ContactVerslag-v1.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.ContactVerslag EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep VIPP GGZ
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep VIPP GGZ
DCM::CreationDate 30-3-2022
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.3
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Projectgroep VIPP GGZ
DCM::Name nl.zorg.ContactVerslag
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes *
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (10-06-2022).

Concept

Het contactverslag is een tekstueel verslag van een (deel)consult tussen de zorgverlener en de patiënt.

Purpose

Een contactverslag biedt een zorgverlener mogelijkheid op gestructureerde wijze in vrije tekst informatie rond een contact met een patiënt vast te leggen.

Information Model


#2555Contact-v6.0(2024NL)Zorgverlener-v4.0(2024NL)#2577#2576ContactVerslag-v1.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:15.3.1 Arrowdown.pngContactVerslag Rootconcept van de bouwsteen ContactVerslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen ContactVerslag.
11591000146107 Patiëntcontactverslag
Verwijzing.png NL-CM:15.3.2 Arrowright.pngAuteur::Zorgverlener 1 De zorgverlener die het verslag heeft opgesteld en verantwoordelijk is voor de inhoud.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:15.3.3 Arrowright.pngContact 1 Het contact waarover het verslag gaat.
308335008 Patiëntcontact
Block.png Contact
TS.png NL-CM:15.3.4 Arrowright.pngContactVerslagDatumTijd 1 Datum en eventueel de tijd waarop de notitie is gemaakt.
ST.png NL-CM:15.3.5 Arrowright.pngContactVerslagTekst 1 De feitelijke inhoud van het contact als vrije tekst.
422813005 Gedeelte in status

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

ContactVerslag
ContactVerslagDatumTijd 21-11-2020
Auteur
Medewerkerscode 01299
AGBCode 01999999
Initialen G.L.
Geslachtsnaam Klaassen
ZorgverlenersRol Psychiater
ContactVerslagTekst Goed verzorgde man, normaal contact, wanhopige klachtenpresentatie, onrustige motoriek (grimasseren, oor vastgrijpen). Bewustzijn helder, oriëntatie intact, geheugen en zelfwaarneming ongestoord, bovengemiddeld intelligent, geen psychotische kenmerken, denken normaal van tempo en vorm, inhoudelijk preoccupatie met oorsuizen, stemming somber (er kan een lachje af), rationaliseren, isoleren van het affect, niet actief suïcidaal.

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:41:04 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht