taak van de preventieve gezondheidszorg. Een duidelijk te hoog of te laag lichaamsgewicht kan immers symptoom zijn van een andere onderliggende problematiek. Bij vroege detectie kan er ook vroeger gestart worden met een behandeling.
Deze zorginformatiebouwsteen biedt de mogelijkheid om het lichaamsgewicht (zowel exact als geschat) van een persoon vast te leggen.

Information Model


#180#KledingCodelijst#182#181#179#178Lichaamsgewicht-v4.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.1.1 Arrowdown.pngLichaamsgewicht Rootconcept van de bouwsteen Lichaamsgewicht. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamsgewicht.
39857003 Wegen van patiënt
PQ.png NL-CM:12.1.2 Arrowright.pngGewichtWaarde 1 Het lichaamsgewicht van de patiënt. Het gewicht wordt in Nederland uitgedrukt in kilogram (kg). Bij pasgeborenen wordt het gewicht veelal in grammen uitgedrukt.

Dit concept kan ook gebruikt worden om een geschat lichaamsgewicht vast te leggen als het niet mogelijk is om het exacte lichaamsgewicht te meten - bijvoorbeeld, het wegen van een tegenwerkend kind, of een schatting van het gewicht van een ongeboren kind.

29463-7 Lichaamsgewicht [massa]
27113001 Lichaamsgewicht
ST.png NL-CM:12.1.3 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerking over de gewichtsmeting, zoals eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting van het lichaamsgewicht; bijvoorbeeld timing in de menstruele cyclus, timing van de recente stoelgang of het noteren van een amputatie.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
TS.png NL-CM:12.1.4 Arrowright.pngGewichtDatumTijd 1 Datum en (eventueel) tijd dat het gewicht gemeten of geschat werd.
CD.png NL-CM:12.1.5 Arrowright.pngKleding 0..1 De kleding die de patiënt aan had tijdens de meting.
248159006 Staat van kleding
List2.png KledingCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Gewicht DatumTijd GewichtWaarde Kleding Toelichting
08-02-2023 72 kg Volledig gekleed met schoenen Linker been geamputeerd boven de knie
Gewicht DatumTijd GewichtWaarde Kleding Toelichting
06-02-2023 2400 gram Ontkleed

References

1. Parelsnoer DCM Lichaamsgewicht v0.97 [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Lichaamsgewicht%20v0.97.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

Traceability to other Standards

Deze zorginformatie bouwsteen is in lijn met de bouwsteen blauwdruk Meting v1.0.

Valuesets

KledingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Niet gekleed UNDRESSED ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Zonder kleding.
Minimaal gekleed MINIMAL ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Lichte kleding/ondergoed [Kleding die niet significant het gewicht beïnvloedt.]
Volledig gekleed FULL ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Volledig gekleed, inclusief schoenen [Kleren die een significante bijdrage hebben aan het gewicht, inclusief schoenen.]
Luier DIAPER ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Luier [Individu draagt alleen een luier - zou significant aan het gewicht kunnen bijdragen.] [DEPRECATED]
Ontkleed 248160001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zonder kleding.
Minimale kleding 220121000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Lichte kleding/ondergoed [Kleding die niet significant het gewicht beïnvloedt.]
Volledig gekleed met schoenen 220131000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig gekleed, inclusief schoenen [Kleren die een significante bijdrage hebben aan het gewicht, inclusief schoenen.]
Op blote voeten 1156252001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig gekleed, zonder schoenen [Kleren die een significante bijdrage hebben aan het gewicht, zonder schoenen.]

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:42:03 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht