Wilsverklaring-v4.3(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Wilsverklaring EN.png
Versie: 4.3
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 25-10-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.15
DCM::KeywordList wilsverklaring
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Wilsverklaring
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 04-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.Wilsverklaring-v4.2
DCM::Version 4.3
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)

ZIB-91 Opsplitsen OverdrachtBehandelAanwijzing in OverdrachtWilsverklaring en OverdrachtBehandelAanwijzing, incl. uitbreiding WilsverklaringTypeCodelijst.
ZIB-213 In klinische bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing de waarde van DCM::Name aanpassen van <<DCM>> nl.nfu. ... naar nl.nfu. ....
ZIB-214 De naam van gekoppelde waardenlijst TypeWilsverklaringTypeCodelijst is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou WilsverklaringTypeCodelijst moeten zijn.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-356 Concept WilsverklaringDatum toevoegen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-574 Alleen verwijzen naar het rootconcept van de ZIB.

Publicatieversie 3.1.1 (01-09-2020)

ZIB-1004 links/referenties in zib wilsverklaring zijn niet meer actueel
ZIB-937 aanpassen wilsverklaring met type (zelfbindingsverklaring)

Publicatieversie 4.0 (01-12-2021)

ZIB-1173 Wilsverklaring: Orgaandonatie verder specificeren

Publicatieversie 4.1 (10-06-2022)

ZIB-1557 Wilsverklaring ZIB - kardinaliteit van Vertegenwoordiger::Contactpersoon
ZIB-1587 Tekstuele wijzigingen zib Wilsverklaring (2020)
ZIB-1597 zib-AdvanceDirective: use of living will next to advance directive
ZIB-1683 Snomed codes voor waardenlijst

Publicatieversie 4.2 (15-10-2023)

ZIB-2103 Concepten waarvan de SNOMED codes deprecated zijn geworden na de 2022 pre-publicatie

Publicatieversie 4.3 (15-04-2024)

ZIB-2193 Toevoegen 'Afnamelocatie' / 'Locatie van vergaring' aan Monster of nieuwe Zib AfnameMateriaal

Concept

Een wilsverklaring is een mondelinge of schriftelijke omschrijving van de wens van de patiënt ten aanzien van toekomstig medisch handelen of het levenseinde. Een wilsverklaring is vooral voor situaties waarin de patiënt niet meer over deze beslissingen kan praten met de zorgverlener.

De optie om 'Verklaring donorschap' te selecteren als 'WilsverklaringType' binnen de zib is verwijderd, omdat dit gegeven wordt geregistreerd in een landelijke register en inzage in dit gegeven onder strenge eisen valt. Zie www.donorregister.nl

Purpose

Een goed overzicht van wensen van de patiënt is belangrijk. Een zorgverlener kan de wilsverklaring gebruiken om de bestaande wensen met de betrokkenen te bespreken en om deze wensen in het eigen beleid op te nemen. Vooral in de acute situatie is een beknopte en overzichtelijke lijst van belang.

Evidence Base

De lijst met type wilsverklaringen is tot stand gekomen in nauw overleg met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV).

De lijst met types komt overeen met de wilsverklaringen waarvoor de verschillende verenigingen op hun websites voorbeelden voor aanbieden.

In de pre-publicatie 2021-2 is de "Verklaring donorschap" op deprecated gezet, omdat dit gegeven wettelijk gezien alleen ingezien mag worden bij overlijden van patiënt onder strikte voorwaarden in een landelijk register.

Information Model


#339#338Probleem-v4.7(2024NL)#335#WilsverklaringTypeCodelijst#334Contactpersoon-v4.1(2024NL)#841#WilsverklaringTypeSnomedCodelijstWilsverklaring-v4.3Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:7.15.1 Arrowdown.pngWilsverklaring Rootconcept van de bouwsteen Wilsverklaring. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Wilsverklaring.
CD.png NL-CM:7.15.2 Arrowright.pngWilsverklaringType 1 Aanduiding van de soort wilsverklaringen.
List2.png WilsverklaringTypeCodelijst
List2.png WilsverklaringTypeSnomedCodelijst
TS.png NL-CM:7.15.7 Arrowright.pngWilsverklaringDatum 1 De datum waarop de wilsverklaring is vastgelegd.
Verwijzing.png NL-CM:7.15.4 Arrowright.pngAandoening::Probleem 0..* Het probleem of aandoening waar de wilsverklaring betrekking op heeft.
Block.png Probleem
Verwijzing.png NL-CM:7.15.3 Arrowright.pngVertegenwoordiger::Contactpersoon 0..* De persoon die wettelijke vertegerwoordiger is of in de ondertekende volmacht als gevolmachtigde wordt benoemd.
Block.png Contactpersoon
ED.png NL-CM:7.15.5 Arrowright.pngWilsverklaringDocument 0..1 Ingescand brondocument met de wilsverklaring en handtekening van de patiënt, bijv. een PDF.
ST.png NL-CM:7.15.6 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting bij de wilsverklaring, bijvoorbeeld de vorm, zoals een penning, een tattoo etc. of waar de wilsverklaring te vinden is.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Wilsverklaring
WilsverklaringType Niet reanimeren verklaring
Datum 15-08-2011
Aandoening ALS
Toelichting Niet-reanimerenpenning
Vertegenwoordiger  
Initialen J.P.M.
Geslachtsnaam Pietersen
Rol Wettelijk vertegenwoordiger
TelefoonEmail  
Telefoonnummer +31611234567
NummerSoort Mobiel telefoonnummer

References

1. NPCF - Wilsverklaring [Online] Beschikbaar op: https://www.patientenfederatie.nl/themas/wilsverklaring/wat-hoe [Geraadpleegd: 15 juni 2020].

2. Wilsverklaringen van de NVVE [Online] Beschikbaar op: https://nvve.nl/index.php?cID=307 [Geraadpleegd: 15 juni 2020].

3. NPV - Levenswensverklaring [Online] Beschikbaar op: https://npvzorg.nl/levenswensverklaring/ [Geraadpleegd: 15 juni 2020].

Valuesets

WilsverklaringTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.15.1 Binding: Deprecated
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Niet reanimeren verklaring [DEPRECATED] NR WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Niet reanimeren verklaring
Volmacht [DEPRECATED] VOL WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Volmacht
Behandelverbod [DEPRECATED] VERB WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Behandelverbod
Behandelverbod met aanvulling Voltooid Leven [DEPRECATED] VERBVL WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Behandelverbod met aanvulling Voltooid Leven
Mondelinge afspraak [DEPRECATED] MON WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Mondelinge afspraak
Euthanasieverzoek [DEPRECATED] EU WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Euthanasieverzoek
Euthanasieverzoek met aanvulling Dementie [DEPRECATED] EUD WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Euthanasieverzoek met aanvulling Dementie
Levenswensverklaring [DEPRECATED] LW WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Levenswensverklaring
Verklaring donorschap [DEPRECATED] DO WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Verklaring donorschap [DEPRECATED]
Zelfbindingsverklaring [DEPRECATED] ZB WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Zelfbindingsverklaring
Verklaring ter beschikkingstelling aan de wetenschap [DEPRECATED] VBW WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Verklaring ter beschikkingstelling aan de wetenschap
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Opm.: Deze waardelijst is niet langer een geldige keuze en komt in de volgende publicatie te vervallen.

WilsverklaringTypeSnomedCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.15.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Niet-reanimerenverklaring 11281000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Reanimerenverklaring
Medische volmacht 186065003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medische volmacht
Niet-behandelverklaring 11301000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet-behandelverklaring
Verbal appointment (note) [DEPRECATED] 11351000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Notitie van mondelinge afspraak [DEPRECATED]
Euthanasieverzoek 11321000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Euthanasieverzoek
Euthanasieverzoek met aanvulling van dementie 11331000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Euthanasieverzoek met aanvulling van dementie
Living will 1264561001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Levenswensverklaring
Levenswensverklaring [DEPRECATED] 160861000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Levenswensverklaring [DEPRECATED]
Zelfbindingsverklaring 160881000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zelfbindingsverklaring
Verklaring van ter beschikkingstelling aan de wetenschap 160871000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verklaring terbeschikkingstelling aan wetenschap
Niet-behandelverklaring met aanvulling van voltooid leven 11311000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet-behandelverklaring met aanvulling van voltooid leven
Verbal report 445674006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Notitie van mondelinge afspraak

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:44:33 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht