BehandelAanwijzing2-v2.0.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.BehandelAanwijzing2 EN.png
Versie: 2.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 17-8-2020
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.2.2
DCM::KeywordList advance directives, behandel aanwijzing, wilsverklaring, behandelbeperking
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.BehandelAanwijzing2
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 01-09-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.BehandelAanwijzing2-v2.0
DCM::Version 2.0.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-09-2020) Vervangt zib BehandelAanwijzing

Publicatieversie 2.0 (10-06-2022)

ZIB-1126 Behandelaanwijzing code voor reanimatie
ZIB-1562 Wijzingsverzoek behandelaanwijzing
ZIB-1592 Tekstuele wijzigingen zib BehandelAanwijzing2 (2020)

Publicatieversie 2.0.1 (15-10-2023)

ZIB-1921 Tekstuele wijzigingen zib BehandelAanwijzing2
ZIB-1974 Suggested typo and textual improvements

Concept

Een behandelaanwijzing bevat een gezamenlijk besluit tussen een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts) en een patiënt of diens vertegenwoordiger(s) over de wenselijkheid van het uitvoeren van een bepaalde behandeling, zoals een reanimatie, voordat deze behandeling (acuut) noodzakelijk wordt.
Wanneer de noodzaak zich aandient en de behandeling niet kan worden besproken met de patiënt of vertegenwoordiger(s), is dat besluit een zwaarwegende aanwijzing voor de behandelend zorgverlener (bijvoorbeeld een SEH-arts).
De term Behandelgrens is een synoniem van de term BehandelAanwijzing.

Purpose

Een goed overzicht behandelaanwijzingen gebaseerd op de wensen van de patiënt of diens gevolmachtigde over (on)gewenste behandelingen is belangrijk bij de zorg voor de patiënt. Vooral in de acute situatie is een beknopte en overzichtelijke lijst van belang. Door de grote verscheidenheid van ziektebeelden gaat het niet alleen om een reanimatiesetting maar ook om situaties waar ten gevolge van een bestaand ziektebeeld de conditie van de patiënt zeer snel achteruit gaat.
Een zorgverlener die deze gegevens raadpleegt kan deze bestaande behandelaanwijzingen met de patiënt, zijn familie of gevolmachtigde bespreken en eventueel in het beleid opnemen.

Evidence Base

Toelichting bij BehandelingCodelijst:
Bij het overleg over beperkingen in het therapeutisch beleid voor patiënten met chronische neurologische of longaandoeningen, wordt beademing soms als aparte restrictie opgenomen. Het item ‘Beademen’ dient los gezien te worden van de beslissingen rond reanimeren.

Information Model


Wilsverklaring-v4.3(2024NL)#BehandelingCodelijst#BehandelBesluitCodelijst#79#84#82#83#81#78#80#870Patient-v4.3(2024NL)Contactpersoon-v4.1(2024NL)#1930Zorgverlener-v4.0(2024NL)BehandelAanwijzing2-v2.0.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:2.2.1 Arrowdown.pngBehandelAanwijzing Rootconcept van de bouwsteen BehandelAanwijzing2. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen BehandelAanwijzing2.
129125009 Verrichting met expliciete context
CD.png NL-CM:2.2.2 Arrowright.pngBehandelBesluit 1 Het gezamenlijk genomen besluit ten aanzien van de wenselijkheid van het uitvoeren van de aangegeven behandeling.

Bij een besluit 'Anders' moet 'SpecificatieAnders' de aanwijzingen bevatten voor het al of niet uitvoeren van de behandeling.

List2.png BehandelBesluitCodelijst
CD.png NL-CM:2.2.3 Arrowright.pngBehandeling 1 De medische behandeling waarop de behandelaanwijzing betrekking heeft.
363589002 Gerelateerde verrichting
List2.png BehandelingCodelijst
ST.png NL-CM:2.2.4 Arrowright.pngSpecificatieAnders 0..1 Specificatie van het behandelbesluit indien het behandelbesluit 'Anders' is.
TS.png NL-CM:2.2.5 Arrowright.pngMeestRecenteBespreekdatum 1 De datum waarop de behandelaanwijzing is afgesproken met de patiënt en/of zijn vertegenwoordiger(s). Dit kan de eerste keer zijn dat de behandelaanwijzing is besproken, maar ook kan de reeds bestaande behandelaanwijzing opnieuw besproken zijn. De inhoud van de behandelaanwijzing kan hierbij gewijzigd zijn of hetzelfde zijn gebleven.
TS.png NL-CM:2.2.6 Arrowright.pngDatumBeeindigd 0..1 De datum waarop de behandelaanwijzing is ingetrokken en dus niet meer van kracht is. Over de 'datum beëindigd' moet een expliciet besluit genomen worden in een overleg tussen verantwoordelijk zorgverlener en patiënt of diens vertegenwoordiger(s).

Een eventuele beëindiging in de toekomst kan alleen worden ingevoerd als een voorwaarde. Vaak zal dit gekoppeld zijn aan 1 of meer gebeurtenissen.

ST.png NL-CM:2.2.7 Arrowright.pngRedenBeeindigd 0..1 Reden waarom de afspraak over een behandelaanwijzing niet meer van toepassing is.
Verwijzing.png NL-CM:2.2.8 Arrowright.pngWilsverklaring 0..* Een (schriftelijke) verklaring waarin een persoon wensen aangeeft met betrekking tot toekomstig medisch handelen, voor het geval deze persoon op dat moment niet meer in staat is (of wordt geacht) hierover beslissingen te nemen.
713603004 Advance care planning
Block.png Wilsverklaring
Folder.png NL-CM:2.2.9 Arrowdown.pngAfspraakPartij 2..* Container van het concept AfspraakPartij. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept AfspraakPartij.
408730004 Context van verrichting
Verwijzing.png NL-CM:2.2.10 Arrowright.pngPatient (0..1) Patiënt als de persoon met wie de afspraak gemaakt is.
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:2.2.11 Arrowright.pngVertegenwoordiger::Contactpersoon (0..1) Persoon die de patiënt in gezondheidszorggerelateerde zaken vertegenwoordigt en met wie de afspraak (mede) gemaakt is.
Block.png Contactpersoon
Verwijzing.png NL-CM:2.2.12 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) Zorgverlener die de afspraak ten aanzien van de behandelaanwijzing heeft gemaakt
Block.png Zorgverlener
ST.png NL-CM:2.2.13 Arrowright.pngToelichting 0..1 In de toelichting kan nadere informatie worden opgenomen zoals de reden waarom een behandelaanwijzing is opgesteld, personen die de patiënt hebben bijgestaan bij het afspreken van de behandelaanwijzing maar verder niet als vertegenwoordiger bij de afspraak zijn betrokken, enzovoort.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Behandeling Behandeling Besluit SpecificatieAnders AfspraakPartij Recentste
Bespreek Datum
Vertegenwoordiger
Opname op Intensive Care Wel uitvoeren H.J. Jansen 11-9-2012
Behandeling Behandeling Besluit SpecificatieAnders AfspraakPartij Recentste
Bespreek Datum
Patiënt
Cardiopulmonaire resuscitatie Anders eerst overleg met echtgenote D. de Jong 11-9-2012

Valuesets

BehandelBesluitCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.2.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Wel uitvoeren 0 BehandelBesluiten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.25.1 Wel uitvoeren
Anders 1 BehandelBesluiten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.25.1 Anders
Niet uitvoeren 2 BehandelBesluiten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.25.1 Niet uitvoeren

BehandelingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.2.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Opname op intensive care 305351004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opname op intensive care
Reanimatie 439569004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Reanimatie
Cardiopulmonale resuscitatie 89666000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cardiopulmonaire resuscitatie [DEPRECATED]
Kunstmatige beademing 40617009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kunstmatige beademing
Toediening van bloedproduct 116762002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toediening van een bloedproduct
Antibiotische therapie 281789004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toediening van antibiotica
Opname in ziekenhuis 32485007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opname in ziekenhuis
Nierdialyse 265764009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Nierdialyse
Toedienen van sondevoeding 61420007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Sondevoeding
Operatie 387713003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Operatie
Endotracheale ademhalingsondersteuning 182686001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Endotracheale ademhalingsondersteuning
Non-invasieve beademing 428311008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Non invasieve beademing
Therapeutische verrichting 277132007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Therapeutische verrichting
Opname op hartbewakingsafdeling 183446009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opname op CCU
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overige behandelingen

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:40:35 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht